Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Αλγόριθμοι

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Αλγόριθμοι"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Αλγόριθμοι
Μάθημα 1 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

2 Στόχοι μαθήματος Στάδια για την λύση προβλήματος με Η/Υ Αλγόριθμος
Περιγραφή αλγορίθμου Προκαταρκτική Εκτέλεση Διαδοχική Δομή ή Δομή Ακολουθίας 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

3 Στάδια για την λύση προβλήματος με Η/Υ
Καθορισμός του προβλήματος (δεδομένα και ζητούμενα) Σύνταξη αλγορίθμου Κωδικοποίηση Έλεγχος αποτελεσμάτων Συντήρηση 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

4 Αλγόριθμος Σειρά από οδηγίες για τη λύση ενός προβλήματος ή
Μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε ορισμένο χρόνο, που περιγράφουν τη διαδικασία εκτέλεσης μιας εργασίας ή τον τρόπο επίλυσης ενός προβλήματος. 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

5 Περιγραφή αλγορίθμου Λεκτική μορφή (Περιγραφή σε βήματα χρησιμοποιώντας λέξεις από την καθημερινή μας ζωή) Ψευδοκώδικας (Ποιο τυποποιημένη περιγραφή χρησιμοποιώντας καθορισμένες εντολές και σύμβολα) Σχηματική μορφή (Λογικά διαγράμματα - Flow Charts) Χρησιμοποιεί σύμβολα και σχήματα) 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

6 Παράδειγμα 1: Πρόσθεση 2 αριθμών (Λεκτική Περιγραφή)
1. Διάβασε τον πρώτο αριθμό 2. Διάβασε τον δεύτερο αριθμό 3. Πρόσθεσε τους δύο αριθμούς 4. Τύπωσε το άθροισμα 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

7 Παράδειγμα 1: Πρόσθεση 2 αριθμών (Ψευδοκώδικας)
1.Διάβασε number1 2. Διάβασε number2 3. Total =number1+number2 4. Τύπωσε Total 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

8 Σχηματική μορφή (Λογικό Διάγραμμα )
ΕΙΣΟΔΟΣ ή ΕΞΟΔΟΣ ενέργεια απόφαση Αρχή ή τέλος Ροή δεδομένων ή ενεργειών Σύνδεσμος 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

9 Παράδειγμα 1: Πρόσθεση 2 αριθμών (Λογικό Διάγραμμα )
03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

10 Αρχή Διάβασε number1 Διάβασε number2 Total number1+ number2
Τέλος 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

11 Προκαταρκτική Εκτέλεση
Δίνουμε τυχαίες τιμές (Δεδομένα) στον αλγόριθμο και τον εκτελούμε για να δούμε τι αποτελέσματα θα μας δώσει (Πληροφορίες)\ Με την Προκαταρκτική Εκτέλεση ελέγχουμε την ορθότητα των αποτελεσμάτων του αλγορίθμου 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

12 Αρχή Num 1 Num2 Total Αποτέλεσμα Τέλος
150 120 270 -15 45 30 -370 -130 -500 Διάβασε number1 Διάβασε number2 Total number1+ number2 Τύπωσε Total Τέλος 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

13 Διαδοχική Δομή ή Δομή Ακολουθίας
Είναι η δομή κατά την οποία η μια εντολή ακολουθεί την άλλη και εκτελούνται διαδοχικά. 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

14 Αρχή Διάβασε number1 Διάβασε number2 Total number1+ number2
Τέλος 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

15 Ασκήσεις Φύλλο Εργασίας 1 Ασκήσεις 2,3 (Κλικ) (Σε φύλλο Α4) 03/04/2017
Ξένιος Αντωνιάδης

16 Βιβλιογραφία Βιβλίο Ε.Σ.Η.Υ (Α΄ Λυκείου)
Βιβλίο Ε.Σ.Η.Υ (Α΄ Λυκείου) εκπαίδευση/πληροφορική/Α’ Λυκείου/Αλγόριθμοι 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

17 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Αλγόριθμοι
Μάθημα 2 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

18 Στόχοι μαθήματος Επιθυμητά χαρακτηριστικά αλγορίθμου Ασκήσεις
Επιθυμητά χαρακτηριστικά αλγορίθμου Ασκήσεις 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

19 Επιθυμητά χαρακτηριστικά αλγορίθμου
Σαφής Αποτελεσματικός Πραγματοποιήσιμος Ταχύς Οικονομικός Γενικός 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

20 Χαρακτηριστικά καλού αλγορίθμου
Σαφήνεια (λέξεις, ορθογραφία, σχήματα) Αποτελεσματικός (Να είναι πεπερασμένος και να οδηγεί στο επιθυμητό αποτέλεσμα) 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

21 Χαρακτηριστικά καλού αλγορίθμου
Πραγματοποιήσιμος (Να έχει επαρκεί δεδομένα ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί) Ταχύς (Να μην περιλαμβάνει αχρείαστες ενέργειες) 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

22 Χαρακτηριστικά καλού αλγορίθμου
Οικονομικός (Να μην χρησιμοποιεί θέσεις μνήμης (Μεταβλητές) που δεν είναι απαραίτητες) Γενικός (Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε παρόμοια προβλήματα) 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

23 Ασκήσεις Φύλλο Εργασίας 1 Ασκήσεις 1,4 (Κλικ) Σπίτι
Ασκήσεις 5 (Σε φύλλο Α4) (Κλικ) 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

24 Βιβλιογραφία Βιβλίο Ε.Σ.Η.Υ (Α΄ Λυκείου)
Βιβλίο Ε.Σ.Η.Υ (Α΄ Λυκείου) εκπαίδευση/πληροφορική/Α’ Λυκείου/Αλγόριθμοι 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

25 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Αλγόριθμοι
Μάθημα 3 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

26 Στόχοι μαθήματος Δομή Διακλάδωσης 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

27 Συνδέσου (Κλικ) Δομή Διακλάδωσης
Συνδέσου (Κλικ) Δομή Διακλάδωσης 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

28 Ασκήσεις Φύλλο Εργασίας 2 Ασκήσεις 1,2,3 (Κλικ) Σπίτι
Ασκήσεις 4,5,6 (Σε φύλλο Α4) (Κλικ) 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

29 Βιβλιογραφία Βιβλίο Ε.Σ.Η.Υ (Α΄ Λυκείου)
Βιβλίο Ε.Σ.Η.Υ (Α΄ Λυκείου) εκπαίδευση/πληροφορική/Α’ Λυκείου/Αλγόριθμοι 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

30 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Αλγόριθμοι
Μάθημα 4 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

31 Στόχοι μαθήματος Ένθετη Δομή Διακλάδωσης 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

32 Συνδέσου (Κλικ) Ένθετη Δομή Διακλάδωσης
Συνδέσου (Κλικ) Ένθετη Δομή Διακλάδωσης 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

33 Άσκηση Ένας αλγόριθμος ζητά τους βαθμούς ενός μαθητή στην Σεξουαλική Αγωγή , Μαθηματικά και Γυμναστική τους οποίους κατόπιν διαβάζει. Στην Συνέχεια βρίσκει τον μέσο όρο της βαθμολογίας. Αν ο μέσος όρος είναι μεγαλύτερος του 18 εμφανίζει το μήνυμα «είσαι μεγάλος γυναικάς». Αν ο μέσος όρος είναι μεταξύ 15 και 18 εμφανίζει το μήνυμα «Οι επιτυχίες σου είναι λιγοστές με τα κορίτσια». Τέλος αν ο μέσος όρος είναι μικρότερος του 15 εμφανίζεται το μήνυμα «Γίνε καλύτερα Μοναχός» 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

34 Απάντηση Αρχή Τύπωσε “ Δώσε Βαθμό Σ.Α, Βαθμό Μ, Βαθμός Γ”
Τύπωσε “ Δώσε Βαθμό Σ.Α, Βαθμό Μ, Βαθμός Γ” Διάβασε Βαθμός_Σ.Α, Βαθμός_Μ, Βαθμός_Γ Μ.Ο← (Βαθμός_Σ.Α + Βαθμός_Μ + Βαθμός_Γ) / 3 Ψευδή Μ.Ο >18 Αληθή Τύπωσε «Γυναικάς» Ψευδή Αληθή 15<=Μ.Ο <=18 Τύπωσε «Λιγοστές Επιτυχίες» Τύπωσε «Μοναχός» 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης Τέλος

35 Ασκήσεις Φύλλο Εργασίας 2 Άσκηση (Κλικ) Σπίτι
Ασκήσεις 1,2 (Σε φύλλο Α4) (Κλικ) 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

36 Βιβλιογραφία Βιβλίο Ε.Σ.Η.Υ (Α΄ Λυκείου)
Βιβλίο Ε.Σ.Η.Υ (Α΄ Λυκείου) εκπαίδευση/πληροφορική/Α’ Λυκείου/Αλγόριθμοι 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

37 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Αλγόριθμοι
Μάθημα 5 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

38 Στόχοι μαθήματος Ένθετη Δομή Διακλάδωσης 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

39 Ασκήσεις Φύλλο Εργασίας 2 Άσκηση 3 στην τάξη (Κλικ) Σπίτι
Άσκηση 4 (Σε φύλλο Α4) (Κλικ) 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

40 Βιβλιογραφία Βιβλίο Ε.Σ.Η.Υ (Α΄ Λυκείου)
Βιβλίο Ε.Σ.Η.Υ (Α΄ Λυκείου) εκπαίδευση/πληροφορική/Α’ Λυκείου/Αλγόριθμοι 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

41 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Αλγόριθμοι
Μάθημα 6 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

42 Στόχοι μαθήματος Δομή Επανάληψης 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

43 Συνδέσου (Κλικ) Δομή Επανάληψης
Συνδέσου (Κλικ) Δομή Επανάληψης 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

44 Παράδειγμα 1 Ένας αλγόριθμος ζητά από τον χρήστη να του δώσει ένα αριθμό. Στην συνέχεια διαβάζει τον αριθμό και εξετάζει αν είναι μεγαλύτερος του 15. Αν είναι μεγαλύτερος του 15 τον παρουσιάζει στην οθόνη του Η/Υ ενώ αν δεν είναι ζητά την επανάληψη της διαδικασίας δηλαδή ζητά ξανά ένα νέο αριθμό κ.λ.π 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

45 Απάντηση Αρχή Τύπωσε «Δώσε Αριθμό» Διάβασε Arithmos Ψευδή Arithmos
>15 Αληθή Τύπωσε Arithmos Τέλος 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

46 Ασκήσεις Άσκηση 1 στην τάξη (Κλικ) Σπίτι
Φύλο Εργασίας 1 (Σε φύλλο Α4) (Κλικ) 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

47 Βιβλιογραφία Βιβλίο Ε.Σ.Η.Υ (Α΄ Λυκείου)
Βιβλίο Ε.Σ.Η.Υ (Α΄ Λυκείου) εκπαίδευση/πληροφορική/Α’ Λυκείου/Αλγόριθμοι 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

48 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Αλγόριθμοι
Μάθημα 7 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

49 Στόχοι μαθήματος Δομή Επανάληψης 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

50 Παράδειγμα 1 Ένας αλγόριθμος ζητά από τον χρήστη να του δώσει δύο αριθμούς. Στην συνέχεια διαβάζει τους δύο αριθμούς και τους προσθέτει. Αν το άθροισμα των αριθμών είναι μικρότερο του 30 τότε ζητά άλλους δύο αριθμούς και η διαδικασία επαναλαμβάνεται. Η διαδικασία θα σταματήσει όταν το άθροισμα των αριθμών είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 30 οπότε και παρουσιάζει το μήνυμα «Είσαι Γουρουνοκέφαλος» Να γίνει προκαταρκτική εκτέλεση χρησιμοποιώντας διαδοχικά σαν είσοδο τα ζεύγη των αριθμών (5,23),(14,15),(5,3),(15,15) ,(5,15) 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

51 Athrisma← Aritmos _Α + Aritmos _Β
Αρχή Print «Δώσε Αριθμούς» Read Aritmos_Α, Aritmos _Β Athrisma← Aritmos _Α + Aritmos _Β Αληθή Ψευδή Athrisma < 30 Print ‘Γουρουνοκέφαλος’ Τέλος 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

52 Μεταβλητές Συνθήκη Αποτέλεσμα
Athrisma Aritmos_Α Aritmos_B Athrisma < 30 T/F 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

53 Μεταβλητές Συνθήκη Αποτέλεσμα
Athrisma Aritmos_Α Aritmos_B Athrisma >= 30 T/F Είσαι Γουρουνοκέφαλος 28 5 23 28<30 T 29 14 15 29 < 30 7 3 7 < 30 30 30 < 30 F 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

54 Παράδειγμα 2 Ένας αλγόριθμος ζητά από τον χρήστη να του δώσει ένα αριθμό. Στην συνέχεια διαβάζει τον αριθμό και εξετάζει αν είναι μεγαλύτερος του 10. Αν είναι μεγαλύτερος του 10 τον παρουσιάζει στην οθόνη του Η/Υ ενώ αν δεν είναι ζητά την επανάληψη της διαδικασίας δηλαδή ζητά ξανά ένα νέο αριθμό κ.λ.π. Αν η διαδικασία επαναληφθεί πάνω από πέντε φορές η προσπάθεια σταματά και ο αλγόριθμος εμφανίζει το μήνυμα «Κουράστηκα» 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

55 Απάντηση Αρχή Metritis← 1 1 Γράψε «Δώσε Αριθμό» Διάβασε Arithmos Ψευδή
>10 Αληθή Ψευδή Αληθή Metritis >5 Παρουσίασε Arithmos Γράψε «Κουράστηκα» Metritis ← Metritis + 1 03/04/2017 1 Ξένιος Αντωνιάδης Τέλος

56 Άσκηση για το σπίτι Ένας αλγόριθμος ζητά από τον χρήστη να του δώσει δύο αριθμούς. Στην συνέχεια διαβάζει τους δύο αριθμούς και τους προσθέτει. Αν το άθροισμα των αριθμών είναι μικρότερο του 30 τότε ζητά άλλους δύο αριθμούς και η διαδικασία επαναλαμβάνεται. Η διαδικασία θα σταματήσει όταν το άθροισμα των αριθμών είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 30 οπότε και παρουσιάζει το μήνυμα «Είσαι Γουρουνοκέφαλος αρ 2» ή αν ο αριθμός των επαναλήψεων ξεπεράσουν τις 5 οπότε και παρουσιάζει το μήνυμα «Παρέτα με» . Να γίνει προκαταρκτική εκτέλεση χρησιμοποιώντας σαν είσοδο τα ζεύγη των αριθμών (5,23),(14,15),(5,3),(15,15) ,(5,15) 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

57 Βιβλιογραφία Βιβλίο Ε.Σ.Η.Υ (Α΄ Λυκείου)
Βιβλίο Ε.Σ.Η.Υ (Α΄ Λυκείου) εκπαίδευση/πληροφορική/Α’ Λυκείου/Αλγόριθμοι 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

58 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Αλγόριθμοι
Μάθημα 8 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

59 Στόχοι μαθήματος Δομή Επανάληψης 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

60 Λύση άσκησης για το σπίτι
Ένας αλγόριθμος ζητά από τον χρήστη να του δώσει δύο αριθμούς. Στην συνέχεια διαβάζει τους δύο αριθμούς και τους προσθέτει. Αν το άθροισμα των αριθμών είναι μικρότερο του 30 τότε ζητά άλλους δύο αριθμούς και η διαδικασία επαναλαμβάνεται. Η διαδικασία θα σταματήσει όταν το άθροισμα των αριθμών είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 30 οπότε και παρουσιάζει το μήνυμα «Είσαι Γουρουνοκέφαλος αρ 2» ή αν ο αριθμός των επαναλήψεων ξεπεράσουν τις 5 οπότε και παρουσιάζει το μήνυμα «Παρέτα με» . Να γίνει προκαταρκτική εκτέλεση χρησιμοποιώντας σαν είσοδο τα ζεύγη των αριθμών (5,23),(14,15),(5,3),(15,15) ,(5,15) 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

61 Απάντηση Αρχή Metritis← 1 1 Τύπωσε «Δώσε Αριθμούς» Διάβασε
Arithmos_Α, Arithmos _Β Athrisma← Arithmos _Α + Arithmos _Β Αληθή Ψευδή Athrisma < 30 Ψευδή Αληθή Metritis >5 Τύπωσε «Παρέτα με» Τύπωσε ‘Γουρουνοκέφαλος αρ 2’ Metritis ← Metritis + 1 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης Τέλος 1

62 Άσκηση 6 (Απροοπτάκι) Ένας αλγόριθμος διαβάζει ένα ακέραιο αριθμό ν μεγαλύτερο ή ίσο του 1 και τυπώνει το 2ν Να σχεδιαστεί το λογικό διάγραμμα και να γίνει προκαταρκτική εκτέλεση με ν=3 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

63 Ι←Ι+1 Αρχή διάβασε ν Ι←1 Dinami←2 Αληθή Ψευδή Ι < ν
Dinami ← Dinami *2 Print Dinami Ι←Ι+1 Τέλος 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

64 Μεταβλητές Συνθήκη Αποτέλεσμα
ι ν Dinami Ι<ν T/F 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

65 Μεταβλητές Συνθήκη Αποτέλεσμα
ι ν Dinami Ι<ν T/F 8 1 3 2 1<3 t 4 2<3 3<3 f 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

66 Βιβλιογραφία Βιβλίο Ε.Σ.Η.Υ (Α΄ Λυκείου)
Βιβλίο Ε.Σ.Η.Υ (Α΄ Λυκείου) εκπαίδευση/πληροφορική/Α’ Λυκείου/Αλγόριθμοι 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

67 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Αλγόριθμοι
Μάθημα 9 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

68 Επανάληψη 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

69 Παράρτημα 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

70 Παράδειγμα 1 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

71 αν Α>Β τότε πρόσθεσε 1 στο Β διαφορετικά πρόσθεσε 2 στο Β
Βάλε 1 στο Α Βάλε 3 στο Β αν Α>Β τότε πρόσθεσε 1 στο Β διαφορετικά πρόσθεσε 2 στο Β ΨΕΥΔΟΚΩΔΙΚΑΣ Αρχή Α←1 ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΑ Β←3 Ψευδή Αληθή Α>Β Β←Β+2 Β←Β+1 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης Τέλος

72 Παράδειγμα 2 Να φτιάξετε ένα αλγόριθμο με χρήση Λογικού Διαγράμματος .Ο αλγόριθμος θα διαβάζει την ηλικία κάποιου. Στην συνέχεια θα ελέγχει την ηλικία και αν η ηλικία είναι μεγαλύτερη των 60 θα παρουσιάζει το μήνυμα «Μην ερωτευτείς ξανά , η μπογιά σου έχει ξεθωριάσει» διαφορετικά θα παρουσιάζει το μήνυμα «Είσαι λεβέντης αλλά μην το παρακάνεις». Στο τέλος ο αλγόριθμος θα παρουσιάζει το μήνυμα «Σας έχω ξεγελάσει ο έρωτας δεν κοιτάζει ηλικία» 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

73 η μπογιά σου έχει ξεθωριάσει Σας έχω ξεγελάσει ο έρωτας
Αρχή Απάντηση Ηλικία Ψευδή Αληθή Ηλικία>60 Μην ερωτευτείς ξανά , η μπογιά σου έχει ξεθωριάσει Είσαι λεβέντης αλλά μην το παρακάνεις Σας έχω ξεγελάσει ο έρωτας δεν κοιτάζει ηλικία Τέλος 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

74 Άσκηση 2 Να σχεδιάσετε ένα αλγόριθμο με χρήση λογικού διαγράμματος. Ο αλγόριθμος θα διαβάζει δύο αριθμούς και θα τους προσθέτει. Στη Συνέχεια θα ελέγχει αν το άθροισμα των αριθμών είναι μεγαλύτερο 175 και αν είναι τότε θα το διαιρεί στα δύο και θα παρουσιάζει το αποτέλεσμα, διαφορετικά αν το άθροισμα είναι μικρότερο ή ίσο του 175 τότε θα προσθέτει 30 στο αποτέλεσμα και θα το παρουσιάζει. 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

75 Βιβλιογραφία Βιβλίο Ε.Σ.Η.Υ (Α΄ Λυκείου) Σελ (208-215) 03/04/2017
Βιβλίο Ε.Σ.Η.Υ (Α΄ Λυκείου) Σελ ( ) 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

76 Αλγόριθμοι Μάθημα 3 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

77 Στόχοι μαθήματος Λύση Άσκησης 2 Χαρακτηριστικά καλού αλγορίθμου
Παραδείγματα 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

78 Άσκηση 2 Να σχεδιάσετε ένα αλγόριθμο με χρήση λογικού διαγράμματος. Ο αλγόριθμος θα διαβάζει δύο αριθμούς και θα τους προσθέτει. Στη Συνέχεια θα ελέγχει αν το άθροισμα των αριθμών είναι μεγαλύτερο 175 και αν είναι τότε θα το διαιρεί στα δύο και θα παρουσιάζει το αποτέλεσμα, διαφορετικά αν το άθροισμα είναι μικρότερο ή ίσο του 175 τότε θα προσθέτει 30 στο αποτέλεσμα και θα το παρουσιάζει. 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

79 Απάντηση Αρχή Αριθμός_Α Αριθμός_Β Αποτέλεσμα_1← Αριθμός Α + Αριθμός Β
Ψευδή Αληθή Αποτέλεσμα_1>175 Αποτέλεσμα_2← Αποτέλεσμα_1 / 2 Αποτέλεσμα_2← Αποτέλεσμα_1 + 30 Αποτέλεσμα_2 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης Τέλος

80 Χαρακτηριστικά καλού αλγορίθμου
Σαφής Αποτελεσματικός Πραγματοποιήσιμος Ταχύς Οικονομικός Γενικός 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

81 Παράδειγμα Σας δίδεται ο πιο κάτω αλγόριθμος. Να εξετάσετε αν είναι καλός αλγόριθμος με βάση τα χαρακτηριστικά του καλού αλγορίθμου 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

82 Σαφή? Ακριβής? Λεπτομερής? Ορθός? Αρχή Αριθμός_Α Αριθμός_Β
Αποτέλεσμα_1← Αριθμός Α + Αριθμός Β Ψευδή Αληθή Αποτέλεσμα_1>170 Αποτέλεσμα_2← Αποτέλεσμα_1 / 2 Αποτέλεσμα_2← Αποτέλεσμα_1 + 30 Αποτέλεσμα_2 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης Τέλος

83 Άσκηση 3 Ένας αλγόριθμος διαβάζει τους βαθμούς ενός μαθητή στην Σεξουαλική Αγωγή , Μαθηματικά και Γυμναστική. Στην Συνέχεια βρίσκει τον μέσο όρο της βαθμολογίας. Αν ο μέσος όρος είναι μεγαλύτερος του 18 εμφανίζει το μήνυμα «είσαι μεγάλος γυναικάς». Αν ο μέσος όρος είναι μεταξύ 15 και 18 εμφανίζει το μήνυμα «Οι επιτυχίες σου είναι λιγοστές με τα κορίτσια». Τέλος αν ο μέσος όρος είναι μικρότερος του 15 εμφανίζεται το μήνυμα «Γίνε καλύτερα Μοναχός» 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

84 Βιβλιογραφία Βιβλίο Ε.Σ.Η.Υ (Α΄ Λυκείου) Σελ (210-212) 03/04/2017
Βιβλίο Ε.Σ.Η.Υ (Α΄ Λυκείου) Σελ ( ) 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

85 Αλγόριθμοι Μάθημα 4 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

86 Στόχοι μαθήματος Λύση Άσκησης 3 Επαναληπτική δομή Παραδείγματα
03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

87 Άσκηση 3 Ένας αλγόριθμος διαβάζει τους βαθμούς ενός μαθητή στην Σεξουαλική Αγωγή , Μαθηματικά και Γυμναστική. Στην Συνέχεια βρίσκει τον μέσο όρο της βαθμολογίας. Αν ο μέσος όρος είναι μεγαλύτερος του 18 εμφανίζει το μήνυμα «είσαι μεγάλος γυναικάς». Αν ο μέσος όρος είναι μεταξύ 15 και 18 εμφανίζει το μήνυμα «Οι επιτυχίες σου είναι λιγοστές με τα κορίτσια». Τέλος αν ο μέσος όρος είναι μικρότερος του 15 εμφανίζεται το μήνυμα «Γίνε καλύτερα Μοναχός» 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

88 Απάντηση Αρχή Βαθμός_Σ.Α, Βαθμός_Μ, Βαθμός_Γ
Μ.Ο← (Βαθμός_Σ.Α + Βαθμός_Μ + Βαθμός_Γ) / 3 Ψευδή Μ.Ο >18 Αληθή «Γυναικάς» Ψευδή Αληθή 15<=Μ.Ο <=18 «Μοναχός» «Λιγοστές Επιτυχίες» Τέλος 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

89 Παράδειγμα 1 Ένας αλγόριθμος ζητά από τον χρήστη να του δώσει ένα αριθμό. Στην συνέχεια διαβάζει τον αριθμό και εξετάζει αν είναι μεγαλύτερος του 15. Αν είναι μεγαλύτερος του 15 τον παρουσιάζει στην οθόνη του Η/Υ ενώ αν δεν είναι ζητά την επανάληψη της διαδικασίας δηλαδή ζητά ξανά ένα νέο αριθμό κ.λ.π 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

90 Απάντηση Αρχή «Δώσε Αριθμό» Αριθμός Ψευδή Αληθή Αριθμός >15
Παρουσίασε Αριθμός Τέλος 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

91 Παράδειγμα 2 Ένας αλγόριθμος ζητά από τον χρήστη να του δώσει ένα αριθμό. Στην συνέχεια διαβάζει τον αριθμό και εξετάζει αν είναι μεγαλύτερος του 15. Αν είναι μεγαλύτερος του 15 τον παρουσιάζει στην οθόνη του Η/Υ ενώ αν δεν είναι ζητά την επανάληψη της διαδικασίας δηλαδή ζητά ξανά ένα νέο αριθμό κ.λ.π .Να γίνει προκαταρκτική εκτέλεση χρησιμοποιώντας σαν είσοδο τους αριθμούς 5,7,12,15,30 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

92 Απάντηση Είσοδος Έξοδος 5 7 12 15 30 Δώσε Αριθμό Αρχή 5,7,12,15,30
Print«Δώσε Αριθμό» Είσοδος Έξοδος 5 Δώσε Αριθμό 7 12 15 30 Read Αριθμός Ψευδή Αληθή Αριθμός >15 Print Αριθμός Τέλος 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

93 Άσκηση 4 Ένας αλγόριθμος ζητά από τον χρήστη να του δώσει δύο αριθμούς. Στην συνέχεια διαβάζει τους δύο αριθμούς και τους προσθέτει. Αν το άθροισμα των αριθμών είναι μικρότερο του 30 τότε ζητά άλλους δύο αριθμούς και η διαδικασία επαναλαμβάνεται. Η διαδικασία θα σταματήσει όταν το άθροισμα των αριθμών είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 30 οπότε και παρουσιάζει το μήνυμα «Είσαι Γουρουνοκέφαλος» Να γίνει προκαταρκτική εκτέλεση χρησιμοποιώντας σαν είσοδο τα ζεύγη των αριθμών (5,23),(30,15),(5,3),(13,10) 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

94 Βιβλιογραφία Βιβλίο Ε.Σ.Η.Υ (Α΄ Λυκείου) Σελ (215-219) 03/04/2017
Βιβλίο Ε.Σ.Η.Υ (Α΄ Λυκείου) Σελ ( ) 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

95 Αλγόριθμοι Μάθημα 5 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

96 Στόχοι μαθήματος Λύση Άσκησης 4 Επαναληπτική δομή Παραδείγματα
03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

97 Άσκηση 4 Ένας αλγόριθμος ζητά από τον χρήστη να του δώσει δύο αριθμούς. Στην συνέχεια διαβάζει τους δύο αριθμούς και τους προσθέτει. Αν το άθροισμα των αριθμών είναι μικρότερο του 30 τότε ζητά άλλους δύο αριθμούς και η διαδικασία επαναλαμβάνεται. Η διαδικασία θα σταματήσει όταν το άθροισμα των αριθμών είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 30 οπότε και παρουσιάζει το μήνυμα «Είσαι Γουρουνοκέφαλος» Να γίνει προκαταρκτική εκτέλεση χρησιμοποιώντας σαν είσοδο τα ζεύγη των αριθμών (5,23),(14,15),(5,3),(15,15) ,(5,15) 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

98 Άθροισμα← Αριθμός_Α + Αριθμός_Β
Αρχή Απάντηση (5,23),(30,15),(5,3),(13,10) Print «Δώσε Αριθμούς» Είσοδος Έξοδος 5,23 Δώσε Αριθμόυς 30,15 Γουρουνοκέφαλος Read Αριθμός_Α, Αριθμός_Β Άθροισμα← Αριθμός_Α + Αριθμός_Β Ψευδή Αληθή Άθροισμα >= 30 Print ‘Γουρουνοκέφαλος’ Τέλος 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

99 Παράδειγμα 1 Ένας αλγόριθμος ζητά από τον χρήστη να του δώσει ένα αριθμό. Στην συνέχεια διαβάζει τον αριθμό και εξετάζει αν είναι μεγαλύτερος του 10. Αν είναι μεγαλύτερος του 10 τον παρουσιάζει στην οθόνη του Η/Υ ενώ αν δεν είναι ζητά την επανάληψη της διαδικασίας δηλαδή ζητά ξανά ένα νέο αριθμό κ.λ.π. Αν η διαδικασία επαναληφθεί πάνω από πέντε φορές η προσπάθεια σταματά και ο αλγόριθμος εμφανίζει το μήνυμα «Κουράστηκα» 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

100 Απάντηση Αρχή Μετρητής← 1 1 Γράψε «Δώσε Αριθμό» Διάβασε Αριθμός Ψευδή
Αριθμός >10 Αληθή Ψευδή Αληθή Μετρητής >5 Παρουσίασε Αριθμός Γράψε «Κουράστηκα» Μετρητής← Μετρητής + 1 03/04/2017 1 Ξένιος Αντωνιάδης Τέλος

101 Άσκηση 5 Ένας αλγόριθμος ζητά από τον χρήστη να του δώσει δύο αριθμούς. Στην συνέχεια διαβάζει τους δύο αριθμούς και τους προσθέτει. Αν το άθροισμα των αριθμών είναι μικρότερο του 30 τότε ζητά άλλους δύο αριθμούς και η διαδικασία επαναλαμβάνεται. Η διαδικασία θα σταματήσει όταν το άθροισμα των αριθμών είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 30 οπότε και παρουσιάζει το μήνυμα «Είσαι Γουρουνοκέφαλος αρ 2» ή αν ο αριθμός των επαναλήψεων ξεπεράσουν τις 5 οπότε και παρουσιάζει το μήνυμα «Παρέτα με» . Να γίνει προκαταρκτική εκτέλεση χρησιμοποιώντας σαν είσοδο τα ζεύγη των αριθμών (5,23),(14,15),(5,3),(15,15) ,(5,15) 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

102 Αλγόριθμοι Μάθημα 6 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

103 Στόχοι μαθήματος Λύση Άσκησης 5 Επανάληψη 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

104 Άσκηση 5 Ένας αλγόριθμος ζητά από τον χρήστη να του δώσει δύο αριθμούς. Στην συνέχεια διαβάζει τους δύο αριθμούς και τους προσθέτει. Αν το άθροισμα των αριθμών είναι μικρότερο του 30 τότε ζητά άλλους δύο αριθμούς και η διαδικασία επαναλαμβάνεται. Η διαδικασία θα σταματήσει όταν το άθροισμα των αριθμών είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 30 οπότε και παρουσιάζει το μήνυμα «Είσαι Γουρουνοκέφαλος αρ 2» ή αν ο αριθμός των επαναλήψεων ξεπεράσουν τις 5 οπότε και παρουσιάζει το μήνυμα «Παρέτα με» . Να γίνει προκαταρκτική εκτέλεση χρησιμοποιώντας σαν είσοδο τα ζεύγη των αριθμών (5,23),(14,15),(5,3),(15,15) ,(5,15) 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

105 Άθροισμα← Αριθμός_Α + Αριθμός_Β
Είσοδος Έξοδος 5,23 Δώσε Αριθμό 14,15 5,3 15,15 Γουρουν. Αρχή Απάντηση Μετρητής← 1 1 Τύπωσε «Δώσε Αριθμούς» Διάβασε Αριθμός_Α, Αριθμός_Β Άθροισμα← Αριθμός_Α + Αριθμός_Β Ψευδή Αληθή Άθροισμα >= 30 Ψευδή Αληθή Μετρητής >5 «Παρέτα με» ‘Γουρουνοκέφαλος αρ 2’ Μετρητής← Μετρητής + 1 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης Τέλος 1

106 Άσκηση 6 (Απροοπτάκι) Ένας αλγόριθμος διαβάζει ένα ακέραιο αριθμό ν μεγαλύτερο ή ίσο του 1 και τυπώνει το 2ν Να σχεδιαστεί το λογικό διάγραμμα και να γίνει προκαταρκτική εκτέλεση με ν=3 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

107 3 8 Είσοδος Έξοδος Ι←Ι+1 Αρχή διάβασε ν Ι←1 Δύναμη←2 Αληθή Ψευδή
Ι < ν Δύναμη←Δύναμη*2 Print Δύναμη Ι←Ι+1 Τέλος 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

108 Τέλος 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

109 Επανάληψη 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

110 Παράδειγμα 2 Ένα παιδί θέλει να διασταυρώσει ένα πολυσύχναστο δρόμο .Να γραφεί αλγόριθμος με χρήση λογικού διαγράμματος που να διασφαλίζει ότι το παιδί θα διασταυρώσει με ασφαλή τρόπο 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

111 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ ΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕ ΤΑ
Αρχή 4 ΚΟΙΤΑΞΕ ΔΕΞΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ ΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΠΟ ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕ ΤΑ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΟΥ Κοίταξε αριστερά 1 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

112 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ ΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕ ΤΑ
1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ ΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕ ΤΑ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΟΥ Έρχονται αυτοκίνητα Από δεξιά ή αριστερά ΟΧΙ ΝΑΙ 3 2 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

113 3 2 Περίμενε για λίγο Διασταύρωσε 4 Τέλος
03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

114 Να χρησιμοποιήσετε λογικά διαγράμματα
Ασκήσεις Σελίδα Άσκηση 1 Άσκηση 2 Άσκηση 3 Άσκηση 4 (Σπίτι) Άσκηση 5α (Σπίτι) Να χρησιμοποιήσετε λογικά διαγράμματα 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

115 Αλγόριθμοι Μάθημα 3 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

116 Στόχοι μαθήματος Λύσεις Ασκήσεων 4, 5α ,5β σελ 214 03/04/2017
Ξένιος Αντωνιάδης

117 Αλγόριθμοι Μάθημα 4 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

118 Στόχοι μαθήματος Παράδειγμα 1 (σελ 216) Παράδειγμα 2 (σελ 216)
03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

119 Παράδειγμα 1 Να γραφεί αλγόριθμος με χρήση ΔΡΔ για την σχεδίαση ενός τετραγώνου πλευράς μήκους 5cm.θεωρείστε ότι το μολύβι βρίσκεται στο σημείο Α με κατεύθυνση προς τα πάνω. 5cm 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης Α

120 Παράδειγμα 2 Να γραφεί αλγόριθμος με χρήση ΔΡΔ που να δημιουργεί το πιο κάτω σχήμα 60 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

121 Βιβλιογραφία Βιβλίο Ε.Σ.Η.Υ (Α΄ Λυκείου) Σελ (216-218) 03/04/2017
Βιβλίο Ε.Σ.Η.Υ (Α΄ Λυκείου) Σελ ( ) 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

122 Να χρησιμοποιήσετε λογικά διαγράμματα και μετρητές
Ασκήσεις Σελίδα 221 Άσκηση 3α, 3β, 3γ Να χρησιμοποιήσετε λογικά διαγράμματα και μετρητές 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

123 Αλγόριθμοι Μάθημα 5 03/04/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

124 Στόχοι μαθήματος Λύσεις Ασκήσεων 3α, 3β, 3γ σελ 221 03/04/2017
Ξένιος Αντωνιάδης


Κατέβασμα ppt "Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Αλγόριθμοι"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google