Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ  Απαγορεύεται το κάπνισμα  Απαγορεύεται η χρήση γυμνής φλόγας και.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ  Απαγορεύεται το κάπνισμα  Απαγορεύεται η χρήση γυμνής φλόγας και."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ  Απαγορεύεται το κάπνισμα  Απαγορεύεται η χρήση γυμνής φλόγας και το κάπνισμα

2 ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ  Απαγορεύεται η διέλευση πεζών  Απαγορεύεται η κατάσβεση με νερό

3 ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ  Μη πόσιμο νερό  Απαγορεύεται η είσοδος στους μη έχοντες ειδική άδεια

4 ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ  Απαγορεύεται η διέλευση στα οχήματα διακίνησης φορτίων  Μην αγγίζετε

5 ΣΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ  Θάλαμος καταιωνισμού ασφαλείας  Κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί

6 ΣΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ  Κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί  Κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί

7 ΣΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ  Κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί  Οδός διαφυγής / Έξοδος κινδύνου

8 ΣΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ  Όδός διαφυγής / Έξοδος κινδύνου  Όδός διαφυγής / Έξοδος κινδύνου

9 ΣΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ  Πρώτες βοήθειες  Τηλεφωνο για διάσωση και πρώτες βοήθειες

10 ΣΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ  Φορείο  Πλύση ματιών

11 ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ  Εύφλεκτες ύλες ή και υψηλή θερμοκρασία (Ελλείψει ειδικής πινακίδας για υψηλή θερμοκρασία)  Εκρηκτικές ύλες

12 ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ  Τοξικές ύλες  Διαβρωτικές ύλες

13 ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ  Ραδιενεργά υλικά  Αιωρούμενα φορτία

14 ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ  Οχήματα διακίνησης φορτίων  Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

15 ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ  Γενικός κίνδυνος  Ακτινοβολία λέιζερ

16 ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ  Μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες  Αναφλέξιμες ύλες

17 ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ  Ισχυρό μαγνητικό πεδίο  Κίνδυνος παραπατήματος

18 ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ  Κίνδυνος πτώσης  Βιολογικός κίνδυνος

19 ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ  Χαμηλή θερμοκρασία  Βλαβερές ή ερεθιστικές ύλες (Το φόντο της πινακίδας αυτής μπορεί, κατ'εξαίρεση να είναι πορτοκαλί χρώματος εάν το χρώμα αυτό δικαιολογείται σε σχέση με άλλη υφιστάμενη πινακίδα οδικής κυκλοφορίας)

20 ΣΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ή ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  Κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί  Κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί

21 ΣΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ή ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  Κατεύθυνση  που πρέπει να ακολουθηθεί  Κατεύθυνση  που πρέπει να ακολουθηθεί

22 ΣΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ή ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  Πυροσβεστήρας  Πυροσβεστική μάνικα

23 ΣΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ή ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  Σκάλα  Τηλέφωνο για την καταπολέμηση των πυρκαγιών

24 ΣΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ  Υποχρεωτική προστασία των ματιών  Υποχρεωτική προστασία του κεφαλιού

25 ΣΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ  Υποχρεωτική προστασία των αυτιών  Υποχρεωτική προστασία των αναπνευστικών οδών

26 ΣΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ  Υποχρεωτική προστασία των ποδιών  Υποχρεωτική προστασία των χεριών

27 ΣΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ  Υποχρεωτική προστασία του σώματος κεφαλιού  Υποχρεωτική προστασία του προσώπου

28 ΣΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ  Υποχρεωτική ατομική προστασία έναντι πτώσεων  Υποχρεωτική διάβαση για πεζούς

29 ΣΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ  Γενική υποχρέωση (συνοδευόμενη ενδεχομένως από πρόσθετη πινακίδα

30 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

31

32 ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ Φράσεις R 1-R 68 (Παράρτημα ΙΙΙ Οδηγίας 67/548/ΕΟΚ ) π.χ. R 17Αυτοαναφλέγεται στον αέρα R 45Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΦΡΑΣΕΩΝ R π.χ. R 36/38 Eρεθίζει τα μάτια και το δέρμα

33 Φράσεις S1-S64 (Παράρτημα ΙV) π.χ.S 20 Mην τρώτε ή πίνετε όταν το χρησιμοποιείτε S 8 Το δοχείο να προστατεύεται από την υγρασία ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΦΡΑΣΕΩΝ S π.χ. S 36/37 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

34 Σύμβολα Κινδύνου για Επικίνδυνες Ουσίες και Παρασκευάσματα Διαβρωτικό C Επιβλαβές Xn Ερεθιστικό Xi ΤοξικόΠολύ Τοξικό ΤΤ+ F F+ Πολύ Εύφλεκτο Εξαιρετικά Εύφλεκτο Εκρηκτικό Ε Οξειδωτικό Ν Επικίνδυνο για το περιβάλλον O

35  Σταθερή ετικέττα με συγκεκριμένες διαστάσεις  Διαστάσεις ανάλογες της συσκευασίας  Χρώμα και μορφή καθορισμένα- μέγεθος τέτοιο ώστε να είναι ευδιάκριτες. Οι ενδείξεις «μη τοξικό», «αβλαβές» και άλλες παρόμοιες να μην αναγράφονται ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

36 Κατάλληλη συσκευασία για αποφυγή διαφυγής του προϊόντος •Ειδικές συσκευασίες για ουσίες που χαρακτηρίζονται ως «πολύ τοξικές», «τοξικές» ή «διαβρωτικές» •Κλείσιμο ασφαλείας για παιδιά •Ανάγλυφη προειδοποίηση για τον κίνδυνο •Ειδικές συσκευασίες για ουσίες που χαρακτηρίζονται ως «επιβλαβείς», « πολύ εύφλεκτες» ή «εξαιρετικά εύφλεκτες» •Ανάγλυφη προειδοποίηση για τον κίνδυνο

37 Παράδειγμα Σήμανσης Επικίνδυνης Ουσίας No 017-001-00-7 Cl 2 T R: 23-36/37/38-50 S: (1/2)-9-45-61 EL:Χλώριο EN:Chlorine EK No 231-959-5Cas No 7782-50-5 Ν R23: Τοξικό όταν εισπνέεται R36/37/38: Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνειστικό σύστημα και το δέρμα R50: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς S1/2: Να φυλάσσεται κλειδωμένο μακριά από παιδιά S9: Το δοχείο να διατηρείται σε καλά αεριζόμενο μέρος S45: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή S61: Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευθείτε τις ειδικές οδηγίες-ΔΔΑ

38 Παράδειγμα Σήμανσης Επικίνδυνου Παρασκευάσματος No 015-041-00-X (CH 3 O) 2 PS 2 CH (CH 2 CO 2 C 2 H 5 ) (CO 2 C 2 H 5 ) XnXn R: 22-50/53 S: (2)24-60-61 EL: malathion (ISO); διθειοφωσφορικός 1,2-δισ(αιθοξυκαρβόνυλ)αιθυλ’Ο,Ο’διμεθυλεστέρας EN: malathion (ISO); 1,2-bis (ethoxycarbonyl) ethyl O,O-dimethyl phosphorodithioate EK No 204-497-7Cas No 121-75-5 Ν C > 25%Xn, N R 22-50-53 0,25% { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/7/1979757/slides/slide_38.jpg", "name": "Παράδειγμα Σήμανσης Επικίνδυνου Παρασκευάσματος No 015-041-00-X (CH 3 O) 2 PS 2 CH (CH 2 CO 2 C 2 H 5 ) (CO 2 C 2 H 5 ) XnXn R: 22-50/53 S: (2)24-60-61 EL: malathion (ISO); διθειοφωσφορικός 1,2-δισ(αιθοξυκαρβόνυλ)αιθυλ’Ο,Ο’διμεθυλεστέρας EN: malathion (ISO); 1,2-bis (ethoxycarbonyl) ethyl O,O-dimethyl phosphorodithioate EK No 204-497-7Cas No 121-75-5 Ν C > 25%Xn, N R 22-50-53 0,25% 25%Xn, N R 22-50-53 0,25%

39 No 015-084-00-4 C 5 HCl 3 NOPS( O C 2 H 5 ) 2 T R: 25-50/53 S: (1/2)-45-60-61 EL: chlorpyrifos (ISO); θειοφωσφορικός O,O-διαιθυλ-Ο-3,5,6-τριχλωρο-2-πυριδυλεστέρας EN: chlorpyrifos (ISO); O,O diethyl O-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorothioate EK No 220-864-4Cas No 2921-88-2 Ν C > 25%T, N R 25-50-53 3% { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/7/1979757/slides/slide_39.jpg", "name": "No 015-084-00-4 C 5 HCl 3 NOPS( O C 2 H 5 ) 2 T R: 25-50/53 S: (1/2)-45-60-61 EL: chlorpyrifos (ISO); θειοφωσφορικός O,O-διαιθυλ-Ο-3,5,6-τριχλωρο-2-πυριδυλεστέρας EN: chlorpyrifos (ISO); O,O diethyl O-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorothioate EK No 220-864-4Cas No 2921-88-2 Ν C > 25%T, N R 25-50-53 3% 25%T, N R 25-50-53 3%

40 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ (ΠΡΑΣΙΝΑ) ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (εκτός τροφίμων)

41 http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm Type I (ecolabels – third party certification, life cycle assessment) Type I-like (UN - third party certification, single attribute assessment) Type II (self declarations/claims) Packaging labels (Type II) EMSs (organization for a better environmental performance, third party certification


Κατέβασμα ppt "ΣΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ  Απαγορεύεται το κάπνισμα  Απαγορεύεται η χρήση γυμνής φλόγας και."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google