Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών

2 Σύντομο Ιστορικό 2013-2014 02/2011 Κτίριο «Δήμητρα» 2004-2006 Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ Ίδρυση ΠΜΣ Μεταφορά σε νέες εγκαταστάσεις

3 Όργανα-Διοίκηση Συντονιστική Επιτροπή Διοικητική Δομή Επιτροπές ΠΜΣ Επιτροπή Εισαγωγικών Εξετάσεων Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων

4 Εγκαταστάσεις - Εξοπλισμοί Μέχρι 2011 σε διάφορες αίθουσες κτιρίων «7 ης Μαρτίου», «Κάμειρος», «Κλεόβουλος Από εαρινό εξάμηνο 2011 μόνιμα στο κτίριο «Δήμητρα» Κτίριο «Δήμητρα» Εργαστήριο Υπολογιστών Φορητοί υπολογιστές για ανάγκες φοιτητών

5 Αντικείμενο - Στόχοι Εξειδίκευση των πτυχιούχων και η έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής με εμβάθυνση στην εκπαίδευση με χρήση Νέων Τεχνολογιών. Συμβολή στην παραγωγή γνώσης και στην επίλυση προβλημάτων στις επιστήμες της αγωγής με χρήση Νέων Τεχνολογιών. Αντικείμενο Σκοπός

6 Διαδικασία Εισαγωγής Εξετάσεις σε: • Παιδαγωγικά (45% συνολικής Βαθμολογίας) • Πληροφορική (35% συνολικής Βαθμολογίας) • Ξένη Γλώσσα (Επιτυχία-Αποτυχία) • Προφορική Συνέντευξη (20% Συνολικής Βαθμολογίας) Πορεία Εξέλιξης Αιτήσεων στο ΠΜΣ

7 Πρόγραμμα Σπουδών - Μαθήματα 1 ο Εξάμηνο •Παρακολούθηση Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου (5 Μαθήματα) 2 ο Εξάμηνο •Παρακολούθηση Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου (5 Μαθήματα) 3 ο Εξάμηνο •Συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας Χειμερινό Εξάμηνο 30 ECTS Εαρινό Εξάμηνο 30 ECTS Διπλωματική Εργασία 30 ECTS Προσφερόμενα Μαθήματα επιλέγονται από Γ.Σ.Ε.Σ.

8 Στοιχεία Φοιτητών ΠΜΣ Φύλο Επίπεδο εκπαίδευσης

9 Διπλωματική Εργασία Κατάθεση Πρότασης από φοιτητή Εξέταση από ΓΣΕΣ Ορισμός Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής Δημόσια παρουσίαση και αξιολόγηση

10 Οικονομικά Στοιχεία Κατανομή Εσόδων ΠΜΣ 65% ΠΜΣ 35% Υπερ ΕΛΕ και Ιδρύματος • περίπου το 55% των συνολικών εσόδων του ΠΜΣ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών • Μεσοσταθμικά περίπου το 18% υπερ Ιδρύματος σε όλα τα έτη

11 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΜΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 48,59% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΕΡ ΠΜΣ 25% 1,66% ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕ8,99% ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 3,24% ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 10,21% ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ0,69% ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ή ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ 0,56% Οικονομικά Στοιχεία ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΠΣ 5,29% ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΟ ΜΠΣ 1,53% ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΠΣ 0,44% ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ3,51% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ0,21% ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 1,40% ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 0,07% ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ1,96% ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ4,71% ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ1,29% ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ5,65% ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ0,00% Σύνολο:100,00% Έσοδα ΠΜΣ: 428.359,74 Έξοδα ΠΜΣ: 329.087,51

12 Επιμορφωτικό Έργο 4 κύριες διαστάσεις Προσκλήσεις Ομιλητών Διοργάνωση Ημερίδων/Συνε δρίων Χρηματοδότηση δράσεων Τμήματος Εκπαιδευτικό Σεμινάριο φοιτητών Πάνω από 30 προσκεκλημέ νοι ομιλητές 5 Ημερίδες και 1 Διεθνές Συνέδριο Cine-Science Ημερίδες 2 εκδόσεις συλλογικών τόμων Νότια Ρόδος Τήλος Κως

13 Απόφοιτοι ΠΜΣ • Από 2011-2012 διεξάγεται έρευνα επαγγελματικής εξέλιξης αποφοίτων • Συμμετοχή αποφοίτων ελάχιστη – 14 απόφοιτοι • Μέσω on line ερωτηματολογίου – αποστολή κάθε Ιούλιο Διάστημα αναζήτησης εργασίας μετά την αποφοίτηση από ΠΜΣ

14 Απόφοιτοι ΠΜΣ Συμβολή ΠΜΣ στην επαγγελματική εξέλιξη Συνέχιση Σπουδών

15 Στρατηγική Ανάπτυξης ΠΜΣ • Η δημιουργία κατευθύνσεων ειδίκευσης στο ΠΜΣ. • Η προμήθεια διαδραστικού πίνακα και υπολογιστών τύπου tablet. Δημιουργία e-journal στο αντικείμενο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. • Η καθιέρωση ετήσιου σεμιναρίου μεθοδολογίας έρευνας. • Η δημιουργία ιστοσελίδας με αντικείμενο τις ακαδημαϊκές δεξιότητες. • Η προμήθεια αδειών χρήσης εμπορικών εφαρμογών ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού. • Η σύναψη συνεργασιών με άλλα ΠΜΣ συναφούς αντικειμένου. • Η ενεργοποίηση της δυνατότητας πρακτικής άσκησης των μεταπτυχιακών φοιτητών και συνεργασίες με επιχειρήσεις εκπαιδευτικής τεχνολογίας • Η ανάπτυξη αυτόνομης υποδομής παροχής on line εκπαίδευσης

16 Ανάλυση SWOT Δυνατά ΣημείαΑδύνατα Σημεία - Τεχνογνωσία στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών - Καθιέρωση στη συνείδηση των υποψηφίων ότι το ΠΜΣ αποτελεί το πλέον εξειδικευμένο στον τομέα του - Παιδαγωγική Επάρκεια - Οικονομική Ευρωστία - Πολυσχιδές και «ανοικτό» πρόγραμμα σπουδών - Ύπαρξη σχεδίου ανάπτυξης ΠΜΣ - Αδυναμία, λόγω θεσμικού πλαισίου, αποκλειστικής απασχόλησης διδακτικού προσωπικού - Αδυναμία προσφοράς όλων των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών - Υψηλό συνολικό κόστος σπουδών μεταπτυχιακών φοιτητών - Ανεπαρκείς συνολικές υποδομές Πανεπιστημίου Αιγαίου για υποστήριξη έργου ΠΜΣ - Ανάπτυξη διαδικτυακής εκπαίδευσης - Ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο - Συνεργασία με σχολικές μονάδες μέσω εκμετάλλευσης της διείσδυσης του Τμήματος - Σύνδεση ΠΜΣ με αγορά εργασίας μέσω ενεργοποίησης πρακτικής άσκησης φοιτητών - Μεγάλη απόσταση από ηπειρωτική Ελλάδα - Υψηλό κόστος διαβίωσης στην έδρα του ΠΜΣ - Οικονομική συγκυρία - Έλλειψη διορισμών σε εκπαίδευση - Ασάφεια στην πολιτική του αρμόδιου Υπουργείου σχετικά με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ευκαιρίες Απειλές


Κατέβασμα ppt "Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google