Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΠΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΠΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΠΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΠΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Μαρία Μπερδελή Προϊσταμένη Δασονομείου Άνδρου της Δ/νσης Δασών Ν. Κυλάδων

2 Ιστορία Οι δημόσιοι υπάλληλοι εμφανίζονται από την αρχαιότητα, τόσο στην Αρχαία Ελλάδα, όσο στην Αρχαία Αίγυπτο και την Κίνα Το σώμα των δημοσίων υπαλλήλων αποτελεί καίριο παράγοντα του κρατικού μηχανισμού. Για το λόγο αυτό συχνά αποτελούν χωριστή τάξη με ειδικό ρόλο και ειδικά ‘‘προνόμια’’

3 Δημόσιοι Υπάλληλοι Είναι εκτελεστές της θέλησης του Κράτους και υπηρετούν το λαό, οφείλουν πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα. Τα προσόντα και ο τρόπος του διορισμού τους ορίζονται από το Νόμο (αρ 103, παρ. 1 του Συντάγματος). Δηλαδή είναι φυσικά πρόσωπα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους και εργάζονται σε Υπηρεσίες και Οργανισμούς που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Κράτους. Αρμοδιότητά τους είναι η ανάπτυξη δραστηριότητας σύμφωνα με την αρχή της νομιμότητας.

4 Ελληνικό Δημόσιο και Εργασιακές Σχέσεις
Ισόβιοι (δικαστές) Μόνιμοι Δημόσιοι Υπάλληλοι (οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις) Υπάλληλοι με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Υπάλληλοι με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Συμβασιούχοι Έργων Υπάλληλοι Ειδικών Θέσεων

5 Το Δημόσιο οι φορείς του
Οι φορείς που υπάγονται στο νομικό πρόσωπο του Δημοσίου είναι: Αυτοτελείς Υπηρεσίες της πολιτειακής ηγεσίας Δημόσιες Αρχές της νομοθετικής λειτουργίας Δημόσιες Αρχές της δικαστικής λειτουργίας Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές Υπουργεία με τις Γενικές Γραμματείες, τις Ειδικές Γραμματείες και τους Διοικητικούς Τομείς, τις περιφερειακές υπηρεσίες, τις ειδικές αποκεντρωμένες υπηρεσίες, τις υπηρεσίες εξωτερικού και τις αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες τους. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (αποκεντρωμένες μονάδες διοίκησης του Κράτους). Ως διοικητική αρχή νοούνται όλες οι Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού

6 Τρόπος διορισμού στο Δημόσιο Τομέα
με γραπτό διαγωνισμό με επιλογή σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης Ειδικές Διατάξεις Οι δύο πρώτοι τρόποι διορισμού υπάγονται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής (Α.Σ.Ε.Π.)

7 Κριτήρια για τον διορισμό στον Δημόσιο Τομέα
Υψηλός βαθμός πτυχίου (x100+10%) Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (200 μόρια) Κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών (400 μόρια) Τίτλοι γλωσσομάθειας (μόρια ανάλογα το επίπεδο) Εμπειρία ως 5 έτη (420 μόρια max) Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ Βαθμός στο Τεστ Δεξιοτήτων (προαιρετικό) Πολυτεκνία, τριτεκνία, εντοπιότητα, παλιννοστούντες ομογενείς κ.α.

8 http://www. asep. gr/asep/site/home/LC+Functions/Ipologismos+morion

9 Φορείς Απασχόλησης Δασοπόνων στο Δημόσιο Τομέα
Δασική Υπηρεσία (Διευθύνσεις Δασών, Δασαρχεία, Δασονομεία) Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.) Ιδρύματα Δασικών Ερευνών Ο.Τ.Α α΄ και β΄ βαθμού – στα γραφεία πρασίνου και περιβάλλοντος των δήμων και των περιφερειών Εκπαίδευση (Σχολές δασοφυλάκων, Επαγγελματικά Λύκεια, ΙΕΚ, ΤΕΙ) Πυροσβεστική Υπηρεσία Στελέχωση άλλων υπηρεσιών με δασικό και περιβαλλοντικό αντικείμενο

10 Ο Δασοπόνος στο Δασαρχείο
Αυτοψίες σε αιτήματα πολιτών και φορέων Έλεγχος δίωξης δασικών ανομημάτων Πρόληψη δασικών πυρκαγιών Έκδοση αδειών θήρας Έλεγχος και περιπολίες παράνομης λαθροθηρίας Παρακολούθηση κυνηγετικών θεμάτων και έλεγχος διατάξεων περί θήρας Συμμετοχή σε επιτροπές (π.χ. σταυλισμού) Προστασία-διοίκηση-ανάπτυξη και διαχείριση δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων Θηραματοποίηση προστατευόμενων φυσικών περιοχών

11 Ο Δασοπόνος στους Δήμους
Ο Δασοπόνος στο Ι.Δ.Ε. Ερευνητικό προσωπικό Προσωπικό εφαρμογής Ο Δασοπόνος στους Δήμους Περιβαλλοντική εκπαίδευση Προγράμματα περιβάλλοντος (π.χ. πρόγραμμα Life) Επίβλεψη έργων πρασίνου Καταπολέμηση ασθενειών δασικών ειδών Διαμόρφωση χώρων πρασίνου Εργασίες σε δασικά φυτώρια

12 Ο Δασοπόνος στο Υπουργείο
Σύνταξη δασικών χαρτών Συμμετοχή σε επιτροπές Σύμβαση CITES Προγράμματα αναδάσωσης Περιβαλλοντική εκπαίδευση Συμμετοχή σε προγράμματα περιβάλλοντος Διαχείριση Εθνικών Δρυμών Διοικητικές θέσεις

13 Καμένη έκταση για χαρακτηρισμό

14 Παράνομη διάνοιξη δρόμου σε χορτολιβαδική έκταση

15 Κατάσχεση παράνομης υλοτομίας προϊόντων δασικής βλάστησης

16 Παράνομη κατασκευή κτίσματος προς κατεδάφιση σε έκταση που έχει κηρυχτεί αναδασωτέα

17 Αεροφωτογραφία του 1945 για χαρακτηρισμό έκτασης

18 Αεροφωτογραφία του 1960 για χαρακτηρισμό έκτασης

19 Αεροφωτογραφία του 1996 για χαρακτηρισμό έκτασης

20 Έκταση στη σημερινή της μορφή από το Κτηματολόγιο

21 Πάγιες Ρυθμίσεις (αρ. 6-11, Ν. 4024/2011)
Πάγιες Ρυθμίσεις (αρ. 6-11, Ν. 4024/2011) Βαθμολογική Κλίμακα ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ (Α-ΣΤ) ΤΕ (Α–ΣΤ) ΔΕ (Β-ΣΤ) ΥΕ (Γ-ΣΤ) Χρόνος προαγωγής Χρόνος προαγωγής ΣΤ Εισαγωγικός 2 έτη Ε 4 έτη 6 έτη 10 έτη Δ Γ 8 έτη Καταληκτικός (σε 22 έτη) Β Α (σε 20 έτη) 100% των κρινόμενων 90% των κρινόμενων 80% των κρινόμενων 70% των κρινόμενων 30% των κρινόμενων

22 Βαθμολογική Κατάταξη (παρ. 3 και 4 του άρθρου 6, Ν. 4024/2011)
Βαθμολογική Κατάταξη (παρ. 3 και 4 του άρθρου 6, Ν. 4024/2011) Εισαγωγικός βαθμός: ΣΤ για όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης Καταληκτικός βαθμός: Α για ΠΕ/ΤΕ Β για ΔΕ Γ για ΥΕ Ειδικές περιπτώσεις: Διδακτορικό συναφές: εισαγωγικός Δ’ (δόκιμος) Μεταπτυχιακό συναφές: εισαγωγικός E’ (δόκιμος) Απόφοιτοι ΕΣΔΔ & ΕΣΤΑ: εισαγωγικός Δ’ (μόνιμος)

23 ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ Κατηγορία Βαθμός Αύξηση Μ.Κ.1 Μ.Κ. 2 Μ.Κ.3 Μ.Κ. 4 5 6 7 8
Βασικός Βαθμού Μ.Κ.1 Μ.Κ. 2 Μ.Κ.3 Μ.Κ. 4 5 6 7 8 2% ΠΕ ΣΤ 1.092 Ε 10% 1.201 1.225 1.250 Δ 15% 1.381 1.409 1.437 1.466 Γ 1.588 1.620 1.652 1.685 1.719 Β 20% 1.906 1.944 1.983 2.023 2.063 2.104 2.146 2.189 2.233 Α 2.097 2.139 2.182 2.226 2.271 2.316 2.362 2.409 ΤΕ 1.037 1.141 1.164 1.187 1.312 1.338 1.365 1.392 1.509 1.539 1.570 1.601 1.633 1.811 1.847 1.884 1.922 1.960 1.999 2.039 2.080 2.122 1.992 2.032 2.073 2.114 2.156 2.199 2.243 ΔΕ 858 944 963 982 1.002 1.086 1.108 1.130 1.153 1.176 1.249 1.274 1.299 1.325 1.352 1.379 1.499 1.529 1.560 1.591 1.623 1.655 1.688 ΥΕ 780 875 893 911 929 948 987 1.007 1.027 1.048 1.069 1.090 1.112 1.135 1.158 1.181 1.205 1.229 1.254 1.279 1.305 1.331

24 Η αναγνώριση προϋπηρεσίας δεν δύναται να ξεπερνά τα 7 έτη από:
Προϋπηρεσία Η αναγνώριση προϋπηρεσίας δεν δύναται να ξεπερνά τα 7 έτη από: από δημόσιο ιδιωτικό τομέα θέσεις αιρετών ή μετακλητών δημοσίων υπαλλήλων

25 Μονιμοποίηση (παρ. 5 του άρθρου 6, Ν. 4024/2011)
Μονιμοποίηση (παρ. 5 του άρθρου 6, Ν. 4024/2011) Μετά την δόκιμη περίοδο η μονιμοποίηση του Δημοσίου Υπαλλήλου δεν γίνεται αυτοδίκαια Χρειάζεται: Έκθεση Αξιολόγησης με βαθμολογία μεγαλύτερη της βάσης (άρθρο 7) – προϋπόθεση έκδοση Π.Δ. Υπηρεσιακό Συμβούλιο: επιτυχής δοκιμαστική υπηρεσία Αν Υ.Σ. κρίνει «μη ικανό» - απολύεται ο υπάλληλος Υ.Σ. μπορεί να κρίνει (άπαξ) την παράταση δοκιμαστικής υπηρεσίας (από 6-12 μήνες) και επαναξιολόγηση (αυτό το διάστημα ο υπάλληλος δεν εξελίσσεται μισθολογικά) Μετά τη Δόκιμη Περίοδο ακολουθεί η Μονιμοποίηση με προαγωγή στο βαθμό Ε’

26 Σύστημα Σταδιοδρομίας των Δασοπόνων στο Δημόσιο Τομέα
Προϊστάμενος Δασονομείου, Δασαρχείου ή Δ/νσης Δασών Τμηματάρχης σε Δασαρχείο ή Δ/νση Δασών Βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη

27 Υποτροφίες και Δημόσιος Τομέας
Όσοι υποψήφιοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι  ή υπάλληλοι ΝΠΔΔ, θα πρέπει μέχρι την ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας να προσκομίσουν πιστοποιητικό ότι δικαιούνται εκπαιδευτικής άδειας από την προϊσταμένη τους αρχή.

28 Μεταπτυχιακές Σπουδές και Δημόσιος Τομέας
Μεταπτυχιακό στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό (MSc/Diploma) (1-2 έτη) Διδακτορικό στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό (Ph.D. ή M.Phil.) (τουλάχιστον 3 έτη)

29 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα εργασίας στο Δημόσιο Τομέα
Μονιμότητα Σταθερός Μισθός Ωράριο-Υπερωρίες Παροχή Αδειών (άδεια Η/Υ, εκπαιδευτική άδεια, άδεια μητρότητας ή πατρότητας, κλπ) Δυνατότητα Προαγωγής Μειονεκτήματα Έλλειψη προσωπικού Επικινδυνότητα επαγγέλματος Έλλειψη πρώτων υλών και μηχανικών μέσων Αντιμετώπιση κακόβουλων σχολίων Μετακίνηση υπαλλήλου

30 και Καλή Επιτυχία στο μέλλον σας!!!
Καλή Σταδιοδρομία και Καλή Επιτυχία στο μέλλον σας!!!


Κατέβασμα ppt "Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΠΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google