Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ρόη Σκολαρίκου.  Το επιχειρησιακό σχέδιο είναι μια εμπεριστατωμένη μελέτη η οποία καταγράφει λεπτομερώς το τι είναι μια συγκεκριμένη επιχείρηση, τι κάνει,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ρόη Σκολαρίκου.  Το επιχειρησιακό σχέδιο είναι μια εμπεριστατωμένη μελέτη η οποία καταγράφει λεπτομερώς το τι είναι μια συγκεκριμένη επιχείρηση, τι κάνει,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ρόη Σκολαρίκου

2  Το επιχειρησιακό σχέδιο είναι μια εμπεριστατωμένη μελέτη η οποία καταγράφει λεπτομερώς το τι είναι μια συγκεκριμένη επιχείρηση, τι κάνει, που βρίσκεται και που θέλει να πάει.  Είναι ένα εργαλείο σχεδιασμού μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας, με πολλαπλά οφέλη, το οποίο αποτελεί κομβικό σημείο για την ίδρυση, την μελλοντική πορεία και την βιωσιμότητα της.  Πολύ απλά, αποτελεί το «προσύμφωνο» της εκάστοτε επένδυσης και την «πυξίδα», που θα δείχνει την πορεία προς την βιωσιμότητα και την κερδοφορία μέσα από τις αντίξοες συνθήκες της υφιστάμενης αγοράς.

3  Ταυτοποιεί την επιχείρηση αποτυπώνοντας την πραγματική της κατάσταση με μετρήσιμα μεγέθη  Παρέχει τη δυνατότητα καλύτερου προγραμματισμού και σχεδιασμού στον επιχειρηματία  Καταγράφει και αναλύει την αγορά βοηθώντας τόσο στην κατανόηση της, όσο και στην αντίστοιχη των πελατών της και του ανταγωνισμού.  Βοηθά στην επιλογή του κατάλληλου μεγέθους για την επιχείρηση (right-sizing).  Βοηθά στη λήψη αποφάσεων με βάση τους στόχους και την πολιτική της επιχείρησης.  Βοηθά στην εκτίμηση της βιωσιμότητας της επιχείρησης  Συνεισφέρει στην ορθή κατανομή των κεφαλαίων μέσα σε μια επιχείρηση.  Συμβάλλει στον εντοπισμό ευκαιριών και τον ανασχεδιασμό των λειτουργιών σε περίπτωση λαθών  Ορίζει το ακριβές σημείο στο οποίο βρίσκεται η επιχείρηση την στιγμή του σχεδιασμού  Ορίζει σε ποιο σημείο θέλει να βρεθεί η επιχείρηση σε ορισμένο χρόνο  Προτείνει μέσα και πόρους για να το κατορθώσει  Καθορίζει την δομή και την οργάνωση της επιχείρησης  Αποτελεί σημείο αναφοράς και καταδεικνύει την επίτευξη ή μη των στόχων.  Αποτελεί χρήσιμο βοήθημα για την προσέλκυση δυνητικών επενδυτών και τη συγκέντρωση κεφαλαίου  Είναι απαραίτητο για την υποβολή σε φορείς για τα προγράμματα χρηματοδότησης  Απαιτείται πλέον στη λήψη δανείου από τις τράπεζες και σε άλλες παρόμοιες ενέργειες

4 Πρόκειται για ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν τις αποφάσεις π.χ.:  Τι ισχύει στην αγορά  Ποια είναι η δουλειά που προτείνεται να γίνει  Σε ποιους απευθύνεται (ποιοι είναι οι πελάτες και ποιες οι ανάγκες τους)  Ποιες είναι οι τάσεις στο χώρο (βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα)  Ανταγωνιστές στο συγκεκριμένο πεδίο  Εναλλακτικές λύσεις

5 Τρέχουσα κατάσταση:  Συνήθως ένα Τμήμα μέσα στο Νοσοκομείο  Κλειστή συνεργασία με τους γιατρούς που συνταγογραφούν και τις κλινικές  Εξατομικευμένη δοσολογία  Το φαρμακευτικό σκεύασμα παραδίδεται μετά από παραγγελία και είναι έτοιμο προς χρήση  Αναμένεται να είναι έτοιμο σε σύντομο χρονικό διάστημα  Το φαρμακευτικό σκεύασμα μπορεί να είναι κυτταροστατικό, στείρο διάλυμα, μη-στείρο διάλυμα  Οι τάσεις στη θεραπεία, η ανάγκη για εξατομικευμένα φάρμακα, οι απαιτήσεις στο χρόνο παράδοσης και το κόστος, έχουν αντίκτυπο στην πορεία που πρόκειται να ακολουθήσει.

6  Τάσεις στη θεραπεία  Τρέχουσες θεραπείες με διαθέσιμα προϊόντα  Προϊόντα που πρόκειται να εισαχθούν στη θεραπεία  αλλαγή της θεραπείας  νέες απαιτήσεις σχετικά με τη μορφή χορήγησης του φαρμάκου  Δοσολογική μορφή/ Οδοί χορήγησης  παιδιατρικά σκευάσματα  διαχείριση πόνου  φροντίδα κατ’ οίκον  Τάσεις στα παρασκευαζόμενα φαρμακευτικά προϊόντα  αλλαγή στη ζήτηση  ζητούμενοι όγκοι  Όφελος για τον ασθενή και κέρδος

7  Νέες εγκαταστάσεις  Προσαρμογή των διαθέσιμων εγκαταστάσεων  Αναβάθμιση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων παρασκευής  Εξατομικευμένη παρασκευή έναντι παραγωγής παρτίδας  Νέα σκευάσματα  Αυτοματοποίηση  Επαλήθευση/Επικύρωση διαδικασιών  Απαιτήσεις για διασφάλιση ποιότητας και ποιοτικό έλεγχο

8  Εμπειρία στην παρασκευή φαρμακευτικών σκευασμάτων  Συμβατότητα και χρόνος ζωής σκευασμάτων  Ανάπτυξη προϊόντος  Αύξηση της κλίμακας, μεταφορά τεχνολογίας, αν πρόκειται να παρασκευαστεί παρτίδα προϊόντος  Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας  Τεχνικοί και απόφοιτοι Πανεπιστημίου

9  Ορθολογική παραγωγή και παραγωγή παρτίδας  Αυξημένη διαθεσιμότητα λόγω ύπαρξης stock/αποθέματος  Εφοδιασμός-μείωση του χρόνου  Κεντρική παραγωγή έναντι αποκεντρωμένης παραγωγής (Στη Σουηδία ο αριθμός των νοσοκομειακών φαρμακείων που διαθέτουν παρασκευαστικές μονάδες έχει μειωθεί από 40 σε 29 τα τελευταία 6 χρόνια

10  Συνθήκες αποθήκευσης  Ανιχνευσιμότητα (Ιχνηλασιμότητα)  Αδιάσπαστη αλυσίδα ψύξης  Περιβαλλοντολογικά ζητήματα  Χρόνοι παράδοσης  Συνήθης εφοδιασμός έναντι εφοδιασμού κατά προτεραιότητα και έναντι εφοδιασμού σε έκτακτη ανάγκη

11  Επενδύσεις  Πρώτες ύλες (συμπεριλαμβανομένων και των εκδόχων) και υλικά συσκευασίας στη σωστή ποιότητα, ποσότητα και όγκο  Διαθεσιμότητα  Τιμολόγηση εξαρτώμενη από τον όγκο  Εξοπλισμός-Προδιαγραφές  Διαπραγματεύσεις-συμφωνίες

12  Ειδική για τη χώρα και εξαρτώμενη από την Διεθνή Νομοθεσία, τα συστήματα αποζημίωσης, τις ασφάλειες, κλπ  Περιλαμβάνει τα δραστικά συστατικά, τα έκδοχα, τα υλικά συσκευασίας, την υπηρεσία παραγωγής σκευασμάτων (συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, των αρμοδιοτήτων, την διαχείριση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας), τις μεταφορές, κλπ.

13  Απαιτούμενες επενδύσεις  Βραχυπρόθεσμη/Μακροπρόθεσμη  Απόδοση επένδυσης

14 Ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "Ρόη Σκολαρίκου.  Το επιχειρησιακό σχέδιο είναι μια εμπεριστατωμένη μελέτη η οποία καταγράφει λεπτομερώς το τι είναι μια συγκεκριμένη επιχείρηση, τι κάνει,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google