Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πανελλαδικές. Ποιες κρίσιμες αποφάσεις πρέπει να πάρω; αν θα συμμετάσχω στις πανελλαδικές ή αν θα εξεταστώ ενδοσχολικά αν εξεταστώ πανελλαδικά ποιο ή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πανελλαδικές. Ποιες κρίσιμες αποφάσεις πρέπει να πάρω; αν θα συμμετάσχω στις πανελλαδικές ή αν θα εξεταστώ ενδοσχολικά αν εξεταστώ πανελλαδικά ποιο ή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 πανελλαδικές

2 Ποιες κρίσιμες αποφάσεις πρέπει να πάρω; αν θα συμμετάσχω στις πανελλαδικές ή αν θα εξεταστώ ενδοσχολικά αν εξεταστώ πανελλαδικά ποιο ή ποια επιστημονικά πεδία με ενδιαφέρουν ποιο από τα μαθήματα Γενικής Παιδείας πρέπει να επιλέξω ως 2ο μάθημα αν θα εξεταστώ στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

3 αν θα εξεταστώ σε κάποιο/α από τα ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, σχέδια, μουσική) αν επιθυμώ να είμαι υποψήφιος/α για τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)

4 Τι είδους Αίτηση-Δήλωση πρέπει να υποβάλω, αν λάβω μέρος στις πανελλαδικές; περιλαμβάνει: i) το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας ii) αν θα εξεταστώ στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, iii) αν θα εξεταστώ σε κάποιο/α από τα ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, σχέδια,μουσική), iv) αν επιθυμώ να είμαι υποψήφιος/α για τις Στρατιωτικές ή/και Αστυνομικές Σχολές v) αν επιθυμώ να είμαι υποψήφιος/α για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, vi) αν επιθυμώ να είμαι υποψήφιος/α για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)

5 αν ΔΕΝ επιθυμώ να λάβω μέρος στις πανελλαδικές; Υποβάλλω στο Γενικό Λύκειο φοίτησής μου σχετική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση. Με την υποβολή αυτής της αίτησης αποδέχομαι ότι οριστικά και αμετάκλητα δεν θα συμμετάσχω στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2014 και ως εκ τούτου δεν θα αποκτήσω φέτος βεβαίωση πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Λαμβάνω υπόψη μου ότι για την εγγραφή μου στα περισσότερα πανεπιστήμια του εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση πρόσβασης

6 Αν εξεταστώ ενδοσχολικά για την απόκτηση του Απολυτηρίου μου, θα μπορέσω να συμμετάσχω σε πανελλαδικές εξετάσεις οποιοδήποτε άλλο έτος μετά την αποφοίτησή μου; Ναι, οποιοδήποτε άλλο έτος Η Βεβαίωση Πρόσβασης στην περίπτωση αυτή εκδίδεται με βάση μόνο τη γραπτή επίδοσή μου στις εξετάσεις αυτές.

7 Σε ποια θέματα θα εξεταστώ σε ενδοσχολικό επίπεδο, αν δεν επιθυμώ να λάβω μέρος στις πανελλαδικές; Θα εξεταστώ σε θέματα που ορίζονται από τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου μου.

8 Αν είμαι απόφοιτος υποβάλλω επίσης ΑΙΤΗΣΗ–ΔΗΛΩΣΗ ίδιο χρονικό διάστημα στην οποία θα δηλώνω επί πλέον την Κατεύθυνση Και το 2ο μάθημα

9 1.Μαθήματα Κατευθύνσεων 2.Μαθήματα Γενικής Παιδείας 3.Μάθημα επιλογής «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» για υποψήφιους του 5ου Ε.Π. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

10 1. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

11  Όλα τα Τμήματα των Σχολών της Γ/βάθμιας Εκπ/σης έχουν καταταγεί σε 5 ομάδες, τα Επιστημονικά Πεδία.  Ο υποψήφιος επιλέγει όσες Σχολές θέλει από ένα, ή το πολύ δύο Επιστημονικά Επίπεδα (Ε. Π.).  Η επιλογή των Ε.Π. εξαρτάται από την κατεύθυνση ή και από το μάθημα γενικής παιδείας (2ο μάθημα γ.π.) που έχει επιλεγεί για πανελλαδική εξέταση. Η ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

12 ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 1ο Πεδίο: Ανθρωπιστικών – Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών 2ο Πεδίο: Θετικών Επιστημών 3ο Πεδίο: Επιστημών Υγείας 4ο Πεδίο: Τεχνολογικών Επιστημών 5ο Πεδίο: Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης

13  Σε κάθε Ε. Π. δύο μαθήματα έχουν βαρύνουσα σημασία (Μαθήματα Αυξημένης Βαρύτητας).  Αν τα μαθήματα αυτά έχουν διδαχθεί σε επίπεδο κατεύθυνσης, τότε έχουν υψηλό συντελεστή βαρύτητας. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ…

14 3. ΠΡΟΣΟΧΗ : Το μάθημα επιλογής «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» είναι μάθημα αυξημένης βαρύτητας προαπαιτούμενο για το 5ο Επιστημονικό Πεδίο. 2. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1.Νεοελληνική Γλώσσα (υποχρεωτικό) 2.Νεότερη Ελληνική Ιστορία (υποχρ. επιλογής ΘΕΤ. & ΤΕΧΝ. Κατ/νσης για 1ο Ε.Π.) 3.Βιολογία (υποχρ. επιλογής ΘΕΩΡ. & ΤΕΧΝ. Κατ/νσης για 3ο Ε.Π.) 4.Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής (υποχρ. επιλογής ΘΕΩΡ. Κατ/νσης για 2ο, 4ο και 5ο Ε.Π. καθώς και ΘΕΤ – ΤΕΧΝ. για 5ο Ε.Π.). 5.Φυσική (ελεύθερη επιλογή).

15  Σε αντίθετη περίπτωση, τη θέση τους παίρνουν δύο μαθήματα Γεν. Παιδείας με χαμηλότερους συντελεστές βαρύτητας: Το άλλο πρέπει να επιλεγεί από τον υποψήφιο, με κριτήριο το Ε.Π. που τον ενδιαφέρει: Το ένα υποχρεωτικά είναι η Νεοελληνική Γλώσσα. …ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

16 Με ποια κριτήρια θα επιλέξω το 2ο μάθημα Γενικής Παιδείας; Επιλέγω το 2ο μάθημα Γενικής Παιδείας ανάλογα με το ή τα Επιστημονικά Πεδία που με ενδιαφέρουν. έχω τη δυνατότητα να επιλέξω : μέχρι δύο (2) επιστημονικά πεδία. οποιοδήποτε από τα πέντε επιστημονικά πεδία αρκεί να έχω εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο και στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του συγκεκριμένου πεδίου ή στα μαθήματα γενικής παιδείας που τα αντικαθιστούν.

17 Παράδειγμα: αν είμαι υποψήφιος/α θεωρητικής κατεύθυνσης μπορώ να δηλώσω το 1ο επιστημονικό πεδίο, αφού τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του πεδίου αυτού είναι μαθήματα της κατεύθυνσης που εξετάστηκα σε εθνικό επίπεδο. Για να δηλώσω όμως το 3ο επιστημονικό πεδίο πρέπει εξεταστώ στη Βιολογία γενικής παιδείας και η Νεοελληνική Γλώσσα.

18 Αν επιλέξω δύο (2) επιστημονικά πεδία, τότε το ένα τουλάχιστον θα έχει ως μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τα μαθήματα της κατεύθυνσης στα οποία εξετάζομαι. Για το δεύτερο επιστημονικό πεδίο που θα επιλέξω θα πρέπει να εξεταστώ και στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του επιστημονικού πεδίου

19

20 Παράδειγμα: αν είμαι υποψήφιος/α τεχνολογικής κατεύθυνσης και έχω δηλώσει δύο επιστημονικά πεδία εκ των οποίων το ένα είναι το 4ο που έχει ως μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τα Μαθηματικά και τη Φυσική, τα οποία είναι μαθήματα τεχνολογικής κατεύθυνσης και το δεύτερο είναι το 1ο πεδίο, τότε πρέπει να εξεταστώ σε εθνικό επίπεδο στα μαθήματα γενικής παιδείας «Νεοελληνική Γλώσσα» και «Ιστορία».

21 Προσοχή όμως: Οι συντελεστές βαρύτητας αλλάζουν ανάλογα με την κατεύθυνση που είμαστε και το επιστημονικό πεδίο από το οποίο θα επιλέξουμε σχολές. Έτσι σε ορισμένα επιστημονικά πεδία υπάρχει «ποινή» όταν υπολογιστούν οι μονάδες μας.

22 Παράδειγμα: για έναν υποψήφιο θεωρητικής κατεύθυνσης οι συντελεστές βαρύτητας για το 1ο πεδίο είναι για τα Αρχαία Ελληνικά 1,3 και για την Ιστορία 0,7 ενώ για έναν υποψήφιο τεχνολογικής κατεύθυνσης, που επιθυμεί να επιλέξει το 1ο πεδίο οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων που αντικαθιστούν τα Αρχαία Ελληνικά και την Ιστορία είναι χαμηλότεροι (για την Νεοελληνική Γλώσσα 0,9 και για την Ιστορία ΓΠ 0,4).

23 Προσοχή: Οι υποψήφιοι της Θεωρητικής Κατεύθυνσης που θέλουν να δηλώσουν δύο πεδία πρέπει απαραιτήτως το ένα να είναι το 1ο Πεδίο. Δηλαδή οι επιτρεπτοί συνδυασμοί δύο πεδίων είναι: 1&2, 1&3, 1&4, 1&5.

24 Τι πρέπει να λάβω υπόψη μου αν προτίθεμαι να δηλώσω το 5ο επιστημονικό πεδίο; Εφόσον προτίθεμαι να επιλέξω το 5ο επιστημονικό πεδίο, το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας το οποίο πρέπει να επιλέξω και να εξεταστώ σε πανελλαδικό επίπεδο είναι τα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής. Επιπλέον πρέπει να επιλέξω και να εξεταστώ σε πανελλαδικό επίπεδο και στο μάθημα επιλογής Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Σε αυτήν την περίπτωση τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι επτά (7).

25 5ο επιστημονικό πεδίο Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής.

26 Να εξεταστώ πανελλαδικά στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας αν και δεν είναι απαραίτητο; Για να διεκδικήσει ένας υποψήφιος το 1 ο, 2o, 3o και 4ο πεδίο δεν είναι απαραίτητο να διαγωνισθεί πανελλαδικά στις ΑΟΘ. Κάποιοι μαθητές επιλέγουν να εξετασθούν πανελλαδικά στις ΑΟΘ γιατί ΠΙΘΑΝΟΝ θα τους δώσει επιπλέον μόρια. Aνάλογα με το πώς θα γράψει και στα υπόλοιπα 6 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα μπορεί και να κερδίσει μπορεί και να χάσει μόρια.

27 Να εξεταστώ πανελλαδικά στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας αν και δεν είναι απαραίτητο; Κάθε βαθμός κάτω από το ΜΟ6 σημαίνει απώλεια 114,3 μορίων (για την ακρίβεια 800/7) ενώ κάθε βαθμός πάνω από το ΜΟ6 σημαίνει κέρδος 114,3 μορίων. Δηλαδή υπάρχει πιθανότητα ένας υποψήφιος να κουραστεί διαβάζοντας για μια χρονιά ένα επιπλέον μάθημα, το οποίο δεν ήταν απαραίτητο όπως στη περίπτωση του παραπάνω παραδείγματος, και στο τέλος να έχει απώλεια μορίων. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Β.Π. 15 στα μαθήματα: (15 Χ 6 Χ 800) : 6 = 12000μόρια Β.Π. 16 στην Οικονομία: [(15 Χ 6) + 16] Χ 800 : 7 = 12114 Μόρια (+114). Β.Π. 14 στην Οικονομία: [(15 Χ 6) + 14] Χ 800 : 7 = 11886 Μόρια (-114).

28 Υπάρχουν βαθμολογικά κριτήρια για την εισαγωγή μου; Από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και μετά, καταργήθηκε το βαθμολογικό κριτήριο της βάσης

29 Ειδικά μαθήματα Για τα τμήματα, για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα παραμένει ως προϋπόθεση η επιτυχία βαθμού ειδικό μάθημα ίσου με το μισό τουλάχιστον του μέγιστου δυνατού. Αν απαιτείται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, η προϋπόθεση αυτή ισχύει χωριστά για το καθένα από τα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα.

30 Τι συνέπειες θα έχω αν δεν πάρω μέρος στην εξέταση κάποιου μαθήματος; Αν δεν πάρω μέρος στην εξέταση μαθήματος κατεύθυνσης, γενικής παιδείας ή επιλογής που επέλεξα να εξεταστώ σε εθνικό επίπεδο, τότε θεωρείται ότι εξετάστηκα στο συγκεκριμένο μάθημα και πήρα γραπτό βαθμό μηδέν (0).

31 10% Ισχύει μόνο μια φορά

32 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ

33 Αν η διαφορά του Μ.Ο. των Προφορικών των δύο τετραμήνων, από τον Γραπτό, είναι μεγαλύτερη από δύο (2) μονάδες τότε ο Προφορικός προσεγγίζει τον Γραπτό στις δύο (2) μονάδες. ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΡΑΠΤΟΥ - ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ

34 Προφορικός Α΄τετραμήνου: 18 Προφορικός Β΄τετραμήνου: 17 Μ.Ο. Προφορικού : (18 + 17) : 2 = 17,5 Γραπτός βαθμός: 12,2 Διαφορά Προφορικού - Γραπτού: 17,5 - 12,2 = 5,3 > 2 μονάδες Αυτόματη μείωση διαφοράς στις 2 μονάδες Δηλαδή Νέος Προφορικός : (Γραπτός + 2) = 12,2 + 2 = 14,2 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ

35 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΑΕΙ - ΤΕΙ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Ο Βαθμός Πρόσβασης (Β.Π.) κάθε μαθήματος Γ΄ τάξης, που εξετάζεται σε εθνικό επίπεδο, προκύπτει από το 30% του Προφορικού και το 70% του Γραπτού βαθμού: Προφορικός 18,5 Γραπτός 13,2 (66) Νέος Προφορικός 15,2 Βαθμός Πρόσβασης μαθήματος (Β.Π): (15,2 x 0,3)+(13,2 x 0,7)= 13,8 (15,2 x 0,3)+(13,2 x 0,7)= 13,8 Γενικός Βαθμός Πρόσβασης (Γ.Β.Π.) είναι ο Μ.Ο. των Β.Π. όλων των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο.

36 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Γενικός Βαθμός Πρόσβασης X 800: 20 X 800 = 16000 1ο Μάθημα Αυξ. Βαρύτητας X 130: 20 X 130 = 2600 2ο Μάθημα Αυξ. Βαρύτητας X 70 : 20 X 70 = 1400 ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 20.000 Γενικός Βαθμός Πρόσβασης X 800: 20 X 800 = 16000 1ο Μάθημα Αυξ. Βαρύτητας X 90 : 20 X 90 = 1800 2ο Μάθημα Αυξ. Βαρύτητας X 40 : 20 X 40 = 800 ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 18.600

37 Σας Ευχαριστώ Μαίρη Ζαφείρη


Κατέβασμα ppt "Πανελλαδικές. Ποιες κρίσιμες αποφάσεις πρέπει να πάρω; αν θα συμμετάσχω στις πανελλαδικές ή αν θα εξεταστώ ενδοσχολικά αν εξεταστώ πανελλαδικά ποιο ή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google