Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Νέος Κανονισμός Ασφάλισης Ζωϊκού Κεφαλαίου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Νέος Κανονισμός Ασφάλισης Ζωϊκού Κεφαλαίου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Νέος Κανονισμός Ασφάλισης Ζωϊκού Κεφαλαίου
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Νέος Κανονισμός Ασφάλισης Ζωϊκού Κεφαλαίου Συγγούνας Απόστολος Κτηνίατρος Τμήμα Εκτιμήσεων Ζωικού Κεφαλαίου

2 «Νέοι Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι»
Ν. 3698/08 ΦΕΚ 198/Α/ Ρυθμίσεις θεμάτων Κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις Άρθρο 9 του Νόμου «Νέοι Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι»

3 «ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ»
Παραφυματίωση αιγών και προβάτων Προϊούσα Πνευμονία αιγών και προβάτων Λιστερίωση αιγών και προβάτων Λοιμώδης Πλευροπνευμονία αιγών Νόσος οιδημάτων αιγών Γαγγραινώδης Μαστίτιδα βοοειδών Κολιβακιλλική Μαστίτιδα βοοειδών Μετατόπιση ηνύστρου δεξιά με στροφή βοοειδών Ειλεός βοοειδών Ατυχήματα (κατάγματα εκτός περιόδου τοκετού) βοοειδών Νοζεμίαση μελισσοσμηνών Σηψιγονία (αμερικάνικη) μελισσοσμηνών Σεισμός Κατολίσθηση εδάφους Καθίζηση εδάφους Πυρκαγιά ανωτέρας βίας

4 Αρ. 321456/14. 10. 08 Απόφαση Υπουργού ΥΠ. Α. Α. Τ
Αρ / Απόφαση Υπουργού ΥΠ.Α.Α.Τ. «Νέος Κανονισμός Ασφάλισης Ζωϊκού Κεφαλαίου» ΦΕΚ 2130/Β/ Ισχύει από

5 των αποζημιώσεων Νέους ασφαλιστικούς κινδύνους Ομαδοποίηση Κινδύνων
Ασφαλιστική Περίοδος Αρθροιστικότητα ζημιών. Νέος τρόπος αποζημίωσης ζημιών → καλυτέρευση των αποζημιώσεων

6 ΟΜΑΔΑ Ι Χαλάζι Υπερβολικό ψύχος Χιόνι Ανεμοθύελλα Πλημμύρα Καύσωνας Σεισμός Κατολίσθηση Καθίζηση Πυρκαγιά ανωτέρας βίας Κεραυνός

7 ΟΜΑΔΑ ΙΙ Άνθρακας Πνευματάνθρακας Ιογενής Διάρροια-Νόσος των Βλεννογόνων Κακοήθης Καταρροϊκός Πυρετός βοοειδών (Γαγγραινώδης Κόρυζα) Γαγγραινώδης Μαστίτιδα βοοειδών Κολιβακιλλική Μαστίτιδα βοοειδών Γαγγραινώδης Μαστίτιδα αιγών και προβάτων

8 ΟΜΑΔΑ ΙΙΙ Άγρια θερμόαιμα σαρκοφάγα ζώα Λύκος Αρκούδα Άγρια αδέσποτα σκυλιά

9 ΟΜΑΔΑ ΙV Επιπλοκές τοκετού Μετατόπιση ηνύστρου δεξιά με στροφή (βοοειδή) Ειλεός των βοοειδών Ατυχήματα των βοοειδών (κατάγματα εκτός περιόδου τοκετού)

10 ΟΜΑΔΑ V Λοιμώδης Αγαλαξία αιγών και προβάτων Παραφυματίωση αιγών και προβάτων Προϊούσα Πνευμονία αιγών και προβάτων Λιστερίωση αιγών και προβάτων Λοιμώδης Πλευροπνευμονία αιγών Νόσος οιδημάτων αιγών

11 ΟΜΑΔΑ VΙ Σηψιγονία (αμερικάνικη) μελισσοσμηνών Νοζεμίαση μελισσοσμηνών

12 ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΗΜΙΩΝ ΖΩΪΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Στην ίδια ασφαλιστική περίοδο από 1/01 μέχρι 31/12, κατά την διάρκεια ενός έτους, καλύπτονται ασφαλιστικά οι ζημιές στο Ζωϊκό Κεφάλαιο από κινδύνους της ίδιας ομάδας. Δηλαδή μια ζημιά < ½ Α.Μ. (π.χ. 1 πρόβατο από Λύκο ή ένα μοσχάρι) αναγγέλλεται από τους κτηνοτρόφους και υποβάλλεται Δήλωση ζημιάς.

13 Αποζημιώσεις ζημιών από Κίνδυνο «Άγρια Ζώα» Αποζημιώσεις στο 100% της αξίας του ζημιωθέντος Ζωϊκού Κεφαλαίου

14 ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ 8% ΣΕ 5%
Μειώνεται από 8% σε 5% το ποσοστό ζημιάς, κάτω από το οποίο δεν καλύπτονται οι ζημιές που προκαλούνται από τη λοιμώδη αγαλαξία στις αίγες και τα πρόβατα και επιπλέον συνυπολογίζονται για την κάλυψη του ποσοστού αυτού και οι ζημιές - ως ομάδας κινδύνου - άλλων πέντε (5) νέων καλυπτόμενων ασφαλιστικά ασθενειών

15 ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΗ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΣΕ ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Μειώνεται ο αριθμός των Ασφαλιστικών Μονάδων (Α.Μ.) των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που εξαιρούνται από την ασφαλιστική κάλυψη από δύο (2) σε μία (1) Α.Μ.

16 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ 8% ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ 5% ΣΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΗ.
Καταργείται ο περιορισμός του ποσοστού ζημιάς 8% για τα μελισσοσμήνη κάτω από το οποίο δεν καλύπτονται οι ζημιές και παραμένει μόνο ο περιορισμός των πέντε (5) μελισσοσμηνών, στις δε αποζημιώσεις καταργείται η απαλλαγή του 5%

17 (αποζημιώνεται και ένα μόνο μελισσοσμήνος)
Για ζημιά από αρκούδα στα μελισσοσμήνη δεν ισχύει ο περιορισμός των 5 ζημιωθέντων μελισσοσμηνών (αποζημιώνεται και ένα μόνο μελισσοσμήνος)

18 ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΩΝ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ
Μειώνονται στο μισό τα τέλη επανεκτίμησης, τα οποία ορίζονται στα ίδια ποσά με τα αντίστοιχα τέλη εκτίμησης.

19 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΟ ΖΗΜΙΟΓΟΝΟ ΑΙΤΙΟ «ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΟΚΕΤΟΥ»
- Επεκτείνεται η δυνατότητα υποβολής «Αναγγελίας Ζημιάς» που αφορά στο ζημιογόνο αίτιο «επιπλοκές τοκετού» αντί των 48 ωρών που ισχύει σήμερα, στις αμέσως τρεις (3) επόμενες ημέρες από τον τοκετό. - Όσον αφορά στο ζημιογόνο αίτιο «Ατυχήματα (κατάγματα εκτός περιόδου τοκετού) των βοοειδών» ο ασφαλισμένος υποχρεούται – ο ίδιος ή μέσω του Ανταποκριτή – να προβεί σε αναγγελία της ζημιάς άμεσα με την επέλευση του ζημιογόνου αιτίου.

20 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ α. Αναγγελία από τον ίδιο τον κτηνοτρόφο ή από τον ανταποκριτή, την ίδια ημέρα ή το αργότερο την επομένη από την ζημιά και καταβολή των τελών εκτίμησης από τον κτηνοτρόφο. Η αναγγελία γίνεται στο οικείο Υποκατάστημα που ανήκει ο κτηνοτρόφος β. Εκτίμηση της ζημιάς γ. Κοινοποίηση πορίσματος δ. Καταβολή Αποζημίωσης

21 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥ
α. Υποβολή Δήλωσης ζημιάς και τελών εκτίμησης β. Τήρηση των όρων εκτροφής όπως προβλέπουν οι σχετικές Αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων (ενώτια, μητρώα, εμβολιασμοί, κανόνες υγιεινής στο κοπάδι, φύλαξη ζώων..) γ. Διατήρηση των ζώων, όπως θα του υποδείξει το Υποκατάστημα, προκειμένου να είναι δυνατή η εκτίμηση δ. Καταβολή 0,5% ανά τρίμηνο εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α.

22 } ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΪΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ν. 3147/03 Άρθρο 28
Χοιροτρόφοι Προαιρετική Πτηνοτρόφοι Ασφάλιση Υπαγωγή στην ασφάλιση κατόπιν αίτησης }


Κατέβασμα ppt "Νέος Κανονισμός Ασφάλισης Ζωϊκού Κεφαλαίου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google