Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σύνδρομο απνοιών στον ύπνο – θεραπεία Θετική πίεση αεραγωγών / ενδοστοματικές συσκευές: πότε και ποιο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σύνδρομο απνοιών στον ύπνο – θεραπεία Θετική πίεση αεραγωγών / ενδοστοματικές συσκευές: πότε και ποιο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σύνδρομο απνοιών στον ύπνο – θεραπεία Θετική πίεση αεραγωγών / ενδοστοματικές συσκευές: πότε και ποιο

2 Κύρια σημεία Θεραπευτικές επιλογές Θετική πίεση αεραγωγών (positive airway pressure) Μηχανισμοί δράσης Τρόποι χορήγησης – Συσκευές Πότε θεραπεύουμε Γενικές θεραπευτικές οδηγίες Επίδραση – Συμμόρφωση – Επιπλοκές Ενδοστοματικές συσκευές Ποιες Πότε Κριτήρια εφαρμογής Αποτελέσματα - Επιπλοκές

3 Πριν την απόφαση • Εκτίμηση βαρύτητας • Εκτίμηση συνοδών νοσημάτων • Κατάλληλη θεραπεία

4 Θεραπεία ΣΑΥ  Αλλαγή τρόπου ζωής / Συντηρητικά μέτρα  Θετική πίεση αεραγωγών  Ενδοστοματικές συσκευές  Χειρουργική

5 REVERSAL OF OBSTRUCTIVE SLEEP APNOEA BY CONTINUOUS POSITIVE AIRWAY PRESSURE APPLIED THROUGH THE NARES ColinE. SullivanColinE. Sullivan, Michael Berthon-Jones, FaiqG. Issa, Lorraine EvesMichael Berthon-JonesFaiqG. IssaLorraine Eves The Lancet, Volume 317, Issue 8225, Pages 862 - 865, 18 April 1981Volume 317, Issue 8225 Five patients with severe obstructive sleep apnoea were treated with continuous positive airway pressure (CPAP) applied via a comfortable nose mask through the nares. Low levels of pressure (range 4·5-10 cm H2O) completely prevented upper airway occlusion during sleep in each patient and allowed an entire night of uninterrupted sleep. Continuous positive airway pressure applied in this manner provides a pneumatic splint for the nasopharyngeal airway and is a safe, simple treatment for the obstructive sleep apnoea syndrome

6

7 Μηχανισμός δράσης ΡΑΡ Αύξηση επιφάνειας και όγκου ανώτερου αεραγωγού Αύξηση όγκου πνευμόνων έλξη τραχείας προς τα κάτω Kuna et al, Am Rev Resp Dis, 1988 Schwab et al, AJRCCM, 1996

8 PAP CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) APAP (Autoadjusting PAP) Flexible CPAP (expiratory pressure relief) Bilevel PAP Autobilevel PAP ServoVentilation

9

10

11 CPAP Continuous Positive Airway Pressure Συνεχής σταθερή πίεση σε εισπνοή – εκπνοή

12 Παράγοντες που επηρεάζουν την πίεση  Θέση σώματος  Στάδιο ύπνου  Αλκοόλ – Φάρμακα  ΣΒ  Πάροδος του χρόνου  Ρινική συμφόρηση

13 APAP (autoadjusting PAP) Η αυτόματη CPAP αυξομειώνει την πίεση ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενή

14 ΑΡΑΡ  ΟΧΙ διαγνωστικά  ΟΧΙ για split night  ΟΧΙ θεραπεία ή τιτλοποίηση όταν δεν υπάρχει ροχαλητό ή υπάρχουν συνοδά νοσήματα με υποξυγοναιμία  Μερικές μπορούν τιτλοποίηση  Αντικρουόμενα αποτελέσματα ως προς την αποδοχή - ίσως αύξηση χρόνου χρήσης  Διαφορές ως προς τον αλγόριθμο και τις παραμέτρους που παρακολουθούν American Academy of Sleep Medicine : Practice parameters for the use of APAP Sleep 2002

15 APAP - CPAP Αποτελέσματα παρόμοια σε : ΑΗΙ Ποιότητα ζωής Υπνηλία Συμπτωματολογία Ποιότητα ύπνου D.Pevernagie et al. Eur Respir Rev 2007

16 ΑΡΑΡ αντί CPAP  Άπνοιες θέσεως  Παρενέργειες από απλή CPAP  Υψηλές πιέσεις

17 Bilevel PAP - ΣΑΥ  Μη ανοχή CPAP (πχ υψηλές πιέσεις)  Μη βελτίωση της διαταραχής λόγω βαρύτητας ή συνύπαρξης με άλλο νόσημα πχ ΧΑΠ, παχυσαρκία-υποαερισμός  Επί συνύπαρξης υπερκαπνικής αναπνευστικής ανεπάρκειας στην εγρήγορση

18 Bilevel PAP Νοσήματα που προκαλούν υποαερισμό (σ.πρωτοπαθούς υποαερισμού, κεντρικές άπνοιες, παχυσαρκία-υποαερισμός, παθήσεις θωρακικού τοιχώματος, διαφράγματος) Νοσήματα πνευμονικού παρεγχύματος με ΑΑ (ΧΑΠ, κυστική ίνωση) Νευρομυικά νοσήματα ΣΑΥ Ρύθμιση με αέρια και νυχτερινή παρακολούθηση (οξυμετρία, καπνογραφία) σε κλινική, με αρωγή του εργαστηρίου

19 CPAP – pressure relief C-flex EPR-expiratory pressure relief (Respironics) (Resmed)

20 auto-CPAP

21 bilevel-PAP

22 Servoventilation Επιτυγχάνει το 90% του πρόσφατου μέσου αερισμού μέσω μηχανισμού ανάδρασης και μέσω συγχρονισμού της αναπνοής του ασθενούς και της ανάλογης pressure support (pressure support = IPAP-EPAP) • Cheyne-Stokes σε καρδιακή ανεπάρκεια • Complex apnea

23

24 Προϋποθέσεις Ορθή διάγνωση Συσκευή Υποστήριξη ασθενούς

25 Ορθή διάγνωση Ιστορικό Κλινική εξέταση Πλήρης πολυκαταγραφική μελέτη

26 Θεραπεία σε : ΑΗΙ ≥ 15 5 ≤ΑΗΙ≤ 15 & 5 ≤ΑΗΙ≤ 15 & α. Ημερήσια υπνηλία β. Γνωσιακές διαταραχές γ. Διαταραχή συναισθήματος ή αϋπνία δ. Αρτηριακή υπέρταση ε. Ισχαιμική καρδιοπάθεια στ. Ιστορικό ΑΕΕ ΕΠΕ - AASM

27

28 Τιτλοποίηση  CPAP (manual titration)  APAP  Υπολογιζόμενη πίεση (ΑΗΙ, ανθρωπομετρικά) D.Pevernagie et al., Eur. Resp. Rev, 2007

29 Οδηγίες ορθή  Θεραπεία με CPAP πρέπει να βασίζεται σε ορθή διάγνωση με αποδεκτή μέθοδο διάγνωση με αποδεκτή μέθοδο (standard) μέτριο-σοβαρό ΣΑΥ  CPAP θεραπεία εκλογής σε μέτριο-σοβαρό ΣΑΥ (standard) συστήνεται σε ήπιο ΣΑΥ  CPAP συστήνεται σε ήπιο ΣΑΥ (option) βελτίωση της υπνηλίας  CPAP ενδείκνυται για βελτίωση της υπνηλίας ασθενών με ΣΑΥ (standard) βελτίωση της ποιότητας ζωής  CPAP συστήνεται για βελτίωση της ποιότητας ζωής ασθενών με ΣΑΥ (option) American Academy of Sleep Medicine, Sleep 2006

30 Οδηγίες  CPAP συστήνεται σα συμπληρωματική θεραπεία σε ασθενείς με Aρτ. Yπέρταση και ΣΑΥ Aρτ. Yπέρταση και ΣΑΥ (option) παρακολουθείται αντικειμενικά εξειδικευμένο προσωπικό  Η χρήση CPAP πρέπει να παρακολουθείται αντικειμενικά από εξειδικευμένο προσωπικό κυρίως τις πρώτες εβδομάδες θεραπείας (standard) θερμαινόμενου υγραντήρα  Ενδείκνυται η χρήση θερμαινόμενου υγραντήρα (standard) προγράμματος εκπαίδευσης  Ενδείκνυται η εφαρμογή συστηματικού προγράμματος εκπαίδευσης (standard) American Academy of Sleep Medicine, Sleep 2006

31 Οδηγίες παρακολούθηση από εξειδικευμένο προσωπικό  Προτείνεται μακροχρόνια παρακολούθηση από εξειδικευμένο προσωπικό τουλάχιστον ετησίως (option)  CPAP και BPAP είναι ασφαλείς  CPAP και BPAP είναι ασφαλείς, με ελάχιστες και αναστρέψιμες επιπλοκές (standard)  BΡΑΡ είναι εναλλακτική  BΡΑΡ είναι εναλλακτική θεραπεία σε : υψηλές πιέσεις, δυσκολία εκπνοής, σε κεντρικό υποαερισμό (guideline)  ΒΡΑΡ υπερκαπνία  ΒΡΑΡ ίσως είναι χρήσιμη σε περιοριστικά νοσήματα, σε σύνδρομα υποαερισμού με ημερήσια υπερκαπνία (option) American Academy of Sleep Medicine, Sleep 2006

32 Επίδραση ΡΑΡ  Μείωση ΑΗΙ  Βελτίωση υπνηλίας  » ποιότητας ζωής  » ποιότητας ύπνου (στ.3)  » κλάσματος εξώθησης σε ΣΑΥ και ΚΑ  Μείωση ΣΑΠ, ΠΑΠ, καρδιαγγειακών συμβαμάτων, νυκτερινής δραστηριότητας συμπαθητικού  » τροχαίων  » νυκτουρίας  Νευροσυμπεριφορική λειτουργικότητα (αντικρουόμενα)  Λειτουργία ενδοθηλίου, συστηματική φλεγμονώδη αντίδραση, επίπεδα σακχάρου, οξειδωτικό stress  Ικανοποίηση συντρόφου Kakkar et al., Chest, 2007

33 Αποδοχή-Συμμόρφωση Ρύθμιση με τη σωστή πίεση Σωστή μάσκα Μείωση ρινικών αντιστάσεων - Υγραντήρας Νέα ρύθμιση σε σημαντικές αλλαγές (βάρος, παραμονή συμπτωμάτων) Έλεγχος την 1η εβδομάδα και συχνή παρακολούθηση Τεχνικός έλεγχος συσκευής / αναλώσιμα Σε ΑΑ προηγείται εξοικείωση και εκμάθηση

34 Επιπλοκές • Διαφυγή αέρος • Δερματικός ερεθισμός/έλκη • Επιπεφυκίτιδα • Κλειστοφοβία • Ρινίτιδα/Ρινόρροια • Επίσταξη • Παραρρινοκολπίτιδα • Κεφαλαλγία • Θόρυβος-Μυρωδιά • Αίσθημα πίεσης • Κεντρικές άπνοιες • Δυσφορία συντρόφου • Βάρος στο θώρακα • Ανησυχία-Αϋπνία • Αεροφαγία

35 Ενδοστοματικές συσκευές Ανύψωση μαλθακής υπερώας (soft palate lifters) Εξάσκηση της θέσης της γλώσσας (tongue posture trainers) Μετατόπιση/Μετάθεση γλώσσας προς τα εμπρός (tongue retaining devices) Μετατόπιση/Μετάθεση της κάτω γνάθου προς τα εμπρός (mandibular repositioning/advancement appliances)

36

37 Κριτήρια εφαρμογής Αρχική θεραπευτική επιλογή σε : πρωτογενές ροχαλητό, UARS, ήπιας ως μέσης βαρύτητας ΣΑΥ Εναλλακτικά σε ασθενείς με διαταραχές αναπνοής σε ήπιας ως μέσης βαρύτητας ΣΑΥ με ικανό αριθμό δοντιών Ολοκληρωμένη εκτίμηση και εφαρμογή από ειδικούς ορθοδοντικούς Κλινική εφαρμογή τους με μελέτη ύπνου Η άμβλυνση των κλινικών συμπτωμάτων δεν είναι αντικειμενικό μέτρο της αποτελεσματικότητάς τους Αξιολογούνται ανά τακτά διαστήματα για επιπλοκές

38

39

40 Παρενέργειες  Ευαισθησία δοντιών, γνάθων, στοματικού βλεννογόνου, σιελόρροια, ξηροστομία  Οδοντικά τραύματα, περιοδοντικές βλάβες  Αυξημένο αντανακλαστικό εμέτου  Διαταραχές στη δομή του στοματογναθικού συστήματος  Μετακινήσεις δοντιών

41


Κατέβασμα ppt "Σύνδρομο απνοιών στον ύπνο – θεραπεία Θετική πίεση αεραγωγών / ενδοστοματικές συσκευές: πότε και ποιο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google