Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Π ε ρ ι κ λ ή ς ε μ φ ύ λ ι ο ς λ ό γ ι α ο ι ρ ο π μ ε Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ ο ι ν ό Ι ν α υ τ ι κ ό ν ι κ η τ ή η Κ έ ρ κ υ ρ α σ τ ε ρ ι ά Ι σ χ υ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Π ε ρ ι κ λ ή ς ε μ φ ύ λ ι ο ς λ ό γ ι α ο ι ρ ο π μ ε Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ ο ι ν ό Ι ν α υ τ ι κ ό ν ι κ η τ ή η Κ έ ρ κ υ ρ α σ τ ε ρ ι ά Ι σ χ υ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Π ε ρ ι κ λ ή ς ε μ φ ύ λ ι ο ς λ ό γ ι α ο ι ρ ο π μ ε Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ ο ι ν ό Ι ν α υ τ ι κ ό ν ι κ η τ ή η Κ έ ρ κ υ ρ α σ τ ε ρ ι ά Ι σ χ υ ρ έ ς Α ρ χ ί δ α μ ο ς Κ ό ρ ι ν θ ο ς ή μ ρ ο φ α

2 2. Να συμπληρώσετε με κάποιες από τις παρακάτω λέξεις τα κενά προκειμένου να είναι σωστές οι πληροφορίες του κειμένου: Αθήνα, Καλαμάτα, Σπάρτη, εμφύλιου, καταστροφές, παρατάξεις, συμμάχους. Στον πελοποννησιακό πόλεμο οι ελληνικές πόλεις χωρίστηκαν σε δυο ….................................... Στη μια επικεφαλής ήταν η …......................... και στην άλλη η …................................. Κύρια αιτία αυτού του ….............................. πολέμου ήταν ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις δυο αυτές πόλεις. Ο πελοποννησιακός πόλεμος έφερε μεγάλες συμφορές και προξένησε πολλές …......................... και στις δύο αυτές πόλεις και στους ….............................. τους. παρατάξεις ΑθήναΣπάρτη εμφύλιου καταστροφές συμμάχους 3. Οι πόλεμοι, στην αρχαιότητα, διακόπτονταν κατά τη διάρκεια του χειμώνα: A για να γιορτάζονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες B για να ξεκουράζονται οι πολεμιστές C γιατί το χιόνι και η βροχή εμπόδιζαν τη διεξαγωγή του πολέμου _____________________________________________ 4. Τα Μακρά τείχη ήταν μεγάλα τείχη που προστάτευαν: A. το Πειραιά. B. την Αθήνα και το Πειραιά. C. την Αθήνα. 5. Οι δυο στρατηγοί της Θήβας, ο Πελοπίδας και ο Επαμεινώνδας, ήταν: A μεγάλοι εχθροί B ούτε εχθροί, ούτε φίλοι C στενοί φίλοι

3 6. Λοιμό λέμε : A ένα εργαλείο, τη λίμα B μια επιδημία, μια κολλητική αρρώστια C τον πολύ λεπτό λαιμό ενός ανθρώπου 7. Ποια κατά τη γνώμη σου μπορεί να είναι τα αποτελέσματα ενός εμφύλιου πολέμου; Μπορείς να αναφέρεις τουλάχιστον τρία; ________________________________________________________________ _______________________________________________________________ Θάνατος, Καταργεί ήθη και έθιμα, Καταστροφές, Ερειπωμένες πόλεις, Ορφανά παιδιά. 8. Ποια πρόταση φανερώνει την αιτία του Πελοποννησιακού πολέμου και ποια την αφορμή; α. Η Σπάρτη και η Κόρινθος ανησυχούν γιατί η Αθήνα αποκτά μεγάλη δύναμη. β. Οι Αθηναίοι βοηθούν τους Κερκυραίους που είχαν διαφορές με τους Κορίνθιους. αφορμή …............. αιτία …............. α β 9. Να βάλεις στη σωστή χρονολογική σειρά τα γεγονότα: Στην Αθήνα έπεσε μεγάλη αρρώστια από την οποία πέθανε και ο Περικλής. Υπογράφηκε η Νικίεια ειρήνη. Ο στρατός των Πελοποννησίων μπήκε στην Αττική και άρχισε να προκαλεί κα- ταστροφές. Μετά την νίκη των Σπαρτιατών στους Αιγός ποταμούς, ο πόλεμος τελειώνει. Οι Αθηναίοι εκστρατεύουν στις Συρακούσες. 1 2 3 5 4

4 10. Πόσα χρόνια κράτησε ο Πελοποννησιακός πόλεμος; Γιατί κράτησε τόσο πολύ; ________________________________________________________________ Ο Πελοποννησιακός πόλεμος κράτησε 27 χρόνια. Η μεγάλη διάρκεια οφείλεται στο ότι και οι δύο πόλεις ήταν εξίσου ισχυρές. Λ 11 Σ Λ Σ Λ Λ

5 11 Ι. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις ή να επιλέξετε μία από τις δύο λέξεις: α. Μετά τη νίκη του …....................... …................ (…....... π.Χ) ο Σπαρτιάτικος στόλος έπλευσε στο Πειραιά. Οι …...................... αναγκάστηκαν να υπογράψουν ειρήνη με βαρείς όρους γι' αυτούς. στους Αιγός ποταμούς404 Αθηναίοι

6 12. Λεωνίδας Ανταλκίδας Ξέρξης Αρταξέρξης Αγησίλαος Κύρος ΠελοποννησιακόΣπάρτη καταπίεση Πέρσες χωρισμένοι εμφύλιος κορινθικός δύσκολη ειρήνηταπεινωτικοί 13.

7 13 Ι. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις ή να επιλέξετε μία από τις δύο λέξεις: α. Κατά τη διάρκεια της [Σπαρτιατικής, Αθνναϊκής] ηγεμονίας διεξήχθει ο ….…........... …..................... πόλεμος. Αντίπαλοι ήταν η Σπάρτη απ' τη μια και η …..........., η Κόρινθος και η ….......... απ' την άλλη. β. O στρατός της Σπάρτης νίκησε τους συµµάχους στην …................... της Βοιωτίας ο στόλος της όµως ηττήθηκε στην …........... της Μ. Ασίας. Κορινθιακόςή Βοιωτικός Αθήνα Θήβα Κορώνεια Κνίδο __________

8 14. Τα γεγονότα κατά τη διάρκεια της ηγεμονίας της Σπάρτης ήταν πολύ άσχημα για τους Έλληνες. Να διαλέξεις τις προτάσεις που το δικαιολογούν: Η Ανταλκίδεια ειρήνη κράτησε πολλά χρόνια. Οι Πέρσες νικούν τους Έλληνες σε μάχη. Οι πόλεις της Μ. Ασίας και η Κύπρος χάνουν την ελευθερία τους και περνούν στην κυριαρχία των Περσών. Οι Πέρσες βρήκαν την ευκαιρία να ανακατεύονται στα εσωτερικά ζητήματα των Ελλήνων _____________________________ __________________________ 15. Λ Λ Σ Σ Σ Λ Λ

9 ΧΧ ΧΧ Χ Χ Χ Χ Χ 16.16.

10 17.17.

11 18. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις ή να επιλέξετε μία από τις δύο λέξεις: α. Η Θήβα, χτισμένη στη μέση μιας εύφορης πεδιάδας, υπήρξε η πιο ονομαστή πόλη της Βοιωτίας. Το όνομά της το οφείλει στη ….........., που ήταν κόρη του ….............. (μυθικός βασιλιάς των …....................). β. Την αρχηγία της..................... συμμαχίας την είχαν συνήθως οι [Θηβαίοι, Πλα- ταιείς]. γ. Οι Θηβαίοι προσπάθησαν με τη βία να οδηγήσουν τους …................... στη συμμαχία. Ο [αθηναϊκός, σπαρτιατικός] στρατός ανάγκασε τους Θηβαίους να τους αφήσουν ήσυχους. δ. Οι [Αθηναίοι, Θηβαίοι] δε δέχθηκαν την Ανταλκίδεια ειρήνη (..….... π.Χ.). Αν τη δέχονταν έπρεπε να διαλυθεί η …................... συμμαχία. ε. Το..….... π.Χ. έγινε στη Σπάρτη συνέδριο για την εφαρμογή της ….................... ειρήνης που είχαν υπογράψει οι Σπαρτιάτες με τους ….............. Ο Θηβαίος …........................... ζήτησε να υπογράψει ως αρχηγός όλων των …............... Αυτό δεν το δέχθηκαν οι άλλοι αντιπρόσωποι και η συνάντηση έληξε. στ. Οι …................... για να αναγκάσουν τους Θηβαίους να αφήσουν ελεύθερες τις πόλεις της περιοχής τους έστειλαν στρατό εναντίον τους με αρχηγό τον …........................ Στη μάχη που έγινε …........................ της Βοιωτίας (…....... π.Χ.) νίκησαν οι [Σπαρτιάτες, Θηβαίοι]. Ασωπού Θήβη Πλαταιών Βοιωτικής _____ Πλαταιείς _______ ______ 386 371 Ανταλκίδειας Πέρσες ΕπαμεινώνδαςΒοιωτών Βοιωτική Σπαρτιάτες Κλεόμβροτοστα Λεύκτρα 371 _____

12 19. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις ή να επιλέξετε μία από τις δύο λέξεις: α. Στα Λεύκτρα ο αρχηγός των Θηβαίων …........................... επιτέθηκε με τη …....... …...............: παράταξη μάχης στην οποία η μία πλευρά της ήταν πολύ πιο ενισχυ- μένη. Κατόρθωσε να διασπάσει τη παράταξη των …..................... και να νικήσει. β. Η κυριαρχία της Θήβας απ' τη Θεσσαλία έως τη Μεσσηνία τερματίστηκε γρήγορα με το θάνατο του ….................. στη Θεσσαλία και του ….................... στη μάχη.............................. (…....... π.Χ.). γ. Μαντίνεια: αρχαία πόλη της [Βοιωτίας, Αρκαδίας]. δ. Τους τριάκοντα τυράννους τοποθέτησαν στην [Σπάρτη, Αθήνα] οι [Αθηναίοι, Σπαρτιάτες] μετά το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου. ε. Τα μεγάλα τείχη που προστάτευαν την Αθήνα και τον Πειραιά ονομάζονταν ….......................... στ. λοξή φάλαγγα Επαμεινώνδας Σπαρτιατών Πελοπίδα Επαμεινώνδα της Μαντίνειας 362 _______ ____ ________ Μακρά τείχη


Κατέβασμα ppt "Π ε ρ ι κ λ ή ς ε μ φ ύ λ ι ο ς λ ό γ ι α ο ι ρ ο π μ ε Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ ο ι ν ό Ι ν α υ τ ι κ ό ν ι κ η τ ή η Κ έ ρ κ υ ρ α σ τ ε ρ ι ά Ι σ χ υ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google