Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

CYTRUSTEES INVESTMENT CO LTD. Κύρια Δραστηριότητα •Διεξαγωγή εργασιών Εταιρείας επενδύσεων κλειστού τύπου (closed-ended investment company)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "CYTRUSTEES INVESTMENT CO LTD. Κύρια Δραστηριότητα •Διεξαγωγή εργασιών Εταιρείας επενδύσεων κλειστού τύπου (closed-ended investment company)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 CYTRUSTEES INVESTMENT CO LTD

2 Κύρια Δραστηριότητα •Διεξαγωγή εργασιών Εταιρείας επενδύσεων κλειστού τύπου (closed-ended investment company)

3 CYTRUSTEES INVESTMENT CO LTD  Σύσταση ως ιδιωτική εταιρεία στις 30 Απριλίου 1990  Δημοσιοποίηση στις 2 Μαΐου 1991 μέσω έκδοσης στο κοινό 3.985.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας £1 και 1εκ. ΔΑΜ στην αναλογία 1 ΔΑΜ:4 νέες μετοχές Σύσταση και δημοσιοποίηση

4 CYTRUSTEES INVESTMENT CO LTD Ιούλιος 1997 – διαχωρισμός κεφαλαίου σε δύο τάξεις (classes) μετοχών μέσω έκδοσης δικαιωμάτων προαίρεσης (rights) σε αναλογία 2 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας £1 για κάθε 7 υφιστάμενες μετοχές ή ΔΑΜ:  Κυπριακές μετοχές –αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο επενδύεται στην Κύπρο (ΧΑΚ)  Διεθνείς μετοχές – νέο κεφάλαιο £2εκ το οποίο επενδύεται εκτός Κύπρου Αλλαγές στη μετοχική δομή

5 CYTRUSTEES INVESTMENT CO LTD Εκδομένο Μετοχικό Κεφάλαιο Κυπριακές μετοχές (CYT) Διεθνείς μετοχές (CYI) 20.665.861 2.000.000  Όλοι οι τίτλοι τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στο ΧΑΚ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 2 τάξεις Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών (CYW)  Έκδοση 2.036.429 ΔΑΜ σε αναλογία 1:8 στις 25 Σεπτεμβρίου 2000  Τιμή άσκησης £1,75  Περίοδος άσκησης και λήξη Νοέμβριος 2003

6 CYTRUSTEES INVESTMENT CO LTD Διασπορά μετοχικού κεφαλαίου 30 Αυγούστου 2003 •Αριθμός μετόχων 4,154 •Αριθμός κατόχων ΔΑΜ2,861 •Μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές20,2%

7 CYTRUSTEES INVESTMENT CO LTD •Φάνος Επιφανίου (Πρόεδρος) Επιχειρηματίας •Ανδρέας Αποστολίδης Εγκεκριμένος Λογιστής •Γιάγκος Λοϊζίδης Επιχειρηματίας •Γιώργος Βρυωνίδης Επιχειρηματίας •Αδάμος Μοντάνιος Δικηγόρος •Χαράλαμπος Γ Χωματένος Εγκεκριμένος Λογιστής Διοικητικό Συμβούλιο

8 CYTRUSTEES INVESTMENT CO LTD The Cyprus Investment and Securities Corporation (CISCO) ( μέλος του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου ) Διευθυντές Επενδύσεων

9 CYTRUSTEES INVESTMENT CO LTD Επενδυτική Πολιτική Περιορισμοί βάσει νομοθεσίας •Μέγιστο ποσοστό επένδυσης ενεργητικού σε κινητές αξίες του ίδιου εκδότη: 10% Εξαίρεση: •Το μέγιστο ποσοστό επένδυσης ενεργητικού σε αξίες εκδότη με χρηματιστηριακή αξία πέραν του 10% της συνολικής αξίας της αγοράς είναι σε % ίσο με το % συμμετοχής του εκδότη αυτού στη συνολική χρηματιστηριακή αξία της αγοράς.

10 CYTRUSTEES INVESTMENT CO LTD Επενδυτική Πολιτική • Μέγιστο ποσοστό επένδυσης ενεργητικού σε νεοεκδιδόμενες αξίες: 10% •Μέγιστο ποσοστό επένδυσης ενεργητικού σε μη εισηγμένες κινητές αξίες και μη εισηγμένους μεταβιβάσιμους πιστωτικούς τίτλους: 10% •Μέγιστο ποσοστό επένδυσης ενεργητικού σε μετοχικό κεφάλαιο του ίδιου εκδότη: 10% • Μέγιστο ποσοστό επένδυσης ενεργητικού σε ρευστά διαθέσιμα: 20% Περιορισμοί βάσει νομοθεσίας

11 CYTRUSTEES INVESTMENT CO LTD CYTRUSTEES Δείκτης Εσωτερικής Αξίας 31 Δεκ 02-30 Ιουν 03: -2,6% ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ Συνολική Απόδοση 31 Δεκ 02-30 Ιουν 03: -9,8% ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003

12 CYTRUSTEES INVESTMENT CO LTD Αγοραία Τιμή Μετοχής : 47,45 σεντ Καθαρή Εσωτερική Αξία : 67,47 σεντ Έκπτωση Τιμής από Κ.Ε.Α: 29,7% ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ & ΜΕΣΗ ΑΓΟΡΑΙΑ ΤΙΜΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ & ΜΕΣΗ ΑΓΟΡΑΙΑ ΤΙΜΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003

13 CYTRUSTEES INVESTMENT CO LTD ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (30.06.2003): £14.259.489 % Επενδυτικό Συνολικού Συνολικού Χαρτοφυλάκιο Ενεργητικού Ενεργητικού 30 Ιουνίου 2003 31 Δεκεμβρίου 2002 •Μετοχές/ΔΑΜ •Ομόλογα •Μετρητά •Άλλα στοιχεία 54,11 19,29 20,74 5,86 56,14 13,52 25,71 4,63 ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

14 CYTRUSTEES INVESTMENT CO LTD Εκτίμηση % Αγοραίας αξίας ενεργητικού £’ εκ. Κυπριακού Χαρτοφυλακίου 1.ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 2.ΛΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 3.ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 5.F.W. WOOLWORTH 6.ΧΡΕΟΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 7.CYPRUS TRADING COROPORATION 8.ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 9.KARYATIDES DEVELOPMENT 10.LOUIS 2,8 1,8 1,3 1,2 0,6 0,5 0,3 0,2 19,7% 12,5% 9,2% 8,5% 4,2% 3,5% 2,4% 1,7% 1,4% 1,1% 10 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 10 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003

15 CYTRUSTEES INVESTMENT CO LTD ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ3,4% 31 Δεκ 2002- 30 Ιουνίου 2003 MSCI WORLD 2,7% INDEX ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

16 CYTRUSTEES INVESTMENT CO LTD Αγοραία Τιμή Μετοχής 49,00 σεντ Καθαρή Εσωτερική Αξία 70,16 σεντ Έκπτωση Τιμής από Κ.Ε.Α30,2% ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ & ΜΕΣΗ ΑΓΟΡΑΙΑ ΤΙΜΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ & ΜΕΣΗ ΑΓΟΡΑΙΑ ΤΙΜΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003

17 CYTRUSTEES INVESTMENT CO LTD ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (30.06.2003): £1.406.297 % % Επενδυτικό Συνολικού Συνολικού Χαρτοφυλάκιο Ενεργητικού Ενεργητικού 30 Ιουνίου 2003 31 Δεκεμβρίου 2002 •Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια •Μετοχές •Μετρητά 99,24 0,48 0,28 98,85 0,49 0,66 ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

18 CYTRUSTEES INVESTMENT CO LTD 1.UBS EQUITY FUND EUROPE 2.UBS EQUITY FUND USA 3.UBS STRATEGY EQUITY FUND 4.BOC GLOBAL EQUITY FUND 5.UBS (LUX) MONEY MARKET-EUR 6.UBS EQUITY FUND EASTERN EUROPE 7.UBS EQUITY FUND GERMANY 8.UBS EQUITY FUND FRANCE 9.UBS EQUITY FUND ASIA 10.UBS (LUX) MONEY MARKET-USD 353,8 263,9 172,3 134,6 112,4 88,5 67,8 66,2 49,7 31,1 25,2% 18,8% 12,2% 9,6% 8,0% 6,3% 4,8% 4,7% 3,5% 2,2% 10 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 10 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 Εκτίμηση αγοραίας αξίας £’000 % ενεργητικού διεθνούς χαρτοφυλακίου

19 CYTRUSTEES INVESTMENT CO LTD Άλλες εξελίξεις Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης •έχει τεθεί στόχος όπως όλες οι πρόνοιες του Κώδικα εφαρμοστούν μέχρι το Δεκέμβριο 2003. Αγορά Ιδίων Μετοχών •το Νοέμβριο 2002, σε ΕΓΣ εγκρίθηκε ειδικό ψήφισμα με το οποίο το ΔΣ εξουσιοδοτήθηκε να αποκτά μετοχές της ίδιας της Εταιρείας μέσα σε περίοδο 12 μηνών Αίτημα κατάργησης έκτακτης αμυντικής εισφοράς σε εισοδήματα από τόκους

20 CYTRUSTEES INVESTMENT CO LTD


Κατέβασμα ppt "CYTRUSTEES INVESTMENT CO LTD. Κύρια Δραστηριότητα •Διεξαγωγή εργασιών Εταιρείας επενδύσεων κλειστού τύπου (closed-ended investment company)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google