Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σπάνια κάκωση χειρός Ορθοπαιδική κλινική Ν. Παναγία Διευθυντής: Dr. Καραθανάσης Αλέξανδρος Γκέκας Χ. Χρήστος, ειδικευόμενος ορθοπαιδικής Τσάτσος Απόστολος,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σπάνια κάκωση χειρός Ορθοπαιδική κλινική Ν. Παναγία Διευθυντής: Dr. Καραθανάσης Αλέξανδρος Γκέκας Χ. Χρήστος, ειδικευόμενος ορθοπαιδικής Τσάτσος Απόστολος,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σπάνια κάκωση χειρός Ορθοπαιδική κλινική Ν. Παναγία Διευθυντής: Dr. Καραθανάσης Αλέξανδρος Γκέκας Χ. Χρήστος, ειδικευόμενος ορθοπαιδικής Τσάτσος Απόστολος, ειδικευόμενος ορθοπαιδικής Dr. Βρεττάκος Αριστείδης, διευθυντής ορθοπαιδικής

2 Άνδρας, 33 ετών παρουσιάστηκε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με αναφερόμενη κάκωση δεξιάς χειρός προ 21 ημερών. Παραμόρφωση στην ραχιαία επιφάνεια ωλένια. Η κάκωση αντιμετωπίστηκε αρχικά σε άλλο νοσοκομείο με τοποθέτηση ραχιαίου ΠΧΚ νάρθηκα για 10 ημέρες. Επανέλεγχος στο ίδιο νοσοκομείο και αφαίρεση του νάρθηκα. Μηχανισμός κάκωσης : Πτώση με προτεταμένη την άκρα χείρα. Αντικείμενο στο χέρι.

3 αρχική α / α

4 21 ημέρες

5 Διάγνωση  Ραχιαίο εξάρθρημα 4 ης – 5 ης κάρπο - μετακάρπιας  Αποσπαστικό # αγκιστρωτού

6

7 Θεραπευτικές επιλογές : α ) κλειστή ανάταξη + ακινητοποίηση β ) κλειστή ανάταξη + βελόνες Kirschner + ακινητοποίηση γ ) ανοικτή ανάταξη + βελόνες Kirschner + ακινητοποίηση δ ) αρθρόδεση

8 ανοικτή ανάταξη, βελόνες Kirschner, ακινητοποίηση

9 Μετεγχειρητικές α / α

10 Μετεγχειρητική παρακολούθηση  Ραχιαίος ΠΧΚ νάρθηκας  Αφαίρεση βελονών σε 6 εβδομάδες  Διατήρηση νάρθηκα για άλλες 2 εβδομάδες

11 4 μήνες μετεγχειρητικά  άλγος  υπεξάρθρημα

12 Γιατί ?  καθυστέρηση στην αρχική διάγνωση - αντιμετώπιση  βαριά χειρωνακτική εργασία  μη συγκράτηση III ου – IV ου MTK

13 και τώρα ?  συντηρητική θεραπεία ( νάρθηκες, ΜΣΑΦ ) ?  προσπάθεια ανοικτής ανάταξης ?  αρθρόδεση ?

14 αρθρόδεση IVου-Vου ΜΤΚ, αγκιστρωτού

15

16 α / α 8 εβδομάδες

17 Ακτινολογική εικόνα « Μ » γραμμές Κατ ’ εφαπτομένη γραμμή

18 Γραμμές μετακαρπίων

19 Λήψη σε 60 ο υπτιασμό από τη θέση του πλήρους πρηνισμού (profile)

20 Λήψη σε 120 ο υπτιασμό από τη θέση του πλήρους πρηνισμού (face)

21 Γενικά  Τα εξαρθρήματα της κάρπο - μετακάρπιας άρθρωσης είναι σπάνιες κακώσεις. Η συχνότητά τους είναι μικρότερη από το 1% των κακώσεων της άκρας χείρας.(1)  Σε ποσοστό έως και 70% διαφεύγουν της αρχικής διάγνωσης. (2)  Το εξάρθρημα της 4 ης και 5 ης κάρπο - μετακάρπιας άρθρωσης είναι το δεύτερο συχνότερο από αυτά αλλά και αυτό το οποίο διαφεύγει της αρχικής διάγνωσης συχνότερα (3)

22 Γενικά  Η παρουσία παραμόρφωσης με συνοδό ωλένια απόκλιση του μικρού δακτύλου πρέπει να θέτει την υποψία της σπάνιας αυτής κάκωσης.  Ο σωστός ακτινολογικός έλεγχος θα αναδείξει την βλάβη. Η λοξή α/α θα αναδείξει την διαταραχή της παραλληλότητας, ενώ η πρόσθιο- οπίσθια λήψη την διαταραχή της αρθρικής γραμμής. (4)

23 Γενικά  Οι επιλογές αντιμετώπισης περιλαμβάνουν την κλειστή ανάταξη και τοποθέτηση γύψου ή σταθεροποίηση με βελόνες Kirschner ή την ανοιχτή ανάταξη και σταθεροποίηση με βελόνες Kirschner σε περιπτώσεις στις οποίες η διάγνωση έχει καθυστερήσει πάνω από 3 εβδομάδες.  Αν η διάγνωση καθυστερήσει πάνω από 3 μήνες θεραπεία εκλογής είναι η αρθρόδεση. (5).  Οι βελόνες παραμένουν για 6 εβδομάδες έως 3 μήνες (6)

24 Βιβλιογραφία 1) Gurland M. Carpometacarpal joint injuries of the fingers. Hand Clin 1992;8:733—44. 2)Woon C, Chong K, Low C. : Carpometacarpal joint dislocations of the index to small finger: Three cases anda review of the literature. Injury Extra (2006) 37, 466-472 3)Fisher MR,Lee R, Ronaid H:Systematic approach to identifying fourth and fifth carpometacarpal joint dislocations. AJR, 1983 vol. 140 no. 2 319- 324 4)Henderson J, Arafa M,:Carpometacarplal dislocationan easily missed diagnosis.JBJS Vol. 69-B, No. 2, 212-214 1987 5) Junnila J. Multiple carpometacarpal joint dislocation. Am J Emerg Med 2002;20:264—5. 6) Gurland M. Carpometacarpal joint injuries of the fingers. Hand Clin 1992;8:733—44.

25 Σας ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "Σπάνια κάκωση χειρός Ορθοπαιδική κλινική Ν. Παναγία Διευθυντής: Dr. Καραθανάσης Αλέξανδρος Γκέκας Χ. Χρήστος, ειδικευόμενος ορθοπαιδικής Τσάτσος Απόστολος,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google