Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ 22 Μαΐου 2008 Η Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρισμού και οι Προκλήσεις για το Ρυθμιστικό Πλαίσιο, τον Ανταγωνισμό.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ 22 Μαΐου 2008 Η Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρισμού και οι Προκλήσεις για το Ρυθμιστικό Πλαίσιο, τον Ανταγωνισμό."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ 22 Μαΐου 2008 Η Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρισμού και οι Προκλήσεις για το Ρυθμιστικό Πλαίσιο, τον Ανταγωνισμό και την Ασφάλεια Εφοδιασμού Αδυναμίες της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρισμού – Αναγκαίες Επεμβάσεις Δρος Ευαγγέλου Λεκατσά

2 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ •Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας μεταβάλλεται εντός ευρέων ορίων μέσα στον ημερήσιο και ενιαύσιο κύκλο. ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ •Το κόστος των διακοπών είναι μεγάλο και η ζήτηση εντόνως ανελαστική •Ο ηλεκτρισμός, ως αγαθό, είναι ομογενές προϊόν. Ο ανταγωνισμός περιορίζεται μόνο στο επίπεδο της τιμής του προϊόντος χωρίς να συνυπάρχουν κριτήρια ποιότητος

3 3 b1,Q1b1,Q1 LmLm LkLk LΔLΔ WHOLESALE MARKET min Σ(b j.Q j ) ΣQ j -ΣL j =0 b2,Q2b2,Q2 bn,Qnbn,Qn b n+1,Q n+1 bm,Qmbm,Qm … Imports Exports RETAIL MARKET Suppliers Gen/tors End Users SMP*{ΣQ j -ΣL j }=0 Tariffs

4 4 ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ MW €/MWh CAP Φορτίο Συστήματος Συνολική Καμπύλη Δηλώσεων Φορτίου ΟΤΣ Μη τιμολογούμενες Προσφορές Ανελαστικό Φορτίο Συνολική Καμπύλη Προσφορών Παραγωγών Πλεόνασμα Καταναλωτή Πλεόνασμα Παραγωγού Συνολικές Καμπύλες Προσφοράς-Ζήτησης και ΟΤΣ QiQi bibi

5 5 Offer and Demand Curve Crossing €/MWh CAP L, System Load MW TOTAL OFFER FUNCTION TOTAL DEMAND FUNCTION SMP Μη τιμολογούμενες Προσφορές SMP Μη τιμολογούμενες Προσφορές •Υποχρεωτικά Νερά ~1800MW •ΑΠΕ ~ 300MW •Τεχνικά Ελάχιστα ~3000MW •Εισαγωγές ~ 700MW

6 6 Cross Subsidization between units of same owner €/MWh CAP L, System Load MW SMP

7 7 ΠΑΡΑΓΩΓΗΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΣΜΗΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Αξία Απομαστεύσεων Η/Ε από την Ημερήσια Αγορά Χρήση Συστήματος & Δικτύου Προσαυξήσεις ΑΠΕ Ενοίκιο Συστήματος Αξία Εγχύσεων Η/Ε στην Ημερήσια Αγορά Ανεξάρτητος ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ Ανεξάρτητος ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Αξία Απομαστεύσεων Η/Ε από την Ημερήσια Αγορά ΔΙΚΤΥΟ Αξία Εγχύσεων Η/Ε στην Ημερήσια Αγορά Ενοίκιο Δικτύου Χρήση Συστήματος & Δικτύου Προσαυξήσεις ΑΠΕ Επικουρικές Υπηρεσίες Από Πελάτες Χρήση Συστήματος Κύρια Αγορά Η/ΕΑγορά Επ. Υπηρεσιών Ρυθμιζόμενη Αγορά ΑΠΕ & Μονοπωλιακών Τμημάτων

8 8 Σύνδεση Χονδρεμπορικής και Λιανεμπορικής αγοράς Για να ωριμάσει η Χονδρεμπορική, αλλά και η Λιανεμπορική Αγορά και να γίνουν αλληλένδετες θα πρέπει :  Τα Τιμολόγια να αναλυθούν στις παρακάτω συνιστώσες:  ΟΤΣ (Παραγωγή) + UPLIFT  Μεταφορά (δίκτυο)  Διανομή (δίκτυο)  Εμπορία  Να υλοποιηθεί ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα εγκαταστάσεως σύγχρονων μετρητών ωριαίων μετρήσεων.  Να καθιερωθούν τιμολόγια προστασίας των Παραγωγών και των Καταναλωτών-Προμηθευτών έναντι διακυμάνσεων της ΟΤΣ.  Να υπάρξει ανάλυση της συνιστώσας της Οριακής Τιμής της παραγόμενης ενέργειας κατά προέλευση πρωτογενών πηγών ενέργειας.

9 9 Tackling the Asymmetry

10 10 Οι Αδυναμίες της Αγοράς (Ι) Μη ενιαία τιμή του ΦΑ

11 11 Οι Αδυναμίες του Μοντέλου της Αγοράς (ΙΙ) Μη ενιαία τιμή του ΦΑ

12 12 HEEELP!!!

13 13 HEEELP!!!

14 14

15 15

16 16 ΔΕΙΚΤΗΣ HERFINDAHL - HIRSCHMAN Στην πράξη μια αγορά θεωρείται:  Μονοπωλιακή όταν ΗHI = 10.000  Υπερβολικά συγκεντρωτική όταν ΗHI > 5.000  Συγκεντρωτική όταν ΗHI > 1.800  Επαρκώς ανταγωνιστική όταν 1000 <ΗHI ≤ 1.800 και  Πλήρως ανταγωνιστική όταν ΗHI ≤ 1.000

17 17

18 18 14/02/2008 1344

19 19 23/02/2008

20 20


Κατέβασμα ppt "1 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ 22 Μαΐου 2008 Η Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρισμού και οι Προκλήσεις για το Ρυθμιστικό Πλαίσιο, τον Ανταγωνισμό."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google