Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανάλυση & Εκτίμηση Κόστους Διάτρησης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανάλυση & Εκτίμηση Κόστους Διάτρησης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανάλυση & Εκτίμηση Κόστους Διάτρησης
Κεφάλαιο 11ο Ανάλυση & Εκτίμηση Κόστους Διάτρησης

2 Ανάλυση & εκτίμηση κόστους διάτρησης Χρόνος εκτέλεσης έργου
Προσδιορισμός χρόνου εκτέλεσης του έργου Παράμετροι Χρόνος (ημέρες) 1 2 3 Μεταφορά γεωτρυπάνου - συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση 8 Διάτρηση 0-200 ft 4 12 18 15 22 32 24 Σωλήνωση τμημάτων Διαγραφίες 5 Ολοκλήρωση 7 Σύνολο χρόνου 66 84 107 Κόστος $ $ $ Χρόνος εκτέλεσης έργου Μηχανολογικός εξοπλισμός Μεταφορά και εγκατάσταση Μίσθωμα Υποστηρικτικές υπηρεσίες Ημερήσιο κόστος γεωτρυπάνου: $ (χερσαίο) $ (θαλάσσιο) 22%

3 Ανάλυση & εκτίμηση κόστους διάτρησης
Προσδιορισμός χρόνου εκτέλεσης του έργου Βάθος Πρόγραμμα σωλήνωσης Διάμετρος σωλήνωσης (in) 133/8 in Επιφανειακή 95/8 in Ενδιάμεση 75/8 in Liner 51/2 in Παραγωγική 27/8 in Σωληνοειδές παραγωγής Ειδικό βάρος λάσπης (lb/gal) Τύπος λάσπης Με βάση το νερό Με βάση το πετρέλαιο

4 Ανάλυση & εκτίμηση κόστους διάτρησης Σχέση άμεσων και έμμεσων δαπανών
Κατηγορίες κόστους υλικά, καύσιμα, μισθοί, εργατικά, είδη εφοδιασμού καθώς και μέρη του εξοπλισμού που η συνολική του αξία παραμένει στο έργο (μόνιμες εγκαταστάσεις), όπως: η σωλήνωση, ο εξοπλισμός στην κεφαλή της γεώτρησης, ο εξοπλισμός ολοκλήρωσης και παραγωγής του πηγαδιού Άμεσα κόστη αποσβέσεις εξοπλισμού (μη μόνιμος στη γεώτρηση), υποστηρικτικές εργασίες, κόστος ενοικίασης εξοπλισμού, μεταφορά και εγκατάσταση του γεωτρητικού εξοπλισμού, απαλλοτριώσεις γης, διαχείριση και εποπτεία του έργου Έμμεσα κόστη Σχέση άμεσων και έμμεσων δαπανών Ερευνητική γεώτρηση 1:2 Ολοκληρωμένη γεώτρηση 1:1

5 Ανάλυση & εκτίμηση κόστους διάτρησης
Κατηγορίες κόστους Ελαφριά γεωτρύπανα (workover rigs) Πολύ βαριά χερσαία γεωτρύπανα (ultra-large land rigs) Κόστος γεωτρυπάνου, $/ημέρα Βάρος σωλήνωσης, lb Μέση ημερήσια κατανάλωση καυσίμου συναρτήσει της ισχύος του γεωτρύπανου Μικρά γεωτρύπανα (small rigs) Βάρος σωλήνωσης, lb Μέση ημερήσια κατανάλωση καύσιμου, gal/ημέρα Η κατανάλωση στα μεγάλα γεωτρύπανα διατηρείται περίπου σταθερή Κόστος γεωτρύπανου συναρτήσει της ισχύος του πύργου και της υποδομής του για χειρισμό βάρους σωλήνωσης

6 Ανάλυση & εκτίμηση κόστους διάτρησης
Κατηγορίες κόστους Κόστος (1.000 $) για προσωπικό 5 ατόμων Βάθος, ft Κόστος προσωπικού εργασιών σωλήνωσης

7 Ανάλυση & εκτίμηση κόστους διάτρησης
Προσδιορισμός κόστους διάτρησης Όπου: Ci : το κόστος διάτρησης για κάθε υπό εξέταση κοπτικό i ($/ft) Bi : το κόστος (αξία) του κοπτικού I ($) Cr : η ωριαία αποζημίωση του γεωτρυπάνου ($/hr) ti : ο χρόνος διάτρησης του κοπτικού i (hr) Ti : ο χρόνος «μανούβρας» (hr) Di : το διάστημα που διατρύθηκε από το κοπτικό i (ft)

8 Ανάλυση & εκτίμηση κόστους διάτρησης
Εκτίμηση του χρόνου μανούβρας («νεκρός» χρόνος) (Τ) Ως χρόνος μανούβρας θεωρείται ο χρόνος για: Την καθέλκυση της διατρητικής στήλης στο βάθος που ξεκινά τη διάτρηση το εξεταζόμενο κοπτικό Την πρόσθεση των διατρητικών στελεχών στη διατρητική στήλη, ώστε να προχωρήσει η διάτρηση από το βάθος έναρξης έως το πέρας της λειτουργίας του εξεταζόμενου κοπτικού Την ανέλκυση της διατρητικής στήλης στην επιφάνεια για την αλλαγή του κοπτικού Διάμετρος γεώτρησης (in) Βάθος (ft) Μικρή (<8,75 in) Μεσαία (8,75-9,875) Μεγάλη (>9,875) 2.000 1,50 3,00 4,50 4.000 2,50 4,20 5,75 6.000 3,50 5,40 7,00 8.000 4,70 6,50 8,00 10.000 5,80 7,25 9,00 12.000 8,25 10,25 14.000 9,25 11,50 16.000 9,75 12,50 18.000 11,00 11,25 13,75 20.000 11,80 12,25 15,00 Συνολικός χρόνος καθέλκυσης και ανέλκυσης ανά συγκεκριμένο εύρος βάθους (συνηθίζεται η έκφραση: ώρες/1000 ft) Μέσος χρόνος συναρμολόγησης ή αποσυναρμολόγησης κάθε νέου στελέχους = 1,5 λεπτά Πίνακας μέσων χρόνων μανούβρας (μέσες τιμές) ανάλογα με τη διάμετρο της γεώτρησης. Για τα ενδιάμεσα βάθη μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της παρεμβολής

9 Ανάλυση & εκτίμηση κόστους διάτρησης (Εφαρμογές)
Εφαρμογή 1: Προγραμματίζεται μια νέα γεώτρηση μέσης διαμέτρου. Τα δεδομένα της διάτρησης από δύο γεωτρήσεις με ανάλογες διαμέτρους που έχουν πραγματοποιηθεί στην ευρύτερη περιοχή έχουν, για κάποιο βάθος, ως εξής: Βάθος εισόδου κοπτικού (ft) Βάθος εξόδου κοπτικού (ft) Χρόνος διάτρησης (hr) Κόστος κοπτικού ($) Γεώτρηση Α Κοπτικό 1 6000 7150 23 1650 Κοπτικό 2 8000 20 Γεώτρηση Β 42 2980 Προσδιορίσετε εάν στη νέα γεώτρηση, στο αντίστοιχο βάθος, πρέπει να ακολουθηθεί το πρόγραμμα της γεώτρησης Α ή Β. To κόστος του γεωτρυπάνου είναι $/ημέρα.

10 Ανάλυση & εκτίμηση κόστους διάτρησης (Εφαρμογές)
Εφαρμογή 3 (Επιλογή κοπτικού λαμβάνοντας υπόψη και αλλαγή του περιβάλλοντος της διάτρησης): Τα παρακάτω δεδομένα είναι διαθέσιμα για δύο κοπτικά κατάλληλα για ενδιάμεσους σχηματισμούς: Κοπτικό 1 Κοπτικό 2 Κόστος 3.500 $ 750 $ Χρόνος διάτρησης 149 hr 25 hr Ταχύτητα διάτρησης 7,3 ft/hr 9,6 ft/hr Χρόνος μανούβρας 6,5 hr για το βάθος που τελικά έφτασε το κοπτικό Μέσος χρόνος μανούβρας 1 hr/1000 ft Αποζημίωση γεωτρυπάνου 300 $/hr Το ρευστό διάτρησης που χρησιμοποιήθηκε στη γεώτρηση κατά τη λειτουργία των κοπτικών 1 & 2 είχε πυκνότητα ρ1=15,8 lb/gal & ρ2=13,5 lb/gal, αντίστοιχα. Ερώτημα: Ποιο κοπτικό είναι οικονομικότερο να χρησιμοποιηθεί στη νέα γεώτρηση σε ανάλογο βάθος και τύπο σχηματισμών, εάν, σύμφωνα με το πρόγραμμα, το ρευστό διάτρησης που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί έχει πυκνότητα 13,5 lb/gal όπου c = 1,5 για μαλακούς σχηματισμούς 1 για ενδιάμεσους σχηματισμούς 0,5 για σκληρούς σχηματισμούς


Κατέβασμα ppt "Ανάλυση & Εκτίμηση Κόστους Διάτρησης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google