Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Τ. Ε. Ι. Σ ερρών ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Τ. Ε. Ι. Σ ερρών ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ T ΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ι ΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Τ. Ε. Ι. Σ ερρών ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Τ. Ε. Ι. Σ ερρών ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ T ΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ι ΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Τ. Ε. Ι. Σ ερρών ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Τ. Ε. Ι. Σ ερρών ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ T ΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ι ΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

2 2 Τ.Ε.Ι. Σερρών Τ.Ε.Ι. Σερρών Γραφείο Διασύνδεσης Τέρμα Μαγνησίας TK 621 24 Σέρρες ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ Τηλ. : 23210 - 49228 Φαξ : 23210 - 49195 E-mail: liaisof@teiser.gr http://www.teiser.gr/diasyndesi Τ.Ε.Ι. Σερρών Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών Γραφείο Διασύνδεσης

3 3 Η πρώτη σελίδα της Ιστοσελίδας του Γραφείου Διασύνδεσης στο Διαδίκτυο.

4 4 Γραφείο Διασύνδεσης Τι είναι; 4 Μια υπηρεσία του ΤΕΙ, αρμόδια για τη δημιουργία των δομών αμφίδρομης επικοινωνίας και πολλαπλής συνεργασίας Εκπαίδευσης και Παραγωγής. 4 Ένας Θεσμός που προωθεί την απασχόληση των σπουδαστών και πτυχιούχων, ερευνά και παρακολουθεί τη σταδιοδρομία τους. 4 Μια λειτουργία του Ιδρύματος που ερευνά και μεταφέρει στα τμήματα τις εξελίξεις της αγοράς εργασίας για προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών στις νέες απαιτήσεις. Τ.Ε.Ι. Σερρών Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών Γραφείο Διασύνδεσης

5 5 Η Διοίκηση και οργάνωση του Γραφείου Διασύνδεσης 4 Το Γραφείο Διασύνδεσης διοικείται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο Προγράμματος και την Επιστημονική επιτροπή στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των τμημάτων σπουδών. 4 Την ευθύνη για τη διοικητική υποστήριξη & ανάπτυξη του έργου έχει ο Λειτουργικός Υπεύθυνος (διοικητική-οικονομική διαχείριση, παροχή συμβουλευτικού έργου, ανάπτυξη συνεργασιών των τμημάτων σπουδών με τους φορείς παραγωγής, διαχείριση ορθής λειτουργίας Β.Δ, οργάνωση & υλοποίηση εκδηλώσεων, συνεργασία με την Οριζόντια Δράση όλων των Γ.Δ. ΤΕΙ-Πανεπιστημίων. 4 Συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και το ΥΠΕΠΘ ως πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ. Τ.Ε.Ι. Σερρών Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών Γραφείο Διασύνδεσης

6 6 Τ.Ε.Ι. Σερρών Τ.Ε.Ι. Σερρών Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών Γραφείο Διασύνδεσης Το προσωπικό του Γραφείου Διασύνδεσης : Δρ. Δημήτριος Πασχαλούδης, Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος Διευθυντής Σχολής Διοίκησης Οικονομίας, Κοινωνιολόγος - Οικονομολόγος, MSc Αικατερίνη Πουστουρλή, Υπεύθυνη Λειτουργίας Διπλ. Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, Εκτ. Καθηγήτρια τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων ( Μεταπτυχιακά, Κατατακτήριες, Υποτροφίες, Συμβουλευτική Υποστήριξη, Επιχειρηματικότητα, Επαγγελμ. Διακιώματα, Νέες Θέσεις σε Επιχειρήσεις, Πληροφοριακά Συστήματα, ΤΔΕ/Υ, Οικονομική Διαχείριση, Ανάπτυξη Ενέργειας) Μαίρη Αλεξανδράκη, Γραμματειακή Υποστήριξη Απόφοιτη ΔΕ (Πρακτική Ασκηση ΕΠΕΑΕΚ, Καταχωρήσεις σε Βάση Δεδομένων)

7 7 Σε ποιους απευθύνεται; 4 Στους σπουδαστές και πτυχιούχους του ΤΕΙ Σερρών. 4 Στις Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Υπηρεσίες, Ενώσεις, Επιμελητήρια, Ελευθέρους Επαγγελματίες. 4 Στα τμήματα σπουδών του Ιδρύματος. Τ.Ε.Ι. Σερρών Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών Γραφείο Διασύνδεσης

8 8 Τι μπορεί να προσφέρει στο σπουδαστή και πτυχιούχο; 4 Πληροφορίες για την προσφορά θέσεων εργασίας και την προώθησή τους σ΄αυτές 4 Ενημέρωση για τις τάσεις, τις απαιτήσεις σε δεξιότητες και εξελίξεις της αγοράς 4 Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας για μεταπτυχιακές σπουδές, προγράμματα δια βίου κατάρτισης, ΣΕΛΕΤΕ, Κατατακτήριες 4 Εξειδικευμένη ενημέρωση σπουδαστών- πτυχιούχων για τα επαγγελματικά διακαιώματα και την επαγγελματική τους ανέλιξη 4 Πληροφορίες για θέσεις πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακών εργασιών. Τ.Ε.Ι. Σερρών Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών Γραφείο Διασύνδεσης

9 9 Με ποιούς συνεργάζεται; Συνεργάζεται με παραγωγικούς φορείς του Ιδιωτικού τομέα καθώς και με φορείς του Δημοσίου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα: 4 Για τη στελέχωσή τους με πτυχιούχους του ιδρύματος. 4 Για την απασχόληση τελειοφοίτων του ιδρύματος στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης. 4 Για τη συνδιοργάνωση ειδικών πληροφοριακών ημερίδων προς όφελος της ακαδημαϊκής κοινότητας και του τοπικού επιχειρηματικού κόσμου. Τ.Ε.Ι. Σερρών Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών Γραφείο Διασύνδεσης

10 10 Με ποιούς συνεργάζεται; Με ποιούς συνεργάζεται; Συνεργάζεται με επιστημονικούς, ερευνητικούς, επιμελητηριακούς και άλλους οργανισμούς (ΙΤΣΑΚ, ΙΤΕ, ΕΒΕΣ, ΚΕΘΙ, ΓΡΑΣΕΠ-ΚΕΣΥΠ, Β’θμια κλπ): Για τη συνδιοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων ή διαλέξεων. 4 Για την πληροφόρηση σχετικά με ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης-ενίσχυσης, για θέματα συμβουλευτικής κλπ. 4 Για τη διεξαγωγή ερευνών-μελετών, την εκπόνηση πτυχιακών εργασιών κλπ.. Τ.Ε.Ι. Σερρών Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών Γραφείο Διασύνδεσης

11 11 Βάση Δεδομένων 4 Ένας αριθμός 2000 περίπου επιχειρήσεων, οργανισμών και Υπηρεσιών του νομού και των όμορων νομών είναι καταχωρημένες στη βάση δεδομένων (ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ) του Γραφείου Διασύνδεσης και περίπου 1500 πτυχιούχοι του Ιδρύματος καθώς και πολλοί σπουδαστές. Τ.Ε.Ι. Σερρών Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών Γραφείο Διασύνδεσης

12 12 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Η τεχνική ολοκλήρωση της on-line πρόσβασης των Επιχειρήσεων, Οργανισμών, Σπουδαστών, και Πτυχιούχων στις Υπηρεσίες του âμέσω της Βάσης Δεδομένων ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ με σκοπό τη βέλτιστη (ταχύτερη και συνεχής) εξυπηρέτηση των χρηστών του. Τ.Ε.Ι. Σερρών Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών Γραφείο Διασύνδεσης

13 13 Τ.Ε.Ι. Σερρών Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών Γραφείο Διασύνδεσης Το μενού της κεντρικής σελίδας του Γραφείου Διασύνδεσης στο Διαδίκτυο. Γραφείου Διασύνδεσης στο Διαδίκτυο.

14 14 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Στοιχεία Τεχνικού Δελτίου Ε/Υ Τ.Ε.Ι. Σερρών Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών Γραφείο Διασύνδεσης Το εγκεκριμένο έργο για την περίοδο 1/9/2001-31/12/2006 αφορά πρόταση προϋπολογισμού 269.000 ΕΥΡΩ, τριών υποέργων : 1.Αυτεπιστασίας 2.Προμήθειας, ανάπτυξης και αναβάθμισης λογισμικού 3.Προμήθειας και συντήρησης εξοπλισμού πληροφοριακών συστημάτων.

15 15 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Στοιχεία Τεχνικού Δελτίου Ε/Υ Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός (269.000 ΕΥΡΩ) αναλύεται στις ακόλουθες επιλέξιμες δαπάνες : 60.00 106.959 64.02 16.957 60.03 59.349 64.05 2.160 61.00 2.201 64.07 9.674 61.01 26.412 66.04 7.924 61.03 8.804 62.03 12.859 62.07 3.522 64.01 12.179 Τ.Ε.Ι. Σερρών Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών Γραφείο Διασύνδεσης

16 16 Τ.Ε.Ι. Σερρών Τ.Ε.Ι. Σερρών Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών Γραφείο Διασύνδεσης þ Φόρμα στοιχείων προσφοράς θέσης εργασίας Φόρμα συνεργαζόμενης επιχείρησης

17 17 ΕΝΤΥΠΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή/και ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΕΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

18 18 Τ.Ε.Ι. Σερρών Τ.Ε.Ι. Σερρών Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών Γραφείο Διασύνδεσης þ Φόρμα Αίτησης εργασίας αποφοίτου. Φόρμα αναζήτησης θέσεων εργασίας.

19 19 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Τ.Ε.Ι. Σερρών ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δεδομένου του χαμηλού εγκεκριμένου προϋπολογισμού (269.000 ΕΥΡΩ), εκ του οποίου περισσότερο από το μισό ποσό αφορά λειτουργικές δαπάνες (μισθοί και εργοδοτικές εισφορές) για δύο άτομα προσωπικό, θα συνεχίσει να παρέχει και να προβάλει τις υπηρεσίες του (συμβουλευτική-πληροφόρηση- υποστήριξη), να αναβαθμίσει όσο είναι δυνατό τα πληροφοριακά του συστήματα και να καταρτίσει μέσα στο 2005 μελέτη αποκατάστασης αποφοίτων του ΤΕΙ Σερρών.

20 20 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Τ.Ε.Ι. Σερρών ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ α) στη συνέχιση συνεργασίας με εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό β) στην έρευνα και κατάρτιση μελέτης επαγγελματικής απορρόφησης-αποκατάστασης πτυχιούχων του ΤΕΙ Σερρών γ) στην αναγκαία τεχνική αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της δομής δ) στην ορθολογιστική δημοσιότητα και προβολή και τέλος ε) στη συστηματική εδραίωση συνεργασίας με φορείς (παραγωγικούς-επιστημονικούς-τεχνολογικούς κλπ).


Κατέβασμα ppt "1 Τ. Ε. Ι. Σ ερρών ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Τ. Ε. Ι. Σ ερρών ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ T ΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ι ΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google