Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το Επίπεδο Β1 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εκπαιδευτικών Θεμάτων  Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών (www.ypepth.gr/kpg)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το Επίπεδο Β1 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εκπαιδευτικών Θεμάτων  Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών (www.ypepth.gr/kpg)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το Επίπεδο Β1 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εκπαιδευτικών Θεμάτων  Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών (www.ypepth.gr/kpg) Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 10/12/2006

2 Βασικά χαρακτηριστικά του Β1  Το Β1 έχει σχεδιαστεί για το ίδιο κοινό με αυτό στο οποίο απευθύνονται τα επίπεδα Β2 και Γ1. Δηλαδή άτομα ηλικίας 15 έτών και άνω, που μιλούν την ελληνική γλώσσα.  Κατά την εξέταση επιδιώκεται η μέτρηση του βαθμού στον οποίο ο/η υποψήφιος/α είναι σε θέση να μιλήσει ή να γράψει την ξένη γλώσσα ή, ακόμη, να λειτουργήσει «διαμεσολαβητικά», ως «ανεξάρτητος χρήστης» κατά το Συμβούλιο της Ευρώπης. 10/12/2006Νο: 2 / 13

3 Ενότητες της εξέτασης  Ενότητα 1: Κατανόηση γραπτού λόγου (02, βλ. επόμενη διαφάνεια )  Ενότητα 2: Παραγωγή γραπτού λόγου και διαμεσολάβηση (05, 07 και 09)  Ενότητα 3: Κατανόηση προφορικού λόγου (01 και, ενίοτε, 03)  Ενότητα 4: Παραγωγή προφορικού λόγου και διαμεσολάβηση (04, 06 και 08) 10/12/2006Νο: 3 / 13

4 Υποδιαίρεση της ικανότητας του «επικοινωνείν» κατά ΚΕΠΑ 01.Ακουστική πρόσληψη 02.Οπτική πρόσληψη 03.Οπτικο-ακουστική πρόσληψη 10/12/2006Νο: 4 / 13 04.Προφορική παραγωγή 05.Γραπτή παραγωγή 06.Προφορική διάδραση 07.Γραπτή διάδραση 08.Προφορική διαμεσολάβηση 09.Γραπτή διαμεσολάβηση

5 Κατανομή της βαθμολογίας στις ενότητες της εξέτασης 10/12/2006Νο: 5 / 13 Ενότητα Μέγιστη δυνατή βαθμολογία Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία («βάση» ενότητας) 1. (Κατανόηση γραπτού λόγου)258 2. (Παραγωγή γραπτού λόγου και διαμεσολάβηση) 309 3. (Κατανόηση προφορικού λόγου)258 4. (Παραγωγή προφορικού λόγου και διαμεσολάβηση) 206 ΣΥΝΟΛΟ:100

6 Έκταση της πρώτης ενότητας (σε αριθμό ερωτημάτων) 10/12/2006Νο: 6 / 13 Επίπεδο:Α 1, Α 2 Β 1, Β 2 Γ 1, Γ 2 Τύπος item: ΕπιλογήΣυμπλήρ.ΕπιλογήΣυμπλήρ.ΕπιλογήΣυμπλήρ. Αριθμός: 301040106010 Συντελεστής: 0,51 0,33330,5 Μονάδες: 1510205 5 ΣΥΝΟΛΑ: 40 items  25 μ. 50 items  25 μ.70 items  25 μ.

7 Χρονική διάρκεια της εξέτασης 10/12/2006Νο: 7 / 13 Ενότητα Χρόνος (σε λεπτά της ώρας) 1. (Κατανόηση γραπτού λόγου)60 2. (Παραγωγή γραπτού λόγου και διαμεσολάβηση) 40 3. (Κατανόηση προφορικού λόγου)15-20 4. (Παραγωγή προφορικού λόγου και διαμεσολάβηση) 15-20/2 = περ. 9 ΣΥΝΟΛΟ:περίπου 130

8 Έκταση κειμένων κάθε ενότητας 10/12/2006Νο: 8 / 13 ΕνότηταΒαθμολογία Αριθμός ερωτημάτων Χρονική διάρκεια Έκταση κειμένων 1.1. 254060' 700-1.000 2 302-340' 160-200 3.3. 252015-20' Περίπου 400-600 4. 20 Απροσδιό- ριστος 15-20/2=9' Απροσδιό- ριστη

9 Είδη κειμένων προς κατανόηση ή παραγωγή (επιλογή) 10/12/2006Νο: 9 / 13 Γραπτός λόγοςΠροφορικός λόγος Πρόσληψη- κατανόηση - Ανεπίσημος οικείος λόγος (π.χ. γράμμα, μήνυμα, σημείωμα, κάρτα) - Eπίσημος «επιστολικός» λόγος (επιστολή προς άγνωστο, υπηρεσία, οργανισμό, επιχείρηση, κτλ.) - Δημοσιογραφικός ενημερωτικός λόγος (εφημερίδα, περιοδικό, internet) - Ενημερωτικός λόγος (σε φυλλάδιο, πινακίδα, ετικέτα και ταμπέλα) - Ανεπίσημος οικείος λόγος (π.χ. φιλική συζήτηση διά ζώσης ή στο τηλέφωνο) - Δημοσιογραφικός λόγος (στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο) - Διαφημιστικός λόγος (στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση ή από μεφαγωνική εγκατάσταση) Παραγωγή - Ανεπίσημος οικείος λόγος (π.χ. γράμ- μα, μήνυμα, σημείωμα, κάρτα) - Eπίσημος «επιστολικός» λόγος (επιστολή προς άγνωστο, υπηρεσία, οργανισμό) - Ενημερωτικός λόγος (για φυλλάδιο, πινακίδα και ταμπέλα) - Ανεπίσημος οικείος λόγος (συζήτηση διά ζώσης) - Ενημερωτικός λόγος (π.χ. εξιστόρηση συμβάντος, περιγραφή κατάστασης)

10 Τυπολογία δοκιμασιών 10/12/2006Νο: 10 / 13 01. Πολλαπλή επιλογή (μεταξύ τριών ή τεσσάρων δυνατοτήτων) 02. Επιλογή μεταξύ σωστού/λάθους ή ναι/όχι 03. Αντιστοίχιση 04. Τακτοποίηση ή εύρεση σειράς 05. Συμπλήρωση μέσω επιλογής 06. Σύντομη απάντηση 07. Συμπλήρωση κενών βάσει των συμφραζομένων (cloze) 08. Σύνδεση προτάσεων ή παραγράφων 09. Συμπλήρωση σταυρόλεξου ή λύση «σπαζοκεφα- λιάς»

11 Τυπολογία δοκιμασιών (συνέχεια) 10/12/2006Νο: 11 / 13 10. Εκτενής ή ελεύθερη απάντηση (γραπτά ή προφορικά) με ερέθισμα απλή οδηγία ή εικόνα 11. Εκτενής ή ελεύθερη απάντηση (γραπτά) με ερέθισμα ελληνόγλωσσο/α κείμενο/α 12. Συναίρεση (περίληψη/σύνοψη ή/και τοποθέτηση επί του περιεχομένου του/τους, γραπτά ή προφορικά) πλήρους ή τμημάτων ελληνόγλωσσου/ων κειμένου/ων 13. Μεταφορά πληροφορίας (γραπτά ή προφορικά) από απλό γράφημα/διάγραμμα

12 Τυπολογία δοκιμασιών (συνέχεια) 10/12/2006Νο: 12 / 13 Κλειστά ερωτήματα Επιλογή 01 02 03 04 05 Συμπλήρωση 06 07 08 09 Ανοικτά ερωτήματα 10 11 12 13

13 10/12/2006Νο: 13 / 13 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "Το Επίπεδο Β1 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εκπαιδευτικών Θεμάτων  Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών (www.ypepth.gr/kpg)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google