Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1/10 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 11 ο : ΑΝΑΛΥΣΗ & ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1/10 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 11 ο : ΑΝΑΛΥΣΗ & ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1/10 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 11 ο : ΑΝΑΛΥΣΗ & ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη

2 2/10 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 11 ο : ΑΝΑΛΥΣΗ & ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη Παράμετροι Χρόνος (ημέρες) 123 Μεταφορά γεωτρυπάνου - συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση 888 Διάτρηση 0-200 ft111 200-3.580234 3.580-11.60081218 11.600-15.000152232 15.000-17.000121824 Σωλήνωση τμημάτων888 Διαγραφίες555 Ολοκλήρωση777 Σύνολο χρόνου6684107 Κόστος$ 4.176.000$ 4.563.000$ 5.100.000 Χρόνος εκτέλεσης έργου  Μηχανολογικός εξοπλισμός  Μεταφορά και εγκατάσταση  Μίσθωμα  Υποστηρικτικές υπηρεσίες 22% Ημερήσιο κόστος γεωτρυπάνου: $ 20.000 (χερσαίο) $ 120.000 (θαλάσσιο ) Ανάλυση & εκτίμηση κόστους διάτρησης Προσδιορισμός χρόνου εκτέλεσης του έργου

3 3/10 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 11 ο : ΑΝΑΛΥΣΗ & ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη ΒάθοςΠρόγραμμα σωλήνωσηςΔιάμετρος σωλήνωσης (in) 13 3 / 8 in Επιφανειακή 9 5 / 8 in Ενδιάμεση 7 5 / 8 in Liner 5 1 / 2 in Παραγωγική 2 7 / 8 in Σωληνοειδές παραγωγής Ειδικό βάρος λάσπης (lb/gal) Τύπος λάσπης Με βάση το νερό Με βάση το πετρέλαιο Ανάλυση & εκτίμηση κόστους διάτρησης Προσδιορισμός χρόνου εκτέλεσης του έργου

4 4/10 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 11 ο : ΑΝΑΛΥΣΗ & ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη Άμεσα κόστη αποσβέσεις εξοπλισμού (μη μόνιμος στη γεώτρηση), υποστηρικτικές εργασίες, κόστος ενοικίασης εξοπλισμού, μεταφορά και εγκατάσταση του γεωτρητικού εξοπλισμού, απαλλοτριώσεις γης, διαχείριση και εποπτεία του έργου υλικά, καύσιμα, μισθοί, εργατικά, είδη εφοδιασμού καθώς και μέρη του εξοπλισμού που η συνολική του αξία παραμένει στο έργο (μόνιμες εγκαταστάσεις), όπως: η σωλήνωση, ο εξοπλισμός στην κεφαλή της γεώτρησης, ο εξοπλισμός ολοκλήρωσης και παραγωγής του πηγαδιού Σχέση άμεσων και έμμεσων δαπανών Ερευνητική γεώτρηση1:2 Ολοκληρωμένη γεώτρηση1:1 Ανάλυση & εκτίμηση κόστους διάτρησης Κατηγορίες κόστους Έμμεσα κόστη

5 5/10 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 11 ο : ΑΝΑΛΥΣΗ & ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη Μέση ημερήσια κατανάλωση καυσίμου συναρτήσει της ισχύος του γεωτρύπανου Κόστος γεωτρύπανου συναρτήσει της ισχύος του πύργου και της υποδομής του για χειρισμό βάρους σωλήνωσης Ελαφριά γεωτρύπανα (workover rigs) Πολύ βαριά χερσαία γεωτρύπανα (ultra-large land rigs) Κόστος γεωτρυπάνου, $/ημέρα Βάρος σωλήνωσης, 10.000 lb Μικρά γεωτρύπανα (small rigs) Βάρος σωλήνωσης, 10.000 lb Μέση ημερήσια κατανάλωση καύσιμου, gal/ημέρα Η κατανάλωση στα μεγάλα γεωτρύπανα διατηρείται περίπου σταθερή Ανάλυση & εκτίμηση κόστους διάτρησης Κατηγορίες κόστους

6 6/10 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 11 ο : ΑΝΑΛΥΣΗ & ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη Ανάλυση & εκτίμηση κόστους διάτρησης Κατηγορίες κόστους Κόστος προσωπικού εργασιών σωλήνωσης Κόστος (1.000 $) για προσωπικό 5 ατόμων Βάθος, 1.000 ft

7 7/10 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 11 ο : ΑΝΑΛΥΣΗ & ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη Ανάλυση & εκτίμηση κόστους διάτρησης Όπου: C i : το κόστος διάτρησης για κάθε υπό εξέταση κοπτικό i ($/ft) B i : το κόστος (αξία) του κοπτικού I ($) C r : η ωριαία αποζημίωση του γεωτρυπάνου ($/hr) t i : ο χρόνος διάτρησης του κοπτικού i (hr) T i : ο χρόνος «μανούβρας» (hr) D i : το διάστημα που διατρύθηκε από το κοπτικό i (ft) Προσδιορισμός κόστους διάτρησης

8 8/10 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 11 ο : ΑΝΑΛΥΣΗ & ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη Ως χρόνος μανούβρας θεωρείται ο χρόνος για: 1. Την καθέλκυση της διατρητικής στήλης στο βάθος που ξεκινά τη διάτρηση το εξεταζόμενο κοπτικό 2. Την πρόσθεση των διατρητικών στελεχών στη διατρητική στήλη, ώστε να προχωρήσει η διάτρηση από το βάθος έναρξης έως το πέρας της λειτουργίας του εξεταζόμενου κοπτικού 3. Την ανέλκυση της διατρητικής στήλης στην επιφάνεια για την αλλαγή του κοπτικού Συνολικός χρόνος καθέλκυσης και ανέλκυσης ανά συγκεκριμένο εύρος βάθους (συνηθίζεται η έκφραση: ώρες/1000 ft) Πίνακας μέσων χρόνων μανούβρας (μέσες τιμές) ανάλογα με τη διάμετρο της γεώτρησης. Για τα ενδιάμεσα βάθη μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της παρεμβολής  Μέσος χρόνος συναρμολόγησης ή αποσυναρμολόγησης κάθε νέου στελέχους = 1,5 λεπτά Διάμετρος γεώτρησης (in) Βάθος (ft) Μικρή (<8,75 in) Μεσαία (8,75- 9,875) Μεγάλη (>9,875) 2.0001,503,004,50 4.0002,504,205,75 6.0003,505,407,00 8.0004,706,508,00 10.0005,807,259,00 12.0007,008,2510,25 14.0008,259,2511,50 16.0009,7510,2512,50 18.00011,0011,2513,75 20.00011,8012,2515,00 Ανάλυση & εκτίμηση κόστους διάτρησης Εκτίμηση του χρόνου μανούβρας («νεκρός» χρόνος) (Τ)

9 9/10 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 11 ο : ΑΝΑΛΥΣΗ & ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη Προγραμματίζεται μια νέα γεώτρηση μέσης διαμέτρου. Τα δεδομένα της διάτρησης από δύο γεωτρήσεις με ανάλογες διαμέτρους που έχουν πραγματοποιηθεί στην ευρύτερη περιοχή έχουν, για κάποιο βάθος, ως εξής: Βάθος εισόδου κοπτικού (ft) Βάθος εξόδου κοπτικού (ft) Χρόνος διάτρησης (hr) Κόστος κοπτικού ($) Γεώτρηση Α Κοπτικό 160007150231650 Κοπτικό 271508000201650 Γεώτρηση Β Κοπτικό 160008000422980 Προσδιορίσετε εάν στη νέα γεώτρηση, στο αντίστοιχο βάθος, πρέπει να ακολουθηθεί το πρόγραμμα της γεώτρησης Α ή Β. To κόστος του γεωτρυπάνου είναι 12.000 $/ημέρα. Ανάλυση & εκτίμηση κόστους διάτρησης (Εφαρμογές) Εφαρμογή 1:

10 10/10 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 11 ο : ΑΝΑΛΥΣΗ & ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη Εφαρμογή 3 (Επιλογή κοπτικού λαμβάνοντας υπόψη και αλλαγή του περιβάλλοντος της διάτρησης) : όπου c = 1,5 για μαλακούς σχηματισμούς 1 για ενδιάμεσους σχηματισμούς 0,5 για σκληρούς σχηματισμούς Τα παρακάτω δεδομένα είναι διαθέσιμα για δύο κοπτικά κατάλληλα για ενδιάμεσους σχηματισμούς: Κοπτικό 1Κοπτικό 2 Κόστος3.500 $750 $ Χρόνος διάτρησης149 hr25 hr Ταχύτητα διάτρησης7,3 ft/hr9,6 ft/hr Χρόνος μανούβρας6,5 hr για το βάθος που τελικά έφτασε το κοπτικό Μέσος χρόνος μανούβρας1 hr/1000 ft Αποζημίωση γεωτρυπάνου300 $/hr Το ρευστό διάτρησης που χρησιμοποιήθηκε στη γεώτρηση κατά τη λειτουργία των κοπτικών 1 & 2 είχε πυκνότητα ρ 1 =15,8 lb/gal & ρ 2 =13,5 lb/gal, αντίστοιχα. Ανάλυση & εκτίμηση κόστους διάτρησης (Εφαρμογές) Ερώτημα: Ποιο κοπτικό είναι οικονομικότερο να χρησιμοποιηθεί στη νέα γεώτρηση σε ανάλογο βάθος και τύπο σχηματισμών, εάν, σύμφωνα με το πρόγραμμα, το ρευστό διάτρησης που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί έχει πυκνότητα 13,5 lb/gal


Κατέβασμα ppt "1/10 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 11 ο : ΑΝΑΛΥΣΗ & ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google