Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διαφάνεια 1Ενότητα 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1. Κώδικας Τροφίμων και Ποτών Γ.Χ.Κ, Υπουργείο Οικονομικών 2. Αγορανομικός Κώδικας Υπουργείο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διαφάνεια 1Ενότητα 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1. Κώδικας Τροφίμων και Ποτών Γ.Χ.Κ, Υπουργείο Οικονομικών 2. Αγορανομικός Κώδικας Υπουργείο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διαφάνεια 1Ενότητα 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1. Κώδικας Τροφίμων και Ποτών Γ.Χ.Κ, Υπουργείο Οικονομικών 2. Αγορανομικός Κώδικας Υπουργείο Ανάπτυξης 3. Διατάξεις του Υπουργείου Γεωργίας 4. Υγειονομικές Διατάξεις και Διατάξεις για τρόφιμα Ειδικής Διατροφής Υπουργείο Υγείας Ε.Φ.Ε.Τ

2 Διαφάνεια 2Ενότητα 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Β. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1. Οδηγίες Κάθετες 2. Οδηγίες Οριζόντιες 3. Κανονισμοί 4. Αποφάσεις Γ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1. Codex Alimentarius 2. WHO/FAO 3. OHE 4. ISO  CEN

3 Διαφάνεια 3Ενότητα 2 ΑΡΘΡΟ 3 «Οι επιχειρήσεις τροφίμων επισημαίνουν κάθε στοιχείο των δραστηριοτήτων τους που είναι κρίσιμο για την εξασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων και μεριμνούν ώστε οι κατάλληλες διαδικασίες για την ασφάλεια να καθορίζονται, να εφαρμόζονται, να τηρούνται και να προσαρμόζονται σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του συστήματος HACCP » ΑΡΘΡΟ 6 «Τα κράτη μέλη συνιστούν εφόσον το κρίνουν σκόπιμο στις επιχειρήσεις τροφίμων να εφαρμόζουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα της σειράς ΕΝ 29000, ώστε να τηρούνται οι γενικοί κανόνες υγιεινής και οι κανόνες των οδηγών ορθής υγιεινής πρακτικής » ΚΑΝ 852/2004

4 Διαφάνεια 4Ενότητα 2 ΚΑΝ 852/2004 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΠΟ 14/4/96 ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ 17 ΑΡΘΡΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ b ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ b ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ b ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥΣ Ή ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ b ΜΕΤΑΦΟΡΑ b ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ b ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΡΟΦΩΝ b ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ b ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ b ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ b ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

5 Διαφάνεια 5Ενότητα 2 ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 93/43/ΕΟΚ b ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ b ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ HACCP  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ


Κατέβασμα ppt "Διαφάνεια 1Ενότητα 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1. Κώδικας Τροφίμων και Ποτών Γ.Χ.Κ, Υπουργείο Οικονομικών 2. Αγορανομικός Κώδικας Υπουργείο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google