Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
«Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις»

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛ.Γ.Α Ζημιά από κεραυνό ανεξάρτητα αν προκαλείται πυρκαγιά από αυτόν, σε αντικατάσταση του κινδύνου «κεραυνός ως αιτία πυρκαγιάς» Ζημιά από άγρια ζώα Παθολογικές καταστάσεις τοκετού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΖΗΜΙΟΓΟΝΑ ΑΙΤΙΑ ΣΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛ.Γ.Α Παραφυματίωση αιγών και προβάτων, Προϊούσα πνευμονία αιγών και προβάτων, Λιστερίαση αιγών και προβάτων, Λοιμώδης πλευροπνευμονία αιγών, Νόσος οιδήματος αιγών, Γαγγραινώδης μαστίτιδα βοοειδών, Κολιβακιλλική μαστίτιδα βοοειδών, Μετατόπιση ηνύστρου Ειλεός βοοειδών, Ατυχήματα (κατάγματα εκτός περιόδου τοκετού) βοοειδών Νοζεμίαση μελισσοσμηνών, Σηψηγονία (αμερικάνικη) μελισσοσμηνών, Σεισμός, Κατολίσθηση εδάφους, Καθίζηση εδάφους, Πυρκαγιά από ανωτέρα βία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

4 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΚΡΕΑΤΟΣ (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ) (1)
Μετονομασία Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος (ΕΛ.Ο.Γ) σε Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος & Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ) με επέκταση των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού στους ελέγχους, στη διενέργεια ισοζυγίων και στην προβολή και προώθηση του ελληνικού κρέατος. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

5 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΚΡΕΑΤΟΣ (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ) (2)
Υπέρ του ΕΛΟΓΑΚ καταβάλλεται ειδική εισφορά 0,2% στην ανά κιλό αξία των ειδών κρέατος (εγχώριων & εισαγόμενων). Για την προώθηση, προβολή και διαφήμιση της φέτας και των λοιπών Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) τυριών, επιβάλλεται από τον ΕΛΟΓΑΚ υπέρ αυτού και περιέρχεται σ’ αυτόν ως ανταποδοτικό τέλος ειδική εισφορά στην ανά κιλό τιμή των παραγόμενων ΠΟΠ τυροκομικών προϊόντων, την οποία καταβάλουν οι παραγωγικές επιχειρήσεις των συγκεκριμένων προϊόντων. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

6 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΚΡΕΑΤΟΣ (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ) (3)
Μειώνεται η ειδική εισφορά από 0,50% στην ανά κιλό αξία όλων των ειδών γάλακτος που κατέβαλε ο γαλακτοπαραγωγός υπέρ ΕΛΟΓΑΚ σε 0,25%. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

7 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΚΡΕΑΤΟΣ (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ) (4)
Για πρώτη φορά επιβάλλεται υπέρ του ΕΛΟΓΑΚ ειδική εισφορά 0,50% στην ανά κιλό αξία γάλακτος όλων των ειδών γάλακτος (αγελαδινό, πρόβειο , γίδινο) που προέρχεται από Ευρωπαϊκές ή Τρίτες χώρες, σε όλες τις μορφές του διακινούμενου γάλακτος και της πρώτης ύλης (γάλα σε φυσική μορφή, συμπυκνωμένο, κρέμα, τυρόπηγμα, σκόνη, κ.λπ.). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

8 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΚΡΕΑΤΟΣ (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ) (5)
Ο ΕΛΟΓΑΚ αποκτά τη δυνατότητα πραγματοποίησης ελέγχων για την υγιεινή και ασφάλεια του γάλακτος κατά την παραγωγική διαδικασία των γαλακτοκομικών προϊόντων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, ο ΕΛΟΓΑΚ μπορεί να επιχορηγεί Έλληνες κτηνοτρόφους, σε περίπτωση εκτάκτων ειδικών αναγκών. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

9 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΝΟ-ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Στις Επιτροπές Σταυλισμού (πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια γνωμοδοτικά όργανα σε όλα τα προβλεπόμενα στάδια) συμμετέχουν και εκπρόσωποι των αρμόδιων υπηρεσιών Εφορείας Αρχαιοτήτων, Δασικής Υπηρεσίας και φορέων διαχείρισης, προκειμένου να συμπτυχθούν οι χρόνοι έκδοσης των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας. Έκδοση αδειών ίδρυσης & λειτουργίας των κτηνο-πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων από τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας ΝΑ, με σαφές χρονοδιάγραμμα και επιβολή προστίμου για μη τήρηση των προθεσμιών. Ρύθμιση θεμάτων ελαχίστων αποστάσεων μεταξύ κτηνοτροφικών μονάδων και χώρων ή/και δραστηριοτήτων που χρήζουν προστασίας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

10 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι ενδεικτικές τιμές λιανικής πώλησης των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

11 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
Σε κάθε Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών (Αθηνών, Λάρισας, Θεσσαλονίκης), συνιστώνται τρεις θέσεις υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού με ειδικότητα στη ζωική παραγωγή, προκειμένου να εποπτεύουν την τήρηση των προβλεπόμενων για την καταλληλότητα των διακινούμενων ζωοτροφών. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

12 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΥΛΩΝ ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
Μεταβίβαση αρμοδιότητας για την κυκλοφορία και τον έλεγχο των πρόσθετων υλών των ζωοτροφών από τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) στη Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Υπ.Α.Α.Τ), για τον πληρέστερο έλεγχο των ζωοτροφών. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

13 ΕΝΙΑΙΟ & ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΤΥΠΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΗΣ
Προβλέπεται ενιαίο και πλήρες έντυπο κτηνιατρικής συνταγής, ώστε αφενός μεν να είναι εφικτή η ιχνηλασιμότητα για την ορθή χρήση των φαρμακευτικών προϊόντων στα παραγωγικά ζώα, αφετέρου δε να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά τα προβλήματα που συνεπάγεται η αλόγιστη και χωρίς έλεγχο χρήση τους. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

14 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
Θεσμοθετείται Κτηνιατρικό Γραφείο Παραγωγικών Ζώων, το οποίο θα παρέχει άμεσα στους κτηνοτρόφους συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την ορθή κτηνιατρική-υγειονομική διαχείριση των εκτροφών τους. Τα Κτηνιατρικά Γραφεία Παραγωγικών Ζώων μπορούν να χορηγούν, μετά από την έκδοση κτηνιατρικής συνταγής, τα απαραίτητα φαρμακευτικά προϊόντα, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής, στους ιδιοκτήτες των ζώων τα οποία περιθάλπουν ή παρακολουθούν για προληπτικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς, χωρίς άδεια λιανικής πώλησης κτηνιατρικών, φαρμακευτικών προϊόντων. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

15 ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
Προβλέπεται η επιβολή διοικητικού προστίμου σε όποιον εισάγει, διαθέτει, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί στις εκτροφές παραγωγικών ζώων κτηνιατρικά φάρμακα και φαρμακούχες ζωοτροφές χωρίς την έκδοση της αντίστοιχης κτηνιατρικής συνταγής ή χωρίς άδεια κυκλοφορίας του ΕΟΦ ή χρησιμοποιεί τα προϊόντα αυτά σε δοσολογία και χρονική διάρκεια πέραν αυτών που προβλέπονται στην άδεια κυκλοφορίας του ΕΟΦ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

16 ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
Οι συνεταιριστικές οργανώσεις, οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις και οι ομάδες κτηνοτρόφων παραγωγικών ζώων, εφόσον απασχολούν αποκλειστικώς υπεύθυνο ιδιώτη κτηνίατρο μπορούν να διαθέτουν στα μέλη τους κτηνιατρικά φάρμακα, προκειμένου μέσω αθροιστικών αγορών να συμπιέζεται το κόστος αγοράς τους. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

17 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ
Σύσταση Κέντρου Εφαρμοσμένης Εκτροφής Γουνοφόρων Ζώων στην Καστοριά, με 7 θέσεις μόνιμου προσωπικού. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

18 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αναφορικά με την προστασία του δασικού περιβάλλοντος προβλέπεται ότι, όταν ορισμένη έκταση έχει χαρακτηρισθεί ως δάσος ή δασική και επανεξετάζεται ο χαρακτήρας της για οποιαδήποτε πραγματική ή νομική αιτία, ο δασάρχης, αφού συντάξει αιτιολογημένη εισήγηση, την οποία κοινοποιεί στην Περιφέρεια, υποχρεούται να εισαγάγει την υπόθεση ενώπιον Πρωτοβάθμιας Επιτροπής που προεδρεύεται από δικαστικό, η οποία και θα κρίνει για το χαρακτήρα της έκτασης. Καταργείται η δυνατότητα ανάκλησης πράξης αναδάσωσης. Ότι ήταν δάσος παραμένει δάσος, σύμφωνα με την απόφαση του Πρωθυπουργού. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

19 ΔΑΠΑΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ
Καταργούνται οι σχετικές διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες η δαπάνη εφαρμογής του κρατικού σήματος που τίθεται στα εξαγόμενα ελληνικά προϊόντα προς πιστοποίηση της τοπικής προέλευσής τους, βαρύνει τους εξαγωγείς ελληνικών γεωργικών προϊόντων. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

20 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
Κατάργηση Οργανισμού Αντασφάλισης και Συντονισμού (ΟΑΣΙΣ), μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στο ΥΠ.Α.Α&Τ και των χρηματικών υπολοίπων του στον Κρατικό Προϋπολογισμό. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

21 ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (1)
Ρυθμίζεται η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, σε 120 ισόποσες μηνιαίες δόσεις χωρίς υποχρέωση προκαταβολής, προς το πρώην Ταμείο Συντάξεων Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.), το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ που δεν είχαν καταβληθεί από τις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμού και Συνεταιριστικές Εταιρείες καθώς και από τον Οργανισμό Κωπαϊδας. Τα ποσά των πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων, λοιπών επιβαρύνσεων, δικαστικών εξόδων και δικαιωμάτων εκτέλεσης κ.λπ. που αναλογούν στις παραπάνω εισφορές διαγράφονται. Ειδικά στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις παρέχεται η δυνατότητα πώλησης δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων, με αντίστοιχη υποχρέωση καταβολής των οφειλομένων στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς. Καταργούνται οι διατάξεις το Π.Δ.283/1989 για «Προμήθειες και εκτέλεση έργων των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων και συνεταιριστικών εταιριών», προκειμένου οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις να λειτουργήσουν με ευελιξία στην υλοποίηση επενδύσεων. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

22 ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΑ&Τ
Για τον ευχερή συντονισμό, εποπτεία και έλεγχο της δραστηριότητας των επικεντρωμένων υπηρεσιών του Υπουργείου, των ΤΟ.Κ.Α.Α καθώς και τον έλεγχο της δράσης του προσωπικού τους από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνίσταται στη πρωτεύουσα κάθε νομού της χώρας Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην οποία υπάγονται όλες οι ανωτέρω υπηρεσίες που έχουν την έδρα τους στην πρωτεύουσα ή στην περιφέρεια του ίδιου νομού. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

23 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΤΟ.Κ.Α.Α.)
Στις αρμοδιότητες των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης προστίθεται και η αρμοδιότητα παροχής κάθε συνδρομής προς τις αντίστοιχες Διευθύνσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. . ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

24 ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Το κόστος ενεργοποίησης των ατομικών δικαιωμάτων, για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, από το έτος 2009, θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού μετά από διεξαγωγή διεθνούς διαγωνισμού. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Κατέβασμα ppt "ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google