Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πολιτικές και Εκπαιδευτικές Διεργασίες στην Ε.Ε. Συνθήκες-Στρατηγικές : Μάαστριχτ 1992 Άμστερνταμ 1997 Λισαβόνα 2000 Βαρκελώνη 2002 Συνθήκες-Στρατηγικές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πολιτικές και Εκπαιδευτικές Διεργασίες στην Ε.Ε. Συνθήκες-Στρατηγικές : Μάαστριχτ 1992 Άμστερνταμ 1997 Λισαβόνα 2000 Βαρκελώνη 2002 Συνθήκες-Στρατηγικές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Πολιτικές και Εκπαιδευτικές Διεργασίες στην Ε.Ε. Συνθήκες-Στρατηγικές : Μάαστριχτ 1992 Άμστερνταμ 1997 Λισαβόνα 2000 Βαρκελώνη 2002 Συνθήκες-Στρατηγικές : Μάαστριχτ 1992 Άμστερνταμ 1997 Λισαβόνα 2000 Βαρκελώνη 2002 Διακηρύξεις-Διεργασίες: Σορβόννη 1998 Μπολόνια 1999 Πράγα 2001 Βερολίνο 2003 Διακηρύξεις-Διεργασίες: Σορβόννη 1998 Μπολόνια 1999 Πράγα 2001 Βερολίνο 2003 Επιδιωκόμενοι Στόχοι: Ανάπτυξη – Ανταγωνισμός Κοινωνία γνώσης Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης Εκπαίδευση εκπαιδευτικών Επιδιωκόμενοι Στόχοι: Ανάπτυξη – Ανταγωνισμός Κοινωνία γνώσης Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης Εκπαίδευση εκπαιδευτικών

3 Καθορισμός των χαρακτηριστικών του Ευρωπαίου Εκπαιδευτικού της Τ.Ε.Ε. Το επάγγελμα του «στοχαζόμενου» Ευρωπαίου εκπαιδευτικού προϋποθέτει:  ολοκληρωμένη επιστημονική οντότητα με ερευνη- τική διάθεση, κριτική σκέψη και ευρύτητα στην καινο- τομία  επιστημονικές γνώσεις σε ανώτερο βαθμό των διδακτικών του αντικειμένων  άριστες γνώσεις στις επιστήμες της Αγωγής  άριστες διδακτικές δεξιότητες  άριστες διαχειριστικές δεξιότητες και εμπειρίες για την καθοδήγηση και υποστήριξη των μαθητών © Getty Images

4 Τα παραπάνω χαρακτηριστικά στοιχεία υλοποιούνται σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα κοινού συστήματος δύο (τριών) διεθνοποιημένων κύκλων σπουδών: 1 ος Κύκλος: προσφέρει Πρόγραμμα Σπουδών 180-240 Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) και απονέμει τον ακαδημαϊκό τίτλο Bachelor 2 ος Κύκλος: προσφέρει Πρόγραμμα Σπουδών 90-120 Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) και απονέμει τον ακαδημαϊκό τίτλο Master 3 ος Κύκλος:προϋποθέτει ατομική ερευνητική ικανότητα, δεν απαιτεί πιστωτικές μονάδες, αλλά συνήθως χρονικό περιορισμό και απονέμει τον ακαδημαϊκό τίτλο Doctor (Dr. ή PhD) Καθορισμός των χαρακτηριστικών του Ευρωπαίου Εκπαιδευτικού της Τ.Ε.Ε.

5 Ενδεικτικά Εκπαιδευτικά Μοντέλα: Η εκπαίδευση του εκπαιδευτικού της Τ.Ε.Ε. ολοκληρώνεται σε δύο φάσεις: 1. Ακαδημαϊκή 2. Βιωματική Μοντέλα ακαδημαϊκής εκπαίδευσης: Μαθητεία (χρόνος άσκησης) Master Επιστήμες αγωγής + διδακτική γνωστικού αντικειμένου Πρακτικές ασκήσεις Β γνωστικό αντικείμενο Bachelor Σπουδές στον επιστημονικό κλάδο Μαθητεία (χρόνος άσκησης) Master Επιστήμες αγωγής + διδακτική γνωστικού αντικειμένου Πρακτικές ασκήσεις Εμβάθυνση Α γνωστικού αντικειμένου Β γνωστικό αντικείμενο Bachelor Σπουδές στον επαγγελματικό & επιστημονικό κλάδο Επαγγελματικ ήπαιδαγωγική διδακτική Β γνωστικό αντικείμενο Συμπληρωματικό Μοντέλο Συγχρονικό Μοντέλο

6 Πιστωτικές Μονάδες και ανθρωποώρες του Μοντέλου (Bachelor, Master) Bachelor Πιστωτικές ΜονάδεςΏρες Εργασίας Επαγγελματική ειδικότητα (ηλεκτρολογία)80-1002400-3000 Δευτερεύον Γν. αντικείμενο (φυσική)60-801800-2400 Επιστήμες Αγωγής Α20600 Διδακτική ειδικότητας Β5150 Διδακτική ειδικότητας Γ5150 Διπλωματική εργασία10300 ( Master) Επαγγελματική ειδικότητα30900 Δευτερεύον Γν. αντικείμενο20600 Επιστήμες Αγωγής20600 Διδακτική ειδικότητας15450 Διδακτική ειδικότητας15450 Γλώσσα5150 Διπλωματική Εργασία15450 Συνολικός αριθμός πιστωτικών μονάδων 300

7 Ποιοτική Διασφάλιση της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικούς σκοπούς Περιεχόμενα Δεξιότητες Είδος και μορφές εξέτασης Αξιολόγηση Τα μοντέλα προσφέρουν προγράμματα σπουδών διαρθρωμένα και διαβαθμισμένα σε πρότυπα δομικά στοιχεία (Module). Κάθε δομικό στοιχείο καθορίζει: Απαιτούμενο έργο σε ανθρωποώρες

8 Τα Εκπαιδευτικά πρότυπα…..προσανατολίζονται αφενός σε συγκεκριμένα επιστημονικά περιεχόμενα και αφετέρου σε διαφοροποιημένες περιοχές δεξιοτήτων. Για κάθε πεδίο είναι απαραίτητο να διαμορφώνονται πρότυπα που χρησιμοποιούνται ως κριτήρια αξιολόγησης. Γνωστικές Ανακλαστικές (αποδόμηση - ανασύνθεση) Κοινωνικές επικοινωνιακές Κρίση (διαγνωστικές - υποστηρικτικές) Επιστήμες διδασκαλίαs (γνωστικά αντικείμενα) √√√√ Διδακτική γνωστικών αντικειμένων √√√√ Επιστήμες αγωγής √√√√ Σχολικές Πρακτικές Ασκήσεις √√√√ ΠεδίαΔεξιότητες Πηγή: Terhart 2002

9 Βιωματική Εκπαίδευση..είναι θεσμός έξω από το Πανεπιστήμιο. Παρέχεται από το κράτος ή εντεταλμένους φορείς με τη συνεργασία σχολείων και την ύπαρξη εποπτεύοντος καθηγητή (Μέντορα). Περιλαμβάνει: παρακολούθηση σεμιναρίων προετοιμασίες σχεδίων μαθημάτων τεχνικές αξιολόγησης συνεντεύξεις παρακολουθήσεις πρότυπων διδασκαλιών εργαστηριακές και πειραματικές ασκήσεις, κλπ. Ακόμη.. διέπονται από κανονισμούς σπουδών και εξετάσεων λειτουργούν σύμφωνα με εκπαιδευτικά πρότυπα με επίκεντρο-διδακτικές στρατηγικές, διοίκηση/καθοδήγηση τάξης, διάγνωση υποστήριξη, διδακτικά σενάρια, κλπ.

10 Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα χωρίζεται σε 2 βασικές μεγάλες κατηγορίες: 1.στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης που πραγματοποιείται στα Πανεπιστημιακά Τμήματα 2.στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της Τ.Ε.Ε. που πραγματοποιείται στα Τμήματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

11 Η Σχολή διαθέτει: Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. είναι Ανώτατο Μη Πανεπιστημιακό εκπαιδευτικό ίδρυμα σύμφ. με το ν.3027/02 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 7 Τμήματα 5 Τμ. Εκπαιδευτικών, 1 Τμ. Παιδαγωγικών Μαθημάτων & 1 Τμ. Γεν. Μαθημάτων 2 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Το Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων έχει 2 τομείς: 1. Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. 2. Π.Ε.ΣΥ.Π. (σε 8 Παραρτήματα) Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τα 5 Τμήματα Εκπαιδευτικών: Ηλεκτρονικής, Μηχανολογίας, Πολιτικών Δομικών Έργων, Πολιτικών Έργων Υποδομής, Ηλεκτρολογίας. Τα 5 Τμήματα Εκπαιδευτικών: Ηλεκτρονικής, Μηχανολογίας, Πολιτικών Δομικών Έργων, Πολιτικών Έργων Υποδομής, Ηλεκτρολογίας.

12 Τα Μοντέλα Εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

13 Πεδία Επιστημών Αγωγής Α) Πεδίο Σπουδών Αγωγής: Γενική και Επαγγελματική Παιδαγωγική Ψυχολογία Διοίκηση και ΠολιτικήΔιδακτική Μεθοδολογία Εκπαιδευτική ΑξιολόγησηΕκπαιδευτική Έρευνα Εκπαιδευτική τεχνολογία-πολυμέσαΦιλοσοφία της Παιδείας Συμβουλευτική και Προσανατολισμός Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/ΥΣύγχ. Διδακτικές Κατευθύνσεις Β) Ειδική Διδακτική Διδακτική επαγγελματικών μαθημάτων Γ) Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας Πολύμορφη ατομική δοκιμασία για κάθε σπουδαστή και περιλαμβάνει: τρεις μικρο-διδασκαλίες, δύο προκαταρκτικές διδασκαλίες μία τελική και μία πτυχιακή, που πραγματοποιούνται σε πραγματικές τάξεις των συνεργαζόμενων σχολείων. είκοσι παρακολουθήσεις σε διδασκαλίες εικονικών τάξεων δώδεκα παρακολουθήσεις σε πραγματικές τάξεις, και επισκέψεις σε σχολικά εργαστήρια.

14 Τα Μοντέλα Εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Πτυχίο Μηχανικού της Εκπαίδευσης 240 ΠΜ 7200 ΑΩ Α Σπουδές στην επαγγελματική ειδικότητα Β Επιστήμες Αγωγής Επαγγελματικής Παιδαγωγικής Γ Διδακτική Γνωστικού αντικειμένου Δ Πρακτική Άσκηση

15 Συμπεράσματα ΑΣΠΑΙΤΕ «καλός» εκπαιδευτικός ΕΕ «στοχαζόμενος» εκπαιδευτικός πρακτική άσκηση για τη σύνδεση των ακαδημαϊκών σπουδών με τη διδακτική πράξη στην τάξη βιωματική εκπαίδευση εφαρμοσμένων εκπαιδευτικών διδακτικών και οργανωτικών στρατηγικών διαβαθμισμένη και διεθνοποιημένη 5ετή πανεπιστημιακή εκπαίδευση μη κατάρτιση εκπαιδευτικών προτύπων και μη διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δρώμενα μη διεθνοποιημένοι τίτλοι σπουδών μη βιωματική εκπαίδευση μη πλήρης πανεπιστημιακού επιπέδου εκπαίδευση Εκπαιδευτικός με «δημοσιο- υπαλληλική» αίσθηση Επιστημονική οντότητα με καινοτόμα διάθεση

16 …με γνώμονα τη διαπίστωση ότι τα προγράμματα της ΑΣΠΑΙΤΕ σε γενικές γραμμές παρουσιάζουν συμβατότητα με την ΕΕ: α) η Ελληνική Πολιτεία και το Υπουργείο Παιδείας οφείλουν να οραματιστούν και να νομοθετήσουν β) η ΑΣΠΑΙΤΕ οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλίες, ώστε με γνώμονα τις κοινωνικές αναγκαιότητες τις τεχνολογικές εξελίξεις και τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά δρώμενα να καταρτίσει νέα προγράμματα για το μελλοντικό προφίλ του εκπαιδευτικού.


Κατέβασμα ppt "Πολιτικές και Εκπαιδευτικές Διεργασίες στην Ε.Ε. Συνθήκες-Στρατηγικές : Μάαστριχτ 1992 Άμστερνταμ 1997 Λισαβόνα 2000 Βαρκελώνη 2002 Συνθήκες-Στρατηγικές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google