Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ (ΤΣΑ) ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2009 – 2010.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ (ΤΣΑ) ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2009 – 2010."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ (ΤΣΑ) ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2009 – 2010

2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΥΜΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ Προσωπικό σε Οργανικές Θέσεις • Άδωνης Μακρίδης - Ανώτερος Λειτουργός Επικοινωνία: , • Δώρος Θεοδώρου – Λειτουργός Πανεπιστημίου Επικοινωνία: , • Έλενα Βαλανίδου Αναξαγόρου - Τεχνικός Πολιτικής Μηχανικής Επικοινωνία: , • Πραξούλλα Χριστοδούλου – Γενικός Γραφέας Επικοινωνία: , Συμβασιούχο Προσωπικό • Μάριος Ιωαννίδης - Λειτουργός Πανεπιστημίου Επικοινωνία: , • Γιάννης Ιωάννου- Λειτουργός Πανεπιστημίου Επικοινωνία: , • Κούλα Παπανεάρχου – Λογιστικός Λειτουργός Επικοινωνία: , • Έλενα Πίτρη Γεωργίου - Γενικός Γραφέας Επικοινωνία: , pitri- pitri-

3 ΕΡΓΟ ΤΟΜΕΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ • Σχεδιασμός και Εφαρμογή του Πλαισίου Λειτουργίας του Τομέα (Κανόνες, Διαδικασίες, Έντυπα, Εργαλεία, κλπ) • Καθημερινές Δραστηριότητες

4 ΕΡΓΟ ΤΣΑ Πλαίσιο Λειτουργίας • Ιστοσελίδα ΤΣΑ • Αξιοποίηση Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (e-Procurement) • Προώθηση της Αξιοποίησης των Συμφωνιών- Πλαισίου • Μηχανογράφηση των Διαδικασιών του Τομέα

5 Πλαίσιο Λειτουργίας Ιστοσελίδα ΤΣΑ • Δημιουργία Ιστοσελίδας ΤΣΑ (Δεκέμβρη 2009) • Πρόσβαση στη σχετική Νομοθεσία και τους σχετικούς Κανονισμούς • Ανάρτηση των Εσωτερικών Κανόνων, Διαδικασιών και Εντύπων • Άμεση Πρόσβαση στα Πρότυπα Έγγραφα Διαγωνισμών του Γενικού Λογιστηρίου • Δημιουργία και Ανάρτηση Πρότυπων Εκθέσεων Αξιολόγησης • Πρόσβαση σε Άλλους Χρήσιμους Συνδέσμους – Ιστοσελίδα Γενικού Λογιστηρίου – Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών Δημοσίων Συμβάσεων – Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-Procurement) – Ιεραρχικός Κατάλογος Κωδικών CPV (Common Procurement Vocabulary) • HomePage.mht HomePage.mht • RegulationsProceduresForms.mht RegulationsProceduresForms.mht

6 Πλαίσιο Λειτουργίας Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων • Προκήρυξη Όλων των Ανοικτών / Κλειστών Διαγωνισμών μέσω του Συστήματος e- Procurement • Ανάρτηση των Εγγράφων Διαγωνισμών στο Σύστημα (ελεύθερη και άμεση πρόσβαση) • Κατάργηση της Εκτύπωσης Εγγράφων Διαγωνισμών για διάθεσή τους στους οικονομικούς φορείς • Καταχώρηση των Αναθέσεων όλων των Διαγωνισμών μέσω του Συστήματος

7 Πλαίσιο Λειτουργίας Συμφωνίες Πλαίσιο • Τοποθέτηση Παραγγελιών και Παραλαβή Προϊόντων χωρίς την ανάγκη Διενέργειας Διαγωνισμών από το Π.Κ. (Υπολογιστές, Εκτυπωτές, Φωτοτυπικές, Βιντεοπροβολείς, Μηχανές Φαξ, Χαρτί, Φάκελοι, κλπ) • Ενημέρωση Αρμόδιων Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Κύπρου για Συμφωνίες Πλαίσιο που τις αφορούν • Παραχώρηση Πρόσβασης και Καθορισμός Ρόλων σε Προσωπικό των Αρμόδιων Υπηρεσιών • Τοποθέτηση ηλεκτρονικών παραγγελιών από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων • eProcurementOrder.mht eProcurementOrder.mht

8 Πλαίσιο Λειτουργίας Μηχανογράφηση Διαδικασιών • Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Αιτημάτων και Διαγωνισμών σε συνεργασία με την Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων • Θα επιτρέπει την άμεση ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων για Διαγωνισμούς που τους αφορούν (προϊσταμένων, μελών επιτροπών, κλπ) • Ολοκληρωμένο Σύστημα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης – Υποσύστημα Προσφορών

9 ΕΡΓΟ ΤΣΑ Καθημερινές Δραστηριότητες • Διαχείριση Διαγωνισμών • Διαχείριση Αιτημάτων για Αγορές μέχρι €15.000, • Διαχείριση Αιτημάτων για Αγορές για Σκοπούς Έρευνας • Γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου Προσφορών και Οικονομικών • Υποστήριξη Πανεπιστημιακής Κοινότητας σε Θέματα Διαγωνισμών

10 Καθημερινές Δραστηριότητες Διαχείριση Διαγωνισμών Σύνολο Προμήθειες € € € € Υπηρεσίες € € € € Έργα € € € € Σύνολο € € € €

11 Καθημερινές Δραστηριότητες Αιτήματα για Αγορές μέχρι Σύνολο Αριθμός Αιτημάτων Αξία Αιτημάτων € € € €

12 Καθημερινές Δραστηριότητες Αγορές για Σκοπούς Έρευνας Σύνολο Αριθμός Αιτημάτων 0032 Αξία Αιτημάτων €0 €

13 Καθημερινές Δραστηριότητες Γραμματειακή Υποστήριξη Συμβουλίου Προσφορών και Οικονομικών (2010) Σύνολο Αριθμός Συνεδριάσεων27 Αριθμός Θεμάτων456

14


Κατέβασμα ppt "ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ (ΤΣΑ) ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2009 – 2010."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google