Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ολοκλήρωση Γεωτρήσεων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ολοκλήρωση Γεωτρήσεων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ολοκλήρωση Γεωτρήσεων
Κεφάλαιο 10ο Ολοκλήρωση Γεωτρήσεων

2 Ολοκλήρωση γεωτρήσεων
Ολοκλήρωση σωληνωμένων γεωτρήσεων Ολοκλήρωση μη σωληνωμένων γεωτρήσεων Τσιμέ-ντωση Συσκευή διάτρησης της σωλήνωσης (jet charge) Περιμετρική διάτρηση της σωλήνωσης (perforation) Σωλήνωση Σωλήνωση Τσιμέντωση Παραγωγικός Σχηματισμός Μη σωληνωμένη γεώτρηση

3 Ολοκλήρωση γεωτρήσεων Ολοκλήρωση γεώτρησης με χρήση διάτρητου liner
Άγκιστρο ανάρτησης liner (liner hanger) Παραγωγικός Σχηματισμός Μη τσιμεντωμένο liner με μακρόστενες σχισμές

4 Ολοκλήρωση γεωτρήσεων Α. Χρήση χαλικόφιλτρων (gravel packing)
Ολοκλήρωση γεώτρησης με έλεγχο της εισόδου άμμου στη γεώτρηση (sand control) Α. Χρήση χαλικόφιλτρων (gravel packing) Σωλήνωση Τσιμέντωση Προστατευτικό πώμα (packer) Liner Χαλικό-φιλτρο Σίτα (screen) Μη συνεκτικός πετρελαιοφόρος σχηματισμός

5 Ολοκλήρωση γεωτρήσεων
Ολοκλήρωση γεώτρησης με έλεγχο της εισόδου άμμου στη γεώτρηση (sand control) Β. Συγκόλληση των κόκκων της άμμου (sand consolidation) Σωλήνωση Ζώνη συγκόλλησης (consolidated zone) Εποξικές συγκολλητικές ρητίνες Κόκκοι άμμου Χαλαρός πετρελαιοφόρος σχηματισμός

6 Ολοκλήρωση γεωτρήσεων
Αύξηση της διαπερατότητας του παραγωγικού σχηματισμού Α. Με εφαρμογή υδραυλικής ρωγμάτωσης (hydraulic fracturing) Σωλήνωση Σωληνοειδή παραγωγής Προστατευ-τικό πώμα (packer) Άμμος Δεξαμενές νερού Ταμιευτήρας πετρελαίου Υποστηριζό-μενη ρωγμή Ρωγμή υποστηριζόμενη με κόκκους άμμου

7 Ολοκλήρωση γεωτρήσεων
Αύξηση της διαπερατότητας του παραγωγικού σχηματισμού B. Με εφαρμογή κατεργασίας με οξέα (acid treatment) Σωληνοειδή παραγωγής Διείσδυση οξέος (acid penetration) Ζώνη προσβεβλημένη από παρουσία άμμου Οξύ Πετρελαιοφόρος σχηματισμός Προστατευτικό πώμα (packer)

8 Ολοκλήρωση γεωτρήσεων Κεφαλή της γεώτρησης (Christmas tree)
Μετρητής πίεσης (pressure gauge) Ταυ (tee) Κύρια βαλβίδα (master valve) Βαλβίδα σωλήνωσης (casing valve) Κορυφή σωληνοειδών παραγωγής (tubing head) Κορυφή σωλήνωσης (casing head) Σωληνοειδή παραγωγής (tubing) Σωλήνωση (casing) Προστατευτικό πώμα (packer) Περιμετρική διάτρηση σωλήνωσης (perforations) Ταμιευτήρας πετρελαίου ή φυσικού αερίου Πλευρική βαλβίδα (wing valve) Βαλβίδα στραγγαλισμού (choke) Προς εξοπλισμό παραγωγής


Κατέβασμα ppt "Ολοκλήρωση Γεωτρήσεων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google