Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επίδειξη Εφαρμογών Ε.Κ.Ε. Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, 26 Φεβρουαρίου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επίδειξη Εφαρμογών Ε.Κ.Ε. Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, 26 Φεβρουαρίου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επίδειξη Εφαρμογών Ε.Κ.Ε. Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, 26 Φεβρουαρίου 2008 Ο2 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ & ΚΛΑΔΙΚΗ ΕΥΦΥΙΑ Ιγνατιάδης Σπύρος Διευθυντής ΣΕΠΒΕ ΣΕΠΒΕ sepve@sepve.org.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2 ΣΕΠΒΕ…  Παρουσίαση ΣΕΠΒΕ- 250 εταιρίες μέλη από όλη την Βόρεια Ελλάδα  Δραστηριότητα – κατηγορίες μελών ( Hardware, software, system integration & IT services, Internet Business Solutions – e-commerce, Web Applications & On Line Databases, Τηλεπικοινωνίες – Telecommunications, Multimedia Application, Εκπαίδευση Πληροφορικής Education, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε ΤΠΕ - It Consulting  Βασικό εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης της περιφέρειας  Προώθηση των ΤΠΕ ως βασικού συστατικού για την ανταγωνιστικότητα των επιμέρους κλάδων & της περιφερειακής ανάπτυξης  Κεντρική Μακεδονία να καταστεί βασικό οικονομικό κέντρο Νέας Επιχειρηματικότητας  Κέντρο Τεχνολογίας με την χρήση ΤΠΕ στην ευρύτερη ΝΑΕ

3 ΣΤΟΧΟΙ …  Επιχειρηματική ανάπτυξη των μελών  Προώθηση της Έρευνας & Τεχνολογίας για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών ικανών να ανταπεξέλθουν στον διεθνή ανταγωνισμό  Ανταγωνιστικότητα στο διεθνές περιβάλλον  Εξωστρέφεια  Στήριξη της ανάπτυξης των κλάδων της ελληνικής οικονομίας με την χρήση & εισαγωγή καινοτόμων λύσεων και διαδικασιών

4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σχεδιαγραμματική Απεικόνιση ΠΠΚ Κοινοπραξίες ΕΤΑ Τηλεπικοινωνιών Ευρυζωνικών Επικ. – Υπηρεσιών Internet Λογισμικού Τεχνοβλαστοί Τηλεπικοινωνιών Ευρυζωνικών Επικ.– Υπηρεσιών Internet Λογισμικού Οριζόντιες Δράσεις Στρατηγική Προβολή Επιχειρ. και Τεχν. Ευφυία Μεταφορά Τεχνολογίας Περιφερειακές Τεχνολογικές Πλατφόρμες Τηλεπικοινωνιών Ευρυζωνικών Επικοινωνιών – Υπηρεσιών Internet Λογισμικού Διαχείριση ΠΠΚΚΜ

5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αντικείμενο του ΠΠΚΚΜ Ο Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας εστιάζεται στην περιοχή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Δίνεται έμφαση στην καινοτόμο εφαρμογή των ΤΠΕ σε όσο το δυνατό περισσότερους τομείς της αγοράς και κλάδους μεταποίησης και υπηρεσιών Ειδικότερα, οι δραστηριότητες του ΠΠΚΚΜ εστιάζονται στους εξής τομείς:  Καινοτομία στις Ευρυζωνικές Επικοινωνίες και Υπηρεσίες Internet  Καινοτομία στις Τηλεπικοινωνίες  Καινοτομία στο Λογισμικό

6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Στόχοι του ΠΠΚ Κεντρικής Μακεδονίας (α) Δημιουργία ενός ισχυρού συμπλέγματος έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας έντασης-γνώσεως στην Κεντρική Μακεδονία με ισχυρές προοπτικές βιωσιμότητας και μετά την ολοκλήρωση του εγκεκριμένου έργου Ειδικότερα: Η ανάπτυξη της τεχνολογικής καινοτομίας μέσω της εφαρμογής των ΤΠΕ σε ένα ευρύ φάσμα παραγωγικών, εμπορικών, επιχειρηματικών και διοικητικών δραστηριοτήτων μέσω:  Δράσεων προώθησης των ΤΠΕ σε επιχειρήσεις και  Δράσεων υποστήριξης του κλάδου των ΤΠΕ Με επιμέρους στόχους:  Την δημιουργία εύρωστων επιχειρήσεων ΤΠΕ και  Την ευρεία χρήση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

7 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Στόχοι του ΠΠΚ Κεντρικής Μακεδονίας (β) •Έμφαση στην προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τομείς που αξιοποιούν ΤΠΕ •Εστίαση στην καινοτόμο εφαρμογή των ΤΠΕ σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας •Προώθηση καινοτόμων διεργασιών στην παραγωγική, διοικητική και γενικότερη επιχειρησιακή διαδικασία εταιρειών της περιοχής με στόχο:  Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος  Την προώθηση καινοτομιών με στόχο το σχεδιασμό, την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας Το έργο περιλαμβάνει 26 Ενέργειες  Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (14)  Δημιουργία Τεχνοβλαστών (εταιρείες spin-off) (5)  Περιφερειακές Τεχνολογικές Πλατφόρμες (3)  Οριζόντιες Δραστηριότητες (4)

8 Περιγραφή Ενέργειας Η δράση της ‘Επιχειρηματικής και Κλαδικής Ευφυΐας (ΕΚΕ), απευθύνεται σε διάφορες ομάδες οργανισμών: • Αφορά τις επιχειρήσεις πληροφορικής και επικοινωνιών και ιδιαίτερα πάροχους τεχνολογικών λύσεων ERP, CRM, και λύσεων αυτοματοποίησης, με στόχο να ενημερώνει για τις βασικές τεχνολογίες που μπορούν να εφαρμοσθούν, να επιδείξει λύσεις από μεγάλους προμηθευτές, και να υποστηρίξει τα αρχικά βήματα προς την προώθηση εφαρμογών επιχειρηματικής ευφυΐας στην τοπική αγορά. • Αφορά μεταποιητικές επιχειρήσεις και παροχής υπηρεσιών, ώστε να γίνουν κατανοητά τα θετικά αποτελέσματα της εφαρμογής συστημάτων ΕΚΕ. • Αφορά όλους τους επιμέρους βιομηχανικούς κλάδους συνολικά, καθώς μπορεί να ενημερώνει συστηματικά όλους τους οργανισμούς του κάθε κλάδου για τεχνολογικές εξελίξεις και προοπτικές της αγοράς στον αντίστοιχο κλάδο. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΔΟΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΕΥΦΥΙΑΣ

9 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕ2.1: Διάδοση επιχειρηματικής ευφυΐας Δ2.1Συγκέντρωση, ανάλυση και αξιολόγηση εργαλείων και λογισμικού επιχειρηματικής ευφυΐας Δ2.2Αγορά εξοπλισμού Δ2.3Αγορά λογισμικού Δ2.4Ενημέρωση – 4 workshops για την επίδειξη εφαρμογών επιχειρηματικής ευφυΐας σε 100 επιχειρήσεις όλων των κλάδων Δ2.5Έκδοση οδηγού (blue print) επιχειρηματικής ευφυΐας και διανομή 500 αντιτύπων ΠΕ2.2: Πιλοτικές εφαρμογές και εκπαίδευση παρόχων επιχειρηματικής ευφυΐας Δ2.6Εκπαίδευση 15 επιχειρήσεων στην παροχή συστημάτων και υπηρεσιών ΕΕ Δ2.7Τρεις πιλοτικές εφαρμογές ΕΕ σε μικρές επιχειρήσεις ΠΕ2.3: Δημιουργία περιφερειακού δικτύου κλαδικής ευφυΐας Δ2.8Σχεδιασμός του συστήματος και ανάλυση απαιτήσεων χρηστών κλαδικής ευφυΐας Δ2.9Ανάπτυξη λογισμικού & συμπληρωματικών εφαρμογών, feed-back χρηστών Δ2.10Συγκέντρωση και καταχώρηση υλικού Δ2.11Δημιουργία εμπιστευτικών εκθέσεων για έως 50 επιχειρήσεις του κλάδου ΤΠΕ Δ2.12Τελική ημερίδα αποτελεσμάτων επιχειρηματικής και κλαδικής ευφυΐας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΔΟΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΕΥΦΥΙΑΣ

10 Αναμενόμενα Αποτελέσματα - Ωφέλειες  Εντοπισμός των διαθέσιμων εφαρμογών Επιχειρηματικής Κλαδικής Ευφυΐας  Ανάλυση και αξιολόγηση των διαθέσιμων εφαρμογών  Ενημέρωση εκπαίδευση των επιχειρήσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( ΤΠΕ)  Ενημέρωση των δυνητικών χρηστών για τα πλεονεκτήματα της χρήσης των παραπάνω εφαρμογών  Ενημέρωση & εκπαίδευση της επιχειρηματικής κοινότητας για τα οφέλη από την χρήση των εφαρμογών ΕΚΕ  Εκπαίδευση επιχειρήσεων που θέλουν να προσφέρουν υπηρεσίες ΒΙ  Συγγραφή και εκτύπωση οδηγού (blue-print) επιχειρηματικής ευφυΐας  Διάχυση του οδηγού στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις - οργανισμούς ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΔΟΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΕΥΦΥΙΑΣ

11 Αναμενόμενα Αποτελέσματα - Ωφέλειες  Διάχυση πληροφορίας για την εφαρμογή τους σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της Κ. Μακεδονίας  Δημιουργία μικρών πιλοτικών εφαρμογών ΕΕ για την εγκατάσταση τους σε επιλεγμένες επιχειρήσεις ( διάφορους κλάδους)  Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου ευφυΐας για την πληροφορική  μία ανοικτή πύλη συγκέντρωσης και καταχώρησης πληροφορίας, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου, &  δημιουργία δικτύου συγκέντρωσης και αξιολόγησης ενημερωτικού υλικού  δημιουργία εξατομικευμένων εμπιστευτικών εκθέσεων με στόχο την αξιολόγηση της θέση και τις επιδόσεις κάθε επιχείρησης σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις του κλάδου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΔΟΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΕΥΦΥΙΑΣ

12 Τα μέλη του ΣΕΠΒΕ και τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα  Συμμετοχή των εταιρειών μελών στα Ευρωπαϊκά προγράμματα και πρόσβαση σε χρηματοδότηση  Δικτύωση – Επιχειρηματικές επαφές & συναντήσεις – συμμετοχή σε εκδηλώσεις  Ενημέρωση για τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις στο χώρο της Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης  Πρόσβαση στις τελευταίες τεχνολογίες & μεταφορά τεχνογνωσίας από άλλες ευρωπαϊκές χώρες

13 Ερευνητική Δραστηριότητα …  Δημιουργία ενός διεθνούς δικτύου συνεργατών από όλη την Ευρώπη  Ηγετική παρουσία του ΣΕΠΒΕ στην ΝΑΕ  Υπογραφή Πρωτοκόλλων Συνεργασίας με τους κύριους συνδέσμους – φορείς έρευνας & τεχνολογίας στην ΕΕ  Μέλος επί τιμή του European Multimedia Forum EMF - EMMAC  Συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα από Ευρωπαϊκούς & Εθνικούς πόρους  Οργάνωση σημαντικών διεθνών εκδηλώσεων Πληροφορικής συναντήσεις & συνέδρια μεταφοράς τεχνολογίας, συνέδρια ΤΠΕ, ειδικά θεματικά workshop  Προώθηση και αναζήτηση ερευνητικών συνεργασιών για τις επιχειρήσεις μέλη ( 200 Project Ideas Proposals – σε διάστημα 2 ετών) ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕΠΒΕ

14 ΣΕΠΒΕ – ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕΠΒΕ  SEE-Innovation  ETI- EASIER  EbiZ4SMEs  ViPiA  European IST  ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ – ΕΠΑΦΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

15 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕΠΒΕ  Συνέδρια για τον Ευρωπαϊκό χώρο της Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης: 6  Συνδιοργάνωση με τη συνεργασία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης της ενημερωτικής εκδήλωσης της Ημερίδας για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ε&ΤΑ της ΕΕ EASIER, Θεσ/νίκη, 22/09/2006  Διοργάνωση του 2nd Brokerage event – European IST, Θεσ/νίκη, 30/09 & 01/10/2006  Συνδιοργάνωση του European IST Conference, European IST, Βουκουρέστι, 08/12/2006  Συνδιοργάνωση του 1st Know How Transfer event – See-Innovation, Σκόπια, 14 & 15/12/2006  Συνδιοργάνωση του European ICT Conference – EASIER & SEE- Innovation, Κων/πολη, 29 & 30/01/2007  Διοργάνωση του 3rd Know How Transfer event – See-Innovation, Θεσσαλονίκη, 08 & 09/03/2007

16 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕΠΒΕ  Επιχειρηματικές αποστολές: 5  Σκόπια 14/12 – 15/12/2006 - 1st Know How Transfer event – See-Innovation, Σκόπια, 14 & 15/12/2006  Κωνσταντινούπολη 28/01 – 31/01/2007 - European ICT Conference – EASIER & SEE- Innovation, Κων/πολη, 29 & 30/01/2007  Άαλμποργκ 22/11 – 23/11/2007 BE2 ICT Conference – EASIER,Δανία  Βιέννη, 4/02/2008 – 7/02/2008 ITnT EUMatching 5-7/02/2008  Ανόβερο, 4/03/2008 – 9/03/2008, CEBIT 2008  Εργαστήρια/workshops για την υποστήριξη των εταιρειών μελών μας: 2  Διοργάνωση του workshop ViPiA – Θερμοκοιτίδες – Υποστηρίζοντας την επιχειρηματικότητα, ViPiA, 10/12/2006  Διοργάνωση 3 workshop e-business, eBIZ4SMEs, 13/06/2007, 18/09/2007, 1/12/2007, Θεσσαλονίκη  Έρευνες στα πλαίσια των έργων: 3  ViPiA – Δημιουργία Spin-off επιχειρήσεων  eBIZ4SMEs – e-business & ICT Suppliers  LEKTOR - Legal Knowledge Transfer Accelerator for SME cluster and Digital Business Ecosystems

17 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕΠΒΕ  Ενημέρωση για τα τελευταία νέα σχετικά με το χώρο της Ευρωπαϊκής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης  ΣΕΠΒΕ express  EKT newsletter  EMF newsletter  European IST newsletter  EASIER news  SEE-Innovation bulletin  Προωθήσεις εκδηλώσεων ενδιαφέροντος από και προς τις εταιρείες μέλη ή/και προτάσεων ιδεών στο διεθνές δίκτυο συνεργατών του ΣΕΠΒΕ  Ευρύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο συνεργατών  Κοινοπραξίες έργων:  European IST  SEE-Innovation  EASIER  ViPiA

18 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕΠΒΕ  268 προτάσεις ιδεών για έργα στο πλαίσιο του 6ου και 7ου Προγράμματος Πλαισίου.  820 οργανισμούς από 30 διαφορετικές χώρες  775 επιχειρηματικές συναντήσεις  12 συνδέσμους επιχειρήσεων πληροφορικής από όλη την Ευρώπη  28 ερευνητικούς οργανισμούς  καθώς και πλήθος υπουργείων, επιμελητηρίων και εταιρειών που παίζουν κυρίως συντονιστικό ρόλο στο χώρο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Ο ΣΕΠΒΕ, πραγματοποιώντας τις παραπάνω δράσεις έδωσε τη δυνατότητα στα μέλη του να έρθουν σε επαφή με:

19 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΑΦΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  Προωθήσεις εκδηλώσεων ενδιαφέροντος από και προς τις εταιρείες μέλη ή/και προτάσεων ιδεών στο διεθνές δίκτυο συνεργατών του ΣΕΠΒΕ  Επιχειρηματικές αποστολές  Εργαστήρια/workshops για την υποστήριξη των εταιρειών μελών μας  Έρευνες στα πλαίσια των έργων  Ενημέρωση για τα τελευταία νέα σχετικά με το χώρο της Ευρωπαϊκής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης  Συνέδρια για τον Ευρωπαϊκό χώρο της Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

20 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΣΕΠΒΕ -  Διάρκεια : 2006-2007  Απευθύνεται σε Ελληνικές ΜΜΕ, καθώς και εταιρείες προμηθευτές ΤΠΕ που ασχολούνται με το e-business στην περιοχή της Βορείου Ελλάδος.  Στόχος του προγράμματος :  αύξηση του επιπέδου εφαρμογής e-business στις Ελληνικές Μικρό-Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ),  υιοθέτηση του από τις επιχειρήσεις και την συμβολή των επιχειρήσεων του κλάδου των Τηλεπικοινωνιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών έτσι ώστε να προσφέρουν καλύτερες και αποτελεσματικότερες υπηρεσίες μειώνοντας το χάσμα μεταξύ των λύσεων πληροφορικής που προσφέρουν οι πάροχοι ΤΠΕ και των αναγκών των εταιρειών/χρηστών

21 Στόχος του προγράμματος Ο στόχος του eBIZ4SMEs είναι να βοηθήσει στην εξάλειψη αυτού του «ψηφιακού χάσματος» μέσω:  Της αύξησης της συνεργασίας ανάμεσα σε ΜΜΕ και προμηθευτές ΤΠΕ σε περιφερειακό επίπεδο (Β. Ελλάδα)  Της αύξησης της διαθεσιμότητας λύσεων e-business που να είναι «φιλικές» προς τις ΜΜΕ σε περιφερειακό επίπεδο (Β. Ελλάδα)  Της ενίσχυσης της δικτύωσης και της κατανόησης των αναγκών ανάμεσα σε προμηθευτές ΤΠΕ και ΜΜΕ σε περιφερειακό επίπεδο (Β. Ελλάδα)

22 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΣΕΠΒΕ -

23

24 Ο ΣΕΠΒΕ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ EUROPEAN MULTIMEDIA FORUM Τα μέλη του EUROPEAN MULTIMEDIA ASSOCIATIONS CONVENTION (EMMAC)

25 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΑΦΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Bait, Boulgaria Aries, Romania BTV, Turkey Deutscher Multimedia Verband, Germany Indra, Spain ASEDEM, Spain Verdi, Germany Bulgarian Association of Software Companies, Bulgaria EUROQUALITY, France Hungarian Association of IT companies, Hungary International University of Entrepreneurship,NL

26 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΑΦΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ University of Karlsruhe European Multimedia Forum Ltd. - EMF (UK) Milestone, Austria Wroclaw University of Economics, Poland Centre International de Communication et de Operations Multimedia – CICOM, France

27 http://www.eti-easier.org/

28 http://www.sepve.org.gr/


Κατέβασμα ppt "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επίδειξη Εφαρμογών Ε.Κ.Ε. Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, 26 Φεβρουαρίου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google