Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο Ρόλος των Α.Ε.Ι. στην Τοπική & Περιφερειακή Ανάπτυξη Ήθος γαρ ανθρώπειον ου έχει γνώμας Ηράκλειτος Άμφισσα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο Ρόλος των Α.Ε.Ι. στην Τοπική & Περιφερειακή Ανάπτυξη Ήθος γαρ ανθρώπειον ου έχει γνώμας Ηράκλειτος Άμφισσα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο Ρόλος των Α.Ε.Ι. στην Τοπική & Περιφερειακή Ανάπτυξη Ήθος γαρ ανθρώπειον ου έχει γνώμας Ηράκλειτος Άμφισσα Καθ. Σωκράτης Καπλάνης Πρόεδρος του ΤΕΙ Πάτρας

2 Δεν πιστεύουμε στην ίδρυση Α.Ε.Ι. μόνο για καταναλωτικούς σκοπούς
Ομιλούμε για συμβολή των Α.Ε.Ι. στην: Τοπική & Περιφερειακή Ανάπτυξη, ακόμα και Εθνική, με Ευρωπαϊκή συνιστώσα, μάλιστα, με ιδιαίτερη φυσιογνωμία / χαρακτηριστικά, στο διεθνή Κοινωνικο - Οικονομικό χώρο Δεν πιστεύουμε στην ίδρυση Α.Ε.Ι. μόνο για καταναλωτικούς σκοπούς

3 Μπορούμε επίσης, να ομιλούμε για :
«Ένα κοινωνικο – οικονομικό σύνολο δομών, φορέων, φυσικών και νομικών προσώπων Δ. & Ι. Δικαίου που παράγουν αγαθά, πλούτο, ευμάρεια με βάση τη Γνώση, μέσω αυτο-συντηρούμενων δραστηριοτήτων στα πλαίσια ενός Στρατηγικού Σχεδιασμού & Πολιτικής».

4 Προς τούτο υπάρχει ανάγκη όπως η Τ.Α. :
Προσδιορίζει, Αναδεικνύει, Διαχειρίζεται τους πόρους, (υλικούς –άϋλους), έτσι ώστε να εγγυάται: α) θέσεις εργασίας β) παραγωγή, υπηρεσίες : παραγωγικότητα γ) ανταγωνιστικότητα Επιπροσθέτως, υπάρχει ανάγκη για : Νέα Γνώση, για Καινοτομίες & Εφαρμογές, για συνεργασίες ακόμα με διεθνή διάσταση και για σύγχρονη & υψηλού επιπέδου Κατάρτιση, εκεί όπου η Τ.Α. Είναι εταίρος, ή συντονιστής

5 Οι τοπικές κοινωνίες αισθάνονται την έλλειψη για:
Ενημέρωση με κάθε τρόπο (e-τεχνολογίες, Τ.Π.Ε. κλπ) Συνεργασία με φορείς της Γνώσης, για Αναπτυξιακά σχέδια, για εφαρμογή μέτρων, για διάδοση αποτελεσμάτων, για ίδρυση ή συμμετοχή σε Δίκτυα, προς μεταφορά τεχνογνωσίας, εμπειρογνωμοσύνης, με ατόχο τον πολλαπλασιασμό των αποτελεσμάτων & την συνεχή βελτίωση

6 Έχουν ανάγκη από ένα φορέα Γνώσης, Παιδείας κλπ με Διεθνή Ακτινοβολία για τον προσδιορισμό της φυσιογνωμίας του τόπου μέσω πολιτιστικών εκδηλώσεων – συστηματικών & με Διεθνή συνιστώσα & ακτινοβολία , Για μετρούμενη και ασφαλώς προσδιοριζόμενη Προστθέμενη Αξία

7 έργων εφαρμογής με προστιθέμενη αξία.
Υπάρχουν περιοχές που αναζητούν αγωνιωδώς Α.Ε.Ι. ως ειλικρινείς και δυναμικούς εταίρους για σχεδιασμό και προώθηση έργων εφαρμογής με προστιθέμενη αξία.

8 αναπτύσσουν ένα πολυ-σχηματικό, πολυ-παραμετρικό περιβάλλον,
Τα Α.Ε.Ι. στα πλαίσια του Ρόλου & της Αποστολής τους, αναπτύσσουν ένα πολυ-σχηματικό, πολυ-παραμετρικό περιβάλλον, που λειτουργεί ικανοποιώντας στόχους όπως :

9 Οι Σ.Δ.Ι.Τ. είναι ένα μοντέλο ανάπτυξης Α.Ε.Ι. & Τ.Α.
Διαχείριση & Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού & των Πόρων, γενικότερα κυρίως μέσω των Μ.Π.Σ., της Έρευνας, της Κατάρτισης & των λοιπών καινοτόμων πρωτοβουλιών Εκκολαπτήριο Ερευνητικών πρωτοβουλιών, Καινοτόμων σχεδίων, με τα Ερευνητικά Ινστιτούτα, τα Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας Πόλος Καινοτομίας & Ανάπτυξης, ή και Πόλος Συνεδρίων & διαφόρων Κοινωνικών δραστηριοτήτων Φορέας Πολιτισμού & Ανάπτυξης Οι Σ.Δ.Ι.Τ. είναι ένα μοντέλο ανάπτυξης Α.Ε.Ι. & Τ.Α.

10 Φορέας Ενημέρωσης & Προστασίας
(πχ. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Υγιεινή & Ασφάλεια και άλλα εργαλεία ή μέσα) Επιστημονικός σύμβουλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης π.χ. για ζητήματα βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, για παροχή πληροφοριών, για αξιολόγηση δεδομένων, για μετρήσεις, επιστημονικές ημερίδες.

11 Σχεδίαση δραστηριοτήτων για ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας & Ανταγωνιστικότητας,
( Πρόγραμμα ΕΣΠΑ - ΕΠ.ΑΝ και το Δ.Β.Μ. Του ΥΠΕΠΘ) Καινοτόμα έργα με ανταποδοτικά τέλη : Διεθνείς συναντήσεις, συνεργασίες, εκθέσεις κ.α. Προβολή & Διαφήμιση της περιοχής μέσω των δραστηριοτήτων της ακόμα και με πρωτοβουλίες & καινοτομίες: Ε.Λ.ΠΑ ή ΙΔΒΕ ή την Συνεχή & Δ.Β.Μάθηση

12 Τα Α. Ε. Ι. (Πανεπιστήμια & ΤΕΙ) έχουν ως αποστολή (ν
Τα Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια & ΤΕΙ) έχουν ως αποστολή (ν. 3549/07): α) Να παράγουν και να μεταδίδουν τη γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία και να καλλιεργούν τις τέχνες και τον πολιτισμό.

13 β) Να συμβάλλουν στη διαμόρφωση υπεύθυνων δημοκρατικών πολιτών, ικανών να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες όλων των πεδίων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων

14 γ) Να ανταποκρίνονται στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών, μορφωτικών και αναπτυξιακών αναγκών της κοινωνίας με προσήλωση στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.

15 δ) Να διαμορφώνουν τις απαραίτητες συνθήκες για την αναζήτηση και διάδοση νέας γνώσης και ανάδειξη νέων ερευνητών, επιδιώκοντας συνεργασίες με άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικούς φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού, και να συμμετέχουν στην αξιοποίηση της γνώσης και του ανθρώπινου δυναμικού για την ευημερία της χώρας και της διεθνούς κοινότητας.

16 ε) Να συμβάλλουν στην εμπέδωση της ισότητας των φύλων και της ισοπολιτείας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

17 Για την εκπλήρωση της Αποστολής τους τα Α. Ε. Ι
Για την εκπλήρωση της Αποστολής τους τα Α.Ε.Ι. οφείλουν να διασφαλίζουν και να βελτιώνουν με κάθε πρόσφορο τρόπο την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν και να δημοσιοποιούν στο κοινωνικό σύνολο με κάθε δυνατή διαφάνεια όλες τις δραστηριότητές τους.

18 Αποστολή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Ν. 1268/82) : 1
Αποστολή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Ν. 1268/82) : Το Κράτος έχει την υποχρέωση να παρέχει την ανώτατη εκπαίδευση σε κάθε Έλληνα πολίτη που το επιθυμεί, μέσα από τις διαδικασίες που ορίζονται κάθε φορά από το νόμο.

19 2. Η Ανώτατη Εκπαίδευση παρέχεται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α
2. Η Ανώτατη Εκπαίδευση παρέχεται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), που έχουν ως αποστολή : α) Να παράγουν & να μεταδίδουν τη γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία και να καλλιεργούν τις τέχνες.

20 β) Να συντείνουν στη διαμόρφωση υπεύθυνων ανθρώπων με επιστημονική, κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική συνείδηση και να παρέχουν τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία.

21 γ) Να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών του τόπου.

22 3. Στα πλαίσια της αποστολής τους τα Α. Ε. Ι
3. Στα πλαίσια της αποστολής τους τα Α.Ε.Ι. οφείλουν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ανάγκης για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και διαρκή επιμόρφωση του λαού.

23 Καθ. Σωκράτης Καπλάνης Πρόεδρος ΤΕΙ Kaplanis
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας Καθ. Σωκράτης Καπλάνης Πρόεδρος ΤΕΙ Kaplanis

24

25 Ιστορική πορεία του ΤΕΙ
To ΤΕΙ προέκυψε ως μετεξέλιξη του ΚΑΤΕΕ ως ένας νέος θεσμός Με τους νόμους Ν. 1404/ Ν. 2916/ όπου τα ΤΕΙ εντάχθηκαν στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ν. 3549/ συνταγματική ένταξή τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση

26 Ιστορική πορεία του ΤΕΙ
Το 1983 αποτελείται από 8 Τμήματα Και το 2008 από 16 Τμήματα και σπουδαστές Επεκτείνεται ήδη σε δυο νομούς ΑΧΑΪΑΣ και ΗΛΕΙΑΣ

27 ΣΧΟΛΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΣΕΥΠ (ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ)
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ

28 ΣΔΟ (ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧ. ΣΧΕΔ. & ΠΛΗΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ

29 ΣΤΕ (ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ)
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Ε/Υ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ

30 Διαχείριση & Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού & πόρων γενικότερα
Μεταπτυχιακά προγράμματα: Έρευνα, ΙΔΒΕ, Συνεργασίες σε Ευρωπαϊκό & Διεθνές Επίπεδο

31 Μεταπτυχιακά Τμ. Λογοθεραπείας και Τμ. Φυσικοθεραπείας
Speach Therapy, Physiotherapy Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμ Μηχανολογίας στο Energy Systems για Α.Π.Ε ( Φωτοβολταϊκά Συστήματα, Ηλιακοί Συλλέκτες, Αιολικά Πάρκα, Υβριδικά Συστήματα κλπ) με το Παν/μιο του Aachen Μεταπτυχιακό στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε συνεργασία με το Παν/μιο Brasov- Ακολουθούν και τα άλλα Τμήματα με συνεργασίες σε μεταπτυχιακά

32 Μεταπτυχιακά προγράμματα:
Μέσω της ΕΡΕΥΝΑΣ, όσο και του νόμου για τα Μ.Π.Σ. Τo Τ.Ε.Ι. έχει την δυνατότητα λειτουργίας Μ.Π.Σ. αφού καλύψει την βασική προϋπόθεση της Αξιολόγησης

33 Έρευνα Αρκετά προχωρημένη φιλοξενεί ξένους φοιτητές
FP5 (Πράσινα προϊόντα) FP6 (Εικονική πραγματικότητα π.χ. Μουσεία) FP7 (Α.Π.Ε.)

34 Ερευνητικά προγράμματα
Εφαρμογή της Ηλιακής Ενέργειας στην Αγροτο-κτηνοτροφική Οικονομία Νέος τύπος Θερμοκηπίων με ενδοδαπέδια αποθήκευση και θερμομόνωση GIS μικρο-μετακινήσεις ακτών Ρίου – Αντιρρίου FPV, VI, VII : Green Products ΕΠΕΑΕΚ Ι, ΙΙ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

35 ‘Το Έξυπνο Ενεργειακό Κτίριο’
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ι Υποέργο 02 «Ανάπτυξη Σχεδιασμός και Ενσωμάτωση Τεχνολογιών Ηλιακής Ενέργειας στα Κτίρια» ‘Το Έξυπνο Ενεργειακό Κτίριο’ Επιστ.Υπ/νος: Καθ Σωκ. Καπλάνης

36 Ηλιακός συλλέκτης οροφής Εναλλάκτης φορτίου
2 Οικίσκος δοκιμών 1: Ηλιακός συλλέκτης οροφής Εναλλάκτης φορτίου Φ/Β πλαίσιο οροφής με σύστημα απαγωγής θερμότητας που χρησιμοποιεί οικολογικό FREON. Η απαγόμενη θερμότητα, μέσω του εναλλάκτη φορτίου, θερμαίνει το νερό του Boiler (5) Ενεργειακή πρόσοψη Εντός του οικίσκου υπάρχει Boiler Ο οικίσκος θερμαίνεται με χρήση ενδοδαπέδιου συστήματος 3 1 4 5 6

37 Αρχιμήδης ΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων του ΤΕΙ Πάτρας (υπ. 3)
Αντισεισμική Προστασία Κλασσικών Μνημείων Εφέδρανο (Ε/Μ) Ναός Επικούρειου Απόλλωνα των Βασσών Αρχιτεκτονικές Μελέτες Αποκατάστασης, Σβωλόπουλος ΑΜ), Παπαντωνόπουλος (ΠΜ) , Π. Θεουλάκης (ΧΜ)

38 Αναπτυξιακά έργα PV – ενεργειακά Solar Technology and Management
http//solar-net.teipat.gr

39 Συνεργασία του ΤΕΙ με την Κοινωνία & την Τ.Α.
Κοινωνικά – Επιστημονικά θέματα (TV του ΤΕΙ Πάτρας) Τουριστική ανάπτυξη περιοχών (Μελέτη για την Δυτική Ελλάδα) Ανάπλαση πυρόπληκτων περιοχών (Ν. Ηλείας) Ελεύθερο Λαϊκό Πανεπιστήμιο (Ενέργεια, PV, Ανακαίνιση Κτιρίων), Πρόταση ανακαίνισης της οικίας του Κ. Παλαμά,(Δ. Πατρέων- Αναπτυξιακό Πρόγραμμα) Συμμετοχή στο Αναπτυξιακό πρόγραμμα του Δήμου Πατρέων Επιστημονικός & Τεχνικός συνεργάτης του Ν. Ηλείας & της ΤΕΔΚ Ηλείας.

40 Σχέση του ΤΕΙ με τους Κοινωνικούς εταίρους
Σχέση του ΤΕΙ με τους Κοινωνικούς εταίρους Προγράμματα Επιμόρφωσης Αγροτικής Οικονομίας Ηλιακών Συλλεκτών Διοίκηση της Εκπαίδευσης Πληροφορική Λογοθεραπείας Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης (προγράμματα επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης και εξειδίκευσης)

41 Διεθνή Συνέδρια The Integration of The Renewable Energy Systems into the Buildings Structures Λογοθεραπείας (2ο Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα Ελληνική Γλώσσα και Διαταραχές) Φυσικοθεραπείας (4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Φυσικοθεραπείας – Άνοιξη 2009)

42 ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ Μετακινήσεις από 1988 έως 2008 δέχθηκε 500 ξένους φοιτητές έστειλε 500 περίπου σπουδαστές στην Ευρώπη εκ των οποίων 60 παρακολούθησαν στην συνέχεια MSc προγράμματα και πήραν και διδακτορικά διπλώματα ενώ σήμερα στελεχώνουν υψηλές θέσεις στην Βιομηχανία και άλλες επιχειρήσεις. MSc : Solar Energy Technology & Management Intensive Programme -> ICT tools in PV systems, ICT tools in RES δράση που οδήγησε σε Ευρωπαϊκό Βραβείο (2007) σε θέμα ανανεώσημες πηγές ενέργειας ( e-library του ΤΕΙ

43 Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής
Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής Οργανώνει κάθε Καλοκαίρι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας & του Πολιτισμού για τους ξένους φοιτητές που έρχονται στην Ελλάδα. Έτσι, έρχονται στην Πάτρα επί 45 ημέρες περίπου 60 αλλοδαποί φοιτητές

44

45 Εκπαιδευτικές – Αναπτυξιακές Δραστηριότητες του ΤΕΙ σε διάσταση πέραν της Περιφέρειας
ΤΕΙ TV Channel παρουσιάζει αναλύσεις επίκαιρων θεμάτων Πρόγραμμα εκπαίδευσης ΡHTLS (Prehospital Trauma Life Support) το οποίο προέκυψε από την συνεργασία του ΤΕΙ με τον καθ. Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πάτρας Ι. Ανδρουλάκη και την Αμερικανική Ένωση Χειρουργών

46 Summer University school με θέματα: Μηχανική PV συστημάτων, Ενεργειακά, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ηλιακοί Συλλέκτες, Βιοκλιματικά, PV Αιολικά, Υβριδικά Συστήματα, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή , την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος με χορηγούς, εκάστοτε, την EuroBank, την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ, την Νομαρχία Ηλείας

47 Leonardo da Vinci , Κατάρτιση φοιτητών και επαγγελματιών στο εξωτερικό
ERASMUS, ERASMUS MUNDUS external windows για συνεργασίες σε προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό επίπεδο ( Μ.Sc , PhD και μετα-Διδ/κό) με Β. Αφρική, Μ. Ανατολή, Ισραήλ και Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια με μόνο εκπρόσωπο από την Ελλάδα το ΤΕΙ της Πάτρας

48 Το μέλλον Διεύρυνση των Θερινών Πανεπιστημίων και Σχολών
Ενεργοποίηση του Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας σε ποικιλία δράσεων Δίκτυα συνεργασίας με Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού Προσέλκυση Μεταπτυχιακών φοιτητών, Υπ. Διδακτόρων και Μεταδιδακτορικών ερευνητών από Μεσόγειο και Ευρώπη

49 Ένας νέος πόλος Ανάπτυξης γεννιέται στην Πάτρα – Αχαΐα – Δυτική Ελλάδα πέραν του Πανεπιστημίου

50 Ευχαριστώ για την προσοχή σας
Καθ. Σωκράτης Καπλάνης Πρόεδρος ΤΕΙ Πάτρας


Κατέβασμα ppt "Ο Ρόλος των Α.Ε.Ι. στην Τοπική & Περιφερειακή Ανάπτυξη Ήθος γαρ ανθρώπειον ου έχει γνώμας Ηράκλειτος Άμφισσα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google