Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) καταλύτης στην επίτευξη των στόχων του Κυβερνητικού Έργου 27 Ιουλίου 2011 Παντελής Τζωρτζάκης Υφυπουργός.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) καταλύτης στην επίτευξη των στόχων του Κυβερνητικού Έργου 27 Ιουλίου 2011 Παντελής Τζωρτζάκης Υφυπουργός."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) καταλύτης στην επίτευξη των στόχων του Κυβερνητικού Έργου 27 Ιουλίου 2011 Παντελής Τζωρτζάκης Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Πρόεδρος Επιτροπής Πληροφορικής & Επικοινωνιών

2 Γιατί νέες τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών 2 Οι ΤΠΕ μπορούν να αποτελέσουν το εργαλείο και τον καταλύτη για την επίτευξη:  Δημοσιονομικής προσαρμογής  Ανάπτυξης  Εξυπηρέτησης του πολίτη Στον τομέα των ΤΠΕ οφείλεται το 5% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, αγοραίας αξίας 660 δισ. € ετησίως, με πολύ μεγαλύτερη όμως συμβολή στην αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας (20% απευθείας από τον τομέα των ΤΠΕ και κατά 30% από τις επενδύσεις ΤΠΕ).

3 Οι προκλήσεις της Ελλάδας για την Ευρώπη 2020 Η Ελλάδα για να παρακολουθήσει το ρυθμό ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού ΨΘ πρέπει να σχεδιάσει εθνικά πάνω στους [5] άξονες της Στρατηγικής «ΕΥΡΩΠΗ 2020»:  Απασχόληση  Ε&Α / Καινοτομία  Κλιματική αλλαγή / Ενέργεια  Εκπαίδευση  Φτώχεια / Κοινωνικός αποκλεισμός 3 ΚΑΙ οι πέντε αυτοί άξονες (για τους οποίους έχει υποβάλει σχέδιο στην ΕΕ) πρέπει να εξυπηρετηθούν από τρεις άξονες πολιτικής της ΕΕ, που αναλύονται σε [7] εμβληματικές πρωτοβουλίες : • Έξυπνη Ανάπτυξη 1.Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη (ΨΘ) 2.Ένωση Καινοτομίας 3.Νεολαία σε κίνηση • Διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη 4. Αποτελεσματική χρήση των πόρων της χώρας 5. Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης • Οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς 6. Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας 7. Εθνική πλατφόρμα κατά της φτώχιας

4 Σε ποιους τομείς εστιάζει το Ψηφιακό Θεματολόγιο; Στο θεματολόγιο σκιαγραφούνται 7 πεδία προτεραιότητας για την ανάληψη δράσης: 1.Δημιουργία Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς 2.Βελτίωση πλαισίου προϋποθέσεων για διαλειτουργικότητα μεταξύ προϊόντων & υπηρεσιών ΤΠΕ 3.Αύξηση εμπιστοσύνης & ασφάλειας στο διαδίκτυο 4.Εξασφάλιση παροχής πολύ ταχύτερης πρόσβασης στο διαδίκτυο 5.Ενθάρρυνση επενδύσεων στην έρευνα & την ανάπτυξη 6.Ενίσχυση ψηφιακού εγγραμματισμού, δεξιοτήτων & κοινωνικής ένταξης 7.Αξιοποίηση ΤΠΕ για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων (κλιματική αλλαγή, αύξηση του κόστους υγειονομικής περίθαλψης, γήρανση πληθυσμού, διαφθορά) 4

5 5 Επίτευξη Στόχων Ψηφιακού Θεματολογίου – ΕΕ27 / Ελλάδα

6 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τελευταία θέση στην κατάταξη για την διαθεσιμότητα υπηρεσιών Ηλ/κής Διακυβέρνησης στο δίκτυο (online) Τρίτη από το τέλος στη χρήση υπηρεσιών Ηλ/κής Διακυβέρνησης από πολίτες 6 Έχουμε ήδη ξοδέψει 3 δις Ευρώ

7 Ποιες είναι οι 20 υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης; 7 Υπηρεσίες προς τον πολίτη 1.Φόρος εισοδήματος (δήλωση & ειδοποίηση εκκαθάρισης) 2.Υπηρεσίες αναζήτησης εργασίας 3.Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 4.Προσωπικά έγγραφα (διαβατήριο & άδεια οδήγησης) 5.Καταχώρηση οχήματος (καινούρια, μεταχειρισμένα, εισαγόμενα αυτοκίνητα) 6.Έκδοση οικοδομικής άδειας 7.Δήλωση προς αστυνομία (π.χ. σε περίπτωση κλοπής) 8.Δ ημόσιες βιβλιοθήκες (διαθεσιμότητα καταλόγων, εργαλεία αναζήτησης) 9.Πιστοποιητικά (γεννήσεως και γάμου): αίτηση και παραλαβή 10.Εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση 11.Ανακοίνωση μετακόμισης (αλλαγή διεύθυνσης) 12.Υπηρεσίες υγείας (διαθεσιμότητα υπηρεσιών &κλείσιμο ραντεβού) Υπηρεσίες προς τον πολίτη 1.Φόρος εισοδήματος (δήλωση & ειδοποίηση εκκαθάρισης) 2.Υπηρεσίες αναζήτησης εργασίας 3.Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 4.Προσωπικά έγγραφα (διαβατήριο & άδεια οδήγησης) 5.Καταχώρηση οχήματος (καινούρια, μεταχειρισμένα, εισαγόμενα αυτοκίνητα) 6.Έκδοση οικοδομικής άδειας 7.Δήλωση προς αστυνομία (π.χ. σε περίπτωση κλοπής) 8.Δ ημόσιες βιβλιοθήκες (διαθεσιμότητα καταλόγων, εργαλεία αναζήτησης) 9.Πιστοποιητικά (γεννήσεως και γάμου): αίτηση και παραλαβή 10.Εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση 11.Ανακοίνωση μετακόμισης (αλλαγή διεύθυνσης) 12.Υπηρεσίες υγείας (διαθεσιμότητα υπηρεσιών &κλείσιμο ραντεβού) Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις 1.Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για τους εργαζομένους 2.Φόρος επιχειρήσεων: δήλωση &ειδοποίηση εκκαθάρισης 3.ΦΠΑ: δήλωση&ειδοποίηση εκκαθάρισης 4.Έναρξη επιχείρησης 5.Υποβολή στοιχείων σε Στατιστικές υπηρεσίες 6.Τελωνειακές διασαφήσεις 7.Περιβαλλοντικές άδειες 8.Δημόσιες Προμήθειες (εξοικονόμηση έως 30%) Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις 1.Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για τους εργαζομένους 2.Φόρος επιχειρήσεων: δήλωση &ειδοποίηση εκκαθάρισης 3.ΦΠΑ: δήλωση&ειδοποίηση εκκαθάρισης 4.Έναρξη επιχείρησης 5.Υποβολή στοιχείων σε Στατιστικές υπηρεσίες 6.Τελωνειακές διασαφήσεις 7.Περιβαλλοντικές άδειες 8.Δημόσιες Προμήθειες (εξοικονόμηση έως 30%) Σύνθεση τριμηνιαίων αναφορών για την κατάσταση λειτουργίας των υπηρεσιών Δείκτης Ηλεκτρονικής Ολοκλήρωσης: -65% για τις υπηρεσίες προς πολίτες (ΕΕ27+ iii : 87%) -78% για υπηρεσίες προς επιχειρήσεις (ΕΕ27: 94%) -70% για το σύνολο των 20 υπηρεσιών (ΕΕ27: 90%) Δείκτης Πλήρους Ηλεκτρονικής Διαθεσιμότητας: 48% (ΕΕ27+ iii : 82%) Δείκτης Ηλεκτρονικής Ολοκλήρωσης: -65% για τις υπηρεσίες προς πολίτες (ΕΕ27+ iii : 87%) -78% για υπηρεσίες προς επιχειρήσεις (ΕΕ27: 94%) -70% για το σύνολο των 20 υπηρεσιών (ΕΕ27: 90%) Δείκτης Πλήρους Ηλεκτρονικής Διαθεσιμότητας: 48% (ΕΕ27+ iii : 82%)

8 Κίνδυνοι  Αδυναμία επίτευξης δημοσιονομικών στόχων  Απουσία αναπτυξιακής δυναμικής  Έλλειψη ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και των επιχειρήσεων και  Ψηφιακός αναλφαβητισμός  Έλλειψη δημοκρατίας  Εμπιστοσύνη - Ασφάλεια 8

9 9

10 Στόχοι  Ανάπτυξη – Σύγκλιση με τον μέσον όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υλοποίηση του Ψηφιακού Θεματολογίου  Εξυγίανση του κόστους λειτουργίας του κράτους σε διαφόρους τομείς ακολουθώντας αντίστοιχα ευρωπαϊκά KPIs 10

11 Δημιουργία Εθνικού ΨΘ Με τις δράσεις του Υπουργείου Ηλ-Διακυβέρνησης και τον κεντρικό συντονισμό της Επιτροπής Πληροφορικής και Επικοινωνιών θα γίνει εφικτό, η χώρα μας να σχεδιάσει το Εθνικό ΨΘ στη βάση του Ευρωπαϊκού με στόχο την έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη επιδιώκοντας τους εξής στόχους: 1.Να συμβάλλει στην δημιουργία ενιαίας ψηφιακής αγοράς 2.Βελτίωσης του πλαισίου προϋποθέσεων για τη διαλειτουργικότητα μεταξύ προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ 3.Αύξησης της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας στο διαδίκτυο 4.Εξασφάλισης της παροχής πολύ ταχύτερης πρόσβασης στο διαδίκτυο 5.Ενθάρρυνσης επενδύσεων στην έρευνα και την ανάπτυξη 6.Ενίσχυσης του ψηφιακού γραμματισμού, των δεξιοτήτων και της κοινωνικής ένταξης 7.Εφαρμογής των ΤΠΕ για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, η αύξηση του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης και η γήρανση του πληθυσμού. 11

12 ΨΘ - Δείκτες παρακολούθησης Κρίσιμο στοιχείο του ΨΘ είναι η θέσμιση των 70 Εθνικών δεικτών παρακολούθησης, όπως ορίζονται στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο συγκριτικής εξέτασης*, ώστε να καλύπτουν τους στόχους για :  τ ην ευρυζωνικότητα  την ψηφιακή ενιαία αγορά  την ψηφιακή κοινωνική ένταξη  τις δημόσιες υπηρεσίες  την έ ρευνα και καινοτομία * http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/ http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/ benchmarking/benchmarking_digital_europe_2011-2015.pdf 12

13 Εθνικό Ψηφιακό Θεματολόγιο και κυβερνητικό έργο Ψηφιακό Θεματολόγιο Ενιαία Ψηφιακή Αγορά Διαλειτουργικ ότητα μεταξύ προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ Εμπιστοσύνη και ασφάλεια στο διαδίκτυο Πολύ ταχύτερη πρόσβαση στο διαδίκτυο Επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη Ενίσχυση Ψηφιακού Εγγραματισμού, Δεξιοτήτων & Κοινωνικής Ένταξης Αντιμετώπιση Κοινωνικών Προβλημάτων Δημοσιονομικοί Στόχοι Δημοσιονομικοί Στόχοι Αναπτυξιακοί Στόχοι Αναπτυξιακοί Στόχοι ΤΠΕ 13

14 Πολιτική Βούληση  Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών  Υφυπουργείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 14

15 Οργάνωση Με σκοπό την:  Αποτελεσματικότερη διαχείριση των δράσεων ΤΠΕ  Καταγραφή της στρατηγικής υλοποίησης  Ταχύτερη υλοποίηση της πολιτικής  Αξιόπιστη επιτελική παρακολούθηση των βασικών δεικτών αποδοτικότητας & των στόχων  Βέλτιστη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας & του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού μελετάται η ακόλουθη οργανωτική δομή: 15 19

16 Υποστηρικτικές δομές της Επιτροπής Πληροφορικής και Επικοινωνιών 16 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΠΟΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚτΠ ΑΕ ΨηΦΕΝ ΗΔΙΚΑ … ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ για την Κοινωνία της Πληροφορίας Ψηφιακή Ανάπτυξη Α.Ε..

17 Ομάδες Εργασίας & αλληλεπίδραση της Επιτροπής 17 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Στρατηγική Διάχυση/ Ενημέρωση Θεσμικές Παρεμβάσεις

18 Government-2- Citizen Ενιαία Αρχιτεκτονική – Top Down 18 ‘Citizen’ Relationship Management -Call Center -Portal Δημοσίου -Citizen self-service -ΚΕΠ -e-ΚΕΠ Human Resources -Payroll management -Personnel Management -Training -Recruiting Asset Management -Asset Registry -Asset Maintenance Procurement -Sourcing -Purchasing -Supplier Management -Order Management -Contract management Financials/ Accounting -Accounting -Dept Management -Cash Planning -Budget Execution -Financial Reporting Government ERP Δίαυλος Επικοινωνίας Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

19 Ενιαία Αρχιτεκτονική – Bottom Up 19 Projects Δημοσιονομικό KPI Enablers

20 Modus Operandi  Κεντρικός σχεδιασμός έργων Πληροφορικής στη χώρα  Ενιαία εφαρμογή τρόπων υλοποίησης (π.χ. ΣΔΙΤ) & χρηματοδότησης  Κεντρική παρακολούθηση όλων των σημαντικών παρεμβάσεων της δημόσιας διοίκησης για τα θέματα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  Ενιαίος Φορέας Υλοποίησης & Λειτουργίας μεγάλων έργων ΤΠΕ  Κεντρικός συντονισμός σε επίπεδο διακρατικών συμφωνιών  Υιοθέτηση διεθνών βέλτιστων πρακτικών (Best Practices)  Καθιέρωση ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών  Ενιαία πρότυπα προκηρύξεων – συμβάσεων – αξιολόγησης  Ανάπτυξη κεντρικού μοντέλου διαστασιολόγησης & κοστολόγησης  Πάνελ πολιτών – χρηστών  Ποιοτικός έλεγχος λογισμικού - υλικού 20

21 Σας ευχαριστώ 21


Κατέβασμα ppt "Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) καταλύτης στην επίτευξη των στόχων του Κυβερνητικού Έργου 27 Ιουλίου 2011 Παντελής Τζωρτζάκης Υφυπουργός."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google