Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ἀθῆναι, Σπάρτη, θῆβαι. Ἀθῆναι< Ἀττική Σπάρτη < Λακωνική Exposición de nenos Non se autorizaba ao seu proxenitor a criar ao recén nado senón que o debía.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ἀθῆναι, Σπάρτη, θῆβαι. Ἀθῆναι< Ἀττική Σπάρτη < Λακωνική Exposición de nenos Non se autorizaba ao seu proxenitor a criar ao recén nado senón que o debía."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ἀθῆναι, Σπάρτη, θῆβαι

2 Ἀθῆναι< Ἀττική

3 Σπάρτη < Λακωνική Exposición de nenos Non se autorizaba ao seu proxenitor a criar ao recén nado senón que o debía levar a certo lugar onde os máis anciáns dos membros da tribo examinaban o cativo e, se era robusto e forte, daban orde de crialo; pero se era esmirrado e informe, enviábano cara ás chamadas Apótetas, un lugar barrancoso polo Taixeto. Plutarco, Licurgo 16, 1. Plutarco, Licurgo 16, 1. Educación espartana Contan dun que roubara unha cría de raposo e a levaba cuberta co seu tribonion e que, malia que o animal estaba a rabuñalo coas unllas e cos dentes, morreu a pé firme con tal de que ninguén se decatase. Plutarco, Licurgo, 18,1. Laconismo Ensinábase aos nenos a expresarse con certa mordacidade, mesturada de gracia e de grande profundidade, malia a súa brevilocuencia.

4 Θῆβαι< Βοιωτία Laio Iocasta Edipo Pólibo Peribea Edipo Esfinxe= 1/3 muller (cabeza)+ 1/3 paxaro (ás) + 1/3 león (corpo e cola).

5 Ἀθῆναι, Σπάρτη, Θῆβαι Ἀθῆναι εἰσιν ἐν τῇ Ἀττικῇ, καὶ Σπάρτη ἐν τῇ Λακωνικῇ, καὶ Θῆβαι ἐν τῇ Βοιωτίᾳ. Αἱ Μοῦσαι καὶ αἱ τέχναι ἦσαν ἐν τιμῇ ἐν ταῖς Ἀθήναις, ἀλλ’ οὐκ ἐν ταῖς Θήβαις. Ἡ Σπάρτη τῇ ἀνδρείᾳ καὶ τῇ πειθαρχίᾳ καὶ τῇ καρτερίᾳ ἦν μεγάλη, καὶ θαυμάζομεν τὴν Λεωνίδου τελευτὴν ἐν ταῖς Θερμοπύλαις. Αἱ Πελοπίδου καὶ Ἐπαμεινώνδου νῖκαι φέρουσιν Θήβαις δόξαν καὶ τιμὴν μεγάλην. Ἀθῆναι εἰσιν ἐν τῇ Ἀττικῇ, καὶ Σπάρτη ἐν τῇ Λακωνικῇ, καὶ Θῆβαι ἐν τῇ Βοιωτίᾳ. Αἱ Μοῦσαι καὶ αἱ τέχναι ἦσαν ἐν τιμῇ ἐν ταῖς Ἀθήναις, ἀλλ’ οὐκ ἐν ταῖς Θήβαις. Ἡ Σπάρτη τῇ ἀνδρείᾳ καὶ τῇ πειθαρχίᾳ καὶ τῇ καρτερίᾳ ἦν μεγάλη, καὶ θαυμάζομεν τὴν Λεωνίδου τελευτὴν ἐν ταῖς Θερμοπύλαις. Αἱ Πελοπίδου καὶ Ἐπαμεινώνδου νῖκαι φέρουσιν Θήβαις δόξαν καὶ τιμὴν μεγάλην.

6 Πρῶτον Ἀθῆναί εἰσιν ἐν τῇ Ἀττικῇ, καὶ Σπάρτη ἐν τῇ Λακωνικῇ, καὶ Θῆβαι ἐν τῇ Βοιωτίᾳ. Ἀθῆναί εἰσιν ἐν τῇ Ἀττικῇ, καὶ Σπάρτη ἐν τῇ Λακωνικῇ, καὶ Θῆβαι ἐν τῇ Βοιωτίᾳ. Ἀθῆναι< Ἀττική Σπάρτη< Λακωνική Θῆβαι < Βοιωτίᾳ Ἐν + dativo = CCL en onde ἐν Ἀθήναις ἐν Σπάρτῃ ἐν Θήβαις ἐν τῇ Ἀττικῇ ἐν τῇ Λακωνικῇ ἐν τῇ Βοιωτίᾳ ἐν τῇ νήσῳ ἐν τῷ οἴκῳ

7 Δεύτερον Αἱ Μοῦσαι καὶ αἱ τέχναι ἦσαν ἐν τιμῇ ἐν ταῖς Ἀθήναις, ἀλλ’ οὐκ ἐν Θήβαις. Αἱ Μοῦσαι καὶ αἱ τέχναι ἦσαν ἐν τιμῇ ἐν ταῖς Ἀθήναις, ἀλλ’ οὐκ ἐν Θήβαις. Nota bene: εἰμί ἐν τιμῇ = “estar en honra, estima” (?).

8 Αἱ ἐννέα Μούσαι CalíopeClíoErato Euterpe Melpómene Polimnia Talía Terpsícore Urania

9 Τρίτον Ἡ Σπάρτη τῇ ἀνδρείᾳ καὶ τῇ πειθαρχὶᾳ καὶ τῇ καρτερίᾳ ἦν μεγάλη, καὶ θαυμάζομεν τὴν Λεωνίδου τελευτὴν ἐν ταῖς Θερμοπύλαις. Ἡ Σπάρτη τῇ ἀνδρείᾳ καὶ τῇ πειθαρχὶᾳ καὶ τῇ καρτερίᾳ ἦν μεγάλη, καὶ θαυμάζομεν τὴν Λεωνίδου τελευτὴν ἐν ταῖς Θερμοπύλαις. ἀρχή, ῆς X----------------------------  τελευτή, ῆς

10 Τέταρτον. Αἱ Πελοπίδου καὶ Ἐπαμεινώνδου νῖκαι φέρουσιν Θήβαις δόξαν καὶ τιμὴν μεγάλην. Αἱ Πελοπίδου καὶ Ἐπαμεινώνδου νῖκαι φέρουσιν Θήβαις δόξαν καὶ τιμὴν μεγάλην. Pelópidas (420-364 a.C) Epaminondas (415-362 a.C)

11 TRADUCIÓN. Atenas está en Ática, Esparta en Laconia e Tebas en Beocia. As Musas e as artes eran estimadas en Atenas, pero non en Tebas. Esparta era grande pola valentía, pola obediencia e pola firmeza e admiramos o final de Leónidas nas Termópilas. As vitorias de Pelópidas e Epaminondas proporcionan a Tebas fama e gran honra.


Κατέβασμα ppt "Ἀθῆναι, Σπάρτη, θῆβαι. Ἀθῆναι< Ἀττική Σπάρτη < Λακωνική Exposición de nenos Non se autorizaba ao seu proxenitor a criar ao recén nado senón que o debía."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google