Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ-Z.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ-Z."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ-Z

2 Μετασχηματισμός - z Ιδιότητες Μετασχηματισμού-z Γραμμικότητα
Χρονική Ολίσθηση Κλιμάκωση στο Επίπεδο-z Παραγώγιση Συνέλιξη στο Πεδίο του Χρόνου Κατοπτρισμός στο Πεδίο του Χρόνου Συσχέτιση Συζυγές Σήμα Συνέλιξη στο Μιγαδικό Επίπεδο

3 Μετασχηματισμός - z Ιδιότητες Μονόπλευρου Μετασχηματισμού-z
Αριστερή Ολίσθηση Δεξιά Ολίσθηση Θεώρημα Αρχικής Τιμής Θεώρημα Τελικής Τιμής Μετασχηματισμός-z Περιοδικών Σημάτων

4 Μετασχηματισμός - z Αναλυτικές Συναρτήσεις Συνθήκες Cauchy-Riemann
Αρμονικές Συναρτήσεις Αναλυτικές Συναρτήσεις και Δυναμοσειρές

5 Μετασχηματισμός - z Αναλυτικές Συναρτήσεις-Θεώρημα του Cauchy
Έστω f(z) μία αναλυτική συνάρτηση στο δίσκο Β(α, R) & έστω γ μία κλειστή καμπύλη που κείται εντός του δίσκου. Τότε: Im{z} Β(α, R) Re{z}

6 Μετασχηματισμός - z Ανώμαλα Σημεία Μιγαδικής Συνάρτησης
Μια Μιγαδική Συνάρτηση f(z) έχει μία απομονωμένη ανωμαλία στο σημείο z=α αν η f(z) να ορίζεται και να είναι αναλυτική στον κύκλο Β(α, R)-{α} αλλά όχι στον Β(α, R). Im{z} Παραδείγματα Β(α, R) Re{z}

7 Μετασχηματισμός - z Απαλειφόμενα Ανώμαλα Σημεία Μιγαδικής Συνάρτησης
Αν η Μιγαδική Συνάρτηση f(z) έχει μία απομονωμένη ανωμαλία στο ση-μείο z=α, τότε το σημείο z=α είναι ένα απαλείψιμο σημείο ανωμαλίας αν και μόνο αν:

8 Μετασχηματισμός - z Ανώμαλα Σημεία Μιγαδικής Συνάρτησης- Πόλοι
Αν η Μιγαδική Συνάρτηση f(z) έχει μία απομονωμένη ανωμαλία στο ση-μείο z=α, τότε το σημείο z=α είναι ένας πόλος της f() αν : 1. 2. Αν η Μιγαδική Συνάρτηση f(z) έχει ένα πόλο στο σημείο z=α και m είναι ο μικρότερος θετικός ακέραιος για τον οποίο το ακόλουθο όριο : είναι πεπερασμένο, τότε θα λέμε ότι η f(z)έχει ένα πόλο τάξης m στο z=a

9 Μετασχηματισμός - z Ανώμαλα Σημεία Μιγαδικής Συνάρτησης- Πόλοι
H Μιγαδική Συνάρτηση f(z) μπορεί να γραφεί ως όπου g(z) η ακόλουθη αναλυτική συνάρτηση:

10 Μετασχηματισμός - z Ανώμαλα Σημεία Μιγαδικής Συνάρτησης- Πόλοι
Το τμήμα: της g(z) ονομάζεται ανώμαλο ή κύριο τμήμα της f(z) στο z=α. Υπολογισμός των Α-(m-k) , k=0,1,…,m-1

11 Μετασχηματισμός - z Ανώμαλα Σημεία Μιγαδικής Συνάρτησης -Δυναμοσειρές
είδαμε ότι: Άρα: και:

12 Μετασχηματισμός - z Ολοκληρωτικό Υπόλοιπο Μιγαδικής Συνάρτησης
Στροφικός Αριθμός ή Δείκτης Καμπύλης ως προς σημείο Ο n(C,α) είναι ΑΚΕΡΑΙΟΣ!! Θεώρημα Cauchy

13 Μετασχηματισμός - z Ολοκληρωτικό Υπόλοιπο Μιγαδικής Συνάρτησης
Ας υποθέσουμε ότι η μιγαδική συνάρτηση έχει ένα πόλο, πολλαπλότητας m, στο σημείο α, μίας περιοχής του μιγαδικού επιπέδου-z δηλαδή: Τότε ορίζουμε σαν ολοκληρωτικό υπόλοιπο της στο σημείο α την παρακάτω ποσότητα:

14 Μετασχηματισμός - z Ολοκληρωτικά Υπόλοιπά Μιγαδικής Συνάρτησης
Ας υποθέσουμε ότι η μιγαδική συνάρτηση είναι αναλυτική συνάρτηση εκτός από ένα πεπερασμένο πλήθος μεμονωμένων ανώ-μαλων σημείων z1, z2,…zN και έστω καμπύλη γ γ

15 Αντίστροφος Μετασχηματισμός - z
Ανάπτυγμα σε Απλά Κλάσματα Αν R(z) είναι μια ρητή μιγαδική συνάρτηση με Ν πόλους στα σημεία αi, i=1,2,…Ν, τότε: Όπου Si(z) το ανώμαλο τμήμα της ρητής μιγαδικής συνάρτησης R(z) στο z=αi και P(z) Πολυώνυμο.

16 Αντίστροφος Μετασχηματισμός - z
Ουσιώδη Ανώμαλα Σημεία Μιγαδικής Συνάρτησης Αν μια απομονωμένη ανωμαλία δεν είναι ούτε απαλείψιμη ούτε πόλος, θα λέμε ότι είναι ουσιώδες ανώμαλο σημείο της συνάρτησης.

17 Αντίστροφος Μετασχηματισμός - z
Ανώμαλα Σημεία Μιγαδικής Συνάρτησης- Σύνοψη Έστω z=α μία απομονωμένη ανωμαλία της μιγαδικής συνάρτησης f(z) και έστω η σειρά Laurent. Τότε: το z=α είναι ένα απαλείψιμο ανώμαλο σημείο αν και μόνο αν το z=α είναι ένας πόλος τάξης m αν και μόνο αν & το z=α είναι ένα ουσιώδες ανώμαλο σημείο αν για μια απειρία αρνητικών τιμών του n.

18 Αντίστροφος Μετασχηματισμός - z
Έστω κλειστή καμπύλη C η οποία περικλείει Ν πόλους (στα σημεία zi , i=0,1,…N-1), της μιγαδικής ρητής συνάρτησης και ανήκει εξ ολοκλήρου στην Περιοχή Σύγκλισης της μιγαδικής συνάρτησης, τότε: Im{z} C (k) Re{z}

19 Αντίστροφος Μετασχηματισμός - z
Ολοκληρωτικό Υπόλοιπο Μιγαδικής Συνάρτησης Ας υποθέσουμε ότι η μιγαδική ρητή συνάρτηση έχει ένα πόλο, πολλαπλότητας m, στο σημείο α, δηλαδή: Τότε ορίζουμε σαν ολοκληρωτικό υπόλοιπο της στο σημείο α την παρακάτω ποσότητα:

20 Αντίστροφος Μετασχηματισμός - z
Θεώρημα Ολοκληρωτικών Υπολοίπων Αν υποθέσουμε ότι μία κλειστή καμπύλη C, που ανήκει στην περιοχή σύγκλισης του περικλείει Ν πόλους (στα σημεία zi , i=0,1,…N-1), της μιγαδικής ρητής συνάρτησης , τότε:

21 Αντίστροφος Μετασχηματισμός - z
Άλλες Μέθοδοι Υπολογισμού Μέθοδος Αναπτύγματος σε Δυναμοσειρά


Κατέβασμα ppt "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ-Z."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google