Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ – ΘΕΣΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε. Δρ Νικόλαος Λυμούρης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ – ΘΕΣΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε. Δρ Νικόλαος Λυμούρης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ – ΘΕΣΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε. Δρ Νικόλαος Λυμούρης

2  Εισαγωγικά  Τί είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ;  Σύντομη ιστορική αναδρομή / Σημεία-σταθμοί στην πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

3 Από 6 σε 27+1 μέλη, και περισσότερα  Αρχικά, έξι χώρες – το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες – ίδρυσαν το 1951 την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα, και στη συνέχεια την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας το 1957.

4 Από τότε έχουν πραγματοποιηθεί έξι (+1) διαδοχικές διευρύνσεις:  Το 1973, προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Δανία, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.  Το 1981 προσχώρησε η Ελλάδα.  Το 1986, η Ισπανία και η Πορτογαλία.  Το 1995, η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία.  Το 2004, προσχώρησαν η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η Κύπρος, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Σλοβενία και η Σλοβακία. Αυτή η τελευταία ήταν μία ιστορική διεύρυνση καθώς σήμανε και την επανένωση της Ευρώπης μετά από χωρισμό δεκαετιών.  Η διαδικασία επανένωσης ολοκληρώθηκε την 1η Ιανουαρίου 2007 με την προσχώρηση της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας.  Από το 2013 28 ο μέλος της ΕΕ γίνεται η Κροατία.

5 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε. Τα Θεσμικά Όργανα της Ε.Ε.  Υπερεθνικά / Υπερκρατικά  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Ευρωπαϊκή Επιτροπή  Διακυβερνητικά / Διακρατικά  Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

6 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε. Λοιπά Όργανα:  Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (Ευρωπ. Κοινοβ.)  Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  Ελεγκτικό Συνέδριο Συμβουλευτικά Όργανα:  Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή  Επιτροπή των Περιφερειών

7 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε. Νομισματοπιστωτικά Ιδρύματα:  Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα  Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί:  Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών  Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης  Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας  Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων  Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στην Θάλασσα κ.α. (…)

8 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε. Εννοιολογικός Προσδιορισμός: Συμβούλιο Συμβούλιο Υπουργών Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συμβούλιο της Ευρώπης

9 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε. Συμβούλιο της Ε.Ε.  Η εκπροσώπηση των κρατών μελών…  Αποτελείται από είκοσι επτά υπουργούς κυβερνήσεων από τους οποίους καθένας αντιπροσωπεύει ένα κράτος μέλος.  Αποτελεί βασικό όργανο λήψης αποφάσεων που συντονίζει την οικονομική πολιτική της Ένωσης και διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας

10 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε. Αλλάζει σύνθεση ανάλογα με το υπό συζήτηση θέμα:  Γενικές Υποθέσεις και Εξωτερικές Σχέσεις: Αποτελεί μία από τις παλαιότερες συνθέσεις και απαρτίζεται από τους Υπουργούς Εξωτερικών των κρατών μελών. Συνεδριάζει μία φορά το χρόνο και από τον Ιούνιο του 2002, συνέρχεται σε χωριστές συνόδους Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων. Οι σύνοδοι Γενικών Υποθέσεων πραγματεύονται θέματα που άπτονται γενικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή θεσμικά και διοικητικά ζητήματα. Οι σύνοδοι των εξωτερικών σχέσεων ασχολούνται με το σύνολο των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της Ε.Ε.

11 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε.  Οικονομικά και Δημοσιονομικά Θέματα (Ecofin)  Γεωργία και Αλιεία  Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις  Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές  Ανταγωνιστικότητα  Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες και Ενέργεια  Περιβάλλον  Παιδεία, Νεολαία και Πολιτισμός

12 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε. Κύριες Αρμοδιότητες:  Θεσπίζει τη νομοθεσία της Ε.Ε. - από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - σε πολλούς τομείς πολιτικής.  Συντονίζει τις γενικές οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές των κρατών μελών.  Συνάπτει διεθνείς συμφωνίες μεταξύ της Ε.Ε. και τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών.

13 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε.  Εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  Χαράσσει και υλοποιεί την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας της Ένωσης  Συντονίζει τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών δικαστικών και αστυνομικών αρχών σε ποινικές υποθέσεις.

14 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε. Λήψη Αποφάσεων:  Οι αποφάσεις πλέον λαμβάνονται συχνότερα με ειδική πλειοψηφία, παρά με ομοφωνία.  Κάθε κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει να επιβεβαιωθεί ότι οι θετικές ψήφοι αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 62% του συνολικού πληθυσμού της Ένωσης. Αν διαπιστωθεί ότι αυτό δεν ισχύει, η απόφαση δεν εγκρίνεται.

15 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε.  Από το 2014 θα εισαχθεί ένα σύστημα γνωστό ως «διπλή πλειοψηφία». Οι αποφάσεις του Συμβουλίου θα χρειάζονται την υποστήριξη του 55% των κρατών μελών που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 65% του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Αυτό το σύστημα νομιμοποιεί διπλά τις αποφάσεις που λαμβάνονται.  Σήμερα ισχύει το «σύστημα» της Νίκαιας: 74% των ψήφων (255/345) 62% του πληθυσμού της Ένωσης 50%+1 των κρατών μελών

16 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε. Γερμανία 29 Γαλλία 29 Ηνωμένο Βασίλειο 29 Ιταλία 29 Ισπανία 27 Πολωνία 27 Ρουμανία14 Κάτω Χώρες 13 Ελλάδα 12 Βέλγιο 12 Ουγγαρία 12 Πορτογαλία 12 Τσεχία 12 Αυστρία 10 Βουλγαρία10 Σουηδία 10 Δανία 7 Λιθουανία 7 Ιρλανδία 7 Σλοβακία 7 Φινλανδία 7 Εσθονία 4 Κύπρος 4 Λεττονία 4 Λουξεμβούργο 4 Σλοβενία 4 Μάλτα 3 ΣΥΝΟΛΟ: 345 ΕΙΔ. ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: 255

17 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε. Προεδρία:  Η Προεδρία του Συμβουλίου ασκείται εκ περιτροπής από κάθε κράτος μέλος για περίοδο έξι μηνών.  Αν, για παράδειγμα, το δεύτερο εξάμηνο του 2011, προβλέπεται να συγκληθεί το Συμβούλιο Περιβάλλοντος, θα προεδρεύεται από τον Πολωνό υπουργό Περιβάλλοντος, εφόσον την Προεδρία του Συμβουλίου θα ασκεί την εποχή εκείνη η Πολωνία.

18 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε. 1958Α’Belgium B’ West Germany 1959 A’ France B’Italy 1960 A’ Luxembourg B’Netherlands 1961 A’Belgium B’West Germany Ελλάδα 1983 Β’ / 1988 Β’ / 1994 Α’ / 2003 Α’ / [2014 Α’]

19 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε. ΈτοςΑ’ ΕξάμηνοΒ’ Εξάμηνο 2005ΛουξεμβούργοΗν. Βασίλειο 2006ΑυστρίαΦιλανδία 2007ΓερμανίαΠορτογαλία 2008ΣλοβενίαΓαλλία 2009ΤσεχίαΣουηδία 2010ΙσπανίαΒέλγιο 2011ΟυγγαρίαΠολωνία 2012ΔανίαΚύπρος 2013ΙρλανδίαΛιθουανία 2014ΕλλάδαΙταλία 2015ΛεττονίαΛουξεμβούργο

20 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο [1974 / 1986 / 2009] αποτελείται από τους ανώτερους εκλεγμένους πολιτικούς αντιπροσώπους των κρατών μελών – πρωθυπουργούς και προέδρους με εκτελεστικές εξουσίες.  Δίνει την πολιτική κατεύθυνση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καθορίζει τις προτεραιότητές της.  Βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο γίνεται πλήρες θεσμικό όργανο της Ε.Ε. και ο ρόλος του προσδιορίζεται με σαφήνεια.

21 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε.  Την 1 η /12/2009 δημιουργήθηκε νέα θέση Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Herman Van Rompuy).  Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα εκλέγεται από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και η θητεία του δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε χρόνια (2,5 έτη x 2).  Θα προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, θα προωθεί το έργο του Συμβουλίου σε διαρκή βάση και θα εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση διεθνώς στο υψηλότερο επίπεδο.

22 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε. ΕΜΑ (COREPER)  Κάθε κράτος μέλος της Ένωσης διαθέτει στις Βρυξέλλες μια μόνιμη ομάδα («αντιπροσωπεία») που το εκπροσωπεί και υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντά του στο επίπεδο της Ένωσης. Ο επικεφαλής κάθε αντιπροσωπείας είναι στην ουσία ο πρέσβης της χώρας του στην Ένωση.  Αυτοί οι πρέσβεις (γνωστοί ως «μόνιμοι αντιπρόσωποι») συνεδριάζουν κάθε εβδομάδα στο πλαίσιο της Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ).

23 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε.  Η επιτροπή αυτή έχει ως έργο την προετοιμασία των εργασιών του Συμβουλίου σε όλους τους τομείς, εκτός από το γεωργικό, με τον οποίο ασχολείται η Ειδική Επιτροπή Γεωργίας. Η ΕΜΑ επικουρείται από μια σειρά ομάδων εργασίας τις οποίες απαρτίζουν στελέχη των εθνικών διοικήσεων.  COREPER ΙΙ + COREPER Ι

24 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε. Ευρωπαϊκή Επιτροπή  Η «κυβέρνηση» της Ένωσης  27 Μέλη - ένας Επίτροπος από κάθε κράτος-μέλος (Μ. Δαμανάκη)  Διορίζονται από τα κράτη-μέλη  Ο πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από τα κράτη μέλη και αποφασίζει τις αρμοδιότητες των Επιτρόπων  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει ή απορρίπτει την Επιτροπή  Πενταετής θητεία (2009-2014)

25 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε. Κύριες Αρμοδιότητες  Προτείνει την ευρωπαϊκή νομοθεσία (initiator)  Διαχειρίζεται και υλοποιεί τις πολιτικές της Ένωσης και τον προϋπολογισμό  Θεματοφύλακας των Συνθηκών. Εποπτεύει την ορθή τήρηση της νομοθεσίας  Εκπροσωπεί την Ένωση στη διεθνή σκηνή

26 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε. Πρόεδροι Ευρωπαϊκής Επιτροπής Walter Hallstein1/1/1958-30/6/1967 (Δ. Γερμ.) Jean Rey 2/7/1967-1/7/ 1970 (Βέλγιο) Franco Maria Malfatti2/7/1970-1/3/1972(Ιταλία) Sicco Mansholt22/3/1972-5/1/1973(Κ. Χώρες) François-Xavier Ortoli 6/1/1973-5/1/1977 (Γαλλία) Roy Jenkins6/1/1977-19/1/1981 (Ην.Βασίλειο) Gaston Thorn20/1/1981-6/1/1985 (Λουξεμβ.) Jacques Delors7/1/1985-24/1/1995 (Γαλλία) Jacques Santer25/1/1995-15/3/1999 (Λουξεμβ.) Manuel Marín(εκτ. Χρέη) 15/3/1999-17/9/1999 (Ισπανία) Romano Prodi17/9/1999-22/11/2004(Ιταλία) José Manuel Barroso22/11/2004-(31/10/2014) (Πορτογ.)

27 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε. Έλληνες Επίτροποι 1981-1985Γεώργιος Κοντογεώργης (Μεταφορές) 1985-1989Γρηγόριος Βάρφης (Περιφερειακή Πολ.) 1989-1993Βάσω Παπανδρέου (Απασχόληση) 1993-1995Ιωάννης Παλαιοκρασσάς (Περιβάλλον) 1995-1999Χρήστος Παπουτσής (Ενέργεια) 1999-2004Άννα Διαμαντοπούλου (Κοινων. Υποθ.) 2004-2009Σταύρος Δήμας (Περιβάλλον) 2009-(2014)Μαρία Δαμανάκη (Ναυτιλία)

28 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Η φωνή των πολιτών  736 / 751 Βουλευτές (από το 2014)  Άμεσα Δημοκρατικά Εκλεγμένο Νομοθετικό Σώμα  Ευρωπαϊκές Πολιτικές Ομάδες  Επιτροπές και Υποεπιτροπές

29 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε.  Σύνοδοι Ολομέλειας στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες  Συνεδριάσεις επιτροπών στις Βρυξέλλες  Διοικητικές Υπηρεσίες σε Λουξεμβούργο και Βρυξέλλες

30 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε. Κύριες Αρμοδιότητες ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ…  …την ασκεί από κοινού με το Συμβούλιο  Συναπόφαση  Διαβούλευση  Μπορεί να προτείνει στην Επιτροπή τη θέσπιση νέας νομοθεσίας

31 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ…  …επί όλων των θεσμικών οργάνων  Εγκρίνει ή απορρίπτει τον διορισμό των Επιτρόπων  Πρόταση Δυσπιστίας κατά της Επιτροπής συνολικά  Γραπτές και Προφορικές ερωτήσεις στο Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

32 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  Διαμορφώνει τον προϋπολογισμό από κοινού με το Συμβούλιο  Εγκρίνει ή απορρίπτει τον προϋπολογισμό στο σύνολό του ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ  Συνθήκες προσχώρησης νέων κρατών-μελών  Εμπορικές συμφωνίες  Συμφωνίες σύνδεσης με άλλα κράτη

33 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε. Πολιτικές Ομάδες  Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα265  Προοδευτική Συμμαχία των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ε.Κ.184  Συμμαχία Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη 84  Ομάδα των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία 55  Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές 54  Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά / Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών35  Ευρώπη Ελευθερίας και Δημοκρατίας 31  Μη εγγεγραμμένοι 28

34 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε. Γερμανία 99 (96) Γαλλία 72 (74) Ηνωμένο Βασίλειο 72 (73) Ιταλία 72 (73) Ισπανία50 (54) Πολωνία50 (51) Ρουμανία33 Κάτω Χώρες25 (26) Ελλάδα 22 Βέλγιο 22 Ουγγαρία 22 Πορτογαλία 22 Τσεχία 22 Σουηδία18 (20) Αυστρία17 (19) Βουλγαρία17 (18) Δανία 13 Σλοβακία 13 Φινλανδία 13 Λιθουανία 12 Ιρλανδία 12 Λεττονία 8 (9) Σλοβενία 7 (8) Εσθονία 6 Κύπρος 6 Λουξεμβούργο 6 Μάλτα 5 (6)

35 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε. Κοινοβουλευτικές Επιτροπές  Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων  Επιτροπή Ανάπτυξης  Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου  Επιτροπή Προϋπολογισμών  Επιτροπή Έλέγχου των Προϋπολογισμών  Επιτροπή Οικονομικών & Νομισματικών θεμάτων  Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  Επιτροπή Αναφορών

36 Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ε.Ε. Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (European Ombudsman)  Εδρεύει στο Στρασβούργο  Συστάθηκε το 1992 με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ  Λειτουργεί ως ενδιάμεσος μεταξύ του πολίτη και των οργάνων της Ένωσης  Λαμβάνει και να ερευνά καταγγελίες πολιτών, επιχειρήσεων και οργανισμών της Ε.Ε. και όλων όσοι έχουν την έδρα τους στην Ε.Ε..  Κακοδιοίκηση, διακρίσεις, άνιση μεταχείριση κ.λπ.  Εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 5 έτη  Νικηφόρος Διαμαντούρος (από το 2003)

37 Η Ευρωπαϊκή Έννομη Τάξη Διαδικασία Συναπόφασης

38 Η Ευρωπαϊκή Έννομη Τάξη

39 Δικαιοδοτικό Σύστημα Ε.Ε. Σε μια κοινότητα κρατών, οι κοινοί κανόνες που θεσπίζονται από τα κοινά όργανα θα κινδύνευαν να ερμηνεύονται και να εφαρμόζονται διαφορετικά σε κάθε κράτος, αν υπάγονταν μόνο στις εθνικές δικαιοδοσίες. Γι' αυτό στόχος αποτελεί η ομοιόμορφη τήρηση του κοινοτικού δικαίου, κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή της Συνθήκης και των νομικών πράξεων που θεσπίζονται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

40 Η Ευρωπαϊκή Έννομη Τάξη Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, εδραιώνουν το κύρος του ευρωπαϊκού δικαίου, στο οποίο υπόκεινται οι κυβερνήσεις, τα εθνικά δικαστήρια, τα εθνικά κοινοβούλια και οι πολίτες των κρατών μελών. Το Δικαστήριο παίζει επομένως σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση με το να διευκρινίζει ασαφείς νομικές διατάξεις, οι οποίες θεσπίζονται ενίοτε υπό την πίεση επίτευξης συμφωνίας μεταξύ νομοθετών διαφόρων αντιλήψεων προασπιζόντων διάφορα εθνικά συμφέροντα.

41 Η Ευρωπαϊκή Έννομη Τάξη Το Δικαστήριο συστάθηκε δυνάμει της συνθήκης ΕΚΑΧ το 1952. Εδρεύει στο Λουξεμβούργο. Έργο του Δικαστηρίου είναι να εξασφαλίζει ότι η νομοθεσία της Ένωσης ερμηνεύεται και εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις χώρες της Ένωσης, ούτως ώστε όλοι οι πολίτες της να είναι ίσοι απέναντι στο νόμο. Για παράδειγμα, εξασφαλίζει ότι τα εθνικά δικαστήρια δεν εκδίδουν διαφορετικές αποφάσεις για το ίδιο θέμα.

42 Η Ευρωπαϊκή Έννομη Τάξη Το Δικαστήριο εξασφαλίζει επίσης ότι τα κρ-μ και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης ενεργούν σύμφωνα με το νόμο. Το Δικαστήριο είναι αρμόδιο για την επίλυση νομικών διαφορών μεταξύ κρ-μ, θεσμικών οργάνων της Ένωσης, επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων. Το Δικαστήριο αποτελείται από ένα δικαστή ανά κρ-μ, ούτως ώστε να εκπροσωπούνται και τα 27 εθνικά νομικά συστήματα της Ένωσης. Ωστόσο, για λόγους αποτελεσματικότητας, το Δικαστήριο σπάνια συνεδριάζει σε ολομέλεια. Συνήθως συνέρχεται σε ‘τμήμα μείζονος σύνθεσης’ με 13 μόνο δικαστές ή σε τμήματα πέντε ή τριών δικαστών.

43 Η Ευρωπαϊκή Έννομη Τάξη Το Δικαστήριο επικουρείται από 8 «γενικούς εισαγγελείς», έργο των οποίων είναι να διατυπώνουν αιτιολογημένες προτάσεις επί των υποθέσεων που κρίνονται από το Δικαστήριο δημόσια και αμερόληπτα. Οι δικαστές και οι γενικοί εισαγγελείς είναι άτομα των οποίων η αμεροληψία είναι πέραν κάθε αμφιβολίας. Διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα ή την ικανότητα για να διορισθούν στις ανώτατες δικαστικές θέσεις στις χώρες καταγωγής τους. Διορίζονται στο Δικαστήριο κατόπιν κοινής συμφωνίας μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ένωσης. Η θητεία κάθε δικαστή είναι εξαετής και μπορεί να ανανεωθεί.

44 Η Ευρωπαϊκή Έννομη Τάξη Τo «Πρωτοδικείο» συστήθηκε το 1988 για να συνδράμει το Δικαστήριο στη διεκπεραίωση των χιλιάδων υποθέσεων που φέρονται ενώπιόν του και να προσφέρει καλύτερη έννομη προστασία στους πολίτες. Το Πρωτοδικείο (το οποίο είναι προσαρτημένο στο Δικαστήριο) εκδικάζει ορισμένα είδη υποθέσεων, και ιδίως προσφυγές που ασκούνται από ιδιώτες, εταιρείες και ορισμένους οργανισμούς καθώς και υποθέσεις που σχετίζονται με το δίκαιο περί ανταγωνισμού. Αποτελείται και αυτό από ένα δικαστή για κάθε χώρα της ΕΕ.

45 Η Ευρωπαϊκή Έννομη Τάξη Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης είναι αρμόδιο να εκδικάζει σε πρώτο βαθμό τις διαφορές μεταξύ των Κοινοτήτων και των υπαλλήλων τους. Οι διαφορές αυτές αφορούν όχι μόνο ζητήματα σχετικά με τις σχέσεις εργασίας αυτές καθαυτές (αμοιβές, εξέλιξη της σταδιοδρομίας, πρόσληψη, πειθαρχικά μέτρα, κ.λπ.), αλλά και το καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης (ασθένεια, γήρας, αναπηρία, εργατικό ατύχημα, οικογενειακά επιδόματα, κ.λπ.). Αποτελείται από επτά δικαστές και είναι προσαρτημένο στο Πρωτοδικείο.

46 Η Ευρωπαϊκή Έννομη Τάξη Το Δικαστήριο, το Πρωτοδικείο και το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης έχουν από έναν πρόεδρο που επιλέγεται από τα μέλη του κάθε δικαστηρίου για τριετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης. Ο Βασίλειος Σκουρής εξελέγη Πρόεδρος του Δικαστηρίου το 2003. Ο Marc Jaeger είναι ο σημερινός Πρόεδρος του Πρωτοδικείου. Ο Paul J. Mahoney είναι Πρόεδρος του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης από το 2005.

47 Η Ευρωπαϊκή Έννομη Τάξη Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα περιλαμβάνει το Δικαστήριο, το Γενικό Δικαστήριο και ειδικευμένα δικαστήρια. Επομένως η ονομασία «Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» θα ορίζει και τους δύο βαθμούς της δικαστικής εξουσίας. Η ανώτατη αρχή θα ορίζεται με την ονομασία «Δικαστήριο» και το Πρωτοδικείο θα μετονομαστεί σε «Γενικό Δικαστήριο», αλλά η σύνθεση και οι αρμοδιότητές τους δεν θα αλλάξουν

48 Το ΕΥΡΩ  Εισήχθη την 1η Ιανουαρίου 1999 και έγινε το νόμισμα περισσότερων από 300 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη. Τα τρία πρώτα χρόνια ήταν ένα άυλο νόμισμα, το οποίο χρησιμοποιούνταν μόνο για λογιστικούς σκοπούς, π.χ. στις ηλεκτρονικές πληρωμές.  Τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ τέθηκαν σε κυκλοφορία μόλις την 1η Ιανουαρίου 2002 και αντικατέστησαν τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα των εθνικών νομισμάτων σε δώδεκα χώρες.  Σήμερα, είναι το επίσημο νόμισμα σε 17 από τα 27 μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων υπερπόντιων διαμερισμάτων, εδαφών και νησιών.

49 Το ΕΥΡΩ  Οι χώρες που έχουν υιοθετήσει το Ευρώ απαρτίζουν τη ζώνη του ευρώ ή Ευρωζώνη.  Υπεύθυνη για την νομισματική πολιτική στην Ευρωζώνη είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.  Μέλη της Ευρωζώνης είναι οι:Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία και η Φινλανδία.

50 Το ΕΥΡΩ  Το Μονακό, ο Άγιος Μαρίνος και η Πόλη του Βατικανού χρησιμοποιούν επίσης το ευρώ βάσει επίσημης συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και κόβουν δικά τους κέρματα ευρώ.  Η Ανδόρρα, το Μαυροβούνιο και το Κόσοβο χρησιμοποιούν επίσης το ευρώ χωρίς επίσημη συμφωνία.  Το ευρώ είναι υποχρεωμένες να υιοθετήσουν, μόλις θα πληρούν τα κριτήρια, οι Βουλγαρία, Λεττονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σουηδία και Τσεχία.

51 Εξωτερική Πολιτική & Ασφάλεια Η ΕΕ διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο σε ποικίλα διεθνή ζητήματα, από την υπερθέρμανση του πλανήτη μέχρι το Μεσανατολικό. Η βάση της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) της ΕΕ παραμένει η «ήπια» εξουσία: η χρήση της διπλωματίας σε συνδυασμό, όπου χρειάζεται, με την εμπορική πολιτική, τη χορήγηση βοήθειας ή την αποστολή ειρηνευτικών δυνάμεων, ώστε να επιλυθούν οι συγκρούσεις και να επιτευχθεί η διεθνής κατανόηση.

52 Εξωτερική Πολιτική & Ασφάλεια Η αρχή μιας Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) διατυπώθηκε στη συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992. Οι χώρες της ΕΕ αναγνώριζαν ανέκαθεν την ανάγκη για κοινή δράση σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Κάτι τέτοιο όμως αποδείχτηκε δύσκολο στην πράξη. Τη δεκαετία του 70 ξεκίνησε δειλά η διαδικασία αυτή μέσω της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνεργασίας, ενώ οι χώρες της ΕΕ προσπαθούσαν να συντονίζουν τις θέσεις τους σε θέματα εξωτερικής πολιτικής στον ΟΗΕ και σε άλλα διεθνή όργανα.

53 Εξωτερική Πολιτική & Ασφάλεια Όσον αφορά, όμως, ιδιαίτερα ευαίσθητα θέματα, ή στις περιπτώσεις που μεμονωμένα κράτη μέλη είχαν ειδικά συμφέροντα, δεν ήταν δυνατό να διατυπωθεί κοινή θέση, επειδή οι αποφάσεις έπρεπε να έχουν ληφθεί ομόφωνα. H διαμόρφωση νέας παγκόσμιας τάξης μετά την κατάρρευση του κομμουνισμού και η ανάδυση της διεθνούς τρομοκρατίας ώθησαν τις χώρες της ΕΕ να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να αποκτήσουν ενιαία φωνή στα διεθνή ζητήματα.

54 Εξωτερική Πολιτική & Ασφάλεια Στον τομέα της ΚΕΠΠΑ η ουσιαστική αρμοδιότητα παραμένει στα κράτη μέλη, αν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, σε μικρότερο βαθμό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχουν στη διαδικασία. Οι σημαντικές αποφάσεις λαμβάνονται με ομοφωνία. Η Ένωση, έχοντας επίγνωση του περιορισμού αυτού, εισήγαγε περισσότερο ευέλικτες διαδικασίες ψηφοφορίας για τις αποφάσεις ΚΕΠΠΑ. Έτσι, παρέχεται σε μεμονωμένες κυβερνήσεις η ευχέρεια να απέχουν της ψηφοφορίας, ενώ σε άλλες περιπτώσεις εφαρμόζεται ο κανόνας της πλειοψηφίας, ή επιτρέπεται στις χώρες που πλειοψήφησαν να ενεργούν από μόνες τους. Ωστόσο, εξακολουθεί να απαιτείται ομοφωνία για αποφάσεις με στρατιωτικές ή αμυντικές επιπτώσεις.

55 Εξωτερική Πολιτική & Ασφάλεια Η ΕΕ έχει αποστείλει ειρηνευτικές αποστολές σε διάφορες περιοχές του κόσμου που αποτελούν εστίες συγκρούσεων. Τον Αύγουστο του 2008 διαμεσολάβησε για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ της Γεωργίας και της Ρωσίας. Έστειλε επίσης παρατηρητές για να παρακολουθούν την κατάσταση. Παρείχε ανθρωπιστική βοήθεια στα άτομα που είχαν εκτοπιστεί λόγω της σύρραξης και διοργάνωσε διάσκεψη διεθνών χορηγών για τη Γεωργία. Η ΕΕ έχει επίσης έντονη παρουσία στα Βαλκάνια όπου χρηματοδοτεί σχέδια σε επτά χώρες με σκοπό να τις βοηθήσει να χτίσουν γερά θεμέλια για τις κοινωνίες τους. Τον Δεκέμβριο του 2008 η ΕΕ έστειλε στο Κόσοβο δικαστική και αστυνομική δύναμη 1.900 ατόμων για τη διασφάλιση της έννομης τάξης.

56 Εξωτερική Πολιτική & Ασφάλεια Για να ενισχύσει και να προβάλει περισσότερο τη διπλωματία της, η Ένωση δημιούργησε τη θέση του Ύπατου Εκπροσώπου για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας. Αρμοδιότητά του είναι να συντονίζει τις χώρες της ΕΕ κατά τη διαμόρφωση και υλοποίηση της εξωτερικής πολιτικής. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος επικουρείται από πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό.

57 Εξωτερική Πολιτική & Ασφάλεια Η ΕΕ δεν διαθέτει μόνιμο στρατό. Χρησιμοποιεί κάθε φορά ειδικές μονάδες που επανδρώνονται από τα κράτη μέλη και έχουν ως στόχο τη διατήρηση της ειρήνης, τη διαχείριση κρίσεων και την ανάπτυξη ανθρωπιστικών αποστολών. Για να βελτιώσει την βραχυπρόθεσμη ετοιμότητά της, η ΕΕ δημιούργησε μάχιμες μονάδες οι οποίες αποτελούνται από 1.500 περίπου άνδρες. Δύο μάχιμες μονάδες είναι σε κατάσταση ετοιμότητας ανά πάσα στιγμή. Οι δραστηριότητες αυτές διέπονται από αρχές που στο σύνολό τους αποτελούν την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ).

58 Εξωτερική Πολιτική & Ασφάλεια Οι πρώτες στρατιωτικές αποστολές της ΕΕ αφορούσαν τα Βαλκάνια. Το 2005 η ΕΕ ανέλαβε τη διοίκηση της στρατιωτικής δύναμης σταθεροποίησης στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Ακολούθησαν και άλλες αποστολές μικρής διάρκειας στην Αφρική, την Ασία και τη Μέση Ανατολή. Τον Μάιο του 2007, η ΕΕ απέστειλε στο Αφγανιστάν αστυνομική δύναμη για 3 χρόνια, και στις αρχές του 2008, στρατιωτική δύναμη της ΕΕ αποτελούμενη από περισσότερους από 3.000 άνδρες κατασκήνωσε στα σύνορα μεταξύ Τσαντ και Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας για να προστατεύει τους πρόσφυγες που εκτοπίστηκαν λόγω των αψιμαχιών στη γειτονική περιοχή Νταρφούρ του Σουδάν.

59 Εξωτερική Πολιτική & Ασφάλεια Τέλος, τον Δεκέμβριο του 2008 η ΕΕ ξεκίνησε την πρώτη της ναυτική επιχείρηση. Στόχος της αποστολής είναι η προστασία των πλοίων από πειρατές κατά μήκος των ακτών της Σομαλίας, ιδιαίτερα των πλοίων που μεταφέρουν επισιτιστική βοήθεια.


Κατέβασμα ppt "ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ – ΘΕΣΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε. Δρ Νικόλαος Λυμούρης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google