Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ -ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Γραφείο Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων Γραφείο Εκδόσεων - ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Γραφείο Διεθνών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ -ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Γραφείο Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων Γραφείο Εκδόσεων - ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Γραφείο Διεθνών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ -ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Γραφείο Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων Γραφείο Εκδόσεων - ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Προβολής Γραφείο Διεθνών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης - ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

2 ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Το Γραφείο Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων προσφέρει διοικητική υποστήριξη στην ακαδημαϊκή κοινότητα σε ό,τι αφορά στα ερευνητικά προγράμματα, που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου.

3 ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Το Γραφείο Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων είναι υπεύθυνο για: Α. την εσωτερική χρηματοδότηση της έρευνας Β. τα ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Λεβέντη Γ. τη διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής Έρευνας

4 ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 1.Εσωτερικά Ερευνητικά Προγράμματα Τα εσωτερικά ερευνητικά προγράμματα εγκρίνονται από την Επιτροπή Έρευνας, αφού πρώτα τύχουν αξιολόγησης από δύο τουλάχιστον εξωτερικούς ανεξάρτητους κριτές. Κατά κανόνα, πρόκειται για συλλογική δραστηριότητα, που περιλαμβάνει αρκετούς ερευνητές από το Πανεπιστήμιο, διεθνείς συνεργάτες, μεταπτυχιακούς συνεργάτες, και διεξάγεται στη βάση συγκεκριμένης πρότασης για καθορισμένο χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμό.

5 ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ερευνητικά Προγράμματα για την Κύπρο Εκτός από την έρευνα και τη διδασκαλία, που είναι οι δύο κύριοι τομείς δραστηριότητας του Πανεπιστημίου, μία τρίτη αποστολή του είναι και η παροχή υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο. Στο πλαίσιο αυτής της προσφοράς, τα τμήματα του Πανεπιστημίου και το ακαδημαϊκό προσωπικό συνεργάστηκαν ή συνεργάζονται με διάφορους φορείς της κυπριακής κοινωνίας σε ερευνητικά προγράμματα, που προορίζονται, κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος τους, να καλύψουν τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου.

6 ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2. Ερευνητικές Δραστηριότητες Η χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων γίνεται αποκλειστικά από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου και καλύπτει όλα σχεδόν τα μέλη ΔΕΠ. Η χρηματοδότηση αυτή έχει στόχο την υποστήριξη του ακαδημαϊκού προσωπικού για συμμετοχή σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια κ.λπ., για την παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων ή, ακόμη, για συνεργασία στον τομέα της έρευνας.

7 ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 3. Εναρκτήρια Χρηματοδότηση Μέσω αυτού του θεσμού, το Πανεπιστήμιο κάνει ουσιαστικές επενδύσεις στα νέα μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού, ούτως ώστε: •Να αναπτύξουν την απαραίτητη βασική υποδομή έρευνας και εργαστηριακό εξοπλισμό για να μπορούν να είναι παραγωγικά στις ερευνητικές τους επιδιώξεις το συντομότερο δυνατό •Να γίνουν ανταγωνιστικά στη διεκδίκηση εξωτερικής χρηματοδότησης για τομείς στους οποίους η χρηματοδότηση αυτή προσφέρεται Η επιλογή γίνεται από την Επιτροπή Έρευνας μετά από αξιολόγηση σχετικής αίτησης και προσωπικής συνέντευξης του υποψήφιου.

8 ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Β. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗ Το Γραφείο Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων παρέχει διοικητική υποστήριξη στην Επιτροπή Α.Γ. Λεβέντη η οποία διαχειρίζεται την ετήσια χρηματοδότηση που λαμβάνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου από το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη και εποπτεύει τη διαδικασία προκήρυξης, αξιολόγησης και έγκρισης ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη. Το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη χρηματοδοτεί αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων, μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου, στις ανθρωπιστικές σπουδές με στόχο την προώθηση της έρευνας στον συγκεκριμένο τομέα.

9 ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΈΡΕΥΝΑΣ Το Γραφείο Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων παρέχει διοικητική υποστήριξη στην Επιτροπή Έρευνας. Η Επιτροπή Έρευνας είναι η Συγκλητική Επιτροπή, που διαδραματίζει τον πρωτεύοντα ρόλο στη διαμόρφωση της στρατηγικής και της πολιτικής του Πανεπιστημίου στον τομέα της έρευνας. Η Επιτροπή υποβάλλει εισηγήσεις προς τη Σύγκλητο ως προς τη στρατηγική και την πολιτική του Πανεπιστημίου και συντονίζει τη διαδικασία προετοιμασίας, διαμόρφωσης και υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων. Της Επιτροπής Έρευνας προεδρεύει ο αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, που είναι και ο καθ’ ύλην αρμόδιος για θέματα έρευνας.

10 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

11 Το Γραφείο Εκδόσεων διαχειρίζεται τα πιο κάτω: 1.Κεντρικές Εκδόσεις του Πανεπιστημίου 2.Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου – Εκδόσεις Gutenberg 3.Ιστοσελίδα Πανεπιστημίου ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

12 • Οδηγούς Σπουδών • Ενημερωτικά έντυπα για υποψήφιους φοιτητές από την Κύπρο, την Ελλάδα και το εξωτερικό • Εκδόσεις για την ερευνητική δραστηριότητα • Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων • Περγαμηνή (ετήσια έκδοση που περιλαμβάνει ομιλίες από διάφορες επίσημες εκδηλώσεις του Πανεπιστημίου) ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Oι κεντρικές εκδόσεις περιλαμβάνουν:

13 • Ημερολόγιο για το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό • Έκτακτες εκδόσεις όπως: εκδόσεις για τελετές αναγόρευσης σε επίτιμους διδάκτορες, φυλλάδια, προσκλήσεις, αφίσες, περγαμηνές κ.λπ. • Άλλα ενημερωτικά έντυπα (π.χ.: The University of Cyprus at a Glance) Το Γραφείο Εκδόσεων επεξεργάζεται και επιμελείται τις εκδόσεις μέχρι και το στάδιο πριν από την εκτύπωση. Οι εκδόσεις είναι διαθέσιμες και σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της ιστοσελίδας: http://www.ucy.ac.cy/publicationshttp://www.ucy.ac.cy/publications ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Κεντρικές εκδόσεις:

14 • Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου – Εκδόσεις Gutenberg (2010-) Εκδόσεις που υποστηρίζονται:  Διδακτικά και ερευνητικά συγγράμματα  Ελληνικά γράμματα  Τέχνες  Κυπρολογικές εκδόσεις  Εκδόσεις ευρύτερου ενδιαφέροντος  Επανεκδόσεις βιβλίων εκτός κυκλοφορίας  Μεταφράσεις βιβλίων στους πιο πάνω τομείς • Εκδόσεις Μεσόγειος (2002-2009) - Συνεργασία με εκδοτικό οίκο «Ελληνικά Γράμματα» Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

15 Τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις για την έκδοση έργων τους στον, Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Σταύρο Θεοδωράκη, Πρόεδρο της Επιτροπής, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: stavrost@ucy.ac.cy Σημ.: Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου – Εκδόσεις Gutenberg δεν αναλαμβάνουν την έκδοση πρακτικών συνεδρίων Επιτροπή για τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου-Εκδόσεις Gutenberg ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

16 Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστοσελίδων (CMS – Content Management System) Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του CMS είναι η αποκέντρωση των διαδικασιών, η αμεσότητα, η πρακτικότητα και η ευκολία στη διαχείριση του συστήματος για ενημέρωση του περιεχομένου. Ιστοσελίδα Πανεπιστημίου Κύπρου ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

17 Η διαχείριση και ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας εξαρτάται από την άμεση συνεργασία μεταξύ τεσσάρων, κυρίως, μερών: 1. Αρχισυνταξία της Ιστοσελίδας (Γραφείο Εκδόσεων- ΥΕΔΣ): Έχει την ευθύνη της γενικής επιμέλειας, σε θέματα εικόνας, δομής και περιεχομένου της Ιστοσελίδας. 2. Αρμόδια ομάδα της Υπηρεσίας Πληροφορικών Συστημάτων (ΥΠΣ): Έχει την ευθύνη της γενικής επιμέλειας της ιστοσελίδας σε ό,τι αφορά στο τεχνικό, κυρίως, μέρος. ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

18 3. Συντονιστές Ιστοσελίδας: Για κάθε ιστότοπο, της κάθε οργανωμένης οντότητας του Πανεπιστημίου, υπάρχει ένας ή περισσότεροι συντονιστές ιστοσελίδας. Ρόλο συντονιστή ιστοσελίδας μπορεί να αναλάβει ο οποιοσδήποτε, ακαδημαϊκός ή διοικητικός, χωρίς να έχει ειδικές γνώσεις πληροφορικής. Οι συντονιστές συνεργάζονται με την Αρχισυνταξία για τη δημιουργία του ιστοτόπου που τους αφορά, και αφού τύχουν σχετικής εκπαίδευσης στο CMS, και αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης, προχωρούν με την ανάρτηση του υλικού στις ιστοσελίδες. Έχουν την ευθύνη της διαχείρισης και συντήρησης- ενημέρωσης του ιστότοπου που τους αφορά.

19 ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 4. Πανεπιστημιακή Κοινότητα: Η σωστή λειτουργία της Ιστοσελίδας, προϋποθέτει την έγκαιρη και εμπεριστατωμένη ανταπόκριση από ολόκληρη την Παν. Κοινότητα, ώστε να παρουσιάζεται η επιθυμητή εικόνα επαγγελματικής αριστείας. Ο καθένας μπορεί να επικοινωνήσει με τον αρμόδιο συντονιστή της ιστοσελίδας που τον αφορά, ώστε να μεταφέρει τις προτάσεις και εισηγήσεις του για βελτίωση της εικόνας της Ιστοσελίδας. Επιπλέον, το προσωπικό του Πανεπιστημίου εμπλέκεται άμεσα στη συμπλήρωση και στην, κατά διαστήματα, ενημέρωση του βιογραφικού του προφίλ.

20 ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Υπεύθυνοι για την ενημερωμένη και έγκυρη εικόνα της Ιστοσελίδας είμαστε όλοι όσοι εμπλεκόμαστε, άμεσα ή έμμεσα, σε περιεχόμενο που μας αφορά.

21 1.στην Επιτροπή Εκδοτικής Πολιτικής 2.στην Επιτροπή για τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου-Εκδόσεις Gutenberg 3.στην Επιτροπή για την Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Το Γραφείο Εκδόσεων παρέχει διοικητική υποστήριξη: ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

22 Ο Τομέας Διεθνών Σχέσεων της ΥΕΔΣ αποτελείται από τα πιο κάτω Γραφεία: 1.Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Προβολής 2.Γραφείο Διεθνών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

23 Α. Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων Β. Διαχείριση Κονδυλίων που αφορούν στις Διεθνείς Σχέσεις Γ. Διμερείς Συμφωνίες Συνεργασίας με Πανεπιστήμια/Ερευνητικά Κέντρα Δ. Συμμετοχή σε Δίκτυα/Οργανισμούς Ε. Συνεργασία με Ομογένεια ΣΤ. Προσέλκυση Φοιτητών από το Διεθνή Χώρο Ζ. Διεθνή Προγράμματα ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

24 Διοικητική υποστήριξη της ΕΔΣ, η οποία είναι υπεύθυνη για την προώθηση σύναψης και βελτίωσης των διεθνών σχέσεων του Π.Κ., καθώς και της προβολής του στο διεθνή χώρο. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο εκάστοτε ΑΔΣΟΔ Γραμματέας της Επιτροπής είναι ο εκάστοτε ΠΥΕΔΣ Α. Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων (ΕΔΣ) ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

25 Γενικά: • Όλα τα αιτήματα για χρηματοδότηση υποβάλλονται στην ΕΔΣ (στον Πρόεδρο ή στον Γραμματέα). Η ΕΔΣ υποβάλλει εισήγηση στο Π.Σ. το οποίο παίρνει την τελική απόφαση για υποβολή στη Σύγκλητο • Ελέγχον λειτουργός για τα κονδύλια 314, 317, 319 είναι ο ΠΥΕΔΣ • Το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Προβολής παρέχει συμβουλευτική και διοικητική υποστήριξη για την υποβολή και την υλοποίηση των αιτημάτων Β. Διαχείριση Κονδυλίων που αφορούν στις διεθνείς σχέσεις ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

26 •Έντυπα υποβολής αιτημάτων, τα οποία υποβάλλονται στην ΕΔΣ μαζί με συνοδευτικό σημείωμα, βρίσκονται στην ιστοσελίδα: http://www.ucy.ac.cy/goto/intere/el- GR/InternationalRelationsCommittee.aspx

27 1.Κονδύλι 319/Διμερείς Συμφωνίες: Χρηματοδότηση για την υλοποίηση προνοιών Συμφωνιών Συνεργασίας με Πανεπιστήμια/Ερευνητικά Κέντρα στο εξωτερικό, προώθηση των διεθνών σχέσεων γενικότερα και υλοποίηση της στρατηγικής για την προσέλκυση φοιτητών από το διεθνή χώρο. 2.Κονδύλι 314/Συνδρομές, Συνεισφορές και Αντιπροσώπευση σε Πανεπιστήμια και Άλλους Οργανισμούς: χρηματοδότηση για κάλυψη εξόδων για συνδρομές, συνεισφορές και αντιπροσώπευση Π.Κ. σε Πανεπιστήμια/Οργανισμούς. Κονδύλια-πρόνοιες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

28 3. Κονδύλι 317/Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ε.Ε.: χρηματοδότηση για κάλυψη εξόδων για συμμετοχή σε συναντήσεις που αφορούν σε προγράμματα και πρωτοβουλίες της ΕΕ.

29 Τύποι Συμφωνιών: Α. Γενικές Συμφωνίες, οι οποίες υπογράφονται από τους Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων/ Ερευνητικών Κέντρων Β. Συμφωνίες μεταξύ Σχολών, οι οποίες υπογράφονται από τους αντίστοιχους Κοσμήτορες των Σχολών Γ. Διατμηματικές Συμφωνίες, οι οποίες υπογράφονται από τους αντίστοιχους Προέδρους των Τμημάτων Γ. Διμερείς Συμφωνίες Συνεργασίας με Πανεπιστήμια/Ερευνητικά Κέντρα ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

30 •Οι πρόνοιες των Συμφωνιών περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: - ανταλλαγές ακαδημαϊκού προσωπικού και φοιτητών - συνεργασία στους τομείς της έρευνας και της διδασκαλίας - διοργάνωση συνεδρίων κ.ά. •Αιτήματα για σύναψη Συμφωνιών Συνεργασίας υποβάλλονται στην ΕΔΣ (Πρόεδρο ή Γραμματέα). Εισηγήσεις της ΕΔΣ προωθούνται στο ΠΣ, π.χ. «Η ΕΔΣ έπειτα από αίτημα του Τμήματος … εισηγήθηκε την υπογραφή Συμφωνίας Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο …. της …..(χώρα)» ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

31 Δ. Συμμετοχή σε Δίκτυα/Οργανισμούς Τύποι Δικτύων/Οργανισμών: Συμμετοχή σε Επιστημονικά ή Διαπανεπιστημιακά Δίκτυα/Οργανισμούς σε ιδρυματικό ή τμηματικό επίπεδο. Σημ.: Συνδρομές που αφορούν σε συμμετοχή Τμήματος σε επιστημονικά δίκτυα καλύπτονται 60% από το κεντρικό κονδύλι 314 και 40% από το Τμήμα. Αιτήματα για συμμετοχή σε Δίκτυα/Οργανισμούς υποβάλλονται στην ΕΔΣ (Πρόεδρο ή Γραμματέα) ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

32 Ε. Συνεργασία με Ομογένεια Αιτήματα/προτάσεις για συνεργασία με ομογένεια υποβάλλονται στην ΕΔΣ ΣΤ. Προσέλκυση φοιτητών από το διεθνή χώρο Πιθανή εκπροσώπηση ΠΚ σε εκπαιδευτικές εκθέσεις στο εξωτερικό Ζ. Διεθνή Προγράμματα π.χ. Διαπανεπιστημιακά Προγράμματα Σπουδών

33 ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Α. Πρόγραμμα LLP/ERASMUS Προώθηση, διαχείριση και υλοποίηση Προγράμματος ERASMUS •ERASMUS/Σπουδές – εξερχόμενη και εισερχόμενη κινητικότητα φοιτητών •ERASMUS/Τοποθετήσεις - εξερχόμενη και εισερχόμενη κινητικότητα φοιτητών •ERASMUS/Διδακτικές ανταλλαγές - εξερχόμενη και εισερχόμενη κινητικότητα ακαδημαϊκών

34 ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ •ERASMUS/Κατάρτιση προσωπικού - εξερχόμενη και εισερχόμενη κινητικότητα •ERASMUS/Οργάνωση Κινητικότητας •ERASMUS/ Διμερείς Συμφωνίες Στο κάθε ακαδημαϊκό τμήμα υπάρχει ακαδημαϊκός ως Συντονιστής ERASMUS ο οποίος προωθεί την κινητικότητα στο τμήμα του.

35 ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Β. Πρόγραμμα LLP/LEONARDO Τοποθετήσεις αποφοίτων/ατόμων διαθέσιμων στην αγορά εργασίας Γ. Οργάνωση εκδηλώσεων και συνεδρίων σχετικών με την κινητικότητα: •Οργάνωση εκδηλώσεων για τους εισερχόμενους φοιτητές ERASMUS •Οργάνωση παρουσιάσεων Προγράμματος Erasmus για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου • Οργάνωση διεθνών συνεδρίων, όπως π.χ. ERACON

36 ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Δ. Κινητικότητα στα πλαίσια Διμερών Συμφωνιών Συνεργασίας εκτός ERASMUS. •φοιτητών •ακαδημαϊκών

37 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

38 Αποστολή Η αποτελεσματική ενημέρωση και υποστήριξη της ακαδημαϊκής κοινότητας με στόχο τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των χρηματοδοτικών ευκαιριών που προσφέρονται σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για έρευνα, καινοτομία και κινητικότητα.

39 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ •Προσφερόμενες Υπηρεσίες:  Πληροφόρηση για νέες προσκλήσεις  Εξειδικευμένη αναζήτηση και ενημέρωση για ανοικτές και μελλοντικές προσκλήσεις στη βάση «λέξεων κλειδιά»  Παροχή γενικών στοιχείων για το Πανεπιστήμιο  Συμπλήρωση διοικητικών εντύπων  Επίλυση αποριών για θέματα επιλεξιμότητας, έντυπα και προϋπολογισμό  Διασύνδεση με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (πρόσβαση στον Χάρτη Προθεσμιών)  Καθοδήγηση και συμβουλευτική κατά τη διάρκεια ετοιμασίας και υποβολής των προτάσεων  Διοργάνωση παρουσιάσεων ενημέρωσης για χρηματοδοτικά προγράμματα  Τήρηση αρχείου και δεικτών συμμετοχής σε χρηματοδοτικά προγράμματα

40 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ •Διαδικασία Υποστήριξης Κατάρτισης Πρότασης (με συντονιστικό ίδρυμα το Πανεπιστήμιο Κύπρου) •Βήμα 1: Κεντρική Ιδέα από Ερευνητή 1.1 Άμεση επικοινωνία με Λειτουργό Σχολής (ΛΣχ) ή Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων(ΓΚΠ) ο οποίος τον προμηθεύει με το ειδικό έντυπο A 1.2 Παράδοση Εντύπου Α σε ΛΣχ ή ΓΚΠ •Βήμα 2: Διερεύνηση επιλέξιμων δράσεων από ΓΚΠ 2.1 Αποτέλεσμα: Καμία, μία ή περισσότερες από μία δράση ικανοποιούν τη βασική ιδέα και τους στόχους της 2.2 Προτεραιότητες και στόχοι που ικανοποιούνται από κάθε δράση και εισηγήσεις ως προς την επιλεξιμότητα (τα αποτελέσματα παραδίδονται γραπτώς στον ερευνητή εντός 3 ημερών από την παράδοση του εντύπου) 2.3 Έλεγχος χρονικών περιθωρίων για ετοιμασία πρότασης στη βάση της καταληκτικής ημερομηνίας

41 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ •Βήμα 3: Παρατηρήσεις από ερευνητή και σχέδιο δράσης προς ΓΚΠ (ηλεκτρονικά εντός 3 ημερών) •Βήμα 4: Περίληψη πρότασης •4.1 Ετοιμάζεται περίληψη πρότασης από τον ερευνητή (200-300 λέξεις) στη γλώσσα υποβολής στο Έντυπο Β. Η περίληψη περιλαμβάνει: την ανάγκη που εξυπηρετεί η πρόταση, τις βασικές δραστηριότητες και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. •4.2 Στη βάση της περίληψης το ΓΚΠ θα μπορεί να προβεί σε επικοινωνία για εξεύρεση εταίρων (εκεί όπου αυτό απαιτείται και με την έγκριση του ερευνητή) •4.3 Ο Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων ορίζει τον λειτουργό που θα «συνδεθεί» με τον υπεύθυνο ερευνητή

42 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ •Βήμα 5: Σύνδεση Ερευνητή με έναν λειτουργό του ΓΚΠ και συνάντηση μαζί με λειτουργό της αρμόδιας Σχολής 5.1 Συζήτηση κατάλογου (Check list) στη βάση της δομής της αίτησης αναλόγως της δράσης/προγράμματος: FP7, LLP, ΙΠΕ, κ.λπ. (summary, workpackages, LOI, CVs, Finacial Forms, Legal forms, budget, partner tables, deliverables, profiles, etc) 5.2 Καταμερισμός εργασίας μεταξύ ερευνητή – ΛΓΚΠ – ΛΣχ) για τα μέρη που θα ετοιμάσει ο καθένας και συμφωνία χρονοδιαγράμματος συμπλήρωσης της εργασίας. •Βήμα 6: Σύνδεση όλων των μερών της πρότασης από το ΛΓΚΠ ή Λ. Σχoλής Συχνή επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνική επικοινωνία και τακτές συναντήσεις μεταξύ των 3 εμπλεκομένων. •Προσχέδιο προϋπολογισμού ετοιμάζεται από ερευνητή και ΛΣχ και ελέγχεται από το ΓΚΠ και ΟΥ. (ΛΣχ είναι ο σύνδεσμος μεταξύ ερευνητή και ΛΓΚΠ)

43 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ •Βήμα 7: Έλεγχος και υπογραφή της πρότασης από Νομικό Εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Κύπρου (ισχύει και για ηλεκτρονική υποβολή) •Βήμα 8: Η υποβολή γίνεται από τον υπεύθυνο ερευνητή ή από την Υ.Ε.Δ.Σ. εάν ο ερευνητής το επιθυμεί •Βήμα 9: Αντίγραφο της κάθε πρότασης καταχωρείται στο σύστημα αρχειοθέτησης της Υ.Ε.Δ.Σ.

44 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ενδεικτικός κατάλογος χρηματοδοτικών προγραμμάτων για τα οποία μπορεί να προσφέρει υποστήριξη το Γ.Κ.Π. •Framework Programme 7 –DAPHNE •ERASMUS MUNDUS •European Research Council •European Science Foundation (incl. COST) •PROGRESS •CULTURE •LLP Programmes •Jean Monnet •MEDIA •TEMPUS •LIFE •Youth in Action •Europe for Citizens •Προγράμματα ΙΠΕ

45 « Ανάπτυξη και Λειτουργία Γραφείων Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό Κόσμο στα Πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία » στα Πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία »

46 Η πρώτη κοινοπραξία δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο

47 Την Κοινοπραξία αποτελούν οι πιο κάτω Οργανισμοί : • Πανεπιστήμιο Κύπρου, συντονίζει το Έργο • Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου • Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου • Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο • Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας • Πανεπιστήμιο Frederick Πανεπιστήμιο Frederick Πανεπιστήμιο Frederick

48 •Χρηματοδότηση από ΕΚΤ και ΚΔ € 3.5 εκατ. •Διάρκεια Έργου 2010 – 2014 • Δημιουργία και Στελέχωση Γραφείου Διασύνδεσης στο ΠΚ •Τεχνικοί Σύμβουλοι και στελέχη Ομάδας Έργου

49 Στρατηγικοί Στόχοι •Δημιουργία ενός δικτύου πρότυπων γραφείων διασύνδεσης ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κόσμου •Αξιοποίηση και εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων των πανεπιστημίων από τις κυπριακές επιχειρήσεις.

50 Το Έργο ενδυναμώνει την επικοινωνία και τη συνεργασία Πανεπιστημίων - Επιχειρήσεων σε θέματα : • Μεταφοράς τεχνογνωσίας • Ανάπτυξης εφαρμοσμένης έρευνας • Υποβολής προτάσεων/λύσεων σε συγκεκριμένα προβλήματα των επιχειρήσεων και τηςβιομηχανίας

51 Σημαντική Παράμετρος Έργου : Ευρεία Εκστρατεία Δημοσιότητας για τα οφέλη συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων.

52 Πανεπιστήμια και Επιχειρήσεις Η Κοινοπραξία συνεργάζεται σε : ερευνητικά προγράμματα, τοποθετήσεις φοιτητών σε επιχειρήσεις προωθεί την καινοτομία στο επιχειρησιακό και ακαδημαϊκό περιβάλλον του τόπου προωθεί την καινοτομία στο επιχειρησιακό και ακαδημαϊκό περιβάλλον του τόπου

53 Ηλ. Διεύθυνση Ιστοσελίδας ΥΕΔΣ http://www.ucy.ac.cy/rirs

54 •Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων Γραμματέας Επιτροπών Έρευνας Διεθνών Σχέσεων Εκδοτικής Πολιτικής Γρηγόρης Μακρίδης Τηλ. 22894288 makrides.g@ucy.ac.cy Προσωπικό

55 ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ •Υπεύθυνος Τομέα Έρευνας και Γραμματέας Επιτροπής για τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου-Εκδόσεις Gutenberg : Δώρος Μιχαήλ Ανώτερος Λειτουργός Πανεπιστημίου Τηλ: 22 894291 E-mail: michael.doros@ucy.ac.cy •Γραφείο Υποστήριξης Ερευνητικών προγραμμάτων : Χριστιάνα Καρκώτη Λειτουργός Πανεπιστημίου Τηλ: 22 894298 E-mail: karkoti.christiana@ucy.ac.cy Παντελίτσα Ετεοκλέους Λειτουργός Πανεπιστημίου Τηλ: 22 894290 E-mail: eteokleous.pantelitsa@ucy.ac.cy Προσωπικό :

56 ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ •Γραφείου Εκδόσεων Γιάννης Ιωάννου Λειτουργός Πανεπιστημίου Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων Τηλ: 22 894289 E-mail : ioannou.yiannis@ucy.ac.cy Λουίζα Μαλλούρη Λειτουργός Πανεπιστημίου Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων Τηλ: 22 894314 E-mail: mallouri.louiza@ucy.ac.cy Αντωνία Μούζουρου Λειτουργός Πανεπιστημίου Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων Τηλ: 22 894461 E-mail: mouzourou.antonia@ucy.ac.cy

57 ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ •Γραφείου Εκδόσεων: Μαρία Γαβριήλ Τεχνικός Γραφίστας Τηλ: 22 894310 E-mail: gabriel.maria@ucy.ac.cygabriel.maria@ucy.ac.cy Σιμούλα Χριστοδούλου Γενικός Γραφέας Τηλ: 22 894286 E-mail: christodoulou.simoula@ucy.ac.cychristodoulou.simoula@ucy.ac.cy Πόπη Κωνσταντίνου Γενικός Γραφέας Τηλ: 22 894308 E-mail : constantinou.popi@ucy.ac.cyconstantinou.popi@ucy.ac.cy

58 ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ •Υπεύθυνη Τομέα Διεθνών Σχέσεων : Έλενα Αυγουστίδου-Κυριάκου Ανώτερη Λειτουργός Πανεπιστημίου Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων Τηλ: 22 894295 E-mail: avgoustidou.elena@ucy.ac.cy Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Προβολής: Στέλλα-Μαρία Βασιλείου Λειτουργός Πανεπιστημίου Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων Τηλ: 22 894299 E-mail: vassiliou.stellamaria@ucy.ac.cy Γραφείο Διεθνών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης: Έμμα Ζένιου Λειτουργός Πανεπιστημίου Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων Τηλ: 22 894281 E-mail: zeniou.emma@ucy.ac.cy

59 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ •Γραφείο Κατάρτισης προτάσεων Εύης Δρουσιώτης Ξένια Κωνσταντίνου Λειτουργός Πανεπιστημίου Τήλ: 22894296 Τήλ: 22894297 E-mail: drousiotis.evis@ucy.ac.cy E-mail : constantinou.xenia@ucy.ac.cy Νάτια ΚαραγιάννηΠαναγιώτα Αγγελούδη Λειτουργός Πανεπιστημίου Γενικός Γραφέας Τήλ: 22894315Τήλ: 22894313 E-mail: karayianni.nadia@ucy.ac.cy E-mail : angeloude,panayiota@ucy.ac.cy Συμμετέχουν: Διοικητικοί Λειτουργοί Σχολών

60 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΤΗΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ Υπεύθυνη Γραφείου: Ελενα Ζωμενή Ασσιώτη Λειτουργός Πανεπιστημίου τηλ. 22 894365 E-mail: zomeni.e@ucy.ac.cy


Κατέβασμα ppt "ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ -ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Γραφείο Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων Γραφείο Εκδόσεων - ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Γραφείο Διεθνών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google