Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Dsfsf Ανατομία Ελευθερία Θωμαΐδου, Pt Γόνατο. Μαθησιακά Αποτελέσματα Στο τέλος του μαθήματος και έπειτα από την ατομική σας μελέτη πρέπει να είστε σε.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Dsfsf Ανατομία Ελευθερία Θωμαΐδου, Pt Γόνατο. Μαθησιακά Αποτελέσματα Στο τέλος του μαθήματος και έπειτα από την ατομική σας μελέτη πρέπει να είστε σε."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 dsfsf Ανατομία Ελευθερία Θωμαΐδου, Pt Γόνατο

2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Στο τέλος του μαθήματος και έπειτα από την ατομική σας μελέτη πρέπει να είστε σε θέση να : Αναγνωρίζετε τα οστικά σημεία στην περιοχή της άρθρωσης Κατανοήσετε τις κινήσεις του γόνατος Εντοπίζεται τους συνδέσμους Αναγνωρίζετε τις προσφύσεις των μυών που δρούν στο γόνατο

3 Άρθρωση του Γόνατος Η άρθρωση του γόνατος είναι η μεγαλύτερη διάρθρωση του σώματος. Αποτελείται από : Την άρθρωση μεταξύ μηριαίου- κνήμης Την άρθρωση μεταξύ επιγονατίδας - μηριαίου

4 Μηριαίο οστό Οι δύο μηριαίοι κόνδυλοι ( έσω και έξω) ενώνονται προς τα μπρός σε μία κοινή επιφάνεια τη μηριαία τροχιλία. Στην πίσω επιφάνεια αποκλίνουν και σχηματίζεται η μεσοκονδύλια εντομή ή βόθρος Πλάγια των κονδύλων υπάρχουν τα δύο υπερκονδύλια κυρτώματα( ή αλλιώς έσω και έξω επικόνδυλοι) Πάνω από τον έσω επικόνδυλο υπάρχει το φύμα των προσαγωγών

5

6

7

8

9 Επιγονατίδα Η επιγονατίδα έχει τριγωνικό σχήμα Η επιγονατίδα παρεμβάλλεται στον τένοντα του 4φάλου Η κορυφή το οστού είναι προς τα κάτω(πρόσφυση επιγονατιδικού συνδέσμου) Η βάση είναι προς τα πάνω(κατάφυση 4φάλου μυός) Η έσω επιφάνεια χωρίζεται σε δύο πλάγια τμήματα με μια μέση κάθετο ακρολοφία ( αρθρώνεται με το μηριαίο) Στα πλάγια χείλη της προσφύονται σύνδεσμοι και μοίρες του 4φαλου μυός.

10 Κνήμη Το άνω άκρο της κνήμης αποτελείται από τον έσω και έξω κόνδυλο που σχηματίζουν αρθρικές επιφάνειες την έσω και έξω κνημιαία γλήνη αντίστοιχα. Χωρίζονται από το μεσογλήνιο έπαρμα οπου βρίσκονται σύνδεσμοι( χιαστοί) και μεσάθριοι χόνδροι(μηνίσκοι) Χαμηλότερα από τους κονδύλους υπάρχει το κνημιαίο όγκωμα ή κύρτωμα

11

12 Πλάγια όψη( έξω) Μηριαίο (Femur):έξω μηριαίος κόνδυλος( lateral epicondyle & condyle) Επιγονατίδα (Patella) Κνήμη (Tibia): έξω κόνδυλος lateral condyle, Κνημιαίο όγκωμα (tibial tuberosity) Περόνη (Fibula): head of the fibula Lateral View T HoF P LELE LFC LTC

13 Πλάγια όψη ( έσω) Μηριαίο (Femur): έσω μηριαίος κόνδυλος medial epicondyle & condyle Επιγονατίδα( Patella) Κνήμη (Tibia|): medial condyle Media l View ME P MFC MTC P

14 Οπίσθια όψη Έσω και έξω υπερκονδύλιες γραμμές M/L supracondylar lines Ιγνυακή επιφάνεια Popliteal surface M/L femoral condyles M/L tibial condyles Head of the fibula Post PS ML MFCLFC MTCLTC HoF

15 Tibial Plateau

16

17 Κνήμη Το σώμα της κνήμης είναι τρίγωνο και παρουσιάζει 3 επιφάνειες(έσω, έξω και οπίσθια) και 3 χείλη( πρόσθιο, έσω και έξω) Το πρόσθιο χείλος είναι ψηλαφητό -> κνημιαία ακρολοφία Το κάτω άκρο της κνήμης σχηματίζει το έσω σφυρό για την σύνταξη με το ταρσό και το σχηματισμό της ΠΔΚ και την περονιαία εντομή για την υποδοχή της περόνης Μεσόστεος υμένας

18 Περόνη Το άνω άκρο της ( κεφαλή) συντάσσεται με την κνήμη Το κάτω άκρο της κατεβαίνει χαμηλότερα της επίφυσης της κνήμης και καταλήγει στο έξω σφυρό ( ΠΔΚ)

19 Πάνω από το γόνατο, στην οπίσθια επιφάνεια, το ισχιακό νεύρο διαιρείται στους τελικούς του κλάδους: Κνημιαίο ν- κοινό περονιαίο ν

20 Σύνδεσμοι Οι κύριοι σύνδεσμοι που σχετίζονται με το γόνατο είναι : Επιγονατιδικός σύνδεσμος Καθεκτικοί της επιγονατίδας Κνημιαίος( έσω πλάγιος) σύνδεσμος Περονιαίος( έξω πλάγιος) σύνδεσμος Πρόσθιος χιαστός Οπίσθιος χιαστός Λοξός ιγνυακός σύνδεσμος

21

22

23 Έσω πλάγιος: πλατειά ταινία Έξω πλάγιος σύνδεσμος: στενή ταινία Αποτρέπουν τις πλάγιες παρεκκλίσεις του γόνατος Και οι δύο είναι τεταμένοι με το γόνατο σε έκταση και χαλαρώνουν σε θέση κάμψης

24 Αρθρικός υμένας και αρθρικοί θύλακες

25

26 Υποεπιγονατιδικό λιπώδες σώμα

27 Knee Flexion and Extension Flexion Extensio n

28 Knee Medial and Lateral Rotation This is an accessory movement only Medial Rotation Lateral Rotation

29 Joint Lines Patellofemor al joint Tibia Fibula

30 Πρόσθιος Χιαστός Anterior Cruciate Ligament Ο ΠΧΣ εκφύεται από ένα βοθρίο του πρόσθιου τμήματος της μεσοκονδύλιας περιοχής της κνήμης, φέρεται προς τα επάνω και πίσω και καταφύεται σε ένα βοθρίο στο πίσω μέρος του έξω τοιχώματος του μεσοκονδυλίου βόθρου του μηριαίου οστού. Εμποδίζει την πρόσθια μετατόπιση της κνήμης 38mm long, 10mm wide

31 Anterior Cruciate Ligament Anatomy Arises from the anterior aspect of the intercondylar area of the tibia, posterior to the attachment of the medial meniscus Extends posterolaterally and superiorly to attach to the posterior part of the medial side of the lateral femoral condyle Slack in flexion > taut in extension > becomes taut again at 90º flexion Function ACL is the primary restraint to: anterior displacement of the tibia on the femur i.e. posterior displacement of the femur on the tibia Also helps restrain excessive varus and valgus and IR of the tibia (component of pronation) Usually injured during valgus force and or rotational twist with the foot planted or hyperextension of the knee.

32

33 Οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος Posterior Cruciate Ligament Ο ΟΧΣ εκφύεται από το οπίσθιο τμήμα της μεσοκονδύλιας περιοχής της κνήμης, φέρεται προς τα επάνω και εμπρός και καταφύεται στο έσω τοίχωμα του μεσοκονδύλιου βόθρου του μηριαίου. Εμποδίζει την οπίσθια παρεκτόπιση της κνήμης 38mm long, 13 wide Thicker & less oblique Posterior View

34 The Posterior Cruciate Ligame nt Anatomy Task: Describe the anatomical path of the PCL PCL is stronger than the ACL Slack when knee is in extension; tightens during knee flexion Function Prevents posterior displacement of the tibia on the femur (or anterior displacement of the femur on the tibia) Helps to stabilise the weight- bearing flexed knee, e.g. when walking downhill, or up stairs Can be injured when the upper tibia is struck when the knee is in flexion, e.g. a driver in a RTA Clinically, this is seen as a positive posterior drawer sign

35 Έσω πλάγιος Σύνδεσμος Medial Collateral Ligament Εκφύεται από τον έσω επικόνδυλο Καταφύεται στο έσω χείλος και την έσω επιφάνεια της κνήμης πάνω από το χήνειο πόδα Ενώνεται με τον έσω μηνίσκο Πλατειά και επίπεδη ταινία Προσφύεται στον αρθρικό θύλακο 2x

36 The Medial Collateral Ligament ■ MCL extends from the medial epicondyle of the femur to the medial border of the tibia and also on the anteromedial surface of the tibia. The inferior attachment of the tibial collateral ligament is almost a hand's breadth below the knee joint line. Part of the MCL inserts into the medial tibial condyle. ■ Attached firmly to the capsule and blends with the capsule, which is in turn firmly attached to the medial meniscus ■ The attachment of the MCL to the medial meniscus results in associated injuries to the meniscus and ACL

37

38 Έξω πλάγιος Σύνδεσμος Lateral Collateral Ligament Έξω επικόνδυλος Κεφαλή περόνης Δεν προσφύεται στον αρθρικό θύλακο ή το μηνίσκο Σχοινιοειδής κατασκευή Lateral View

39 The Lateral Collateral Ligament LCL is a strong cord extending from the lateral epicondyle of the femur to the lateral surface of the fibular head LCL and capsule are separated from the lateral meniscus by the tendon of popliteus Fuses with the fibrous capsule of the knee joint superiorly Not commonly torn, although there may be partial tears of the distal end of the ligament A complete LCL tear is associated with injury to the common peroneal nerve

40

41 Πλάγιοι Σύνδεσμοι Collateral ligaments Ο Έσω πλάγιος σύνδεσμος περιορίζει: Ο έξω πλάγιος σύνδεσμος περιορίζει : Βλαισές δυνάμεις Έκταση του γόνατος Στροφή του γόνατος Συνήθως τραυματίζεται με βλαισά φορτία όταν το πόδι είναι σταθερό. Ραιβές δυνάμεις Έκταση του γόνατος Στροφή του γόνατος Συνήθως τραυματίζεται με ραιβά φορτία όταν το πόδι είναι σταθερό.

42 Μηνίσκοι 2 μηνίσκοι( έσω- έξω) Ινοχόνδρινοι ημιδακτύλιοι σχήματος C Χωρίζουν την αρθρική κοιλότητα στα δύο Απορρόφηση κραδασμών Σφηνοειδείς Βελτιώνουν την προσαρμογή μηριαίων και κνημιαίων κονδύλων Σταθεροποιούν το γόνατο

43 The Menisci Οι μηνίσκοι προσφύονται με τα δύο άκρα τους ( κέρατα) σε βοθρία της μεσοκονδύλιας περιοχής της άνω επιφάνειας της κνήμης. Οι μηνίσκοι ενώνονται προς τα μπρος μεταξύ του με τον εγκάρσιο σύνδεσμο. Συντελούν στην κατανομή των φορτίων στην άρθρωση, την βαθαίνουν κα απορροφούν τους κραδασμούς (Blue denotes attachment sites for horns of menisci; pink denotes cruciate ligament attachments)

44 Lateral meniscus Articular cartilage Medial meniscus Ο έσω μηνίσκος είναι μεγαλύτερος από τον έξω Μόνο η περιφέρεια αιματώνεται καθώς επίσης το έξω 1/3 του μηνίσκου είναι εννευρωμένο.

45 The Medial Meniscus Ο έσω μηνίσκος προσφύεται περιφερικά στον αρθρικό θύλακο και στον έσω πλάγιο σύνδεσμο Ο έσω μηνίσκος τραυματίζεται 20 φορές πιο συχνά από τον έξω Ο τραυματισμός συνήθως γίνεται με τη στροφή του γόνατος όταν βρίσκεται σε κάμψη Το κλείδωμα ( block) στο γόνατο συμβαίνει όταν τμήμα από το θραύσμα του μηνίσκου εγκλωβιστεί μεταξύ μηριαίων και κνημιαίων κονδύλων. Medial meniscus broader posteriorly than anteriorly Firmly adherent (via the capsule) to the deep surface of the MCL

46 The Lateral Meniscus Ο έξω μηνίσκος είναι μικρότερος πιο ευκίνητος από τον έσω και πιο κυκλικός στην όψη. Ο έξω μηνίσκος δεν προσφύεται στον αρθρικό θύλακο και έξω πλάγιο σύνδεσμο καθώς παρεμβάλλεται ο τένοντας του ιγνυακού μυος

47 Μηρίαιο Νεύρο Νευρώνει το : Ορθό μηριαίο μυ Rectus femoris: Τετρακέφαλος μυς Έξω πλατύ μυVastus lateralis: Έσω πλατύ Vastus medialis: Μέσο πλατύ Vastus intermedius: Ραπτικό μυ Sartorius:

48 Τετρακέφαλος Quadriceps Muscle Group Vastus Lateralis Vastus Medialis Vastus Intermedius Rectus Femoris

49 Έκφυση: Ορθή κεφαλή -ΠΚΛΑ Λοξή κεφαλή – όφρυς της κοτύλης Κατάφυση: Βάση και πρόσθια επιφάνεια επιγονατίδας και κνημιαίο κύρτωμα Νεύρωση: Μηριαίο νεύρο( Ο2,Ο3,Ο4 ) Λειτουργία :κάμπτει το μηρό,εκτείνει την κνήμη

50 Vastus Intermedius Έκφυση: Άνω 2/3 της πρόσθιας και έξω επιφάνειας του μηριαίου Κατάφυση: Τένοντας του τετρακεφάλου μηριαίου και έξω χείλος επιγονατίδας Εν τω βάθει μυς Νευρωση : Μηριαίο νεύρο(Ο3,Ο4) Λειτουργία: εκτείνει την κνήμη

51 Vastus Medialis Έκφυση: Μεσοτροχαντήρια γραμμή, κτενιαία γραμμή, έσω χείλος τραχείας Κατάφυση: Τένοντας τετρακεφάλου και έσω χείλος Επιγονατίδας Νεύρωση: μηριαίο νεύρο ( Ο3, Ο4) Λειτουργία: εκτείνει την κνήμη

52 Vastus Lateralis Έκφυση: Μεσοτροχαντήρια γραμμή, χείλος του μ.τροχαντήρα, γλουτιαιο όγκωμα, έξω χείλος τραχείας γραμμής Κατάφυση: Τένοντας του τετρακεφάλου, έξω χείλος επιγονατίδας Νεύρωση: (μηριαίο νεύρο Ο3,Ο4) Λειτουργία: εκτείνει την κνήμη

53 Ραπτικός Sartorius Ε: ΠΑΛΑ Κ: κνημιαίο κύρτωμα και έσω κόνδυλος της κνήμης( χήνειος πόδας) Ν: Μηριαίο νεύρο( Ο1-Ο3) Λ: Κάμπτει την κνήμη και το μηρό προς την κοιλιά. Στρέφει το μηρό προς τα έξω

54 Κνημιαίο νεύρο Νευρώνει: Δικέφαλο μηριαίο ΜΚ Biceps femoris LH: Ημιτενοντώδης Semitendinosus: Ημιυμενώδης Semimembranosus: Ιγνυακός Popliteus: Γαστροκνήμιος Gastrocnemius:

55 Hamstring Muscle Group Biceps Femoris Semimembranosus Semitendinosus

56 Biceps Femoris Έκφυση : Μακρά κεφαλή:ισχιακό κύρτωμα Βραχεία κεφαλή :έξω χείλος ταχείας γραμμής,έξω υπερκονδύλιας γραμμή Κατάφυση: Κεφαλή τη περόνης Νεύρωση: Ισχιακό νεύρο Ο5-Ι2) Λειτουργία: Κάμπτει την κνήμη προς το μηρό, εκτείνει το μηρό, με λυγισμένο το Γόνατο έξω στροφή κνήμης

57 Semimembranosus Έκφυση: Ισχιακό κύρτωμα Κατάφυση: Αύλακα της οπίσθιας επιφάνειας του έσω μηριαίου κονδύλου Νεύρωση: Ισχιακό νεύρο (Ο5,Ι1,Ι2) Λειτουργία : κάμπτει την κνήμη, εκτείνει το μηρό

58 Semitendinosus Έκφυση: Ισχιακό κύρτωμα Κατάφυση: Εσω άνω επιφάνεια κνήμης Χήνειος πόδας Νεύρωση: ισχιακό νεύρο ( Ο5-Ι2) Λειτουργία: κάμπτει την κνήμη,εκτείνει το μηρό

59 Popliteus Έκφυση : Έξω μηριαίος κόνδυλος Λοξός ιγνυακός σύνδεσμος Κατάφυση: Ιγνυακή επιφάνεια της κνήμης Νεύρωση: Κνημιαίο νεύρο(Ο4-Ι1) Λειτουργία: Κάμπτει την κνήμη, έσω στροφή κνήμης

60 Gastrocnemius Έκφυση: ΜΚ: ιγνυακή επιφάνεια του μηριαίου επάνω από τον έσω μηριαίο κόνδυλο ΒΚ: οπισθιοπλάγια επιφάνεια έξω μηριαίου κονδύλου Κατάφυση: μέσω του αχιλλείου τένοντα στην οπίσθια επιφάνεια της πτέρνας Νεύρωση: Κνημιαίο νεύρο Ο1-Ο2 Λειτουργία: Κάμψη του γόνατος και πελματιαία κάμψη του άκρου ποδός

61 Θυροειδές νεύρο Νευρώνει: Ισχνό Προσαγωγό μυ Gracilis:

62 Gracilis Εκφυση: ηβική σύμφυση. Κάτω χείλος ηβοισχιακού κλάδου Κατάφυση: έσω επιφάνεια κνήμης ( χήνειο πόδι) Νεύρωση: θυροειδές νεύρο (Ο2-Ο4) Λειτουργία: προσάγει το μηρό,κάμπτει την κνήμη και τη στρέφει προς τα έσω

63 Χήνειος Πόδας Sartorius Semitendinosus Gracilis Pes Anserine: Latin for Goose’s Foot, due to shape of tendons at insertion on tibia

64


Κατέβασμα ppt "Dsfsf Ανατομία Ελευθερία Θωμαΐδου, Pt Γόνατο. Μαθησιακά Αποτελέσματα Στο τέλος του μαθήματος και έπειτα από την ατομική σας μελέτη πρέπει να είστε σε."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google