Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΓΡΑΦΕΙΟ Σ.Ε.Π. ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ Χανιά Ιανουάριος 2009 Κώστας Καλογεράκης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΓΡΑΦΕΙΟ Σ.Ε.Π. ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ Χανιά Ιανουάριος 2009 Κώστας Καλογεράκης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΓΡΑΦΕΙΟ Σ.Ε.Π. ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ Χανιά Ιανουάριος 2009 Κώστας Καλογεράκης

3 ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ Γ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΕΠΑ.Λ.  Ενδοσχολικές εξετάσεις για απόκτηση Απολυτηρίου.  Πανελλήνιες εξετάσεις: Σε 4 μαθήματα για εισαγωγή ΜΟΝΟ στα ΤΕΙΜΟΝΟ στα ΤΕΙ ή Σε 6 ή 7 μαθήματα για εισαγωγή σε ΑΕΙ & ΤΕΙ. ΓΕ.Λ. Πανελλήνιες εξετάσεις σε 6 ή 7 μαθήματα για εισαγωγή σε ΑΕΙ & ΤΕΙ.ΑΕΙ & ΤΕΙ

4 ΕΠΑ.Λ. - Εισαγωγή ΜΟΝΟ στα ΤΕΙ Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν τμήματα και σχολές αντίστοιχα του τομέα που παρακολούθησαν, καθώς και τη Σχολή Αστυφυλάκων. Το ποσοστό των θέσεων ορίζεται με Υ.Α. Οι απόφοιτοι όλων των τομέων, πλην του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών, εισάγονται και στις παρακάτω «ένστολες» Σχολές: – ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΣΜΥ)-ΟΠΛΑ – ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΣΜΥ)-ΣΩΜΑΤΑ – ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν) –ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.)

5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ Α΄ ΟΜΑΔΑ (για υποψήφιους μόνο ΤΕΙ) Νεοελληνική Γλώσσα (ΓΕ.Λ.) 2 Μαθηματικά Ι 5 Φυσική Ι 3 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ο μαθητής επιλέγει ένα μόνο μάθημα (2 ώρες) Ιστορία του Νεότερου & Σύγχρονου Κόσμου (Γεν. Παιδείας) 2 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΓΕ.Λ.)2 Μαθηματικά - Στατιστική (Γεν. Παιδείας ΓΕ.Λ 2 Βιολογία Ι (Γεν. Παιδείας ΓΕ.Λ.) 2 Βιολογία ΙΙ (Θετικής κατ/νσης ΓΕ.Λ.)2 1.Παρακολούθηση των τριών μαθημάτων γεν. παιδείας της Α΄ Ομάδας και ενός μαθήματος επιλογής: ΕΠΑ.Λ. - Εισαγωγή ΜΟΝΟ στα ΤΕΙ: Προϋποθέσεις

6 2.Πανελλήνιες Εξετάσεις Πρώτο Μάθημα Ειδικότητας (συντελεστής 3,5) Δεύτερο Μάθημα Ειδικότητας (συντελεστής 3,5) Μαθηματικά Ι (συντελεστής 1,5) Νεοελληνική Γλώσσα (συντελεστής 1,5) Ειδικά Μαθήματα – αν απαιτούνται - (συντελεστής 2,0) 3.Συγκέντρωση μορίων τουλάχιστον όσο το μισό του άριστα. 4.Βαθμό στο κάθε ειδικό μάθημα (αν απαιτείται) τουλάχιστον 10. ΕΠΑ.Λ. - Εισαγωγή ΜΟΝΟ στα ΤΕΙ: Προϋποθέσεις

7 Βαθμός μαθήματος είναι το άθροισμα του βαθμού των δύο βαθμολογητών στην κλίμακα (1 – 100) ή το άθροισμα των δύο μεγαλύτερων βαθμών σε περίπτωση αναβαθμολόγησης, αν η διαφορά βαθμολογίας είναι μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μονάδων. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑ.Λ. - Εισαγωγή ΜΟΝΟ στα ΤΕΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

8 Μαθηματικά Ι X 1,5: 200 X 1,5 = 300 Νεοελληνική Γλώσσα Χ 1,5: 200 X 1,5 = 300 1ο Μάθημα Ειδικότητας Χ 3,5: 200 Χ 3,5 = 700 2ο Μάθημα Ειδικότητας Χ 3,5: 200 Χ 3,5 = 700 Ειδικό μάθημα (αν απαιτείται) X 2,0 : 200 X 2,0 = 400 ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 2.000 (ή 2.400) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 1.Συγκέντρωση μορίων τουλάχιστον όσο το μισό του άριστα. 2.Βαθμό σε κάθε ειδ. μάθημα (αν απαιτείται) τουλάχιστον 10. 3.Κατάθεση Μηχανογραφικού το 1 ο 10ήμερο του Μαρτίου.

9 ΓΕΛ & ΕΠΑΛ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΕΙ & ΤΕΙ

10 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ Β΄ ΟΜΑΔΑ (για υποψήφιους μόνο ΤΕΙ) Νεοελληνική Γλώσσα (ΓΕ.Λ.) 2 Μαθηματικά ΙΙ (Θετικής-Τεχνολ.Κατ/νσης ΓΕ.Λ.) 5 Φυσική ΙΙ (Θετικής-Τεχνολ.Κατ/νσης ΓΕ.Λ.) 3 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Ο μαθητής επιλέγει ένα* μάθημα) *Για υποψήφιους του 5 ου ΕΠ δύο μαθήματα Ιστορία του Νεότερου & Σύγχρονου Κόσμου (Γεν. Παιδείας) 2 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΓΕ.Λ.)*2 Μαθηματικά - Στατιστική (Γεν. Παιδείας ΓΕ.Λ* 2 Βιολογία Ι (Γεν. Παιδείας ΓΕ.Λ.) 2 Βιολογία ΙΙ (Θετικής κατ/νσης ΓΕ.Λ.)2 1.Παρακολούθηση των τριών μαθημάτων γεν. παιδείας της Β΄ Ομάδας και ενός μαθήματος επιλογής: ΕΠΑ.Λ. - Εισαγωγή σε ΑΕΙ - ΤΕΙ: Προϋποθέσεις

11 2.Πανελλήνιες Εξετάσεις Στα 3 μαθήματα της Β΄ Ομάδας Σε δύο Μαθήματα Ειδικότητας Σ’ ένα ή δύο* Μαθήματα επιλογής Σε Ειδικά Μαθήματα (αν απαιτούνται) 3.Γ.Β.Π. τουλάχιστον 10 ή Συγκέντρωση μορίων τουλάχιστον όσο το μισό του άριστα. 4.Βαθμό στο κάθε ειδικό μάθημα (αν απαιτείται) τουλάχιστον 10. * Οι υποψήφιοι του 5 ου Ε.Π. εξετάζονται και στην Οικονομία ΕΠΑ.Λ. - Εισαγωγή σε ΑΕΙ - ΤΕΙ: Προϋποθέσεις

12 1.Παρακολούθηση των μαθημάτων κατ/νσης και γ.π. 2.Πανελλήνιες Εξετάσεις 1.Στα 4 μαθήματα της Κατεύθυνσης 2.Στην Νεοελληνική Γλώσσα 3.Σ’ ένα Μάθημα γεν.παιδείας (επιλογή του υποψηφίου) 4.Στην Οικονομία για υποψήφιους του 5 ου Ε.Π. 5.Σε Ειδικά Μαθήματα (αν απαιτούνται) 3.Γ.Β.Π. τουλάχιστον 10 ή Συγκέντρωση μορίων τουλάχιστον όσο το μισό του άριστα. 4.Βαθμό στο κάθε ειδικό μάθημα (αν απαιτείται) τουλάχιστον 10. ΓΕ.Λ. - Εισαγωγή σε ΑΕΙ - ΤΕΙ: Προϋποθέσεις

13 ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ Νεοελληνική Γλώσσα (μάθημα γεν. παιδείας) Τα 4 Μαθήματα της Κατ/νσης 1 Μάθημα Γενικής Παιδείας (επιλογή του υποψηφίου) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Μάθημα επιλογής – Προαιρετικό ** ). ΕΠΑ.Λ. 4 μαθήματα γενικής παιδείας* και 2 μαθήματα ειδικότητας Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Μάθημα επιλογής – Προαιρετικό ** ). ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (συγκριτικός πίνακας ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ.) * Τα μαθήματα γενικής παιδείας εξετάζονται σε κοινά θέματα και για τους δύο τύπους Λυκείων. ** Είναι υποχρεωτικό για τους υποψήφιους των Σχολών του 5ου Ε.Π.

14 ΕΠΑ.Λ.: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΕΙ & ΤΕΙ 1ο ΠΕΔΙΟ2ο ΠΕΔΙΟ3ο ΠΕΔΙΟ4ο ΠΕΔΙΟ5ο ΠΕΔΙΟ Μαθηματικά ΙΙ ( Χ 130 ) Μαθηματικά ΙΙ ( Χ 130 ) Μαθηματικά ΙΙ Φυσική ΙΙ ( Χ 70 ) Φυσική ΙΙ ( Χ 70 ) Φυσική ΙΙ Νεοελ.Γλώσσα ( Χ 90 ) Νεοελ.Γλώσσα ( Χ 40 ) Νεοελ. Γλώσσα 1 ο Μάθημα Ειδικότητας 2 ο Μάθημα Ειδικότητας Ιστορία ( Χ 40 ) Μάθημα Επιλογής Βιολογία Ι ( Χ 90 ) ή Βιολογία ΙΙ ( Χ 130 ) Μαθήματα Επιλογής Μάθημα Επιλογής Αρχές Οικ.Θεωρίας ( Χ 130 ) Μάθημα Επιλογής Μαθηματικά- Στατιστική ( Χ 70 ) Μάθημα Επιλογής Τα μαθήματα γενικής παιδείας εξετάζονται σε κοινά θέματα και για τους δύο τύπους Λυκείων.

15 Η ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ Όλα τα Τμήματα των Σχολών της Γ/βάθμιας Εκπ/σης έχουν καταταγεί σε 5 ομάδες, τα Επιστημονικά Πεδία: 1ο Πεδίο: Ανθρωπιστικών – Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών 2ο Πεδίο: Θετικών Επιστημών 3ο Πεδίο: Επιστημών Υγείας 4ο Πεδίο: Τεχνολογικών Επιστημών 5ο Πεδίο: Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης

16  Ο υποψήφιος επιλέγει όσες Σχολές θέλει από ένα, ή το πολύ δύο Επιστημονικά Επίπεδα (Ε. Π.).  Η επιλογή των Ε.Π. εξαρτάται από τα μαθήματα στα οποία ο υποψήφιος έδωσε πανελλήνιες εξετάσεις:  Επιλέγονται τα Ε.Π. στα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας των οποίων ο υποψήφιος εξετάστηκε πανελλαδικά. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

17  Σε κάθε Ε. Π. δύο από τα πανελληνίως εξεταζόμενα μαθήματα έχουν βαρύνουσα σημασία (Μαθήματα Αυξημένης Βαρύτητας) και «πριμοδοτούνε» με τους συντελεστές 130 το πρώτο και 70 το δεύτερο.  Αν τα μαθήματα αυτά ΔΕΝ έχουν διδαχθεί τότε τη θέση τους παίρνουν δύο μαθήματα Γεν. Παιδείας με χαμηλότερους συντελεστές βαρύτητας. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ…

18 1ο ΠΕΔΙΟ Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοιν. Επιστημών 2ο ΠΕΔΙΟ Θετικών Επιστημών 3ο ΠΕΔΙΟ Επιστημών Υγείας 4ο ΠΕΔΙΟ Τεχνολογικών Επιστημών 5ο ΠΕΔΙΟ Επιστημών Οικονομίας & Διοίκησης Αρχαία Ελληνικά ( Χ 130 ) Μαθηματικά ( Χ 130 ) Βιολογία ( Χ 130 ) Μαθηματικά ( Χ 130 ) Αρχές Οικον.Θεωρίας ( Χ 130 ) Ιστορία ( Χ 70 ) Φυσική ( Χ 70 ) Χημεία ( Χ 70 ) Φυσική ( Χ 70 ) Μαθηματικά & Στ.Στατιστικής ( Χ 70 ) Νεοελληνική Γλώσσα ( Χ 90 ) Μαθηματικά & Στ.Στατιστικής (Χ 90 ) Βιολογία Γ.Π. ( Χ 90 ) Μαθηματικά & Στ.Στατιστικής (Χ 90 ) Νεότερη Ελλ. Ιστορία ( Χ 40 ) Νεοελληνική Γλώσσα ( Χ 40 ) Νεοελληνική Γλώσσα ( Χ 40 ) Νεοελληνική Γλώσσα ( Χ 40 ) ΓΕ.Λ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

19 1ο ΠΕΔΙΟ Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοιν. Επιστημών 2ο ΠΕΔΙΟ Θετικών Επιστημών 3ο ΠΕΔΙΟ Επιστημών Υγείας 4ο ΠΕΔΙΟ Τεχνολογικών Επιστημών 5ο ΠΕΔΙΟ Επιστημών Οικονομίας & Διοίκησης Νεοελληνική Γλώσσα ( Χ 90 ) Μαθηματικά ΙΙ ( Χ 130 ) Βιολογία ΙΙ ( Χ 130 ) ή Βιολογία Ι ( Χ 90 ) Μαθηματικά ΙΙ ( Χ 130 ) Αρχές Οικον.Θεωρίας ( Χ 130 ) Ιστορία ( Χ 40 ) Φυσική ΙΙ ( Χ 70 ) Νεοελληνική Γλώσσα ( Χ 40 ) Φυσική ΙΙ ( Χ 70 ) Μαθηματικά & Στ.Στατιστικής ( Χ 70 ) ΕΠΑ.Λ. - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΕΙ-ΤΕΙ: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

20 1ο ΠΕΔΙΟ2ο ΠΕΔΙΟ3ο ΠΕΔΙΟ4ο ΠΕΔΙΟ5ο ΠΕΔΙΟ Αρχαία ( Χ 130 ) Μαθηματικά ( Χ 130 ) Βιολογία ( Χ 130 ) Μαθηματικά ( Χ 130 ) Οικονομία ( Χ 130 ) Ιστορία ( Χ 70 ) Φυσική ( Χ 70 ) Χημεία ( Χ 70 ) Φυσική ( Χ 70 ) Μαθηματικά γ.π. ( Χ 70 ) Ν.Γλώσσα ( Χ 90 ) Μαθηματικά γ.π. ( Χ 90 ) Βιολογία γ.π. ( Χ 90 ) Μαθηματικά γ.π. ( Χ 90 ) Ιστορία γ.π. ( Χ 40 ) Ν. Γλώσσα ( Χ 40 ) Ν.Γλώσσα ( Χ 90 ) Μαθηματικά ( Χ 130 ) Βιολογία Ι (Χ90) ή ΙΙ ( Χ 130 ) Μαθηματικά ( Χ 130 ) Οικονομία ( Χ 130 ) Ιστορία γ.π. ( Χ 40 ) Φυσική ( Χ 70 ) Ν. Γλώσσα ( Χ 40 ) Φυσική ( Χ 70 ) Μαθηματικά γ.π. ( Χ 70 ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΓΕ.Λ. ΕΠΑ.Λ.

21 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ

22 Αν η διαφορά του Μ.Ο. των Προφορικών των δύο τετραμήνων, από τον Γραπτό, είναι μεγαλύτερη από δύο (2) μονάδες τότε ο Προφορικός προσεγγίζει τον Γραπτό στις δύο (2) μονάδες. ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΡΑΠΤΟΥ - ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ

23 Προφορικός Α΄τετραμήνου: 18 Προφορικός Β΄τετραμήνου: 17 Μ.Ο. Προφορικού : (18 + 17) : 2 = 17,5 Γραπτός βαθμός: 12,2 Διαφορά Προφορικού - Γραπτού: 17,5 - 12,2 = 5,3 > 2 μονάδες Αυτόματη μείωση διαφοράς στις 2 μονάδες Δηλαδή Νέος Προφορικός : (Γραπτός + 2) = 12,2 + 2 = 14,2 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ

24 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΑΕΙ - ΤΕΙ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Ο Βαθμός Πρόσβασης (Β.Π.) κάθε μαθήματος Γ΄ τάξης, που εξετάζεται σε εθνικό επίπεδο, προκύπτει από το 30% του Προφορικού και το 70% του Γραπτού βαθμού: Προφορικός 18,5 Γραπτός 13,2 (66) Νέος Προφορικός 15,2 Βαθμός Πρόσβασης μαθήματος (Β.Π): (15,2 x 0,3)+(13,2 x 0,7)= 13,8 Γενικός Βαθμός Πρόσβασης (Γ.Β.Π.) είναι ο Μ.Ο. των Β.Π. όλων των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο.

25 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Γενικός Βαθμός Πρόσβασης X 800: 20 X 800 = 16000 1ο Μάθημα Αυξ. Βαρύτητας X 130: 20 X 130 = 2600 2ο Μάθημα Αυξ. Βαρύτητας X 70 : 20 X 70 = 1400 ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 20.000 Γενικός Βαθμός Πρόσβασης X 800: 20 X 800 = 16000 1ο Μάθημα Αυξ. Βαρύτητας X 90 : 20 X 90 = 1800 2ο Μάθημα Αυξ. Βαρύτητας X 40 : 20 X 40 = 800 ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 18.600

26 ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

27 Συντελεστής 2 (200) Ο Μέσος Όρος Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου σε όσα τμήματα απαιτείται εξέταση. Ο Μέσος Όρος Αρμονίας και Ελέγχου Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων σε όσα τμήματα απαιτείται εξέταση. Η Ξένη Γλώσσα (ή οι ξένες γλώσσες) για τις Ξενόγλωσσες Φιλολογίες και τα τμήματα Μετάφρα- σης & Διερμηνείας του Ιονίου Παν/μίου. Ο Μέσος Όρος της επίδοσης σε τρία αθλήματα για τα ΤΕΦΑΑ. ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

28 Συντελεστής 1 (100) Για όλα τα υπόλοιπα τμήματα που απαιτείται Ξένη Γλώσσα (όπως τα ΜΜΕ, Ναυτιλιακών Σπουδών, Διεθνών Σπουδών, Τουριστικά κ.λ.π.). Το Ελεύθερο Σχέδιο για το Πλαστικών Τεχνών (Ιωάννινα). ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

29 ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ειδικό μάθημα X 200 (ή 100) : 20 X 200(ή100) = 4000 (ή 2000) ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ (για σχολές με ειδικό μάθημα): 24.000 (ή 22.000) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ:  Η επιτυχία βαθμού στο ειδικό μάθημα ίσου με το μισό τουλάχιστον του μέγιστου δυνατού (10). τουλάχιστον του μέγιστου δυνατού (10).  Αν απαιτείται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, η προϋπόθεση αυτή ισχύει χωριστά για το καθένα από τα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα._

30 ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

31 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  Ο μαθητής του ΕΠΑ.Λ. «υπερέχει;» απ’ αυτόν του ΓΕ.Λ. διότι: Για την απόλυσή του (βαθμός Απολυτηρίου) εξετάζεται ενδοσχολικά σε όλα τα μαθήματα, ενώ ο μαθητής του ΓΕ.Λ. εξετάζεται σε κάποια μαθήματα ενδοσχολικά και στα υπόλοιπα (6 ή 7) σε Εθνικό επίπεδο. Ο απόφοιτος των ΕΠΑ.Λ. εκτός από το Απολυτήριο Λυκείου (που είναι ισοδύναμο με αυτό του ΓΕ.Λ.), αποκτά και Πτυχίο Ειδικότητας - εφόδιο πολύ σημαντικό για αναζήτηση εργασίας.

32 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  Ο μαθητής του ΓΕ.Λ. «υπερέχει;» απ’ αυτόν του ΕΠΑ.Λ. διότι: Με σωστή επιλογή κατεύθυνσης διεκδικεί χωρίς απώλεια μορίων (λόγω συντελεστών) μια θέση σε οποιοδήποτε Τμήμα των ΑΕΙ-ΤΕΙ. Ενώ η εισαγωγή των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ. στα ΑΕΙ υψηλής ζήτησης του 1 ου Ε.Π. είναι πρακτικά μάλλον αδύνατη. Έχουν όμως πιθανότητες εισαγωγής στα χαμηλόβαθμα τμήματα του πεδίου (ΑΕΙ & ΤΕΙ). Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ., ελπίζουν με αξιώσεις να εισαχθούν στις Σχολές του 2 ου, 4 ου και 5 ου Ε.Π.

33 Προϋπόθεση για τη συμμετοχή υποψηφίου στις διαδικασίες επιλογής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1η: Ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης να είναι τουλάχιστον ίσος με το μισό του μέγιστου δυνατού βαθμού. Ή Το σύνολο των μορίων να είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού αριθμού για κάθε Σχολή ή τμήμα.

34 ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ 1ου ΜΑΘΗΤΗ 13 ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ 2ου ΜΑΘΗΤΗ 17 ΓΡΑΠΤΑ 15 Β.Π 1ου ΜΑΘΗΤΗ 14,4 Β.Π 2ου ΜΑΘΗΤΗ 15,6 ΔΙΑΦΟΡΑ 1,2 Μονάδες δηλαδή 1200* ΜΟΡΙΑ!!! ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2η: Η “ΔΥΝΑΜΗ” ΤΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ * Αν συμβεί σε όλα τα μαθήματα

35 Μόρια ανά Μονάδα Μαθήματος 6 Μαθήματα7 Μαθήματα Κάθε μάθημα από τα 6 ή 7 2ο Μάθημα Αυξ. Βαρύτητας (Χ70) 1ο Μάθημα Αυξ. Βαρύτητας (Χ130) 133,33114,3 263,33244,3 184,3203,33 ΜΟΡΙΑ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΚΟΣΑΒΑΘΜΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 3η:

36 1-20 Φεβρουαρίου υποβάλλεται από τους μαθητές της Γ΄ τάξης Αίτηση-Δήλωση για: –Το 2ο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα γεν. παιδείας, –Το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», –Τα ειδικά μαθήματα, –Την επιθυμία υποψηφιότητας για τα ΤΕΦΑΑ και –Την επιθυμία υποψηφιότητας για όλες τις «Ένστολες Σχολές». Η Αίτηση αυτή του υποψήφιου είναι δεσμευτική και δεν αλλάζει. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 4η:Προθεσμίες για τους μαθητές

37 1-20 Φεβρουαρίου υποβάλλεται από τους αποφοίτους Αίτηση- Δήλωση για: –Την κατεύθυνση, –Το 2ο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα γεν. παιδείας, –Το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», –Τα ειδικά μαθήματα, –Την επιθυμία υποψηφιότητας για τα ΤΕΦΑΑ και –Την επιθυμία υποψηφιότητας για όλες τις «Ένστολες Σχολές». Η Αίτηση αυτή του υποψήφιου είναι δεσμευτική και μπορεί να ανακληθεί τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την λήξη του Β΄Τετραμήνου. Η Αίτηση κατατίθεται στο Λύκειο Αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο του τόπου κατοικίας του υποψηφίου. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 5η:Προθεσμίες για τους αποφοίτους

38 Η συμπλήρωση και κατάθεση του Μηχανογραφικού Δελτίου γίνεται μετά την γνωστοποίηση των βαθμών των πανελλαδικών εξετάσεων (Ιούλιο). Κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώσει Σχολές που περιλαμβάνονται σε ένα ή το πολύ δύο Ε.Π., αρκεί να έχει εξεταστεί στα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας των πεδίων. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 6η: ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ

39 ΓΡΑΦΕΙΟ Σ.Ε.Π. ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ τηλ.: 28210 20226 email: koskalog@yahoo.gr


Κατέβασμα ppt "ΓΡΑΦΕΙΟ Σ.Ε.Π. ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ Χανιά Ιανουάριος 2009 Κώστας Καλογεράκης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google