Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 1/13 Η ενέργεια επιστρέφει.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 1/13 Η ενέργεια επιστρέφει."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 1/13 Η ενέργεια επιστρέφει στις ειδήσεις………….. $ 53/βαρέλι

2 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 2/13 Νέο ενεργειακό τοπίο; …….. Η δυναμική των αλλαγών Η οικονομία του άνθρακα βρίσκεται πια στο σούρουπο, η οικονομία του πετρελαίου στο απομεσήμερο, το φυσικό αέριο λίγο πριν το μεσημέρι και ο ήλιος με το υδρογόνο μόλις ξεκινούν τη μέρα τους Η οικονομία του άνθρακα βρίσκεται πια στο σούρουπο, η οικονομία του πετρελαίου στο απομεσήμερο, το φυσικό αέριο λίγο πριν το μεσημέρι και ο ήλιος με το υδρογόνο μόλις ξεκινούν τη μέρα τους Η εποχή του ήλιου και η οικονομία του υδρογόνου αντίπαλοι στην οικονομία του άνθρακα

3 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 3/13 Λιγότερος άνθρακας - Περισσότερο υδρογόνο

4 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 4/13 Το μικρό είναι όμορφο………….. Μετά από ένα σχεδόν αιώνα έντονου γιγαντισμού, οι ενεργειακές τεχνολογίες συναντούν τα φυσικά όρια της ανάπτυξής τους

5 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 5/13 Περιβαλλοντική και Κοινωνική διάσταση της ενεργειακής οικονομίας Πολύ πριν εξαντληθούν τα αποθέματα πετρελαίου, κινδυνεύει να εξαντληθεί η ανοχή των οικοσυστημάτων του πλανήτη από τις επικίνδυνες κλιματικές αλλαγές που πυροδοτεί η εντεινόμενη χρήση των ορυκτών καυσίμων Η γεωγραφική κατανομή των ορυκτών καυσίμων Ελλιπή ασφάλεια εφοδιασμού Δημοκρατικές μορφές ενέργειας Πρόσβαση των κοινωνιών (1,65 δις άνθρωποι στον κόσμο -1 στους τέσσερεις- δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια)

6 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 6/13 Πηγή: BP International, BP Statistical Review of world Energy 2002 Σχήμα 1. Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας παγκοσμίως Ανάπτυξη = Ενέργεια

7 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 7/13 Ανάπτυξη = Ενεργειακή ένταση

8 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 8/13 Η Ε.Ε είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος καταναλωτής ενέργειας μετά τις ΗΠΑ και μάλιστα καθαρός εισαγωγέας ενέργειας. Τα δεδομένα που πιστοποιούν την ενεργειακή εξάρτηση της Ε.Ε ανά είδος ενεργειακής πρώτης ύλης στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, παρουσιάζονται στο εδώ διάγραμμα. Η τάση της Ε.Ε. για οικονομική ανεξαρτητοποίηση από τις ΗΠΑ, αποτελεί και την κινητήριο δύναμη στην ανάπτυξη νέων ενεργειακών τεχνολογιών, δεδομένης και της μείωσης της εγχώριας παραγωγής υδρογονανθράκων

9 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 9/13 Υπάρχει άφθονο πετρέλαιο ?

10 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 10/13

11 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 11/13 Είναι αυτή όλη η αλήθεια? Είναι αυτή όλη η αλήθεια? Βέβαια αποθέματα Στρατηγικά αποθέματα Πολιτικά αποθέματα Εξαντλημένα κοιτάσματα ? Μέθοδοι επαύξησης της απόληψης ? Μη συμβατικά ρευστά καύσιμα ? Ρόλος της τεχνολογίας ? Ρόλος της αγοράς?

12 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 12/13 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ  Ταμιευτήρες υδρογονανθράκων  Χαρακτηριστικά αποθήκευτρων πετρωμάτων  Ιδιότητες ρευστών του ταμιευτήρα  Ογκομετρική (PVT) συμπεριφορά μιγμάτων υδρογονανθράκων  Αλληλεπίδραση πετρώματος-ρευστών του ταμιευτήρα  Εκτίμηση επιτόπου και απολήψιμων αποθεμάτων  Ταμιευτήρες υδρογονανθράκων  Χαρακτηριστικά αποθήκευτρων πετρωμάτων  Ιδιότητες ρευστών του ταμιευτήρα  Ογκομετρική (PVT) συμπεριφορά μιγμάτων υδρογονανθράκων  Αλληλεπίδραση πετρώματος-ρευστών του ταμιευτήρα  Εκτίμηση επιτόπου και απολήψιμων αποθεμάτων

13 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 13/13  Ανάλυση απόδοσης ταμιευτήρα  Δευτερογενής παραγωγή  Τριτογενής παραγωγή  Παραγωγικότητα γεωτρήσεων -Βελτιστοποίηση συστήματος παραγωγής  Επιφανειακή επεξεργασία υδρογονανθράκων  Υπεδαφική αποθήκευση πετρελαίου και φυσικού αερίου  Ανάλυση απόδοσης ταμιευτήρα  Δευτερογενής παραγωγή  Τριτογενής παραγωγή  Παραγωγικότητα γεωτρήσεων -Βελτιστοποίηση συστήματος παραγωγής  Επιφανειακή επεξεργασία υδρογονανθράκων  Υπεδαφική αποθήκευση πετρελαίου και φυσικού αερίου ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ


Κατέβασμα ppt "Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 1/13 Η ενέργεια επιστρέφει."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google