Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών

2 Μεταφορά σε νέες εγκαταστάσεις
Σύντομο Ιστορικό Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ Κτίριο «Δήμητρα» 02/2011 Μεταφορά σε νέες εγκαταστάσεις Ίδρυση ΠΜΣ

3 Όργανα-Διοίκηση Διοικητική Δομή Επιτροπές ΠΜΣ Συντονιστική Επιτροπή
Επιτροπή Εισαγωγικών Εξετάσεων Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων

4 Εγκαταστάσεις - Εξοπλισμοί
Μέχρι 2011 σε διάφορες αίθουσες κτιρίων «7ης Μαρτίου», «Κάμειρος», «Κλεόβουλος Από εαρινό εξάμηνο 2011 μόνιμα στο κτίριο «Δήμητρα» Κτίριο «Δήμητρα» Εργαστήριο Υπολογιστών Φορητοί υπολογιστές για ανάγκες φοιτητών

5 Αντικείμενο - Στόχοι Εξειδίκευση των πτυχιούχων και η έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής με εμβάθυνση στην εκπαίδευση με χρήση Νέων Τεχνολογιών. Συμβολή στην παραγωγή γνώσης και στην επίλυση προβλημάτων στις επιστήμες της αγωγής με χρήση Νέων Τεχνολογιών. Αντικείμενο Σκοπός

6 Διαδικασία Εισαγωγής Εξετάσεις σε:
Παιδαγωγικά (45% συνολικής Βαθμολογίας) Πληροφορική (35% συνολικής Βαθμολογίας) Ξένη Γλώσσα (Επιτυχία-Αποτυχία) Προφορική Συνέντευξη (20% Συνολικής Βαθμολογίας) Πορεία Εξέλιξης Αιτήσεων στο ΠΜΣ

7 Πρόγραμμα Σπουδών - Μαθήματα
Προσφερόμενα Μαθήματα επιλέγονται από Γ.Σ.Ε.Σ. 1ο Εξάμηνο Παρακολούθηση Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου (5 Μαθήματα) 2ο Εξάμηνο Παρακολούθηση Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου (5 Μαθήματα) 3ο Εξάμηνο Συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας Χειμερινό Εξάμηνο 30 ECTS Εαρινό Εξάμηνο 30 ECTS Διπλωματική Εργασία 30 ECTS

8 Στοιχεία Φοιτητών ΠΜΣ Φύλο Επίπεδο εκπαίδευσης

9 Διπλωματική Εργασία Κατάθεση Πρότασης από φοιτητή Εξέταση από ΓΣΕΣ
Ορισμός Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής Δημόσια παρουσίαση και αξιολόγηση

10 Οικονομικά Στοιχεία Κατανομή Εσόδων ΠΜΣ 35% Υπερ ΕΛΕ και Ιδρύματος
65% ΠΜΣ περίπου το 55% των συνολικών εσόδων του ΠΜΣ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Μεσοσταθμικά περίπου το 18% υπερ Ιδρύματος σε όλα τα έτη

11 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΜΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Οικονομικά Στοιχεία Έσοδα ΠΜΣ: ,74 Έξοδα ΠΜΣ: ,51 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΜΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 48,59% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΕΡ ΠΜΣ 25% 1,66% ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕ 8,99% ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 3,24% ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 10,21% ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0,69% ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ή ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ 0,56% ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΠΣ 5,29% ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΟ ΜΠΣ 1,53% ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΠΣ 0,44% ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ 3,51% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 0,21% ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 1,40% ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 0,07% ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 1,96% ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 4,71% ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1,29% ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 5,65% ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 0,00% Σύνολο: 100,00%

12 Επιμορφωτικό Έργο 4 κύριες διαστάσεις Προσκλήσεις Ομιλητών
Διοργάνωση Ημερίδων/Συνεδρίων Χρηματοδότηση δράσεων Τμήματος Εκπαιδευτικό Σεμινάριο φοιτητών Πάνω από 30 προσκεκλημένοι ομιλητές 5 Ημερίδες και 1 Διεθνές Συνέδριο Cine-Science Ημερίδες 2 εκδόσεις συλλογικών τόμων Νότια Ρόδος Τήλος Κως

13 Απόφοιτοι ΠΜΣ Από διεξάγεται έρευνα επαγγελματικής εξέλιξης αποφοίτων Μέσω on line ερωτηματολογίου – αποστολή κάθε Ιούλιο Συμμετοχή αποφοίτων ελάχιστη – 14 απόφοιτοι Διάστημα αναζήτησης εργασίας μετά την αποφοίτηση από ΠΜΣ

14 Απόφοιτοι ΠΜΣ Συνέχιση Σπουδών Συμβολή ΠΜΣ στην επαγγελματική εξέλιξη

15 Στρατηγική Ανάπτυξης ΠΜΣ
Στρατηγική Ανάπτυξης ΠΜΣ Η δημιουργία κατευθύνσεων ειδίκευσης στο ΠΜΣ. Η προμήθεια διαδραστικού πίνακα και υπολογιστών τύπου tablet. Δημιουργία e-journal στο αντικείμενο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Η καθιέρωση ετήσιου σεμιναρίου μεθοδολογίας έρευνας. Η δημιουργία ιστοσελίδας με αντικείμενο τις ακαδημαϊκές δεξιότητες. Η προμήθεια αδειών χρήσης εμπορικών εφαρμογών ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού. Η σύναψη συνεργασιών με άλλα ΠΜΣ συναφούς αντικειμένου. Η ενεργοποίηση της δυνατότητας πρακτικής άσκησης των μεταπτυχιακών φοιτητών και συνεργασίες με επιχειρήσεις εκπαιδευτικής τεχνολογίας Η ανάπτυξη αυτόνομης υποδομής παροχής on line εκπαίδευσης

16 Ανάλυση SWOT Δυνατά Σημεία Αδύνατα Σημεία Ευκαιρίες
Τεχνογνωσία στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών Καθιέρωση στη συνείδηση των υποψηφίων ότι το ΠΜΣ αποτελεί το πλέον εξειδικευμένο στον τομέα του Παιδαγωγική Επάρκεια Οικονομική Ευρωστία Πολυσχιδές και «ανοικτό» πρόγραμμα σπουδών Ύπαρξη σχεδίου ανάπτυξης ΠΜΣ Αδυναμία, λόγω θεσμικού πλαισίου, αποκλειστικής απασχόλησης διδακτικού προσωπικού Αδυναμία προσφοράς όλων των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών Υψηλό συνολικό κόστος σπουδών μεταπτυχιακών φοιτητών Ανεπαρκείς συνολικές υποδομές Πανεπιστημίου Αιγαίου για υποστήριξη έργου ΠΜΣ Ανάπτυξη διαδικτυακής εκπαίδευσης Ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο Συνεργασία με σχολικές μονάδες μέσω εκμετάλλευσης της διείσδυσης του Τμήματος Σύνδεση ΠΜΣ με αγορά εργασίας μέσω ενεργοποίησης πρακτικής άσκησης φοιτητών Μεγάλη απόσταση από ηπειρωτική Ελλάδα Υψηλό κόστος διαβίωσης στην έδρα του ΠΜΣ Οικονομική συγκυρία Έλλειψη διορισμών σε εκπαίδευση Ασάφεια στην πολιτική του αρμόδιου Υπουργείου σχετικά με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ευκαιρίες Απειλές


Κατέβασμα ppt "Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google