Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Σκοπός του μαθήματος Η Συστηματική Περιγραφή: των Σημάτων και των Συστημάτων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Σκοπός του μαθήματος Η Συστηματική Περιγραφή: των Σημάτων και των Συστημάτων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

3 Σκοπός του μαθήματος Η Συστηματική Περιγραφή: των Σημάτων και των Συστημάτων

4 Τι είναι Σήμα; Ένα πρότυπο μεταβολών μιας ποσότητας που μπορεί να: επεξεργαστεί αποθηκευθεί μεταδοθεί

5 Τι είναι Σύστημα; Οτιδήποτε μπορεί να: χειριστεί καταγράψει μεταδόσει σήματα.

6 Μαθηματική Περιγραφή Σημάτων Τα σήματα ως πρότυπα μεταβολών στο Συνεχή χρόνο.

7 Μαθηματική Περιγραφή Σημάτων Τα σήματα ως πρότυπα μεταβολών στο Διακριτό χρόνο.

8 Μαθηματική Περιγραφή Σημάτων Τα σήματα ως πρότυπα χωρικών μεταβολών (Συνεχής περίπτωση).

9 Μαθηματική Περιγραφή Σημάτων Τα σήματα ως πρότυπα χωρικών μεταβολών (Διακριτή περίπτωση).

10 Μαθηματική Περιγραφή Σημάτων Τα σήματα ως πρότυπα χώρο-χρονικών μεταβολών. … …

11 Κατηγοριοποιήσεις Σημάτων Δίπλευρα Άπειρης Διάρκειας Σήματα. Κατηγοριοποίηση των σημάτων, σε σχέση με την διάρκειά τους.

12 Μονόπλευρα Άπειρης Διάρκειας Σήματα. Κατηγοριοποιήσεις Σημάτων

13 Σήματα Πεπερασμένης Διάρκειας. Κατηγοριοποιήσεις Σημάτων

14 Περιοδικά και Μη-περιοδικά Σήματα. Κατηγοριοποίηση των σημάτων σε σχέση με την επαναληψημότητα ή μη ενός προτύπου. Κατηγοριοποιήσεις Σημάτων

15 Κατηγοριοποίηση των σημάτων διακριτού (συνεχούς) χρόνου σε σχέση με τo αν υπάρχει ή μη η l p ( L p ) (1 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/8/2393970/slides/slide_15.jpg", "name": "Κατηγοριοποίηση των σημάτων διακριτού (συνεχούς) χρόνου σε σχέση με τo αν υπάρχει ή μη η l p ( L p ) (1

16 Μαθηματική Περιγραφή Σημάτων Περιγραφή Σημάτων στο Χώρο της Συχνότητας-Φάσμα Σήματος 1.Η Περίπτωση Γραμμικού Συνδυασμού Ημιτονοειδών Σημάτων (χωρίς περιορισμό στις συχνότητές τους) 2.Η Περίπτωση του Πεπερασμένου Πλήθους Αρμονικών (Σειρές Fourier) 3.Η Περίπτωση του Άπειρου αλλά Αριθμήσιμου Πλήθους Αρμονικών (Σειρές Fourier) 4.Η Περίπτωση του Άπειρου μη Αριθμήσιμου Πλήθους Αρμονικών (Μετασχηματισμός Fourier)

17 Μαθηματική Περιγραφή Σημάτων Περιγραφή Σημάτων στο Χώρο της Συχνότητας-Φάσμα Σήματος Φάσμα Γραμμικού Συνδυασμού Ημιτονοειδών Σημάτων: Χρησιμοποιώντας την αντίστροφη σχέση του Euler για το συνημίτονο έχουμε: Ονομάζουμε Φάσμα δίπλευρης επέκτασης το ακόλουθο σύνολο ζευγών:

18 Μαθηματική Περιγραφή Σημάτων Περιγραφή Σημάτων στο Χώρο της Συχνότητας-Φάσμα Σήματος Περιοδικά Σήματα:, για κάθε t Αν: Τότε το: είναι ένα περιοδικό σήμα με θεμελιώδη συχνότητα f 0.

19 Μαθηματική Περιγραφή Σημάτων Περιγραφή Σημάτων στο Χώρο της Συχνότητας-Φάσμα Σήματος Παράδειγμα: Συνθετικό φωνήεν.

20 Μαθηματική Περιγραφή Σημάτων Περιγραφή Σημάτων στο Χώρο της Συχνότητας-Φάσμα Σήματος Παράδειγμα: Συνθετικό φωνήεν.

21 Μαθηματική Περιγραφή Σημάτων Περιγραφή Σημάτων στο Χώρο της Συχνότητας-Φάσμα Σήματος Παράδειγμα: Συνθετικό φωνήεν-γραφικές παραστάσεις μερικών αθροισμάτων

22 Μαθηματική Περιγραφή Σημάτων Περιγραφή Σημάτων στο Χώρο της Συχνότητας-Φάσμα Σήματος Περιοδικά σήματα και ΣΕΙΡΕΣ Fourier. Κάθε περιοδικό σήμα με θεμελιώδη περίοδο Τ 0 μπορεί να γραφεί ως ακολούθως

23 Μαθηματική Περιγραφή Σημάτων Χρόνο-Συχνοτική Περιγραφή Σημάτων-Φασματογράφημα.

24 Μαθηματική Περιγραφή Σημάτων Χρόνο-Συχνοτική Περιγραφή Σημάτων-Φασματογράφημα.

25 Μαθηματική Περιγραφή Συστημάτων Σχηματικά διαγράμματα Συστημάτων

26 Μαθηματική Περιγραφή Συστημάτων Διαμέριση του Χώρου των Συστημάτων με το τεστ Γραμμικότητας Μη Γραμμικά Γραμμικά

27 Μαθηματική Περιγραφή Συστημάτων Χρονικά Μεταβαλλόμενα Χρονικά Αμετάβλητα Διαμέριση του Χώρου των Συστημάτων με το τεστ Χρονο-Αμεταβλητότητας

28 Μαθηματική Περιγραφή Συστημάτων Μη Γραμμικά Γραμμικά Χρονικά Μεταβαλλόμενα Χρονικά Αμετάβλητα Διαμέριση του Χώρου των Συστημάτων με συνδυασμό των τεστ.

29 Μαθηματική Περιγραφή Συστημάτων Ιδιότητες ΓΧΑ Συστημάτων Συνεχούς Χρόνου. Απόκριση των ΓΧΑ Συστημάτων σε Μιγαδικά Εκθετικά Σήματα Ευστάθεια ΒΙΒΟ Αιτιατότητα Συνεχούς Χρόνου Μετασχηματισμός Fourier Μετασχηματισμός -Laplace Συνέλιξη και Συνεχούς Χρόνου Μετασχηματισμός Fourier

30 Μαθηματική Περιγραφή Συστημάτων Ιδιότητες ΓΧΑ Συστημάτων Διακριτού Χρόνου. Απόκριση των ΓΧΑ Συστημάτων σε Μιγαδικά Εκθετικά Σήματα Ευστάθεια ΒΙΒΟ Αιτιατότητα ΔιακριτούΧρόνου Μετασχηματισμός Fourier Μετασχηματισμός -Ζ Συνέλιξη και Διακριτού Χρόνου Μετασχηματισμός Fourier

31 Χώρος Κατάστασης Εξίσωση Διαφορών Συνάρτηση Μεταφοράς Κρουστική Απόκριση Μηδενισμοί Πόλοι Μερικά Κλάσματα Απόκριση Συχνότητας Παραστάσεις στο Πεδίο του Χρόνου Παραστάσεις στο Μιγαδικό Επίπεδο

32 Κλασσικές Εφαρμογές της Επεξεργασίας Σημάτων

33 Μερικές Κλασσικές Εφαρμογές της Επεξεργασίας Σημάτων Μετασχηματισμός Σημάτων

34 Μερικές Κλασσικές Εφαρμογές της Επεξεργασίας Σημάτων Μετασχηματισμός Σημάτων

35 Μερικές Κλασσικές Εφαρμογές της Επεξεργασίας Σημάτων Σήμα = Πληροφορία + Θόρυβος Φιλτράρισμα Σημάτων

36 Μερικές Κλασσικές Εφαρμογές της Επεξεργασίας Σημάτων Σήμα = Πληροφορία + Θόρυβος Φιλτράρισμα Σημάτων

37 Μερικές Κλασσικές Εφαρμογές της Επεξεργασίας Σημάτων Σήμα = Πληροφορία + Θόρυβος Φιλτράρισμα Σημάτων

38 Μερικές Κλασσικές Εφαρμογές της Επεξεργασίας Σημάτων Πλεονάζοντα Δεδομένα Πληροφορία Δεδομένα = Πληροφορία + Πλεονάζοντα Δεδομένα Συμπίεση Σημάτων

39 Μερικές Κλασσικές Εφαρμογές της Επεξεργασίας Σημάτων Μερικά Πρότυπα.... Mp3, mp4, … JPEG, JPEG2000, … MPEG-4, MPEG-7, …

40 Μερικές Κλασσικές Εφαρμογές της Επεξεργασίας Σημάτων Αρχική Συμπιεσμένη (27:1) JPEG

41 Μερικές Κλασσικές Εφαρμογές της Επεξεργασίας Σημάτων Αρχική Συμπιεσμένη (27:1) JPEG2000

42 Μερικές Μοντέρνες Εφαρμογές της Επεξεργασίας Σημάτων Εικονική Πραγματικότητα (Virtual Reality)

43 Μερικές Μοντέρνες Εφαρμογές της Επεξεργασίας Σημάτων Επαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented Reality)

44 Μερικές Μοντέρνες Εφαρμογές της Επεξεργασίας Σημάτων Επαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented Reality)

45 Μερικές Μοντέρνες Εφαρμογές της Επεξεργασίας Σημάτων Επαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented Reality)

46 Μερικές Μοντέρνες Εφαρμογές της Επεξεργασίας Σημάτων Επαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented Reality)

47 Μερικές Μοντέρνες Εφαρμογές της Επεξεργασίας Σημάτων Επαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented Reality)


Κατέβασμα ppt "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Σκοπός του μαθήματος Η Συστηματική Περιγραφή: των Σημάτων και των Συστημάτων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google