Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αυχενική Μοίρα Σπονδυλικής Στήλη Βιομηχανική Γιάννης Καλούδης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αυχενική Μοίρα Σπονδυλικής Στήλη Βιομηχανική Γιάννης Καλούδης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αυχενική Μοίρα Σπονδυλικής Στήλη Βιομηχανική Γιάννης Καλούδης

2 Μαθησιακοί Στόχοι  Βρείτε τα οστικά σημεία ενός αυχενικού σπονδύλου C3-C6 και περιγράψτε σε τι διαφέρει από C1, 2, and C7  Περιγράψτε τα όρια του μεσοσπονδύλιου τρήματος  Περιγράψτε τις ζυγοαποφυσιακές αρθρώσεις ( PIV)  Περιγράψτε τις αρθρώσεις του Luscha  Περιγράψτε τις διαφορές αυχενικού και οσφυικού δίσκου  Περιγράψτε τη πορεία και λειτουργία της σπονδυλικής αρτηρίας  Περιγράψτε τις προσφύσεις και λειτουργία των κύριων συνδέσμων της άνω και κάτω αυχενικής μοίρας

3 Μαθησιακοί Στόχοι  Περιγράψτε βιομηχανικά τι συμβαίνει στη κάμψη, έκταση, πλάγια κάμψη και στροφή της κάτω αυχενικής μοίρας.  Περιγράψτε κινήσεις της άνω αυχενικής μοίρας  Ορίστε τις συζευγμένες κινήσεις και περιγράψτε πως συμβαίνουν στην κάτω αυχενική μοίρα

4 Οστικά Χαρακτηριστικά Αυχενικών Σπονδύλων  Σπονδυλικό Σώμα  Μηνοειδής ακρολοφία  Εγκάρσιο τρήμα  Αρθρική επιφάνεια αυχενικών l facet  Σπονδυλικό τόξο  Δισχιδής ακανθώδης απόφυση Ι ST/UH NM Σ 2

5

6

7 Ανατομία ΑΜΣΣ Ι ST/UH NM Σ 2  Ανώτερη ΑΜΣΣ : ινιακό – Α 2  Κατώτερη ΑΜΣΣ : Α 3- Α 7

8 Α 1 Άτλαντας Α 1  Πρόσθιο φύμα  πρόσθιο τόξο  βοθρίο του οδόντα  άνω και κάτω αρθρικές επιφάνειες  οπίσθιο τόξο  οπίσθιο φύμα  εγκάρσιες αποφύσεις  εγκάρσιο τρήμα Ι ST/UH NM Σ 2

9 Α 2 - Άξονας Α 2:  Οδόντας  μακριά ακανθώδη απόφυση  εγκάρσιο τρήμα  άνω / κάτω αρθρικές αποφύσεις  τόξο. Ι ST/UH NM Σ 2

10 Α7Α7 Α 7:  Ο Α 7 είναι μεγαλύτερος από τους προηγούμενους σπονδύλους και εμφανίζει χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά των θωρακικών σπονδύλων :  Μεγαλύτερο σπονδυλικό σώμα  Μικρότερο σπονδυλικό τρήμα  Οι κάτω αρθρικές αποφύσεις έχουν μεγαλύτερή πρόσθια γωνίωση  Οι άνω αρθρικές αποφύσεις έχουν μεγαλύτερη οπίσθια γωνίωση Ι ST/UH NM Σ 2

11 Facet Ι ST/UH NM Σ 2

12 Αυχενικές Ζυγαποφυσιακές Αρθρώσεις -Facet  Άρθρωση :  Επίπεδη  Γωνίωση περίπου 45 μοιρών σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο.  Ανάντεις αρθρικές αποφύσεις προσανατολισμένες προς τα άνω και οπίσθια  Κατάντεις αρθρικές αποφύσεις προσανατολισμένες προς τα κάτω και πρόσθια Ι ST/UH NM Σ 2

13 Αυχενικές Ζυγαποφυσιακές Αρθρώσεις -Facet  Χαλαρός αρθρικός θύλακας  N εύρωση :  Μέσος κλάδος των ραχιαίων κλάδων των νωτιαίων νεύρων  Λειτουργία :  Ο προσανατολισμός των Facet διευκολύνει τις κινήσεις στο οβελιαίο επίπεδο Ι ST/UH NM Σ 2

14 Αναφερόμενος Πόνος από Facet (PIV) Από την ενδοαρθρική έγχυση φυσιολογικού ορού ή τη διέγερση των νεύρων που την νευρώνουν  Fukui et al (1996)  Lord et al (1996)  Picture from Dwyer et al (1990) Ι ST/UH NM Σ 2

15 Αναφερόμενος Πόνος από Facet (PIV)  Πατέντα πόνου παρόμοια με αυτά των ασθενών με Whiplash( WAD)  Προφανώς ο πόνος σε τραυματισμούς « δίκην μαστιγίου » προέρχεται από τραυματισμό των facet. Ι ST/UH NM Σ 2

16 Μηνοειδής Ακρολοφία – Αρθρώσεις του Luschka  Άρθρωση :  Η μηνοειδής ακρολοφία του κάτω σπονδύλου αρθρώνεται με τον ανώτερο σπόνδυλο. Οι αρθρώσεις αυτές λέγονται αρθρώσεις του Luschka’  λειτουργία :  Ελαττώνει το μεσάρθριο διάστημα, αυξάνει την πλάγια σταθερότητα Ι ST/UH NM Σ 2

17

18 Αυχενικός σύνδεσμος Ι ST/UH NM Σ 2

19 Αυχενικοί Σύνδεσμοι  Αυχενικός Σύνδεσμος :  Πυκνή τραπεζοειδής, τριγωνική μεμβράνη δύο πτυχών  Ελαστική & ινώδης  Εκφύεται από το έξω ινιακό όγκωμα και καταφύεται στην ακαθώδη απόφυση του Α 7  Επίσης προσφύεται στο έσω χείλος των δισχιδών ακανθωδών αποφύσεων όλων των αυχενικών σπονδύλων  Προσφέρει πρόσφυση για αυχενικούς μυς Ι ST/UH NM Σ 2

20 Αυχενικοί Σύνδεσμοι  Πρόσθιος επιμήκης :  Α 1 - ιερό  Οπίσθιος επιμήκης  Α 2 - Ι 1  Ωχρός Σύνδεσμος  Α 1/2 έως Ο 4/5 από τόξο σε τόξο  Μεσεγκάρσιος  Μεσακάνθιος  Επακάνθιος Ι ST/UH NM Σ 2

21 Κάμψη - έκταση  Κατά την κάμψη ο ανώτερος σπόνδυλος ολισθαίνει προς τα πρόσθια σε σχέση με τον κάτω.  Οι κατάντεις του άνω σπονδύλου κινούνται προς τα άνω και πρόσθια.  Στην έκταση συμβαινει το αντίθετο.  Κάμψη = 45°-50°  Έκταση = 75°-80° Ι ST/UH NM Σ 2

22 Κάμψη / Έκταση  Η κάμψη περιορίζεται από :  Οπίσθιο επιμήκη συνδ.  Facet  Ωχρό σύνδεσμο  Αυχενικό σύνδεσμο  Οπίσθιους μύες  Η έκταση περιορίζεται από :  Πρόσθιο επιμήκη  Οστική επαφή Ι ST/UH NM Σ 2

23 Συζευγμένες Κινήσεις Κινήσεις που γίνονται μαζί Οι πλάγιες κάμψεις της ΣΣ συνοδεύονται πάντα από στροφή στην ίδια κατεύθυνση και το αντίθετο.  Γιατί άραγε ? Ι ST/UH NM Σ 2

24 Πλάγια Κάμψη ( κατώτερη ΑΜΣΣ )  40 ° σε κάθε πλευρά.  Κατά την πλάγια κάμψη, το κάτω facet της ίδιας πλευρά κινείται πίσω και κάτω  Στην αντίθετη πλευρά το κάθε αρθρική απόφυση κινείται πρόσθια και προς τα άνω.  Αυτό προκαλεί στροφή προς την ίδια πλευρά  Τα ίδια ισχύουν και για την πλάγια κάμψη. Ι ST/UH NM Σ 2

25 Στροφή ( κατώτερη ΑΜΣΣ ) Στροφή :  Περίπου 70-80° σε κάθε κατεύθυνση.  Τα μεσοσπονδύλια τρήματα αυξάνονται στην αντίθετη πλευρά  Το ίδιο ισχύει και στην πλάγια κάμψη  Περιορίζεται από την τάση των facet. Ι ST/UH NM Σ 2

26 Αυχενικός και Οσφυϊκός Δίσκος Ι ST/UH NM Σ 2

27 Αυχενικός και Οσφυϊκός Δίσκος Ι ST/UH NM Σ 2 Αυχενικός δίσκος  Κύρια λειτουργία η στροφή  Μεγαλύτερη ποσότητα ινοχόνδρινου ιστού  Εκφυλίζεται μετά τα 40  Μικρότερος Οσφυϊκός δίσκος  Κύρια λειτουργία η απορρόφηση των φορτίων  Μεγαλύτερη ποσότητα ζελατινώδους ουσίας  Εκφυλίζεται μετά τα 30  Μεγαλύτερος  Μεγαλύτερη ποσότητα κολλαγόνου για τα φορτία

28 Αναφερόμενος Πόνος Δισκογενούς Προέλευσης  Cloward Ι ST/UH NM Σ 2

29 Σύνδεσμοι Ανώτερης Αυχενικής Μοίρας Πτερυγοειδείς Σύνδεσμοι  Είναι παχιές ταινίες παράλληλα προσανατολισμένων κολλαγόνων ινών που εκτείνονται από το οδόντα του άξονα στους ινιακούς κονδύλους.  Περιορίζει την αντίθετη πλάγια κάμψη Ι ST/UH NM Σ 2

30 Σύνδεσμοι Ανώτερης Αυχενικής Μοίρας  Κορυφαίος Σύνδεσμος  Είναι μια λεπτή ταινία που εκτείνεται από την κορυφή του οδόντα στο πρόσθιο χείλος του ινιακού τρήματος ανάμεσα από του πτερυγοειδείς συνδέσμους.  Εμποδίζει την απομάκρυνση Α 0- Α 1 Ι ST/UH NM Σ 2

31 Εγκάρσιος σύνδεσμος  Ισχυρή δεσμίδα  Προσφύεται μεταξύ των 2 πλάγιων ογκωμάτων του άτλαντα  Συγκρατεί τον οδόντα στο οστικό δαχτυλίδι του άτλαντα  Η ακεραιότητα του είναι ζωτικής σημασίας  Περιορίζει τη κάμψη και τη πρόσθια μετατόπιση του άτλαντα Ι ST/UH NM Σ 2

32 Εγκάρσιος σύνδεσμος Ι ST/UH NM Σ 2

33 Κινήσεις Στην Ανώτερη Μοίρα Ι ST/UH NM Σ 2  Α 0- Α 1: κάμψη / έκταση (20°), πλάγια κάμψη (8°), στροφή ( λίγες μοίρες )  Α 1- Α 2: κυρίως στροφή (45°), κάμψη / έκταση ( λίγες μοίρες )

34 Α 0- Α 1  Κάμψη / έκταση = 20 °  Πλάγια κάμψη = 8 ° -10 °  στροφή = λίγες μόνον μοίρες Ι ST/UH NM Σ 2

35 Α 1- Α 2  Κυρίως στροφή  Κεφαλή και Α 1 κινούνται ως μια μονάδα = 45 ° σε κάθε πλευρά Ι ST/UH NM Σ 2

36 Ανώτερη Μοίρα Ι ST/UH NM Σ 2  Ποιοι σύνδεσμοι βοηθούν τον έλεγχο κινήσεων στην άνω αυχενική ;

37 Σπονδυλικές Αρτηρίες Ι ST/UH NM Σ 2

38 Quiz  Πως αλλιώς λέγεται ο Α 1;  Πως αλλιώς λέγεται ο Α 2; Ι ST/UH NM Σ 2

39 Quiz  Πως λέγονται οι αρθρώσεις που σχηματίζονται από την μηνοειδή ακρολοφία και το σώμα του ανώτερου σπονδύλου ; Ι ST/UH NM Σ 2

40 Quiz  Ποιο το εύρος τροχιάς από κάμψη σε έκταση ; Ι ST/UH NM Σ 2

41 Quiz  Ποια συζευγμένη κίνηση γίνεται κατά την αριστερή στροφή της ΑΜΣΣ ; Ι ST/UH NM Σ 2

42 Quiz  Ποίος είναι αυτός ο σύνδεσμ o ς ; Ι ST/UH NM Σ 2


Κατέβασμα ppt "Αυχενική Μοίρα Σπονδυλικής Στήλη Βιομηχανική Γιάννης Καλούδης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google