Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ισχίο Ανατομία και Βιομηχανική. Μετά από αυτό το σεμινάριο και τη δική σας μελέτη πρέπει να μπορείτε:  Εντοπίζετε οστικά σημεία στο ανώνυμο οστούν και.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ισχίο Ανατομία και Βιομηχανική. Μετά από αυτό το σεμινάριο και τη δική σας μελέτη πρέπει να μπορείτε:  Εντοπίζετε οστικά σημεία στο ανώνυμο οστούν και."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ισχίο Ανατομία και Βιομηχανική

2 Μετά από αυτό το σεμινάριο και τη δική σας μελέτη πρέπει να μπορείτε:  Εντοπίζετε οστικά σημεία στο ανώνυμο οστούν και μηριαίο  Αναγνωρίζετε ανατομία στο ισχίο (θύλακας, σύνδεσμοι, μυς και νεύρα)  Περιγράψτε τη δομή της άρθρωσης του ισχίου και τη σχέση με τη λειτουργία της  Περιγράψτε τη βιομηχανική της άρθρωσης του ισχίου και τη σχέση της με την ανατομία του  Ορίσετε την έκφυση, κατάφυση και λειτουργία μυών του ισχίου  Εκτιμήσετε το επίπεδο γνώσης και κατανόησης που απαιτείται για το τεστ ανατομίας Μαθησιακοί Στόχοι

3 Ανώνυμα οστά •Τα ανώνυμα οστά είναι τα οστά την πυέλου •Αποτέλεσμα συνένωσης 3 οστών: λαγόνιου, ισχιακού, ηβικού •Αποτελούν τον οστέινο σύνδεσμο μεταξύ της σπονδυλικής στήλης με το κάτω άκρο

4 •anterior inferior iliac spine: πρόσθια κάτω λαγόνια άκανθα •anterior superior iliac spine: πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα •greater sciatic notch: μείζων ισχιακή εντομή •iliac crest: λαγόνια ακρολοφία •inferior pubic ramus: κάτω ηβικός κλάδος •ischial spine: ισχιακή άκανθα •ischial tuberosity: ισχιακό κύρτωμα •lesser sciatic notch: ελάσσων ισχιακή εντομή •posterior superior iliac crest (PSIS): Οπίσθια άνω λαγόνια ακρολοφία •pubic tubercle: ηβικό φύμα •sacrum: ιερό •superior pubic ramus: άνω ηβικός κλάδος Πύελος Οστικές Προεξοχές

5 •acetabulum: κοτύλη •anterior superior iliac spine: πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα •great sciatic notch: μείζων ισχιακή εντομή •iliac crest: λαγόνια ακρολοφία •ilium: λαγόνιο οστό •inferior ramus: κάτω κλάδος •ischium: ισχίο •obturator foramen: θυροειδές τρήμα •posterior inferior spine: οπίσθια κάτω λαγόνια άκανθα •pubis: ηβικό •spine of ischium: ισχιακή άκανθα •superior ramus: άνω κλάδος •surface for sacrum: επιφάνεια ιερού •symphysis pubis: ηβική σύμφυση •tuberosity of ischium: ισχιακό κύρτωμα Πύελος Οστικές Προεξοχές

6 Μηριαίο Οστικές Προεξοχές •shaft: διάφυση •greater trochanter: μείζων τροχαντήρας •lesser trochanter: ελάσσων τροχαντήρας •fovea for ligament of head: βοθρίο συνδέσμων της κεφαλής •intertrochanteric line: μεσοτροχαντήριος γραμμή •lateral epicondyle: Έξω επικόνδυλος •lateral condyle: έξω κόνδυλος •medial epicondyle: έσω επικόνδυλος •medial condyle: έσω κόνδυλος •patellar surface: επιφάνεια επιγονατίδας •adductor tubercle: φύμα προσαγωγών •trochanteric fossa: βοθρίο τροχαντήρα •intertrochanteric crest: μεσοτροχαντήριος ακρολοφία •quadrate tubercle: φύμα τετράγωνου •pectineal line: κτενιαία γραμμή •linea aspera: τραχεία γραμμή •popliteal surface: ιγνυακή επιφάνεια •medial supracondylar line: έσω υπερκονδύλια γραμμή •lateral supracondylar line: έξω υπερκονδύλια γραμμή •intercondylar fossa: μεσοκονδυλιος βόθρος •gluteal tuberosity: γλουτιαίο τράχυσμα

7 Κατασκευή άρθρωσης •Κοτύλη και κεφαλή μηριαίου •Η συμμετοχή των οστών στο σχηματισμό της κοτύλης είναι: 40% λαγόνιο, 40% ισχιακό, 20% ηβικό •Κεφαλή δεν αρθρώνεται με όλη την κοτύλη, αλλά με ένα τμήμα στην περιφέρειά της •Το βαθύτερο τμήμα της κοτυλης κεντρικά δεν έρχεται σε επαφη με την μηριαια κεφαλή παρά μόνο σε πολυ έντονες πιέσεις •Οι οποιεσδήποτε αλλαγές στάσεων στην περιοχή μιας άρθρωσης επιδρούν πάντοτε και σε άλλες αρθρικές δομές. •• Οι βλάβες στην άρθρωση του ισχίου είναι 50% λιγότερες σε σχέση με το γόνατο, λόγω των αρθρώσεων του άκρου ποδιού, της ποδοκνημικής και του γόνατος που λειτουργούν ως ενδιάμεσοι αποσβεστήρες, δεχόμενες το μεγαλύτερο μέρος των επιδρωσών δυνάμεων.

8 8 Αυχενοδιαφυσιαία Γωνία Μηριαίου Γωνία ανάμεσα στον αυχένα και τη διάφυση του μηριαίου Φυσιολογική: 125° Στο βρέφος είναι περίπου 150° ενώ στον ενήλικα 125° έτσι επιτυγχάνονται οι κατάλληλες συνθήκες μοχλού για τους μυς της πυέλου Coxa valga: Βλαισό ισχίο (όρθιο ισχίο με αύξηση της γωνίας > 120-125°) Coxa vara: Ραιβό ισχίο (επίπεδο ισχίο με γωνία < 120- 125°)

9  Βλαισό ισχίο  Η επιβάρυνση κατά τη βάδιση είναι 10 – 20 φορές μεγαλύτερη της φυσιολογικής  Αυτό οδηγεί μετά από 20 – 30 χρόνια σε ΟΑ ισχίου.  Pαιβό ισχίο  H επιβάρυνση κατά τη βάδιση είναι 3 – 4 φορές μεγαλύτερη από τη φυσιολογική.  Ισχιακή ραιβότητα:  άκρο βραχύνεται  απαγωγείς αποτελεσματικότεροι  μικρότερο φορτίο στην κεφαλή μηριαίου  περισσότερο φορτίο στον αυχένα μηριαίου COXA VALGA: ΠΟΔΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ COXA VARA: ΠΟΔΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑ Βλαισό - Pαιβό ισχίο

10 Γωνία πρόσθιας κλίσης ισχίου Φυσιολογική: 15° >15: αφήνει ακάλυπτη την κεφαλή του μηριαίου και προσδίδει τάση για έσω στροφή μηριαίου κατά την βάδιση ώστε να διατηρηθεί η κεφαλή στην κοτύλη <15: τάση για έξω στροφή μηριαίου κατά τη βάδιση

11 Σύνδεσμοι •Η αποστολή των συνδέσμων του ισχίου δεν είναι τόσο η παρεμπόδιση των κινήσεων του κάτω άκρου, όσο η εξασφάλιση της θέσης της λεκάνης και του κορμού συνολικά

12 Λαγονομηρικός σύνδεσμος •Ο ισχυρότερος του ανθρώπινου σώματος •Από τη ΠΚΛΑ και το χείλος της κοτύλης στη μεσοτροχαντήρια γραμμή •Έχει σχήμα V •Είναι πιο παχύς στα άκρα και πιο λεπτός στο μέσο. •Περιορίζει έκταση και έξω στροφή •Το κατακόρυφο τμήμα του κατά την όρθια στάση του σώματος εμποδίζει την πτώση του κορμού προς τα πίσω, ενώ το οριζόντιο τμήμα κατά τη βάδιση εμποδίζει τη βύθιση του άνω μέρους του σώματος προς την πλευρά του ελεύθερου κάτω άκρου

13 Ηβομηρικός σύνδεσμος •Είναι μια τριγωνική δέσμη •Η βάση του είναι συνδεδεμένη με τον άνω κλάδο ηβικού οστού και το ηβικό τμήμα της κοτύλης. •Συνδέεται με την κάτω πλευρά του αρθρικού θύλακα και με την κάτω πλευρά του αυχένα του μηριαίου •Περιορίζει την έκταση και απαγωγή

14 •Βρίσκεται πρόσθια του λαγονοψοΐτη, κτενίτη, αγγείων και νεύρων (δομές που περνούν από την κοιλιακή χώρα στο κάτω άκρο) •Δίνει προσφύσεις στη περιτονία, στον έσω λοξό και στον εγκάρσιο Βουβωνικός Σύνδεσμος

15 •ΟΑΛΑ, ΟΚΛΑ, οπίσθια επιφάνεια ιερού (όπου μπλέκεται με ιερολαγόνιο σύνδεσμο), κόκκυγας •Οι ίνες συγκλίνουν καθώς διέρχονται κάτω και πλάγια. Στρέφονται και μετά αποκλίνουν για να συνδεθούν στο ισχιακό κύρτωμα και τον κάτω ισχιακό κλάδο •Εμποδίζει οπίσθια στροφή λαγονίου •Αποτελεί πηγή πόνου Ισχιοϊερός Σύνδεσμος

16 •Από το ισχιακό τμήμα της κοτύλης και πίσω από την άρθρωση του ισχίου •Συγκλίνουν στην άνω έξω πλευρά του αυχένα του μηριαίου •Περιορίζει έκταση και έσω στροφή Ισχιομηρικός Σύνδεσμος

17 •Τριγωνική, επίπεδη δεσμίδα •Είναι σφιχτός όταν ο μηρός είναι σχεδόν σε κάμψη και προσαγωγή •Ποικίλει σε πάχος και ισχύ •Σε συνέχεια με μια αρτηρία για την παροχή αίματος στη κεφαλή του μηριαίου Στρογγύλος σύνδεσμος της κεφαλής του μηριαίου

18 Επιχείλιος Χόνδρος • Λειτουργίες • Αυξάνει το βάθος της κοτύλης • Βελτιώνει την αρνητική ενδοαρθρική π ίεση • Παρέχει σταθερότητα

19 •Δυνατός και παχύς •Περιβάλλει την κοτύλη και τον αυχένα του μηριαίου •Παχύτερος άνω και πρόσθια όπου απαιτείται μεγαλύτερη αντίσταση. •Λεπτός και χαλαρός οπίσθια και κάτω •Εξωτερική επιφάνεια τραχιά, καλύπτεται από πολλούς μύες και χωρίζεται με ορογόνο θύλακα από τον λαγονοψοΐτη •Πρόσθια συνδέεται με μεσοτροχαντήριο γραμμή, άνω με τη βάση του αυχένα, οπίσθια με τον αυχένα περίπου 1.25εκ πάνω από τη μεσοτροχαντήρια ακρολοφία, κάτω με το κάτω τμήμα του αυχένα κοντά στον ελάσσονα τροχαντήρα Αρθρικός θύλακας

20 •Λαγονοψοΐτης •Τετρακέφαλος •Ραπτικός •Γλουτιαίοι •Ισχιοκνημιαίοι •Προσαγωγοί •Απαγωγοί •Στροφείς Μυς Ισχίου

21 Μύες του Ισχίου Κάμψη •Μεγάλοι μύες διέρχονται από άρθρωση  σταθερότητα •Πρόσθια από άρθρωση (λαγόνιος, μείζων ψοΐτης, κτενίτης, ορθός μηριαίος, ραπτικός, ΤΠΠ) •Ορθός μηριαίος διαρθρικός  πιο αποτελεσματικός με γόνατο λυγισμένο http://www.sportsinjuryexpert.net/wp-content/uploads/2009/01/psoas.jpg

22 Λαγονοψοΐτης •Μείζων ψοϊτης και λαγόνιος •Έκφυση: Ο μείζων ψοϊτης εκφύεται από τον τελευταίο θωρακικό και τους 1ο– 4ο οσφυϊκούς σπονδύλους και τις εγκάρσιες αποφύσεις των οσφυϊκών σπονδύλων. •Ο λαγόνιος εκφύεται από το έσω χείλος της λαγόνιας ακρολοφίας, το λαγόνιο βόθρο και από την πρόσθια κάτω λαγόνια άκανθα. •Κατάφυση: Ελάσσων τροχαντήρας μηριαίου. •Νεύρωση: Οσφυϊκό πλέγμα •Ενέργεια: Κάμψη μηρού, προσαγωγή και έξω στροφή. Όταν οι μηροί είναι ακίνητοι κατά την ορθοστασία στρέφουν πύελο πρόσθια και κάτω

23 •Σημαντικός ρόλος στη σταθεροποίηση της θέσης της πυέλου •Στρέφει την πύελο προς τα εμπρός και ενεργεί με άλλους καμπτήρες των ισχίων ανταγωνιστικά, ενάντια στους κοιλιακούς και στους γλουτιαίους. •Στην περίπτωση βράχυνσής του, μπορεί να επέλθει μια λιγότερο ή περισσότερο έντονη λόρδωση (κοίλη μέση) •Χαρακτηριστικός μυς βάδισης και τρεξίματος, καθώς οδηγεί τον μηρό προς τα εμπρός και πάνω. •Η δύναμη και η αντοχή του καθορίζουν αποφασιστικά το μήκος διασκελισμού και τη σταθερότητα αυτού (δρόμος 400 m). •Σημαντικός στο λάκτισμα στο ποδόσφαιρο. Λαγονοψοΐτης

24 Ορθός μηριαίος-ραπτικός •Ορθός μηριαίος •Αποτελεί μοίρα του τετρακέφαλου μηριαίου. •Ως διαρθρικός μυς στην άρθρωση του ισχίου εκτελεί κάμψη, συμμετέχει στη στροφή της πυέλου προς τα εμπρός και συνεισφέρει στη σταθεροποίηση της θέσης της πυέλου. • Ραπτικός •Ως διαρθρικός στην άρθρωση του ισχίου εκτελεί κάμψη, έξω στροφή και απαγωγή

25 Τείνων την πλατεία περιτονία •Έκφυση: Πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα. •Κατάφυση: Με την λαγοκνημιαία ταινία στον έξω κόνδυλο της κνήμης. •Νεύρωση: Άνω γλουτιαίο νεύρο. •Ενέργεια: οδηγεί τον μηρό του κινούμενου ποδιού εμπρός και τον απάγει. –Στο πόδι στήριξης υποστηρίζει την κάμψη του κορμού και τη στροφή της πυέλου προς τα εμπρός

26 Μύες του Ισχίου Έκταση •Μείζων γλουτιαίος, δικέφαλος, ημιτενοντώδης, ημιυμενώδης •Μείζων γλουτιαίος ενεργός κυρίως με ισχίο σε κάμψη ή σε αντίσταση στην έκταση ισχίου •Οπίσθιοι μηριαίοι συνεισφέρουν σε έκταση ισχίου και κάμψη γόνατος, ενεργοί σε όρθια στάση, βάδιση, τρέξιμο http://www.thermoskin.com/images/InjuryImages/HipGroinThighThumbnail.jpg

27 Μύες του Ισχίου Έκταση •Δικέφαλος μηριαιος: •Έκφυση: –η μακρά κεφαλή με κοινό τένοντα με ημιτενοντώδη από άνω έσω ισχιακό κύρτωμα. –η βραχεία κεφαλή από το έξω χείλος τραχείας γραμμής •Κατάφυση: –Με κοινό τένοντα οι δυο κεφαλές στην έξω επιφάνεια της κεφαλής της περόνης •Νεύρωση: Ξεχωριστά από ισχιακό νεύρο; η μακρά από το κνημιαίο και η βραχεία από το περονιαίο τμήμα του ισχιακού •Ενέργεια: κάμψη γόνατος, έκταση ισχίου. Έξω στροφή ισχίου όταν το ισχίο είναι σε έκταση και έξω στροφή κάτω άκρου όταν το γόνατο είναι σε ημι-κάμψη

28 •Ημιυμενώδης: •Έκφυση: άνω έξω επιφάνεια ισχιακού κυρτώματος •Κατάφυση: οπίσθια έσω γωνία του έσω κνημιαίου κονδύλου •Νεύρωση: κνημιαίο τμήμα ισχιακού (Ο5, Ι1, Ι2) •Ενέργεια: κάμψη γόνατος, έκταση ισχίου. Έσω στροφή ισχίου όταν το ισχίο είναι σε έκταση και έσω στροφή κάτω άκρου όταν το γόνατο είναι σε ημι-κάμψη •Ημιτενοντωδης •Έκφυση; άνω μέσο τμήμα ισχιακού κυρτώματος •Κατάφυση: άνω τμήμα έσω επιφάνειας κνήμης •Νεύρωση: κνημιαίο τμήμα ισχιακού (Ο5, Ι1, Ι2) •Ενέργεια: κάμψη γόνατος, έκταση ισχίου. Έσω στροφή ισχίου όταν το ισχίο είναι σε έκταση και έσω στροφή κάτω άκρου όταν το γόνατο είναι σε ημι-κάμψη Ημιυμενώδης Ημιτενοντώδης

29 Μύες του Ισχίου Έκταση •Μέγας γλουτιαίος μυς •Έκφυση: Λαγόνιο, ιερό και κοκκυγικό οστό, μείζων ισχιοϊερός σύνδεσμος. •Κατάφυση: Μηριαία περιτονία, γλουτιαίο τράχυσμα του μηριαίου οστού. •Νεύρωση: Κάτω γλουτιαίο νεύρο. •Ενέργεια: έκταση στην άρθρωση του ισχίου –Έχει και στατικές λειτουργίες: εμποδίζει την πτώση του άνω μέρους του σώματος προς τα μπρος (κατάβαση στο σκι, δρόμοι ταχύτητας στις παγοδρομίες), μαζί με τον ορθό κοιλιακό συγκρατεί τη λεκάνη προς τα πίσω. •Σε περίπτωση ατροφίας των γλουτιαίων έχουμε αύξηση της οσφυϊκής λόρδωσης.

30 Μύες του Ισχίου Προσαγωγή •Μακρύς / βραχύς / μείζων / ισχνός προσαγωγός, κτενίτης •Δυναμική λειτουργία: προσαγωγή κάτω άκρων. •ισχυροί εκτείνοντες ή καμπτήρες των ισχίων, ανάλογα με το αν κατά τις κινήσεις κάμψης και έκτασης βρίσκονται μπροστά ή πίσω από τον άξονα περιστροφής (σημαντικός ο ρόλος τους στη βάδιση). •Στατική λειτουργία: εξισορρόπηση του ευρισκόμενου σε αστάθεια βάρους του κορμού μέσω της διαρκούς ρύθμισης της θέσης της πυέλου •Ενεργοί στην αιώρηση κατά τη βάδιση  σκέλος κάτω από Κ.Β. •Οι υπόλοιποι συνεισφέρουν σε κάμψη, έξω στροφή ισχίου, κυρίως όταν μηριαίο είναι σε έσω στροφή

31 Μύες του Ισχίου Προσαγωγή •Κτενίτης •Έκφυση: Άνω κλάδος ηβικού οστού. •Κατάφυση: Κτενιαία γραμμή του μηριαίου. •Νεύρωση: Μηριαίο και θυροειδές νεύρο. •Ενέργεια: Προσαγωγή, κάμψη και έξω στροφή •Μακρός προσαγωγός •Έκφυση: Κάτω από το ηβικό φύμα. •Κατάφυση: Μέσο τριτημόριο του έσω σκέλους της τραχείας γραμμής του μηριαίου οστό •Νεύρωση: Θυροειδές νεύρο. •Ενέργεια: Προσαγωγή και κάμψη ισχίου. •Ισχνός προσαγωγός •Έκφυση: Χείλος του κάτω κλάδου του ηβικού οστού. •Κατάφυση: Κνημιαίο κύρτωμα με τον χήνειο πόδα. •Νεύρωση: Θυροειδές νεύρο. •Ενέργεια: διαρθρικός μυς, προσαγωγή ισχίου, κάμψη και έσω στροφή γόνατος

32 Μύες του Ισχίου Προσαγωγή •Βραχύς προσαγωγός •Έκφυση: Κάτω κλάδος του ηβικού οστού. •Κατάφυση: Άνω τριτημόριο τραχείας γραμμής •Νεύρωση: Θυροειδές νεύρο. •Ενέργεια: Προσαγωγή και έξω στροφή •Μέγας προσαγωγός •Έκφυση: Κλάδος ισχιακού οστού και κάτω χείλος ισχιακού κυρτώματος. •Κατάφυση: Έσω χείλος τραχείας γραμμής και έσω υπερκονδύλιο κύρτωμα μηριαίου οστού. •Νεύρωση: Θυροειδές και κνημιαίο νεύρο. •Ενέργεια: ισχυρότερος προσαγωγός.

33 Απαγωγοί •Μέσος γλουτιαίος •Ελάσσων γλουτιαίος •Έσω θυροειδής •Άνω δίδυμος •Κάτω δίδυμος

34 Μύες του Ισχίου Απαγωγή •Μέσος γλουτιαίος •Έκφυση: ΄Εξω χείλος λαγόνιας ακρολοφίας και έξω επιφάνειας λαγόνιου οστού. •Κατάφυση: Μείζων τροχαντήρας. •Νεύρωση: Άνω γλουτιαίο νεύρο. •Ενέργεια: απαγωγή μηρού. Όταν ο μηρός είναι σταθερός (πόδι στήριξης) ενεργώντας ετερόπλευρα κάμπτει τον κορμό πλάγια. Στη βάδιση και στο τρέξιμο ο μυς εμποδίζει από την πλευρά του ποδιού στήριξης την πτώση του άνω μέρους του σώματος προς την πλευρά του κινούμενου ποδιού, διατηρώντας έτσι την κατακόρυφη στάση του κορμού.

35 Μύες του Ισχίου Απαγωγή •Μέσος γλουτιαίος •Trendelenburg’s test •Η παράλυση του μυός προκαλεί το χήνειο βάδισμα. •Απαραίτητη συνεισφορά στην αιώρηση του άλλου σκέλους board.crossfit.com/showthread.php?p=53650 7 stanford.wellsphere.com/.../manual-muscle-test

36 Μύες του Ισχίου Απαγωγή •Μικρός γλουτιαίος •Έκφυση: έξω χείλος λαγόνιας ακρολοφίας. •Κατάφυση: Μείζων τροχαντήρας. •Νεύρωση: Άνω γλουτιαίο νεύρο. •Ενέργεια: Απαγωγή

37 Μύες του Ισχίου Έσω και έξω στροφή μηριαίου •Έξω: απιοειδής (1), άνω (2) και κάτω δίδυμος (4), έσω (3) και έξω θυροειδής (5), τετράγωνος μηριαίος (6) –Σε κάθε βήμα έχουμε έξω στροφή μηριαίου για να διευκολύνεται η στροφή της λεκάνης •Έσω: ελάσσων γλουτιαίος, ΤΠΠ, ημιτενοντώδης, ημιϋμενώδης, μέσος γλουτιαίος –Δεν παρουσιάζεται αντίσταση συνήθως  έσω στροφείς αδύναμοι (1/3 των έξω) www.exrx.net/Muscles/HipExernalRotators.html

38 •Έκφυση: πρόσθια επιφάνεια ιερού οστού •Κατάφυση: μείζων τροχαντήρας •Νεύρωση: Ι1-2 •Ενέργεια: Έξω στροφή σε έκταση, έσω στροφή σε κάμψη, έκταση, απαγωγή Απιοειδής

39 Μύες του Ισχίου Οριζόντια απαγωγή και προσαγωγή •Συμβαίνει όταν το ισχίο είναι σε κάμψη 90°, με μηριαίο σε απαγωγή ή προσαγωγή –Απαιτείται συντονισμένη δράση –Οι οπίσθιοι μύες αποτελεσματικότεροι ως οριζόντιοι απαγωγοί και προσαγωγοί από τους πρόσθιους •Οι οπίσθιοι διατείνονται όταν το μηριαίο είναι σε κάμψη 90°, ενώ στους πρόσθιους η τάση μειώνεται

40

41 •Ισχιακό νεύρο •Το μεγαλύτερο στον άνθρωπο •Συνεχίζει σε κνημιαίο και περονιαίο νεύρο. •Σχηματίζεται από πρόσθιους κλάδους Ο4-Ι3 νεύρων και είναι συνέχεια ιερού πλέγματος •Νευρώνει την άρθρωση του ισχίου, το δικέφαλο μηριαίο, ημιτενοντώδη, ημιυμενώδη και ισχιακή κεφαλή μείζονα προσαγωγού Νεύρα

42 • Μηριαίο νεύρο • λαγονοσφυικό π λέγμα ( Ο 2,3,4) τετρακέφαλος, λαγονοψοΐτης, κτενίτης. Νευρώνει όλους τους μυς της π ρόσθιας ε π ιφάνειας μηρού • Θυροειδές νεύρο • βραχύς π ροσαγωγός, μακρός, ισχνός π ροσαγωγός + αισθητικό κλάδο

43  Κάμψη: 110° - 120 °  Eκταση: 10 ° -15 °  Aπαγωγή: 30 °- 50 °  Προσαγωγή: 30 °  Έσω Στροφή:40 ° - 60 °  Έξω Στροφή: 30 °- 40 ° Magee (1997) •Κλειδωμένη /σφικτή θέση άρθρωσης: •πλήρης έκταση, έσω στροφή & απαγωγή •Χαλαρή θέση άρθρωσης: •30°κάμψη, 30° απαγωγή & μερική έξω στροφή. •Πότε χρειάζεται; •Σε φλεγμονή -μειώνει τον πόνο και επιτρέπει τη δημιουργία οιδήματος Βιομηχανική

44 Φορτίσεις στην άρθρωση του ισχίου •Το ισχίο παίζει σημαντικό ρόλο στη στήριξη του Σ.Β. •Η γραμμή του ΚΒ βρίσκεται πίσω από ηβική σύμφυση •Όταν το βάρος είναι όμοια κατανεμημένο στα δύο πόδια κατά την όρθια στάση, το βάρος που υποδέχεται κάθε ισχίο είναι ίσο με το 1/2 του βάρους των μελών του σώματος πάνω από το ισχίο, ή περίπου ίσο με το 1/3 του συνολικού Σ.Β.. •Η συνολική επιβάρυνση σε κάθε ισχίο θα είναι μεγαλύτερη από την προαναφερόμενη, επειδή η τάση στους μεγάλους μυς του ισχίου προσθέτει επιπλέον συμπιεστική δύναμη στην άρθρωση (κυρίως μετά από πολύωρη ορθοστασία)

45 Φορτίσεις στην άρθρωση του ισχίου •Οι συμπιεστικές δυνάμεις στο ισχίο στη φάση στήριξης στο βάδισμα είναι 2,38 φορές το σωματικού βάρους (ΣΒ), κατά την ανάβαση σκαλοπατιών 2,51 ΣΒ, στο αργό τρέξιμο 5,20 ΣΒ •Στη μονοποδική στήριξη το ΚΒ μετατοπίζεται σε όλα τα επίπεδα. Αυξάνονται οι δυνάμεις και παραγόμενες ροπές ανάλογα με στάση σώματος, θέση αιωρούμενου ποδιού και άνω άκρων και κλίση λεκάνης •Στην αιώρηση η συμπίεση είναι ίση με Σ.Β. •Η επιβάρυνση είναι αυξημένη στη στήριξη κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων, όταν φοράμε σκληρά υποδήματα, κατά τη μεταφορά βάρους, όταν αυξάνει η ταχύτητα βάδισης ή τρεξίματος, κλπ

46 •Όλους τους μυς (όχι μόνο αυτούς που καλύψαμε σήμερα) •Έκφυση- κατάφυση, νεύρωση •Οστικές προεξοχές- και τι προσφύεται εκεί •Νεύρα- τι νευρώνουν •Σύνδεσμοι: έκφυση- κατάφυση, λειτουργία Πρέπει να γνωρίζετε:

47 Βιβλιογραφία •Hall Susan J. (2005). Εμβιομηχανική. Εκδόσεις Παρισιάνου, Αθήνα. •Weineck Jurgen (1998). Ανατομική της άθλησης. Εκδόσεις Σάλτο, Θεσσαλονίκη. •Hamilton N., Luttgens K. (2003). Κινησιολογία. Εκδόσεις Παρισιάνου, Αθήνα. •Robertson G., Caldwell G., Hamill J., Kamen G., Whittlesey S. (2004). Research Methods in Biomechanics. Human Kinetics, Champaign, IL. •Anatomy t.v. •Ppt


Κατέβασμα ppt "Ισχίο Ανατομία και Βιομηχανική. Μετά από αυτό το σεμινάριο και τη δική σας μελέτη πρέπει να μπορείτε:  Εντοπίζετε οστικά σημεία στο ανώνυμο οστούν και."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google