Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ξένιος Αντωνιάδης11/7/2014 Βάσεις Δεδομένων Βάσεις Δεδομένων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ξένιος Αντωνιάδης11/7/2014 Βάσεις Δεδομένων Βάσεις Δεδομένων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Ξένιος Αντωνιάδης11/7/2014 Βάσεις Δεδομένων Βάσεις Δεδομένων

3 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης2 Μάθημα 1 (στόχοι)  Βάση δεδομένων(ορισμός)  Παραδείγματα βάσεων δεδομένων  Επεξεργασία αρχείων ή βάσης δεδομένων

4 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης3 Μάθημα 1 (στόχοι)  Δομή αρχείων μιας σχεσιακής βάσης δεδομένων  Πρωτεύων Κλειδί  Πότε δημιουργούμε Βάσεις δεδομένων  Πλεονεκτήματα Βάσης Δεδομένων

5 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης4 Βάση δεδομένων(ορισμός)  Μια συλλογή από συσχετιζόμενα δεδομένα(πληροφορίες) που μπορεί να περιέχονται σε ένα ή περισσότερα αρχεία(πίνακες) • Παράδειγμα Βάσης Δεδομένων Παράδειγμα Βάσης Δεδομένων Παράδειγμα Βάσης Δεδομένων

6 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης5 Παραδείγματα βάσεων δεδομένων Απλές  Κατάλογος ονομάτων με αριθμούς τηλεφώνων  Κατάλογος με διευθύνσεις ατόμων Πολύπλοκες  Αεροπορικές πτήσεις σε παγκόσμια κλίμακα

7 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης6 Επεξεργασία αρχείων ή βάσης δεδομένων Γίνεται με χρήση  Γλωσσών προγραμματισμού υψηλού επιπέδου πχ Basic, Pascal, Cobol κλπ  Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων(DBMS)

8 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης7 Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων(DBMS)  Πακέτα λογισμικού(σύνολο προγραμμάτων) με τα οποία μπορείς να δημιουργήσεις και να διαχειριστείς μια βάση δεδομένων ΠΧ Microsoft Access,Oracol ΠΧ Microsoft Access,Oracol

9 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης8 Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων(DBMS) • Ένα ΣΔΒΔ θα σας βοηθήσει να καταχωρείτε εύκολα τα δεδομένα, να τα βρίσκετε γρήγορα, να τα χρησιμοποιείτε για να δημιουργείτε επιστολές και να τα συνοψίζετε σε έντυπες και ηλεκτρονικές αναφορές.

10 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης9 Σύστημα διαχείρισης Β.Δ. Πελάτες Γενική λογιστική Αποθήκη Προμηθευτέ ς Εφαρμογή Προμηθευτών Εφαρμογή πελατών Εφαρμογή Γενικής Λογιστικής Εφαρμογή Αποθήκης

11 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης10 Δομή αρχείων (Πινάκων) από τα οποία ααποτελούνται οι σχεσιακές βάσεις δεδομένων  Πεδίο (Τύπος πεδίου και ιδιότητες)  Εγγραφές

12 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης11 Αρ. Ταυτότ. Όνομα Διευθυ νση Τηλέφ. Υπόλυ πο 45678Λούλης Σος 5 23456785 €56 Πίνακας με στοιχεία Πελατών

13 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης12 Πρωτεύων Κλειδί • Το πεδίο του οποίου οι τιμές του είναι μοναδικές.

14 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης13 Παράδειγμα

15 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης14 Κατηγο ρία_Εξό δου ΠοσόΗμ/νία_ Πληρωμ ής Παρατη ρήσεις Ρούχα10020/03/06Μετρητά Γιορτή Μαρίας 2025/03/06Μετρητά Ενοίκιο22007/03/06Επιταγή

16 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης15 Παράδειγμα

17 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης16 Πλεονεκτήματα Βάσης Δεδομένων

18 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης17 • Ένα σημαντικό πλεονέκτημα μιας βάσης δεδομένων είναι η αποφυγή των περιπλοκών που δημιουργούν οι πολλές λίστες. • Ας υποθέσουμε ότι είστε γραμματέας ενός μεγάλου ομίλου. Έχετε μια λίστα μελών, μια λίστα εθελοντών ανακύκλωσης, μια λίστα εθελοντών διοργάνωσης γιορτής, διευθύνσεις για ετικέτες ενημερωτικών δελτίων κ.ο.κ..

19 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης18 • Ας υποθέσουμε ότι ένα μέλος του ομίλου, που εμφανίζεται σε πολλές λίστες, αλλάζει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για δεύτερη φορά φέτος. Εάν διαθέτατε μόνο ένα σύνολο λιστών, θα είχατε την κουραστική εργασία να αλλάξετε αυτήν την πληροφορία παντού όπου εμφανίζεται. Με μια καλά δομημένη βάση δεδομένων, θα χρειαζόταν να την αλλάξετε μόνο μία φορά. Η βάση δεδομένων αναλαμβάνει όλα τα υπόλοιπα.

20 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης19 • Εάν εργάζεστε μόνο με περίπου 10 στοιχεία, μπορείτε να δημιουργήσετε μια απλή λίστα, ίσως ως φύλλο εργασίας σ’ ένα ηλεκτρονικό φύλλο ή ως λίστα με κουκκίδες ή πίνακα σ’ ένα επεξεργαστή κειμένου..

21 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης20 Συμπέρασμα • Εάν τα δεδομένα σας είναι πιο σύνθετα ή αλλάζουν συχνά, μια βάση δεδομένων σας παρέχει ένα πλεονέκτημα

22 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης21 Πλεονέκτημα βάσης δεδομένων • Αποθηκευτικός χώρος • Χρόνος Επεξεργασίας

23 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης22 Γιατί; • Μια λίστα μελών • μια λίστα εθελοντών ανακύκλωσης • μια λίστα εθελοντών διοργάνωσης γιορτής • διευθύνσεις για ετικέτες ενημερωτικών δελτίων,

24 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης23 Άσκηση • Να σχεδιάσετε την δομή ενός αρχείου μιας βάσης δεδομένων στο οποίο θα αποθηκευτούν στοιχεία που θα αφορούν τους ψηφιακούς βιντεοδίσκους D.V.Ds. σε ένα Βιντεοδισκάδικο. Στη συνέχεια να εισάγεται σε αυτό τρεις αντιπροσωπευτικές εγγραφές.

25 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης24 Ασκήσεις • Φυλλάδιο Ασκήσεις 1-7 Ασκήσεις 1-7Ασκήσεις 1-7Ασκήσεις 1-7

26 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης25 Βιβλιογραφία • Βιβλίο «Πληροφορική Β΄ Ενιαίου Λυκείου Μάθημα Κατεύθυνσης Σημειώσεις Μαθητή» Σελ ίδες (9,10,11,12) • Διαδύκτιο www.teacherx.eu

27 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης26 ACCESS Μάθημα 2

28 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης27 Μάθημα 2 (στόχοι) • Σχεσιακή Βάση δεδομένων • Βάση δεδομένων στην Access  Δημιουργία βάσης δεδομένων  Δημιουργία πίνακα  Δημιουργία Πρωτεύοντος κλειδιού  Αποθήκευση πίνακα  Εισαγωγή στοιχείων σε πίνακα

29 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης28 Σχεσιακή Βάση δεδομένων • Οι πληροφορίες (Δεδομένα) αποθηκεύονται σε ξεχωριστούς πίνακες ανάλογα με την χρήση(Θέμα) τους. Οι πίνακες μετά συσχετίζονται (συνενώνονται) μεταξύ τους και δημιουργούν σχέσεις. Με την βοήθεια των σχέσεων στη συνέχεια μπορούμε να επεξεργαστούμε την βάση.

30 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης29 Η βάση δεδομένων ενός σχολείου αποτελείται από διάφορους πίνακες. Ο κάθε πίνακας αποθηκεύει ομοειδείς πληροφορίες που αφορούν μια συγκεκριμένη ενότητα. Πχ ένας πίνακας που αφορά την ενότητα προσωπικά στοιχεία μαθητών. Ένα άλλος πίνακας που αφορά την ενότητα στοιχεία Καθηγητών. Μια άλλη ενότητα που αφορά στοιχεία με τους βαθμούς των τριμήνων μαθητών κλπ. Η βάση δεδομένων ενός σχολείου αποτελείται από διάφορους πίνακες. Ο κάθε πίνακας αποθηκεύει ομοειδείς πληροφορίες που αφορούν μια συγκεκριμένη ενότητα. Πχ ένας πίνακας που αφορά την ενότητα προσωπικά στοιχεία μαθητών. Ένα άλλος πίνακας που αφορά την ενότητα στοιχεία Καθηγητών. Μια άλλη ενότητα που αφορά στοιχεία με τους βαθμούς των τριμήνων μαθητών κλπ.

31 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης30 Οι πίνακες αυτοί μπορούν να συσχετιστούν μεταξύ τους για να μπορέσουμε στην συνέχεια να πάρουμε απαντήσεις από ερωτήματα της μορφής (α)Εκτύπωσε τους μαθητές που φοιτούν στην Α’ Λυκείου και δεν έχουν περάσει στα Νέα Ελληνικά.

32 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης31

33 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης32 Η Βάση δεδομένων στην Access περιέχει • Πίνακες • Ερωτήματα(Queries ) • Φόρμες(forms) • Εκθέσεις(Reports) • Άλλα στοιχεία Βοηθούν στην επεξεργ ασία των πινάκων

34 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης33 Δημιουργία βάσης δεδομένων • Θα δημιουργήσουμε μια βάση δεδομένων η οποία θα ονομάζεται « Όμιλος Πληροφορικής »

35 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης34 Floppy Disk Όμιλος Πληροφορικής Data Base Table Μέλη Form Μέλη

36 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης35 Δημιουργία βάσης δεδομένων  start-programs-Microsoft access-blank access data base-Όνομα φακέλου ή Αποθηκευτικού μέσου-όνομα βάσης-create

37 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης36 Δημιουργία πίνακα και εισαγωγή στοιχείων Πρέπει να οριστεί η δομή του  Ονόματα πεδίων  Τύπος και ιδιότητες (είδος,μήκος) πχ αλφαριθμητικό με 10 χαρακτήρες

38 Ξένιος Αντωνιάδης371/7/2014 Δημιουργία πίνακα(συνέχεια) Όνομα πεδίου Τύπος πεδίου Ιδιότητες Κωδικός Αριθμητικό ακέραιος Τίτλος Αλφαβητικό 35 χαρ Συγγραφέας Αλφαβητικό 20 χαρ Εκδόσεις Αλφαβητικό 20 χαρ Έτος Αριθμητικό ακέραιος Είδος Αλφαβητικό 25 χαρ Ποσότητα Αριθμητικό ακέραιος Τιμή Νόμισμα Ευρώ

39 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης38 Δημιουργία πίνακα(συνέχεια) Κωδικ ός Τι τλο ς Συγγρα φέα ς ΕκδόσειςΈτοςΕίδοςΠοσότηταΤιμή

40 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης39 Δημιουργία πίνακα  Create table in design view – enter

41 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης40 Αποθήκευση πίνακα  File-Save as-Όνομα Πίνακα

42 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης41 Εισαγωγή στοιχείων σε πίνακα  Μέσο πίνακα  Μέσο Αυτόματης φόρμας

43 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης42 Εισαγωγή στοιχείων σε πίνακα Κωδικ ός Τι τλο ς Συγγρα φέα ς ΕκδόσειςΈτοςΕίδοςΠοσότηταΤιμή 00001Έ ρω ς ΛάκηςΚύκνος1995Αισθ.100£9 00002.

44 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης43 Φύλλο εργασίας 2 Φύλλο εργασίας 2 • Σελ 14-15 Σελ 14-15 Σελ 14-15

45 1/7/2014 Ξένιος Αντωνιάδης 44 Ασκήσεις • Φυλλάδιο Ασκήσεις 8,9 Ασκήσεις 8,9Ασκήσεις 8,9Ασκήσεις 8,9

46 1/7/2014 Ξένιος Αντωνιάδης 45 Βιβλιογραφία • Βιβλίο «Πληροφορική Β΄ Ενιαίου Λυκείου Μάθημα Κατεύθυνσης Σημειώσεις Μαθητή» Σελ ίδες ( 10, 14,15 ) • Διαδύκτιο www.teacherx.eu

47 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης46 Μάθημα 3 (στόχοι)  Άνοιγμα Υφιστάμενης Βάσης  Μορφοποίηση πίνακα  Φόρμα  Δημιουργία Αυτόματης Φόρμας  Δημιουργία Φόρμας με την βοήθεια του Μάγου  Εισαγωγή Στοιχείων

48 Μορφοποίηση πίνακα • • Γραμματοσειρά(Μέγεθος, Στυλ, Χρώμα) • • Εμφάνιση φύλου δεδομένων πίνακα • • Μέγεθος γραμμών - Στηλών

49 1/7/2014 Ξένιος Αντωνιάδης 48 Φόρμα  Είναι το αντικείμενο το οποίο δημιουργεί ένα ηλεκτρονικό έντυπο μέσο του οποίου εισάγομε δεδομένα σε ένα πίνακα μιας βάσης δεδομένων  Κάθε ετικέτα σε μια φόρμα αντιστοιχεί με ένα πεδίο στον αντίστοιχο πίνακα

50 Δημιουργία Αυτόματης φόρμας • • Το πρόγραμμα δημιουργεί αυτόματα μια φόρμα εισαγωγής δεδομένων βασισμένη στον υφιστάμενο πίνακα

51 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης50 Δημιουργία φόρμας με χρήση οδηγού φορμών • Από το αρχικό παράθυρο επιλέγω 1) Table 2) ¨όνομα πίνακα¨ 3) Insert 4) Form 5) Form wizard 6) Ok 7) Επιλογή πεδίων 8) Επιλογή διάταξης 9) Επιλογή στυλ 10) Όνομα φόρμας Παράδειγμα

52 1/7/2014 Ξένιος Αντωνιάδης 51 Φύλλο εργασίας 3 Φύλλο εργασίας 3 • Σελ 16,17 (ΚΛΙΚ) Σελ 16,17 Σελ 16,17

53 1/7/2014 Ξένιος Αντωνιάδης 52 Ασκήσεις • Φυλλάδιο Ασκήσεις 10 Ασκήσεις 10Ασκήσεις 10Ασκήσεις 10

54 1/7/2014 Ξένιος Αντωνιάδης 53 Βιβλιογραφία • Βιβλίο «Πληροφορική Β΄ Ενιαίου Λυκείου Μάθημα Κατεύθυνσης Σημειώσεις Μαθητή» Σελ ίδες ( 10, 16,17 ) • Διαδύκτιο www.teacherx.eu

55 1/7/2014 Ξένιος Αντωνιάδης 54 Μάθημα 4 (στόχοι)  Ταξινόμηση  Φιλτράρισμα

56 Ταξινόμηση • • Τοποθετώ τις εγγραφές του πίνακα μου σε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά με βάση την τιμή κάποιου Πεδίου

57 1/7/2014 Ξένιος Αντωνιάδης 56 Φιλτράρισμα  Επιλογή μεμονωμένων εγγραφών από ένα πίνακα με βάση κάποιο κριτήριο  Παράδειγμα Παράδειγμα

58 1/7/2014 Ξένιος Αντωνιάδης 57 Φύλλο εργασίας 4 Φύλλο εργασίας 4 • Σελ 18-19 (Κλικ) Σελ 18-19 Σελ 18-19

59 1/7/2014 Ξένιος Αντωνιάδης 58 Ασκήσεις • Φυλλάδιο Ασκήσεις 10 Ασκήσεις 10Ασκήσεις 10Ασκήσεις 10

60 1/7/2014 Ξένιος Αντωνιάδης 59 Βιβλιογραφία • Βιβλίο «Πληροφορική Β΄ Ενιαίου Λυκείου Μάθημα Κατεύθυνσης Σημειώσεις Μαθητή» Σελ ίδες ( 10, 18,19 ) • Διαδύκτιο www.teacherx.eu

61 1/7/2014 Ξένιος Αντωνιάδης 60 Μάθημα 5 (στόχοι)  Ερώτημα  Ερωτήματα με χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ(*, ?)  Ερωτήματα με χρήση τελεστών σύγκρισης (, =, =)  Ερωτήματα με χρήση λογικών τελεστών (AND, OR)  Ταξινόμηση με χρήση ερωτημάτων

62 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης61 Μάθημα 5(στόχοι)  Τι είναι εκθέσεις (Reports)  Δημιουργία αυτόματης έκθεσης (AutoReport)  Δημιουργία έκθεσης με την βοήθεια του μάγου (report wizard)

63 Ερώτημα • • Το αντικείμενο το οποίο μας βοηθά να εντοπίσουμε πληροφορίες που μας ενδιαφέρουν ή και να αλλάξουμε τιμές πεδίων από πίνακες της βάσης

64 Χρήση ερωτημάτων(Queries) Είδη • • Επιλογής( Μας βοηθά να βρούμε συγκεκριμένες πληροφορίες(εγγραφές) από ένα πίνακα μιας βάσης δεδομένων) • • Ενεργειών(Μας βοηθά να ενημερώσουμε ή να διαγράψουμε εγγραφές

65 Χρήση ερωτημάτων(Queries) συνέχεια Επιλογής(είδη)   Ερωτήματα που παρουσιάζουν όλες τις εγγραφές και επιλεγμένα πεδία   Ερωτήματα που παρουσιάζουν επιλεγμένες εγγραφές και επιλεγμένα πεδία   Παράδειγμα Παράδειγμα

66 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης65 Ερωτήματα με χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ(*, ?)  « * » ένας η περισσότερους χαρακτήρες  « ? » ένας χαρακτήρας Πχ W* Πχ W* W*6* W*6* Πχ P????? Πχ P????? Παράδειγμα

67 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης66 Ερωτήματα με χρήση τελεστών σύγκρισης (, =, =)  Πχ θέλω ένα κατάλογο με τα βιβλία που εκδόθηκαν τα έτη 1990 και πάνω θέλω ένα κατάλογο με τα βιβλία που εκδόθηκαν τα έτη 1990 και πάνω θα γράψω >=1990 θα γράψω >=1990 Παράδειγμα ΠαράδειγμαΠαράδειγμα

68 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης67 Ερωτήματα με χρήση λογικών τελεστών (AND, OR)  Πχ θέλω ένα κατάλογο με τα βιβλία που εκδόθηκαν τα έτη 1990 μέχρι 1995 θέλω ένα κατάλογο με τα βιβλία που εκδόθηκαν τα έτη 1990 μέχρι 1995 θα γράψω >=1990 and =1990 and <=1995 Παράδειγμα

69 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης68 Ταξινόμηση με χρήση ερωτημάτων  Μπορούμε να τοποθετήσουμε κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά τις γραμμές(εγγραφές) ενός πίνακα μιας βάσης δεδομένων με βάση τις τιμές ενός ή περισσότερων πεδίων  Παράδειγμα Παράδειγμα

70 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης69 Τι είναι εκθέσεις (Reports)  Είναι μία κατάσταση με πληροφορίες η οποία συνήθως προορίζεται για εκτύπωση.

71 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης70 Δημιουργία αυτόματης έκθεσης (AutoReport) Βήματα Βήματα • Επιλογή πίνακα • New Object • AutoReport Παράδειγμα Παράδειγμα Παράδειγμα

72 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης71 Δημιουργία έκθεσης με την βοήθεια του μάγου (report wizard) Βήματα Βήματα • Επιλέγω Εκθέσεις(Reports) • Μάγος εκθέσεων(Report Wizard) • Επιλογή πεδίων • Ομαδοποίηση πεδίων • Ταξινόμηση • Τύπος παρουσίασης • Όνομα έκθεσης Παράδειγμα ΠαράδειγμαΠαράδειγμα

73 1/7/2014 Ξένιος Αντωνιάδης 72 Φύλλο εργασίας 5 Φύλλο εργασίας 5 • Σελ 20-22 Σελ 20-22 Σελ 20-22

74 1/7/2014 Ξένιος Αντωνιάδης 73 Ασκήσεις • Φυλλάδιο Ασκήσεις 12,13 Ασκήσεις 12,13Ασκήσεις 12,13Ασκήσεις 12,13

75 1/7/2014 Ξένιος Αντωνιάδης 74 Βιβλιογραφία • Βιβλίο «Πληροφορική Β΄ Ενιαίου Λυκείου Μάθημα Κατεύθυνσης Σημειώσεις Μαθητή» Σελ ίδες ( 10, 20-22 ) • Διαδύκτιο www.teacherx.eu

76 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης75 Επιπρόσθετη άσκηση • Να δημιουργήσετε ένα ερώτημα το οποίο θα παρουσιάζει τον τίτλο,τον συγγραφέα, την τιμή και το έτος έκδοσης των βιβλίων των οποίων ο συγγραφέας είναι ο Pclabs ή η τιμή είναι μεταξύ των 15 και 20 Ευρώ. Το ερώτημα θα είναι ταξινομημένο κατά αύξουσα σειρά του πεδίου Τίτλος και θα ονομάζεται QRΒαθμολόγησε με

77 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης76 Μάθημα 6(στόχοι)  Επαναληπτικό φύλλο Εργασίας σελ 23-24 Επαναληπτικό φύλλο Εργασίας σελ 23-24 Επαναληπτικό φύλλο Εργασίας σελ 23-24

78 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης77 Μάθημα 7(στόχοι) • Πρωτεύον κλειδί (primary key) • Εξωτερικό Κλειδί • Ειδικές σχέσεις (relationships) μεταξύ πινάκων

79 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης78 Πρωτεύον κλειδί (primary key) • Το πεδίο (ή τα πεδία) που προσδιορίζει μοναδικά κάθε εγγραφή στο πίνακα, δηλ. αυτό το πεδίο πρέπει να έχει διαφορετική τιμή για κάθε εγγραφή του πίνακα ώστε κάθε εγγραφή στο πίνακα να είναι ξεχωριστή, διαφορετική από οποιαδήποτε άλλη εγγραφή του πίνακα

80 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης79 Όνομα πεδίου Είδος πεδίου Μήκος/Propertie Όνομα Μαθητή Text 1 Επίθετο Μαθητή Text 2 Διεύθυνση Text 50 Αριθμός Μητρώου Number Long Integer Ποιο είναι το πρωτεύον κλειδί και γιατί

81 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης80 Εξωτερικό Κλειδί • Αν έχουμε δύο πίνακες που συνδέονται μέσο κάποιου πεδίου. Το πρωτεύον κλειδί του πρώτου πίνακα που συνδέεται με ένα πεδίο του δευτέρου πίνακα μετατρέπεται σε εξωτερικό κλειδί του δευτέρου πίνακα

82 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης81 Ποιο είναι το εξωτερικό κλειδί και γιατί

83 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης82 Ειδικές σχέσεις (relationships) μεταξύ πινάκων • Κάθε πίνακας αποτελεί ομάδα από στοιχεία που έχουν μια σχέση μεταξύ τους. Οι πίνακες όμως μπορεί να έχουν και αυτοί μεταξύ τους μια ειδική σχέση. Αυτή η ειδική σχέση ονομάζεται relationship.

84 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης83 Τα είδη των ειδικών σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ των πινάκων είναι: • Ένα-προς-Ένα,(one-to-one), 1-1 • Ένα-προς-Πολλά (one-to- many), 1 - ∞ • Πολλά-προς-Πολλά (many- to-many)

85 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης84 Ένα-προς-Ένα (one-to-one, 1-1) • Ένα αντικείμενο(στο ι χείο) από τον ΠΡΩΤΟ πίνακα σχετίζεται με ένα μόνο αντικείμενο από το ΔΕΥΤΕΡΟ πίνακα, αλλά και ένα αντικείμενο από το ΔΕΥΤΕΡΟ πίνακα σχετίζεται επίσης μόνο με ένα αντικείμενο από τον ΠΡΩΤΟ πίνακα.

86 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης85 Πως σκέφτομαι για να εντοπίσω την σχέση • Αρχίζοντας πάντοτε από το ΕΝΑ στοιχείο(Μοναδική Εγγραφή) του ΠΡΩΤΟΥ πίνακα, ρωτάτε με πόσα στοιχεία(Μοναδικές Εγγραφές) του ΔΕΥΤΕΡΟΥ πίνακα μπορεί να έχει σχέση. Στη συνέχεια, αρχίζοντας πάλιν από το ΕΝΑ στοιχείο του ΔΕΥΤΕΡΟΥ πίνακα, ρωτάτε με πόσα στοιχεία του ΠΡΩΤΟΥ πίνακα μπορεί να έχει σχέση δηλ.

87 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης86 Παράδειγμα

88 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης87 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ 11 Ένας υπεύθυνος καθηγητής σχετίζεται με μόνο ένα τμήμα αλλά και ένα τμήμα σχετίζεται με μόνο ένα υπεύθυνο καθηγητή

89 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης88 Ένα-προς-Πολλά (one-to-many, 1-M) • Ένα αντικείμενο από τον ΠΡΩΤΟ πίνακα σχετίζεται με ΠΟΛΛΑ αντικείμενο από το ΔΕΥΤΕΡΟ πίνακα, αλλά ένα αντικείμενο από το ΔΕΥΤΕΡΟ πίνακα σχετίζεται με ΜΟΝΟ ΕΝΑ αντικείμεν ο από τον ΠΡΩΤΟ πίνακα

90 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης89 Πως σκέφτομαι για να εντοπίσω την σχέση • Αρχίζοντας πάντοτε από το ΕΝΑ στοιχείο(Μοναδική Εγγραφή) του ΠΡΩΤΟΥ πίνακα, ρωτάτε με πόσα στοιχεία(Μοναδικές Εγγραφές) του ΔΕΥΤΕΡΟΥ πίνακα μπορεί να έχει σχέση. Στη συνέχεια, αρχίζοντας πάλιν από το ΕΝΑ στοιχείο του ΔΕΥΤΕΡΟΥ πίνακα, ρωτάτε με πόσα στοιχεία του ΠΡΩΤΟΥ πίνακα μπορεί να έχει σχέση δηλ.

91 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης90 Παράδειγμα

92 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης91 ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ 1 ∞ Ένας Μαθητής σχετίζεται με μόνο ένα τμήμα αλλά ένα τμήμα μπορεί να έχει πολλούς μαθητές

93 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης92 ΑΣΚΗΣΗ Θα δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων για την γραμματεία του σχολείου σας. Η βάση αυτή θα αποτελείται από τους πιο κάτω πίνακες. Πίνακας Μαθητών, Πίνακας τμημάτων και Πίνακας Υπεύθυνου τμημάτων. Να σχεδιάσετε σε χαρτί τους πιο πάνω πίνακες, ορίζοντας τα πεδία τους. Να ορίσετε για τον κάθε ένα τα πρωτεύοντα κλειδιά και στη συνέχεια να ορίσετε τις σχέσεις μεταξύ του πίνακα Μαθητών- Τμημάτων και Τμημάτων - Υπεύθυνου τμημάτων. Να τις υλοποιήσετε στην ACCESS

94 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης93 Μάθημα 8(στόχοι) • Δημιουργία ειδικών σχέσεων στην ACCESS

95 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης94 Πρωτεύον κλειδί και σχέσεις μεταξύ πινάκων στη Microsoft Access • δημιουργία πρωτεύοντος κλειδιού (primary key) • Δημιουργία ειδικής σχέσης ένα-προς-πολλά (1 - Μ) ή (1 -  ), • Δημιουργία ειδικής σχέσης ένα-προς-ένα (1 - 1)

96 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης95 Παράδειγμα

97 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης96 Φύλλο εργασίας • Σελ 25-29 Σελ 25-29 Σελ 25-29

98 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης97 Μάθημα 9(στόχοι) • Ολοκλήρωση Φύλων εργασίας

99 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης98 Μάθημα 10(στόχοι) • Επανάληψη Επανάληψη

100 1/7/2014Ξένιος Αντωνιάδης99 Μάθημα 1 1,1 2 (στόχοι) • Διαγώνισμα Διαγώνισμα

101 1/7/2014 Ξένιος Αντωνιάδης 100 Μάθημα 1 3 (στόχοι) • Επιστροφή Διαγωνίσματος Επιστροφή Διαγωνίσματος Επιστροφή Διαγωνίσματος


Κατέβασμα ppt "Ξένιος Αντωνιάδης11/7/2014 Βάσεις Δεδομένων Βάσεις Δεδομένων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google