Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ TIME IS BRAIN. ΟΡΙΣΜΟΣ Οξεία διακοπή της εγκεφαλικής κυκλοφορίας, που οδηγεί σε ισχαιμία και απώλεια της νευρολογικής λειτουργίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ TIME IS BRAIN. ΟΡΙΣΜΟΣ Οξεία διακοπή της εγκεφαλικής κυκλοφορίας, που οδηγεί σε ισχαιμία και απώλεια της νευρολογικής λειτουργίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ TIME IS BRAIN

2 ΟΡΙΣΜΟΣ Οξεία διακοπή της εγκεφαλικής κυκλοφορίας, που οδηγεί σε ισχαιμία και απώλεια της νευρολογικής λειτουργίας. Οξεία διακοπή της εγκεφαλικής κυκλοφορίας, που οδηγεί σε ισχαιμία και απώλεια της νευρολογικής λειτουργίας.

3 ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ Αποτελούν Αποτελούν  Το 50% των νευρολογικών προβλημάτων που εισάγεται σε ένα γενικό νοσοκομείο.  Την τρίτη αιτία θανάτου στον Δυτικό κόσμο.  Την κύρια αιτία αναπηρίας των ενηλίκων.

4 ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ Συχνότητα και Θνησιμότητα Συχνότητα και Θνησιμότητα κατά 40% τα τελευταία 30 χρόνια κατά 40% τα τελευταία 30 χρόνια Το 1995 ανακοινώθηκε ότι η χορήγηση ενεργοποιητού του ιστικού πλασμινογόνου, σε προσεκτικά επιλεγμένα περιστατικά, μπορεί να αποκαταστήσει την αιμάτωση των ισχαιμούντων περιοχών Το 1995 ανακοινώθηκε ότι η χορήγηση ενεργοποιητού του ιστικού πλασμινογόνου, σε προσεκτικά επιλεγμένα περιστατικά, μπορεί να αποκαταστήσει την αιμάτωση των ισχαιμούντων περιοχών

5 ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ Χαρακτηρίζονται από Χαρακτηρίζονται από Οξεία Οξεία εισβολή εισβολή Εστιακή Εστιακή σημειολογία σημειολογία Πορείαβελτιούμενη ή στάσιμη

6 ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ Συχνότερη αιτία Συχνότερη αιτία Αρτηριοσκλήρωση και αθηρωμάτωση Αρτηριοσκλήρωση και αθηρωμάτωση Ακολουθούν Ακολουθούν Άλλες αγγειοπάθειες Άλλες αγγειοπάθειες Καρδιακές νόσοι Καρδιακές νόσοι Αιματολογικές παθήσεις Αιματολογικές παθήσεις Άλλα Άλλα

7 ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Αριστερό Δεξιό ημιμόριο Αριστερό Δεξιό ημιμόριο Χωρίζεται σε: Χωρίζεται σε: Τελικό Εγκέφαλο Διάμεσο Εγκέφαλο Στέλεχος Παρεγκεφαλίδα

8 ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ Αριστερό - Δεξιό ημισφαίριο (εξωτερικά ο φλοιός ή φαιά ουσία) Εδράζονται αποκλειστικά: Κέντρο των εξαρτημένων αντανακλάσεων ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ Αριστερό - Δεξιό ημισφαίριο (εξωτερικά ο φλοιός ή φαιά ουσία) Εδράζονται αποκλειστικά: Κέντρο των εξαρτημένων αντανακλάσεων ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΝΟΗΣΗ ΒΟΥΛΗΣΗ

9 ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ Λευκή ουσία ΔΕΣΜΕΣ 1) Πυραμιδική (από την πρόσθια κεντρική έλικα) 2) Αισθητική (προς την οπίσθια κεντρική έλικα) 3) Οπτική (άνω και κάτω δεσμίδα -βάθος του βρεγματικού λοβού καταλήγει στον ινιακό λοβό) 1) Πυραμιδική (από την πρόσθια κεντρική έλικα) 2) Αισθητική (προς την οπίσθια κεντρική έλικα) 3) Οπτική (άνω και κάτω δεσμίδα -βάθος του βρεγματικού λοβού καταλήγει στον ινιακό λοβό)

10 ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ Λοβοί Μετωπιαίος (νόηση, βούληση, πρόσθια κεντρική έλικα, πρόσθια κεντρική έλικα, πυραμιδική οδός) πυραμιδική οδός) Βρεγματικός (συμβολικές λειτουργίες, οπίσθια κεντρική έλικα, οπίσθια κεντρική έλικα, αισθητική οδός) αισθητική οδός) Κροταφικός (ακοή, συγκινησιακές αντιδράσεις) συγκινησιακές αντιδράσεις) παρορμητικές >> παρορμητικές >> Ινιακός (οπτική οδός)

11 ΔΙΑΜΕΣΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ Συνδέει: τελικό εγκέφαλο με στέλεχος Συνδέει: τελικό εγκέφαλο με στέλεχος Αποτελείται από: Αποτελείται από: Έσω κάψα Έσω κάψα (πυραμιδική, αισθητική και οπτική νευρικές οδοί. Πυρήνες της βάσης Πυρήνες της βάσης (ραβδωτό σώμα, τμήμα του δικτυωτού σχηματισμού, οπτικός θάλαμος, υποθάλαμος).

12 ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ Αποτελείται από Αποτελείται από Μεσεγκέφαλο: πυρήνες 3ης,4ης συζυγίας Μεσεγκέφαλο: πυρήνες 3ης,4ης συζυγίας Γέφυρα : >> 5ης,6ης,7ης,8ης Γέφυρα : >> 5ης,6ης,7ης,8ης Προμήκη: >> 9ης,10ης,11ης,12ης Προμήκη: >> 9ης,10ης,11ης,12ης Διέρχονται Διέρχονται Πυραμιδική –αισθητική οδός Πυραμιδική –αισθητική οδός Παρεγκεφαλιδικά σκέλη Παρεγκεφαλιδικά σκέλη Νωτιοπαρεγκεφαλιδικές οδοί Νωτιοπαρεγκεφαλιδικές οδοί Διάχυτα στο στέλεχος Διάχυτα στο στέλεχος Δικτυωτός σχηματισμός (συνείδηση) Δικτυωτός σχηματισμός (συνείδηση) Εξωπυραμιδικοί πυρήνες ( μυϊκός τόνος Εξωπυραμιδικοί πυρήνες ( μυϊκός τόνος ακούσια κινητικότητα). ακούσια κινητικότητα).

13 ΣΤΕΛΕΧΟΣ Μεσεγκέφαλος Μεσεγκέφαλος Κέντρα Ονειρικής, Υπνικής λειτουργίας Κάθετης κίνησης βλέμματος. Κάθετης κίνησης βλέμματος. Γέφυρα Γέφυρα Κέντρο Οριζόντιας κίνησης βλέμματος Προμήκης Προμήκης Κέντρα Αναπνοής, Κατάποσης, Καρδιακής λειτουργίας Καρδιακής λειτουργίας Οι συμπαθητικοί πυρήνες που ρυθμίζουν Οι συμπαθητικοί πυρήνες που ρυθμίζουν τον τόνο των λείων μυών του οφθαλμού τον τόνο των λείων μυών του οφθαλμού

14 ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑ Η Παρεγκεφαλίδα αποτελεί Η Παρεγκεφαλίδα αποτελεί το κέντρο ρύθμισης της ισορροπίας, το κέντρο ρύθμισης της ισορροπίας, του συντονισμού και αρμονίας του συντονισμού και αρμονίας των κινήσεων και της ομιλίας των κινήσεων και της ομιλίας

15 ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Συστήματα Συστήματα Καρωτιδικό Σπονδυλοβασικό Καρωτιδικό Σπονδυλοβασικό ή πρόσθιο ή οπίσθιο ή πρόσθιο ή οπίσθιο

16 ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Κοινή Καρωτίδα Κοινή Καρωτίδα Έσω Έξω Έσω Έξω 1. Οφθαλμική 1. Οφθαλμική 2. Οπίσθια αναστομωτική 2. Οπίσθια αναστομωτική 3. Πρόσθια χοριοειδή 3. Πρόσθια χοριοειδή 4. Πρόσθια εγκεφαλική 4. Πρόσθια εγκεφαλική 5. Μέση εγκεφαλική 5. Μέση εγκεφαλική Πρόσθια αναστομωτική: συμβολή των δύο Πρόσθια αναστομωτική: συμβολή των δύο πρόσθιων εγκεφαλικών πρόσθιων εγκεφαλικών

17 ΣΠΟΝΔΥΛΟΒΑΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Σπονδυλικές Αρτηρίες Σπονδυλικές Αρτηρίες Αριστερά - Δεξιά Αριστερά - Δεξιά 1. Πρόσθια νωτιαία 1. Πρόσθια νωτιαία 2. Οπίσθια νωτιαία 2. Οπίσθια νωτιαία 3. Οπίσθιες κάτω 3. Οπίσθιες κάτω παρεγκεφαλιδικές παρεγκεφαλιδικές Εξάγωνο Willis Εξάγωνο Willis Βασική αρτηρία Βασική αρτηρία 1. Διατιτραίνοντες κλάδοι 1. Διατιτραίνοντες κλάδοι 2. Πρόσθια κάτω 2. Πρόσθια κάτω παρεγκεφαλιδική παρεγκεφαλιδική 3. Άνω παρεγκεφαλιδική 3. Άνω παρεγκεφαλιδική 4. Οπίσθιες εγκεφαλικές 4. Οπίσθιες εγκεφαλικές Οπίσθιες αναστομωτικές Οπίσθιες αναστομωτικές Μέση εγκεφαλική Μέση εγκεφαλική

18 ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Kαρωτιδικό σύστημα: το μεγαλύτερο τμήμα σύστοιχου φλοιού Kαρωτιδικό σύστημα: το μεγαλύτερο τμήμα σύστοιχου φλοιού Σπονδυλοβασικό: Στέλεχος- Παρεγκεφαλίδα- Ινιακό λοβό Μέση εγκεφαλική: το τμήμα για άνω άκρο - πρόσωπο- Μέση εγκεφαλική: το τμήμα για άνω άκρο - πρόσωπο- αρ. βρεγματοϊνιακή περιοχή (συμβολικές λειτουργίες) Πρόσθια εγκεφαλική: το τμήμα για κάτω άκρο Πρόσθια και οπίσθια εγκεφαλική: κέντρο του λόγου και αναγνώρισης οπτικών ερεθισμάτων και αναγνώρισης οπτικών ερεθισμάτων

19 ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Εν τω βάθει κλάδοι της Μέσης, Πρόσθιας Εν τω βάθει κλάδοι της Μέσης, Πρόσθιας και Οπίσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας και Οπίσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας αιματώνουν αιματώνουν περιοχές του Διαμέσου εγκεφάλου και των Βασικών γαγγλίων (συνείδηση, ακούσια κινητικότητα). περιοχές του Διαμέσου εγκεφάλου και των Βασικών γαγγλίων (συνείδηση, ακούσια κινητικότητα).

20 ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ο εγκέφαλος αντιπροσωπεύει το 2% του σώματος Χρειάζεται το 15-20% του ΚΛΟΑ ( 750 κε αίματος /1΄) Εγκεφαλική αιματική ροή Εγκεφαλική αιματική ροή Οξυγόνο Οξυγόνο Οξειδωτική φωσφορυλίωση γλυκόζης Οξειδωτική φωσφορυλίωση γλυκόζης Ενέργεια Ενέργεια .

21 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  Εγκεφαλικός φλοιός σε εγρήγορση :70-80 κε/100γρ ιστού / 1΄  Το 25% χρησιμοποιεί η λευκή ουσία Σε φυσιολογικές συνθήκες: Σε φυσιολογικές συνθήκες:  Μέση εγκεφαλική ροή = 50 κε/100γρ ιστού / 1΄  Απορρόφηση οξυγόνου = 30-40%  Κατανάλωση οξυγόνου = 3,2 κε/100 γρ ιστού / 1΄  Κατανάλωση της γλυκόζης = 8 γρ/100 γρ ιστού / 1΄  Λόγος κατανάλωσης οξυγόνου/ γλυκόζης είναι 6/1

22 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ < 1,5 κε / 100 γρ ιστού / λεπτό κατανάλωσης οξυγόνου (ουδός), δημιουργείται έμφρακτο. < 1,5 κε / 100 γρ ιστού / λεπτό κατανάλωσης οξυγόνου (ουδός), δημιουργείται έμφρακτο. Σε κατανάλωση 1,5-2,5 κε / 100 γρ ιστού/ λεπτό: εξέλιξη αβέβαιη Σε κατανάλωση 1,5-2,5 κε / 100 γρ ιστού/ λεπτό: εξέλιξη αβέβαιη Σε τιμές > 2,5 η περιοχή σώζεται Σε τιμές > 2,5 η περιοχή σώζεται

23 Penumbra Penumbra (όρια ροής): όρος χρησιμοποιούμενος Penumbra (όρια ροής): όρος χρησιμοποιούμενος από την 10ετία του 1980 από την 10ετία του 1980 Είναι η Είναι η Δακτυλιοειδής ισχαιμική περιοχή γύρω από την κεντρική ισχαιμική ζώνη του εμφράκτου. Δακτυλιοειδής ισχαιμική περιοχή γύρω από την κεντρική ισχαιμική ζώνη του εμφράκτου.  Διατηρεί: αυτορρύθμιση λειτουργία αντλιών Κ + Να + λειτουργία αντλιών Κ + Να + άθικτη την κυτταρική μεμβράνη άθικτη την κυτταρική μεμβράνη  Μείωση ροής: < 20-23 κε /γρ ιστού / 1΄ ( ανώτερο όριο) =νευρολογικά συμπτώματα ( ανώτερο όριο) =νευρολογικά συμπτώματα <10κε/100/γρ ιστού/ 1΄ (κατώτερο όριο), διάσπαση κυτταρικής μεμβράνης <10κε/100/γρ ιστού/ 1΄ (κατώτερο όριο), διάσπαση κυτταρικής μεμβράνης

24 PENUBRA

25 ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ Η ικανότητα του εγκεφάλου να διατηρεί σταθερή Η ικανότητα του εγκεφάλου να διατηρεί σταθερή ροή, παρά τις αυξομειώσεις της συστηματικής αρτηριακής πίεσης και της μερικής πιέσεως ροή, παρά τις αυξομειώσεις της συστηματικής αρτηριακής πίεσης και της μερικής πιέσεως του διοξειδίου του διοξειδίου Κυρίαρχο ρόλο: αρτηρίες και αρτηριόλια διαμέτρου >500μ Δευτερεύοντα: η μικροκυκλοφορία (<50-100μ) Όριο ΣΑΠ για αποτελεσματική αυτορρύθμιση: 200- 210 mmHg και 50-60mmHg, με φυσιολογική την πίεση του διοξειδίου 200- 210 mmHg και 50-60mmHg, με φυσιολογική την πίεση του διοξειδίου

26 ΓΛΟΙΟΤΗΤΑ Αυξάνεται σε: αιματοκρίτη, ινωδογόνο, συγκόλληση ερυθρών, αιμοπετάλια, σφαιρίνες Αύξηση της γλοιότητας μείωση της ροής Αύξηση του ρυθμού ροής αποχωρίζει τα ερυθρά και μειώνει την γλοιότητα και μειώνει την γλοιότητα Σημαντικός παράγων για την διατήρηση επαρκούς ροής

27 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΡΙΖΕΣ 1. Παράγονται κατά την λειτουργία του κυττάρου 1. Παράγονται κατά την λειτουργία του κυττάρου 2. Αδρανοποιούνται ενζυμικά στα μιτοχόνδρια και μετατρέπονται σε Η2Ο και Ο2 2. Αδρανοποιούνται ενζυμικά στα μιτοχόνδρια και μετατρέπονται σε Η2Ο και Ο2 3. Φυσικοί συλλέκτες τους η α τοκοφερόλη και το ασκορβικό οξύ 3. Φυσικοί συλλέκτες τους η α τοκοφερόλη και το ασκορβικό οξύ Ενοχοποιούνται οι ρίζες Ο2, ΟΗ και Η2Ο2 Ενοχοποιούνται οι ρίζες Ο2, ΟΗ και Η2Ο2

28 ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΙΣΧΑΙΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ Διακοπή της αιματικής ροής Διακοπή της αιματικής ροής Για 3΄΄ διαταραχές κυτταρικού μεταβολισμού Για 1΄ αναστολή λειτουργίας νευρώνων 5- 10΄ ανοξίας προκαλούν αλλοιώσεις που οδηγούν στο έμφρακτο οδηγούν στο έμφρακτο Διόρθωση ροής: Βλάβη παροδική ή ελαφρά Εξαρτάται από : Αιτία Παράπλευρη κυκλοφορία Παράπλευρη κυκλοφορία Αποτελεσματικότητα αυτορρύθμισης Αποτελεσματικότητα αυτορρύθμισης

29 ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΙΣΧΑΙΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ Νέκρωση: Απελευθέρωση ειδικών πρωτεϊνών (νευρογλοιακή ινιδική οξεική πρωτεϊνη) Κυτταρικό οίδημα: Συγκέντρωση Νατρίου και αυτής της πρωτεϊνης. Με την πάροδο του χρόνου, τα κατεστραμμένα κύτταρα αντικαθίστανται από γλοία ή καταλείπουν κύστη

30 ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΧΑΙΜΙΑ Στένωση ή απόφραξη αρτηρίας ισχαιμία Στένωση ή απόφραξη αρτηρίας ισχαιμία Σε 30-70΄΄: Υποξία + γλυκόζη περίσσεια ιόντων Η+ Σε 30-70΄΄: Υποξία + γλυκόζη περίσσεια ιόντων Η+ Σε 10΄ : Οξέωση Σε 10΄ : Οξέωση Δυσλειτουργία κυτταρικής μεμβράνης Δυσλειτουργία κυτταρικής μεμβράνης Μετά 10΄ : Έξοδος Καλίου - είσοδος Νατρίου Μετά 10΄ : Έξοδος Καλίου - είσοδος Νατρίου Κυτταρικό οίδημα, είσοδος Ασβεστίου Κυτταρικό οίδημα, είσοδος Ασβεστίου Μετά 15-30΄ : Δημιουργία ελευθέρων ριζών Μετά 15-30΄ : Δημιουργία ελευθέρων ριζών  Βλάβη κυτταρικής μεμβράνης και μιτοχονδρίων Θάνατος κυττάρου

31 ΟΞΕΙΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ Προκαλούνται Προκαλούνται από από Κρίσιμη στένωση αγγείου Κρίσιμη στένωση αγγείου Απόφραξη αγγείου Απόφραξη αγγείου Ρήξη αγγείου και εξαγγείωση αίματος Ρήξη αγγείου και εξαγγείωση αίματος Συχνότητα Συχνότητα 2-3%00 στον γενικό πληθυσμό 2-3%00 στον γενικό πληθυσμό 20%ο σε ηλικίες 60-80 ετών 20%ο σε ηλικίες 60-80 ετών

32 ΟΞΕΙΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΗΠΑ 700000 ΑΕΕ ανά έτος ΗΠΑ 700000 ΑΕΕ ανά έτος 500000 ισχαιμικά 500000 ισχαιμικά Η παγκόσμια επίπτωση των εγκεφαλικών παρουσιάζει μόνο αύξηση, επειδή οι άνθρωποι >65 ετών το 2025 θα αυξηθούν στα 800 εκατ (10% του πληθυσμού) Η παγκόσμια επίπτωση των εγκεφαλικών παρουσιάζει μόνο αύξηση, επειδή οι άνθρωποι >65 ετών το 2025 θα αυξηθούν στα 800 εκατ (10% του πληθυσμού) Το 2050 η ετήσια επίπτωση αναμένεται να είναι Το 2050 η ετήσια επίπτωση αναμένεται να είναι 1 εκατομμύριο (ΗΠΑ) 1 εκατομμύριο (ΗΠΑ)

33 ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Επιταχύνεται από Επιταχύνεται από  Υπέρταση  Κληρονομική προδιάθεση  Σακχαρώδη διαβήτη  Υπερλιπιδαιμία  Κάπνισμα Ιστολογία Ιστολογία Πάχυνση του έσω χιτώνα ατροφία του μέσου χιτώνα Πάχυνση του έσω χιτώνα ατροφία του μέσου χιτώνα απώλεια λείου μυϊκού ιστού συγκέντρωση βλεννοπρωτεινών απώλεια λείου μυϊκού ιστού συγκέντρωση βλεννοπρωτεινών (μεγάλες αρτηρίες) διαπερατότητας ενδοθηλίου συσσώρευση (μεγάλες αρτηρίες) διαπερατότητας ενδοθηλίου συσσώρευση λιπιδίων αθηρωματικές πλάκες εναπόθεση ασβεστίου λιπιδίων αθηρωματικές πλάκες εναπόθεση ασβεστίου εξέλκωση αιμοπεταλιακοί θρόμβοι στένωση αγγείου εξέλκωση αιμοπεταλιακοί θρόμβοι στένωση αγγείου Αρτηριοσκλήρωση και Αθηρωμάτωση =Φυσιολογική φθορά των αγγείων =Φυσιολογική φθορά των αγγείων

34 ΚΥΡΙΟΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Αγγειακή στένωση Αγγειακή στένωση Ενδαγγειακή θρόμβωση Ενδαγγειακή θρόμβωση Εμβολή: απόσπαση θρόμβου ή άλλου υλικού (10-30%). Εμβολή: απόσπαση θρόμβου ή άλλου υλικού (10-30%). Αυξημένη γλοιότητα Αυξημένη γλοιότητα Αγγειόσπασμος: Αγγειόσπασμος: υπαραχνοειδής αιμορραγία υπαραχνοειδής αιμορραγία επιπεπλεγμένη ημικρανία επιπεπλεγμένη ημικρανία Συχνότερη αιτία Συχνότερη αιτία Θρόμβοι από εξελκωμένες αθηρωματικές πλάκες

35 ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ Παροδικά ισχαιμικά επεισόδια ( ΠΙΕ ) Εγκεφαλικό έμφρακτο (από θρόμβωση ή παρατεταμένη ισχαιμία) (από θρόμβωση ή παρατεταμένη ισχαιμία) Εγκεφαλική εμβολή Εγκεφαλικό έμφρακτο από εμβολή Lacunar ( κενοχωριώδης κατάσταση) Εγκεφαλική αιμορραγία

36 ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ Εισβολή: Αιφνίδια Διάρκεια: Μερικά λεπτά έως 24 ώρες Προέλευση: Έσω καρωτίδα, σπονδυλοβασικό, υποκλείδιος, αορτικό τόξο υποκλείδιος, αορτικό τόξο Συμπεριφορά: Επαναλαμβανόμενα

37 ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Αθηρωμάτωση Έσω καρωτίδα (διχασμός) Έσω καρωτίδα (διχασμός) Σπονδυλική αρτηρία Σπονδυλική αρτηρία Αορτικό τόξο Αορτικό τόξο Αιμοδυναμικοί μηχανισμοί Στένωση αγγείου Στένωση αγγείου Μείωση ροής ( ορθοστατική υπόταση) Μείωση ροής ( ορθοστατική υπόταση)Έμβολα Συχνότερη εστία η καρδιά Συχνότερη εστία η καρδιά Απόσπαση θρόμβων από αθηρωματικές πλάκες Απόσπαση θρόμβων από αθηρωματικές πλάκες

38 ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Καρωτιδική κυκλοφορία 1. Παροδικό θάμβος ή αμαύρωση σύστοιχα 2. Μονοπάρεση ή ημιπάρεση, ημιαιμωδία, ημιανοψία αντίθετα (μέση εγκεφαλική) 3. Αφασία (επικρατούν ημισφαίριο)

39 ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Σπονδυλοβασικό σύστημα Σπονδυλοβασικό σύστημα 1. Θάμβος ή Αμαύρωση αμφοτερόπλευρα 2. Ομώνυμη ημιανοψία 3. Αστάθεια ή ασυνεργασία κινήσεων 4. Διαταραχές στην κατανομή των συζυγιών 5. Παρετικά φαινόμενα ετερόπλευρα ή 6. Αισθητικές διαταραχές αμφοτερόπλευρα 7. Συγχυτικά επεισόδια 8. Επεισόδια πτώσης

40 ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΜΦΡΑΚΤΟ Αίτια Αίτια Υπέρταση Υπόταση Υπέρταση Υπόταση ( 2/3 των εμφράκτων ) ( σπανιότερα ) ( 2/3 των εμφράκτων ) ( σπανιότερα ) Παθολογοανατομικά: στάση - οίδημα- νέκρωση-ή και αιμορραγία Παθολογοανατομικά: στάση - οίδημα- νέκρωση-ή και αιμορραγία Επόμενες 2-3 εβδομάδες: μαλάκυνση- κατακερματισμός- χαλαρότητα του ιστού - συνεχιζόμενη φαγοκυττάρωση Επόμενες 2-3 εβδομάδες: μαλάκυνση- κατακερματισμός- χαλαρότητα του ιστού - συνεχιζόμενη φαγοκυττάρωση Σε 4-6 εβδομάδες: κοιλότητα που περιβάλλεται και πληρούται από νευρογλοιακό ιστό και νεόπλαστα τριχοειδή Σε 4-6 εβδομάδες: κοιλότητα που περιβάλλεται και πληρούται από νευρογλοιακό ιστό και νεόπλαστα τριχοειδή Παρατεταμένη ισχαιμία= έμφρακτο

41 ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΜΦΡΑΚΤΑ ΤΥΠΟΙ Εγκατεστημένα: οξεία προσβολή Εγκατεστημένα: οξεία προσβολή Εν εξελίξει: υποξεία προσβολή Εν εξελίξει: υποξεία προσβολή Βραδέα ή χρόνια Βραδέα ή χρόνια Επαναλαμβανόμενα έμφρακτα Επαναλαμβανόμενα έμφρακτα Έφρακτα από παρατεταμένα ΠΙΕ Έφρακτα από παρατεταμένα ΠΙΕ

42 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΄Εσω καρωτίδα ή πρόσθια εγκεφαλικά ΄Εσω καρωτίδα ή πρόσθια εγκεφαλικά Πλήρης απόφραξη:έμφρακτο ημισφαιρίου Πλήρης απόφραξη:έμφρακτο ημισφαιρίου ημιπληγία-κώμα ημιπληγία-κώμα Απόφραξη μεγάλων ενδοκρανιακών αρτηριών, διατιτραινόντων κλάδων Απόφραξη μεγάλων ενδοκρανιακών αρτηριών, διατιτραινόντων κλάδων Αίτια Αίτια Έμβολα από: στένωση διχασμού κοινής καρωτίδας Έμβολα από: στένωση διχασμού κοινής καρωτίδας καρδιά καρδιά αορτή αορτή 70% όλων των περιπτώσεων

43 ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΜΦΡΑΚΤΟ Θρομβωτικό: ραγείσες αθηροσκληρωτικές πλάκες 60% των ισχαιμικών επεισοδίων 70% μεγάλα αγγεία 30% μικρά αγγεία και Lacunnar 70% μεγάλα αγγεία 30% μικρά αγγεία και LacunnarΑίτια  Μεγάλες ηλικίες: ενδοκρανιακή αρτηριοσκλήρωση  Νεώτερες ηλικίες: ΚΑΙ Διαταραχές της πήξεως (αντιφωσφολιπιδαιμικό σύνδρομο, έλλειψη πρωτεΐνης S,C) Δρεπανοκυτταρική νόσος Δρεπανοκυτταρική νόσος Ινομυϊκή δυσπλασία Ινομυϊκή δυσπλασία Διαχωρισμός αρτηριακών στελεχών Διαχωρισμός αρτηριακών στελεχών Αγγειοσύσπαση από χρήση ουσιών Αγγειοσύσπαση από χρήση ουσιών

44 ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΜΦΡΑΚΤΟ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Μέση εγκεφαλική Μέση εγκεφαλική Μαζικό έμφρακτο ή και αιμορραγικό Μαζικό έμφρακτο ή και αιμορραγικό  Αρχικό τμήμα: έντονο οίδημα, ημιπληγία, κώμα  Ανάνηψη: ημιπληγία- ημιυπαισθησία- ομώνυμη ημιανοψία- αφασικές διαταραχές αντίθετα Απόφραξη μετά την έκφυση των φακοραβδωτών: πάρεση και υπαισθησία άνω άκρου- προσώπου Απόφραξη μετά την έκφυση των φακοραβδωτών: πάρεση και υπαισθησία άνω άκρου- προσώπου Απόφραξη των φλοιϊκών κλάδων: Απόφραξη των φλοιϊκών κλάδων:  Πρόσθια κατανομή: αφασία τύπου Broca  Οπίσθια κατανομή: αφασία τύπου Wernicke (επικρατούν ημισφαίριο) Συνήθως εμβολικό

45 ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΜΦΡΑΚΤΟ Αριστερή βρεγματική περιοχή  Ιδεοκινητική απραξία Δεξιά βρεγματική περιοχή  Οπτικοχωρικές διαταραχές  Κατασκευαστική απραξία  Απραξία ενδύσεως

46 ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΜΦΡΑΚΤΟ Πρόσθια εγκεφαλική Πρόσθια εγκεφαλική ΄ Εμφρακτο μέσης επιφάνειας ημισφαιρίου : παράλυση - υπαισθησία αντίστοιχου κάτω άκρου - ακράτεια ούρων Απόφραξη πρίν την έκφυση της διατιτραίνουσας προς την έσω κάψα: + αδυναμία στο πρόσωπο και χέρι Εμφρακτα μετωπιαίων λοβών άμφω : απάθεια, αβουλία, διαταραχές σφιγκτήρων ακινητική αλαλία.

47 ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΜΦΡΑΚΤΟ ΣΠΟΝΔΥΛΟΒΑΣΙΚΟ (οπίσθια εγκεφαλικά) Σπονδυλική αρτηρία Συνδυασμοί ημι και τετραπάρεσης- χιαστής πάρεσης ή και τριπάρεσης με παραλύσεις από τα κατώτερα κρανιακά νεύρα. Σε μεγάλα έμφρακτα κώμα με διευρυσμένες κόρες Συμμετοχή δικτυωτού σχηματισμού: καρδιοαναπνευστικές διαταραχές υπόταση και θάνατος.

48 ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΜΦΡΑΚΤΟ ΣΠΟΝΔΥΛΟΒΑΣΙΚΟ (οπίσθια εγκεφαλικά) ΣΠΟΝΔΥΛΟΒΑΣΙΚΟ (οπίσθια εγκεφαλικά) Βασική αρτηρία Βασική αρτηρία Γέφυρα: τετραπληγία- μύση- φωτοκινητικό αντανακλαστικό άθικτο- κώμα Γέφυρα: τετραπληγία- μύση- φωτοκινητικό αντανακλαστικό άθικτο- κώμα Μεσεγκέφαλος: ακινητική αλαλία - απεγκεφαλισμός. Μεσεγκέφαλος: ακινητική αλαλία - απεγκεφαλισμός. Μαζικά έμφρακτα: εγκεφαλικός θάνατος (κατάργηση αναπνοής και αντανακλαστικών στελέχους) Μαζικά έμφρακτα: εγκεφαλικός θάνατος (κατάργηση αναπνοής και αντανακλαστικών στελέχους) Μικρότερα έμφρακτα: ποικιλία αμφοτερόπλευρων διαταραχών-πυρηνικές και υπερπυρηνικές παραλύσεις κρανιακών νεύρων- συμμετοχή πυραμιδικής και αισθητικής οδού και παρεγκεφαλίδας Μικρότερα έμφρακτα: ποικιλία αμφοτερόπλευρων διαταραχών-πυρηνικές και υπερπυρηνικές παραλύσεις κρανιακών νεύρων- συμμετοχή πυραμιδικής και αισθητικής οδού και παρεγκεφαλίδας

49 ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΜΦΡΑΚΤΟ Οπίσθια εγκεφαλική Οπίσθια εγκεφαλική Κροταφικός - Ινιακός λοβός: ομώνυμη ημιανοψία αντίθετα - διατήρηση κεντρικής όρασης- ημιπάρεση - αταξία Διατιτραίνοντες κλάδοι (θάλαμος -μεσεγκέφαλος- Dejerine Royssy ): ημιυπαισθησία- θαλαμικός πόνος- υπερκινησίες- ημιβαλλισμός-παράλυση της προς τα άνω κίνησης του βλέμματος-κοινού κινητικού- διαπυρηνική οφθαλμοπληγία, κώμα Οπίσθια εγκεφαλική άμφω: φλοιική τύφλωση - νοσοαγνωσία- ενίοτε σωληνωτή όραση ( σύνδρομο Anton)

50 ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΜΦΡΑΚΤΟ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (επαλλάσσουσες συνδρομές ) (επαλλάσσουσες συνδρομές ) Παραλύσεις εγκεφαλικών συζυγιών σύστοιχα Παραλύσεις εγκεφαλικών συζυγιών σύστοιχα και ημιϋπαισθησία ή πάρεση αντίστοιχα και ημιϋπαισθησία ή πάρεση αντίστοιχα Πλάγιο προμηκικό (Wallemberg) Βασική ή οπίσθια κάτω παρεγκεφαλιδική Βασική ή οπίσθια κάτω παρεγκεφαλιδική Μέσο προμηκικό Σπονδυλική ή μέσες διατιτραίνουσες Σπονδυλική ή μέσες διατιτραίνουσες

51 ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΜΦΡΑΚΤΟ Πλάγιο γεφυρικό: πρόσθια κάτω παρεγκεφαλιδική (κάτω) άνω παρεγκεφαλιδική (άνω) άνω παρεγκεφαλιδική (άνω) Μέσο γεφυρικό: Παράμεσοι κλάδοι βασικής Σύνδρομο Millard-Gubler Άλλα γεφυρικά σύνδρομα Σύνδρομο εγκλεισμού: Βασικό μέρος της γέφυρας με καταστροφή φλοιοπρομηκικών και φλοιονωτιαίων πυραμιδικών ινών Έμφρακτα μεσεγκεφάλου: σύνδρομο Weber

52 ΕΜΦΡΑΚΤΟ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ

53 ΕΜΦΡΑΚΤΟ ΔΕΞΙΟΥ ΙΝΙΑΚΟΥ ΛΟΒΟΥ ΜRI

54 ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ

55 ΜΕΤΑ ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ

56 MRI ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΕΜΦΡΑΚΤΟ diffusion weigthed ADC

57 ΑΛΛΑ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ Υπερτασική εγκεφαλοπάθεια: κακοήθης υπέρταση Έντονη κεφαλαλγία, σύγχυση, υπνηλία, διαταραχή όρασης, επιληπτικές κρίσεις και οίδημα θηλών. Έντονη κεφαλαλγία, σύγχυση, υπνηλία, διαταραχή όρασης, επιληπτικές κρίσεις και οίδημα θηλών. Αποδίδεται σε οίδημα και γενικευμένες διαταραχές στο επίπεδο των αρτηριολίων λόγω απώλειας της αυτορρύθμισης. Αποδίδεται σε οίδημα και γενικευμένες διαταραχές στο επίπεδο των αρτηριολίων λόγω απώλειας της αυτορρύθμισης. Πολυεμφραγματική άνοια ή εγκεφαλοπάθεια. Ψευδοπρομηκική παράλυση: Πολλαπλά αμφοτερόπλευρα έμφρακτα που βλάπτουν την φλοιοπρομηκική οδό και τις φλοιοθαλαμικές συνδέσεις. Ινομυώδης υπερπλασία: Ινομυώδεις ζώνες άγνωστης προέλευσης που προκαλούν στένωση μεγάλων αρτηριών και μπορεί να προκαλέσουν ΠΙΕ.

58 ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ Οξύ επεισόδιο με μονήρη ή πολλαπλά έμφρακτα Οξύ επεισόδιο με μονήρη ή πολλαπλά έμφρακτα από θρόμβο ή άλλο υλικό από απομακρυσμένη από θρόμβο ή άλλο υλικό από απομακρυσμένη εστία εστία Πιθανόν λύση του εμβόλου - επαναιμάτωση Πιθανόν λύση του εμβόλου - επαναιμάτωση -ταχεία ανάρρωση -ταχεία ανάρρωση Εμφανίζεται μετά από δοκιμασία Valsava Εμφανίζεται μετά από δοκιμασία Valsava Μικρά έμβολα περνούν ή διαλύονται Μικρά έμβολα περνούν ή διαλύονται

59 ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ Προέλευση Εμβόλων Προέλευση Εμβόλων  Καρδιά: 20-30%  στένωση της μιτροειδούς  ενδοκαρδίτιδα  κολπική μαρμαρυγή  έμφρακτο μυοκαρδίου Καρδιακά έμβολα διανέμονται σε όλο το σώμα  >80% των συμπτωματικών αφορούν στον εγκέφαλο  80% αυτών αφορά στην πρόσθια κυκλοφορία.  Μεγάλα αγγεία: (έσω καρωτίδα και αορτικό τόξο).

60 ΠΗΓΕΣ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΕΜΒΟΛΩΝ

61 ΘΡΟΜΒΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

62 ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ Τα Εμβολικά επεισόδια μετατρέπονται σε Τα Εμβολικά επεισόδια μετατρέπονται σε αιμορραγικά χωρίς επιβάρυνση του ασθενούς αιμορραγικά χωρίς επιβάρυνση του ασθενούς Τα έμβολα προκαλούν ισχαιμία και έμφρακτο Τα έμβολα προκαλούν ισχαιμία και έμφρακτο αν δεν διαλυθούν αν δεν διαλυθούν Τα σηπτικά έμβολα μπορεί να δημιουργήσουν Τα σηπτικά έμβολα μπορεί να δημιουργήσουν αποστήματα αποστήματα Η έναρξη των συμπτωμάτων είναι αστραπιαία Η έναρξη των συμπτωμάτων είναι αστραπιαία Αφορούν συνήθως στην μέση εγκεφαλική Αφορούν συνήθως στην μέση εγκεφαλική Κλινικές εκδηλώσεις από το ημισφαίριο Κλινικές εκδηλώσεις από το ημισφαίριο

63 ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Υπέρταση ( στενώσεις και ανευρύσματα) Υπέρταση ( στενώσεις και ανευρύσματα) Αγγειακές διαμαρτίες Αγγειακές διαμαρτίες Αιμορραγική διάθεση Αιμορραγική διάθεση Σηπτικές καταστάσεις Σηπτικές καταστάσεις Κακοήθεις όγκοι Κακοήθεις όγκοι Αρτηριίτιδες Αρτηριίτιδες Τραύματα Τραύματα Αιμορραγικά έμφρακτα Αιμορραγικά έμφρακτα Αντιπηκτικά Αντιπηκτικά Αλλα φάρμακα (αμφεταμίνη κοκαΐνη) Αλλα φάρμακα (αμφεταμίνη κοκαΐνη)

64 ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ Συχνότερη εντόπιση Βασικά γάγγλια-θάλαμος-έσω κάψα-στέλεχος Βασικά γάγγλια-θάλαμος-έσω κάψα-στέλεχος Ενδοκοιλιακή αιμορραγία: επέκταση στις κοιλίες Καταστροφή του παρεγχύματος και οίδημα Καταστροφή του παρεγχύματος και οίδημα Εάν ο ασθενής επιζήσει Εάν ο ασθενής επιζήσει Η βλάβη συρρικνώνεται αντικαθίσταται από νευρογλοία και νεόπλαστα αγγεία και αφήνει κοιλότητα που ίσως περιέχει ασβεστωμένα πήγματα Η βλάβη συρρικνώνεται αντικαθίσταται από νευρογλοία και νεόπλαστα αγγεία και αφήνει κοιλότητα που ίσως περιέχει ασβεστωμένα πήγματα

65 ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Εγκαθίσταται οξέως μετά από ρήξη αγγείου και εξαγγείωση αίματος στον εγκέφαλο

66 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Έντονη κεφαλαλγία, εμετός, επιληπτικές κρίσεις, συνειδησιακές διαταραχές, κώμα Ημισφαίρια: χαλαρή ημιπληγία, συζυγής στροφή βλέμματος στο αντίθετο πλάγιο Εγκολεασμός αγκιστρωτής έλικας: μυδρίαση αντίθετα Αιμορραγία στελέχους (γέφυρα): βαθύ κώμα- άρρυθμη αναπνοή-μύση- απουσία οφθαλμοκεφαλικών αντανακλαστικών- τετραπληγία- παράλυση κρανιακών νεύρων αμφοτερόπλευρα

67 ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Μεγάλες αιμορραγίες Θάνατος Υποξείες αιμορραγίες Ηπια κλινική εικόνα Ηπια κλινική εικόναή Αιφνίδια επιβάρυνση Αιφνίδια επιβάρυνση

68 ΑΙΜΑΤΩΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΡΟΤΑΦΙΚΟΥ ΛΟΒΟΥ ΟΠΙΣΘΙΟ

69 ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΕΣΩ ΚΑΡΩΤΙΔΑΣ

70 ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ

71 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ιστορικό Φυσική εξέταση 5 ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 5 ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1ον Εκτίμηση αναπνευστικών οδών, αναπνοής και κυκλοφορίας κυκλοφορίας 2ον Αναγνώριση πιθανών αιτίων ΑΕΕ 3ον Αναγνώριση καταστάσεων που μιμούνται ΑΕΕ 4ον Προσδιορισμός της βαρύτητας της νευρολογικής προσβολής προσβολής 5ον Αναγνώριση υποκειμένων νοσημάτων

72 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Καρδιολογικός έλεγχος Ακτινογραφία θώρακος Ακτινογραφία θώρακος Αιματολογικός και βιοχημικός έλεγχος Αιματολογικός και βιοχημικός έλεγχος Αξονική τομογραφία Αξονική τομογραφία Μαγνητική τομογραφία Μαγνητική τομογραφία Υπέρηχοι ( καρδιά καρωτίδες) Υπέρηχοι ( καρδιά καρωτίδες) ΟΝΠ (υπαραχνοειδής αιμορραγία μετά την ΑΤ) ΟΝΠ (υπαραχνοειδής αιμορραγία μετά την ΑΤ) Αγγειογραφία (ΠΙΕ) Αγγειογραφία (ΠΙΕ) ΗΕΓ και για την παρακολούθηση ΗΕΓ και για την παρακολούθηση

73 ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Ημικρανία Ημικρανία Ενδοκοιλιακή αιμορραγία Ενδοκοιλιακή αιμορραγία Κρανιακό τραύμα Κρανιακό τραύμα ΄Ογκος εγκεφάλου ΄Ογκος εγκεφάλου Μετεπιληπτικές καταστάσεις Μετεπιληπτικές καταστάσεις Λειτουργικά ελλείμματα Λειτουργικά ελλείμματα Συστηματικές λοιμώξεις Συστηματικές λοιμώξεις Τοξικές μεταβολικές καταστάσεις (υπογλυκαιμία, Τοξικές μεταβολικές καταστάσεις (υπογλυκαιμία, οξεία νεφρική ανεπάρκεια, ηπατική εγκεφαλοπάθεια, φάρμακα) οξεία νεφρική ανεπάρκεια, ηπατική εγκεφαλοπάθεια, φάρμακα)

74 ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΠΙΕ ΠΙΕ Παράπλευρη κυκλοφορία Άρση αιτίας εκπομπής εμβόλων Αλλιώς σε 3-5 χρόνια το 50% θα εμφανίσει βαριά οξεία προσβολή. Υποτροπή στο 10% στους επόμενους 3 μήνες Μεγαλύτερος κίνδυνος στις επόμενες 2 ημέρες. Έμφρακτα Έμφρακτα Η πρόγνωση εξαρτάται από το αγγείο Υποτροπή θα συμβεί στο 10% τον πρώτο χρόνο και 4% ανά έτος  σταματούν

75 ΠΡΟΓΝΩΣΗ Παθολογοανατομικοί τύποι στην SPECT το 1ο 24ωρο Παθολογοανατομικοί τύποι στην SPECT το 1ο 24ωρο 1.Δυσαρμονία στην διήθηση- διάχυση: 70% 2.Πλήρης ισχαιμία: 10-20% 3.Επαναιμάτωση: 10-15% 1ο 24ωρο: 20-40% επανασηραγγοποιείται 1ο 24ωρο: 20-40% επανασηραγγοποιείται 70% την 1η εβδομάδα και 90% έως την 3η εβδομάδα. 70% την 1η εβδομάδα και 90% έως την 3η εβδομάδα. Επαναιμάτωση <24 ώρες: μικρό έμφρακτο Μεταγενέστερη: αιμορραγική μετατροπή Μετά 6 μήνες Μετά 6 μήνες 30% θάνατος 20-30% ήπια ή βαριά αναπηρία 20-30% ήπια ή μέτρια αναπηρία 20-30% καλά

76 ΠΡΟΓΝΩΣΗ Θνησιμότητα Θνησιμότητα Απόφραξη μέσης εγκεφαλικής 25% στις πρώτες εβδομάδες 25% στις πρώτες εβδομάδες 35% στον πρώτο χρόνο 35% στον πρώτο χρόνο 35% στα πέντε χρόνια 35% στα πέντε χρόνια Εγκεφαλική εμβολή 25-35% Εγκεφαλική εμβολή 25-35% Εμβολή από λίπος 50-70% Εμβολή από λίπος 50-70% Εγκεφαλική αιμορραγία με κώμα 90% Εγκεφαλική αιμορραγία με κώμα 90% Εγκεφαλικό στέλεχος και παρεγκεφαλίδα 100% Εγκεφαλικό στέλεχος και παρεγκεφαλίδα 100% Εάν επιζήσουν 75% κινούνται χωρίς βοήθεια Εάν επιζήσουν 75% κινούνται χωρίς βοήθεια

77 ΘΕΡΑΠΕΙΑ  Γενική  Ειδική 1. Αποιδηματική αγωγή 1. Αποιδηματική αγωγή 2. Χαμηλού μοριακού βάρους δεξτράνες 2. Χαμηλού μοριακού βάρους δεξτράνες 3. Αντιαιμοπεταλιακά 3. Αντιαιμοπεταλιακά 4. Αντιπηκτικά 4. Αντιπηκτικά 5. Θρομβόλυση 5. Θρομβόλυση 6. Χειρουργική αντιμετώπιση 6. Χειρουργική αντιμετώπιση Διατήρηση των ζωτικών λειτουργιών

78 ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ Πρωτοπαθής Πρωτοπαθής Δευτεροπαθής Δευτεροπαθής

79 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Συγγενές σακκοειδές ανεύρυσμα (50%) Συγγενές σακκοειδές ανεύρυσμα (50%) Αγγείωμα Αγγείωμα Κληρονομική τηλεαγγειεκτασία Sturge-Weber Κληρονομική τηλεαγγειεκτασία Sturge-Weber Μυκωτικά ανευρύσματα- κοκκιώματα Μυκωτικά ανευρύσματα- κοκκιώματα Μεταστατικοί όγκοι Μεταστατικοί όγκοι Αιμαγγειοβλαστώματα Αιμαγγειοβλαστώματα Οζώδης πολυαρτηρίτις-αναφυλακτοειδής πορφύρα-ΣΕΛ Οζώδης πολυαρτηρίτις-αναφυλακτοειδής πορφύρα-ΣΕΛ Εγκεφαλική φλεβική θρόμβωση Εγκεφαλική φλεβική θρόμβωση Αιμορραγικές διαθέσεις-αιματολογικές κακοήθειες Αιμορραγικές διαθέσεις-αιματολογικές κακοήθειες Υπέρταση Υπέρταση Αρτηριοσκλήρυνση –ανευρύσματα Αρτηριοσκλήρυνση –ανευρύσματα Αυτόματη ρήξη αρτηρίας Αυτόματη ρήξη αρτηρίας

80 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Αιφνίδια εγκατάσταση-έντονη ινιακή κεφαλαλγία Αιφνίδια εγκατάσταση-έντονη ινιακή κεφαλαλγία Περίπου το ¼ των ασθενών πέφτει σε κώμα Δυσκαμψία αυχένα και σημείο Kerning Βυθοσκοπικά: υποϋαλοειδείς αιμορραγίες ή και οίδημα θηλών. Βυθοσκοπικά: υποϋαλοειδείς αιμορραγίες ή και οίδημα θηλών. Ημιπάρεση θα εμφανιστεί αργότερα από τον αντιδραστικό στην έξοδο αίματος αγγειόσπασμο Συνήθως δεν υπάρχει εστιακή σημειολογία ίσως κρανιακές παραλύσεις ίσως κρανιακές παραλύσεις

81 ΔΙΑΓΝΩΣΗ Οσφυονωτιαία παρακέντηση Οσφυονωτιαία παρακέντηση Τα ερυθρά εξαφανίζονται σε μία εβδομάδα Αξονική τομογραφία Αξονική τομογραφία Αγγειογραφία: Μέθοδος εκλογής, στις πρώτες 1-2 ημέρες ή μετά από 2 εβδομάδες. Αγγειογραφία: Μέθοδος εκλογής, στις πρώτες 1-2 ημέρες ή μετά από 2 εβδομάδες. ΕΝΥ ΕΝΥ πίεση πάντοτε αυξημένη πίεση πάντοτε αυξημένη αιμορραγικό αιμορραγικό σάκχαρο χαμηλό σάκχαρο χαμηλό

82 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ Επανάληψη της αιμορραγίας Επανάληψη της αιμορραγίας Εγκεφαλική ισχαιμία (μείωση της ροής, αύξηση της ενδοκράνιας πίεσης, αύξηση της γλοιότητας) Εγκεφαλική ισχαιμία (μείωση της ροής, αύξηση της ενδοκράνιας πίεσης, αύξηση της γλοιότητας) Υδροκέφαλος: εξωτερικός (στην δεξαμενή και τα αραχνοειδή σωμάτια) Υδροκέφαλος: εξωτερικός (στην δεξαμενή και τα αραχνοειδή σωμάτια) εσωτερικός (στο κοιλιακό σύστημα) εσωτερικός (στο κοιλιακό σύστημα) Συμπτώματα Συμπτώματα Εμφάνιση υπνηλίας που αν χειροτερεύσει, ο ασθενής χειρουργείται Εμφάνιση υπνηλίας που αν χειροτερεύσει, ο ασθενής χειρουργείται

83 ΠΡΟΓΝΩΣΗ Θνησιμότητα: 30% στις πρώτες 24 ώρες Θνησιμότητα: 30% στις πρώτες 24 ώρες Το 40% υποκύπτει στην πρώτη αιμορραγία και την πρώτη εβδομάδα Το 40% υποκύπτει στην πρώτη αιμορραγία και την πρώτη εβδομάδα Το 30% εμφανίζει επαναληπτική αιμορραγία τον πρώτο μήνα Το 30% εμφανίζει επαναληπτική αιμορραγία τον πρώτο μήνα Οι περισσότεροι την 5η- 9η ημέρα Οι περισσότεροι την 5η- 9η ημέρα Ισχαιμία και έμφρακτο παρουσιάζει το 25% μεταξύ Ισχαιμία και έμφρακτο παρουσιάζει το 25% μεταξύ 4ης και 10ης ημέρας 4ης και 10ης ημέρας Γι αυτό οι ασθενείς πρέπει να αντιμετωπίζονται τα 2 πρώτα 24ωρα

84 ΘΕΡΑΠΕΙΑ Γενική Γενική Αυστηρή κατάκλιση Αυστηρή κατάκλιση Ηρεμιστικά – Αναλγητικά Ηρεμιστικά – Αναλγητικά Ήπια καθαρτικά Ήπια καθαρτικά Προφυλακτική αντιεπιληπτική αγωγή Προφυλακτική αντιεπιληπτική αγωγή Νιμοδιπίνη Νιμοδιπίνη Ελαφρά αντιϋπερτασική αγωγή Ελαφρά αντιϋπερτασική αγωγή Αύξηση του όγκου του πλάσματος Αύξηση του όγκου του πλάσματος Μανιτόλη με προσοχή (οίδημα) Μανιτόλη με προσοχή (οίδημα) Δεξαμεθαζόνη στο μεγάλο οίδημα Δεξαμεθαζόνη στο μεγάλο οίδημα

85 ΘΕΡΑΠΕΙΑ Τελική θεραπεία Τελική θεραπεία Η Χειρουργική επέμβαση Χειρουργική επέμβαση

86 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ Αρτηριοσκληρωτική άνοια Αρτηριοσκληρωτική άνοια Πολυεμφραγματική εγκεφαλοπάθεια Πολυεμφραγματική εγκεφαλοπάθεια Κενοχωριώδης κατάσταση Κενοχωριώδης κατάσταση Νόσος Binswanger: Εκτεταμένες περιοχές με κυστική εκφύλιση, απομυελίνωση και μακροσκοπική ατροφία της λευκής ουσίας Νόσος Binswanger: Εκτεταμένες περιοχές με κυστική εκφύλιση, απομυελίνωση και μακροσκοπική ατροφία της λευκής ουσίας Ψευδοπρομηκική παράλυση αγγειακής προέλευσης. Ψευδοπρομηκική παράλυση αγγειακής προέλευσης. Εγκεφαλοπάθειες από χρόνιες αρτηρίτιδες Εγκεφαλοπάθειες από χρόνιες αρτηρίτιδες

87 ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΦΛΕΒΟΘΡΟΜΒΩΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κύηση, λοχεία, χρήση αντισυλληπτικών, αφυδάτωση ελκώδης κολίτις, φλεγμονές παραρρινίων Θρομβώσεις πλαγίου κόλπου: (μέση ωτίτις, μαστοειδίτις) Θρομβώσεις σηραγγώδους κόλπου: ( κόγχος παραρρίνια) Θρομβώσεις οβελιαίου κόλπου: ( παραρρίνια επι ή υποσκληρίδια εμπυήματα) Βαρειά κλινική εικόνα με πυρετό εστιακή σημειολογία οφθαλμοπληγία Θεραπεία : Αντιβιοτικά ή και χειρουργείο

88 ΑΠΩΛΕΙΑ ΡΟΗΣ ΣΤΟΝ ΕΓΚΑΡΣΙΟ ΚΟΛΠΟ

89 ΑΠΩΛΕΙΑ ΡΟΗΣ ΣΤΟΝ ΕΓΚΑΡΣΙΟ ΚΑΙ ΣΙΓΜΟΕΙΔΗ ΚΟΛΠΟ


Κατέβασμα ppt "ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ TIME IS BRAIN. ΟΡΙΣΜΟΣ Οξεία διακοπή της εγκεφαλικής κυκλοφορίας, που οδηγεί σε ισχαιμία και απώλεια της νευρολογικής λειτουργίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google