Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Είναι απαραίτητη η ακριβής διάγνωση του ΣΑΥ; ΥΠΕΡ & ΚΑΤΑ 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Διαταραχές του Ύπνου και το μη Επεμβατικό Αερισμό Φ.Καψιμάλης Εργαστήριο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Είναι απαραίτητη η ακριβής διάγνωση του ΣΑΥ; ΥΠΕΡ & ΚΑΤΑ 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Διαταραχές του Ύπνου και το μη Επεμβατικό Αερισμό Φ.Καψιμάλης Εργαστήριο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Είναι απαραίτητη η ακριβής διάγνωση του ΣΑΥ; ΥΠΕΡ & ΚΑΤΑ 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Διαταραχές του Ύπνου και το μη Επεμβατικό Αερισμό Φ.Καψιμάλης Εργαστήριο Μελέτης Ύπνου Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν

2 Διάγνωση του ΣΑΥ  Αξιολόγηση των συμπτωμάτων  Γενικά η διάγνωση μόνο από ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ -τα συμπτώματα σε συνδυασμό με παράγοντες κινδύνου -δεν έχει αρκετή ευαισθησία (52-60%) και ειδικότητα (65-70%).  Αξιολόγηση των αναπνευστικών επεισοδίων  Πλήρη πολυυπνογραφική μελέτη  Καρδιοαναπνευστικές μελέτες  Screening δοκιμασίες

3 Υψηλός κίνδυνος για την παρουσία υπνικής άπνοιας (>70% για ΑΗΙ>10 )  Καθημερινό βαρύ ροχαλητό  Σοβαρή ημερήσια υπνηλία  Παχυσαρκία (ΒΜΙ>35)  Παρατήρηση απνοιών

4 Διαγνωστικά κριτήρια OSAS  A. Ημερήσια Υπνηλία που δεν εξηγείται από άλλους παράγοντες  Β. Δύο ή περισσότερα από τα παρακάτω που δεν εξηγούνται από άλλους παράγοντες - αίσθημα πνιγμού στον ύπνο - υποτροπιάζουσες αφυπνίσεις - μη αναζωογονητικός ύπνος - ημερήσια κόπωση - διαταραχή συγκέντρωσης  Γ.ΑΗΙ ή RDI >5/ώρα ύπνου (άπνοιες,υπόπνοιες,RERA)

5 ΑΗΙ  Ο δείκτης βαρύτητας του ΣΑΥ  O RDI δεν είναι το ίδιο  RERAs  Επηρεάζεται από τον ορισμό της υπόπνοιας

6

7 Ταξινόμηση του ΣΑΥ  ΑΗΙ<5  ΑΗΙ : 5-15 = ΗΠΙΟ  ΑΗΙ: 15-30 = ΜΕΤΡΙΟ  ΑΗΙ>30 = ΣΟΒΑΡΟ

8

9 Ακριβής διάγνωση  ΑΗΙ  RDI  HYPOPNEAS  UARS  DESATURATION  AROUSAL  HEART RATE  ….

10 Επιδημιολογία Wisconsin sleep cohort 4% άνδρες -2% γυναίκες ΑΗΙ>5 και συμπτώματα

11 Incidence of non-fatal and fatal cardiovascular events in 10 years (events/100 person years) Marin et al, Lancet 2005

12 Wisconsin sleep cohort 18 years mortality follow up

13

14 With no CPAP treatment

15

16 Θνητότητα και ΣΑΥ ΑΗΙ>15 Marshall et a, Sleep 2008

17

18 CPAP σε ήπιο ΣΑΥ

19 ΚΑΤΑ  Δεν υπάρχουν βιβλιογραφικά δεδομένα που να υποστηρίζουν την διαφοροποιηση της βαρύτητας του ΣΑΥ όταν ο ΑΗΙ >30  Δεν είναι απαραίτητη η γνωση του ΑΗΙ ακριβώς όταν έιναι σοβαρό  Μεταβλητότητα από νύκτα σε νύκτα  Μεταβλητότητα intra & inter- observer  AHI>10  AHI>20

20 Μεταβλητότητα του ΑΗΙ  89% AHI1#AHI2  28% ΑΗΙ 5 στην άλλη  24% για ΑΗΙ>10  20% για ΑΗΙ>15  15% μεταβολή >10 στον ΑΗΙ  7% ΑΗΙ 5 (2η)  5% ΑΗΙ 10(2)  7% ΑΗΙ 15(2)  13% πιο σοβαρη νόσο στη 2η Hypopnea : 50% reduction plus 3% Ahmadi et al, Sleep Breath 2009;13:221-226

21 Αδιάγνωστο ΣΑΥ σε 1 μελέτη  28%  22%- Chediac et al, Sleep 1996  15-20%- :Le Bon et al, Chest 2000

22 Quan et al. Sleep 2002,;25:843-9 The Sleep Health Heart Study 4 mo Home PSG

23 First-night effect-PSG in lab  Περισσότερη ώρα σε εγρήγορση  Παράταση της έναρξης του ύπνου  Μεγαλύτερο ποσοστό σταδίου 1  Μικρότερο ποσοστό ύπνου REM  Κατακερματισμός του ύπνου

24 Επίδραση του ορισμού της υπόπνοιας  1999 AASM, Chicago criteria: 50% or lesser with desaturation 3% or arousal  2001 AASM, Recommended: >30% with 4% desaturation  2007 AASM, Manual of scoring, plus alternative definition: >50% and 3% desaturation or arousal

25 Επίδραση : 2 ορισμοί  Διάγνωση  Εκτίμηση σοβαρότητας  Απόφαση για θεραπεία  Σύγκριση αποτελεσμάτων έρευνας  Επιδημιολογία

26 Ruehland et al, The new AASM criteria for scoring hypopneas. Impact on the AHI Sleep 2009, 32(2).

27 Επίδραση των νέων ορισμών Nasal pressure transducer Sleep 2009

28 Τι κάνει τη διαφορά  ΑΦΥΠΝΙΣΗ  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΟΡΕΣΜΟΥ 3%-4%

29 Ο καλύτερος ορισμός ΗΙ  Συσχέτιση  Αρτηριακή υπέρταση  Καρδιαγγειακές επιπλοκές  Υπνηλία  Ποιότητα ζωής  Τροχαία ατυχήματα

30 Association of Sleep-Disordered Breathing, Sleep Apnea, and Hypertension in a Large Community-Based Study. Nieto et al, JAMA 2000

31

32

33 Αφυπνίσεις  Σχετίζονται με την υπνηλία  Και την καρδιακή λειτουργία  Μεγαλη ποικιλία αλλαγών που δεν καταγράφουμε  Μερικές δεν φαίνονται στο EEG (subcortical)  PPT & HR μεταβλητότητα  Οι ασθενείς με υπνηλία έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για ανάπτυξη αρτ. Υπέρτασης

34 The SHHS  Αποκορεσμός 4% σχετίζεται με καρδιαγγειακά νοσήματα  Αποκορεσμός 2% σχετίζεται με μεταβολικές διαταραχές  Οι συσχετίσεις αυτές δεν γίνονται καλύτερες με την αξιολόγηση των αφυπνίσεων.

35 UARS  Υπνηλία-ροχαλητό  Διαφορετικά συμπτώματα  ΑΗΙ<5  Αφυπνίσεις-RERA-RDI>5  Καταγραφή οισοφαγικής πίεσης  Καταγραφή της ρινικής πίεσης-πλατώ  Εναλλακτικός ορισμός της υπόπνοιας  Παράδοξη αναπνοή  Φυσιολογικός κορεσμός  Επιδημιολογική συσχέτιση με υπέρταση

36 UARS

37 PSG1 vs. PSG2 PSG1PSG2 P Value AHI 33±27 45±27 <0.01 Arousals 35±26 49±30 0.01 Wake stage 18±15 11±13 <0.01 Nadir SaO2 84±9 76±9 <0.0001 Fanfulla et al, Eur Respir J 1997; 10: 1725-1729

38 Κατανομή του ΑΗΙ REM sleep in PSG1 AHI tot AHI1AHI2 Present P (NS) 52±23 51±24 53±23 AbsentP=0.003 26±20 14.6±16 36±30 Fanfulla et al, Eur Respir J 1997; 10: 1725-1729

39 Τιτλοποίηση CPAP – split night  107 pts  69% έγινε αλλαγή της πίεσης  7.5% έγινε αλλαγή τύπου αερισμού  Πιο συχνά σε ΑΗΙ<20  Και αν η PSG 1 <3 ώρες Yamashiro & Kryger, Chest 1995;107:62-66 Yamashiro & Kryger, Chest 1995;107:62-66

40 Split-night PSG  Οικονομία & αποσυμφόρηση κέντρων  Υπάρχει κίνδυνος να διαφύγει η Δχ  Μόνο σε παρουσία ύπνου REM στο πρώτο μισό της νύχτας τα αποτελέσματα είναι αξιόπιστα  Σε ήπιο σύνδρομο οι διαφορές είναι μεγαλύτερες  Ο ΑΗΙ στο πρώτο μισό δεν αντιστοιχεί πάντα στον AHI tot ή ΑΗΙ στο 2ο μισό της νύχτας  Είναι επαρκής η τιτλοποίηση?

41 Split night study Αποδεκτή εάν :  AHI >40 μετα από τουλάχιστον 2ωρη καταγραφή  Η τιτλοποίηση διαρκεί τουλάχιστον 3 ώρες  Περιλαμβάνονται όλα τα στάδια ύπνου και θέσεις  2η νύχτα τιτλοποίησης παρέχεται όταν τα 2 τελευταία κριτήρια δεν τηρηθούν

42 REM-SDB  Πιο συχνά σε γυναίκες  Ήπιο και μέτριο ΣΑΥ  Παρόμοια συχνότητα μεταξύ των φύλων  Παρόμοια συμπτώματα  Ο ΑΗΙ μπορεί να είναι χαμηλός

43 REM-SDB

44 NonREM-SDB

45 ΥΠΕΡ  Ακριβής ορισμός του RDI  Διάγνωση του ήπιου και μέτριου ΣΑΥ  Συσχέτιση με συμπτώματα  Απόφασεις στη θεραπεία

46 Στόχος της μελέτης ύπνου  Διάγνωση  Εκτίμηση της σοβαρότητας  Επιτυχής τιτλοποίηση θεραπείας  Διαφορική διάγνωση

47 Τελικά  Δεν θεραπεύουμε νούμερα  Αλλά συμπτώματα  Προσφέρουμε ποιότητα ζωής  Ο ΑΗΙ είναι μόνο ένας δείκτης  Και ίσως όχι ο καλύτερος  Η μελέτη ύπνου μπορεί να δώσει πολλές πληροφορίες κλινικά χρήσιμες


Κατέβασμα ppt "Είναι απαραίτητη η ακριβής διάγνωση του ΣΑΥ; ΥΠΕΡ & ΚΑΤΑ 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Διαταραχές του Ύπνου και το μη Επεμβατικό Αερισμό Φ.Καψιμάλης Εργαστήριο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google