Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανατομία Ώμου 2013-2014 AM/UH/shoulder/2006-7.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανατομία Ώμου 2013-2014 AM/UH/shoulder/2006-7."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανατομία Ώμου AM/UH/shoulder/2006-7

2 Μαθησιακοί Στόχοι Περιγράψτε σχήμα και χαρακτηριστικά κλείδας, ωμοπλάτης και βραχιονίου Περιγράψτε το σχήμα και τις αρθρικές επιφάνειες των αρθρώσεων του ώμου Περιγράψτε το θύλακα AM/UH/shoulder/2006-7

3 Μαθησιακοί Στόχοι Περιγράψτε τις κατασκευές και προσφύσεις των κύριων συνδέσμων καθώς και το σταθεροποιητικό τους ρόλο Τις προσφύσεις των μυών στον ώμο καθώς και τη δράση τους Συζητήστε τις περιοχές που προδιαθέτουν σε παθολογία AM/UH/shoulder/2006-7

4 Οστά Ποια οστά σχετίζονται με το σύμπλεγμα του ώμου;
Κλείδα Ωμοπλάτη Βραχιόνιο Χρησιμοποιείστε τα προπλάσματα/ βιβλία για να εντοπίσετε οστικά σημεία στα οστά AM/UH/shoulder/2006-7

5 Κλείδα Ακρωμιακό άκρο Σώμα Στερνικό άκρο Τραπεζοειδής ακρολοφία
Κωνοειδές φύμα Δελτοειδές φύμα AM/UH/shoulder/2006-7

6 Ωμοπλάτη Έσω χείλος Μασχαλιαίο χείλος Άνω χείλος Κάτω γωνία Άνω γωνία
Ωμ. εντομή Αυχένας Κορακοειδής απόφυση Υποπλάτιος βόθρος AM/UH/shoulder/2006-7

7 Ωμοπλάτη Ακρώμιο Ωμοπλατιαία άκανθα Υπερακάνθιος βόθρος
Υπακάνθιος βόθρος AM/UH/shoulder/2006-7

8 Βραχιόνιο- Οστικά σημεία
Κεφαλή Μείζον, έλασσον βραχ. όγκωμα Ανατομικός αυχένας Χειρουργικός αυχένας Έσω, έξω χείλος Έσω έξω επικόνδυλος Κωρονοειδής βόθρος Τροχιλία Ωλεκρανικός βόθρος Δελτοειδές τράχυσμα Σπειροειδής αύλακα Αύλακα του δικεφάλου AM/UH/shoulder/2006-7

9 Αρθρώσεις Ποιές αρθρώσεις υπάρχουν γύρω από τον ώμο;
Ποιές αρθρώσεις υπάρχουν γύρω από τον ώμο; Γληνοβραχιόνιος (GH) Ακρωμιοκλειδική (AC) Στερνοκλειδική( SC) Ωμοπλατοθωρακική (ψευδάρθωση) AM/UH/shoulder/2006-7

10 Γληνοβραχιόνιος Σφαιρική άρθρωση Μεγάλη κινητικότητα
AM/UH/shoulder/2006-7

11 Ακρωμιοκλειδική Διάρθρωση Αρθρικός δίσκος
Πρόσθια/οπίσθια κλίση κατά την απαγωγή και προσαγωγή της ωμοπλάτης περιστροφή ακρωμίου κατά την απαγωγή και προσαγωγή ώμου AM/UH/shoulder/2006-7

12 Στερνοκλειδική Διάρθριος δίσκος (απορρόφηση κραδασμών)
Τριαξονική άρθρωση ανάσπαση, κατάσπαση, πρόσθια απαγωγή, προσαγωγή στροφή Ισχυροί σύνδεσμοι AM/UH/shoulder/2006-7

13 Σταθερότητα γληνοβραχιόνιας άρθρωσης
Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν τη σταθερότητα της γληνοβραχιόνιας άρθρωσης; Οστά Επιχείλιος χόνδρος Θύλακας Σύνδεσμοι Μύες Ορογόνοι θύλακες Αρνητική πίεση AM/UH/shoulder/2006-7

14 Σταθερότητα γληνοβραχιόνιας - Επιχείλιος Χόνδρος
Σταθερότητα γληνοβραχιόνιας - Επιχείλιος Χόνδρος Ινώδης συνδετικός ιστός προσφύεται στην ωμογλήνη Οβάλ 3mm ύψος και 4mm πάχος Αυξάνει το βάθος της άρθρωσης AM/UH/shoulder/2006-7

15 Σταθερότητα γληνοβραχιόνιας - Επιχείλιος Χόνδρος
Σταθερότητα γληνοβραχιόνιας - Επιχείλιος Χόνδρος Άνω τμήμα έχει πρόσφυση στην μακρά κεφαλή του δικεφάλου (ρήξη συμβαίνει εδώ) Ποικίλει σε ανατομία από άτομο σε άτομο AM/UH/shoulder/2006-7

16 Σταθερότητα Γληνοβραχιόνιας- Θύλακας
Χαλαρές ίνες του θύλακα προσφύεται εγγύτερα στον επιχείλιο χόνδρο και γληνοειδές χείλος Προσφύεται περιφερικά στα αρθρικά όρια της κεφαλής του βραχιονίου Κάτω εκτείνεται 1-2cm από τον αυχένα του βραχιονίου Χαλαρός κάτω για αύξηση της κινητικότητας AM/UH/shoulder/2006-7

17 Σταθερότητα Γληνοβραχιόνιος- Θύλακας
Ενισχύεται από τους τένοντες του στροφικού πετάλου, μακρά κεφαλή δικεφάλου και συνδέσμους 2 κενά = άνω για μακρά κεφαλή δικεφάλου, μπροστά για επικοινωνία με τον υποπλάτιο ορογόνο θύλακα AM/UH/shoulder/2006-7

18 Σύνδεσμοι της γληνοβραχιονίου άρθρωσης
AM/UH/shoulder/2006-7

19 Κάτω Γληνοβραχιόνιος σύνδεσμος
Πρόσθιο, οπίσθιο και μασχαλιαίο τμήμα Πρόσθιο τμήμα προσφύεται στα όρια της κεφαλής του βραχιονίου και στον επιχείλιο χόνδρο Διατείνεται σε απαγωγή και έξω στροφή Περιορίζει τη πρόσθια εξάρθρωση AM/UH/shoulder/2006-7

20 Κάτω Γληνοβραχιόνιος σύνδεσμος
Οπίσθιο τμήμα Αποτελεί τμήμα του επιχείλιου χόνδρου εγγύτερα και προσφύεται στο βραχιόνιο χείλος Διατείνεται στην απαγωγή, και περιορίζει την οπίσθια μετατόπιση του βραχιονίου AM/UH/shoulder/2006-7

21 Κάτω Γληνοβραχιόνιος σύνδεσμος
Μασχαλιαίο τμήμα: Μεταξύ πρόσθιων και οπίσθιων τμημάτων Προσφύεται στα κάτω 2/3 του γληνοειδούς χείλους μέσω του επιχείλιου χόνδρου Χαλαρός σε προσαγωγή, σφικτός σε απαγωγή AM/UH/shoulder/2006-7

22 Μεσαίος Γληνοβραχιόνιος σύνδεσμος
Μεσαίος Γληνοβραχιόνιος σύνδεσμος Απουσιάζει σε 27% πληθυσμού Προσφύεται στον επιχείλιο χόνδρο (αυχένας ωμοπλάτης) και στο έλασσον βραχιόνιο όγκωμα Στις 45 & 90 μοίρες απαγωγή συμβάλλει στην πρόσθια σταθερότητα Σε χαμηλότερο εύρος περιορίζει την έξω στροφή AM/UH/shoulder/2006-7

23 Άνω Γληνοβραχιόνιος σύνδεσμος
Αναδύεται από τον άνω πόλο της γληνοειδούς κοιλότητας και τη βάση της κορακοειδούς απόφυσης Προσφύεται πάνω από το έλασσον βραχιόνιο όγκωμα Προσφύεται επίσης στον μεσαίο γληνοβραχιόνιος σύνδεσμο, επιχείλιο χόνδρο και δικέφαλο Δρα ως σταθεροποιός στην προς τα κάτω μετατόπιση του βραχίονα σε προσαγωγή AM/UH/shoulder/2006-7

24 Εγκάρσιος Σύνδεσμος Μετατρέπει τον διαφυματικό βόθρο σε ένα σωλήνα για τη μακρά κεφαλή του δικεφάλου AM/UH/shoulder/2006-7

25 Κορακοβραχιόνιος σύνδεσμος (coracohumeral)
Περιορίζει τη προς τα κάτω μετατόπιση του βραχιονίου σε απαγωγή AM/UH/shoulder/2006-7

26 Κορακοκλειδικός Σύνδεσμός (coracoclavicular)
Τραπεζοειδής : Ευρύς, λεπτός, τετράγωνος Προσφύεται από την άνω κορακοειδή απόφυση στην τραπεζοειδή γραμμή της κάτω επιφάνειας κλείδας Αντιστέκεται σε αξονική συμπίεση της ακρωμιοκλειδικής Κωνοειδής: Τριγωνικός με άκρες εκφύονται από οπίσθια επιφάνεια της κορακοειδούς απόφυσης για να καταλήξουν στη κωνοειδή απόφυση Αντιστέκεται στην προς τα άνω εξάρθρωση της άρθρωσης AM/UH/shoulder/2006-7

27 Ακρωμιοκλειδικός σύνδεσμος
Μία τετράγωνη δέσμη καλύπτει το άνω τμήμα της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης, μεταξύ του άνω έξω τμήματος κλείδας και της κάτω επιφάνειας ακρωμίου Προσθιοπίσθια σταθερότητα AM/UH/shoulder/2006-7

28 Κορακοακρωμιακός Σύνδεσμός
Τριγωνικός Εκφύεται από την έξω πλευρά της κορακοειδούς απόφυσης, προσφύεται στην πρόσθια, έσω και κάτω επιφάνεια του ακρωμίου Τμήμα του κορακοακρωμιακού τόξου (κορακοακρωμιακός συνδεσμος, ακρώμιο, κορακοειδής απόφυση) Παίζει ρόλο στα σύνδρομα πρόσκρουσης Εμποδίζει τη μετατόπιση κεφαλής βραχιονίου προς τα πάνω AM/UH/shoulder/2006-7

29 Εν τω βάθει μύες – Πέταλο στροφέων
Υποπλάτιος, υπερακάνθιος, υπακάνθιος, ελάσσων στρογγύλος Βασικός του ρόλος η κεντρικοποίηση της κεφαλής και αποφυγή της άνω μετατόπισης κατά την απαγωγή AM/UH/shoulder/2006-7

30 Πέταλο των στροφέων AM/UH/shoulder/2006-7

31 Πέταλο στροφέων Υποπλάτιος Ε: Υποπλάτιος βόθρος
Κ: Έλασσον βραχιόνιο όγκωμα Δράση: Έσω στροφή βραχίονα Νεύρωση: υποπλάτιο νεύρο AM/UH/shoulder/2006-7

32 Πέταλο στροφέων Υπερακάνθιος Ε: Υπερακάνθιος βόθρος
Κ: Μείζον βραχιόνιο όγκωμα Δ: Έξω στροφή , απαγωγή Ν: Υπερπλάτιο νεύρο AM/UH/shoulder/2006-7

33 Πέταλο στροφέων Ε: Υπακάνθιος βόθρος K: Μείζον βραχιόνιο όγκωμα
Δ: Έξω στροφή, απαγωγή Ν: Υπερπλάτιο νεύρο AM/UH/shoulder/2006-7

34 Πέταλο στροφέων Ελάσσων στρογγύλος Ε: Έξω οπίσθια επιφάνεια ωμοπλάτης
Κ: Μείζων βραχιόνιο όγκωμα Δ: Έξω στροφή, προσαγωγή Ν: Μασχαλιαίο AM/UH/shoulder/2006-7

35 Επιπολής μύες Τραπεζοειδής (άνω και κάτω μοίρα)
Ρομβοειδής (Μείζων, ελάσσων) Μείζων στρογγύλος Πλατύς ραχιαίος Τρικέφαλος Ανελκτήρ ωμοπλάτης AM/UH/shoulder/2006-7

36 Τραπεζοειδής Ε: Θ12-Α7, αυχενικός σύνδεσμός, ινιακό όγκωμα, άνω αυχενική γραμμή Κ: Άκανθα, ακρώμιο, κλείδα Δ: Ανύψωση, κατάσπαση, στροφή ωμοπλάτης Ν: παραπληρωματικό AM/UH/shoulder/2006-7

37 Ρομβοειδείς Ε: Ακανθώδεις αποφύσεις Α6 –Α7 και Θ1-Θ4
Κ: Έσω χείλος ωμοπλάτης Δ: Κίνηση ωμοπλάτης έσω και πάνω Ν: ραχιαίο νέυρο ωμοπλάτης AM/UH/shoulder/2006-7

38 Πλατύς ραχιαίος E: ακανθώδεις αποφύσεις Θ7-Θ12, Ο1-Ο5, ιερό και λαγόνιο Κ: Ακρολοφία ελάσσονος βραχιονίου ογκώματος Δ: έκταση και έσω στροφή βραχίονα Ν: θωρακοραχιαίο νεύρο AM/UH/shoulder/2006-7

39 Μείζων στρογγύλος Ε:Έξω χείλος ωμοπλάτης
Κ: ακρολοφία έλασσωνος βραχιονιου ογκώματος Δ: Έσω στροφή, προσαγωγή Ν: Υποπλάτιο AM/UH/shoulder/2006-7

40 Ανελκτήρας Ωμοπλάτης Ε: Εγκάρσιες αποφύσεις Α1-Α4
Κ: Άνω γωνία ωμοπλάτης Δ: Ανάσπαση ωμοπλάτης, στροφή αυχένα Ν: Ραχιαίο νεύρο ωμοπλάτης AM/UH/shoulder/2006-7

41 Τρικέφαλος Ε: υπογλήνιο φύμα, έξω και κεντρικά αύλακα κερκιδικού νεύρου, έσω και περιφερικά αύλακας Κ: ωλέκρανο Δ: Έκταση ώμου και αγκώνα Ν: κερκιδικό, μασχαλιαίο AM/UH/shoulder/2006-7

42 Δελτοειδής Ε: Άκανθα, ακρώμιο, κλείδα Κ: Δελτοειδές τράχυσμα
Δ: έσω, έξω στροφή, απαγωγή, προσαγωγή, κάμψη, έκταση, Ν: Μασχαλιαίο AM/UH/shoulder/2006-7

43 Δικέφαλος Ε: Κορακοειδής απόφυση, υπεργλήνιο φύμα, επιχείλιο χόνδρο
Κ: κερκιδικό φύμα, ωλένια απονεύρωση δικεφάλου Δ: Κάμψη αγκώνα Ν: Μυοδερματικό AM/UH/shoulder/2006-7

44 Μείζων θωρακικός Ε: κλείδα, στέρνο, 4-6 πλευρικοί χόνδροι, θήκη ορθού
Κ: Ακρολοφία μείζονος βραχιόνιου ογκώματος Δ: Προσαγωγή, έσω στροφή βραχίονα Ν: έσω, έξω θωρακικό νέυρο AM/UH/shoulder/2006-7

45 Ελάσσων θωρακικός Ε: 3-5η πλευρά Κ: Κορακοειδής απόφυση
Δ: Έλκει την ωμοπλάτη προς τα μπρος και κάτω, τις πλευρές άνω, αναπνοή Ν: Έσω, έξω θωρακικό νέυρο AM/UH/shoulder/2006-7

46 Ορογόνος θύλακας Υπακρωμιακός Υποπλάτιος Υποκορακοειδής
Μείωση τριβής στην άρθρωση AM/UH/shoulder/2006-7

47 Σε τι προβλήματα είναι ευάλωτη η περιοχή;
Υπέρχρηση Πρόσκρουση Μυϊκές ρήξεις Τεντίνωση Κατάγματα Θυλακίτιδα Εξάρθρημα/ υπεξάρθρημα AM/UH/shoulder/2006-7


Κατέβασμα ppt "Ανατομία Ώμου 2013-2014 AM/UH/shoulder/2006-7."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google