Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ Εισηγητής: Άγγελος Τρόπης Λειτουργός Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Τμήμα Λογιστηρίου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ Εισηγητής: Άγγελος Τρόπης Λειτουργός Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Τμήμα Λογιστηρίου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ Εισηγητής: Άγγελος Τρόπης Λειτουργός Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Τμήμα Λογιστηρίου

2 1. Ενδεικτικά στοιχεία για πρόστιμα 2.Προθεσμίες 3.1 Ετήσια έκθεση και ετήσιοι λογαριασμοί 3.2 Εξαμηνιαία έκθεση 3.3 Ένδειξη του αποτελέσματος για το πλήρες οικονομικό έτος 4.Επεξηγηματική κατάσταση 5. Τρόπος διενέργειας ανακοίνωσης Α. Οικονομικά αποτελέσματα και εκθέσεις

3 Β. Εγκεκριμένοι Επενδυτικοί Οργανισμοί 1. Επιπρόσθετα στοιχεία στα οικονομικά αποτελέσματα 2.Τριμηνιαία έκθεση επενδύσεων 3.Τριμηνιαία ανάλυση ενεργητικού και παθητικού 4.Μηνιαίος πίνακας ρευστών διαθέσιμων και ανάλυσης ενεργητικού 5.Καθαρή Εσωτερική Αξία 6.Περιληπτικός πίνακας επιπρόσθετων συνεχών υποχρεώσεων

4 Α. Οικονομικά αποτελέσματα και εκθέσεις Ενδεικτικά στοιχεία για πρόστιμα αναφορικά με οικονομικά αποτελέσματα και εκθέσεις  Μέχρι και 67% του συνόλου των προστίμων σε εισηγμένους εκδότες κατά έτος  £131,070 τα τελευταία 3 χρόνια και 9 μήνες  Πάνω από 50% του συνόλου των προστίμων σε εισηγμένους εκδότες τα τελευταία 3 χρόνια και 9 μήνες  Άλλα επιπρόσθετα πρόστιμα

5 Α. Οικονομικά αποτελέσματα και εκθέσεις Πρόστιμα Πρόστιμα που τιμολογήθηκαν 2000 £ 2001 £ 2002 £ Μέχρι 9/2003 £ Ολικό £ Για παραβάσεις αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα και εκθέσεις 13,10034,17056,80027,000131,070 Σύνολο προστίμων σε εκδότες43,30057,29884,83867,140252,576 Ποσοστό επί συνόλου προστίμων 30%60%67%40%52% Παράγραφοι 11 & 126,5005,00011,35025,50048,350

6 Α. Οικονομικά αποτελέσματα και εκθέσεις Προθεσμίες οικονομικών αποτελεσμάτων και εκθέσεων  Ετήσια έκθεση και ετήσιοι λογαριασμοί ⇨ Εντός 4 μηνών  Εξαμηνιαία έκθεση ⇨ Εντός 2 μηνών  Ένδειξη του αποτελέσματος για το πλήρες οικονομικό έτος ⇨ Εντός 2 μηνών

7 Α. Οικονομικά αποτελέσματα και εκθέσεις Εκδότης με οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου  Μέχρι 28 Φεβρουαρίου ⇒ Ένδειξη του αποτελέσματος  Μέχρι 30 Απριλίου ⇒ Ετήσια έκθεση και ετήσιοι λογαριασμοί  Μέχρι 31 Αυγούστου ⇒ Εξαμηνιαία έκθεση

8 Α. Οικονομικά αποτελέσματα και εκθέσεις Ημερολόγιο οικονομικών αποτελεσμάτων και εκθέσεων των εισηγμένων εκδοτών για τους επόμενους 6 μήνες ΜέχριΕκδότεςΑποτελέσματα / Εκθέσεις 30/11/2003  Εκδότης (1)  Εκδότης (3)  Εξαμηνιαία 6m/e 30/9/2003  Ετήσια έκθεση y/e 31/7/2003 31/12/2003  Εκδότες (4) – (8)  Ένδειξη y/e 31/10/2003 28/2/2004  Όλοι οι εκδότες πλην των 8*  Εκδότης (2)  Εκδότες (4) – (8)  Ένδειξη y/e 31/12/2003  Εξαμηνιαία 6m/e 31/12/2003  Ετήσια έκθεση y/e 31/10/2003 31/3/2004  Εκδότης (3)  Εξαμηνιαία 6m/e 31/1/2004 30/4/2004  Όλοι οι εκδότες πλην των 8*  Ετήσια έκθεση y/e 31/12/2003

9 Α. Οικονομικά αποτελέσματα και εκθέσεις Εκδότες με διαφορετική ημερομηνία λήξης του οικονομικού τους έτους από τις 31 Δεκεμβρίου Εκδότες με διαφορετική ημερομηνία λήξης του οικονομικού τους έτους από τις 31 Δεκεμβρίου ΕκδότηςΗμερομηνία λήξης του οικονομικού έτους (1) Multichoice Cyprus Ltd31 Μαρτίου (2) Jumbo Trading Ltd30 Ιουνίου (3) Megabet Ltd31 Ιουλίου (4) Libra Holidays Group Ltd31 Οκτωβρίου (5) Astarti Development Co Ltd31 Οκτωβρίου (6) DH Cyprotels Ltd31 Οκτωβρίου (7) Golden Sun Leisure Cy Ltd31 Οκτωβρίου (8) Lordos Plastics Ltd31 Οκτωβρίου

10 Α. Οικονομικά αποτελέσματα και εκθέσεις Ετήσια έκθεση και ετήσιοι λογαριασμοί  Βάση ετοιμασίας και έλεγχος  Διενέργεια σχετικών ανακοινώσεων  Αποστολή  Επιπρόσθετα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται

11 Α. Οικονομικά αποτελέσματα και εκθέσεις Εξαμηνιαία έκθεση  Βάση ετοιμασίας και επεξηγηματική κατάσταση  Διενέργεια σχετικών ανακοινώσεων  Δημοσίευση/Αποστολή  Αναφορά στο «μη έλεγχο»

12 Α. Οικονομικά αποτελέσματα και εκθέσεις Ένδειξη του αποτελέσματος για το πλήρες οικονομικό έτος  Κατάρτιση και υποβολή ανακοίνωσης  Βάση ετοιμασίας και επεξηγηματική κατάσταση  Διενέργεια σχετικών ανακοινώσεων  Δημοσίευση/Αποστολή

13 Α. Οικονομικά αποτελέσματα και εκθέσεις Επεξηγηματική κατάσταση: Παράγραφος 25  Διαλαμβάνει όλες τις ουσιώδεις πληροφορίες αναφορικά με τις κερδοζημιές της περιόδου και τις προοπτικές και τάσεις των δραστηριοτήτων  Μνημονεύει κάθε ειδικό παράγοντα που επηρέασε τα πιο πάνω κατά την περίοδο  Παρέχει στοιχεία ικανά για σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο  Προοπτικές κατά το τρέχον έτος όπου είναι δυνατό

14 Α. Οικονομικά αποτελέσματα και εκθέσεις Επεξηγηματική κατάσταση: Εγκύκλιος 14/2002  Εκτενής οικονομική ανάλυση των αποτελεσμάτων της περιόδου  Άλλα εισοδήματα ή κερδοζημιές  Εκτενής συγκριτική οικονομική ανάλυση σε σχέση με την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο  Κάθε ειδικός παράγοντας που επηρέασε ή θα επηρεάσει  Κάθε ουσιώδης πληροφορία που επηρέασε ή θα επηρεάσει  Δημοσίευση

15 Α. Οικονομικά αποτελέσματα και εκθέσεις Επίσημος τρόπος για τη διενέργεια ανακοίνωσης  Απαραίτητα μέσω τηλεομοιότυπου (fax)  Επιπρόσθετα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

16 Β. Εγκεκριμένοι Επενδυτικοί Οργανισμοί Επιπρόσθετα στοιχεία στα οικονομικά αποτελέσματα και εκθέσεις  «Κατάλογος επενδύσεων» - «Πολύστηλος πίνακας»  Στοιχεία για την κατανομή του εισοδήματος

17 Β. Εγκεκριμένοι Επενδυτικοί Οργανισμοί  Τριμηνιαία έκθεση επενδύσεων (κατάλογος επενδύσεων)  Τριμηνιαία υποβολή πλήρους ανάλυσης ενεργητικού και παθητικού  Μηνιαία υποβολή πίνακα ρευστών διαθέσιμων και πλήρους ανάλυσης ενεργητικού

18 Β. Εγκεκριμένοι Επενδυτικοί Οργανισμοί Καθαρή Εσωτερική Αξία  Ανακοίνωση  Δημοσίευση  Τρόπος υπολογισμού

19 Β. Εγκεκριμένοι Επενδυτικοί Οργανισμοί Περιληπτικός πίνακας επιπρόσθετων συνεχών υποχρεώσεων 1. Επιπρόσθετα στοιχεία στα οικονομικά αποτελέσματα και εκθέσεις  «Κατάλογος επενδύσεων»  Στοιχεία για την κατανομή εισοδήματος 2. Τριμηνιαία έκθεση επενδύσεων και πλήρης ανάλυση ενεργητικού και παθητικού  Εντός 15 ημερών από το τέλος της τριμηνίας 3. Μηνιαία πλήρης ανάλυση ενεργητικού και πίνακας ρευστών διαθέσιμων  Εντός 15 ημερών από το τέλος του μήνα 4. Καθαρή Εσωτερική Αξία  Κάθε 15 μέρες


Κατέβασμα ppt "ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ Εισηγητής: Άγγελος Τρόπης Λειτουργός Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Τμήμα Λογιστηρίου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google