Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προτύπων Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων Εισαγωγή στα Συστήματα Προτύπων Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων Στέλιος Σπανιόλας Τεχνολόγος Τροφίμων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προτύπων Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων Εισαγωγή στα Συστήματα Προτύπων Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων Στέλιος Σπανιόλας Τεχνολόγος Τροφίμων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προτύπων Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων Εισαγωγή στα Συστήματα Προτύπων Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων Στέλιος Σπανιόλας Τεχνολόγος Τροφίμων – MSc, PhD Leonardo da Vinci

2 Περιεχόμενα παρουσίασης •Εισαγωγή •Αποκτώντας την Πιστοποίηση •Σχετική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία •Χαρακτηριστικά και Περιεχόμενο των Ιδιωτικών Πρότυπων Ασφάλειας Τροφίμων

3 Leonardo da Vinci Περιεχόμενα παρουσίασης •Εισαγωγή –Όροι και ορισμοί –Επισκόπηση Προτύπων •Αποκτώντας την πιστοποίηση –Προετοιμασία για την πιστοποίηση –Προετοιμασία για την επιθεώρηση –Η διαδικασία μετά την επιθεώρηση

4 Leonardo da Vinci Περιεχόμενα παρουσίασης •Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σχετική με το κρέας –Βασικές ευθύνες των επιχειρήσεων τροφίμων –Ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετική με τα προϊόντα κρέατος –Νομοθεσία & Πρότυπα •Μορφή και Περιεχόμενο των Πρότυπων Ασφάλειας των Τροφίμων –Χαρακτηριστικά –Όροι

5 Leonardo da Vinci Μέρος 1 ο Εισαγωγή

6 Leonardo da Vinci Στόχοι της εκπαιδευτικής ενότητας •Ενημέρωση σχετικά με τα βήματα προς την πιστοποίηση •Επισκόπηση των ευρέως χρησιμοποιούμενων Προτύπων για την Ασφάλεια των Τροφίμων και των απαιτήσεων τους

7 Leonardo da Vinci Όροι και Ορισμοί Το Πρότυπο ορίζεται ως εξής: “μια έγγραφη συμφωνία που περιέχει τεχνικές προδιαγραφές ή άλλα συγκεκριμένα κριτήρια, που θα χρησιμοποιούνται ως κανόνες, κατευθύνσεις ή για να προσδιορίσουν χαρακτηριστικά έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι τα υλικά, τα προϊόντα, οι διεργασίες ή υπηρεσίες είναι κατάλληλα για το σκοπό, που προορίζονται’’. Η Επιθεώρηση ορίζεται ως εξής: “ Μια συστηματική και ανεξάρτητη διερεύνηση για να διαπιστωθεί αν οι δραστηριότητες μιας επιχείρησης και τα αποτελέσματά τους συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ενός πρότυπου και αν όλες οι απαιτήσεις ενός προτύπου καλύπτονται από το εγχειρίδιο της επιχείρησης και τις σχετικές διαδικασίες, διερεύνηση η οποία συμπεριλαμβάνει και την αξιολόγηση των παραγωγικών εγκαταστάσεων.

8 Leonardo da Vinci Όροι και Ορισμοί Η Πιστοποίηση ορίζεται ως εξής: “η διαδικασία με την οποία ένας διαπιστευμένος φορέας πιστοποίησης, βασιζόμενος στην επιθεώρηση, παρέχει γραπτές ή ισοδύναμες εγγυήσεις ότι ένα σύστημα διασφάλισης ασφάλειας των τροφίμων και η εφαρμογή του συμμορφώνονται με τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις”. Η διαπίστευση ορίζεται ως εξής: “ ”. “η διαδικασία κατά την οποία ένας εξουσιοδοτημένος φορέας επίσημα αναγνωρίζει την τεχνική ικανότητα ενός φορέα πιστοποίησης να πιστοποιεί ως προς ένα διεθνές πρότυπο » ”.

9 Leonardo da Vinci Διαπίστευση και Πιστοποίηση Οι Φορείς Διαπίστευσης ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΟΥΝ τους Φορείς Πιστοποίησης ως προς ένα ως προς ένα ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ.................................................................................................................. Οι Φορείς Πιστοποίησης ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝ τη Βιομηχανία ως προς ένα ως προς ένα ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

10 Leonardo da Vinci Αποτελέσματα επιθεωρήσεων και ελέγχων Αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων και Αποτελέσματα διακρίβωσης Φορέας Διαπίστευσης Φορέας Πιστοποίησης Εργαστήρια Ελέγχων Υλικών και Διακρίβωσης Επιθεωρήσεις 1 ου, 2 ου και 3 ου μέρους, και φορέων Επισήμου Ελέγχου Βιομηχανία ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ - Κώδικες Ορθών Πρακτικών (υποχρεωτικοί ή μη) -Εκπαίδευση και επιμόρφωση- Τυποποίηση -Υπηρεσίες Συμβούλων - Τεχνική υποστήριξη

11 Leonardo da Vinci Επισκόπηση των Προτύπων •Codex Alimentarius Standards, www.codexalimentarius.net www.codexalimentarius.net •ISO International Standards, www.iso.org www.iso.org •Private International Standards –BRC Global Standard for Food Safety V5 (Βρετανικό 22.000), IFS (Γερμανικό) www.brcglobalstandards.com www.brcglobalstandards.com –International Food Standard V5, www.food-care.info www.food-care.info –BSI PAS 220, www.fssc22000.com www.fssc22000.com •Dutch HACCP (Option B), www.foodsafetymanagement.info www.foodsafetymanagement.info •Συγκεκριμένους κώδικες ορθής πρακτικής των πελατών

12 Leonardo da Vinci Codes of practice Private Standards (BRC, IFS, etc) ISO Standards (ISO22000) Codex Alimentarius Standards (Hygiene, HACCP Principles) Legislation (EU and Country specific)

13 Leonardo da Vinci

14 Μέρος 2 ο : Επιτυγχάνοντας την πιστοποίηση

15 Leonardo da Vinci Προετοιμάζοντας την Πιστοποίηση •Κατανόηση –Των απαιτήσεων του Προτύπου, που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. –Της διαδικασίας του Προτύπου, που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. •Εξασφαλίστε τη δέσμευση της ανώτερης διοίκησης •Για να βελτιώσετε τις γνώσεις σας, δουλέψτε, εάν είναι απαραίτητο με, –Συμβούλους –Εκπαιδευτές •Συμμορφωθείτε με τις προδιαγραφές του προτύπου

16 Leonardo da Vinci Επιλογή του Φορέα Πιστοποίησης (Φ.Π.) Ανταλλαγή Πληροφοριών με τον Φ.Π.. Προ-αξιολόγηση (Προαιρετική) Επιθεώρηση Επαναληπτική Επιθεώρηση Συμμόρφωση με ευρήματα επιθεώρησης (ετησίως) Επαναξιολόγηση (μετά από 3 χρόνια) Διαδικασία Πιστοποίησης

17 Leonardo da Vinci Η προετοιμασία για την Επιθεώρηση (i) •Επιλογή Φορέα Πιστοποίησης •Επιλογή ημερομηνίας ελέγχου •Λεπτομερής ενημέρωση του Φορέα Πιστοποίησης –Για το πεδίο εφαρμογής της επιχείρησης –Για το μέγεθος της επιχείρησης •Ενημέρωση του απαραίτητου προσωπικού •Εσωτερική επιθεώρηση ακριβώς πριν την Επιθεώρηση Πιστοποίησης •Ενημέρωση και παροχή οδηγιών στο προσωπικό της επιχείρησης

18 Leonardo da Vinci Η προετοιμασία για τον Έλεγχο (ii) •Προετοιμάστε το ενημερωτικό υλικό για το Φορέα Πιστοποίησης με : –Το προφίλ της εταιρείας, –Το βασικό προσωπικό και τις αρμοδιότητες του, –Τη κάτοψη του εργοστασίου, –Το σχέδιο HACCP, –Τον κατάλογο των εγγράφων. •Κάντε διευκρινιστικές ερωτήσεις επί των ερωτήσεων των επιθεωρητών •Επισημάνετε νέες επενδύσεις και «επιτεύγματα» •Να είστε ανοικτοί και ειλικρινείς – ένας καλός επιθεωρητής αντιλαμβάνεται!

19 Leonardo da Vinci Διάρκεια Επιθεώρησης •Πλήθος προσωπικού και διεργασιών •Πλήθος τοποθεσιών (παραγωγική μονάδα, αποθήκες) •Πολυπλοκότητα και ποικιλία τεχνολογιών •Αριθμός προϊόντων •Χωροθέτηση εγκαταστάσεων •Αριθμός και είδος προηγούμενων επιθεωρήσεων •Αριθμός μη συμμορφώσεων κατά τις προηγούμενες επισκέψεις •Διαφορετική γλώσσα επικοινωνίας κατά την επιθεώρηση.

20 Leonardo da Vinci Εναρκτήρια συνάντηση •Κατά την εναρκτήρια συνάντηση –Να έχετε διαθέσιμο όλο το απαραίτητο προσωπικό. –Να κάνετε ερωτήσεις για να είναι ξεκάθαρη η διαδικασία. –Να χτίσετε σχέση εμπιστοσύνης με τον επιθεωρητή. •Να είστε συνεργάσιμοι και ειλικρινής •Να παρέχετε άμεσα τις ζητούμενες πληροφορίες •Να είστε φιλόξενοι

21 Leonardo da Vinci Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης •Εξέταση της τεκμηρίωσης –Εγχειρίδια ποιότητας –Πολιτική –Έγγραφα διαδικασιών –Αρχεία Καταγραφής •Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις –Επίπεδο υγιεινής –Έλεγχος Παραγωγικής Διαδικασίας –Έλεγχος των αρχείων στις θέσεις εργασίας –Συζήτηση με το προσωπικό εν ώρα εργασίας Εάν ο επιθεωρητής διαπιστώσει ή υποπτευθεί κάποια μη συμμόρφωση, θα διερευνήσει τα δεδομένα με στόχο να καταλάβει το είδος της μη συμμόρφωσης για να μπορέσει να αποφανθεί λογικά για τη σημασία της μη συμμόρφωσης

22 Leonardo da Vinci Τελική συνάντηση Κατά τη διάρκεια της τελικής συνάντησης •Σύντομη παρουσίαση των ευρημάτων από τον επιθεωρητή. •Το βασικό προσωπικό θα πρέπει να είναι διαθέσιμο. •Κάντε ερωτήσεις για να είναι ξεκάθαρες οι μη συμμορφώσεις, που προέκυψαν. •Ξεκαθαρίστε και συμφωνήστε τα επόμενα βήματα με τον επιθεωρητή. Εάν δεν συμφωνείτε με το αποτέλεσμα της επιθεώρησης, έχετε δικαίωμα να την αμφισβητήσετε, κάντε το όμως γρήγορα, με σαφήνεια και σύμφωνα με την προδιαγεγραμμένη Διαδικασία. Μετά την τελική συνάντηση • Συμφωνήστε εσωτερικά στις ενέργειες σας. • Αναδείξτε τις μη συμμορφώσεις.

23 Leonardo da Vinci Μέρος 3 ο Νομοθεσία

24 Leonardo da Vinci Βασικές ευθύνες των επιχειρήσεων τροφίμων •Ασφάλεια •Υπευθυνότητα •Ιχνηλασιμότητα •Διαφάνεια •Ετοιμότητα σε Κατάστασεις έκτακτης ανάγκης •Πρόληψη •Συνεργασία Παρακαλώ ανατρέξτε στο Έντυπο No 1

25 Leonardo da Vinci Οριζόντια και Κάθετη Νομοθεσία Έλεγχος Επισήμανση ΕπιμολυντέςΥγιεινή Κρέας Ψάρι Γάλα Κρέας Ψάρι Γάλα Χρωστικές Αρωματικές Γάλα Αποξηραμένα Φρούτα Βότανα & Αρτυματικές

26 Leonardo da Vinci Η σχετική νομοθεσία της ΕΕ για τα προϊόντα κρέατος •Κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης. •Επίσημοι έλεγχοι για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης. •Κ ανόνες υγείας για την παραγωγή, μεταποίηση, διακίνηση και διάθεση τροφίμων ζωικής προέλευσης. •Επίσημος έλεγχος για την επικύρωση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για τις ζωοτροφές και για τα τρόφιμα και τους κανόνες για την υγεία και ευζωία των ζώων. •Ανώτατα αποδεκτά επίπεδα κτηνιατρικών φαρμάκων σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης •Κτηνιατρικοί έλεγχοι προϊόντων εισαγόμενων από τρίτες χώρες. •Προδιαγραφές ειδικών προϊόντων (κιμάς, πουλερικά, χοιρινά, άγρια θηράματα). Παρακαλώ ανατρέξτε στο Έντυπο No 2

27 Leonardo da Vinci Σχετική εθνική νομοθεσία για τα προϊόντα κρέατος •Ο κάθε εταίρος θα πρέπει να συλλέξει και παρουσιάσει την εθνική νομοθεσία •................. Παρακαλώ ανατρέξτε στη σημείωση No 3

28 Leonardo da Vinci Νομοθεσία vs. Πιστοποίηση ΝομοθεσίαΠιστοποίηση ΥποχρεωτικήΜη υποχρεωτική Με Νομική βάσηΜη νομική βάση ΕπιβαλλόμενηΜη Επιβαλλόμενη Παράγεται από Κυβερνήσεις ή Διακρατικούς Οργανισμούς (π.χ. Ε.Ε.) Αναπτύσσονται από Οργανισμό ή Οργανισμούς Ισχύει μέσα σε συγκεκριμένα γεωγραφικά σύνορα Αναγνωρίζεται οπουδήποτε χρησιμοποιούνται τα πρότυπα Ελέγχεται από Κυβερνήσεις ή όργανα των Διακρατικών Οργανισμών Ελέγχεται από τον κάτοχο του προτύπου

29 Leonardo da Vinci Μέρος 4 ο Χαρακτηριστικά και περιεχόμενο των Προτύπων Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων

30 Leonardo da Vinci Χαρακτηριστικά των Προτύπων Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων •Πρότυπο (διαθέσιμο σε διάφορες γλώσσες). •Συνοδευτικά έγγραφα που διευκρινίζουν συγκεκριμένες απαιτήσεις. •Συνοδεύονται συνήθως από πρωτόκολλα ή προδιαγραφές επιθεώρησης. •Εντάσσονται στο πλαίσιο της διαπίστευσης, παρόλο που η διαδικασία διαπίστευσης μπορεί να διαφέρει. •Υπάρχουν επιτροπές για την αναθεώρησή τους από τα ενδιαφερόμενα μέρη.

31 Leonardo da Vinci Πρωτόκολλα ή προδιαγραφές για την επιθεώρηση •Απαιτήσεις διαπίστευσης •Κατηγοριοποίηση προϊόντων •Συχνότητα επιθεωρήσεων •Οδηγίες σχετικά με τη διάρκεια των επιθεωρήσεων •Κριτήρια αξιολόγησης της επάρκειας των ελεγκτών •Επιθεώρηση και διαδικασία διαμόρφωσης έκθεσης επιθεώρησης •Διορθωτικές ενέργειες και κλείσιμο των μη συμμορφώσεων •Διαδικασίες για τη χορήγηση της πιστοποίησης •Ιδιοκτησία και χρήση των εκθέσεων και αρχείων επιθεώρησης •Διαδικασίες για παράπονα και ενστάσεις

32 Leonardo da Vinci Πεδίο εφαρμογής των Προτύπων Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων Εντός πεδίου εφαρμογής •Νομιμότητα τροφίμων •Ασφάλεια τροφίμων Εκτός πεδίου εφαρμογής •Ποιότητα των προϊόντων –Όπως ορίζεται από τις προδιαγραφές των πελατών •Θέματα ηθικής και δεοντολογίας •Περιβαλλοντικά θέματα •Ασφάλεια & Υγιεινή της Εργασίας του προσωπικού, κλπ

33 Leonardo da Vinci 3 Πυλώνες •Αρχές Ορθών Πρακτικών(GHP, GMP). •Αρχές HACCP. •Συστήματα Διαχείρισης. Management System HACCP GPP Περιεχόμενο των Προτύπων Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων

34 Leonardo da Vinci Αρχές Ορθών Πρακτικών (Ορθή Παραγωγική Πρακτική – Ορθή Υγιεινή Πρακτική) •Εγκαταστάσεις και περιβάλλοντας χώρος •Κάτοψη εγκαταστάσεων και ροή προϊόντων •Διαχωρισμός χώρων για αποφυγή διασταυρούμενης επιμόλυνσης •Κτιριακές εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός •Διαχείριση Υδάτων Πόρων •Διαχείριση Απορριμμάτων •Διαχείριση Αποθεμάτων •Μυοκτονίες και απεντομώσεις •Συντήρηση •Ευταξία, καθαρισμός και απολύμανση •Υγιεινή και υγεία προσωπικού

35 Leonardo da Vinci Δημιουργία ομάδας HACCP Περιγραφή προϊόντος Προσδιορισμός της χρήσης Κατασκευή του διαγράμματος ροής Επι-τόπου επιβεβαίωση του διαγράμματος ροής 1. Διεξαγωγή Ανάλυσης Επικινδυνότητας & προσδιορισμός μέτρων ελέγχου 2. Προσδιορισμός των ΚΣΕ 3. Καθορισμός οριακών τιμών 4. Καθορισμός συστήματος παρακολούθησης 5. Καθορισμός διορθωτικών ενεργειών 6. Καθορισμός διαδικασιών επαλήθευσης 7. Καθορισμός των αρχείων και τρόπου τήρησης αυτών Codex Alimentarius HACCP Principles Παρακαλώ συμβουλευτείτε τον Codex Alimentarius “Food Hygiene Basic Texts”

36 Leonardo da Vinci Σύστημα Διαχείρισης (i) •Εγχειρίδιο & Πολιτική Ασφάλειας των Τροφίμων •Ευθύνη της Διοίκησης, Δέσμευση της Διοίκησης και Ανασκόπηση του Συστήματος από τη Διοίκηση •Διαχείριση Πόρων •Σύστημα Τεκμηρίωσης •Προδιαγραφές (τελικό προϊόν, πρώτες ύλες) •Διαδικασίες •Εσωτερικές επιθεωρήσεις •Διορθωτικές ενέργειες

37 Leonardo da Vinci Σύστημα Διαχείρισης (ii) •Χειρισμός μη Συμμορφούμενων •Αποδέσμευση προϊόντων •Προμήθειες και Αξιολόγηση Προμηθευτών •Ιχνηλασιμότητα •Διαχείριση Παραπόνων •Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης •Έλεγχος μετρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού παρακολούθησης •Ανάλυση προϊόντων

38 Leonardo da Vinci ISO22000:2005 Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων — Απαιτήσεις για τους οργανισμούς στην Αλυσίδα τροφίμων 1.Αντικείμενο 2.Τυποποιητικές παραπομπές (έγγραφα αναφοράς) 3.Όροι και ορισμοί 4.Απαιτήσεις συστήματος ασφάλειας τροφίμων (HACCP) 5.Ευθύνη της διοίκησης 6.Διαχείριση πόρων 7.Σχεδιασμός και υλοποίηση ασφαλών προϊόντων 8.Επικύρωση, επαλήθευση και βελτίωση του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων Παρακαλώ ανατρέξτε στο Έντυπο No 4

39 Leonardo da Vinci Παραδείγματα μη συμμορφώσεων κατά τα Διεθνή πρότυπα Τροφίμων για τα προϊόντα κρέατος •Κατεψυγμένα κομμάτια κρέατος μεταφέρθηκαν στις εγκαταστάσεις πάνω σε ξύλινες παλέτες, που δεν παρείχαν επαρκή προστασία στο περιεχόμενο. •Στην περιοχή όπου γίνεται η αποσυσκευασία των εισερχομένων πρώτων υλών, υπήρχαν μη συσκευασμένα κομμάτια καταψυγμένου κρέατος στην μη καθαρή περιοχή δίπλα στις απορριπτόμενες ξύλινες παλέτες. •Στο χώρο της κατάψυξης υπήρχαν προϊόντα για περαιτέρω επεξεργασία δίπλα σε προϊόντα, που ήταν για καταστροφή. Τα προϊόντα, που ήταν προς καταστροφή δεν είχαν επισημανθεί. •Στην περιοχή της συσκευασίας υπήρχαν ταυτόχρονα ωμά μπιφτέκια και έτοιμα προς κατανάλωση προϊόντα κρέατος. Επιπλέον στην ίδια περιοχή, βρίσκονταν πολύ κοντά ανακατεμένα υλικά εξωτερικής συσκευασίας (χαρτοκιβώτια) και μη συσκευασμένα έτοιμα προϊόντα.

40 Leonardo da Vinci •Η εταιρεία δεν έχει πραγματοποιήσει εσωτερικές επιθεωρήσεις, παρόλο, που έχουν προδιαγεγραμμένες διαδικασίες και συχνότητα γι’ αυτές. •Δεν υπάρχει διαδικασία για τον έλεγχο και τη διακρίβωση των ζυγών με τους οποίους ελέγχεται η ποσότητα του τελικού προϊόντος. Επιπλέον δεν υπήρχε τεκμηρίωση για τον έλεγχο και τη διακρίβωση των θερμομέτρων. •Δεν είχαν πραγματοποιηθεί ιατρικές εξετάσεις στο προσωπικό. •Οι εγκαταστάσεις δεν φυλάσσονται επαρκώς. Παραδείγματα μη συμμορφώσεων κατά τα Διεθνή πρότυπα Τροφίμων για τα προϊόντα κρέατος

41 Leonardo da Vinci •Η επιχείρηση δεν μεριμνά για την απομάκρυνση των μεταλλικών απορριμμάτων από τον περίχωρο του εργοστασίου. •Δεν υπήρχε διαδικασία για τη συστηματική αναθεώρηση του συστήματος HACCP. •Αναφέρεται το όνομα του συγγραφέα στα έντυπα, αλλά συχνά δεν προκύπτει η έγκριση αυτών •Το εγχειρίδιο ποιότητας δεν είναι πλήρες. Παραδείγματα μη συμμορφώσεων κατά τα Διεθνή πρότυπα Τροφίμων για τα προϊόντα κρέατος

42 Leonardo da Vinci •Περιγραφή εργασίας υπάρχει μόνον για τον Διευθυντή Ποιότητας. •Υπάρχει τεκμηριωμένη διαδικασία για την ανασκόπηση από τη διοίκηση, αλλά δεν υπάρχουν τεκμήρια για την υλοποίηση αυτής. •Το πρόγραμμα καθαρισμού δεν είναι επικαιροποιημένο. •Δεν υπάρχουν προδιαγραφές για τα υλικά συσκευασίας. Παραδείγματα μη συμμορφώσεων κατά τα Διεθνή πρότυπα Τροφίμων για τα προϊόντα κρέατος

43 Leonardo da Vinci Διεθνής πηγές πληροφοριών •Νομοθεσία, www.eur-lex.europa.euwww.eur-lex.europa.eu •Διαπίστευση και Πιστοποίηση, www.iaf.nuwww.iaf.nu •Codex Alimentarius Standards, www.codexalimentarius.netwww.codexalimentarius.net •ISO International Standards, www.iso.orgwww.iso.org •Ιδιωτικά διεθνή πρότυπα –BRC Global Standard for Food Safety V5, www.brcglobalstandards.com www.brcglobalstandards.com –International Food Standard V5, www.food-care.infowww.food-care.info –BSI PAS 220, www.fssc22000.comwww.fssc22000.com •Γερμανικό HACCP (Option B), www.foodsafetymanagement.info www.foodsafetymanagement.info •Global Food Safety Initiative, www.ciesnet.comwww.ciesnet.com

44 Leonardo da Vinci Διεθνείς πηγές πληροφοριών •Προς τους εταίρους: Παρακαλώ συμπληρώστε

45 Leonardo da Vinci Ευχαριστίες Στις κάτωθι κοινοπραξίες έργων •INPLISTA, •SAFETY MEAT PRODUCTION TRAINING and •TRADISAUSAGE Που είχαν το εκπαιδευτικό τους υλικό διαθέσιμο.

46 Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας!!!!! The MEAT TIPS training material is © (2011) of the MEAT TIPS consortium. The MEAT TIPS logo is based on and produced by using publicly available resources: the Alpha sausage font, the ClipartDB and GIMP.fontClipartDBGIMP Leonardo da Vinci


Κατέβασμα ppt "Προτύπων Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων Εισαγωγή στα Συστήματα Προτύπων Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων Στέλιος Σπανιόλας Τεχνολόγος Τροφίμων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google