Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Φορολογικά, εργασιακά & ασφαλιστικά θέματα: Τι αλλάζει από 1-1-2011 στο οδοντιατρείο μου;

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Φορολογικά, εργασιακά & ασφαλιστικά θέματα: Τι αλλάζει από 1-1-2011 στο οδοντιατρείο μου;"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Φορολογικά, εργασιακά & ασφαλιστικά θέματα: Τι αλλάζει από 1-1-2011 στο οδοντιατρείο μου;

2 2 Ν. 3847 κατάργηση Δ.Χ., Δ.Π., Ε.Α. Ν. 3845 Μνημόνιο N. 3865/23-7-2010

3 Ασφαλιστική μεταρρύθμιση 2010 Ν. 3863 Βασική σύνταξη μετά το 2015 καταβάλλεται από το κράτος Αύξηση μικρότερη του δείκτη καταναλωτή από 1.1.2014 Βασική + αναλογική δεν υπερβαίνει τις 2,5 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ Ανακαθορισμός ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από 1.1.2021 3

4 4 Αντικαθιστά την συνεισφορά του κράτους στην τριμερή χρηματοδότηση Άρθρο 71 § 3, 102 Διεθνής Σύμβαση Εργασίας (1954) Αντικαθιστά 3 προνιακά επιδόματα (Ε.Κ.Α.Σ. κ.λ.π.) Στο Ε.Τ.Α.Α. – ΤΣΑΥ, ΜΜΕ & Τρ Ε καταβάλεται από τα ταμεία (Άρθρο 37, Ν. 3863) (Άρθρο 37, Ν. 3863) Ανώτατο ποσό τα 360 € μείον κριτήρια Βασική σύνταξη

5 5 Αναλογικό ποσό σύνταξης (ασφαλισμένων πριν από την 1.1.2011) Όσοι έχουν υπαχθεί για πρώτη φορά στην ασφάλιση Ε.Τ.Α.Α. έως και 31.12.2010 και θεμελιώνουν δικαίωμα σε σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας μετά την 1.1.2015 δικαιούνται: α) Τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους έως 31.12.2010 β) Τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους από 1.1.2011 έως την ημερομηνία συνταξιοδότησής τους Μείον το ΛΑΦΚΑ

6 6 Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ορίζεται ως η συμπλήρωση του απαραίτητου χρόνου εργασίας προκειμένου να δικαιούσαι σύνταξη (νομολογία Σ.Ε.) Η κατηγορία «μονοσυνταξιούχος» δεν είναι επικουρική σύνταξη

7 7 Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης (περιλαμβάνεται η χορηγούμενη προσαύξηση από το Τ. Σ. Α. Υ. στους μονοσυνταξιούχους) μετά την παρακράτηση της εισφοράς δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.400 € Εφαρμογή 1.8.2010 Άρθρο 38, Ν. 3863

8 Συνταξιοδότηση μέχρι 31-12-2010 με 35 έτη ασφάλισης και 60 ετών άνδρες με 35 έτη ασφάλισης και 58 ετών γυναίκες με 37 έτη ασφάλισης Χ.Ο.Η. (δεν περιλαμβάνεται πλασματικός χρόνος στον ιδιωτικό τομέα παρά μόνο στον δημόσιο – στο ΤΣΑΥ δεν ισχύει) με προσμέτρηση πλασματικού χρόνου (Άρθρο 40, Ν. 2084/92) (Άρθρο 40, Ν. 2084/92)αλλά 8

9 9 για να ισχύσει η προσμέτρηση πλασματικού χρόνου η υποβολή αίτησης αναγνώρισης πρέπει να γίνει μέχρι 31-12-2013 : Συνταξιοδότηση μέχρι 31-12-2010 Άρθρο 10 §18, Ν. 3863

10 Συνταξιοδότηση μετά 1.1.2011 (ασφαλισμένοι στο Ε.Τ.Α.Α. πριν 31.12.1992) Άνδρες με 35 έτη ασφάλισης & ηλικία 60 ετών: αυξάνεται ο χρόνος ασφάλισης κατά 1 έτος από το 2011 για κάθε επόμενο έτος μέχρι τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης Γυναίκες με 35 έτη ασφάλισης & ηλικία 58 ετών: αυξάνεται ο χρόνος ασφάλισης κατά 1 έτος για κάθε επόμενο έτος μέχρι τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης & το ανωτέρω όριο ηλικίας συνταξιοδότησης αυξάνεται από 1.1.2012 κατά 1 έτος για κάθε επόμενο έτος μέχρι το 60ο 10

11 11

12 12 Έτη ασφάλισηςΌριο ηλικίας 20113660 20123760 20133860 20143960 20154060 Έτη ασφάλισηςΌριο ηλικίας 20113658 20123759 20133860 20143960 20154060 Άνδρες ασφαλισμένοι στο ΤΣΑΥ με 35 έτη & ηλικία 60 Γυναίκες ασφαλισμένοι στο ΤΣΑΥ με 35 έτη & ηλικία 58

13 13 Για το ΤΣΑΥ δεν προβλέπεται από τις καταστατικές τους διατάξεις η συνταξιοδότηση των μητέρων ανηλίκων τέκνων με μικρότερο όριο ηλικίας & χρόνο ασφάλισης σε σχέση με τις λοιπές ασφαλισμένες Μη ορθή ενημέρωση

14 14 Ποιοι είναι οι πλασματικοί χρόνοι; (Άρθρο 40, Ν. 2084/1992) 13 είδη πλασματικών χρόνων α) χρόνος που αυξάνει ποσό της σύνταξης β) χρόνος που αυξάνει τα χρόνια σύνταξης γ) χρόνος που αυξάνει και τα δύο (π.χ. σπουδές, στρατιωτική θητεία)

15 15 Χρόνος πλασματικής ασφάλισης 1) στρατιωτική υπηρεσία (μέχρι 3 έτη) 2) γονική άδεια ανατροφής παιδιών ( εισφ. ΙΚΑ) 3) σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής (20% επί του 25πλάσιο ΗΑΕ) 4) μαθητεία (1 έτος- 20%) 5) ανεργία (1 έτος- 20%) 6) επιδότηση ασθενείας (1 έτος) 7) επιδότησης τακτικής ανεργίας Άρθρο 10, Ν. 3863

16 16 8) χρόνος απεργίας 9) εκπαιδευτική άδεια (2 έτη) 10) κύηση και λοχεία 11) χρόνος δραστηριότητας πριν εγγραφεί σε επαγγελματικά μητρώα (5 έτη) 12) πλασματικός χρόνος άρθρου 141 Ν. 3655/08 13) χρόνος σπουδών σε επαγγελματικές σχολές ημεδαπής Άρθρο 10, Ν. 3863

17 Χρόνος πλασματικής ασφάλισης (μετά από 12 έτη πραγματικής ασφάλισης) 4 έτη για θεμελίωση σύνταξης το 2011 5 έτη για θεμελίωση σύνταξης το 2012 6 έτη για θεμελίωση σύνταξης το 2013 7 έτη για θεμελίωση σύνταξης το 2014 και εφεξής 17 Άρθρο 10 §18, Ν. 3863

18 18 Χρόνος πλασματικής ασφάλισης Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2011 μέχρι 1.1.2014 το ποσό για την εξαγορά του χρόνου της στρατιωτικής θητείας μειώνεται κατά 30% Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2015 και εφεξής το ανωτέρω ποσό μειώνεται κατά 50%. Με άμεση εξόφληση 15% έκπτωση

19 19 Χρόνος πλασματικής ασφάλισης Προπτυχιακές σπουδές διάρκεια φοίτησης 20% επί του ΗΑΕ κόστος περίπου 145 €/μήνα (σε τιμές 2010 12Χ5χ145= 8.700€) Μεταπτυχιακά?

20 20 Ασφαλισμένοι μετά την 1.1.1993 σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και του 60ού έτους της ηλικίας τους

21 21 Προσοχή! Συνταξιούχος του ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ δεν μπορεί να εργασθεί ως Οδοντίατρος Συνταξιούχος υγειονομικός από άλλο Ταμείο ΙΚΑ / Δημόσιο δύναται να εργασθεί ως ιδιώτης αλλά όχι ως μισθωτός Εφόσον ήταν ασφαλισμένος σε δύο ταμεία συνταξιοδοτείται με τους όρους του κάθε ταμείου από το τελευταίο Δεν ισχύει πλασματικός χρόνος στη διαδοχική ασφάλιση


Κατέβασμα ppt "1 Φορολογικά, εργασιακά & ασφαλιστικά θέματα: Τι αλλάζει από 1-1-2011 στο οδοντιατρείο μου;"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google