Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ANTIΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ ΜΠΟΥΜΠΑΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ANTIΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ ΜΠΟΥΜΠΑΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ANTIΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ ΜΠΟΥΜΠΑΣ

2 Αντιρευματικά φάρμακα που συνταγογραφούνται συχνά •ΜΣΑΦ •Ακεταμινοφαίνη •Αντιοστεοπορωτικά (διφωσφονικά, οιστρογόνα) •Αντιυπερουριχαιμικά •Κορτικοειδή •Μεθοτρεξάτη-υδροξυχλωροκίνη

3 Φάρμακα στην Τρίτη Ηλικία •Φαρμακοκινητική -Απορρόφηση -Κατανομή - Μεταβολισμός -Απέκκριση •Φαρμακοδυναμική •Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων •Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων υποκειμένων νοσημάτων (comorbidity)

4 ΜΗ ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΦΑΡΜΑΚΑ (ΜΣΑΦ, NSAID) •Αναστέλλουν την κυκλοοξυγενάση (COX-COX1, COX2. •Αναστολή σύνθεσης προσταγλανδινών •Cox-1: γαστροπροστασία, συσσώρευση αιμοπεταλίων, σπειραματική διήθηση •Cox-2: σπειραματική διήθηση •Εκλεκτικοί αναστολείς Cox-2 (κοξίμπες):celecoxib, rofecoxib,valdecoxib

5 ΜΣΑΦ- ΓΕ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ (Ι) •Ευρέως διαδεδομένη χρήση-ένα από τα συχνότερα συνταγογραφούμενα φάρμακα διεθνώς •2,600 θάνατοι ετησίως σε ασθενείς με ΡΑ (ΗΠΑ) λόγω επιπλοκών έλκους πεπτικού (συνήθως ασυμπτωματικά)!!! •O ρόλος του H. Pylori ασαφής. Επί ιστορικού έλκους συνιστάται εξέταση πριν από την χορήγηση ΜΣΑΦ ή ασπιρίνης και θεραπεία εκρίζωσης

6 ΜΣΑΦ- ΓΕ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ (ΙΙ) •Παράγοντες κινδύνου(American College of Gastroenterology) -ηλικία >60 (x4-5) - ιστορικό έλκους ή γαστρορραγία (x4-5) -σύγχρονη λήψη κορτικοειδών (x4-5) -σύγχρονη λήψη αντιπηκτικών (x10-15) -υψηλή (>2x) δόση (x10) •Σε ασθενείς με παράγοντες κινδύνου πρόληψη με μισοπροστόλη ή αναστολείς της αντλίας πρωτονίων (όχι ανταγωνιστές υποδοχέων H2-πρόληψη μόνο ελκους 12δακτύλου) ή λήψη εκλεκτικών αναστολέων της Cox2). • Οι στρατηγικές αυτές μειώνουν σημαντικά τις επιπλοκές αλλά δεν τις μηδενίζουν.

7 ΜΣΑΦ-ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ εκτός ΓΕ •Νεφροί –Οξεία ανεπάρκεια, νεφρωσικό σύνδρομο –Παράγοντες κινδύνου: αφυδάτωση, καρδιακή ανεπάρκεια, κίρρωση •Πνεύμονες –Βρογχόσπασμος σε επιρρεπή άτομα •Αιμοπετάλια –Αιμορραγίες, θρομβώσεις (σπάνιες) •ΚΝΣ –Άσηπτη μηνιγγίτιδα, ψύχωση, εμβοές, κατάθλιψη, νοητική έκπτωση

8 Ακεταμινοφαίνη –Φάρμακο πρώτης εκλογής σε δόσεις μέχρι 4g/ημέρα στήν οστεοαρθρίτιδα (Αμερικανικές και Ευρωπαϊκές οδηγίες) –Συνεχής χρήση ακεταμινοφαίνης (και ασπιρίνης) έχει ενοχοποιηθεί για χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (N Eng. J Med 2001). –Αληθής συσχέτιση οφειλόμενη σε υποκείμενα νοσήματα που υπαγορεύουν αυξημένη χρήση αναλγητικών; –Άλλες μελέτες εγείρουν την πιθανότητα για ΓΕ τοξικότητα της ακεταμινοφαίνης-το εύρημα αυτό δεν έχει τεκμηριωθεί.

9 Αντιϋπερουριχαιμικά φάρμακα •Η ασυμπτωματική υπερουριχαιμία θεραπεύεται μόνο στην Ελλάδα !!!!! •Μυοπάθεια από κολχικίνη. Μείωση δόσης σε 0.5mg/ημέρα επί κρεατινίνης > 1.6 mg/dl •Αλοπουρινόλη (συνήθης δόση: 300mg/ημέρα) στους ηλικιωμένους 50-100mg/ημέρα αρχικά. •Σοβαρές αντιδράσεις υπερευαισθησίας (τοξική επιδερμική νεκρόλυση- θανατηφόρες στο 20-30%) •Τοξικότητα μυελού, ηπατίτιδα, νεφρίτιδα, αγγειίτιδα, πυρετός •Μείωση της δόσης της αζαθειοπρίνης κατά 50-75% επί συγχορήγησης με με αλοπουρινόλη (η αζαθειοπρίνη ως ανάλογο της πουρίνης μεταβολίζεται από την οξειδάση της ξανθίνης)

10 Ουρική αρθρίτιδα Επιβεβαίωση ουρικής αρθρίτιδας με εξέταση αρθρικού υγρού γιά κρυστάλλους ουρικού οξέως

11 ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ •Κλινική φαρμακολογία •Μηχανισμοί δράσεως •Θεραπεία –Γενικές αρχές –Παρενέργειες

12 _______________________________________________ Βιολογική Τ 1/2 (ώρες) Σχετική δραστηριότητα _______________________________________________ Υδροκορτιζόνη8-121 Πρεδνιζόνη 8-125 Πρεδνιζολόνη8-126 Δεξαμεθαζόνη36-54> 30 _______________________________________________

13 Μοριακή δράση •Σύμπλεγμα κορτικοειδών-υποδοχέα •Μετακίνηση στον πυρήνα •Αύξηση/μείωση μεταγραφής γονιδίων •Αναστολή σύνδεσης μεταγραφικών παραγόντων όπως NFκB, AP-1

14 Boumpas, D. T. et. al. Ann Intern Med 1993;119:1198-1208 Mechanisms of glucocorticoid action

15 Boumpas, D. T. et. al. Ann Intern Med 1993;119:1198-1208 Nuclear factors involved in regulation of interleukin-2 gene expression

16 Φλεγμονή •Διαπύδηση φλεγμονωδών κυττάρων –Χημειοκίνες –Μόρια προσκολλήσεως •Ενεργοποίηση •Ιστική βλάβη

17 Boumpas, D. T. et. al. Ann Intern Med 1993;119:1198-1208 Models of the pathogenesis of inflammation and immune injury

18 Boumpas, D. T. et. al. Ann Intern Med 1993;119:1198-1208 Cellular adhesion molecules

19

20 Αντιφλεγμονώδεις/ανοσοκατασταλτικές ιδιότητες Μηχανισμοί •Μικρές δόσεις –Μείωση προσταγλανδινών, λευκοτριενών –Μείωση διαπύδησης κυττάρων στις εστίες φλεγμονής –Αναστολή λειτουργίας μακροφάγων •Μέτριες δόσεις –Αναστολή λειτουργίας Τα κυττάρων –Μείωση παραγωγής κυττοκινών •Υψηλές δόσεις –Αναστολή λειτουργίας ουδτεροφίλων/Β λεμφοκυττάρων

21 Κλινική χρήση πρεδνιζόνης •Χαμηλές δόσεις:7.5mg-10 mg/ημέρα •Μέτριες δόσεις:10-40 mg/ημέρα •Υψηλές δόσεις:>40 mg/ημέρα

22 Boumpas, D. T. et. al. Ann Intern Med 1993;119:1198-1208 Medical Complications of Glucocorticoid Therapy

23 Παρενέργειες •Επίδραση υποκείμενης νόσου/τροποποιητικοί παράγοντες •Συνολική δόση •Ιδιοσυγκρασιακές

24 Τροποποιητικοί παράγοντες: Παράδειγμα 1415 ασθενείς με έλκος πεπτικού Σχετικός κίνδυνος Συνολικά2 Με ΜΣΑΦ4.4 Χωρίς ΜΣΑΦ1.1 ______________ Ann Intern Med 1991

25 Υποκείμενη νόσος: Παράδειγμα •Άσηπτη νέκρωση: ΣΕΛ, ΦΕΕ •Λοιμώξεις ΝόσοςΣχετικός κίνδυνος Νευρολογική νόσος2.8 Γαστρεντερική 1.4 Νεφρική 1.0

26 Λοιμώξεις (Μετα-ανάλυση) •Αύξηση κινδύνου μόνο για δόσεις πρεδνιζόνης >700mg(π.χ. 40mg/ημέρα x 14 ημέρες) •Δόσεις <10mg/ημέρα δεν αυξάνουν τον κίνδυνο •Σχετικός κίνδυνος Πρεδνιζόνη <20mg/ημέρα: 1.3 >20mg/ημέρα: 2.1 •Ευκαιριακές λοιμώξεις ανά πρεδνιζόνη >40mg/ημέρα για > 4 εβδομάδες ______________ Rev. Infect Dis 1989;11:954

27 Χρόνια θεραπεία (>3 μήνες) •Απαράδεκτες οι υψηλές δόσεις (> 40mg/ημέρα •Χαμηλές δόσεις επιτρεπτές (< 10mg/ημέρα •Οφθαλμολογική εξέταση •Πρόληψη/θεραπεία οστεοπόρωσης

28 Πρόληψη/Θεραπεία •Κριτήρια Χρόνια λήψη (>3 μήνες) Δόσεις > 5 mg/ημέρα: μετά την εμμηνόπαυση >7.5 mg/ημέρα: πριν την εμμηνόπαυση •CaC03 1000mg/ημέρα V Διφωσφονικά Ετρετινάτη: 2 εβδομάδες 400 mg/ημέρα κάθε τρίμηνο Αλενδρονάτη: καθημερινά 10 mg/ημέρα •Ταυτόχρονα με την έναρξη της θεραπείας με κορτικοστεροειδή !

29 Οστονέκρωση •Δοσοεξαρτώμενη ιδίως σε υψηλές δόσεις •? Ιδιοσυγκρασιακή αντίδραση

30 Πλεονεκτήματα ημέρα παρ’ημέρα χρήσεως •Μείωση –Διαταραχής ΗΡΑ άξονα –Διαταραχής αυξήσεως –Χαρακτηριστικών Cushing –Κινδύνου λοιμώξεων

31 «Medrol pack» •Πρεδνιζόνη 60 mg/ημέρα •Μείωση κατά 10 mg/ημέρα •Διακοπή εντός 6 ημερών

32 Αθηρωματώδης Νόσος •Χρόνια χορήγηση πρεδνιζόνης > 10 mg/ημέρα •Μηχανισμοί: ανταγωνισμός ινσουλίνης, υπεργλυκαιμία, υπερινσουλιναιμία, δυσλιπιδαιμία, υπέρταση

33 PULSE STEROIDS AND ANTICOAGULATION Ann Intern Med 132: 631, 2000 •Case series:10 patients receiving Vitamin K antagonists and pulse IVMP •INR tripled after therapy •Monitor INR during IVMP (?)

34 Οστεοπόρωση

35 Οστεοπόρωση: Μείζονα ζητήματα •Σημασία: Αύξηση καταγμάτων κατά 50-300%! •Ασφαλής δόση η οδός: ΌΧΙ •Αντιστρεπτή: ναι μεν αλλά… •Πρόληψη/θεραπεία: εφικτή

36 Ημερήσια παραγωγή κορτιζόλης •Παλιές μελέτες1-15mg/m2 ημέρα (~6mg πρεδνιζόνης/ημέρα) •Νέες μελέτες5-7mg/m2 ημέρα (2.1mg πρεδνιζόνης/ημέρα) ______________ J. Clin Endocrinol Metabol 71: 39,1991

37 Καταστολή επινεφριδίων •Καθημερινή χρήση > 1 μήνα •Υδροκορτιζόνη 100 mg κάθε 8 ώρες x 3 ημέρες για εγχειρήσεις υπό γενική αναισθησία •«Ψευδορευματισμός» (μέσω IL-6)

38 ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ •Συχνές Ενδείξεις - ΧΑΠ, Ρευματοειδής αρθρίτιδα, ρευματική πολυμυαλγία/κροταφική αρτηριίτιδα, άλλες αγγειίτιδες •Δόσεις >5mg πρεδνιζόνης/ημέρα επί >3 μήνες απαιτούν πρόληψη για οστεοπόρωση •Διφωσφονικά •CaC03 1000mg/ημέρα (με την τροφή!) •Vit D 100-800 IU/ημέρα •Δόσεις πρεδνιζόνης> 10mg/ημέρα για διάστημα >2-3 μήνες απαράδεκτη σήμερα!!!!

39 ΜΕΘΟΤΡΕΞΑΤΗ •Αντενδείκνυται σε ασθενείς με κρεατινίνη ορού >2.0-2.5 mg/dl •Συνήθης αρχική δόση σε ηλικιωμένους 5mg-7.5 mg/εβδομάδα •Αυξημένη τοξικότητα από το μυελό επί συγχορήγησης τριμεθοπρίμης/σουλφομεθοξαζόλης

40 METHOTREXATE& PULMONARY TOXICITY(1) •Prevalence 0.7-7% •Most often a subacute process (>1wk, <1 month) • Unpredictable. However 50% within first 6-7 months •Mortality up to 20%. • Positively NO RETREATMENT!!!!!

41 METHOTREXATE& PULMONARY TOXICITY(2) •Dyspnea (95%), non-productive cough (80%), fever (70%). •Hypoxia (02 sat <90% in Rm Air, DLCO<70%) •Alveolar on interstitial infiltrates. If CXR is normal but high suspicion: chest CT •Peripheral blood eosinophilia •Have to R/0 infection (cultures, BAL)

42 Olsen, N. J. et al. N Engl J Med 2004;350:2167-2179 New Drugs for the Treatment of Rheumatoid Arthritis

43 Olsen, N. J. et al. N Engl J Med 2004;350:2167-2179 Rates of Response to Leflunomide as Compared with Other Disease-Modifying Agents and Placebo

44 ADVERSE EVENTS % (2001 ) LEF (n=315) Plcb (n=210) SSZ (n=133) MTX (n=182) Diarrhea27121020 Nausea1311918 Abn LFT1024 Pruritus5232 Mouth ulcer 54310 Pneumo- nitis 0001

45 LEFLUNAMIDE vs MTX (A&R 44:1984, 2001) •2 year follow up of 3 original RCT. •LEF (n=190), MTX (n=128). •Mean (±SD) maintenance dose:LEF 19,6±1,99 vs MTX 12,6±4,69 •ACR response 20%: LEF 79% vs MTX 67% (p=0,049) •Mean change in total Sharp scores: LEF 1,6 vs MTX 1,2 •HAQ DI:LEF –0,60 vs MTX –0,37 (p=0,005) •Serious Rx related AE:LEF 1,6% vs MTX3,7%

46 Olsen, N. J. et al. N Engl J Med 2004;350:2167-2179 Monitoring Recommendations

47 Drugs and Foods that Affect CsA •Increase concentration –Antifungals (Ketoconazole, Fluconazole, Itraconazole) –Macrolides (erythromycion, clarithromycin) –Calcium Channel blockers (Diltrazem, Verapamil, Nicardipine) –Glucocorticoids –Allopurinol –Bromocriptine –Grapefruit

48 •Decrease concentration –Antibiotics (Nafcillin, Rifampin, Rifabutin) –Ticlopidine –Octeotride –Anticonvulsants (Phenytoin, Phenobarbitol, Carbamazepine) Drugs and Foods that Affect CsA

49 Rapamycin (sirolimus) •1999: Approved by FDA for prevention of acute rejection in renal transplants (Lancet 2000) •Non-nephrotoxic !!!! •Combination with CsA, FK506 or MMF. •Combination of sirolimus (3mg BID) with subtherapeutic doses of CsA (1,25mg qd) in psoriasis is efficacious and decreases toxicity (Br J Derm, 2001)

50 Rapamycin (sirolimus) •Main toxicity: -myelosuppression -hyperlipidemia (both cholesterol and TG) - overimmunosuppression (CMV, PTLD). •Other: - headaches, polyarthralgia, diarrhea, mild acne.

51 FK506 (Tacrolimus) •Decreased number and severity of biopsy proven acute rejection episodes compared to CsA. •At 3yr, equivalent patient and graft survival but significantly less loss of graft. Increase in posttransplant diabetes melitus (Transpl Proc 29:304, 1997). •Nephro – neurotoxicity. •Compared to CsA hypercholesterolemia and hypertension are less common. No hirsutism or gingival hyperplasia !!! •1 or5mg tab.(0.1-0.2 mg/kg). Monitor blood levels

52 Metabolism of Cyclophosphamide CYP2B6 CYP2C19 CYP2C9 CYP3A4 CYP3A5

53 Preservation of Ovarian Function •A. Women –Two protocols in Abstract forms (LA) #1. Leuprolide acetate (LA) 3.75 mg 10-14 days prior to iv- CY (MA Dooley 2001) #2. LA + transdermal estrogen + depo-progesterone for contraception (J Mccune) 2001 –Significant protection –Osteopenia in some patients with protocol #1 •B. Men - Testosterone 100 mg im per month (Ann Inter Med 1997)

54 ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ

55 Βιολογικές Θεραπείες •Αναστέλλουν ή διεγείρουν συγκεκριμένες λειτουργίες τής ανοσολογικής απάντησης •Προέρχονται ή ομοιάζουν μέ μόρια τού σώματος (π.χ. αντισώματα, κυτοκίνες, υποδοχείς κυτοκινών) •Πρόκειται συνήθως γιά μεγάλα μόρια

56 Adapted with permission from Choy EHS, Panayi GS. N Engl J Med 2001;344:907-916. Copyright © 2001 Massachusetts Medical Society. All rights reserved. Inhibition of Cytokines Inflammatory cytokine Normal interactionNeutralization of cytokines Receptor blockade Activation of anti-inflammatory pathways Cytokine receptor Soluble receptor Monoclonal antibody Receptor antagonist Anti-inflammatory cytokine Suppression of inflammatory cytokines No signal Inflammatory signals

57 Βιολογικές Θεραπείες ΧαρακτηριστικάΔοσολογία AnakinraInfliximabAdalimumabEtanercept Στόχος IL-1TNF TNF/LT Τ1/2 Ώρες9 ημέρες13 ημέρες4 ημέρες Χορήγηση SQIVSQ Δοσολογία ΚαθημερινάΚάθε 4-8 εβδομάδες Κάθε 2 εβδομάδες 2 x 1 εβδομάδα

58 Olsen, N. J. et al. N Engl J Med 2004;350:2167-2179 Rates of Response to TNF Antagonists Alone and in Combination with Methotrexate

59 Olsen, N. J. et al. N Engl J Med 2004;350:2167-2179 Rates of Response to 24 Weeks of Anakinra Therapy

60 Βιολογικές Θεραπείες Δυνητικές παρενέργειες •Σοβαρές λοιμώξεις λ.χ. ΤΒ •Απομυελινωτικά νοσήματα •Αυτοαντισώματα και σύνδρομο δίκην ΣΕΛ •Καρδιακή ανεπάρκεια •Κακοήθειες •Αντιδράσεις κατά την χορήγηση

61 Λοιμώξεις στη ΡΑ •Αυξημένη συχνότητα συγκριτικά με το φυσιολογικό πληθυσμό ( 0.03-0.09 σοβαρές λοιμώξεις ανά ασθενή το χρόνο ) •Αυξημένος κίνδυνος σ ε: σοβαρή ΡΑ, ασθενείς υπό κορτικοειδή και ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα •Συχνότερες λοιμώξεις: Αναπνευστικό, δέρμα/μαλακ ών ιστ ών, ουροποιητικ ού, οστ ών

62 Φυματίωση στη ΡΑ Πειραματόζωα •Ο TNF απαραίτητος για το σχηματισμό κοκκιωμάτων/περιορισμό της ΤΒ Ασθενείς •Αυξημένη συχνότητα ΤΒ-συχνά εξω - πνευμονική •Συνήθως επανεργοποίηση-συχνότερη σε διαβητικούς επί κορτικοθεραπείας και σε πληθυσμούς με αυξημένο επιπολασμό •Έλεγχος για λανθάνουσα ΤΒ προ της θεραπείας

63

64 Anti-TNF β ιολογικές θεραπείες Αντενδείξεις Απόλυτες •Απομυελινωτική νόσος (ΣΚΠ) •Σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια (ΝΥΗΑ ΙΙΙ και ΙV ) •( Εγκυμοσύνη ) Έλεγχος για λανθάνουσα φυματίωση σε ό λ ους τ ού ς ασθενείς Σχετικές •Ιστορικό λεμφώματος •Ιστορικό οπτικής νευρίτιδος •Υποψία ΣΕΛ •Σοβαρή λοίμωξη

65 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ •Σημαντικά κλινικά αποτελέσματα -σε μερικές περιπτώσεις εντυπωσιακά •Iκανοποιητική ασφάλεια •Βελτίωση της ποιότητος ζωής •Σημαντική αναστολή της ιστικής βλάβης (λ.χ. οστικές διαβρώσεις) •Ταχεία δράση

66 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ –Υπολειπόμενη νόσος –σπάνια επάγουν ύφεση –Μείωση της αποτελεσματικότητος με την πάροδο του χρόνου σε ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών –Υψηλό κόστος –Δυσκολίες στην χορήγηση

67 Έγκαιρη Εφαρμογή των Βιολογικών Θεραπειών Προλαμβάνει τις Παραμορφώσεις της Ρευματοειδούς Αρθρίτιδας


Κατέβασμα ppt "ANTIΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ ΜΠΟΥΜΠΑΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google