Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σύστημα Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σύστημα Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σύστημα Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Γ Ε Ν I Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο Σύστημα Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για τις εξετάσεις 2014 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΟΥ

2 Κατηγορίες Μαθημάτων Γ΄ τάξη του Γενικού Λυκείου
Κατηγορίες Μαθημάτων Γ΄ τάξη του Γενικού Λυκείου Γενικής Παιδείας Κατεύθυνσης Επιλογής

3 Τρόπος Εξέτασης στην Γ΄ τάξη
Επίπεδο σχολικής μονάδας (εξετάζονται σε θέματα που επιλέγονται με ευθύνη των διδασκόντων στο κάθε Λύκειο) Ισότιμη συμμετοχή στη διαμόρφωση του Γενικού Μέσου Όρου (ΓΜΟ) προαγωγής από την τάξη καθώς και του απολυτηρίου Σε εθνικό επίπεδο (εξετάζονται ταυτόχρονα και με κοινά σε εθνικό επίπεδο θέματα για όλα τα Λύκεια) Δεν εξετάζονται γραπτά Αντίθετα, για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση λαμβάνονται υπόψη μόνο αυτά

4 Μαθήματα επιλογής Εξετάζονται γραπτά:
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Πανελλαδικά ή Ενδοσχολικά) Αρχιτεκτονικό Σχέδιο (Ενδοσχολικά) Τεχνικό Σχέδιο (Ενδοσχολικά) Δεν εξετάζονται γραπτά και δεν υπολογίζονται στον ΓΜΟ Απολυτηρίου: Εφαρμογές Υπολογιστών Πολυμέσα-Δίκτυα Εφαρμογές Λογισμικού

5 Προϋποθέσεις προαγωγής και απόλυσης
Προφορικός βαθμός μαθήματος Γραπτός βαθμός μαθήματος Βαθμός ετήσιας επίδοσης Μαθήματος Γενικός μέσος όρος μαθητή (Γ.Μ.Ο.) Προϋπόθεση προαγωγής από την τάξη ή απόλυση: Γ.Μ.Ο. >= 9.5 Βαθμός απολυτηρίου = Γ.Μ.Ο. Γ΄ τάξης

6 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ Προφορικός βαθμός του μαθήματος είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο τετραμήνων. Γραπτός βαθμός του μαθήματος είναι ο βαθμός που θα επιτύχει ο μαθητής στις τελικές εξετάσεις που διενεργούνται στο τέλος του διδακτικού έτους σε κάθε μάθημα, όπως αυτός προσδιορίζεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Βαθμός ετήσιας επίδοσης για κάθε μάθημα είναι ο μέσος όρος του προφορικού και του γραπτού βαθμού. Γενικός Μέσος Όρος του μαθητή είναι ο μέσος όρος των βαθμών ετήσιας επίδοσης όλων των μαθημάτων που εξετάζονται γραπτά (είτε σε εθνικό επίπεδο είτε σε επίπεδο σχολικής μονάδας) διαιρούμενος δια του αριθμού των μαθημάτων που εξετάζονται γραπτά. Ο μαθητής απολύεται από το Λύκειο, αν ο Γενικός Μέσος Όρος του στην τελευταία τάξη είναι ίσος ή μεγαλύτερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Βαθμός απολυτηρίου του Γενικού Λυκείου είναι ο Γ.Μ.Ο

7 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕYΣΗ
Ειδικότερα, κάθε έτος η «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» για την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση χορηγείται: α) Στους τελειόφοιτους (μαθητές της τελευταίας τάξης) Γενικού Λυκείου που προάγονται και λαμβάνουν απολυτήριο μετά από συμμετοχή στις εξετάσεις των έξι (6) μαθημάτων ή των επτά (7), αν εξεταστούν και στο μάθημα επιλογής «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας»] που διενεργούνται σε εθνικό επίπεδο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι τελειόφοιτοι προηγούμενων ετών που δεν έχουν επιτύχει την απόλυσή τους από το Λύκειο. β) Στους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου και «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ» από προηγούμενο σχολικό έτος οι οποίοι συμμετέχουν το έτος αυτό στις εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να βελτιώσουν τη βαθμολογία τους. γ) Στους κατόχους απολυτηρίου Γενικού, Ενιαίου ή παλαιού τύπου Λυκείου ή άλλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που δεν κατέχουν «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» από προηγούμενο σχολικό έτος, οι οποίοι συμμετέχουν το έτος αυτό στις εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου τα οποία εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση με το νέο σύστημα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» περιλαμβάνεται στα υποχρεωτικά εξεταζόμενα σε εθνικό επίπεδο μαθήματα για τους υποψηφίους ΜΟΝΟ εφόσον δήλωσαν εξέταση στο μάθημα αυτό στην ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ.

8 ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ
ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ α) Οι μαθητές της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου που θα συμμετάσχουν στις τελικές πανελλαδικές εξετάσεις για να αποκτήσουν απολυτήριο και βεβαίωση πρόσβασης β) Οι απόφοιτοι προηγουμένων ετών Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου, οι οποίοι θα εξεταστούν για να αποκτήσουν νέα βεβαίωση πρόσβασης γ) Οι κάτοχοι βεβαίωσης πρόσβασης ημερήσιου Γενικού Λυκείου των ετών 2013, οι οποίοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση για Στρατιωτικές / Αστυνομικές Σχολές, Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και ΤΕΦΑΑ.

9 Με την ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ο υποψήφιος δηλώνει :
ότι θα εξεταστεί στα μαθήματα μίας από τις τρεις κατευθύνσεις του Ημερήσιου ή Εσπερινού Λυκείου το δεύτερο μάθημα Γενικής Παιδείας, στο οποίο θα εξεταστεί πανελλαδικά το μάθημα επιλογής «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» (υποχρεωτικό για το 5ο πεδίο, εφόσον επιθυμεί να το εξεταστεί πανελλαδικά) τα ειδικά μαθήματα, στα οποία επιθυμεί να εξεταστεί πανελλαδικά. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν εξεταστεί τελικά σε ειδικό μάθημα που δήλωσε, δεν μπορεί να εισαχθεί σε Σχολή ή Τμήμα που απαιτεί εξέταση στο συγκεκριμένο ειδικό μάθημα, αλλά δεν έχει καμιά άλλη επίπτωση για την εισαγωγή του στις λοιπές Σχολές ή Τμήματα. αν επιθυμεί να είναι υποψήφιος για Στρατιωτικές / Αστυνομικές Σχολές και Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.. αν επιθυμεί να είναι υποψήφιος για τα ΤΕΦΑΑ.

10 ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ -ΔΗΛΩΣΗΣ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΝΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΑ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΓΡΑΠΤΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ, ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ.

11 Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα Γ΄ Τάξης
Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα Γ΄ Τάξης ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 1ος ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2ος ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΧΗΜΕΙΑ XHMEIA-BIOXHMEIA ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

12 Εξεταζόμενα Μαθήματα Από τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και τα μαθήματα Κατευθύνσεων οι μαθητές εξετάζονται υποχρεωτικά σε τέσσερα(4) μαθήματα Κατεύθυνσης και δύο (2) μαθήματα Γενικής Παιδείας. Ειδικότερα, από τα πέντε(5) μαθήματα Γενικής παιδείας οι μαθητές, ανεξαρτήτως κατεύθυνσης, εξετάζονται σε δύο μαθήματα, υποχρεωτικά στη Νεοελληνική Γλώσσα και σε ένα δεύτερο μάθημα, όποιο από τα τέσσερα επιθυμούν (Ιστορία, Βιολογία, Μαθηματικά και Φυσική), με την προϋπόθεση όμως ότι το δεύτερο μάθημα θα είναι υποχρεωτικά το ίδιο, εφόσον οι μαθητές επιλέξουν δύο πεδία.

13 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1ο Πεδίο(ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ) χωρίς απώλεια μορίων ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2ο (ΘΕΤΙΚΕΣ) χωρίς απώλεια μορίων 3ο(ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ) χωρίς απώλεια μορίων 4ο (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ) χωρίς απώλεια μορίων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2Ο (ΘΕΤΙΚΕΣ) χωρίς απώλεια μορίων 4Ο (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ) χωρίς απώλεια μορίων Το 5ο Πεδίο όλες οι Κατευθύνσεις το δηλώνουν χωρίς απώλεια μορίων ΠΡΟΣΟΧΗ Η Θεωρητική και η Τεχνολογική Κατεύθυνση δεν μπορούν να κάνουν τον συνδυασμό: 3ο και 5ο πεδίο γιατί κανένα από τα δύο δεν ανήκουν σε αυτές

14 Εξεταζόμενα Μαθήματα και Μαθήματα Αυξημένης Βαρύτητας
Όσοι ενδιαφέρονται για σχολές του 1ου Πεδίου (ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1.3 2. ΙΣΤΟΡΙΑ 0.7 3. ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ 5. Νεοελ.Γλώσσα(Γ.Π.) 6. Ελεύθερη Επιλογή(Γ.Π.) 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2. ΦΥΣΙΚΗ 3. ΧΗΜΕΙΑ 4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ 5. Νεοελ.Γλώσσα (Γ.Π.) 0.9 6.Νεότ.Ελλ.Ιστορία(Γ.Π.)0.4 3. ΑΝΑΠΤ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 4. ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 5. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.)0.9 3. ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 5. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.) 0.9 6. Νεότ.Ελλ.Ιστορία(Γ.Π.)0.4

15 Εξεταζόμενα Μαθήματα και Μαθήματα Αυξημένης Βαρύτητας
Όσοι ενδιαφέρονται για σχολές του 2ου και του 4ου Πεδίου (ΘΕΤΙΚΕΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2. ΙΣΤΟΡΙΑ 3. ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ 5.Μαθ/κα-Στατ/κή(Γ.Π.) 0.9 6. Νεοελ.Γλώσσα(Γ.Π.) 0.4 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1.3 2. ΦΥΣΙΚΗ 0.7 3. ΧΗΜΕΙΑ 4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ 5. Νεοελ.Γλώσσα(Γ.Π.) 6. Ελεύθερη Επιλογή(Γ.Π.) 3. ΑΝΑΠΤ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 4. ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3. ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 5. Νεοελ.Γλώσσα (Γ.Π.)

16 Εξεταζόμενα Μαθήματα και Μαθήματα Αυξημένης Βαρύτητας
Όσοι ενδιαφέρονται για σχολές του 3ου Πεδίου (ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2. ΙΣΤΟΡΙΑ 3. ΝΕΟΕΛ.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ 5. Βιολογία(Γ.Π.) 0.9 6. Νεοελ.Γλώσσα(Γ.Π.) 0.4) 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2. ΦΥΣΙΚΗ 3. ΒΙΟΛΟΓΙΑ 1.3 4. ΧΗΜΕΙΑ 0.7 5. Νεοελ.Γλώσσα(Γ.Π.) 6. Ελεύθερη Επιλογή(Γ.Π.) 3. ΑΝΑΠΤ.ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 4. ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 6. Νεοελ.Γλώσσα(Γ.Π.)0.4 3. ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 6. Νεοελ.Γλώσσα(Γ.Π.) 0.4

17 Εξεταζόμενα Μαθήματα και Μαθήματα Αυξημένης Βαρύτητας
Όσοι ενδιαφέρονται για σχολές του 5ου Πεδίου (ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2. ΙΣΤΟΡΙΑ 3. ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ 5. Νεοελ.Γλώσσα (Γ.Π.) 6.ΑρχέςΟικ.Θεωρίας(Ε)1.3 7. Μαθ/κα-Στατ/κή(Γ.Π.) 0.7 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2. ΦΥΣΙΚΗ 3. ΧΗΜΕΙΑ 4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ 5. Νεοελ.Γλώσσα(Γ.Π.) 3. ΑΝΑΠΤ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 4. ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 6. ΑρχέςΟικ.Θεωρίας(Ε)1.3 3. ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 6. Αρχές Οικ.Θεωρίας(Ε)1.3

18 Εξεταζόμενα Μαθήματα και Μαθήματα Αυξημένης Βαρύτητας
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1ο ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1.3 2. ΙΣΤΟΡΙΑ 0.7 3. ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ 5. Νεοελ.Γλώσσα(Γ.Π.) 6. Ελεύθερη Επιλογή (Γ.Π.) 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2. ΦΥΣΙΚΗ 3. ΧΗΜΕΙΑ 4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ 5. Νεοελ. Γλώσσα (Γ.Π.) 0.9 6. Νεότ.Ελλ.Ιστορία(Γ.Π.)0.4 1.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3. ΑΝΑΠΤ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 4. ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 6.Νεότ.Ελλ.Ιστορία(Γ.Π.) 0.4 3. ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 6. Νεότ.Ελλ.Ιστορία(Γ.Π.) 0.4 2ο ΘΕΤΙΚΕΣ 1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2. ΙΣΤΟΡΙΑ 5. Μαθ/κα-Στατ/κή(Γ.Π.) 0.9 6. Νεοελ.Γλώσσα(Γ.Π.) 0.4 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1.3 2. ΦΥΣΙΚΗ 0.7 6. Ελεύθερη Επιλογή(Γ.Π.) 3. ΑΝΑΠΤ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 5. Νεοελ.Γλώσσα (Γ.Π.) 3ο ΥΓΕΙΑΣ 3. ΝΕΟΕΛ.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 5. Βιολογία(Γ.Π.) 0.9 6. Νεοελ.Γλώσσα(Γ.Π.) 0.4) 3. ΒΙΟΛΟΓΙΑ 1.3 4. ΧΗΜΕΙΑ 0.7 3. ΑΝΑΠΤ.ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 6. Νεοελ.Γλώσσα(Γ.Π.)0.4

19 Εξεταζόμενα Μαθήματα και Μαθήματα Αυξημένης Βαρύτητας
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 4ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2. ΙΣΤΟΡΙΑ 3. ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ 5. Μαθ/κα-Στατ/κή(Γ.Π.) 0.9 6. Νεοελ.Γλώσσα(Γ.Π.) 0.4 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1.3 2. ΦΥΣΙΚΗ 0.7 3. ΧΗΜΕΙΑ 4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ 5. Νεοελ.Γλώσσα (Γ.Π.) 6. Ελεύθερη Επιλογή (Γ.Π.) 3. ΑΝΑΠΤ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 4. ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 5. Νεοελ.Γλώσσα(Γ.Π.) 3. ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 5ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 6. Αρχές Οικ.Θεωρίας(Ε)1.3 7. Μαθ/κα-Στατ/κή(Γ.Π.) 0.7 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2. ΦΥΣΙΚΗ Με πράσινο χρώμα σημειώνονται τα αυξημένης βαρύτητας μαθήματα κατεύθυνσης Με μπλε χρώμα σημειώνονται τα αυξημένης βαρύτητας μαθήματα Γενικής Παιδείας τα οποία αντικαθιστούν τα αυξημένης βαρύτητας μαθήματα κατεύθυνσης Με κόκκινο χρώμα σημειώνονται τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του 5ου πεδίου που δεν αντικαθίστανται

20 Επιλογή Επιστημονικών Πεδίων
Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν μέχρι δύο Επιστημονικά Πεδία, ως εξής: Αν οι μαθητές επιλέξουν ένα Επιστημονικό Πεδίο, τότε έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν οποιοδήποτε από τα πέντε πεδία αρκεί να έχουν εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο και στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του συγκεκριμένου πεδίου. Αν επιλέξουν δύο Επιστημονικά Πεδία, τότε το ένα τουλάχιστον θα έχει ως μάθημα Αυξημένης Βαρύτητας τα μαθήματα της κατεύθυνσης που παρακολούθησαν και στο άλλο πεδίο αρκεί να έχουν εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο στα μαθήματα Γενικής Παιδείας που αντικαθιστούν τα μαθήματα κατεύθυνσης. Οι μαθητές όλων των κατευθύνσεων που επιλέγουν ως δεύτερο πεδίο το 5ο από τα μαθήματα γενικής παιδείας ως δεύτερο μάθημα επιλέγουν υποχρεωτικά τα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ και εξετάζονται υποχρεωτικά, επιπλέον των 6 μαθημάτων, και στο μάθημα ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ.

21 Συγκεντρωτικός Πίνακας Επιλογής Πεδίων
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Ε Ι Σ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1ο 1ο, 2ο, 3ο, 4ο 1ο, 2ο, 4ο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 1ο, 2ο, 4ο, 5ο 2ο, 3ο, 4ο , 5ο 2ο, 4ο , 5ο ΒΙΟΛΟΓΙΑ 1ο, 3ο 2ο, 3ο, 4ο ΦΥΣΙΚΗ 2ο, 4ο Οι μαθητές των κατευθύνσεων που επιλέγουν ως δεύτερο πεδίο το 5ο από τα μαθήματα Γενικής Παιδείας ως δεύτερο μάθημα επιλέγουν τα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ και εξετάζονται υποχρεωτικά, επιπλέον των 6 μαθημάτων, και στο μάθημα ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ.

22 Βεβαίωση για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Αφορά τα μαθήματα που εξετάζονται ΜΟΝΟ σε εθνικό επίπεδο Προφορικός βαθμός Μαθήματος (Προσαρμοσμένος) Γραπτός βαθμός μαθήματος Βαθμός Πρόσβασης Μαθήματος = 0.3 x Προφ. Βαθμό x Γραπτό Βαθμό Βαθμός Πρόσβασης Γ΄ Τάξης: Μέσος όρος βαθμών πρόσβασης μαθημάτων Δηλαδή: (ΒΠΜ1+ ΒΠΜ2+ ΒΠΜ3+ ΒΠΜ4+ ΒΠΜ5+ ΒΠΜ6) / 6 Ή για το 5Ο πεδίο: (ΒΠΜ1+ ΒΠΜ2+ ΒΠΜ3+ ΒΠΜ4+ ΒΠΜ5+ ΒΠΜ6+ ΒΠΜ7) / 7 Όπου ΒΠΜi = Βαθμός Πρόσβασης Μαθήματος i Γενικός Βαθμός Πρόσβασης Βαθμός Πρόσβασης Γ΄ Τάξης

23 Προσαρμογή του Προφορικού Βαθμού στον Γραπτό Βαθμό
Προφορικός Βαθμός του μαθήματος για τον υπολογισμό του Βαθμού Πρόσβασης είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο τετράμηνων, εκτός και αν αυτός διαφέρει από τον γραπτό βαθμό περισσότερο από δύο (2) μονάδες, οπότε ο προφορικός βαθμός προσαρμόζεται κατά τρόπο που να διαφέρει από αυτόν του γραπτού μόνο κατά δύο μονάδες. Ειδικότερα: Αν ο προφορικός βαθμός είναι μεγαλύτερος του γραπτού περισσότερο από δύο μονάδες, τότε ο προφορικός βαθμός μειώνεται τόσο, ώστε να είναι μεγαλύτερος του γραπτού κατά δύο μονάδες. Αντίστοιχα, αν ο προφορικός βαθμός είναι μικρότερος του γραπτού περισσότερο από δύο μονάδες, τότε ο προφορικός βαθμός αυξάνεται τόσο, ώστε να είναι μικρότερος του γραπτού κατά δύο μονάδες.

24 Προσαρμογή του Προφορικού Βαθμού στον Γραπτό Βαθμό - Παράδειγμα
Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Προφορικός Βαθμός: 18 Γραπτός Βαθμός: 12 Μετά την προσαρμογή του προφορικού βαθμού: Προφορικός Βαθμός: 14 Βαθμός Πρόσβασης για την Νεοελληνική Γλώσσα = Προσαρμοσμένος Προφορικός Βαθμός x Γραπτός Βαθμός x 0.7 = 14 x x 0.7 = 12.60

25 Σχολές και τμήματα για τα οποία απαιτούνται ειδικά μαθήματα
Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο Αρχιτεκτόνων μηχανικών, Φωτογραφίας και Οπτικοαουστικών Τεχνών Γραφιστικής, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων, Τεχν. Γραφικών τεχνών, Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων. «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ». Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης εξετάζονται στο ειδικό μάθημα Αρμονία και Υπαγόρευση μουσικού κειμένου Μουσικών Σπουδών, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. Μία από τις Ξένες Γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών των Πανεπιστημίων Παντείου και Πειραιά, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο εμπόριο, Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Τουριστικών Επιχειρήσεων των Τ.Ε.Ι. και Τουριστικών Επαγγελμάτων.

26 Συνέχεια του Σχολές και τμήματα για τα οποία απαιτούνται ειδικά μαθήματα
Στην περίπτωση που υποψήφιος έχει εξεταστεί σε περισσότερες από μία ξένες γλώσσες, τότε ως βαθμός στο ειδικό μάθημα της ξένης γλώσσας για τα Τμήματα που απαιτούν εξέταση σε μία από τις ξένες γλώσσες από αυτές που εξετάστηκε, λαμβάνεται υπόψη ο μεγαλύτερος βαθμός από αυτούς που πέτυχε στις ξένες αυτές γλώσσες.

27 Η εξέταση του ειδικού μαθήματος «ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ» γίνεται ως εξής:
Δίνεται στους υποψήφιους αυθεντικό κείμενο έκτασης περίπου λέξεων. Στον αριθμό αυτό προσμετρούνται όλες οι λέξεις συμπεριλαμβανομένων των άρθρων, των προθέσεων, των συνδέσμων κ.λπ. Το περιεχόμενο του κειμένου είναι γενικού ενδιαφέροντος. Προτιμώνται θέματα σχετικά με την εκπαίδευση, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, το περιβάλλον, τις ανθρώπινες σχέσεις, την οικογένεια, τα ταξίδια, τις διακοπές, τα προϊόντα νέας τεχνολογίας, την υγεία, τις διατροφικές συνήθειες και την ψυχαγωγία.

28 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΓΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
1. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Δίνονται 8-10 ερωτήσεις επί του κειμένου. α) Οι τρεις-τέσσερις (3-4) πρώτες απαιτούν μια «σύντομη απάντηση». Με τις ερωτήσεις αυτές ελέγχεται η ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί το γενικό νόημα του κειμένου, καθώς και το πεδίο αναφοράς του ή το συγκειμενικό του πλαίσιο (δηλαδή ποιος γράφει σε ποιον και για ποιο σκοπό, πού δημοσιεύεται το κείμενο, κ.λπ.). Kατά τη βαθμολόγηση των σύντομων αυτών απαντήσεων δεν λαμβάνονται υπόψη τα ορθογραφικά και γραμματικά λάθη εφόσον αυτά δεν εμποδίζουν την επικοινωνία, δηλαδή την κατανόηση της απάντησης από το βαθμολογητή. β) Οι υπόλοιπες είναι του τύπου «πολλαπλή επιλογή», δηλαδή ερωτήσεις που απαιτούν από τον υποψήφιο να επιλέξει την ορθή μεταξύ τριών (3) απαντήσεων. Με τις ερωτήσεις αυτές ελέγχεται η ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί επιμέρους νοήματα του κειμένου, ρητά ή υπαινικτικά διατυπωμένα. Η κατανόηση γραπτού λόγου βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα, οι οποίες κατανέμονται στην κάθε ερώτηση με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικών Μαθημάτων.

29 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ Δίνονται τρεις (3) δραστηριότητες/ασκήσεις με στόχο τον έλεγχο της ικανότητας του υποψηφίου να χρησιμοποιεί τη γλώσσα με τρόπο ορθό και κατάλληλο για την κάθε περίσταση. Η κάθε δραστηριότητα/άσκηση περιλαμβάνει πέντε (5) ερωτήσεις. Ειδικότερα ελέγχονται: α) Η επίγνωση σε επίπεδο λέξης. Με τη δραστηριότητα/άσκηση αυτή ελέγχεται αν ο υποψήφιος χρησιμοποιεί τις κατάλληλες λέξεις από άποψη σημασίας, κρίνοντας από τα συμφραζόμενα, με τρόπο ορθό από άποψη γραμματικής. Τύπος εξέτασης: «συμπλήρωση» ή/και «αντιστοίχηση» β) Η επίγνωση σε επίπεδο πρότασης. Με τη δραστηριότητα/άσκηση αυτή ελέγχεται αν ο υποψήφιος χρησιμοποιεί τη γλώσσα με γραμματική ορθότητα στο επίπεδο της πρότασης. Τύπος εξέτασης: «συμπλήρωση» γ) Η επίγνωση σε επίπεδο κειμένου. Με τη δραστηριότητα/άσκηση αυτή ελέγχεται αν ο υποψήφιος είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τα στοιχεία εκείνα που εξυπηρετούν τη συνοχή και συνεκτικότητα του λόγου. Τύπος εξέτασης: «αντιστοίχηση» ή/και «τοποθέτηση στη σωστή σειρά». Οι δραστηριότητες/ασκήσεις με τις οποίες ελέγχεται η γλωσσική επίγνωση δεν έλκονται υποχρεωτικά από το κείμενο της εξέτασης. Η γλωσσική επίγνωση βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα, οι οποίες κατανέμονται ισότιμα σε κάθε ερώτηση δηλαδή δύο (2) μονάδες κάθε ερώτηση.

30 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Δίνεται στους υποψήφιους ένα θέμα και τους ζητείται να συντάξουν, στην ξένη γλώσσα, κείμενο έκτασης περίπου λέξεων. Στον αριθμό αυτό προσμετρούνται όλες οι λέξεις συμπεριλαμβανομένων των άρθρων, των προθέσεων, των συνδέσμων, κ.λπ. Το θέμα διατυπώνεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να προσδιορίζεται με σαφήνεια τόσο η γενική περίσταση επικοινωνίας (δηλαδή με ποια ιδιότητα γράφει ο υποψήφιος, σε ποιον απευθύνεται, ποια σχέση υποτίθεται ότι έχουν μεταξύ τους, κλπ.), όσο και η λεκτική/ές πράξη/εις που πρέπει να αναπτύξει ο υποψήφιος (π.χ. να χαιρετήσει, να περιγράψει κάτι, να διηγηθεί κάτι που συνέβη, να διατυπώσει μιαν άποψη ή επιχειρήματα για κάτι, κ.λπ.). Η παραγωγή γραπτού λόγου μπορεί να είναι περιγραφή ή/και διήγηση ή/και έκφραση άποψης ή/και διατύπωση επιχειρηματολογίας. Το θέμα της παραγωγής γραπτού λόγου δεν πρέπει να έχει συνάφεια με το περιεχόμενο του κειμένου το οποίο δίνεται για την κατανόηση του γραπτού λόγου. Η παραγωγή γραπτού λόγου βαθμολογείται με σαράντα (40) μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα.

31 Η εξέταση του ειδικού μαθήματος «ΑΡΜΟΝΙΑ» γίνεται ως εξής:
Δίνονται στους εξεταζόμενους για εναρμόνιση ένα ή δύο μουσικά κείμενα, που αντιστοιχούν στις γνώσεις του υποχρεωτικού αρμονίας.

32 Η εξέταση του ειδικού μαθήματος «ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
περιλαμβάνει πέντε ομάδες των τεσσάρων ερωτήσεων ανά ομάδα και με πέντε επιλογές απαντήσεων η κάθε ερώτηση. Με την κάθε ομάδα ερωτήσεων επιδιώκεται: α) Με την πρώτη ομάδα αναγνώριση μελωδικών διαστημάτων. β) Με τη δεύτερη ομάδα αναγνώριση συγχορδιών. γ) Με την τρίτη ομάδα αναγνώριση διαδοχής συγχορδιών. δ) Με την τέταρτη ομάδα αναγνώριση μέτρου και ρυθμικών σχημάτων. ε) Με την πέμπτη ομάδα αναγνώριση-ταύτιση μελωδιών.

33 Η εξέταση του ειδικού μαθήματος «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ
περιλαμβάνει ελεύθερη σχεδίαση αντικειμένων, που τοποθετούνται πάνω σε βάθρο και επιδιώκεται η εξακρίβωση της ικανότητας του υποψηφίου να αποδίδει και να εκφράζει τα χαρακτηριστικά μορφικά γνωρίσματα του θέματος, που δίνεται για σχεδίαση.

34 Η εξέταση του ειδικού μαθήματος «ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ»
περιλαμβάνει σχεδίαση γεωμετρικών σχημάτων και μορφών, τα οποία δίνονται στον πίνακα ή σε φύλλο χαρτιού και επιδιώκεται η εξακρίβωση της ικανότητας του υποψηφίου για σχεδίαση με ακρίβεια και καθαρότητα.

35 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ
Οι ενδιαφερόμενοι για τα Τμήματα: Λογοθεραπείας, πρέπει να γνωρίζουν ότι στα Τμήματα αυτά δεν μπορεί να φοιτήσει όποιος παρουσιάζει κώφωση-βαρηκοΐα, δυσαρθρία, τραύλισμα, εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει τη λειτουργία λόγου-άρθρωσης ή παθολογική φωνή. Όσοι εισάγονται στα Τμήματα αυτά υποβάλλονται σε σχετικές εξετάσεις με ευθύνη του Τμήματος και αν διαπιστωθεί ότι κάποιος παρουσιάζει μια από τις παραπάνω παθήσεις, διαγράφεται από το συγκεκριμένο Τμήμα

36 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, οφείλουν βάσει του καλλιτεχνικού χαρακτήρα που διέπει τη φύση των οικείων Σπουδών, να διαθέτουν υψηλό επίπεδο καλλιτεχνικών δεξιοτήτων, στις ακόλουθες ανά Κατεύθυνση Ειδικεύσεις: 1) Ευρωπαϊκής (κλασικής) Μουσικής: Μονωδία, Πιάνο, Ακορντεόν, Κιθάρα, Βιολί, Βιόλα, Βιολοντσέλο, Κοντραμπάσο, Όμποε, Φλάουτο, Κλαρινέτο, Φαγκότο, Σαξόφωνο, Κόρνο, Τρομπέτα, Τρομπόνι, Τούμπα, Κρουστά, Εφαρμοσμένες Μουσικές Σπουδές. 2) Βυζαντινής Μουσικής: Ερμηνεία και Εκτέλεση Ψαλτικής, Εφαρμοσμένες Μουσικές Σπουδές. 3) Ελληνικής Παραδοσιακής (Δημοτικής) Μουσικής: Ελληνική Παραδοσιακή (Δημοτική) Μουσική, Ποιητική (Τέχνη της Σύνθεσης - Μελοποιΐα - Ποίηση στην Παραδοσιακή Μουσική), Δημοτικό Τραγούδι - Φωνητική Εκτέλεση Έγχορδα (Λύρα / Βιολί) Αυλός (Κλαρίνο / Καβάλι / Νέϊ / Φλογέρα / Ζουρνάς / Άσκαυλός), Νυκτά (Κανονάκι / Ούτι / Λαούτο / Ταμπουρά / Τρίχορδο Μπουζούκι), Χάλκινα Πνευστά (Τρομπόνι / Κορνέτα / Τρομπέτα), Κρουστά, Σαντούρι, Εφαρμοσμένες Μουσικές Σπουδές 4) Σύγχρονης Μουσικής: Σύνθεση, Ακορντεόν. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Κατευθύνσεις, τις Ειδικεύσεις καλλιτεχνικών γνωστικών αντικειμένων και το διδακτικό προσωπικό, υπάρχουν στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος (τηλ ) καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας:

37 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ
Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου πρέπει να γνωρίζουν ότι το Τμήμα παρέχει πτυχία στις εξής κατευθύνσεις:1) Μουσική Σύνθεση, 2)Μουσική Εκτέλεση, 3) Μουσικές Επιστήμες. Ο υποψήφιος που επιθυμεί να ακολουθήσει την κατεύθυνση της Μουσικής Εκτέλεσης, προκειμένου να αποκτήσει πτυχίο με ειδίκευση σε κάποιο μουσικό όργανο, στη μονωδία ή στη μουσική διεύθυνση, οφείλει να διαθέτει επαρκές επίπεδο καλλιτεχνικών δεξιοτήτων στο αντικείμενο που σκοπεύει να επιλέξει. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου, πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει το Τμήμα αυτό όποιος δεν έχει κατακτημένο ήδη ένα καλό επίπεδο μουσικής δεξιοτεχνίας σε κάποιο από τα Ελληνικά λαϊκά παραδοσιακά όργανα. Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών πρέπει να γνωρίζουν ότι το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος αυτού καλύπτει το πρώτο σκέλος των Τουρκικών Σπουδών και δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη για να καλύπτει και το σκέλος των Ασιατικών Σπουδών. Οι ενδιαφερόμενοι για τα προγράμματα σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών πρέπει να γνωρίζουν ότι υποψήφιοι μπορούν να είναι μόνο χριστιανοί ορθόδοξοι. Ειδικά δε στα Προγράμματα Ιερατικών Σπουδών δεκτοί γίνονται μόνο άρρενες υποψήφιοι. Περισσότερες πληροφορίες για τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες δίνονται στα τηλέφωνα: & (Αθήνα), & (Θεσσαλονίκη), , 42160, (Βελλά-Ιωάννινα), & (Ηράκλειο).

38 Σχολές και τμήματα για τα οποία απαιτούνται προκαταρτικές εξετάσεις
Στρατιωτικές Σχολές και Σχολές Αστυνομικής Ακαδημίας Υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού Υγειονομική εξέταση Όσοι εισαχθούν στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού-Σχολές Πλοιάρχων και Μηχανικών εξετάζονται κατά τη διάρκεια του Α' διδακτικού εξαμήνου στη γνώση της κολύμβησης. Για όσους αποτύχουν διακόπτεται η φοίτηση μέχρι επιτυχούς επανεξέτασης.

39 Σχολές και τμήματα για τα οποία απαιτούνται πρακτικές δοκιμασίες
Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) Υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία σε τρία(3) από τέσσερα(4) αγωνίσματα Δρόμος 400μ Άλμα εις μήκος Σφαιροβολία Κολύμβηση Η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία διενεργείται από επιτροπή. Ο χρόνος και ο τόπος υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας ανακοινώνεται πριν από τη λήξη των απολυτηρίων εξετάσεων της Γ’ τάξης Λυκείου

40 Επιστημονικά Πεδία Κατάταξη τμημάτων που είναι ενταγμένα στο σύστημα
Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών (Φιλολογικές, Νομικές, Κοινωνιολογικές σχολές) Θετικών Επιστημών (Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας) Επιστημών Υγείας (Ιατρικές, Οδοντιατρικές, Φαρμακευτικές) Τεχνολογικών Επιστημών (Αρχιτεκτονικές, Πολυτεχνικές) Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης (Οικονομικές, Χρηματοοικονομικές) Τμήματα εκτός συστήματος Εικαστικών Τεχνών (Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών) Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (Παν. Θεσ/νίκης) Η εισαγωγή στα τμήματα αυτά γίνεται κατ’ εξαίρεση του γενικού συστήματος, με εισαγωγικές εξετάσεις που διενεργεί χωριστά καθεμία από τις σχολές αυτές.

41 Μαθήματα Αυξημένης Βαρύτητας Συντελεστές
Η εισαγωγή στις παραπάνω σχολές γίνεται με βάση τα μόρια που προκύπτουν από το άθροισμα των γινομένων του Γενικού Βαθμού Πρόσβασης και των Βαθμών Πρόσβασης των δύο μαθημάτων αυξημένης Βαρύτητας καθώς και του βαθμού του τυχόν απαιτούμενου ειδικού μαθήματος πολλαπλασιασμένα με τους αντίστοιχους συντελεστές.

42 Μαθήματα Αυξημένης Βαρύτητας Συντελεστές
Αν προβλέπεται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, βαθμός ειδικού μαθήματος είναι ο μέσος όρος των βαθμών που σημείωσε ο υποψήφιος στα δύο ειδικά μαθήματα. Για να είναι κάποιος υποψήφιος σχολής ή τμήματος για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, είναι απαραίτητη η προϋπόθεση να έχει εξεταστεί στο απαιτούμενο ειδικό μάθημα και να επιτύχει σ’ αυτό βαθμό τουλάχιστον ίσο με τη βάση, δηλαδή τουλάχιστον δέκα(10) στην κλίμακα 1-20.

43 Μαθήματα Αυξημένης Βαρύτητας Συντελεστές
8 για το Γενικό Βαθμό Πρόσβασης 1.3 για το πρώτο μάθημα αυξημένης Βαρύτητας ή 0.9 σε περίπτωση αντικατάστασης του με μάθημα Γενικής Παιδείας 0.7 για το δεύτερο μάθημα αυξημένη Βαρύτητας ή 0.4 σε περίπτωση αντικατάστασής του με μάθημα Γενικής Παιδείας

44 Συντελεστές Ειδικών Μαθημάτων& προκαταρκτικών δοκιμασιών
2 για τα τμήματα και τις κατευθύνσεις Ξένων Φιλολογιών (Άριστα 4.000) 2 για τα τμήματα που απαιτείται ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο ή αρμονία και υπαγόρευση μουσικού κειμένου (Άριστα 4.000) 1 για τα λοιπά τμήματα που απαιτείται ξένη γλώσσα (Άριστα 2000) 2 για τα ΤΕΦΑΑ (Άριστα 4.000)

45 Τρόπος υπολογισμού μορίων
Σύνολο Μορίων = [(ΓΕΝ. ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ x 8) + (βαθμός πρόσβασης α΄ μαθήματος αυξ. Βαρύτητας x 1.3) + (βαθμός πρόσβασης β΄ μαθήματος αυξ. Βαρύτητας x 0.7)] x 100 Για τα τμήματα που απαιτείται ειδικό μάθημα ισχύει: (βαθμός πρόσβασης β΄ μαθήματος αυξ. Βαρύτητας x 0.7) + (βαθμός ειδικού μαθήματος x 1 ή 2 κατά περίπτωση)] x 100

46 Τρόπος υπολογισμού μορίων
Στα Ε.Π. που μαθήματα αντικαθιστούν μαθήματα αυξημένης βαρύτητας κατεύθυνσης οι συντελεστές είναι 0.9 και 0.4 αντίστοιχα αντί 1.3 και 0.7. Επομένως: Σύνολο Μορίων = [(ΓΕΝ. ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ x 8) + (βαθμός πρόσβασης α΄ μαθήματος Γ.Π. αυξ. Βαρύτητας x 0.9) + (βαθμός πρόσβασης β΄ μαθήματος Γ.Π. αυξ. Βαρύτητας x 0.4)] x 100

47 Παράδειγμα Υποψήφιος Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Γενικός Βαθμός πρόσβασης: 17.63 Αρχαία Ελληνικά: 18.10 Ιστορία κατεύθυνσης: 19.30 Αγγλικά: 12.40 Στο Πρώτο Επιστημονικό Πεδίο Για όσες σχολές δεν απαιτείται ειδικό μάθημα: Σύνολο Μορίων = [(17.63x8)+(18.10x1.3)+(19.30x0.7)]x100=178.08x100=17808 Για το τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας: Σύνολο Μορίων = [(17.63x8)+(18.10x1.3)+(19.30x0.7)+(12.40x2)]x100=202.88x100=20288 Για τα τμήματα Μ.Μ.Ε.: Σύνολο Μορίων = [(17.63x8)+(18.10x1.3)+(19.30x0.7)+(12.40x1)]x100=190.48x100=19048

48 Παράδειγμα Υποψήφιος Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Γενικός Βαθμός πρόσβασης: 17.63 Αρχαία Ελληνικά: 18.10 Ιστορία κατεύθυνσης: 19.30 Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Γενικής Παιδείας: 16.80 Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας: 15.90 Αγγλικά: 12.40 Στο Τέταρτο Επιστημονικό Πεδίο Για όσες σχολές δεν απαιτείται ειδικό μάθημα: Σύνολο Μορίων = [(17.63x8)+(16.80x0.9)+(15.90x0.4)]x100=162.52x100=16252

49 Προϋπόθεση εισαγωγής Έχει καταργηθεί η βάση του 10.
Σημείωση: Αν υπάρχει ειδικό μάθημα ο αριθμός των μορίων που υπολογίζεται ως “βάση”, είναι το μισό του μέγιστου δυνατού αριθμού μορίων για την συγκεκριμένη Σχολή.

50 Αίτηση-Μηχανογραφικό Δελτίο-Δικαιολογητικά
Ο υποψήφιος μπορεί να δηλώσει στο μηχανογραφικό δελτίο όσες σχολές επιθυμεί, ακόμα και όλες σε ΕΝΑ ή ΔΥΟ το πολύ από τα πέντε επιστημονικά πεδία. Η δήλωση του 6ου μαθήματος Γενικής Παιδείας γίνεται τον Φεβρουάριο (η ακριβής χρονική περίοδος ορίζεται από το Υπουργείο). Η υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου θα γίνει μετά την έκδοση των τελικών βαθμών. Αντίγραφο του απολυτηρίου Λυκείου Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

51 Τρόπος επιλογής εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Ο υποψήφιος μετέχει στην επιλογή για τις σχολές και τα τμήματα για τα οποία δήλωσε προτίμηση (με προϋποθέσεις). Για τις σχολές που είναι κοινές και στα δύο επιστημονικά πεδία τα οποία επέλεξε ο υποψήφιος, λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή του στις συγκεκριμένες σχολές το μεγαλύτερο από τα δύο σύνολα. Η επιλογή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά μορίων και μέχρι την συμπλήρωση του αριθμού των θέσεων για κάθε σχολή. Αν με το σύνολο μορίων του εισάγεται σε περισσότερες από μία σχολές από αυτές που έχει δηλώσει προτίμηση, τότε θα εισαχθεί σε αυτή που έχει δηλώσει με προγενέστερη προτίμηση. Κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώνει με όποια σειρά επιθυμεί, τις σχολές που επιθυμεί, ανεξάρτητα από το επιστημονικό πεδίο που περιλαμβάνονται. Σχολές που περιλαμβάνονται και στα δύο επιστημονικά πεδία που επέλεξε, δηλώνονται μόνο μία φορά.


Κατέβασμα ppt "Σύστημα Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google