Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το Επίπεδο Β1 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εκπαιδευτικών Θεμάτων  Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών (www.ypepth.gr/kpg)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το Επίπεδο Β1 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εκπαιδευτικών Θεμάτων  Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών (www.ypepth.gr/kpg)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το Επίπεδο Β1 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εκπαιδευτικών Θεμάτων  Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών (www.ypepth.gr/kpg) Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 10/12/2006

2 Βασικά χαρακτηριστικά του Β1  Το Β1 έχει σχεδιαστεί για το ίδιο κοινό με αυτό στο οποίο απευθύνονται τα επίπεδα Β2 και Γ1. Δηλαδή άτομα ηλικίας 15 έτών και άνω, που μιλούν την ελληνική γλώσσα.  Κατά την εξέταση επιδιώκεται η μέτρηση του βαθμού στον οποίο ο/η υποψήφιος/α είναι σε θέση να μιλήσει ή να γράψει την ξένη γλώσσα ή, ακόμη, να λειτουργήσει «διαμεσολαβητικά», ως «ανεξάρτητος χρήστης» κατά το Συμβούλιο της Ευρώπης. 10/12/2006Νο: 2 / 13

3 Ενότητες της εξέτασης  Ενότητα 1: Κατανόηση γραπτού λόγου (02, βλ. επόμενη διαφάνεια )  Ενότητα 2: Παραγωγή γραπτού λόγου και διαμεσολάβηση (05, 07 και 09)  Ενότητα 3: Κατανόηση προφορικού λόγου (01 και, ενίοτε, 03)  Ενότητα 4: Παραγωγή προφορικού λόγου και διαμεσολάβηση (04, 06 και 08) 10/12/2006Νο: 3 / 13

4 Υποδιαίρεση της ικανότητας του «επικοινωνείν» κατά ΚΕΠΑ 01.Ακουστική πρόσληψη 02.Οπτική πρόσληψη 03.Οπτικο-ακουστική πρόσληψη 10/12/2006Νο: 4 / Προφορική παραγωγή 05.Γραπτή παραγωγή 06.Προφορική διάδραση 07.Γραπτή διάδραση 08.Προφορική διαμεσολάβηση 09.Γραπτή διαμεσολάβηση

5 Κατανομή της βαθμολογίας στις ενότητες της εξέτασης 10/12/2006Νο: 5 / 13 Ενότητα Μέγιστη δυνατή βαθμολογία Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία («βάση» ενότητας) 1. (Κατανόηση γραπτού λόγου) (Παραγωγή γραπτού λόγου και διαμεσολάβηση) (Κατανόηση προφορικού λόγου) (Παραγωγή προφορικού λόγου και διαμεσολάβηση) 206 ΣΥΝΟΛΟ:100

6 Έκταση της πρώτης ενότητας (σε αριθμό ερωτημάτων) 10/12/2006Νο: 6 / 13 Επίπεδο:Α 1, Α 2 Β 1, Β 2 Γ 1, Γ 2 Τύπος item: ΕπιλογήΣυμπλήρ.ΕπιλογήΣυμπλήρ.ΕπιλογήΣυμπλήρ. Αριθμός: Συντελεστής: 0,51 0,33330,5 Μονάδες: ΣΥΝΟΛΑ: 40 items  25 μ. 50 items  25 μ.70 items  25 μ.

7 Χρονική διάρκεια της εξέτασης 10/12/2006Νο: 7 / 13 Ενότητα Χρόνος (σε λεπτά της ώρας) 1. (Κατανόηση γραπτού λόγου)60 2. (Παραγωγή γραπτού λόγου και διαμεσολάβηση) (Κατανόηση προφορικού λόγου) (Παραγωγή προφορικού λόγου και διαμεσολάβηση) 15-20/2 = περ. 9 ΣΥΝΟΛΟ:περίπου 130

8 Έκταση κειμένων κάθε ενότητας 10/12/2006Νο: 8 / 13 ΕνότηταΒαθμολογία Αριθμός ερωτημάτων Χρονική διάρκεια Έκταση κειμένων ' ' ' Περίπου Απροσδιό- ριστος 15-20/2=9' Απροσδιό- ριστη

9 Είδη κειμένων προς κατανόηση ή παραγωγή (επιλογή) 10/12/2006Νο: 9 / 13 Γραπτός λόγοςΠροφορικός λόγος Πρόσληψη- κατανόηση - Ανεπίσημος οικείος λόγος (π.χ. γράμμα, μήνυμα, σημείωμα, κάρτα) - Eπίσημος «επιστολικός» λόγος (επιστολή προς άγνωστο, υπηρεσία, οργανισμό, επιχείρηση, κτλ.) - Δημοσιογραφικός ενημερωτικός λόγος (εφημερίδα, περιοδικό, internet) - Ενημερωτικός λόγος (σε φυλλάδιο, πινακίδα, ετικέτα και ταμπέλα) - Ανεπίσημος οικείος λόγος (π.χ. φιλική συζήτηση διά ζώσης ή στο τηλέφωνο) - Δημοσιογραφικός λόγος (στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο) - Διαφημιστικός λόγος (στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση ή από μεφαγωνική εγκατάσταση) Παραγωγή - Ανεπίσημος οικείος λόγος (π.χ. γράμ- μα, μήνυμα, σημείωμα, κάρτα) - Eπίσημος «επιστολικός» λόγος (επιστολή προς άγνωστο, υπηρεσία, οργανισμό) - Ενημερωτικός λόγος (για φυλλάδιο, πινακίδα και ταμπέλα) - Ανεπίσημος οικείος λόγος (συζήτηση διά ζώσης) - Ενημερωτικός λόγος (π.χ. εξιστόρηση συμβάντος, περιγραφή κατάστασης)

10 Τυπολογία δοκιμασιών 10/12/2006Νο: 10 / Πολλαπλή επιλογή (μεταξύ τριών ή τεσσάρων δυνατοτήτων) 02. Επιλογή μεταξύ σωστού/λάθους ή ναι/όχι 03. Αντιστοίχιση 04. Τακτοποίηση ή εύρεση σειράς 05. Συμπλήρωση μέσω επιλογής 06. Σύντομη απάντηση 07. Συμπλήρωση κενών βάσει των συμφραζομένων (cloze) 08. Σύνδεση προτάσεων ή παραγράφων 09. Συμπλήρωση σταυρόλεξου ή λύση «σπαζοκεφα- λιάς»

11 Τυπολογία δοκιμασιών (συνέχεια) 10/12/2006Νο: 11 / Εκτενής ή ελεύθερη απάντηση (γραπτά ή προφορικά) με ερέθισμα απλή οδηγία ή εικόνα 11. Εκτενής ή ελεύθερη απάντηση (γραπτά) με ερέθισμα ελληνόγλωσσο/α κείμενο/α 12. Συναίρεση (περίληψη/σύνοψη ή/και τοποθέτηση επί του περιεχομένου του/τους, γραπτά ή προφορικά) πλήρους ή τμημάτων ελληνόγλωσσου/ων κειμένου/ων 13. Μεταφορά πληροφορίας (γραπτά ή προφορικά) από απλό γράφημα/διάγραμμα

12 Τυπολογία δοκιμασιών (συνέχεια) 10/12/2006Νο: 12 / 13 Κλειστά ερωτήματα Επιλογή Συμπλήρωση Ανοικτά ερωτήματα

13 10/12/2006Νο: 13 / 13 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "Το Επίπεδο Β1 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εκπαιδευτικών Θεμάτων  Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών (www.ypepth.gr/kpg)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google