Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ-ΦΙΛΤΡΑ. Μιγαδικό Επίπεδο –Μοναδιαίος Κύκλος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ-ΦΙΛΤΡΑ. Μιγαδικό Επίπεδο –Μοναδιαίος Κύκλος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ-ΦΙΛΤΡΑ

2 Μιγαδικό Επίπεδο –Μοναδιαίος Κύκλος

3 Πόλοι & Μηδενισμοί-Συνάρτηση Μεταφοράς

4 Μιγαδικό Επίπεδο –Μοναδιαίος Κύκλος Πόλοι & Μηδενισμοί-Συνάρτηση Μεταφοράς Ποιά θα είναι η επίδραση του Φίλτρου πάνω στο σήμα;

5 Μιγαδικό Επίπεδο –Μοναδιαίος Κύκλος Πόλοι & Μηδενισμοί-Συνάρτηση Μεταφοράς

6 Μιγαδικό Επίπεδο –Μοναδιαίος Κύκλος

7

8

9

10 Απόκριση Συχνότητας Απόκριση Συχνότητας: Απόκριση Μέτρου: Απόκριση Φάσης:

11 Απόκριση Συχνότητας

12

13 Μη Αναδιπλωμένη ΜορφήΑναδιπλωμένη Μορφή

14 Απόκριση Συχνότητας-ΙΙRΦίλτρο Πρώτης τάξης

15 Απόκριση Συχνότητας-Συνάρτηση Μεταφοράς ΙΙR Φίλτρο Πρώτης Τάξης (Συνέχεια) Απόκριση Μέτρου:Απόκριση Φάσης:

16 Απόκριση Συχνότητας-ΙΙR Φίλτρο π/3 0.9

17 Απόκριση Συχνότητας-ΙΙR Φίλτρο

18

19 Μεταβατικά Φαινόμενα – FIR l l l Υποθέσεις: 1. Το μήκος της κρουστικής απόκρισης του αιτιατού συστήματος είναι Μ. 2. Το σήμα που θέλουμε να επεξεργαστούμε με το σύστημα έχει μήκος Ν δείγματα, με Ν>Μ

20 ...... 1-η Μεταβατική Περίοδος: Μεταβατικά Φαινόμενα – FIR

21

22 0πω 1 ω co 1 Ιδανικές Προδιαγραφές Φίλτρου Αποκοπής Ζώνης Φίλτρα-Επιθυμητή Απόκριση Συχνότητας ω co 2

23 Μεταβατικά Φαινόμενα – FIR

24

25

26 050100150 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6

27 Μεταβατικά Φαινόμενα – IIR

28

29 05101520 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 Time (mseconds) Impulse Response Amplitude

30 Μεταβατικά Φαινόμενα – IIR 050100150 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

31 Μεταβατικά Φαινόμενα – IIR Τι καθορίζει την διάρκεια των μεταβατικών φαινομένων στα IIR φίλτρα;

32 020406080100120140160180200 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Μεταβατικά Φαινόμενα – IIR

33 0102030405060708090100 -1.5 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 Μεταβατικά Φαινόμενα

34 Μεταβατικά Φαινόμενα & Επίδραση Φάσης FIR 020406080100120140160180200 -1.5 -0.5 0 0.5 1 1.5 2

35 020406080100120140160180200 -2 -1.5 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 Μεταβατικά Φαινόμενα & Επίδραση Φάσης IIR

36 -π0πω 1 ω co -ω co -π0πω 1 ω co -ω co Κατωπερατό Υψηπερατό Φίλτρα-Επιθυμητή Απόκριση Συχνότητας Περιοχή ΔιάβασηςΠεριοχή Αποκοπής

37 -π0πω 1 ω co 1 -ω co 1 Ζωνοπερατό Αποκοπής Ζώνης Φίλτρα-Επιθυμητή Απόκριση Συχνότητας -ω co 2 ω co 2 -π0πω 1 ω co 1 -ω co 1 -ω co 2 ω co 2

38 -π0πω 1 ω co -ω co Κατωπερατό Ζώνη ΔιάβασηςΖώνη Αποκοπής Επιθυμητή Απόκριση Συχνότητας-Προσέγγιση 0 ωpωp ωs ωs πω Ζώνη Μετάβασης

39 δpδp δsδs -π0πω 1 ω co -ω co Ιδανικό Κατωπερατό Ζώνη ΔιάβασηςΖώνη Αποκοπής Επιθυμητή Απόκριση Συχνότητας-Προσέγγιση 0 ωpωp ωs ωs πω Ζώνη Μετάβασης Πρακτικές Προδιαγραφές Κατωπερατού

40 Σχεδίαση FIR Φίλτρων – Ιδανικές Προδιαγραφές 0πω-π 1 ωcωc -ωc-ωc

41 Σχεδίαση FIR Φίλτρων – Ιδανικές Προδιαγραφές 0πω-π 1... 2π2π3π3πωcωc -ωc-ωc Περιοδική Επέκταση Ιδανικών Προδιαγραφών Φίλτρου

42 Σχεδίαση FIR Φίλτρων – Ιδανικές Προδιαγραφές Σχεδίαση με Χρήση Σειρών Fourier Εξίσωση Σύνθεσης Εξίσωση Ανάλυσης

43 Σχεδίαση FIR Φίλτρων – Ιδανικές Προδιαγραφές Σχεδίαση με Χρήση Σειρών Fourier... n 01 2 3 -2 -3

44 ... n 01 2 3 -2 -3N-N... Περιορισμός της ακολουθίας με παραθύρωση για να πετύχου- με το επιθυμητό μήκος της κρουστικής απόκρισης του φίλτρου. Σχεδίαση FIR Φίλτρων με Χρήση των Ιδανικών Προδιαγραφών

45 ... n0N+1N+1 N+2 N2N Σχεδίαση FIR Φίλτρων με Χρήση των Ιδανικών Προδιαγραφών Εισαγωγή καθυστέρησης, με δεξιά ολίσθηση της ακολουθίας κα- τά Ν δείγματα, για αιτιατότητα Απόκριση Συχνότητας

46 -0.8-0.6-0.4-0.200.20.40.60.81 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 Ν=5Ν=5 Ν=10 Ν=20 Ν=40 Σχεδίαση FIR Φίλτρων

47 -100-80-60-40-20020406080100 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

48 -0.8-0.6-0.4-0.200.20.40.60.81 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Σχεδίαση FIR Φίλτρων Συνέλιξη Στο Πεδίο της Συχνότητας

49 -0.8-0.6-0.4-0.200.20.40.60.81 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Ν=5Ν=5 Ν=10Ν=10 Ν=20 Ν=40 Σχεδίαση FIR Φίλτρων – Φαινόμενο Gibbs

50 Σχεδίαση FIR Φίλτρων με Χρήση Παραθύρων... n 01 2 3 -2 -3N-N...

51 Τετραγωνικό Παράθυρο: Τριγωνικό (Bartlett): Hanning: Hamming: Blackman: Kaiser: Σχεδίαση FIR Φίλτρων

52

53

54

55 Η Σχεδίαση σαν Πρόβλημα Βελτιστοποίησης

56 1 Σχεδίαση FIR Φίλτρων με Χρήση των Πρακτικών Προδιαγραφών 0πω-πωcωc -ωc-ωc ωsωs ωpωp

57 Χρησιμοποίηση της εξίσωσης Ανάλυσης των Σειρών Fourier ; Σχεδίαση FIR Φίλτρων με Χρήση των Πρακτικών Προδιαγραφών Εξίσωση Σύνθεσης Εξίσωση Ανάλυσης

58 1 Σχεδίαση FIR Φίλτρων με Χρήση των Πρακτικών Προδιαγραφών 0πω -π ωcωc -ωc-ωc 1+δp1+δp 1-δp1-δp δsδs -δs-δs

59 Σχεδίαση FIR Φίλτρων To Πρόβλημα της Σχεδίασης FIR Φίλτρων σαν Πρόβλημα Βελτιστοποίησης

60 Σχεδίαση FIR Φίλτρων Δίνεται το πολυώνυμο Προσεγγίστε το παραπάνω πολυώνυμο με ένα FIR φίλτρο μήκους 2Ν+1 Με την έννοια: των ελαχίστων τετραγώνων του ελάχιστο-μέγιστου Για κάθε μια από τις παραπάνω προσεγγίσεις, υπολο- γίστε το μέγιστο σφάλμα προσέγγισης.

61 Σχεδίαση FIR Φίλτρων Πολυώνυμα Chebyshev Αναδρομική σχέση ορισμού των πολυωνύμων:


Κατέβασμα ppt "ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ-ΦΙΛΤΡΑ. Μιγαδικό Επίπεδο –Μοναδιαίος Κύκλος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google