Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣ1 Στα πλαίσια αξιοποίησης των δεδομένων του ΟΠΣ, η υπηρεσία μας δημιούργησε:  «ΠΡΟΤΥΠΟΥΣ» χάρτες  Εφαρμογή χαρτογραφικής πληροφόρησης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣ1 Στα πλαίσια αξιοποίησης των δεδομένων του ΟΠΣ, η υπηρεσία μας δημιούργησε:  «ΠΡΟΤΥΠΟΥΣ» χάρτες  Εφαρμογή χαρτογραφικής πληροφόρησης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣ1 Στα πλαίσια αξιοποίησης των δεδομένων του ΟΠΣ, η υπηρεσία μας δημιούργησε:  «ΠΡΟΤΥΠΟΥΣ» χάρτες  Εφαρμογή χαρτογραφικής πληροφόρησης για τα έργα του Γ΄ΚΠΣ και των ΚΠ 2000-2006 Η πρόσβαση στα παραπάνω γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της υπηρεσίας www.mnec.gr/ergorama www.mnec.gr/ergoramawww.mnec.gr/ergorama ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ. Νοέμβριος 2006

2 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣ2 http://www.mnec.gr/ergorama/

3 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣ3 ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Υποδομές Αγροτικής Ανάπτυξης Υποδομές Αγροτικής Ανάπτυξης Αλιεία Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση Ενέργεια Ενισχύσεις για την Αγροτική Ανάπτυξη Ενισχύσεις για την Αγροτική Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητα Έρευνα Τεχνολογία Έρευνα Τεχνολογία Μεταφορές Παιδεία Περιβάλλον-Χωροταξία-Πολεοδομία Πολιτισμός Υδραυλικά Υγεία-Πρόνοια Κοινωνία της Πληροφορίας Κοινωνία της Πληροφορίας Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Ανάπλαση-Αξιοποίηση Περιοχής Ανάπλαση-Αξιοποίηση Περιοχής Διαχείριση και Επεξεργασία Υγρών και Στερεών Αποβλήτων Διαχείριση και Επεξεργασία Υγρών και Στερεών Αποβλήτων Δομές Κοινωνικής Στήριξης Δομές Κοινωνικής Στήριξης Ύδρευση Ολοκληρωμένα Αστικά Ολοκληρωμένα Αστικά Περιβάλλον-Οικοσυστήματα Οι 44 Χαρτογραφικές Απεικονίσεις: Ανά Περιφέρεια, Ανά Νομό, Ανά ΟΤΑ Ανά ΠεριφέρειαΑνά ΝομόΑνά ΟΤΑΑνά ΠεριφέρειαΑνά ΝομόΑνά ΟΤΑ Γεωγραφική & Τομεακή κατανομή των έργων Γ΄ΚΠΣ και ΚΠ 2000-2006 Χωροθέτηση Έργων ΚΠΣ Χωροθέτηση Έργων ΚΠ Χωροθέτηση Έργων ανά Τομέα →

4 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣ4 Εφαρμογή Χαρτογραφικής πληροφόρησης για τα έργα του ΚΠΣ και ΚΠ 2000-2006 Πρόσβαση στην εφαρμογή έχετε μέσω επιλογής Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες → Στοιχεία Χωρικής Ανάλυσης ΕΠ στο www.mnec.gr/ergorama με συγκεκριμένο κωδικό πρόσβασης. www.mnec.gr/ergoramawww.mnec.gr/ergorama

5 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣ5  Level 0: administrator  Level 1: χρήστης ΤΕΠ/ΚΠ (έργα του ΕΠ σε όλη τη χώρα και σε οποιοδήποτε επίπεδο: Περιφέρειες, Νομαρχίες, Δήμοι).  Level 2: χρήστης ΤΕΠ (έργα του ΕΠ και έργα των κατηγοριών ενέργειας που είναι συναρμόδιο υπουργείο για γνωμοδότηση σε όλη τη χώρα και σε οποιοδήποτε επίπεδο: Περιφέρειες, Νομαρχίες, Δήμοι).  Level 3: χρήστης ΠΕΠ (έργα του ΠΕΠ στη συγκεκριμένη περιφέρεια και σε οποιοδήποτε επίπεδο: Νομαρχίες, Δήμοι).  Level 4: χρήστης ΠΕΠ (έργα του ΚΠΣ στην περιφέρειά του και σε οποιοδήποτε επίπεδο: Νομαρχίες, Δήμοι). Οι κωδικοί πρόσβασης – μέσω levels - αντιστοιχούν σε ενδο-επιχειρησιακή ή διαπρογραμματική πληροφόρηση

6 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣ6 Από την εφαρμογή μπορείτε να ανακτήσετε, για τα συγχρηματοδούμενα έργα του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών 2000-2006, σε επίπεδο Περιφέρειας, Νομού και Δήμου, στοιχεία όπως:  η κατηγορία ενέργειας του έργου,  ο τίτλος έργου,  η ημερομηνία έναρξης και λήξης,  ο Π/Υ του έργου και το Ποσό χωροθέτησης,  το ποσό της Νομικής Δέσμευσης (χωροθετημένο),  οι πληρωμές του έργου (χωροθετημένο),  το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή η Κοινοτική Πρωτοβουλία στο οποίο έχει ενταχθεί το έργο,  ο Τελικός Δικαιούχος και στοιχεία για άμεση επικοινωνία.

7 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣ7  Τεχνικές οδηγίες για το χειρισμό της εφαρμογής καθώς και κωδικοί πρόσβασης έχουν ήδη αποσταλεί στις ΔΑ.  Η εφαρμογή επικαιροποιείται κάθε μήνα κι ακολουθεί ενημέρωση - μέσω του mail της Υπ. ΟΠΣ - των ΔΑ.


Κατέβασμα ppt "ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣ1 Στα πλαίσια αξιοποίησης των δεδομένων του ΟΠΣ, η υπηρεσία μας δημιούργησε:  «ΠΡΟΤΥΠΟΥΣ» χάρτες  Εφαρμογή χαρτογραφικής πληροφόρησης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google