Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3842/2010 Παρουσίαση 4ης Ιανουαρίου 2011 Εισηγητής: Τίμος Λιζάρδος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3842/2010 Παρουσίαση 4ης Ιανουαρίου 2011 Εισηγητής: Τίμος Λιζάρδος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3842/ Παρουσίαση 4ης Ιανουαρίου 2011 Εισηγητής: Τίμος Λιζάρδος Δικηγόρος - Φορολογικός Σύμβουλος Στην παρουσίαση περιλαμβάνονται και διευκρινήσεις που έχουν δοθεί με εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και διατάξεις μεταγενέστερων νόμων (Ν.3888/2010 και Ν.3899/2010)

2 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ 3842/ Κ.Β.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

3 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ο.Ε. &Ε.Ε ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

4 Η Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων είναι ένα κεφάλαιο από εκείνα που υπέστησαν σημαντικής έκτασης αλλαγές με το Ν. 3842/2010. Η βασική φιλοσοφία των αλλαγών είναι - Η μείωση των εισοδημάτων που απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο, - Η κατάργηση ή η αντικατάσταση πολλών περιπτώσεων δαπανών που αφαιρούνται από το εισόδημα με έκπτωση ποσοστού αυτών από τον φόρο. - Η καθιέρωση αυστηρών κριτηρίων αντικειμενικού προσδιορισμού του εισοδήματος. - O τρόπος προσδιορισμού του φόρου. Καθιερώνεται για πρώτη φορά Ενιαία Κλίμακα για όλους τους φορολογουμένους, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης του εισοδήματος τους. 4

5 Φορολογία εισοδήματος – Φυσικά πρόσωπα
Εισάγεται ενιαία φορολογική κλίμακα φυσικών προσώπων με αφορολόγητο όριο € και ανώτατο συντελεστή για εισοδήματα άνω των € ίσο με 45%. H νέα κλίμακα, εφαρμόζεται για εισοδήματα που αποκτώνται από

6 Φορολογία εισοδήματος – Φυσικά πρόσωπα:
Το α φ ο ρ ο λ ό γ η τ ο π ο σ ό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας αυξάνεται : κατά € εάν ο φορολογούμενος έχει ένα παιδί που τον βαρύνει (από € που ήταν πριν) κατά € εάν έχει δύο παιδιά που τον βαρύνουν (από € που ήταν πριν), κατά € εάν έχει τρία παιδιά που τον βαρύνουν (από € που ήταν πριν) και - κατά € για κάθε παιδί πάνω από τα τρία που τον βαρύνουν (από € που ήταν πριν) 6

7 Φορολογία εισοδήματος – Φυσικά πρόσωπα
Φορολογία εισοδήματος – Φυσικά πρόσωπα Το σύστημα των αποδείξεων Η πιο πολυσυζητημένη αλλαγή στον προσδιορισμό του φόρου, είναι η συλλογή και προσκόμιση από τον φορολογούμενο αποδείξεων δαπανών, προκειμένου να έχει ισχύ το αφορολόγητο ποσό του Α κλιμακίου. Το ποσό των αποδείξεων που πρέπει να συλλεχθούν συναρτάται με το δηλούμενο και φορολογούμενο εισόδημα Η βασική ιδέα του νέου συστήματος είναι η δημιουργία «σύγκρουσης» συμφερόντων μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή των αγαθών ή υπηρεσιών. 7

8 Φορολογία εισοδήματος – Φυσικά πρόσωπα:
Σχηματισμός Αφορολογήτου Ποσού – ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ Καθίσταται υποχρεωτική η προσκόμιση αποδείξεων για κάλυψη του αφορολογήτου, ως εξής: 8

9 Φορολογία εισοδήματος – Φυσικά πρόσωπα:
Σχηματισμός Αφορολογήτου Ποσού – ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ Όταν οι αποδείξεις δαπανών είναι περισσότερες από τις απαιτούμενες για την κάλυψη του αφορολογήτου των € και μέχρι € για τον υπόχρεο ή € για συζύγους, ο φορολογούμενος δικαιούται μείωση φόρου 10% επί του υπερβάλλοντος. Το ποσό του υπερβάλλοντος ποσού δαπανών μερίζεται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το ύψος του εισοδήματός τους. Όταν οι αποδείξεις που απαιτούνται για την κάλυψη του αφορολογήτου είναι λιγότερες, επιβάλλεται φόρος 10% στο υπολειπόμενο ποσό.

10 Φορολογία εισοδήματος – Φυσικά πρόσωπα
Πίνακας με το ελάχιστο ύψος των απαιτούμενων δαπανών για εισόδημα μέχρι 10

11 Φορολογία εισοδήματος – Φυσικά πρόσωπα
11

12 Φορολογία εισοδήματος – Φυσικά πρόσωπα
12

13 Φορολογία εισοδήματος – Φυσικά πρόσωπα
13

14 Φορολογία εισοδήματος – Φυσικά πρόσωπα
14

15 Φορολογία εισοδήματος – Φυσικά πρόσωπα:
Τρεις κατηγορίες δαπανών (αποδείξεων) Δαπάνες για κάλυψη του αφορολογήτου των Που μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα (άρθ.8) Μειώνουν το φόρο (άρθ.9) 15

16 Φορολογία εισοδήματος – Φυσικά πρόσωπα:
Για τον σχηματισμό του αφορολόγητου ευρώ δεν λαμβάνονται υπόψη: οι δαπάνες που μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα (π.χ. εισφορές προς ταμεία ασφάλισης, αμοιβές σε γιατρούς) οι δαπάνες που μειώνουν το φόρο (π.χ. ασφάλιστρα, τόκοι στεγαστικών δανείων, έξοδα ιατρικής νοσοκομειακής περίθαλψης, μίσθωμα πρώτης κατοικίας, παράδοση κατ’ οίκον μαθημάτων ή για φροντιστήρια, κλπ) οι δαπάνες που αφαιρούνται από το εισόδημα από ακίνητα (π.χ. για ασφάλιστρα πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για δικαστικές δαπάνες και για αμοιβή δικηγόρων για δίκες μισθωτικών διαφορών Η απόκτηση περιουσιακών στοιχείων αξίας άνω των € (αγορά ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων) οι δαπάνες για ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρισμό, τηλεπικοινωνίες κλπ, εισιτήρια για κάθε είδους μεταφορικά μέσα.

17 Φορολογία εισοδήματος – Φυσικά πρόσωπα:
ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ Σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα αν η δήλωση υποβληθεί ηλεκτρονικά ή σε κλειστό φάκελο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ στον οποίο θα αναγράφονται: α. Το ονοματεπώνυμο, και ο ΑΦΜ του υπόχρεου β. ο αριθμός των αποδείξεων και γ. το συνολικό ποσό αυτών  Ο φάκελος θα παραμένει κλειστός στη ΔΟΥ μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των δηλώσεων θα ανοιχθούν και  θα πραγματοποιηθεί δειγματοληπτικός έλεγχος με οδηγίες της Διοίκησης που θα δοθούν στο χρόνο εκείνο. 17

18 Φορολογία εισοδήματος – Φυσικά πρόσωπα:
ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ Για την αναγνώριση των αποδείξεων από τη Φορολογική Αρχή απαιτείται να διακρίνεται η επωνυμία της εκδότριας επιχείρησης, ο ΑΦΜ αυτής, η ημερομηνία έκδοσης και το τελικό ποσό. Σε περίπτωση που πιθανολογείται η εξαφάνισή τους ο φορολογούμενος πρέπει να επαναλάβει τα προαναφερθέντα στοιχεία ούτως ώστε  να καθίσταται στη συνέχεια  εφικτός ο έλεγχός τους από τη Φορολογούσα Αρχή. 18

19 Φορολογία εισοδήματος – Φυσικά πρόσωπα:
Εκπτώσεις από το εισόδημα Καταργείται η έκπτωση από το εισόδημα των ακόλουθων δαπανών: Ασφάλιστρα ζωής ή θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας, Ενοίκιο κύριας κατοικίας εκτός Νομών Αττικής ή Θεσσαλονίκης στην περίπτωση μετεγκατάστασης, Χρηματικές Δωρεές προς το δημόσιο, ιερούς ναούς κλπ καθώς και χορηγίες, Δαπάνες αλλαγής καυστήρα, εγκατάστασης φυσικού αερίου κλπ, Δαπάνες για δεξιώσεις γάμων, βαφτίσεων, ταβέρνες κλπ (λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη του αφορολογήτου του πρώτου κλιμακίου), Αμοιβές που καταβάλλονται σε δικηγόρους.

20 Φορολογία εισοδήματος – Φυσικά πρόσωπα:
Από το εισόδημα αφαιρούνται πια ΜΟΝΟ οι ακόλουθες δαπάνες: Εισφορές στα ταμεία ασφάλισης, Αμοιβές σε ιατρούς και ιατρικές εξετάσεις Τόκοι στεγαστικών δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας με υποθήκη σε ακίνητο του φορολογούμενου, συζύγου, τέκνων κλπ.

21 Φορολογία εισοδήματος – Φυσικά πρόσωπα:
Μειώνουν τον φόρο : Κατά 20% του ποσού της δαπάνης για ασφάλιστρα ασφαλίσεων ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας και μέχρι € 240 για τον άγαμο και  € 480 για την οικογένεια

22 Φορολογία εισοδήματος – Φυσικά πρόσωπα:
Μειώνουν τον φόρο : - Οι χρηματικές  δωρεές και χορηγίες, κατά 20% της δαπάνης Παροχή υπηρεσιών από δικηγόρο κατά 20% της δαπάνης Το κόστος αλλαγής εγκατάστασης κεντρικού κλιματισμού χρήσης καυσίμου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο κλπ. κατά 10%. Ειδικά για τις δωρεές – χορηγίες και αμοιβές σε δικηγόρους το συνολικό ετήσιο ποσό στο οποίο υπολογίζεται η μείωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 10% του συνολικού εισοδήματος που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις. 22

23 Φορολογία εισοδήματος – Φυσικά πρόσωπα:
Μειώνουν τον φόρο : To 10% και μέχρι € της δαπάνης για επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε ακινήτο και μετά από ενεργειακή επιθεώρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3661/2008 «Μέτρα για την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης» και αφορούν: α) Την αντικατάσταση του λέβητα πετρελαίου με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και στον καυστήρα/λέβητα σε συνδυασμό με αυτονομία θέρμανσης και μόνωση σωληνώσεων, β) Την αλλαγή κεντρικού κλιματισμού χρήσης καυσίμου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο ή για νέα εγκατάσταση φυσικού αερίου, γ) Την αγορά και εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών και για την εγκατάσταση κεντρικού κλιματισμού με χρήση ηλιακής ενέργειας, 23

24 Φορολογία εισοδήματος – Φυσικά πρόσωπα:
Μειώνουν τον φόρο (συνέχεια): δ) Την εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (φωτοβολταϊκά, μικρές ανεμογεννήτριες) και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και ψύξης – θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου ή ανανεώσιμων πηγών, ε) Τη θερμομόνωση σε υφιστάμενα κτίρια με τοποθέτηση διπλών θερμομονωτικών υαλοπινάκων και θερμομονωτικών κουφωμάτων και τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος ή/και στην οροφή (δώμα ή στέγη) και στ) Τη δαπάνη για διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από αρμόδιο επιθεωρητή. Φορολογία εισοδήματος – Φυσικά πρόσωπα: 24

25 Φορολογία εισοδήματος – Φυσικά πρόσωπα:
Καταργείται η έκπτωση του 40% των τόκων στεγαστικών δανείων από το φόρο που καταβάλλονται για συμβάσεις στεγαστικών δανείων που είχαν συναφθεί από και μετά για απόκτηση οποιασδήποτε κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. και ύψος δανείων μέχρι € Τις εκπτώσεις από το εισόδημα δικαιούνται και οι κάτοικοι των Κρατών-Μελών της Ε.Ε που αποκτούν στην Ελλάδα πάνω από το 90% του συνολικού εισοδήματός τους.

26 Φορολογία εισοδήματος – Φυσικά πρόσωπα:
Προσδιορισμός εισοδήματος με βάση αντικειμενικά κριτήρια Τις δαπάνες διαβίωσης τ.μ. Κύριας κατοικίας τ.μ. Δευτερεύουσς κατοικίας κυβικά εκατοστά επιβατηγου αυτοκινήτου ΙΧ δίδακτρα Ιδιωτικών σχολείων οικιακούς βοηθούς σκάφη αναψυχής αεροσκάφη πισίνες Τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων 26

27 Φορολογία εισοδήματος – Φυσικά πρόσωπα:
Προσδιορισμός εισοδήματος με βάση αντικειμενικά κριτήρια Οι δαπάνες διαβίωσης που λαμβάνονται υπόψη είναι: Α. Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας Υπολογίζεται πλέον στα τεκμήρια η πρώτη κατοικία μέχρι 200 τ.μ. και η δευτερεύουσα μέχρι των 150 τ.μ. που απαλλασσόταν μέχρι τώρα Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας προσδιορίζεται με βάση την επιφάνειά της ανάλογα με την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή στην οποία βρίσκεται, ως εξής:

28 Φορολογία εισοδήματος – Φυσικά πρόσωπα:
Προσδιορισμός εισοδήματος με βάση αντικειμενικά κριτήρια Α. Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη κύριας κατοικίας (ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη των βοηθητικών χώρων υπολογίζεται σε €30 ανά τ.μ. που προσαυξάνεται κατά 40% για περιοχές με τιμή ζώνης από € και κατά 70% για περιοχές με τιμή ζώνης από €5.000 και άνω. Όλα τα παραπάνω προσαυξάνονται κατά 20% προκειμένου για μονοκατοικίες. Για τη δευτερεύουσα κατοικία η ανωτέρω ετήσια αντικειμενική δαπάνη μειώνεται στο ½.

29 Φορολογία εισοδήματος – Φυσικά πρόσωπα:
Προσδιορισμός εισοδήματος με βάση αντικειμενικά κριτήρια Α. Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη κύριας κατοικίας Δεν υπολογίζεται ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης στις περιπτώσεις των κενών κατοικιών για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών. Aπαιτείται η προσκόμιση φωτοαντίγραφων λογαριασμών της ΔΕΗ ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο (π.χ. λογαριασμοί ύδρευσης, κοινοχρήστων). Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας του ακινήτου, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης θα υπολογίζεται με βάση τη συνολική επιφάνεια της κατοικίας και στη συνέχεια θα γίνεται ο επιμερισμός της, μεταξύ των συνιδιοκτητών, με βάση τα ποσοστά  συνιδιοκτησίας τους. 29

30 Φορολογία εισοδήματος – Φυσικά πρόσωπα:
Προσδιορισμός εισοδήματος με βάση αντικειμενικά κριτήρια Α. Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη κύριας κατοικίας. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 30

31 Φορολογία εισοδήματος – Φυσικά πρόσωπα:
Προσδιορισμός εισοδήματος με βάση αντικειμενικά κριτήρια Β. Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, θα υπολογίζεται, με βάση τα κυβικά, ως ακολούθως (Καταργείται η απαλλαγή της για αυτοκίνητα εργοστασιακής αξίας μέχρι €50.000) : Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη θα μειώνεται με βάση τη παλαιότητα, κατά ποσοστό ως εξής: - 30% για χρονικό διάστημα πάνω από 5 και μέχρι 10 έτη. - 50% για χρονικό διάστημα πάνω από 10 έτη.

32 Φορολογία εισοδήματος – Φυσικά πρόσωπα:
Προσδιορισμός εισοδήματος με βάση αντικειμενικά κριτήρια Β. Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, 32

33 Φορολογία εισοδήματος – Φυσικά πρόσωπα:
Προσδιορισμός εισοδήματος με βάση αντικειμενικά κριτήρια Β. Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου Ι.Χ. (συνέχεια) Για εταιρικά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται από εταίρους, διαχειριστές, προέδρους Δ.Σ., διευθύνοντες συμβούλους κλπ, ισχύει το τεκμήριο διαβίωσης στο όνομά τους, όπως και με το παλαιό καθεστώς, αλλά με βάση τα παραπάνω. Προσοχή Καταργείται η απαλλαγή από την ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης για τα επιβατικά ΙΧ αυτοκίνητα των επιχειρήσεων του Ν.89/1967, του Ν.27/1975 κλπ που βαρύνει το πρόσωπο που τις εκπροσωπεί στην Ελλάδα. Φορολογία εισοδήματος – Φυσικά πρόσωπα: 33

34 Φορολογία εισοδήματος – Φυσικά πρόσωπα:
Προσδιορισμός εισοδήματος με βάση αντικειμενικά κριτήρια Γ. Δαπάνη ιδιωτικών σχολείων στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, όπως αυτή προκύπτει από τις σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών . Δ. Δαπάνη οικιακών βοηθών, οδηγών αυτοκινήτου κλπ. η οποία ορίζεται στο κατώτατο όριο αμοιβών, όπως αυτό προσδιορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις για την αντίστοιχη κατηγορία εργαζομένων. Εξαιρούνται οι δαπάνες για έναν μόνο οικιακό βοηθό. Φορολογία εισοδήματος – Φυσικά πρόσωπα:

35 Φορολογία εισοδήματος – Φυσικά πρόσωπα
Προσδιορισμός εισοδήματος με βάση αντικειμενικά κριτήρια Ε. Δαπάνες σκαφών αναψυχής. α) Μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου (χωρίς χώρο ενδιαίτησης) μήκους μέχρι 5 μέτρα, στο ποσό των € Για τα πάνω από 5 μέτρα ορίζεται στο ποσό των € β) Mηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη με χώρους ενδιαίτησης κατά τον ακόλουθο πίνακα 35

36 Φορολογία εισοδήματος – Φυσικά πρόσωπα:
Ε. Δαπάνες σκαφών αναψυχής (συνέχεια) . Τα ποσά του πίνακα μειώνονται κατά 50% προκειμένου για τα ιστιοφόρα σκάφη. Για σκάφη με μόνιμο ναυτολογημένο πλήρωμα για ολόκληρο ή μέρος του έτους, στην παραπάνω δαπάνη προστίθεται και η αμοιβή του πληρώματος, ενώ Τα σκάφη επαγγελματικής χρήσης δεν λαμβάνονται υπόψη για την επαγγελματική δαπάνη. Αναγνωρίζεται η ακινησία για τα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης.  Για την απόδειξη του χρόνου ακινησίας πρέπει να συνυποβάλλεται βεβαίωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής. 36

37 Φορολογία εισοδήματος – Φυσικά πρόσωπα:
Στ . Δαπάνες για πισίνες. Σε 100 ευρώ το τ.μ. μέχρι και τα 60 τ.μ και σε 200 ευρώ το τ.μ, για επιφάνεια άνω των 60 τ.μ. Για εσωτερική πισίνα, τα παραπάνω ποσά διπλασιάζονται. Για κοινόχρηστες πισίνες που βρίσκονται σε συγκροτήματα πολυκατοικιών, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη επιμερίζεται στους ιδιοκτήτες με βάση τα χιλιοστά κάθε  διαμερίσματος στο οικόπεδο. Ζ. Προσδιορίζεται ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη € για άγαμο και € έγγαμο. Η. Το εισόδημα με βάσει τις αντικειμενικές δαπάνες μειώνεται για τους συνταξιούχους οι οποίοι έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους, κατά ποσοστό 30%. 37

38 Φορολογία εισοδήματος – Φυσικά πρόσωπα
Μαχητό το εισόδημα με βάσει τις αντικειμενικές δαπάνες Ο φορολογούμενος μπορεί να αμφισβητήσει το εισόδημα με βάσει τις αντικειμενικές δαπάνες, εάν προσκομίσει με την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι για λόγους ανώτερης βίας πραγματοποίησε δαπάνη μικρότερη από την αντικειμενική. Επίσης ειδικές κατηγορίες φορολογούμενων μπορούν να αμφισβητήσουν, όπως π.χ. όσοι: Υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους (η αντικειμενική τους δαπάνη προστίθεται σε αυτή του γονέα). Είναι φυλακισμένοι. Νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική. Είναι άνεργοι και δικαιούνται βοήθημα ανεργίας. Συγκατοικούν με συγγενείς και έχουν μειωμένες δαπάνες διαβίωσης, λόγω συμβολής στις δαπάνες αυτές των συγγενών τους, με την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι αυτοί έχουν εισόδημα από εμφανείς πηγές. Φορολογία εισοδήματος – Φυσικά πρόσωπα 38

39 Φορολογία εισοδήματος – Φυσικά πρόσωπα
Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων Μετά τις αλλαγές οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων είναι: Η αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων, δίτροχων , σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών και κινητών πραγμάτων αξίας άνω των €. Η αγορά ή χρηματοδοτική ή χρονομεριστική μίσθωση ακινήτων, ανέγερση οικοδομών, κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης. (εξαιρείται η αγορά πρώτης κατοικίας 120τ.μ. και μέχρι € Η χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε. Δεν ισχύει πλέον η εξαίρεση των χορηγήσεων δανείων προς τις εταιρείες από τα μέλη τους. Οι δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών, εφόσον αυτά υπερβαίνουν ετησίως τα 300 €, εξαιρούνται οι δωρεές προς το Δημόσιο, τους δήμους, ΑΕΙ, νοσοκομεία κοινωφελή ιδρύματα κ.λπ. Η απόσβεση δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής. Φορολογία εισοδήματος – Φυσικά πρόσωπα 39

40 Φορολογία εισοδήματος – Φυσικά πρόσωπα:
Προσδιορισμός εισοδήματος με βάση τις δαπάνες (αντικειμενικά κριτήρια) Μετά την άθροιση των αντικειμενικών δαπανών και των δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και αφού το άθροισμα τους συγκριθεί με το δηλούμενο πραγματικό οικογενειακό εισόδημα, τυχόν διαφορά προστίθεται στο πραγματικό εισόδημα ως εισόδημα άλλης πηγής και φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, ανεξάρτητα αν η διαφορά υπερβαίνει ή όχι το 20%, όπως ίσχυε με το παλαιό καθεστώς. Φορολογία εισοδήματος – Φυσικά πρόσωπα: 40

41 Φορολογία εισοδήματος – Φυσικά πρόσωπα:
Κάλυψη της διαφοράς μεταξύ εισοδήματος με βάση τις δαπάνες και του πραγματικού ώστε να μην φορολογηθεί Μπορεί να γίνει με τα εξής ποσά: Εισοδήματα που απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα. Ποσά που προέρχονται από τη πώληση περιουσιακών στοιχείων. Εισαγωγή συναλλάγματος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτηση. Δάνεια, που έχουν ληφθεί πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης και αποδεικνύονται με έγγραφα που φέρουν βέβαιη χρονολογία Δωρεά ή γονική παροχή για την οποία η φορολογική δήλωση έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη. Ανάλωση κεφαλαίου που έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούμενα έτη ή νόμιμα έχει απαλλαγεί από το φόρο. Φορολογία εισοδήματος – Φυσικά πρόσωπα:

42 Φορολογία εισοδήματος – Φυσικά πρόσωπα:
ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ – Ν.3899/2010 αρθ. 8) Αναβολή εφαρμογής μέχρι 31/12/2012 του τεκμηρίου «πόθεν έσχες» για απόκτηση πρώτης κατοικίας μέχρι 120 τ.μ., και συνολική αξία ευρώ. Αν η αξία ή η επιφάνεια ξεπερνά τα παραπάνω ως τεκμήριο λαμβάνεται η επιπλέον του ποσού αυτού δαπάνη ή η δαπάνη που αντιστοιχεί στην επιφάνεια πάνω από 120 τ.μ.. 42

43 Φορολογία εισοδήματος – Φυσικά πρόσωπα:
ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Αναβολή εφαρμογής μέχρι 31/12/2012 του τεκμηρίου «πόθεν έσχες» Δεν θεωρείται ότι αποκτάται πρώτη κατοικία και επομένως εφαρμόζεται το τεκμήριο, αν ο φορολογούμενος ο σύζυγος και τα παιδιά τους, έχουν πλήρη κυριότητα ή ισόβια επικαρπία ή οίκηση, σε άλλη κατοικία ή κατοικίες, εφόσον το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας υπερβαίνει τα τ.μ. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά 20 τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά και κατά 25 τ.μ. για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα. 43

44 Φορολογία εισοδήματος Κατάργηση αυτοτελούς φορολόγησης – τροποποίηση συντελεστών φορολογίας
Αυξάνεται από 20% σε 25% η παρακράτηση φόρου όταν καταβάλλονται σε αλλοδαπούς αποζημιώσεις, δικαιώματα (royalties), αμοιβές για κατάρτιση μελετών. Καθιερώνεται κλίμακα για τη φορολόγηση της αποζημίωσης απολυομένων και όσων εισπράττουν αποζημίωση λόγω διακοπής της σχέσης εργασίας (από τη δημοσίευση του νόμου): Καταργείται η αυτοτελής φορολόγηση ή η φορολογική απαλλαγή πολλών κατηγοριών εισοδημάτων (π.χ. επιδόματα δημοσίων υπαλλήλων, αμοιβές αθλητών από υπογραφή συμβολαίων κλπ)

45 Φορολογία εισοδήματος Τροποποίηση συντελεστών φορολογίας
Φορολογία εισοδήματος Τροποποίηση συντελεστών φορολογίας Αυξάνεται η αυτοτελής φορολόγηση του εισοδήματος από κοινόχρηστους χώρους οικοδομών από 20% σε 25%. Στις μεταβιβάσεις επιχειρήσεων μεταξύ συγγενών - Φορολογείται η υπεραξία με 5% ή 10% ανάλογα με το βαθμό συγγένειας κατά τη μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης ή μεριδίου Ο.Ε. ή Ε.Ε. σε συγγενείς που υπάγονται στην Α΄ ή Β΄ κατηγορία συγγένειας. - Φορολογείται το κέρδος από μεταβίβαση μεριδίων ΕΠΕ με 20%. (Προηγουμένως φορολογείτο η πραγματική αξία μεταβίβασης με 1,2%). - Στην περίπτωση μεταβίβασης μερίδων Ο.Ε ή Ε.Ε από γονείς σε παιδιά ή μεταξύ συζύγων, λόγω συνταξιοδότησης, δεν επιβάλλεται φόρος. Αν όμως στο ενεργητικό της εταιρείας περιλαμβάνεται ακίνητο, επιβάλλεται φόρος 5% επί της αντικειμενικής αξίας επί του ποσοστού του μεριδίου που μεταβιβάζεται.

46 Φορολογία εισοδήματος Τροποποίηση συντελεστών φορολογίας
Φορολογία εισοδήματος Τροποποίηση συντελεστών φορολογίας Μεταβιβάσεις επιχειρήσεων μεταξύ συγγενών (συνέχεια) Από 23/4/2010 και μετά, οφείλεται φόρος 5% επί της πραγματικής αξίας πώλησης μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α στις μεταβιβάσεις μετοχών μεταξύ συγγενών. Καταργήθηκε ο μειωμένος συντελεστής φορολογίας (1,2% και 2,4% κατά περίπτωση) που ίσχυε στη μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο Αθηνών μεταξύ συγγενών Α΄ ή Β΄ βαθμού. 46

47 Φορολογία εισοδήματος Τροποποίηση συντελεστών φορολογίας εμπορικών επιχειρήσεων
Αυξάνεται ο συντελεστής φορολογίας για τις Ο.Ε. & Ε.Ε. από 20% σε 25%, εκτός εάν οι εταίροι είναι φυσικά πρόσωπα. Τα κέρδη που αναλογούν στους ομόρρυθμους εταίρους, φυσικά πρόσωπα, φορολογούνται στο όνομα της εταιρείας με 20%, αφού αφαιρεθεί η επιχειρηματική αμοιβή για μέχρι 3 ομόρρυθμους εταίρους φυσικά πρόσωπα με τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής. Η επιχειρηματική αμοιβή υπολογίζεται με την εφαρμογή του ποσοστού συμμετοχής του εταίρου στο 50% των κερδών της εταιρείας που δηλώθηκαν με την δήλωσή της. Αυξάνεται ο συντελεστής φορολογίας για τις κοινωνίες αστικού δικαίου από 20% σε 25%, εκτός εάν η κοινωνία είναι κληρονομικού δικαίου και μεταξύ των κοινωνών περιλαμβάνονται και ανήλικοι.

48 Παραδείγματα υπολογισμού φόρου σε ΟΕ και ΕΕ
48

49 Παραδείγματα υπολογισμού φόρου σε ΟΕ και ΕΕ
49

50 Φορολογία εισοδήματος εμπορικών επιχειρήσεων
Φορολογία εισοδήματος εμπορικών επιχειρήσεων Ο συντελεστής παρακράτησης των αμοιβών των εταίρων ΕΠΕ αυξάνεται σε 35%. Η διάταξη ισχύει για αμοιβές που καταβάλλονται από τη δημοσίευση του νόμου (23/4/2010). Αυξάνεται ο συντελεστής καθαρού κέρδους των οικοδομικών επιχειρήσεων από 15% σε 20%. Ο τρόπος υπολογισμού εισοδημάτων και κερδών επιχειρήσεων ΚΤΕΛ, ΤΑΧΙ, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κάμπινγκ, πωλητές λαϊκών αγορών κλπ μεταβάλλεται σε λογιστικό από αντικειμενικός που ήταν μέχρι σήμερα.

51 Φορολογία εισοδήματος Ελεύθερων Επαγγελματιών
Φορολογία εισοδήματος Ελεύθερων Επαγγελματιών Από , χρόνος κτήσης των εισοδημάτων ελευθέρων επαγγελματιών είναι αυτός κατά τον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες και όχι ο χρόνος είσπραξης των αμοιβών. Όταν πρόκειται για παροχή υπηρεσίας διάρκειας, χρόνος απόκτησης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που καθίσταται απαιτητό κάθε επί μέρους τμήμα της αμοιβής για το μέρος  της υπηρεσίας που παρασχέθηκε. Από , η παρακράτηση 20% στις αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος γίνεται μόνο αν η συναλλαγή υπερβαίνει τα 300 Ευρώ. Καταργείται η έκπτωση 25% των δαπανών για επιβατικά ΙΧ που χρησιμοποιούνται από ελεύθερους επαγγελματίες και εφαρμόζεται η ίδια φορολογική μεταχείριση με αυτή στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (βλέπε Διαφάνεια 81).

52 Φορολογία εισοδήματος Ελεύθερων Επαγγελματιών
Φορολογία εισοδήματος Ελεύθερων Επαγγελματιών Επιτρέπεται για πέντε (5) διαδοχικές περιόδους η μεταφορά της ζημίας στα εισοδήματα από ελευθέρια επαγγέλματα. Θεωρείται εισόδημα ελευθέρων επαγγελματιών η ωφέλεια που αποκτά ο δικαιούχος κατά την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης μετοχών, όταν ο δικαιούχος έχει αποχωρήσει από την εταιρεία τη στιγμή που ασκείται το δικαίωμα (βλέπε Διαφάνεια 56) Το καθαρό εισόδημα αρχιτεκτόνων και μηχανικών προσδιορίζεται με λογιστικό τρόπο από και μετά.

53 Φορολογία εισοδήματος Μισθωτών
Φορολογία εισοδήματος Μισθωτών Φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες μέρος της εργοστασιακής τιμολογιακής αξίας (ΕΤΑ) ΕΙΧ που υπερβαίνει τις € και χρησιμοποιείται από στελέχη επιχειρήσεων, ανεξάρτητα αν τα ΕΙΧ ανήκουν στην επιχείρηση ή είναι μισθωμένα ως εξής. Η διάταξη ισχύει από και μετά 53

54 Φορολογία εισοδήματος Μισθωτών
Η εργοστασιακή αξία του έτους πρώτης κυκλοφορίας μειώνεται λόγω παλαιότητας με βάση την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 126 του τελωνειακού κώδικα που είναι η εξής: Φορολογία εισοδήματος Μισθωτών 54

55 Φορολογία εισοδήματος Μισθωτών
Φορολογία εισοδήματος Μισθωτών Οι επιχειρήσεις πρέπει να συμπεριλαμβάνουν στις βεβαιώσεις αποδοχών των στελεχών που χρησιμοποιούν τα ΕΙΧ το επιπλέον αυτό τεκμαρτό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω. Θα πρέπει να ζητούν βεβαίωση από τις αντιπροσωπείες των αυτοκινήτων για την  εργοστασιακή τιμολογιακή αξία. 55

56 Φορολογία εισοδήματος Μισθωτών
Φορολογία εισοδήματος Μισθωτών Φορολογείται η ωφέλεια που αποκτούν τα μέλη ΔΣ, στελέχη, διευθυντές ή το προσωπικό ΑΕ ή υποκαταστήματος κ.λπ. κατά την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών της ίδιας ΑΕ ή αλλοδαπής που είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο (stock options). Η φορολογητέα ωφέλεια είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής κλεισίματος της μετοχής στο Χρηματιστήριο κατά την ημέρα που ασκείται το δικαίωμα και της τιμής που καταβάλλει ο δικαιούχος βάσει του προγράμματος, (με το προϊσχύον καθεστώς λαμβανόταν υπόψη η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής κατά τον χρόνο λήψης της απόφασης για τη χορήγηση του δικαιώματος από τη Γ.Σ. Οι νέες ρυθμίσεις για τα stock options ισχύουν για δικαιώματα που ασκούνται από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου και μετά. 56

57 Φορολογία εισοδήματος Μισθωτών
Φορολογία εισοδήματος Μισθωτών Επιβάλλεται φορολογία στις πρόσθετες αμοιβές (bonus ) πέραν των τακτικών αποδοχών και των υπερωριών καθώς και στις παροχές που καταβάλλονται από τα κέρδη σε στελέχη τραπεζών, μέχρι και το έτος 2013 ως εξής: 57

58 Φορολογία τόκων ομολογιακών δανείων που καταβάλλουν φυσικά πρόσωπα στην αλλοδαπή
Οι τράπεζες πρέπει να διενεργούν παρακράτηση 10% στους δεδουλευμένους τόκους που προκύπτουν κατά τη μεταβίβαση ομολόγου αλλοδαπής προέλευσης ή τοκομεριδίου από κάτοικο Ελλάδας. Η ίδια παρακράτηση επί των δεδουλευμένων τόκων ισχύει και κατά τη μεταβίβαση - ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ή τοκομεριδίων αυτών πριν την λήξη τους, - ομολόγων που εκδίδουν στην Ελλάδα οι επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα, καθόσον  η φορολογική μεταχείριση αυτών έχει εξομοιωθεί με αυτή των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. 58

59 Φορολογία τόκων ομολογιακών δανείων και τόκων που καταβάλλουν φυσικά πρόσωπα στην αλλοδαπή
Παρακρατείται φόρος 40% στους τόκους που καταβάλλουν φυσικά πρόσωπα στην αλλοδαπή για εξόφληση δανείων που έχουν συναφθεί στην αλλοδαπή και σε χώρες που δεν υπάρχει διμερής σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας. Το αποδεικτικό καταβολής του παρακρατούμενου φόρου δίδεται στην μεσολαβούσα τράπεζα. Οι τόκοι για τους οποίους οφείλεται φόρος δεν μπορεί να είναι μικρότεροι από αυτούς που προκύπτουν με βάση το ελάχιστο επιτόκιο των εντόκων γραμματίων 3μηνης διάρκειας. Το ίδιο ισχύει και για τόκους που καταβάλλονται από Ελληνικό νομικό πρόσωπο σε δικαιούχο αλλοδαπό νομικό πρόσωπο χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. 59

60 Άλλα θέματα Επαναφέρεται η έκπτωση 1,5% για την εφάπαξ καταβολή του φόρου που προκύπτει από εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, Ο.Ε., Ε.Ε., κοινωνιών, κοινοπραξιών κλπ. μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης. Ισχύει για δηλώσεις οικονομικού έτους 2010, δηλαδή χρήσης 2009. Συνεχίζει να ισχύει η έκπτωση 1,5% στο συνολικό ποσό της οφειλής και μέχρι 118 Ευρώ, για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φυσικών προσώπων. Δεν υποχρεούται να υποβάλει  δήλωση  το φυσικό πρόσωπο που έχει εισόδημα  μέχρι ευρώ αποκλειστικά με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες (κατοικίας, αυτοκινήτου ΙΧ, σκάφους, κλπ.) Αντιθέτως αν έχει πραγματικό εισόδημα υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης όταν το εισόδημά του με βάση τις δαπάνες διαβίωσης είναι μέχρι ευρώ. 60

61 Άλλα θέματα Γίνεται υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων από επιτηδευματίες και ελεύθερους επαγγελματίες καθώς και για φυσικά πρόσωπα που η δήλωση τους υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο λογιστή και προαιρετικά για κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο. Τα δικαιολογητικά δεν θα συνυποβάλλονται κατά την ηλεκτρονική υποβολή και με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών θα καθορίζεται ο τρόπος ελέγχου των δικαιολογητικών. 61

62 Άλλα θέματα Παρέχεται η δυνατότητα στους συζύγους που βρίσκονται σε διάσταση να λαμβάνουν αντίγραφο της κοινής δήλωσης των έντυπων και δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται και του εκκαθαριστικού σημειώματος, τόσο του οικον. έτους της υποβολής της αίτησης χορήγησής τους όσο και των προηγούμενων ετών. Επί συνιδιοκτησίας ακινήτου, χορηγούνται από το φάκελο του συνιδιοκτήτη που το εκμίσθωσε μονομερώς, αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου και λοιπά στοιχεία που αφορούν το κοινό ακίνητο, στους λοιπούς συνιδιοκτήτες, για διεκδίκηση των νόμιμων δικαιωμάτων τους στο δικαστήριο και δήλωση των εισοδημάτων τους από το ακίνητο αυτό 62

63 Άλλα θέματα Λιανικές πωλήσεις αγαθών και λήψη υπηρεσιών σε ιδιώτες άνω των € θα εξοφλούνται υποχρεωτικά με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή τραπεζικής επιταγής (ισχύς 1/1/2011). Καταργείται η φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητα που αποκτούν τα πρόσωπα στα οποία μεταβιβάστηκε από τον κύριο ή το επικαρπωτή του ακινήτου το δικαίωμα ενάσκησης επικαρπίας. Το εισόδημα πλέον φορολογείται στο όνομα του κυρίου ή του επικαρπωτή. 63

64 Άλλα θέματα Καθιερώνεται χωριστή βεβαίωση και είσπραξη φόρου για τα ζευγάρια και πλέον η ευθύνη καταβολής του φόρου βαρύνει αποκλειστικά τον κάθε σύζυγο χωριστά. Τα μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης που εισπράττουν φυσικά πρόσωπα κάτοικοι Ελλάδος από από νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής φορολογούνται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις. Στο εισόδημα αυτό δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου. 64

65 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Α. Ε. , Ε. Π. Ε
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Α.Ε., Ε.Π.Ε. & ΥΠΟΚ/ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

66 Μεταβολή στους φορολογικούς συντελεστές νομικών προσώπων (ΑΕ, ΕΠΕ, υποκ/των αλλοδαπών ΑΕ & ΕΠΕ ) - Υπολογισμός φόρου και προκαταβολής

67 Τα αδιανέμητα κέρδη φορολογούνται με 24% (σταδιακά μειούμενου κατά 1% μέχρι το 2014 και θα φτάσει το 20%). Έχει εξαγγελθεί ότι το 20% στα αδιανέμητα κέρδη θα εφαρμοστεί από το 2011. Τα διανεμόμενα κέρδη - με τη μορφή αμοιβών και ποσοστών στα μέλη ΔΣ και στους διευθυντές, αμοιβών στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, εκτός μισθού, μερισμάτων ή προμερισμάτων- φορολογούνται με 40%. Η ίδια φορολογική αντιμετώπιση προβλέπεται και για τα κέρδη που κεφαλαιοποιούν ή διανέμουν ΕΠΕ, καθώς και για τα κέρδη που εξάγει ή πιστώνει υποκατάστημα αλλοδαπής επιχείρησης στο κεντρικό του. 67

68 Το φυσικό πρόσωπο που λαμβάνει τα κέρδη αυτά τα συμπεριλαμβάνει στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για να φορολογηθούν σύμφωνα με τη κλίμακα του άρθρου 9 του ΚΦΕ αλλά έχει το δικαίωμα να εκπέσει από το φόρο που αναλογεί στο συνολικό εισόδημα του το ποσό του εταιρικού φόρου (40%) που αντιστοιχεί σε αυτά τα κέρδη. 68

69 Αν σε καθαρά κέρδη AE ή EΠΕ ή συνεταιρισμού περιλαμβάνονται και μερίσματα ή κέρδη από τη συμμετοχή σε άλλη ΑΕ ή ΕΠΕ ή συνεταιρισμό, για τα οποία έχει ήδη καταβληθεί ο εταιρικός φόρος επί των διανεμομένων κερδών (40%), σε περαιτέρω διανομή τους, αφαιρείται από το φόρο που οφείλεται το μέρος του φόρου που έχει ήδη καταβληθεί και αναλογεί σε αυτά τα εισοδήματα. Τα παραπάνω ισχύουν για κέρδη που προκύπτουν από ισολογισμούς που συντάσσονται από την και μετά. 69

70 Την ίδια φορολογία υφίστανται και κέρδη παρελθουσών χρήσεων που διανέμονται ή κεφαλαιοποιούνται από Από το φόρο των διανεμομένων ή κεφαλαιοποιούμενων κερδών αφαιρείται ο φόρος εισοδήματος που είχε καταβληθεί στις χρήσεις αυτές και αντιστοιχεί στα εισοδήματα αυτά. Καθιερώνεται έκπτωση 1,5% επί της εφάπαξ καταβολής του οφειλόμενου φόρου εισοδήματος. 70

71 ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΣΕ. - Ι
ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΣΕ - Ι. ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΑ ΚΡΑΤΗ ΚΑΙ - ΙΙ. ΚΡΑΤΗ ΜΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ (Νέα άρθρα 51Α και 51Β Κ.Φ.Ε) Οι διατάξεις εφαρμόζονται για δαπάνες που πραγματοποιούνται από και μετά. 71

72 ΙΙ. ΚΡΑΤΗ ΜΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Ι. ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΑ ΚΡΑΤΗ Κράτη εκτός ΕΕ που δεν έχουν υπογράψει σύμβαση διοικητικής συνδρομής και ανταλλαγής πληροφοριών σε φορολογικά θέματα με την Ελλάδα και με τουλάχιστον άλλα 12 κράτη. Θα περιλαμβάνονται σε λίστα που θα δημοσιεύεται από το Υπουργείο Οικονομικών στην αρχή κάθε χρόνου. ΙΙ. ΚΡΑΤΗ ΜΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Κράτη που δεν επιβάλλουν φόρο στις εταιρίες που είναι εγκαταστημένες σ’ αυτά είτε επιβάλλουν φόρο μικρότερο του 50% του φόρου με βάση την Ελληνική νομοθεσία. 72

73 ΔΕΝ ΕΚΠΙΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΕΝ ΕΚΠΙΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Οι δαπάνες που καταβάλλονται ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΣΕ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟ ΚΡΑΤΟΣ εφόσον αφορούν: Αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών, πάσης φύσεως τόκους από απαιτήσεις οποιασδήποτε φύσης, ομολογιών, απαιτήσεων, καταθέσεων και εγγυήσεων, ή κάθε φύσης δικαιώματα (royalties), τα μισθώματα, Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης, Oι πάσης φύσεως αποζημιώσεις, οι αμοιβές διευθυντών και μελών Δ.Σ. και κάθε άλλη παρόμοιας φύσης πληρωμή. 73

74 ΔΕΝ ΕΚΠΙΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΕΝ ΕΚΠΙΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Οι δαπάνες που καταβάλλονται σε ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ εκτός αν η Ελληνική επιχείρηση αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίου με σκοπό τη φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή. 74

75 75

76 ΠΡΟΣΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Όταν ελληνική επιχείρηση πουλά σε αλλοδαπή εταιρεία εγκατεστημένη στα προαναφερθέντα κράτη και η αλλοδαπή στην συνέχεια μεταπωλεί τα ίδια εμπορεύματα σε άλλη Ελληνική επιχείρηση σε μεγαλύτερη τιμή, χωρίς αυτά να διακινούνται από και προς την Ελλάδα Τότε Η διαφορά του τιμήματος προσαυξάνει τα φορολογητέα έσοδα της πρώτης επιχείρησης 76

77 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 77

78 ΠΡΟΣΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Όταν πωλεί τα εμπορεύματά της σε αλλοδαπή εταιρεία εγκατεστημένη στα προαναφερθέντα κράτη σε τιμή μικρότερη από αυτή στην οποία η ίδια ελληνική επιχείρηση πωλεί τα ίδια αγαθά σε άλλη ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση. Τότε η προσαύξηση των ακαθαρίστων εσόδων της ισούται με τη διαφορά των τιμών πώλησης στην αλλοδαπή εταιρεία και στις άλλες επιχειρήσεις. 78

79 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 79

80 ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΔΑΠΑΝΕΣ
Τόκοι δανείων που αφορούν αγορά μετοχών εταιρίας εγκατεστημένης στα προαναφερθέντα κράτη δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα Ελληνικών επιχειρήσεων.

81 ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΔΑΠΑΝΕΣ
Εκπίπτουν δωρεές προς συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων που αναφέρονται περιοριστικά στο νόμο, μέχρι 10% του συνολικού καθαρού εισοδήματος (ισχύει για ισολογισμούς που κλείνουν από και μετά). Με το προηγούμενο νόμο το ποσοστό ήταν 30%. Περιορίζεται σε 10% το ανώτατο ποσοστό έκπτωσης για πολιτιστικές χορηγίες του Νόμου 3525/2007.

82 ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΔΑΠΑΝΕΣ
Τα μισθώματα Ε.Ι.Χ που καταβάλλονται σε εταιρείες μακροχρόνιας μίσθωσης (rent a car) δεν εκπίπτουν πλέον εξολοκλήρου αλλά εφαρμόζονται τα ποσοστά έκπτωσης που ισχύουν για τα μισθώματα σε εταιρίες leasing ή τα ιδιόκτητα ΕΙΧ Επομένως, και για τα μισθώματα αυτά, θα εκπίπτει - 70% εφόσον πρόκειται για αυτοκίνητα με κινητήρα κ.ε., και - 35% για αυτοκίνητα άνω κ.ε. Η διάταξη αυτή ισχύει για ισολογισμούς που κλείνουν από και μετά.

83 ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΔΑΠΑΝΕΣ
Για τα μισθώματα Ε.Ι.Χ με τις προϊσχύσασες διατάξεις προβλεπόταν η αναγνώριση των ίδιων δαπανών μέχρι 60% και 25%, αντίστοιχα. Με τις νέες διατάξεις, αφενός μεν αυξάνονται τα ποσά έκπτωσης και αφετέρου, δεν παρέχεται πλέον η δυνατότητα στον έλεγχο να αναγνωρίσει μικρότερα ποσά δαπανών συντήρησης, επισκευής και κυκλοφορίας, καθώς και αποσβέσεις, από αυτά που αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του 70% ή 35%, κατά περίπτωση.

84 ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι δαπάνες μισθοδοσίας δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση εάν δεν έχουν καταβληθεί μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών ή επιταγών που εξοφλούνται μέσω των ιδίων λογαριασμών. Ο φορολογικός έλεγχος υποχρεούται μετά την ολοκλήρωση του έλεγχου να ενημερώσει τον αρμόδιο κατά περίπτωση ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ, κλπ.) εάν η ελεγχθείσα εταιρία έχει αποδώσει ή όχι τις ασφαλιστικές εισφορές.

85 ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΔΑΠΑΝΕΣ
Το κόστος αγοράς πρώτων και βοηθητικών υλών και άλλων αγαθών και οι δαπάνες επεξεργασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς, ασφάλειας κλπ δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση όταν καταβάλλονται σε πρόσωπο ή οντότητα της οποίας η δραστηριότητα στη συναλλαγή εξαντλήθηκε στην τιμολόγησή της και η παράδοση των αγαθών διενεργήθηκε από τρίτο πρόσωπο. Η ρύθμιση ισχύει ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης της μεσολαβούσας επιχείρησης.

86 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

87 - όταν οι μετοχές μεταβιβάζονται εντός 2 ετών από την απόκτησή τους.
ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΔΑΠΑΝΕΣ ∆εν αναγνωρίζονται προς έκπτωση οι τόκοι δανείου που χρησιμοποιείται από την επιχείρηση για αγορά μετοχών, - όταν οι μετοχές μεταβιβάζονται εντός 2 ετών από την απόκτησή τους. - εταιριών που εδρεύουν σε μη συνεργάσιμο στο φορολογικό τομέα κράτος ή σε κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς καθώς και οι τόκοι που καταβάλλονται στις εταιρίες αυτές. Ισχύει για ισολογισμούς που κλείνουν από και μετά.

88 - ομολογιακά δάνεια που εκδίδονται προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις,
ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΔΑΠΑΝΕΣ Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων περί υποκεφαλαιοδότησης – thin capitalization Στην σχέση (3 δάνεια :1 ίδια κεφάλαια) συμπεριλαμβάνονται στα δάνεια και - ομολογιακά δάνεια που εκδίδονται προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις, - δάνεια που έχουν ληφθεί από τρίτες επιχειρήσεις για τα οποία έχει παρασχεθεί εγγύηση από συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Εξαιρούνται από τις διατάξεις της υποκεφαλαιοδότησης οι εταιρίες leasing, factoring, ειδικού σκοπού του Ν.3156/2003 και του Ν.3601/2007 με έδρα την Ελλάδα, παροχής πιστώσεων καθώς και τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα. Έναρξη εφαρμογής της διάταξης για κέρδη ισολογισμών που κλείνουν με ημερομηνία 31/12/2010 και μετά.

89 Αν ο αποκτών το κέρδος είναι
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ Αν ο αποκτών το κέρδος είναι - επιτηδευματίας ή εταιρία και τηρεί βιβλία Γ΄κατηγ, τα κέρδη απαλλάσσονται, με την προϋπόθεση ότι εμφανίζονται σε λογ/σμό Αφορολόγητου Αποθεματικού. - φυσικό πρόσωπο, η επιτηδευματίας με βιβλία Β΄κατηγ. τα κέρδη απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος. Κατά τη μεταβίβαση των μετοχών επιβάλλεται ο φόρος 0,15% επί της συναλλαγής.

90 ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ ΑΠΌ 1.1.2011
Φυσικά Πρόσωπα Απαλλάσσονται με την προϋπόθεση ότι η πώληση τους θα γίνει μετά παρέλευση 12 μηνών από την απόκτησή τους. Εάν οι μετοχές πωληθούν μέσα στο 12μηνο φορολογούνται με την κλίμακα φυσικών προσώπων. Έναντι του φόρου που αναλογεί οι ΑΕΠΕΥ παρακρατούν φόρο 20% επί του κέρδους, αν οι μετοχές πωληθούν εντός 3μήνου από την απόκτησή τους ή 10% εάν πωληθούν από τον 4ο έως και τον 12ο μήνα. Η ίδια φορολογική αντιμετώπιση ισχύει, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των Συμβάσεων Αποφυγής ∆ιπλής Φορολογίας, και για τους κάτοικους αλλοδαπής, και επέρχεται εξάντληση της φορολογικής τους υποχρέωσης. Ειδικοί κανόνες ισχύουν για τον προσδιορισμό του κόστους απόκτησης των μετοχών, ενώ για τον προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους λαμβάνεται υπόψη η ζημία που προκύπτει εντός του ίδιου έτους και από την ίδια αιτία.

91 Τα κέρδη από την πώλησή τους
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ ΑΠΌ Νομικά Πρόσωπα με βιβλία Γ’ Κατηγορίας Τα κέρδη από την πώλησή τους - απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος, αν η πώληση γίνεται μετά την παρέλευση 12 μηνών από το χρόνο απόκτησης. - φορολογούνται αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης και συντελεστή : 20% εφόσον οι μετοχές πωληθούν εντός 3μήνου από την απόκτησή τους ή 10% εάν η πώληση λαμβάνει χώρα από τον 4ο έως και τον 12ο μήνα από την απόκτησή τους. Τα κέρδη τοποθετούνται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, φορολογητέου σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης, με έκπτωση του φόρου που παρακρατήθηκε.

92 Νομικά Πρόσωπα με βιβλία Γ’ Κατηγορίας (συνέχεια)
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ ΑΠΌ Νομικά Πρόσωπα με βιβλία Γ’ Κατηγορίας (συνέχεια) Η ζημιά δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, αλλά εμφανίζεται στο αφορολόγητο αποθεματικό, με σκοπό τον συμψηφισμό μελλοντικών κερδών από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο. Η επιχείρηση υποχρεούται εντός της προθεσμίας κλεισίματος του ισολογισμού να υποβάλλει στη ∆.Ο.Υ. που ανήκει, δήλωση με την οποία να δηλώνει το αποτέλεσμα που προέκυψε από την πώληση των μετοχών με τα ποσά του φόρου που παρακρατήθηκαν.

93 ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ ΑΠΌ

94 Άλλα θέματα Αμοιβές εταίρων Ε.Π.Ε. Ο μισθός και κάθε είδους απολαβές που λαμβάνει από ΕΠΕ ο εταίρος της που δεν είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ φορολογούνται με 35% (αντί 25% που ήταν) - ισχύς από 23/4/2010. Επαναφέρεται η έκπτωση 1,5% για την εφάπαξ καταβολή του ποσού φόρου κατά την εμπρόθεσμη υποβολή δήλωσης. Ισχύει για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους Για τον υπολογισμό της προκαταβολής, θα αφαιρείται ο φόρος που προκαταβάλλεται στην πώληση μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α., στη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων, μερίδων κλπ.

95 Φορολογικό πιστοποιητικό ορκωτών ελεγκτών
Φορολογικό πιστοποιητικό ορκωτών ελεγκτών Οι ορκωτοί ελεγκτές που διενεργούν ελέγχους σε Α.Ε και Ε.Π.Ε, παράλληλα με τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης, υποχρεώνονται στην έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού σε φορολογικά αντικείμενα. Ο έλεγχος αυτός θα καθορίζεται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ). Περιεχόμενο. Το πιστοποιητικό περιέχει παρατηρήσεις και διαπιστώσεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας, πρέπει να κοινοποιείται με ευθύνη του ελεγκτή στη Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την έκδοση του.

96 Ευθύνη των λογιστών φοροτεχνικών
Πέραν της ευθύνης για την ορθή μεταφορά των δεδομένων των βιβλίων και της συμφωνίας αυτών με τις δηλώσεις, καθιερώνεται ευθύνη των λογιστών φοροτεχνικών για την ορθή μεταφορά των οικονομικών δεδομένων από τα στοιχεία στα βιβλία και τη φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται. Οι δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται παρατίθενται αναλυτικά σε κατάσταση που συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, ενώ το περιεχόμενο της κατάστασης αυτής υπόκειται σε έλεγχο από τις φορολογικές αρχές.

97 Προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια
Αυξάνεται το ποσοστό του φόρου που καταβάλλεται όταν ασκείται προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια σε 25% (από 10% που είναι σήμερα).

98 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Παρέχεται δυνατότητα επαναπατρισμού κεφαλαίων για τα οποία υπήρχε είτε υποχρέωση δήλωσής τους, ή καταβολής φόρου στην Ελλάδα και τα οποία είναι κατατεθειμένα σε τράπεζες του εξωτερικού από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που υπόκεινται σε φόρο στην Ελλάδα. Έναρξη εφαρμογής από και λήξη Προβλέπεται η εισαγωγή των κεφαλαίων αυτών και η κατάθεσή τους σε προθεσμιακό λογαριασμό στην Ελλάδα, διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους, με την προϋπόθεση καταβολής φόρου 5% επί της αξίας των καταθέσεων με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Σε περίπτωση που τα κεφάλαια μόνο δηλωθούν αλλά μείνουν κατατεθειμένα στην αλλοδαπή, ο συντελεστής φόρου ορίζεται σε 8%.

99 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Τα κεφάλαια (καταθέσεις και όχι άλλα τραπεζικά προϊόντα) θα πρέπει να ήταν κατατεθειμένα στην αλλοδαπή κατά την Η εισαγωγή γίνεται μέσω τράπεζας η οποία διενεργεί την παρακράτηση και απόδοση του φόρου. Όταν τα κεφάλαια δεν εισάγονται, ο φόρος 8% αποδίδεται από τον ίδιο τον υπόχρεο. Τα κεφάλαια αυτά λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη ή τον περιορισμό τεκμηρίου. Εάν τα κεφάλαια αυτά ή μέρος τους τοποθετηθούν σε επενδυτικές δραστηριότητες, προβλέπεται, η δυνατότητα επιστροφής 50% του φόρου που καταβλήθηκε και αναλογεί στην αξία της επένδυσης. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας ( ), οι ελληνικές αρχές ενεργοποιούν κάθε διεθνή ή ευρωπαϊκή συμφωνία προκειμένου να διαπιστώσουν τις καταθέσεις που διατηρούνται από τα πρόσωπα αυτά στην αλλοδαπή. Οι ρυθμίσεις αυτές δεν επηρεάζουν την εφαρμογή του Ν.3691/2008 σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

100 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ
Κίνητρα διατήρησης των θέσεων εργασίας Κίνητρα ευρεσιτεχνίας Κίνητρα για νέους επιχειρηματίες

101 Κίνητρα διατήρησης των θέσεων εργασίας
Κίνητρα διατήρησης των θέσεων εργασίας Αν τα ακαθάριστα έσοδα μειώνονται για 2 συνεχόμενες χρήσεις, - Σε ΑΕ και ΕΠΕ μειώνεται ο συντελεστής φορολογίας των αδιανέμητων κερδών κατά 3 μονάδες, - Σε ατομικές επιχειρήσεις και ελευθέρους επαγγελματίες τα φορολογητέα τους κέρδη μειώνονται κατά 20% με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται κατά την προηγούμενη της διετίας περίοδο δεν μειώνεται σε καμία από τις τρεις χρήσεις. Η μείωση του συντελεστή φορολογίας εφαρμόζεται στα κέρδη των 2 χρήσεων που μειώνεται ο κύκλος εργασιών και όταν κάποια από αυτές είναι ζημιογόνος , η μείωση εφαρμόζεται στα κέρδη των επόμενων χρήσεων και μέχρι να συμπληρωθούν 2 χρήσεις ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης.

102 Κίνητρα ευρεσιτεχνίας
Τα κέρδη από πώληση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών, για τα οποία χρησιμοποιείται διεθνώς αναγνωρισμένη ευρεσιτεχνία της επιχείρησης, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος για 3 συνεχόμενες χρήσεις, αρχής γενομένης από τη χρήση μέσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά έσοδα από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες. Τα κέρδη αυτά πρέπει να εμφανίζονται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, φορολογούμενου με τις γενικές διατάξεις σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης. Απαιτείται απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία έχει εφαρμογή για πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από και μετά.

103 Κίνητρα για νέους επιχειρηματίες
Παρέχεται απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για τα κέρδη από ατομική επιχείρηση ή ελεύθερο επάγγελμα μέχρι € για όσους υποβάλλουν δήλωση έναρξης εργασιών για πρώτη φορά για το έτος έναρξης και για τα δύο επόμενα, εφόσον ο επιτηδευματίας κατά την έναρξη δραστηριότητας δεν έχει συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας του. Το ίδιο ισχύει ανάλογα και για κέρδη ομόρρυθμης εταιρείας στην οποία συμμετέχουν αποκλειστικά νέοι μέχρι 35 ετών.

104 ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

105 συναλλαγές άνω 3.000€ με Ιδιώτες
ΝΟΜΟΣ 3842/ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Κ.Β.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ουσιαστική κατάργηση ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ Τιμολόγια άνω 3.000€ Υποχρεωτική Ηλεκτρονική διαβίβαση στο Υ.Ο. Υποχρεωτική εξόφληση μέσω τραπεζικού λογ/μού ή επιταγής ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ συναλλαγές άνω 3.000€ με Ιδιώτες Υποχρεωτική εξόφληση με κάρτες ή δίγραμμες επιταγές ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ Α.Π.Υ. Ελευθέρων Επαγγελματιών…. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΙΝΕΣ 25 Ιουνίου για Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Φύλαξη στοιχείων σε CD …. Σ.Δ.Ο.Ε.

106 Αλλαγές στην τήρηση βιβλίων
Περιορίζονται οι επιτηδευματίες που απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων ακόμα και αν δηλώνουν έσοδα κάτω από €5.000 (π.χ. υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι) Από τηρούν βιβλία εσόδων – εξόδων συγκεκριμένοι επιτηδευματίες, όπως ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων, ο εκμεταλλευτής περιπτέρου, οι πωλητές λαϊκών αγορών κλπ. Καταργείται η υποχρέωση τήρησης βιβλίου αγορών (Α’ κατηγορίας). Από 1/6/2010 καταργείται η υποχρέωση τήρησης βιβλίων στο υποκατάστημα ή στον αποθηκευτικό χώρο (βιβλίο αποθήκης) ανεξάρτητα του τόπου που βρίσκονται αυτά. Οι συναλλαγές των εγκαταστάσεων αυτών παρακολουθούνται στα βιβλία της έδρας.

107 Αλλαγές στον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών
Συναλλαγές μεταξύ επιτηδευματιών Τιμολόγια άνω των €3.000 εξοφλούνται υποχρεωτικά με επιταγές (όχι απαραίτητα δίγραμμες) ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού. (προηγουμένως το όριο ήταν €15.000). Αν οι αντισυμβαλλόμενοι είναι ταυτόχρονα προμηθευτές και πελάτες δεν μπορούν να προβούν σε εκατέρωθεν συμψηφισμούς δηλαδή πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία εξόφλησης κάθε στοιχείου αξίας άνω των ευρώ με επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού, με μόνη εξαίρεση το συμψηφισμό αμοιβαίων ανταπαιτήσεων μεταξύ μητρικής και θυγατρικών εταιριών. Οι κινήσεις των λογαριασμών αυτών θα διαβιβάζονται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων της ΓΓΠΣ του Υπ. Οικ. (ισχύς με Υπουργική Απόφαση)

108 Αλλαγές στον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών
Καθιερώνεται η ευθύνη επαλήθευσης των φορολογικών στοιχείων των εκδοτών και από τους λήπτες αυτών. Ο λήπτης του φορολογικού στοιχείου οφείλει να επιβεβαιώνει τα στοιχεία των εκδοτών και την ακρίβεια των φορολογικών στοιχείων μέσω βάσης δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ., με σκοπό τη διασφάλιση των συναλλαγών και τον περιορισμό της έκδοσης πλαστών και εικονικών στοιχείων. (ισχύς με Υπουργική Απόφαση)

109 Αλλαγές στον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών
Αγορές αγροτικών προϊόντων Για τα αγοραζόμενα αγροτικά προϊόντα συμπεριλαμβανομένων των κρεάτων από τους παραγωγούς, η εξόφληση (μερική ή ολική) αξίας άνω €1.000, γίνεται αποκλειστικά και μόνο με επιταγή του αγοραστή αυτών ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του παραγωγού.

110 Αλλαγές στον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών
Φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των €1.500 για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες εξοφλούνται υποχρεωτικά μέσω τράπεζας, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες και με επιταγές. Δεν επιτρέπεται η εξόφληση με μετρητά (ισχύς με Υπουργική Απόφαση) Η Α.Π.Υ ελευθέρων επαγγελματιών εκδίδεται με την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας και όχι με την είσπραξη, όπως και στους άλλους επιτηδευματίες.

111 Έκδοση Α.Π.Υ. ελευθέρων επαγγελματιών ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

112 Αλλαγές στον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών
Φορολογικά στοιχεία που αφορούν συναλλαγές μεταξύ επιτηδευματιών και Δημοσίου, ΝΠΔΔ πρέπει να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά σε βάση δεδομένων της ΓΓΠΣ του Υπουργείου Οικονομικών.

113 Λοιπές αλλαγές Αλλάζει η προθεσμία υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων σε 25η Ιουνίου αντί της 30ης Σεπτεμβρίου που ίσχυε έως τώρα. Δεν συμπεριλαμβάνονται συναλλαγές μέχρι €300. Όλοι οι επιτηδευματίες μπορούν πλέον να διαφυλάσσουν τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδουν σε θεωρημένους οπτικούς δίσκους, CD κλπ. Μέχρι τώρα ίσχυε μόνο για επιχειρήσεις, οργανισμούς του Δημοσίου και Τράπεζες. Όταν κατά τον φορολογικό έλεγχο διαπιστωθούν παραβάσεις (π.χ. μη επίδειξη πρόσθετων βιβλίων ή μη έκδοση απόδειξης λιανικής πώλησης, τιμολογίων κλπ), συντάσσονται επί τόπου εκθέσεις ελέγχου και αποφάσεις επιβολής προστίμου οι οποίες επιδίδονται άμεσα στον επιτηδευματία. Ισχύς από

114 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

115 Πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων στοιχείων
Aυξάνεται η βάση υπολογισμού των προστίμων του Κ.Β.Σ. ανά κατηγορία Βιβλίων ως εξής: - Στα βιβλία Α΄ Κατηγορίας η βάση υπολογισμού ορίζεται στα €300. Για τη μη έκδοση στοιχείων και τη μη καταχώρηση στα πρόσθετα βιβλία, €400. - Στα βιβλία Β΄ Κατηγορίας η βάση υπολογισμού ορίζεται στα €600. Για τη μη έκδοση στοιχείων και τη μη καταχώρηση στα πρόσθετα βιβλία, €800. - Στα βιβλία Γ Κατηγορίας η βάση υπολογισμού ορίζεται στα €900. Για τη μη έκδοση στοιχείων και τη μη καταχώρηση στα πρόσθετα βιβλία, €1.200.

116 Πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων στοιχείων
Σε παραβάσεις που αφορούν τη μη έκδοση στοιχείων ή τη μη καταχώριση στα πρόσθετα βιβλία ή την έκδοση ή λήψη πλαστών ή εικονικών στοιχείων - προϋπόθεση επίτευξης συμβιβασμού είναι η άμεση καταβολή του ½ του ποσού του προστίμου μέχρι € ή του 30% αυτού εάν υπερβαίνει τα € - δεν ισχύει το αφορολόγητο όριο της κλίμακας του άρθρου 9 του ν.2238/1994 για τις χρήσεις εκείνες που καταλογίζονται οι παραβάσεις αυτές.

117 Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων – Αδικήματα φοροδιαφυγής
Καθίσταται πλέον υποχρεωτική εκ του νόμου η αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιχειρήσεων για διάστημα μέχρι 1 μηνός και ο Υπουργός Οικονομικών καθορίζει μόνο τον αριθμό ημερών αναστολής για τις ακόλουθες παραβάσεις. - Όταν παρεμποδίζεται η διενέργεια του φορολογικού ελέγχου με χρησιμοποίηση βίας - Όταν διαπιστώνεται: α) από διαφορετικούς φορολογικούς έλεγχους η επανάληψη, μέσα στην ίδια ή την επόμενη χρήση, της μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης τιμολογίου ή ΔΛΠ ή διακίνηση αγαθών (Δελτίου Αποστολής), β) από τον ίδιο φορολογικό έλεγχο η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον για τρεις (3) διαφορετικές συναλλαγές.

118 Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων – Αδικήματα φοροδιαφυγής
Αν μετά την επιβολή της αναστολής λειτουργίας των εγκαταστάσεων, και εντός 3 ετών από τη λήξη της, διαπιστώνεται η διάπραξη οποιασδήποτε από τις παραπάνω παραβάσεις (υποτροπή), αναστέλλεται μέχρι 6 μήνες η λειτουργία των εν λόγω εγκαταστάσεων.

119 Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων – Αδικήματα φοροδιαφυγής
Αν κατά τον ίδιο έλεγχο διαπιστωθεί - η μη έκδοση πλέον των δέκα 10 παραστατικών στοιχείων - ανεξαρτήτως του πλήθους, τα μη εκδοθέντα ή το μη εκδοθέν παραστατικό στοιχείο υπερβαίνει σε αξία τα 500 ευρώ, Αναστέλλεται άμεσα για 48 ώρες η λειτουργία της επιχείρησης, με πράξη των οργάνων που διενεργούν τον έλεγχο και η επαγγελματική εγκατάσταση σφραγίζεται με τη συνδρομή της αστυνομικής αρχής. Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί ειδική εντολή ελέγχου από τον Ειδικό Γραμματέα του Σ.Δ.Ο.Ε. για την εφαρμογή του ως άνω μέτρου κατά την ημερομηνία έκδοσης της.

120 Ποινικές Κυρώσεις για αδικήματα φοροδιαφυγής
Αδίκημα μη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης στο Δημόσιο ΦΠΑ, παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, διαπράττει ο φορολογούμενος που δεν απέδωσε ή απέδωσε ανακριβώς ή συμψήφισε ή έλαβε επιστροφή Φ.Π.Α., εξαπατώντας τη φορολογική αρχή, τιμωρούμενος: α) με φυλάκιση εφόσον το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου, ή το ποσό του Φ.Π.Α. που συμψηφίσθηκε ή δεν αποδόθηκε ή αποδόθηκε ανακριβώς, ανέρχεται σε ετήσια βάση έως το ποσό των ευρώ, β) με φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους, αν το ως άνω ποσό ανέρχεται σε ετήσια βάση από ευρώ και γ) με κάθειρξη μέχρι 10 έτη, αν το ως άνω ποσό υπερβαίνει σε ετήσια βάση τα ευρώ.

121 Τα αδικήματα φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίας τιμωρούνται και με τις διατάξεις για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος Τα αδικήματα της φοροδιαφυγής και της λαθρεμπορίας (του τελωνιακού κώδικα) εμπίπτουν στις διατάξεις για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος - στον ν. 3691/08-, προκειμένου να τους αποδίδεται η ιδιαίτερη απαξία που αρμόζει στην παραβατική αυτή συμπεριφορά. Τιμωρείται ως κακούργημα η λαθρεμπορία , εφόσον οι δασμοί που στερήθηκε το δημόσιο υπερβαίνουν τις

122 Αμοιβή για αποκάλυψη φαινομένων παραβατικής συμπεριφοράς.
Όργανα της διοίκησης μπορούν να εμφανίζονται ως συναλλασσόμενα ή συμπράττοντα χωρίς κάτι τέτοιο να συνιστά αδίκημα, προκειμένου να συλλαμβάνεται εφοριακός ή τελωνειακός υπάλληλος που δωροδοκείται ή συναλλασσόμενος που επιδιώκει να φοροδιαφύγει . Ορίζεται αμοιβή για όποιον καταγγείλει, είτε δωροδοκία τελωνειακού ή εφοριακού υπαλλήλου ή φορολογική ή τελωνειακή παράβαση συναλλασσόμενου και εφόσον η καταγγελία πιστοποιηθεί, προσδιορίζεται το ύψος της αμοιβής σε συνάρτηση με το ποσό του προστίμου που θα εισπραχθεί από το δημόσιο.

123 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

124 Απαλλαγή από το ΦΜΑ για Α΄ κατοικία
Κατάργηση απαλλαγής για αγορά ακινήτου πρώτης κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. ανεξαρτήτως αξίας. Η απαλλαγή πλέον παρέχεται με βάση συγκεκριμένα αφορολόγητα ποσά, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του φορολογούμενου. - Για άγαμο η απαλλαγή είναι μέχρι € - Για έγγαμο μέχρι € , με προσαύξηση € για καθένα από τα πρώτα 2 τέκνα και € για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα.

125 Απαλλαγή από το ΦΜΑ για Α΄ κατοικία
Για αγορά οικοπέδου, παρέχεται απαλλαγή - για άγαμο μέχρι € και - για έγγαμο μέχρι € , ενώ τα ποσά αυτά προσαυξάνονται κατά € για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και € για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα. Παρέχεται για πρώτη φορά απαλλαγή για μία θέση στάθμευσης αυτοκινήτου και μία αποθήκη, οι οποίες βρίσκονται στο ίδιο ακίνητο και μεταβιβάζονται μαζί με την κατοικία, επιφάνειας μέχρι 20 τ.μ. η κάθε μία.

126 Απαλλαγή από το ΦΜΑ για Α΄ κατοικία
Παρέχεται για πρώτη φορά απαλλαγή στους πολίτες τρίτων χωρών και στους αναγνωρισμένους πρόσφυγες υπό προϋποθέσεις. Καταργείται η απαλλαγή των Ελλήνων ομογενών κατοίκων εξωτερικού, που έχουν εργαστεί για τουλάχιστον έξι χρόνια (στο εξωτερικό) και στους οποίους παρεχόταν απαλλαγή παρά το γεγονός ότι δεν κατοικούσαν μόνιμα στην Ελλάδα κατά το έτος της αγοράς.

127 Μεταβάλλονται οι συντελεστές φόρου μεταβίβασης ακινήτων.
Συντελεστές φόρου μεταβίβασης ακίνητων Μεταβάλλονται οι συντελεστές φόρου μεταβίβασης ακινήτων. Αποσυνδέονται από την ύπαρξη η μη πυροσβεστικής υπηρεσίας και από 3 συντελεστές (7%, 9%, 11%) ορίζονται 2 συντελεστές - 8% για τις πρώτες της αντικειμενικής αξίας - 10% για το υπερβάλλον. Κατάργηση του Φόρου Αυτομάτου Υπερτιμήματος και Τέλους Συναλλαγής Ακινήτων.

128 ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
(Φ.Α.Π)

129 Φυσικά πρόσωπα Καταργείται το ΕΤΑΚ και εισάγεται ο φόρος κατοχής ακίνητης περιουσίας (Φ.Α.Π ) στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτου που βρίσκεται στην Ελλάδα κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους αρχής γενομένης από το 2010. Απαλλάσσονται, μεταξύ άλλων, τα εκτός σχεδίου γήπεδα και οι δασικές εκτάσεις για τα φυσικά πρόσωπα όχι για τα νομικά. Ο φόρος επιβάλλεται με προοδευτικό συντελεστή με αφορολόγητο πόσο το οποίο ανέρχεται σε € και 1% για φορολογητέα αξία άνω των € Η αξία της ακίνητης περιουσίας κάθε φυσικού προσώπου φορολογείται χωριστά.

130 Κλίμακα φυσικών προσώπων
Ειδικά για τα έτη 2010, 2011 και 2012 ο συντελεστής για περιουσία άνω των € ορίζεται σε 2%.

131 Φυσικά πρόσωπα Δεν υποβάλλεται ειδική δήλωση ο υπολογισμός και η εκκαθάριση γίνεται από την αρμόδια ∆.Ο.Υ. Για το 2010 βάση για τον υπολογισμό του φόρου αποτελεί η αξία που προκύπτει από το Ε9 των ετών Από το έτος 2011 και μετά, το Ε9 πρέπει να υποβληθεί μέχρι την 15η Φεβρουαρίου. Αν ο φόρος είναι άνω των € 250 καταβάλλεται σε 3 ίσες δόσεις από τις οποίες η πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση, εκτός αν η βεβαίωση γίνει από τον Αύγουστο και μετά οπότε οι δόσεις μειώνονται .

132 Φυσικά πρόσωπα - Καταβολή του φόρου
Φυσικά πρόσωπα - Καταβολή του φόρου Αν έχει βεβαιωθεί μέχρι το μήνα Ιούλιο καταβάλλεται σε 3 ίσες διμηνιαίες δόσεις, αν έχει βεβαιωθεί τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο σε 2 ίσες διμηνιαίες δόσεις, Αν βεβαιώνεται το μήνα Οκτώβριο ή αν το συνολικό ποσό της οφειλής είναι μέχρι 250 ευρώ καταβάλλεται εφάπαξ.

133 με 3‰ (0,3%) για νομικά πρόσωπα ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Νομικά πρόσωπα Η αξία των ακινήτων που προσδιορίζεται με βάση τις αντικειμενικές αξίες φορολογείται με 6‰ (0,6%). με 3‰ (0,3%) για νομικά πρόσωπα ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με 1‰ (0, 1% ) - η αξία των κτισμάτων που ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας. Το ίδιο ισχύει και για ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. - η αξία των ακινήτων που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό των εταιριών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ακίνητης Περιουσίας.

134 Νομικά πρόσωπα Ο φόρος που αναλογεί στη συνολική αξία των κτισμάτων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 1 Ευρώ ανά τ.μ., με εξαίρεση τα ημιτελή κτίσματα. Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την 15η Μαΐου κάθε έτους με βάση το ΑΦΜ. Η ίδια ημερομηνία υποβολής ισχύει και για το Ε9 από το έτος 2011 και μετά.

135 Νομικά πρόσωπα καταβολή φόρου
Ο φόρος καταβάλλεται σε 3 ίσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης, Δήλωση που υποβάλλεται χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή της πρώτης δόσης, θεωρείται απαράδεκτη. Αν η δήλωση υποβάλλεται εκπρόθεσμα, θα καταβάλλονται με την υποβολή της οι ληξιπρόθεσμες δόσεις καθώς και το ποσό του πρόσθετου φόρου

136 Νομικά πρόσωπα -Παράδειγμα

137 Νομικά πρόσωπα -Παράδειγμα

138 Ειδικός φόρος επί των ακινήτων
Με τις διατάξεις των άρθρων 15,16,17 και 18 του Ν.3091/2002 είχε θεσπιστεί ειδική φορολογία επί των ακινήτων που ανήκουν σε αλλοδαπές εταιρίες στις οποίες περιλαμβάνονται και οι εξωχώριες ή υπεράκτιες (off shore) εταιρίες . Με τον παρόντα νόμο αυξάνεται ο συντελεστής φορολόγησης των ακινήτων εταιριών από 3% σε 15% ενώ διευρύνονται και οι κατηγορίες των υπόχρεων στο ειδικό φόρο, ώστε να περιλαμβάνουν και αλλοδαπές νομικές οντότητες του άρθρου 51Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

139 Ειδικός φόρος επί των ακινήτων
Τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνονται ως τελικοί μέτοχοι/εταίροι εταιρειών με έδρα στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της ΕΕ, πρέπει να λάβουν ελληνικό ΑΦΜ, προκειμένου να εξαιρεθούν από την υποχρέωση καταβολής του φόρου. Ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν γραφεία στην Ελλάδα σύμφωνα με τους α.ν. 89/1967, α.ν.378/1968, ν. 27/1975, ν.814/1978, ν. 2234/1994 , καθώς και νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν στην Ελλάδα σκοπούς κοινωφελείς, πολιτιστικούς, κλπ, δικαιούνται απαλλαγής από το φόρο κατόπιν αίτησής τους στο Υπ. Οικονομικών.

140 Ειδικός φόρος επί των ακινήτων
Νομικά πρόσωπα που υπόκεινται στον ανωτέρω φόρο μπορούν εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου να μεταβιβάσουν τα ακίνητά τους σε φυσικά πρόσωπα, και να απαλλαγούν από το φόρο υπεραξίας, από τον ανωτέρω ειδικό φόρο, και κατά το ήμισυ από το φόρο δωρεάς ή μεταβίβασης που αναλογεί κατά περίπτωση.

141 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

142 ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ Οι νέες κλίμακες φορολογίας καθιερώνουν αφορολόγητο € για τους συγγενείς της Α’ κατηγορίας (με το προηγούμενο καθεστώς ήταν € ). η κληρονομιά υπολοίπου ακίνητης περιουσίας δεν φορολογείται πλέον με 1%. Οι νέοι συντελεστές κυμαίνονται από 1% έως 10%, ανάλογα με την φορολογητέα αξία της περιουσίας που κληρονομείται/δωρίζεται. Ειδικότερα, αναφορικά με την φορολόγηση των κληρονομιών, ορίζεται αυξημένο αφορολόγητο για τη σύζυγο και τα ανήλικα τέκνα ύψους € (έναντι € με το παλαιό καθεστώς).

143 Φορολογικές Κλίμακες

144 Στη Γ΄ κατηγορία: Λοιποί (εξωτικοί)
Φορολογικές Κλίμακες Στην Α΄ κατηγορία α) ο σύζυγος του κληρονομουμένου, β) το πρόσωπο το οποίο είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με τον κληρονομούμενο εφόσον η συμβίωση είχε διάρκεια τουλάχιστον δύο ετών, γ) οι κατιόντες πρώτου βαθμού (τέκνα από νόμιμο γάμο, τέκνα χωρίς γάμο έναντι της μητέρας, αναγνωρισθέντα εκούσια ή δικαστικά έναντι του πατέρα, νομιμοποιηθέντα με επιγενόμενο γάμο ή δικαστικά έναντι και των δύο γονέων), δ) οι κατιόντες εξ αίματος δεύτερου βαθμού (εγγονοί) και ε) οι ανιόντες εξ αίματος πρώτου βαθμού (παππούδες). Στη Β΄ κατηγορία: α) οι κατιόντες εξ αίματος τρίτου (δισέγγονοι) και επόμενων βαθμών, β) οι ανιόντες εξ αίματος δεύτερου(προπαππούδες) και επόμενων βαθμών, γ) τα εκούσια ή δικαστικά αναγνωρισθέντα τέκνα έναντι των ανιόντων του πατέρα που τα αναγνώρισε, δ) οι κατιόντες του αναγνωρισθέντος έναντι του αναγνωρίσαντος και των ανιόντων αυτού, ε) οι αδελφοί (αμφιθαλείς ή ετεροθαλείς), στ) οι συγγενείς εξ αίματος τρίτου βαθμού εκ πλαγίου, ζ) οι πατριοί και οι μητριές, η) τα τέκνα από προηγούμενο γάμο του συζύγου, θ) τα τέκνα εξ αγχιστείας (γαμπροί −νύφες) και ι) οι ανιόντες εξ αγχιστείας (πεθεροί − πεθερές). Στη Γ΄ κατηγορία: Λοιποί (εξωτικοί)

145 Απαλλαγή από φόρο κληρονομίας πρώτης κατοικίας
Η απαλλαγή παρέχεται στους κληρονόμους μόνιμους κατοίκους Ελλάδας : α) κατοικίας μέχρι ευρώ για κάθε ανήλικο ή άγαμο κληρονόμο και μέχρι ευρώ για κάθε έγγαμο κληρονόμο. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του και κατά ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα, εφόσον στο δικαιούχο περιέρχεται μία μόνο κατοικία εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα και όχι ποσοστό εξ αδιαιρέτου. Στο ποσό της απαλλαγής περιλαμβάνεται και η αξία μιας θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου και ενός αποθηκευτικού χώρου, για επιφάνεια εκάστου έως 20 τ.μ., εφόσον βρίσκονται στο ίδιο ακίνητο και αποκτώνται ταυτόχρονα. β) οικοπέδου μέχρι ευρώ για κάθε ανήλικο ή άγαμο κληρονόμο και μέχρι ευρώ για κάθε έγγαμο κληρονόμο. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του και κατά ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα, εφόσον στο δικαιούχο περιέρχεται ένα μόνο οικόπεδο εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα και όχι ποσοστό εξ αδιαιρέτου. Αντίστοιχη απαλλαγή παρέχεται και κατά τη γονική παροχή πρώτης κατοικίας.

146 Ο υπολογισμός του φόρου κληρονομιών γίνεται πλέον για όλα τα περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, μετοχές, χρήματα, λοιπά κινητά) με βάση τις φορολογικές κλίμακες. Καταργείται η αυτοτελής φορολόγηση χρηματικών ποσών και η αυτοτελής φορολόγηση με χαμηλούς συντελεστές (από 0,6% έως 2,4%) που ίσχυε για απόκτηση μετοχών λόγω κληρονομιάς. Ο υπολογισμός του φόρου δωρεών/γονικών παροχών επίσης γίνεται με βάση τις φορολογικές κλίμακες εξαιρουμένων των χρηματικών ποσών που φορολογούνται αυτοτελώς (χωρίς αφορολόγητο ποσό) με συντελεστές 10%, 20% και 40% ανά κατηγορία αντίστοιχα. Χρηματικά ποσά για αγορά πρώτης κατοικίας που απαλλάσσεται από τον ΦΜΑ, απαλλάσσονται από τον παραπάνω φόρο (με το τελευταίο κατατεθέν νομοσχέδιο).

147 Περιορίζονται δραστικά οι παρεχόμενες μέχρι σήμερα απαλλαγές από το φόρο κληρονομιών και δωρεών. Παραμένουν αυτές που είναι κοινωνικού ή οικονομικού χαρακτήρα π.χ. - η απαλλαγή για σύζυγο και ανήλικα τέκνα του κληρονομουμένου (€ ) - η απαλλαγή του κοινού τραπεζικού λογαριασμού, κλπ.

148 Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής δήλωσης φόρου κληρονομιάς, γονικής παροχής ή δωρεάς μεριδίων, μετοχών ή οποιοδήποτε τίτλων εταιρειών ακινήτων (που υπόκεινται στον ειδικό φόρο επί των ακινήτων- «εξωχώριων» εταιριών), η επιβολή του φόρου θα γίνεται επί της αξίας των ακινήτων των εταιρειών αυτών και όχι επί της αξίας των τίτλων των εταιριών.

149 Τ έ λ ο ς


Κατέβασμα ppt "ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3842/2010 Παρουσίαση 4ης Ιανουαρίου 2011 Εισηγητής: Τίμος Λιζάρδος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google