Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ-ΦΙΛΤΡΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ-ΦΙΛΤΡΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ-ΦΙΛΤΡΑ

2 Μιγαδικό Επίπεδο –Μοναδιαίος Κύκλος

3 Μιγαδικό Επίπεδο –Μοναδιαίος Κύκλος
Πόλοι & Μηδενισμοί-Συνάρτηση Μεταφοράς

4 Μιγαδικό Επίπεδο –Μοναδιαίος Κύκλος
Πόλοι & Μηδενισμοί-Συνάρτηση Μεταφοράς Ποιά θα είναι η επίδραση του Φίλτρου πάνω στο σήμα;

5 Μιγαδικό Επίπεδο –Μοναδιαίος Κύκλος
Πόλοι & Μηδενισμοί-Συνάρτηση Μεταφοράς

6 Μιγαδικό Επίπεδο –Μοναδιαίος Κύκλος

7 Μιγαδικό Επίπεδο –Μοναδιαίος Κύκλος

8 Μιγαδικό Επίπεδο –Μοναδιαίος Κύκλος

9 Μιγαδικό Επίπεδο –Μοναδιαίος Κύκλος

10 Απόκριση Συχνότητας Απόκριση Συχνότητας: Απόκριση Μέτρου:
Απόκριση Φάσης:

11 Απόκριση Συχνότητας

12 Απόκριση Συχνότητας

13 Απόκριση Συχνότητας Μη Αναδιπλωμένη Μορφή Αναδιπλωμένη Μορφή

14 Απόκριση Συχνότητας-ΙΙRΦίλτρο Πρώτης τάξης

15 Απόκριση Συχνότητας-Συνάρτηση Μεταφοράς
ΙΙR Φίλτρο Πρώτης Τάξης (Συνέχεια) Απόκριση Μέτρου: Απόκριση Φάσης:

16 Απόκριση Συχνότητας-ΙΙR Φίλτρο
0.9 π/3

17 Απόκριση Συχνότητας-ΙΙR Φίλτρο

18 Απόκριση Συχνότητας-ΙΙR Φίλτρο

19 Μεταβατικά Φαινόμενα – FIR
Υποθέσεις: 1. Το μήκος της κρουστικής απόκρισης του αιτιατού συστήματος είναι Μ. 2. Το σήμα που θέλουμε να επεξεργαστούμε με το σύστημα έχει μήκος Ν δείγματα, με Ν>Μ l l l

20 Μεταβατικά Φαινόμενα – FIR
1-η Μεταβατική Περίοδος: .

21 Μεταβατικά Φαινόμενα – FIR
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.2 0.4 0.6 0.8 1

22 Φίλτρα-Επιθυμητή Απόκριση Συχνότητας
Ιδανικές Προδιαγραφές Φίλτρου Αποκοπής Ζώνης 1 ωco1 ωco2 π ω

23 Μεταβατικά Φαινόμενα – FIR
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 -70 -54 -38 -22 -6 10 Frequency (kHz) Magnitude (dB) Magnitude (dB) and Phase Responses -9000 -7200 -5400 -3600 -1800 Phase (degrees)

24 Μεταβατικά Φαινόμενα – FIR
-1.5 -1 -0.5 0.5 1 1.5 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.2 0.4 0.6 0.8 102 Real Part Imaginary Part Pole/Zero Plot

25 Μεταβατικά Φαινόμενα – FIR
2 4 6 8 10 12 -0.2 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 Time (mseconds) Impulse Response Amplitude

26 Μεταβατικά Φαινόμενα – FIR
50 100 150 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.2 0.4 0.6

27 Μεταβατικά Φαινόμενα – IIR
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 -140 -108 -76 -44 -12 20 Frequency (kHz) Magnitude (dB) Magnitude (dB) and Phase Responses -400 -320 -240 -160 -80 Phase (degrees)

28 Μεταβατικά Φαινόμενα – IIR
-1.5 -1 -0.5 0.5 1 1.5 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.2 0.4 0.6 0.8 2 Real Part Imaginary Part Pole/Zero Plot

29 Μεταβατικά Φαινόμενα – IIR
5 10 15 20 -0.2 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 Time (mseconds) Impulse Response Amplitude

30 Μεταβατικά Φαινόμενα – IIR
1 0.8 0.6 0.4 0.2 -0.2 -0.4 -0.6 50 100 150

31 Μεταβατικά Φαινόμενα – IIR
-1.5 -1 -0.5 0.5 1 1.5 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.2 0.4 0.6 0.8 2 Real Part Imaginary Part Pole/Zero Plot

32 Μεταβατικά Φαινόμενα – IIR
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 -0.4 -0.2 0.2 0.4 0.6 0.8 1

33 Μεταβατικά Φαινόμενα 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 -1.5 -1 -0.5 0.5 1
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 -1.5 -1 -0.5 0.5 1 1.5 2

34 Μεταβατικά Φαινόμενα & Επίδραση Φάσης FIR
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 -1.5 -1 -0.5 0.5 1 1.5 2

35 Μεταβατικά Φαινόμενα & Επίδραση Φάσης IIR
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 -2 -1.5 -1 -0.5 0.5 1 1.5 2 2.5

36 Φίλτρα-Επιθυμητή Απόκριση Συχνότητας
Περιοχή Διάβασης Περιοχή Αποκοπής 1 Κατωπερατό -ωco ωco π ω 1 Υψηπερατό -ωco ωco π ω

37 Φίλτρα-Επιθυμητή Απόκριση Συχνότητας
1 Ζωνοπερατό -ωco2 -ωco1 ωco1 ωco2 π ω 1 Αποκοπής Ζώνης -ωco2 -ωco1 ωco1 ωco2 π ω

38 Επιθυμητή Απόκριση Συχνότητας-Προσέγγιση
Ζώνη Διάβασης Ζώνη Αποκοπής 1 Κατωπερατό -ωco ωco π ω Ζώνη Μετάβασης ωp ωs π ω

39 Επιθυμητή Απόκριση Συχνότητας-Προσέγγιση
Ζώνη Διάβασης Ζώνη Αποκοπής 1 Ιδανικό Κατωπερατό -ωco ωco π ω Ζώνη Μετάβασης Πρακτικές Προδιαγραφές Κατωπερατού δp δs ωp ωs π ω

40 Σχεδίαση FIR Φίλτρων – Ιδανικές Προδιαγραφές
1 -ωc ωc π ω

41 Σχεδίαση FIR Φίλτρων – Ιδανικές Προδιαγραφές
Περιοδική Επέκταση Ιδανικών Προδιαγραφών Φίλτρου 1 . . . . . . -ωc ωc π ω

42 Σχεδίαση FIR Φίλτρων – Ιδανικές Προδιαγραφές
Σχεδίαση με Χρήση Σειρών Fourier Εξίσωση Σύνθεσης Εξίσωση Ανάλυσης

43 Σχεδίαση FIR Φίλτρων – Ιδανικές Προδιαγραφές
Σχεδίαση με Χρήση Σειρών Fourier . . . . . . -2 2 -3 -1 1 3 n

44 . . . . . . . . . . . . Σχεδίαση FIR Φίλτρων με
Χρήση των Ιδανικών Προδιαγραφών Περιορισμός της ακολουθίας με παραθύρωση για να πετύχου- με το επιθυμητό μήκος της κρουστικής απόκρισης του φίλτρου. . . . . . . . . . . . . -2 2 -N -3 -1 1 3 N n

45 . . . . . . Σχεδίαση FIR Φίλτρων με Χρήση των Ιδανικών Προδιαγραφών
Χρήση των Ιδανικών Προδιαγραφών Εισαγωγή καθυστέρησης, με δεξιά ολίσθηση της ακολουθίας κα-τά Ν δείγματα, για αιτιατότητα . . . . . . N+2 N N+1 2N n Απόκριση Συχνότητας

46 Σχεδίαση FIR Φίλτρων Ν=5 Ν=10 Ν=20 Ν=40 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.2 0.4
0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 Ν=5 Ν=10 Ν=20 Ν=40

47 Σχεδίαση FIR Φίλτρων -100 -80 -60 -40 -20 20 40 60 80 100 -0.2 -0.1
20 40 60 80 100 -0.2 -0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

48 Συνέλιξη Στο Πεδίο της Συχνότητας
Σχεδίαση FIR Φίλτρων Συνέλιξη Στο Πεδίο της Συχνότητας -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.2 0.4 0.6 0.8 1

49 Σχεδίαση FIR Φίλτρων – Φαινόμενο Gibbs
-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Ν=5 Ν=10 Ν=20 Ν=40

50 Σχεδίαση FIR Φίλτρων με Χρήση Παραθύρων
. . . . . . . . . . . . -2 2 -N -3 -1 1 3 N n

51 Σχεδίαση FIR Φίλτρων Τετραγωνικό Παράθυρο: Τριγωνικό (Bartlett):
Hanning: Hamming: Blackman: Kaiser:

52 Σχεδίαση FIR Φίλτρων

53 Σχεδίαση FIR Φίλτρων

54 Σχεδίαση FIR Φίλτρων

55 Σχεδίαση FIR Φίλτρων Η Σχεδίαση σαν Πρόβλημα Βελτιστοποίησης

56 Σχεδίαση FIR Φίλτρων με Χρήση των Πρακτικών Προδιαγραφών
Χρήση των Πρακτικών Προδιαγραφών 1 ωp ωs -ωc ωc π ω

57 Σχεδίαση FIR Φίλτρων με Χρήση των Πρακτικών Προδιαγραφών
Χρησιμοποίηση της εξίσωσης Ανάλυσης των Σειρών Fourier ; Εξίσωση Σύνθεσης Εξίσωση Ανάλυσης

58 Σχεδίαση FIR Φίλτρων με Χρήση των Πρακτικών Προδιαγραφών
Χρήση των Πρακτικών Προδιαγραφών 1+δp 1 1-δp δs ωc π ω -ωc -δs

59 Σχεδίαση FIR Φίλτρων To Πρόβλημα της Σχεδίασης FIR Φίλτρων σαν Πρόβλημα Βελτιστοποίησης

60 Σχεδίαση FIR Φίλτρων Δίνεται το πολυώνυμο Προσεγγίστε το παραπάνω πολυώνυμο με ένα FIR φίλτρο μήκους 2Ν+1 Με την έννοια: των ελαχίστων τετραγώνων του ελάχιστο-μέγιστου Για κάθε μια από τις παραπάνω προσεγγίσεις, υπολο- γίστε το μέγιστο σφάλμα προσέγγισης.

61 Σχεδίαση FIR Φίλτρων Πολυώνυμα Chebyshev Αναδρομική σχέση ορισμού των πολυωνύμων:


Κατέβασμα ppt "ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ-ΦΙΛΤΡΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google