Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Τάξη Έ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Τάξη Έ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Τάξη Έ

2 Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι μία sui generis οικονομική και πολιτική ένωση είκοσι επτά ευρωπαϊκών κρατών. Ιδρύθηκε την 1η Νοεμβρίου 1993 με τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γνωστότερης ως Συνθήκης του Μάαστριχτ, βασιζόμενη στις τότε Ευρωπαϊκές Κοινότητες (Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας). Από τότε νέες διευρύνσεις έχουν αυξήσει τον αριθμό των κρατών μελών της και μεταγενέστερες τροποποιητικές συνθήκες έχουν επεκτείνει τις αρμοδιότητές της. Θεωρείται ως η ισχυρότερη ένωση κρατών μέχρι σήμερα στην παγκόσμια ιστορία, με επιδιώξεις οικονομικού, πολιτικού, κοινωνικού και πολιτιστικού περιεχομένου. Η ΕΕ αποτελεί το τρέχον στάδιο μιας ανοιχτής διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.sui generisκρατών1993Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκές ΚοινότητεςΕυρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και ΧάλυβαΕυρωπαϊκή Οικονομική ΚοινότηταΕυρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας

3 Α) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έργο της είναι να διαχειρίζεται όλες τις υποθέσεις που αφορούν την Ε. Ε. Εκπροσωπεί την Ένωση και κάνει διαπραγματεύσεις εκ μέρους της με άλλες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς. Εφαρμόζει τις αποφάσεις του Συμβουλίου των Υπουργών. Β) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Είναι το όργανο της Ένωσης που παίρνει αποφάσεις. Συζητεί τις εισηγήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις εγκρίνει ή τις απορρίπτει.

4 Γ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Αποτελείται από βουλευτές που προέρχονται από τις χώρες – μέλη και εκλέγονται από κάθε χώρα. Έργο του είναι να συμβουλεύει το Συμβούλιο των Υπουργών και να ελέγχει τις εργασίες της Επιτροπής. Δ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή των νόμων και κανονισμών της Ένωσης από τα κράτη – μέλη. Σ’ αυτό μπορούν να καταφύγουν τα ίδια τα κράτη ή ακόμη και πολίτες, όταν κρίνουν ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά τους.

5 Ο αρχικός σκοπός για τον οποίο ιδρύθηκε η Ε.Ε, όπως φαίνεται από την πρώτη της ονομασία, ήταν η στενότερη συνεργασία των χωρών που την αποτελούν για μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη και ευημερία των πολιτών τους. Οι 6 χώρες θέλησαν με τον τρόπο αυτό να ενώσουν τις δυνάμεις τους. Α) Η προώθηση της ειρήνης στο χώρο της Ε.Ε. και στον υπόλοιπο κόσμο. Β)Η ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων (χωρίς διαβατήρια) και προϊόντων χωρίς δασμό μεταξύ των κρατών –μελών Γ)Η συμμετοχή στο διεθνές εμπόριο. Η Ε.Ε. διατηρεί εμπορικές σχέσεις με τις περισσότερες χώρες του κόσμου.

6 Σήμερα, οι σκοποί της Ένωσης έχουν διευρυνθεί ακόμη πιο πολύ. Οι αλλαγές που έγιναν στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο τα τελευταία τρία χρόνια υποχρέωσαν τις χώρες – μέλη να στρέψουν το ενδιαφέρον τους και σε άλλους τομείς όπως είναι το περιβάλλον, η παιδεία, η υγεία, η πολιτική ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η εξάλειψη της πείνας από τον κόσμο. Η Ένωση ενδιαφέρεται πολύ για τη διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος των κρατών – μελών αλλά και άλλων περιοχών της γης (οικολογική πολιτική). Μια χώρα για να έχει σχέσεις με την Ένωση πρέπει απαραίτητα να σέβεται και να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τελική επιδίωξη της Ε. Ε. είναι η πολιτική ένωση μεταξύ των χωρών – μελών. Μέσα στην ένωση αυτή όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες θα είναι ίσοι, χωρίς καμιά διάκριση, αλλά ο κάθε λαός θα έχει το δικαίωμα να διατηρεί και να προστατεύει την εθνική του ταυτότητα.

7

8


Κατέβασμα ppt "ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Τάξη Έ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google