Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, Α.Π.Θ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, Α.Π.Θ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, Α.Π.Θ.

2 2 Το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας προσφέρει: ένα μονοτμηματικό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με 3 κατευθύνσεις, και δύο Διατμηματικά Μ.Δ.Ε. (ως επισπεύδον Τμήμα): α. Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού β. Διερμηνείας και Μετάφρασης

3 3 Το Μονοτμηματικό Π.Μ.Σ. Κατευθύνσεις Μ.Δ.Ε. Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας Αγγλόφωνες Λογοτεχνίες και Πολιτισμούς Διάρκεια Σπουδών Δύο έτη Τα τρία πρώτα εξάμηνα προσφέρονται συνολικά 6 ή 9 σεμιναριακά μαθήματα (2 ή 3 ανά εξάμηνο) με υποχρεωτική παρακολούθηση H μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εκπονείται κατά το τελευταίο (4o) εξάμηνο

4 4 Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) Κατευθύνσεις Θεωρητική Γλωσσολογία Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία Διακλαδική Γλωσσολογία Αγγλική Λογοτεχνία και Πολιτισμός Αμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός Μετάφραση και Διαπολιτισμικές Σπουδές Διάρκεια Σπουδών Ο χρόνος εκπόνησης της διατριβής δεν μπορεί να είναι μικρότερος από έξι (6) και μεγαλύτερος από δώδεκα (12) εξάμηνα, από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής

5 5 Εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. για Μ.Δ.Ε.  Γίνονται δεκτά 36 άτομα, πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής  Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτοί/ές: 1. ένας/μία υπότροφος του Ι.Κ.Υ. (μέσω σχετικού διαγωνισμού μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ.), και 2. ένας/μία αλλοδαπός/ή υπότροφος του ελληνικού κράτους  Οι έλληνες/ελληνίδες πτυχιούχοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα μια ξένη γλώσσα  Οι αλλοδαποί/ές χρειάζεται να: 1. γνωρίζουν επαρκώς και αποδεδειγμένα την ελληνική γλώσσα (Νόμος 2083/92 άρθρο 12 2α και άρθρο 16 παρ. 1 Ν. 2327/95) 2. έχουν λάβει αναγνώριση του πτυχίου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

6 6 Κριτήρια αξιολόγησης/επιλογής υποψηφίων Συνυπολογίζονται: πτυχίο (συνάφεια και βαθμός), ερευνητικές εργασίες, τυχόν δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε προγράμματα, συστατικές επιστολές κ.α. προφορικές ή/και γραπτές εξετάσεις (ανάλογα με την απόφαση του κάθε Τομέα)

7 7 Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων  Δημόσια εκπαίδευση (πρωτοβάθμια- δευτεροβάθμια), με επιπλέον μοριοδότηση στις εξετάσεις του Α.Σ.Ε.Π.  Ιδιωτική εκπαίδευση (φροντιστήρια ξένων γλωσσών)

8 8 Υποβολή Αιτήσεων Μ.Δ.Ε. 1 Απριλίου έως 15 Μαΐου κάθε χρόνο Όσοι/όσες φοιτητές/φοιτήτριες προβλέπεται να αποφοιτήσουν από τον προπτυχιακό κύκλο μετά τις εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου, υποχρεούνται να προσκομίσουν το πτυχίο τους μόλις ορκιστούν, έχοντας ήδη υποβάλει εμπρόθεσμα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά

9 9 Υποβολή αιτήσεων Δ.Δ. 1 Oκτωβρίου έως 15 Nοεμβρίου, και 1 Απριλίου έως 15 Μαΐου κάθε χρόνο Απαραίτητες προϋποθέσεις η κατοχή Μ.Δ.Ε. ή ισότιμου πτυχίου πρέπει να έχει προηγηθεί συνεννόηση με ένα μέλος Δ.Ε.Π. του Τομέα που δέχεται να αναλάβει την επίβλεψη της διατριβής

10 10 Κριτήρια Αξιολόγησης (με φθίνουσα βαρύτητα) 1. Πρόταση υποψηφίου/υποψήφιας 2. Yψηλός βαθμός M.Δ.E. (Λίαν καλώς+) σε συνάρτηση με τη συνάφεια των πτυχίων ή προηγουμένων σπουδών 3. Αριθμός μαθημάτων M.Δ.E. σχετικής ειδικότητας και ο βαθμός αυτών (Λίαν καλώς+)

11 11 Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

12 12 Α. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού Αρχική χρηματοδότηση από το έργο Νέα Μεταπτυχιακά Πρόγραμμα Σπουδών (ΕΠΕΑΕΚ)

13 13 Συνεργαζόμενα Τμήματα Επισπεύδον Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Συνεργαζόμενα Τμήματα 1. Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 2. Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 3. Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 4. Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 5. Φιλολογίας

14 14 Διάρκεια σπουδών Το πρόγραμμα είναι μερικής φοίτησης και διαρκεί 5 εξάμηνα

15 15 Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε καθηγητές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απονέμει Μ.Δ.Ε. στη μελέτη της λογοτεχνίας των ευρωπαϊκών γλωσσών και του ευρωπαϊκού πολιτισμού δίνει πρόσβαση σε Δ.Δ. μέσω των μεταπτυχιακών προγραμμάτων των συμμετεχόντων Τμημάτων δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις σχέσεις της ελληνικής λογοτεχνίας με την ευρύτερη ευρωπαϊκή παράδοση συνδυάζει διδασκαλία εξ αποστάσεως μέσω του διαδικτύου (μεταξύ Οκτωβρίου και μέσα Μαΐου) για τα εισαγωγικά και υποχρεωτικά μαθήματα και εντατικά σεμινάρια στις αρχές του καλοκαιριού (20/6- 31/7), με την υποχρεωτική παρακολούθηση δύο εντατικών διατμηματικών σεμιναρίων στη Θεσσαλονίκη

16 16 Αιτήσεις Εγγραφής  15 Μαΐου έως 20 Ιουλίου κάθε δεύτερο χρόνο  Δέχεται μέχρι 15 φοιτητές/τήτριες Δικαιολογητικά  πτυχίο σε σχετικό αντικείμενο  καλή γνώση δύο ευρωπαϊκών γλωσσών πέραν της ελληνικής (τεκμηριώνεται με γραπτές εξετάσεις)  εξοικείωση με την ευρωπαϊκή λογοτεχνική και πολιτισμική παράδοση (τεκμηριώνεται με προφορική εξέταση)  δεξιότητες χρήσης Η/Υ

17 17 Β. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης Χρηματοδότηση από τη Γενική Διεύθυνση Διερμηνείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

18 18 Συνεργαζόμενα Τμήματα Επισπεύδον Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Συνεργαζόμενα Τμήματα 1. Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 2. Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 3. Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 4. Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 5. Φιλολογίας

19 19 Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μ.Δ.Ε. σε δύο κατευθύνσεις: α) Διερμηνεία β) Μετάφραση

20 20 Αντικείμενο - Σκοπός Η εξασφάλιση άρτιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και η ανάπτυξη της γνώσης και της έρευνας στο πεδίο της διερμηνείας και της μετάφρασης σύγχρονων γλωσσών, μέσω της:  επιμόρφωσης των πτυχιούχων Α.Ε.Ι. στις ειδικές γνώσεις και τεχνικές διερμηνείας και μετάφρασης  κατάρτισης επιστημόνων με εξειδικευμένη γνώση και δεξιότητες ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου για τις μεταφραστικές ανάγκες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα  προώθησης και ενίσχυσης της ελληνικής γλώσσας σε διεθνές επίπεδο  συνεργασίας με την ευρωπαϊκή ακαδημαϊκή κοινότητα στο πεδίο της διερμηνείας και μετάφρασης

21 21 Διάρκεια Σπουδών Μ.Δ.Ε. τέσσερα (4) εξάμηνα

22 22 Αριθμός Εισακτέων Οι δύο κατευθύνσεις του Δ.Π.Μ.Σ. δέχονται φοιτητές/τριες εναλλάξ κάθε χρόνο Διερμηνεία: μέχρι 12 άτομα Μετάφραση: μέχρι 15 άτομα Το 2012 δέχθηκε φοιτητές/τριες η κατεύθυνση της Δετάφρασης, ενώ το 2013 θα δεχθεί η κατεύθυνση της Διερμηνείας Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι οποιασδήποτε ειδικότητας Α.Ε.Ι. του εσωτερικού ή του εξωτερικού

23 23 Προϋποθέσεις Εισαγωγής Μ.Δ.Ε. Διερμηνείας  Πολύ καλή γνώση της μητρικής γλώσσας  Πολύ καλή γνώση (επιπέδου Γ2) δύο τουλάχιστον άλλων γλωσσών από αυτές που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα,  ή εξαιρετική γνώση (ισοδύναμη της μητρικής) μιας από αυτές και πολύ καλή γνώση μιας δεύτερης  Ικανότητα έκφρασης με άνεση και ακρίβεια μπροστά σε κοινό  Καλή γενική παιδεία και ενημέρωση σε θέματα της επικαιρότητας  Εκτεταμένη (πολύμηνη) διαμονή σε ξενόγλωσσο περιβάλλον Μ.Δ.Ε. Μετάφρασης  Πολύ καλή γνώση της μητρικής γλώσσας  Πολύ καλή γνώση (επιπέδου Γ2) δύο άλλων γλωσσών από αυτές που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα  Ικανότητα έκφρασης γραπτώς με καλαισθησία και ακρίβεια  Καλή γενική παιδεία και ενημέρωση σε θέματα της επικαιρότητας Οι γνώσεις των ξένων γλωσσών πρέπει να τεκμηριώνονται με πτυχίο ή κατάλληλα πιστοποιητικά (επιπέδου Γ2) Για τους αλλοδαπούς απαιτείται αντίστοιχη γνώση της ελληνικής γλώσσας

24 24 Αιτήσεις Υποψηφιότητας 15 Μαρτίου έως 15 Μαΐου κάθε χρόνο  Στην αίτηση δηλώνεται η κατεύθυνση στην οποία επιθυμεί να ενταχθεί ο/η υποψήφιος/α και οι γλώσσες στις οποίες θα εξεταστεί

25 25 Η εισαγωγή στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνεται  μετά από αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας  καθώς και με εξετάσεις α. προφορικές για την κατεύθυνση της Διερμηνείας β. γραπτές για την κατεύθυνση της Μετάφρασης, όπου εξετάζονται οι γλωσσικές ικανότητες των υποψηφίων στη μητρική και στις δεύτερες/ξένες γλώσσες, καθώς και η ικανότητα έκφρασης και το επίπεδο γενικών γνώσεων και ενημέρωσης

26 26 Φοίτηση στο Πρόγραμμα  Η φοίτηση και στις δύο κατευθύνσεις του Δ.Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτική και προϋποθέτει ανελλιπή παρακολούθηση των μαθημάτων  Το πρόγραμμα είναι πολύ εντατικό και δεν επιτρέπει παράλληλη απασχόληση των φοιτητών/τριών πέρα των 10-12 ωρών την εβδομάδα

27 27 Προοπτικές επαγγελματικής απασχόλησης Οι απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. απασχολούνται κυρίως ως διερμηνείς και μεταφραστές στην ελεύθερη αγορά της Ελλάδας ή/και του εξωτερικού


Κατέβασμα ppt "1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, Α.Π.Θ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google