Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Περιεχόμενα Σχετικά με το σεμινάριο Τι είναι τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Περιεχόμενα Σχετικά με το σεμινάριο Τι είναι τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Περιεχόμενα Σχετικά με το σεμινάριο Τι είναι τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Ποιους αφορούν τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα βήμα-βήμα Ευρωπαϊκά Προγράμματα στον τομέα του Πολιτισμού Πιο συγκεκριμένα: Αρχικά θα κάνω μια σύντομη εισαγωγή στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και ποιους αφορούν. Στη συνέχεια, θα αναφερθώ εκτενέστερα στην υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τέλος, θα αναφερθώ στο πώς ο Πρακτικός Οδηγός μπορεί να συμβάλει στην πιο ενεργό συμμετοχή των Δήμων στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

2 Περιεχόμενα Σχετικά με το σεμινάριο Τι είναι τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Ποιους αφορούν τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα βήμα-βήμα Ευρωπαϊκά Προγράμματα - Προσκλήσεις

3 Στόχος σεμιναρίου Η εισαγωγή, με συστηματικό τρόπο, στην διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, παρέχοντας τις απαραίτητες γνώσεις για όλα τα επιμέρους στάδια

4 Περιεχόμενα Σχετικά με το σεμινάριο Τι είναι τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Ποιους αφορούν τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα βήμα-βήμα Ευρωπαϊκά Προγράμματα – Προσκλήσεις

5 Πηγές εισροών οργανισμών
Τακτικά έσοδα Χορηγίες Συγχρηματοδοτούμενα αναπτυξιακά προγράμματα (π.χ. ΣΔΙΤ, EIB) Επενδυτές (3Fs, Angels, VC, …) Δάνεια ΕΣΠΑ Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα

6 Ευρωπαϊκά Προγράμματα;
Τι είναι τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα; Αποτελούν χρηματοδοτικά σχήματα που έχουν σκοπό την προώθηση των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) Ας αρχίσουμε το τι είναι τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα: Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα αποτελούν χρηματοδοτικά σχήματα που έχουν σκοπό την προώθηση των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σε διάφορους τομείς

7 Ευρωπαϊκά Προγράμματα; (2)
Τι είναι τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα; (2) Αυτό γίνεται με την οικονομική συμβολή της ΕΕ, η οποία συγχρηματοδοτεί πολλές εκατοντάδες έργων ανά την Ευρώπη σε διάφορους τομείς Αυτό γίνεται με την οικονομική συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία συγχρηματοδοτεί πολλές εκατοντάδες έργων ανά την Ευρώπη σε διάφορους τομείς. Αυτό γίνεται με την οικονομική συμβολή της ΕΕ, η οποία συγχρηματοδοτεί πολλές εκατοντάδες έργων ανά την Ευρώπη σε διάφορους τομείς όπως περιβάλλον, ενέργεια, πολιτισμός, έρευνα, κ.α.

8 Τι κάνουν τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Συμβάλλουν στην υλοποίηση καινοτόμων πρωτοβουλιών Προωθούν συνεργασίες σε πολλά επίπεδα Συμβάλλουν στην διαμόρφωση στρατηγικής λαμβάνοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι Προωθούν ανταλλαγή εμπειριών Ας δούμε τώρα τι κάνουν τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα: Συμβάλλουν στην υλοποίηση καινοτόμων πρωτοβουλιών Προωθούν συνεργασίες με άλλους Ευρωπαϊκούς φορείς για την από κοινού υλοποίηση έργων Συμβάλλουν στην διαμόρφωση στρατηγικής και πολιτικών στους τομείς προτεραιότητας του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη και το Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι Προωθούν ανταλλαγή εμπειριών με άλλους Δήμους στην Ευρώπη

9 Μερικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα...
INTERREG IVC Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Εγκάρσιο Πρόγραμμα Entrepreneurship and Innovation ICT Policy Support Programme Intelligent Energy Europe e-Content Plus Culture FP7 – EU Framework Work Programme for Research, Technological Development and Demonstration Activities (COOPERATION, IDEAS, PEOPLE, CAPACITIES) ERASMUS MUNDUS EUROMED Audiovisual II EUROPE FOR CITIZENS LIFE+ MARCO POLO II

10 Περιεχόμενα Σχετικά με το σεμινάριο Τι είναι τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Ποιους αφορούν τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα βήμα-βήμα Ευρωπαϊκά Προγράμματα στον τομέα του Πολιτισμού

11 Ποιους αφορούν τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Υπουργεία, επιχειρήσεις, ΟΤΑ, ΜΚΟ, ακαδημαϊκά ιδρύματα, συνεταιρισμούς, επιμελητήρια, κ.λπ. Επιστρέφοντας στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, ας δούμε ποιους αφορούν: Επιχειρήσεις, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιμελητήρια, υπουργεία, φυσικά πρόσωπα και γενικότερα όλους όσους συμμετέχουν στην υλοποίηση των Ευρωπαϊκών πολιτικών.

12 Περιεχόμενα Σχετικά με το σεμινάριο Τι είναι τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Ποιους αφορούν τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα βήμα-βήμα Ευρωπαϊκά Προγράμματα - Προσκλήσεις

13 Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα βήμα-βήμα
Υποβολή και αξιολόγηση πρότασης έργου Υλοποίηση εγκεκριμένου έργου Οικονομικοί έλεγχοι Διαχείριση κληρονομιάς και Οργάνωση Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

14 Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα βήμα-βήμα
Υποβολή και αξιολόγηση πρότασης έργου Υλοποίηση εγκεκριμένου έργου Οικονομικοί έλεγχοι Διαχείριση κληρονομιάς και Οργάνωση Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

15 Υποβολή πρότασης έργου
Εύρεση κατάλληλης πρόσκλησης για υποβολή πρότασης Διαμόρφωση κεντρικής ιδέας Αναζήτηση εταίρων Συγγραφή πρότασης Αξιολόγηση Υλοποίηση έργου Αξιολόγηση σχολίων Έγκριση Απόρριψη

16 Υποβολή πρότασης έργου
Εύρεση κατάλληλης πρόσκλησης για υποβολή πρότασης Διαμόρφωση κεντρικής ιδέας Αναζήτηση εταίρων Συγγραφή πρότασης Αξιολόγηση Υλοποίηση έργου Αξιολόγηση σχολίων Έγκριση Απόρριψη

17 Εύρεση πρόσκλησης για υποβολή πρότασης
Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ιστοσελίδα κάθε Προγράμματος Ενημερωτικές Ημερίδες Εταιρείες συμβούλων Δίκτυα Εταίροι προηγούμενων έργων

18 Εύρεση πρόσκλησης για υποβολή πρότασης
Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ιστοσελίδα κάθε Προγράμματος Ενημερωτικές Ημερίδες Εταιρείες συμβούλων Δίκτυα Εταίροι προηγούμενων έργων

19 Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1)
Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1) Διαθέσιμη στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά

20

21 Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2)
Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2) Αγροτικός τομέας Απασχόληση και κοινωνικά θέματα Κοινωνία της πληροφορίας Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής επικοινωνίας Ενέργεια Δημόσια υγεία Επικοινωνία Εξωτερικές σχέσεις Περιφερειακή πολιτική Ανταγωνισμός Εξωτερική βοήθεια Έρευνα και καινοτομία Διερμηνεία Συνεδρίων Εξωτερικό εμπόριο Διεύρυνση Καταναλωτές Αλιεία Επιχειρήσεις

22 Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (3)
Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (3) Πολιτισμός Καταπολέμηση απάτης-διαφθοράς Στατιστική Ανάπτυξη Ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη Μεταφορές Οικονομικά και νομισματικά θέματα Ανθρωπιστική βοήθεια Περιβάλλον Εκπαίδευση, κατάρτιση και νεολαία Ανθρώπινα δικαιώματα

23 Εύρεση πρόσκλησης για υποβολή πρότασης
Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ιστοσελίδα κάθε Προγράμματος Ενημερωτικές Ημερίδες Εταιρείες συμβούλων Δίκτυα Εταίροι προηγούμενων έργων

24 Ιστοσελίδα κάθε Προγράμματος
Κάθε πρόγραμμα δική του ιστοσελίδα Χρήσιμο υλικό: πλαίσιο και στόχοι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων συχνές ερωτήσεις (FAQs) σημεία επαφής στις χώρες/μέλη αναζήτηση εταίρων έντυπα

25 Εύρεση πρόσκλησης για υποβολή πρότασης
Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ιστοσελίδα κάθε Προγράμματος Ενημερωτικές Ημερίδες Εταιρείες συμβούλων Δίκτυα Εταίροι προηγούμενων έργων

26 Ενημερωτικές Ημερίδες
Info days Tόπος διεξαγωγής: Βρυξέλλες και σε χώρες μέλη (ίσως και μέσω internet) Δωρεάν παρακολούθηση, αλλά με προεγγραφή Σύνηθες περιεχόμενο: πολιτική ΕΕ, στόχοι προγράμματος, αποτελέσματα παλαιότερων έργων, πρακτικά ζητήματα

27 Εύρεση πρόσκλησης για υποβολή πρότασης
Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ιστοσελίδα κάθε Προγράμματος Ενημερωτικές Ημερίδες Εταιρείες συμβούλων Δίκτυα Εταίροι προηγούμενων έργων

28 Εταιρείες συμβούλων Ενημέρωση για ανοικτές προσκλήσεις μέσω έναντι χρέωσης Πιθανώς συνοδευτικές υπηρεσίες: Συγγραφή πρότασης Διαχείριση έργων Εκπαίδευση, κατάρτιση

29 Εύρεση πρόσκλησης για υποβολή πρότασης
Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ιστοσελίδα κάθε Προγράμματος Ενημερωτικές Ημερίδες Εταιρείες συμβούλων Δίκτυα Εταίροι προηγούμενων έργων

30 Δίκτυα Πληροφόρηση μελών σχετικά με πολιτικές και χρηματοδοτήσεις της ΕΕ Συμμετοχή στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών πολιτικών

31

32

33

34 Εύρεση πρόσκλησης για υποβολή πρότασης
Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ιστοσελίδα κάθε Προγράμματος Ενημερωτικές Ημερίδες Εταιρείες συμβούλων Δίκτυα Εταίροι προηγούμενων έργων

35 Εταίροι προηγούμενων έργων
Πολύ αποτελεσματική πηγή πληροφόρησης Συνήθως η πληροφόρηση συνοδεύεται από πρόσκληση συμμετοχής σε πρόταση

36 Κύρια στοιχεία πρόσκλησης
Επιλέξιμοι φορείς Θεματολογία και προτεραιότητες Ημερομηνία υποβολής προτάσεων Απαιτήσεις σε διακρατικότητα Ύψος ανώτατου προϋπολογισμού και χρηματοδότησης

37 Στρατηγική αναζήτησης προσκλήσεων
Συνήθεις στρατηγικές: Σημείο αναφοράς η στρατηγική του οργανισμού Σημείο αναφοράς οι προσκλήσεις

38 Υποβολή πρότασης έργου
Εύρεση κατάλληλης πρόσκλησης για υποβολή πρότασης Διαμόρφωση κεντρικής ιδέας Αναζήτηση εταίρων Συγγραφή πρότασης Αξιολόγηση Υλοποίηση έργου Αξιολόγηση σχολίων Έγκριση Απόρριψη

39 Διαμόρφωση κεντρικής ιδέας
Τρεις προϋποθέσεις: Ανταποκρίνεται σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε Ελκυστική για τους εταίρους Πρωτότυπη και άρτια για τους αξιολογητές

40 Διαμόρφωση κεντρικής ιδέας (2)
Ανάγνωση σχετικών κειμένων ΕΕ Ανάγνωση εντύπων πρόσκλησης Εντοπισμός κενού Σχηματοποίηση κεντρικής ιδέας Βελτίωση κεντρικής ιδέας Αποστολή κειμένου Αποτύπωση κεντρικής ιδέας

41 Κεντρική ιδέα - Παραδείγματα (1)
Πρόγραμμα δια βίου κατάρτισης (Lifelong Learning Programme) Ανάπτυξη μοντέλου κατάρτισης για τη βελτίωση των διαχειριστικών ικανοτήτων στον πολιτιστικό τομέα στην Ευρώπη

42 Κεντρική ιδέα - Παραδείγματα (2)
Intelligent Energy Europe (IEE) Aνάπτυξη βέλτιστων τεχνικών μεθόδων, καινοτόμων εργαλείων και στρατηγικών ενεργειακής αποδοτικότητας σε αστικές περιοχές ιστορικού χαρακτήρα

43 Κεντρική ιδέα - Παραδείγματα (3)
Πολιτισμός - Τουρισμός Προβολή πολιτιστικών πόρων και διασύνδεση με ανάπτυξη τοπικής επιχειρηματικότητας με σεβασμό στο περιβάλλον

44 Υποβολή πρότασης έργου
Εύρεση κατάλληλης πρόσκλησης για υποβολή πρότασης Διαμόρφωση κεντρικής ιδέας Αναζήτηση εταίρων Συγγραφή πρότασης Αξιολόγηση Υλοποίηση έργου Αξιολόγηση σχολίων Έγκριση Απόρριψη

45 Συνήθεις πηγές ανεύρεσης εταίρων:
Αναζήτηση εταίρων Συνήθεις πηγές ανεύρεσης εταίρων: Μηχανές αναζήτησης (partner search) προγραμμάτων Συνάδελφοι Λίστες συμμετεχόντων Συνεδρίων Δίκτυα

46 Υποβολή πρότασης έργου
Εύρεση κατάλληλης πρόσκλησης για υποβολή πρότασης Διαμόρφωση κεντρικής ιδέας Αξιολόγηση σχολίων Αναζήτηση εταίρων Συγγραφή πρότασης Απόρριψη Αξιολόγηση Έγκριση Υλοποίηση έργου

47 Συγγραφή πρότασης - Βήματα
Ανάγνωση πρόσκλησης Διαμόρφωση στόχων Επιλογή εταίρων Πακέτα εργασίας (work-packages) Διάρκεια έργου και πακέτων εργασίας Προκαταρκτικός προϋπολογισμός

48 Συγγραφή πρότασης – Βήματα (2)
Επικοινωνία με δυνητικούς εταίρους Συμπλήρωση εντύπων Αναλυτικός προϋπολογισμός Συλλογή εγγράφων, υπογραφών, κ.λπ. Τελικός έλεγχος, αποστολή

49 Συγγραφή πρότασης - Βήματα
Ανάγνωση πρόσκλησης Διαμόρφωση στόχων Επιλογή εταίρων Πακέτα εργασίας (work-packages) Διάρκεια έργου και πακέτων εργασίας Προκαταρκτικός προϋπολογισμός

50 Συγγραφή πρότασης - Βήματα
Ανάγνωση πρόσκλησης Διαμόρφωση στόχων Επιλογή εταίρων Πακέτα εργασίας (work-packages) Διάρκεια έργου και πακέτων εργασίας Προκαταρκτικός προϋπολογισμός

51 Διαμόρφωση στόχων Διαμορφώνονται με βάση: Τη συγκεκριμένη πρόσκληση
Την κεντρική ιδέα Κατά το δυνατό, ποσοτικοί

52 Συγγραφή πρότασης - Βήματα
Ανάγνωση πρόσκλησης Διαμόρφωση στόχων Επιλογή εταίρων Πακέτα εργασίας (work-packages) Διάρκεια έργου και πακέτων εργασίας Προκαταρκτικός προϋπολογισμός

53 Επιλογή εταίρων Τρεις παράγοντες: Αντικείμενο συγκεκριμένης πρότασης
Περιορισμούς πρόσκλησης ως προς τους επιλέξιμους φορείς Απαιτήσεις πρόσκλησης/πρότασης σε διακρατικότητα

54 Συνήθεις ρόλοι εταίρων
Εταίρος (full partner) Συνδεδεμένος εταίρος (associated partner) Συγχρηματοδότης (co-financier ή sponsor)

55 Συγγραφή πρότασης - Βήματα
Ανάγνωση πρόσκλησης Διαμόρφωση στόχων Επιλογή εταίρων Πακέτα εργασίας (work-packages) Διάρκεια έργου και πακέτων εργασίας Προκαταρκτικός προϋπολογισμός

56 Διαμόρφωση πακέτων εργασίας
Σχεδιασμός δράσεων προτεινόμενου έργου Ομαδοποίηση δράσεων σε πακέτα εργασίας (work-packages) ΠΡΟΣΟΧΗ σε υποχρεωτικά πακέτα εργασίας!!! Διαχείριση έργου (project management) Διάδοση αποτελεσμάτων (dissemination)

57 Παράδειγμα Πακέτα εργασίας (Work-packages/WPs) έργου Culture για την διοργάνωση έκθεσης: WP1: Project Management WP2: Dissemination & Public Awareness WP3: Design of the exhibition WP4: Collection of material WP5: Setting up the exhibition WP6: Opening of the exhibition

58 Συγγραφή πρότασης - Βήματα
Ανάγνωση πρόσκλησης Διαμόρφωση στόχων Επιλογή εταίρων Πακέτα εργασίας (work-packages) Διάρκεια έργου και πακέτων εργασίας Προκαταρκτικός προϋπολογισμός

59 Συνολική διάρκεια έργου
Περιορισμοί συγκεκριμένης πρόσκλησης Φύση προτεινόμενων δράσεων Προϋπολογισμός έργου Δέσμευση εταίρων

60 Παράδειγμα – Gantt Chart
WPs 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 WP1 Project Management WP2 Dissemination and Public Awareness WP3 Design of the Exhibition WP4 Collection of material WP5 Setting-up the Exhibition WP6 Opening of the Exhibition

61 Συγγραφή πρότασης - Βήματα
Ανάγνωση πρόσκλησης Διαμόρφωση στόχων Επιλογή εταίρων Πακέτα εργασίας (work-packages) Διάρκεια έργου και πακέτων εργασίας Προκαταρκτικός προϋπολογισμός

62 Κατάρτιση προκαταρκτικού προϋπολογισμού
Περιορισμοί συγκεκριμένου προγράμματος Φύση προβλεπόμενων δράσεων Συμμετοχή ή μη εξωτερικών συμβούλων Προβλεπόμενος αριθμός συναντήσεων Συνολική διάρκεια έργου

63 Συγγραφή πρότασης – Βήματα (2)
Επικοινωνία με δυνητικούς εταίρους Συμπλήρωση εντύπων Αναλυτικός προϋπολογισμός Συλλογή εγγράφων, υπογραφών, κ.λπ. Τελικός έλεγχος, αποστολή

64 Επικοινωνία με δυνητικούς εταίρους
Ετοιμασία σύντομου κειμένου Αποστολή κειμένου Επικοινωνία (π.χ. , τηλέφωνο) Αποστολή εγγράφων και αίτημα για πληροφορίες

65 Παραδείγματα εγγράφων που καλούνται να συμπληρώσουν συνήθως οι εταίροι

66 Συγγραφή πρότασης – Βήματα (2)
Επικοινωνία με δυνητικούς εταίρους Συμπλήρωση εντύπων Αναλυτικός προϋπολογισμός Συλλογή εγγράφων, υπογραφών, κ.λπ. Τελικός έλεγχος, αποστολή

67 Συμπλήρωση εντύπων υποβολής
Τρία μέρη: Διοικητικό Τεχνικό Οικονομικό Τύπος Αίτησης: Word, Excel, pdf, on-line – απαιτείται εξοικείωση, δοκιμές

68 Συμπλήρωση εντύπων – Διοικητικό μέρος
Συμπλήρωση εντύπων – Διοικητικό μέρος Συνήθεις πληροφορίες: Ακρωνύμιο πρότασης Ονομασία οργανισμού/εταίρου Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας Στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου Στοιχεία υπεύθυνου έργου Βασικά οικονομικά στοιχεία οργανισμού Αριθμός εργαζομένων

69 Συμπλήρωση εντύπων – Τεχνικό μέρος
Συμπλήρωση εντύπων – Τεχνικό μέρος Στόχοι προτεινόμενου έργου Προβλεπόμενες δράσεις Εταίροι και ο ρόλος τους Πακέτα εργασίας και παραδοτέα

70 Συμπλήρωση εντύπων – Τεχνικό μέρος (2)
Συμπλήρωση εντύπων – Τεχνικό μέρος (2) Χρονοδιάγραμμα Αναμενόμενα αποτελέσματα Συνάφεια πρότασης με στόχους προγράμματος

71 Συμπλήρωση εντύπων – Οικονομικό μέρος
Συμπλήρωση εντύπων – Οικονομικό μέρος Οικονομικοί πίνακες Οικονομικά στοιχεία πρότασης Προϋπολογισμός ανά κατηγορία κόστους, πακέτο εργασίας και εταίρο

72 Συγγραφή πρότασης – Βήματα (2)
Επικοινωνία με δυνητικούς εταίρους Συμπλήρωση εντύπων Αναλυτικός προϋπολογισμός Συλλογή εγγράφων, υπογραφών, κ.λπ. Τελικός έλεγχος, αποστολή

73 Κατάρτιση προϋπολογισμού – Ορολογία
Επιλέξιμες δαπάνες Ίδια συμμετοχή: Χρηματική (in cash), σε είδος (in kind)

74 Κατάρτιση προϋπολογισμού
Ο προϋπολογισμός θα πρέπει: Να είναι ρεαλιστικός Να ικανοποιεί όλους τους εταίρους Να είναι αναλυτικός Να σέβεται τους περιορισμούς εκάστοτε προγράμματος

75 Διαδικασία κατάρτισης προϋπολογισμού
Προσεκτική ανάγνωση οδηγιών Προσδιορισμός συνολικού προϋπολογισμού Προσδιορισμός προϋπολογισμού κάθε εταίρου

76 Διαδικασία κατάρτισης προϋπολογισμού (2)
Κατανομή προϋπολογισμού κάθε εταίρου ανά κατηγορία δαπάνης Έλεγχος Συμπλήρωση εντύπων

77 Συγγραφή πρότασης – Βήματα (2)
Επικοινωνία με δυνητικούς εταίρους Συμπλήρωση εντύπων Αναλυτικός προϋπολογισμός Συλλογή εγγράφων, υπογραφών, κ.λπ. Τελικός έλεγχος, αποστολή (ταχυδρομείο, ηλεκτρονική)

78 Πότε ξεκινά η διαδικασία
Κρίσιμοι παράγοντες: Εμπειρία συντάκτη Αριθμός και είδος εταίρων Επίπεδο γνωριμίας με εταίρους Γνώση θέματος Πολυπλοκότητα προγράμματος

79 Υποβολή πρότασης – Η επόμενη ημέρα
Ενημέρωση εταίρων για υποβολή πρότασης Τακτοποίηση αρχείων Επικοινωνία κατά το διάστημα της αξιολόγησης

80 Υποβολή πρότασης έργου
Εύρεση κατάλληλης πρόσκλησης για υποβολή πρότασης Διαμόρφωση κεντρικής ιδέας Αξιολόγηση σχολίων Αναζήτηση εταίρων Συγγραφή πρότασης Απόρριψη Αξιολόγηση Έγκριση Υλοποίηση έργου

81 Τυπική διαδικασία αξιολόγησης
Πρόταση Μη επιλέξιμη Έλεγχος επιλεξιμότητας Επιλέξιμη Αξιολόγηση από εμπειρογνώμονες Ενημέρωση συντονιστή Κατάταξη Επιτροπής Απόφαση απόρριψης Απόφαση Επιτροπής Έγκριση ή απόρριψη Ενημέρωση συντονιστή

82 Υποβολή πρότασης έργου
Εύρεση κατάλληλης πρόσκλησης για υποβολή πρότασης Διαμόρφωση κεντρικής ιδέας Αξιολόγηση σχολίων Αναζήτηση εταίρων Συγγραφή πρότασης Αξιολόγηση Απόρριψη Έγκριση Υλοποίηση έργου

83 Απόρριψη πρότασης Ενημέρωση εταίρων
Αξιοποίηση παρατηρήσεων αξιολογητών Βελτίωση πρότασης Επανυποβολή σε επόμενη σχετική πρόσκληση

84 Διαμόρφωση κεντρικής ιδέας
Υποβολή πρότασης έργου Εύρεση κατάλληλης πρόσκλησης για υποβολή πρότασης Διαμόρφωση κεντρικής ιδέας Αξιολόγηση σχολίων Αναζήτηση εταίρων Συγγραφή πρότασης Αξιολόγηση Απόρριψη Έγκριση Υλοποίηση έργου

85 Έγκριση πρότασης Άμεση ενημέρωση εταίρων και υπενθύμιση σχετικά με περιεχόμενο πρότασης Συνεργασία με Ευρωπαϊκή Επιτροπή για υπογραφή σύμβασης

86 Διαδικασία υπογραφής σύμβασης
Αποστολή σύμβασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Υπογραφή σύμβασης Αποστολή σύμβασης στους εταίρους

87 Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα βήμα-βήμα
Υποβολή και αξιολόγηση πρότασης έργου Υλοποίηση εγκεκριμένου έργου Οικονομικοί έλεγχοι Διαχείριση κληρονομιάς και Οργάνωση Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

88 2η Ενότητα: Υλοποίηση εγκεκριμένου έργου
2η Ενότητα: Υλοποίηση εγκεκριμένου έργου Έναρξη έργου Προετοιμασία σε δυο επίπεδα: Αφορά στην εσωτερική οργάνωση του οργανισμού Αφορά σε ολόκληρο το εταιρικό σχήμα

89 Προετοιμασία σε δυο επίπεδα:
Έναρξη έργου Προετοιμασία σε δυο επίπεδα: Αφορά στην εσωτερική οργάνωση του οργανισμού Αφορά σε ολόκληρο το εταιρικό σχήμα

90 Εσωτερική οργάνωση οργανισμού
Συγκεκριμενοποίηση περιεχομένου Σύσταση Ομάδας Έργου Προσδιορισμός ρόλων – Συναντήσεις εργασίας Οικονομικός προγραμματισμός – Διαχείριση ρευστότητας Βιβλίο έργου

91 Εσωτερική οργάνωση οργανισμού
Συγκεκριμενοποίηση περιεχομένου Σύσταση Ομάδας Έργου Προσδιορισμός ρόλων – Συναντήσεις εργασίας Οικονομικός προγραμματισμός – Διαχείριση ρευστότητας Βιβλίο έργου

92 Εσωτερική οργάνωση οργανισμού
Συγκεκριμενοποίηση περιεχομένου Σύσταση Ομάδας Έργου Προσδιορισμός ρόλων – Συναντήσεις εργασίας Οικονομικός προγραμματισμός – Διαχείριση ρευστότητας Βιβλίο έργου

93 Επιλογή στελεχών εντός οργανισμού βάσει:
Σύσταση Ομάδας Έργου Επιλογή στελεχών εντός οργανισμού βάσει: Προφίλ Διαθεσιμότητας Επιθυμίας

94 Σύσταση Ομάδας Έργου (2)
Επιλογή εξωτερικών συνεργατών βάσει: Επαγγελματικής εμπειρίας Διαθεσιμότητας Βαθμού κατανόησης έργου Αμοιβής

95 Εσωτερική οργάνωση οργανισμού
Συγκεκριμενοποίηση περιεχομένου Σύσταση Ομάδας Έργου Προσδιορισμός ρόλων – Συναντήσεις εργασίας Οικονομικός προγραμματισμός – Διαχείριση ρευστότητας Βιβλίο έργου

96 Εσωτερική οργάνωση οργανισμού
Συγκεκριμενοποίηση περιεχομένου Σύσταση Ομάδας Έργου Προσδιορισμός ρόλων – Συναντήσεις εργασίας Οικονομικός προγραμματισμός – Διαχείριση ρευστότητας Βιβλίο έργου

97 Εσωτερική οργάνωση οργανισμού
Συγκεκριμενοποίηση περιεχομένου Σύσταση Ομάδας Έργου Προσδιορισμός ρόλων – Συναντήσεις εργασίας Οικονομικός προγραμματισμός – Διαχείριση ρευστότητας Βιβλίο έργου

98 Προετοιμασία σε δυο επίπεδα:
Έναρξη έργου Προετοιμασία σε δυο επίπεδα: Αφορά στην εσωτερική οργάνωση του οργανισμού Αφορά σε ολόκληρο το εταιρικό σχήμα

99 Δεύτερο επίπεδο προετοιμασίας
Σε ό,τι αφορά το εταιρικό σχήμα: Συγκεκριμενοποίηση περιεχομένου Προσδιορισμός ρόλου κάθε εταίρου Ικανοποίηση συμβατικών υποχρεώσεων (υποβολή εκθέσεων) Επικοινωνία μεταξύ των εταίρων

100 Δεύτερο επίπεδο προετοιμασίας (2)
Σε ό,τι αφορά το εταιρικό σχήμα: Ενέργειες διάδοσης αποτελεσμάτων Διαδικασία λήψης αποφάσεων – Συμφωνητικό Εταιρικού Σχήματος Εναρκτήρια συνάντηση

101 Δεύτερο επίπεδο προετοιμασίας
Σε ό,τι αφορά το εταιρικό σχήμα: Συγκεκριμενοποίηση περιεχομένου Προσδιορισμός ρόλου κάθε εταίρου Ικανοποίηση συμβατικών υποχρεώσεων (υποβολή εκθέσεων) Επικοινωνία μεταξύ των εταίρων

102 Δεύτερο επίπεδο προετοιμασίας
Σε ό,τι αφορά το εταιρικό σχήμα: Συγκεκριμενοποίηση περιεχομένου Προσδιορισμός ρόλου κάθε εταίρου Ικανοποίηση συμβατικών υποχρεώσεων (υποβολή εκθέσεων) Επικοινωνία μεταξύ των εταίρων

103 Δεύτερο επίπεδο προετοιμασίας
Σε ό,τι αφορά το εταιρικό σχήμα: Συγκεκριμενοποίηση περιεχομένου Προσδιορισμός ρόλου κάθε εταίρου Ικανοποίηση συμβατικών υποχρεώσεων (υποβολή εκθέσεων) Επικοινωνία μεταξύ των εταίρων

104 Ιδιαίτερη προσοχή στις οικονομικές εκθέσεις!
Υποβολή εκθέσεων Υποβολή τεχνικών και οικονομικών εκθέσεων Σχεδιασμός προτυποποιημένου εντύπου (template) Ημερομηνίες υποβολής Ιδιαίτερη προσοχή στις οικονομικές εκθέσεις!

105 Δεύτερο επίπεδο προετοιμασίας
Σε ό,τι αφορά το εταιρικό σχήμα: Συγκεκριμενοποίηση περιεχομένου Προσδιορισμός ρόλου κάθε εταίρου Ικανοποίηση συμβατικών υποχρεώσεων (υποβολή εκθέσεων) Επικοινωνία μεταξύ των εταίρων

106 Επικοινωνία μεταξύ των εταίρων
Προγραμματισμένες συναντήσεις Έκτακτες συναντήσεις Αποστολή πρακτικών Τηλεδιασκέψεις (teleconferences) Εκθέσεις προόδου Ιστοσελίδα/ftp server

107 Δεύτερο επίπεδο προετοιμασίας (2)
Σε ό,τι αφορά το εταιρικό σχήμα: Ενέργειες διάδοσης αποτελεσμάτων Διαδικασία λήψης αποφάσεων – Συμφωνητικό Εταιρικού Σχήματος Εναρκτήρια συνάντηση

108 Δεύτερο επίπεδο προετοιμασίας (2)
Σε ό,τι αφορά το εταιρικό σχήμα: Ενέργειες διάδοσης αποτελεσμάτων Διαδικασία λήψης αποφάσεων – Συμφωνητικό Εταιρικού Σχήματος Εναρκτήρια συνάντηση

109 Διαδικασία λήψης αποφάσεων
Συμφωνητικό Εταιρικού Σχήματος (Partnership ή Consortium Agreement) Συμπληρωματικό της σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Νομικό κείμενο Προσδιορισμός εσωτερικής λειτουργίας εταιρικού σχήματος

110 Δεύτερο επίπεδο προετοιμασίας (2)
Σε ό,τι αφορά το εταιρικό σχήμα: Ενέργειες διάδοσης αποτελεσμάτων Διαδικασία λήψης αποφάσεων – Συμφωνητικό Εταιρικού Σχήματος Εναρκτήρια συνάντηση

111 Εναρκτήρια συνάντηση Μια από τις πρώτες ενέργειες μετά την έγκριση
Συνήθως γίνεται εντός μηνός από την έναρξη του έργου Διάρκεια δυο ημερών Καταρχήν προσδιορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής

112 Διοργάνωση συνάντησης
Οργανωτικό επίπεδο Περιεχόμενο Συμβατικές υποχρεώσεις και διαχείριση έργου Τεχνικό μέρος υλοποίησης του έργου

113 Διοργάνωση συνάντησης
Οργανωτικό επίπεδο Περιεχόμενο Συμβατικές υποχρεώσεις και διαχείριση έργου Τεχνικό μέρος υλοποίησης του έργου

114 Οργανωτικό επίπεδο Ενημέρωση σχετικά με αριθμό συμμετεχόντων
Επιλογή χώρου διεξαγωγής Επιλογή χώρου διαμονής συμμετεχόντων Αποστολή αναλυτικών πληροφοριών

115 Οργανωτικό επίπεδο (2) Γεύματα Πρόγραμμα φιλοξενίας Ετοιμασία υλικού
Απόφαση σχετικά με κάλυψη εξόδων φιλοξενίας

116 Διοργάνωση συνάντησης
Οργανωτικό επίπεδο Περιεχόμενο Συμβατικές υποχρεώσεις και διαχείριση έργου Τεχνικό μέρος υλοποίησης του έργου

117 Περιεχόμενο συνάντησης
Συμβατικές υποχρεώσεις/Διαχείριση έργου: Συμφωνητικό Εταιρικού Σχήματος Οδηγίες σχετικά με υποβολή εκθέσεων Άλλες συμβατικές υποχρεώσεις Επικοινωνία μεταξύ των εταίρων Οικονομικά ζητήματα

118 Διοργάνωση συνάντησης
Οργανωτικό επίπεδο Περιεχόμενο Συμβατικές υποχρεώσεις και διαχείριση έργου Τεχνικό μέρος υλοποίησης του έργου

119 Περιεχόμενο συνάντησης
Τεχνικό μέρος υλοποίησης έργου: Παρουσίαση συνολικού έργου Παρουσίαση πακέτων εργασίας Παρουσία ενεργειών διάδοσης αποτελεσμάτων

120 Παράδειγμα τυπικής ατζέντας εναρκτήριας συνάντησης εταίρων

121 Υλοποίηση έργου Τεχνική υλοποίηση Οικονομική παρακολούθηση
Υποβολή εκθέσεων Συνεργασία με εταίρους-συναντήσεις

122 Υλοποίηση έργου Τεχνική υλοποίηση Οικονομική παρακολούθηση
Υποβολή εκθέσεων Συνεργασία με εταίρους-συναντήσεις

123 Τεχνική υλοποίηση Παρακολούθηση προόδου έργου
Καταγραφή εργασιών και χρόνου Συνεργασία με Ευρωπαϊκή Επιτροπή

124 Τεχνική υλοποίηση Παρακολούθηση προόδου έργου
Καταγραφή εργασιών και χρόνου Συνεργασία με Ευρωπαϊκή Επιτροπή

125 Παρακολούθηση προόδου έργου
Τήρηση χρονοδιαγράμματος Παρακολούθηση δικού μας έργου και εταίρων Συντονισμός Ομάδας Έργου Εφαρμογή αποφάσεων

126 Παρακολούθηση προόδου έργου (2)
Έγκαιρη υποβολή παραδοτέων Άσκηση διακριτικής ή έντονης πίεσης Δημοσιοποίηση έργου Διαδικασία επιλογής υπεργολάβων ΠΡΟΣΟΧΗ στον ανθρώπινο παράγοντα!

127 Προβλήματα στην υλοποίηση...
Πιθανοί λόγοι: Απροθυμία/ανεπάρκεια/ έλλειψη ρευστότητας συγκεκριμένου εταίρου Τεχνικό πρόβλημα Μεταβολή συνθηκών από υποβολή πρότασης

128 Αναθεώρηση σύμβασης Πριν την αναθεώρηση: Συνάντηση όλων των εταίρων
Επικοινωνία με την ΕΕ

129 Τεχνική υλοποίηση Παρακολούθηση προόδου έργου
Καταγραφή εργασιών και χρόνου Συνεργασία με Ευρωπαϊκή Επιτροπή

130 Καταγραφή εργασιών και χρόνου
Ουσιαστικά: εικόνα προόδου έργου Τυπικά: Διευκολύνει σύνταξη τεχνικών εκθέσεων και καταστάσεων δαπανών Συμπλήρωση δελτίου απασχόλησης έργου Χρήσιμη κατά τον οικονομικό έλεγχο

131 Παράδειγμα εντύπου καταγραφής χρόνου απασχόλησης προσωπικού στο συγκεκριμένο έργο

132 Τεχνική υλοποίηση Παρακολούθηση προόδου έργου
Καταγραφή εργασιών και χρόνου Συνεργασία με Ευρωπαϊκή Επιτροπή

133 Συνεργασία με ΕΕ Τυπική διαδικασία: Υποβολή παραδοτέων
Απάντηση σε επιστολή της ΕΕ Οργάνωση συνάντησης (review meeting) Ερώτηση σχετικά με επιλεξιμότητα δαπάνης

134 Υλοποίηση έργου Τεχνική υλοποίηση Οικονομική παρακολούθηση
Υποβολή εκθέσεων Συνεργασία με εταίρους-συναντήσεις

135 Οικονομική παρακολούθηση
Οικονομική παρακολούθηση του δικού μας έργου Οικονομική παρακολούθηση που αφορά στους εταίρους

136 Οικονομική παρακολούθηση
Οικονομική παρακολούθηση του δικού μας έργου Οικονομική παρακολούθηση που αφορά στους εταίρους

137 Οικονομική παρακολούθηση του δικού μας έργου
Ξεχωριστή καρτέλα στο λογιστήριο Ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου Αρχείο με αντίγραφα τιμολογίων Καταγραφή δαπανών προσωπικού

138 Οικονομική παρακολούθηση
Οικονομική παρακολούθηση του δικού μας έργου Οικονομική παρακολούθηση που αφορά στους εταίρους

139 Οικονομική παρακολούθηση που αφορά στους εταίρους
Μεταφορά πληρωμών στους εταίρους Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων

140 Υλοποίηση έργου Τεχνική υλοποίηση Οικονομική παρακολούθηση
Υποβολή εκθέσεων Συνεργασία με εταίρους-συναντήσεις

141 Δυο μεγάλες κατηγορίες:
Υποβολή εκθέσεων Δυο μεγάλες κατηγορίες: Προόδου (περιοδικές, ενδιάμεση, τελική) Οικονομικές (καταστάσεις δαπανών)

142 Δυο μεγάλες κατηγορίες:
Υποβολή εκθέσεων Δυο μεγάλες κατηγορίες: Προόδου (περιοδικές, ενδιάμεση, τελική) Οικονομικές (καταστάσεις δαπανών)

143 Περιοδική έκθεση προόδου
Εξώφυλλο Πίνακας περιεχομένων Σύντομη περιγραφή έργου Επιτεύγματα ανά πακέτο εργασίας Ενέργειες διάδοσης Συναντήσεις Αναφορά σε τυχόν αποκλίσεις Χρόνος απασχόλησης Προγραμματισμένες δράσεις επόμενης περιόδου

144 Περιοδική έκθεση προόδου (2)
Συντάσσεται από τον συντονιστή Συμβολή από όλους τους εταίρους (χρήση template)

145 Παράδειγμα προτυποποιημένων εντύπων για την υποβολή της συμβολής των εταίρων σε εκθέσεις προόδου

146 Δυο μεγάλες κατηγορίες:
Υποβολή εκθέσεων Δυο μεγάλες κατηγορίες: Προόδου (περιοδικές, ενδιάμεση, τελική) Οικονομικές (καταστάσεις δαπανών)

147 Περιοδικές καταστάσεις δαπανών
Συγκεντρωτική κατάσταση δαπανών ανά κατηγορία Κατάσταση δαπανών ανά εταίρο και αποδεικτικά στοιχεία Συγκεντρωτικός πίνακας μεταφοράς πληρωμών από τον συντονιστή στους εταίρους

148 Περιοδικές καταστάσεις δαπανών (2)
Υπογράφονται από νόμιμο εκπρόσωπο, οικονομικό υπεύθυνο ή/και επιστημονικό υπεύθυνο Κάθε εταίρος υποβάλλει την κατάσταση δαπανών στον συντονιστή Ο συντονιστής υποβάλλει την συγκεντρωτική και τις επιμέρους καταστάσεις δαπανών

149 Περιοδικές καταστάσεις δαπανών (3)
Διόρθωση σε προηγούμενες καταστάσεις δαπανών Απαιτήσεις για υποβολή πιστοποιητικού ελέγχου Επεξεργασία καταστάσεων από Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αποστολή σχολίων από Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αποστολή διευκρινήσεων/πρόσθετων στοιχείων στην ΕΕ Πληρωμή

150 Παράδειγμα περιοδικής κατάστασης δαπανών

151 Τελική έκθεση έργου Δυο μέρη: Τεχνικό και οικονομικό
Αποτελεί βάση αξιολόγησης έργου και τήρησης συμβατικών υποχρεώσεων Αναφορά σε μελλοντική αξιοποίηση αποτελεσμάτων Πιστοποίηση δαπανών

152 Υλοποίηση έργου Τεχνική υλοποίηση Οικονομική παρακολούθηση
Υποβολή εκθέσεων Συνεργασία με εταίρους-συναντήσεις

153 Συνεργασία με εταίρους - συναντήσεις
Τακτικές συναντήσεις Τηλεδιασκέψεις Υποβολή εκθέσεων

154 Συνεργασία με εταίρους - συναντήσεις
Τακτικές συναντήσεις Τηλεδιασκέψεις Υποβολή εκθέσεων

155 Τακτικές συναντήσεις - Περιεχόμενο
Παρουσίαση προόδου έργου ανά πακέτο εργασίας Συζήτηση σε θέματα συμβατικών υποχρεώσεων Παρουσίαση και σχεδιασμός ενεργειών διάδοσης αποτελεσμάτων Ανασκόπηση αποφάσεων που λήφθηκαν και σχεδιασμός μελλοντικών ενεργειών

156 Συνεργασία με εταίρους - συναντήσεις
Τακτικές συναντήσεις Τηλεδιασκέψεις Υποβολή εκθέσεων

157 Συνεργασία με εταίρους - συναντήσεις
Τακτικές συναντήσεις Τηλεδιασκέψεις Υποβολή εκθέσεων

158 Επικοινωνία και διάδοση αποτελεσμάτων έργου
Οριζόντια δράση Αφορά σε όλους τους εταίρους Χαρακτήρας δράσεων συνάρτηση σταδίου υλοποίησης έργου ΠΡΟΣΟΧΗ σε απαιτήσεις προγράμματος!!!

159 Στρατηγική επικοινωνίας
Ποιος είναι υπεύθυνος για ποια δράση Κοινό-στόχος Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

160 Συνήθεις δράσεις επικοινωνίας
Λογότυπο Ιστοσελίδα Αφίσες (posters) Eνημερωτικά Δελτία Ανακοινώσεις – Καταχωρήσεις στον Τύπο Συμμετοχή σε Συνέδρια Πανό Ημερίδα-Συνέδριο

161 Συνήθεις δράσεις επικοινωνίας
Λογότυπο Ιστοσελίδα Αφίσες (posters) Eνημερωτικά Δελτία Ανακοινώσεις – Καταχωρήσεις στον Τύπο Συμμετοχή σε Συνέδρια Πανό Ημερίδα-Συνέδριο

162 Hμερίδα/Συνέδριο Συνήθως προς το τέλος του έργου
Μορφή και διάρκεια εξαρτώνται από το συγκεκριμένο έργο Συστατικά στοιχεία: Παρουσιάσεις σε ολομέλεια Workshops Debates

163 Διοργάνωση Ημερίδας/Συνεδρίου
Προσδιορισμός Ημερίδας Προσδιορισμός χώρου Προσδιορισμός τίτλου εκδήλωσης Σχέδιο προγράμματος Αποστολή πρόσκλησης σε πιθανούς ομιλητές Κατάρτιση λίστας προσκεκλημένων Εκτύπωση πρόσκλησης

164 Διοργάνωση Ημερίδας/ Συνεδρίου (2)
Παροχή πληροφοριών στην ιστοσελίδα Επιλογή εταιρείας εστίασης, διερμηνέων, εξοπλισμού, κ.λπ. Κατασκευή πανό Παραγγελία φακέλων και λοιπού υλικού Εκτύπωση τελικού προγράμματος Επιβεβαίωση συμμετοχής

165 Διοργάνωση Ημερίδας/ Συνεδρίου (3)
Αναπαραγωγή ομιλιών Ανακοίνωση εκδήλωσης Κατάρτιση προγράμματος φιλοξενίας Επιλογή γραμματείας Επιλογή ατόμων για διαχείριση αίθουσας Προμήθεια δώρων Επιλογή Προεδρείου

166 Παράδειγμα προγράμματος Ημερίδας

167 Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα βήμα-βήμα
Υποβολή και αξιολόγηση πρότασης έργου Υλοποίηση εγκεκριμένου έργου Οικονομικοί έλεγχοι Διαχείριση κληρονομιάς και Οργάνωση Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

168 3η Ενότητα: Οικονομικοί έλεγχοι
Εξωτερικός οικονομικός έλεγχος Δυο είδη: Υποβολή τελικής (ή και περιοδικής) οικονομικής έκθεσης Διενέργεια από Ευρωπαϊκή Επιτροπή

169 Εξωτερικός οικονομικός έλεγχος
Δύο είδη: Υποβολή τελικής (ή και περιοδικής) οικονομικής έκθεσης Διενέργεια από Ευρωπαϊκή Επιτροπή

170 Υποβολή τελικής (ή και περιοδικής) οικονομικής έκθεσης
Συμβατική υποχρέωση Διεξάγεται με δική μας πρωτοβουλία Διεξάγεται από ανεξάρτητο ορκωτό λογιστή Διάρκεια ελέγχου: λίγες ημέρες έως ένα μήνα Οδηγεί σε έκδοση Πιστοποιητικού Ελέγχου

171 Υποβολή τελικής (ή και περιοδικής) οικονομικής έκθεσης (2)
Φάκελος οικονομικών στοιχείων έργου: Αντίγραφο σύμβασης Αντίγραφο Συμφωνητικού Εταιρικού Σχήματος Αντίγραφο οικονομικών εκθέσεων Αντίγραφο αλληλογραφίας με Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αντίγραφα τιμολογίων Αντίγραφα μισθολογικών καταστάσεων Αντίγραφα δελτίων απασχόλησης έργου

172 Εξωτερικός οικονομικός έλεγχος
Δυο είδη: Υποβολή τελικής (ή και περιοδικής) οικονομικής έκθεσης Διενέργεια από Ευρωπαϊκή Επιτροπή

173 Εξωτερικός οικονομικός έλεγχος από ΕΕ
Δικός μας έλεγχος: Διεξάγεται με δική μας πρωτοβουλία Διεξάγεται πριν γίνει κάποια πληρωμή Δική μας επιλογή Μεγαλύτερη συνεννόηση με τον λογιστή Έλεγχος από ΕΕ: Διεξάγεται με πρωτοβουλία της ΕΕ Διεξάγεται μετά την ολοκλήρωση του έργου Επιλογή της ΕΕ Κυρίως χαρακτηριστικά τυπικού ελέγχου

174 Παράδειγμα Audit Certificate

175 Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα βήμα-βήμα
Υποβολή και αξιολόγηση πρότασης έργου Υλοποίηση εγκεκριμένου έργου Οικονομικοί έλεγχοι Διαχείριση κληρονομιάς και Οργάνωση Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

176 Διαχείριση κληρονομιάς
Οργάνωση υλικού Ενημέρωση – Προώθηση - Δικτύωση Αξιοποίηση τεχνογνωσίας Εμπλουτισμός στρατηγικής

177 Διαχείριση κληρονομιάς
Οργάνωση υλικού Ενημέρωση – Προώθηση - Δικτύωση Αξιοποίηση τεχνογνωσίας Εμπλουτισμός στρατηγικής

178 Διαχείριση κληρονομιάς
Οργάνωση υλικού Ενημέρωση – Προώθηση - Δικτύωση Αξιοποίηση τεχνογνωσίας Εμπλουτισμός στρατηγικής

179 Διαχείριση κληρονομιάς
Οργάνωση υλικού Ενημέρωση – Προώθηση - Δικτύωση Αξιοποίηση τεχνογνωσίας Εμπλουτισμός στρατηγικής

180 Διαχείριση κληρονομιάς
Οργάνωση υλικού Ενημέρωση – Προώθηση - Δικτύωση Αξιοποίηση τεχνογνωσίας Εμπλουτισμός στρατηγικής

181 Μακροχρόνιος σχεδιασμός
Εκτίμηση πόρων του οργανισμού μας Εντοπισμός προσκλήσεων προτάσεων

182 Μακροχρόνιος σχεδιασμός
Εκτίμηση πόρων του οργανισμού μας Εντοπισμός προσκλήσεων προτάσεων

183 Μακροχρόνιος σχεδιασμός
Εκτίμηση πόρων του οργανισμού μας Εντοπισμός προσκλήσεων προτάσεων

184 Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Πολλές και ιδιαίτερου χαρακτήρα δραστηριότητες Στελέχη με ιδιαίτερες δεξιότητες Καλύτερος έλεγχος και προγραμματισμός

185 Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (2)
Σύγκριση Γραφείου με γραφείο συμβούλων: Η τεχνογνωσία εντός του οργανισμού Καλύτερος έλεγχος των έργων, εφόσον υπάρχει κατάλληλα οργανωμένο σύστημα διοίκησης

186 Δραστηριότητες Γραφείου
Παρακολούθηση προσκλήσεων Ταύτιση προτεραιοτήτων με χρηματοδοτούμενες δράσεις Διαμόρφωση ιδέας Σύνταξη πρότασης

187 Δραστηριότητες Γραφείου (2)
Όταν εγκριθεί η πρόταση: Συγκεκριμενοποίηση περιεχομένου Σύσταση ομάδας έργου Προσδιορισμός ρόλων Παρακολούθηση προόδου προγράμματος Οικονομικός προγραμματισμός

188 Δραστηριότητες Γραφείου (3)
Υποβολή εκθέσεων Επικοινωνία με εταίρους Οργάνωση συναντήσεων Εκδηλώσεις διάδοσης αποτελεσμάτων

189 Άλλες δραστηριότητες Γραφείου
Κατάρτιση ετήσιου προγραμματισμού Ετήσιος απολογισμός εργασιών Ανασκόπηση εσωτερικής δομής και αξιολόγηση στελεχών Εκπαίδευση νέων συνεργατών Συναντήσεις μεταξύ των στελεχών του Γραφείου

190 Στελέχωση Γραφείου – Κριτήρια επιλογής
Ευελιξία ατόμου Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας Επικοινωνιακή ικανότητα Ικανότητα του ατόμου να λειτουργεί υπό πίεση Δυνατότητα απουσίας στο εξωτερικό Επιθυμία γνώσης καινούργιων πραγμάτων

191 Συνεργασία Γραφείου με εταιρείες συμβούλων
Προδιαγραφή αντικειμένου ανάθεσης Παροχή πληροφοριών Προσδιορισμός χρονοδιαγράμματος Προδιαγραφή παραδοτέου Διαπραγμάτευση αμοιβής Μέριμνα για τα διαδικαστικά Προσδιορισμός τρόπου συνεργασίας Παρακολούθηση προόδου εργασιών

192 Περιεχόμενα Σχετικά με το σεμινάριο Τι είναι τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Ποιους αφορούν τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα βήμα-βήμα Ευρωπαϊκά Προγράμματα - Προσκλήσεις

193 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Τι ΔΕΝ κάνουν τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Τι κάνουν τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα

194 Τι ΔΕΝ κάνουν τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα
ΔΕΝ χρηματοδοτούν υποδομές ΔΕΝ αποτελούν έσοδα ΔΕΝ δίνουν λύση σε οικονομικά προβλήματα Ας δούμε τώρα τι δεν κάνουν τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα: Όπως προανέφερα κατά κανόνα δεν χρηματοδοτούν υποδομές, παρά πιλοτικά καινοτόμα έργα. Δεν αποτελούν έσοδα ή για να είμαι πιο ακριβής δεν πρέπει πρωτίστως να θεωρούνται ως πηγή εσόδων. Και αυτό γιατί είναι συγχρηματοδοτούμενα, και επομένως θα πρέπει ο Δήμος να συνεισφέρει οικονομικά στην υλοποίηση ενός έργου, αν και αυτό δεν συμβαίνει πάντα στην πράξη. Καθώς δεν υπάρχει καθαρό οικονομικό όφελος, δεν πρέπει να θεωρήσει κάποιον ότι τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα μπορούν να δώσουν λύση σε οικονομικά προβλήματα του φορέα που τα υλοποιεί.

195 Τι κάνουν τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Συμβάλλουν στην υλοποίηση καινοτόμων πρωτοβουλιών Προωθούν συνεργασίες σε πολλά επίπεδα Συμβάλλουν στην διαμόρφωση στρατηγικής λαμβάνοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι Προωθούν ανταλλαγή εμπειριών Ας δούμε τώρα τι κάνουν τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα: Συμβάλλουν στην υλοποίηση καινοτόμων πρωτοβουλιών Προωθούν συνεργασίες με άλλους Ευρωπαϊκούς φορείς για την από κοινού υλοποίηση έργων Συμβάλλουν στην διαμόρφωση στρατηγικής και πολιτικών στους τομείς προτεραιότητας του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη και το Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι Προωθούν ανταλλαγή εμπειριών με άλλους Δήμους στην Ευρώπη

196 Συνήθη εμπόδια Έλλειψη δέσμευσης
Μη ύπαρξη διακριτού Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Στελέχωση Οικονομική διαχείριση – Κάλυψη ίδιας συμμετοχής Παρά τις ευκαιρίες που προσφέρουν τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα δεν είναι μεγάλος ο αριθμός των Δήμων που εμπλέκονται ενεργά στην αξιοποίησή τους. Η εμπειρία μου έχει δείξει ότι τα συνήθη εμπόδια στην ευρεία συμμετοχή των Δήμων μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: Έλλειψη δέσμευση της Διοίκησης. Αυτό γίνεται πιο αισθητό, όταν υπάρχει αλλαγή στη Διοίκηση ενός Δήμου, ανάλογα με το εκλογικό αποτέλεσμα Ένα άλλο εμπόδιο είναι η έλλειψη ενός Γραφείου, το οποίο θα ασχολείται αποκλειστικά και συστηματικά με τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Η έλλειψη καταρτισμένου στελεχιακού δυναμικού είναι ένας άλλος παράγοντας. Εδώ αξίζει να σημειώσω ότι η πιο συνηθισμένη γλώσσα εργασίας στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα είναι η Αγγλική. Δεν είναι λίγες οι φορές που ένας Δήμος δεν διαθέτει άτομα που να μπορούν να κάνουν χρήση της Αγγλικής γλώσσας στην εργασία τους. Τέλος, όπως ήδη ανέφερα τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα είναι στην πλειοψηφία τους συγχρηματοδοτούμενα, πράγμα που σημαίνει ότι ο Δήμος έχει οικονομική συμμετοχή. Ακόμη και αν στην πράξη ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο, παραμένει το θέμα της οικονομικής διαχείρισης, καθώς σε κάποια φάση θα πρέπει ο Δήμος να καλύψει τα έξοδα ενός έργου και στην συνέχεια να εισπράξει τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

197 Οφέλη Υλοποίηση σειράς καινοτόμων έργων
Προβολή ισχυρής και σύγχρονης εικόνας Δημιουργία κουλτούρας εξωστρέφειας Δημιουργία δεσμών συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας με άλλους οργανισμούς Συνοψίζοντας τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει ένας Δήμος από τη συμμετοχή του σε Ευρωπαϊκά έργα θα έλεγα τα εξής: Ανταλλαγή εμπειριών με άλλους Ευρωπαϊκούς Δήμους μέσω της συμμετοχής σε διεθνή Συνέδρια Διαμόρφωση στρατηγικής και πολιτικών στους τομείς προτεραιότητας, λαμβάνοντας υπόψη και το Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι Προώθηση πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της στρατηγικής του, μετριάζοντας την οικονομική επιβάρυνση του Δημοτικού προϋπολογισμού, λόγω της συγχρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αρμόδια Υπουργεία


Κατέβασμα ppt "Περιεχόμενα Σχετικά με το σεμινάριο Τι είναι τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google