Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής ΚΕΡΑΜΕΥΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής ΚΕΡΑΜΕΥΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής ΚΕΡΑΜΕΥΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Φορολογίας Γεώργιος N. Κεραμεύς Δικηγόρος ΚΕΡΑΜΕΥΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Σεμινάρια Φορολογικού Δικαίου ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ελληνικό Παράρτημα Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, 03 Νοεμβρίου 2010

2 Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
φορολόγηση από τα διάφορα κράτη με βάση το κριτήριο κατοικίας ή πηγής εισοδήματος (εθνικότητα, κ.α.) κατά την εφαρμογή των κριτηρίων αυτών προκύπτει διεθνής διπλή φορολογία (νομική και οικονομική) συνέπεια η παρεμπόδιση της διεθνούς ανταλλαγής αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και της κίνησης κεφαλαίων και προσώπων μέτρα (μονομερή και διμερή) για την αντιμετώπιση της διπλής φορολογίας

3 Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
Οι ΣΑΔΦ αποτελούν τα κυριότερα διμερή μέτρα αντιμετώπισης της διπλής φορολογίας, με τις οποίες (μεταξύ άλλων): - καθορίζεται / αποσαφηνίζεται η έκταση της φορολογικής εξουσίας των συμβαλλομένων Κρατών, καθώς και ο τρόπος (μέθοδος) αποφυγής της διπλής φορολογίας, - περιορίζεται η εσωτερική φορολογική νομοθεσία και θεσπίζεται ένα ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς υπέρ των κατοίκων (φυσικών και νομικών προσώπων) των συμβαλλομένων Κρατών, - εξασφαλίζεται μια σταθερότητα στο φορολογικό καθεστώς που θεσπίζεται με τη σύμβαση, η οποία είναι ανεξάρτητη από τις μεταβολές των εσωτερικών νομοθεσιών των συμβαλλομένων Κρατών, - εξασφαλίζεται η μη διακριτική μεταχείριση των υπηκόων καθενός από τα συμβαλλόμενα Κράτη έναντι των υπηκόων του άλλου Κράτους Επιπλέον, με τις ΣΑΔΦ προβλέπεται η συνεργασία μεταξύ των φορολογικών αρχών των συμβαλλομένων κρατών για την καταπολέμηση της παράνομης διεθνούς φοροδιαφυγής

4 Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
Λίγη ιστορία: 1921: έναρξη εργασιών από την Κοινωνία των Εθνών 1928: 1ο σχέδιο διμερών συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος (Συνέδριο Γενεύης) 1943: σχέδιο Συνεδρίου Μεξικού 1946: σχέδιο Συνεδρίου Λονδίνου 1955: 1η σύσταση ΟΟΣΑ σχετικά με το θέμα της διπλής φορολογίας 1963: παρουσίαση τελικού κειμένου σχεδίου συμβάσεως διπλής φορολογίας επί του εισοδήματος και του κεφαλαίου 1977: Μοντέλο Συμβάσεως Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος και Κεφαλαίου (1η αναθεώρηση) 1979: Σύμβαση ΟΗΕ 1992, 1996, 1998: αναθεωρήσεις μοντέλου ΟΟΣΑ δεκαετίας 1990 2000, 2003, 2005, 2008: αναθεωρήσεις μοντέλου ΟΟΣΑ δεκαετίας 2000 2001: τελευταία αναθεώρηση μοντέλου ΟΟΣΑ

5 Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
Οι ΣΑΔΦ, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου (άρθρο 28 παρ. 1 Σ.). Όρος της αμοιβαιότητας Οι ΣΑΔΦ ισχύουν μόνο κατά το μέρος που δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου Οι ΣΑΔΦ ερμηνεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης της Βιέννης 1969 περί δικαίου των συνθηκών Ερμηνευτικά σχόλια της Επιτροπής Φορολογικών Υποθέσεων του ΟΟΣΑ

6 Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
Δομή ΣΑΔΦ: - Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί -Έκταση πεδίου εφαρμογής δικαιώματος φορολόγησης των συμβαλλομένων κρατών - Μέθοδοι αποφυγής διπλής φορολογίας - Ειδικές και τελικές διατάξεις.

7 Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί Άρθρο 1: Πρόσωπα στα οποία εφαρμόζεται η ΣΑΔΦ Άρθρο 2: Φόροι που καλύπτονται από την ΣΑΔΦ Άρθρο 3: Γενικοί ορισμοί ΣΑΔΦ Άρθρο 4: Έννοια φορολογικού κατοίκου Άρθρο 5: Έννοια μόνιμης εγκατάστασης

8 Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
Έκταση πεδίου εφαρμογής δικαιώματος φορολόγησης των συμβαλλομένων κρατών (είτε αποκλειστικό δικαίωμα φορολόγησης συνήθως στο Κράτος κατοικίας, είτε συντρέχουσα αρμοδιότητα με περιορισμό του δικαιώματος επιβολής φόρου από το Κράτος πηγής) Άρθρο 6: Εισόδημα από ακίνητη περιουσία Άρθρο 7: Κέρδη επιχειρήσεων Άρθρο 8: Ναυτιλιακές και αεροπορικές διεθνείς μεταφορές Άρθρο 9: Συνδεδεμένες επιχειρήσεις Άρθρο 10: Μερίσματα

9 Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
Άρθρο 11: Τόκοι Άρθρο 12: Δικαιώματα Άρθρο 13: Ωφέλεια από την εκποίηση κεφαλαίου Άρθρα 15 έως 21: Εισοδήματα εξαρτημένων προσωπικών υπηρεσιών, άλλων ειδικών περιπτώσεων και κάθε άλλης πηγής Άρθρο 22: Φορολόγηση κατοχής κεφαλαίου

10 Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
Μέθοδοι αποφυγής διπλής φορολογίας (άρθρα 23Α και 23Β) -μέθοδος εξαίρεσης (πλήρης ή συνυπολογισμός για καθορισμό μέσου συντελεστή φορολόγησης), και - μέθοδος (απεριόριστης ή απλής) πίστωσης. Υπόχρεο κράτος για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας είναι το κράτος κατοικίας του φορολογουμένου Η Ελλάδα έχει υιοθετήσει τη μέθοδο της πίστωσης (βλ. όμως και ΣΑΔΦ με Ινδία και Ουζμπεκιστάν)

11 Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
Ειδικές και τελικές διατάξεις - άρθρο 24: μη διακριτική μεταχείριση - άρθρο 25: διαδικασία αμοιβαίου διακανονισμού - άρθρα 26 και 27: ανταλλαγή πληροφοριών και διοικητική συνδρομή - άρθρο 30 και 31: τελικές διατάξεις περί θέσης σε ισχύ και λήξης της ΣΑΔΦ

12 Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
Διαδικαστικά ζητήματα εφαρμογής των ΣΑΔΦ - μέθοδος της πιστοποίησης, - μέθοδος της επιστροφής.

13 © Κεραμεύς Παπαδημητρίου Παπαδόπουλος Δικηγορικά Γραφεία, 2010
Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να αποτανθείτε στον κ. Γεώργιο Κεραμέα, Αθήνα Σίνα 14, 106 72, Αθήνα Τηλ: Fax: Κεντρική ηλεκτρονική διεύθυνση :


Κατέβασμα ppt "Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής ΚΕΡΑΜΕΥΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google