Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Χρυσοβαλάντου Μήλλιου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Χρυσοβαλάντου Μήλλιου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Χρυσοβαλάντου Μήλλιου cmilliou@aueb.gr http://www.aueb.gr/users/milliou

2 2 Ορισμός Η Βιομηχανική Πολιτική (ΒΠ) περιλαμβάνει όλες τις δράσεις και πολιτικές που μεταβάλλουν των καταμερισμό των πόρων δια-κλαδικά και ενδο-κλαδικά. → Η ΒΠ επηρεάζει τα κίνητρα παραγωγής συγκεκριμένων προϊόντων καθώς και τα κίνητρα εισόδου/εξόδου από συγκεκριμένους κλάδους. Η ΒΠ δεν περιορίζεται στον μεταποιητικό κλάδο. Αναφέρεται σε όλους τους κλάδους εμπορικών οικονομικών δραστηριοτήτων.

3 3 Ορισμός (συν.) Ο βαθμός γενίκευσης των δράσεων και πολιτικών που περιλαμβάνονται στην ΒΠ δεν είναι ξεκάθαρος: - Πολλοί υποστηρίζουν ότι οι πολιτικές που δεν διαχωρίζουν ανάμεσα σε οικονομικές δραστηριότητες (μη- επιλεκτικότητα) και άρα δεν επηρεάζουν την δια-κλαδική κατανομή των πόρων δεν πρέπει να θεωρούνται ότι αποτελούν κομμάτι της ΒΠ. - Οπωσδήποτε η ΒΠ περιλαμβάνει τις πολιτικές που εστιάζουν σε συγκεκριμένους κλάδους ή προϊόντα.

4 4 Ορισμός (συν.) - Πολιτική Ανταγωνισμού: Ενώ είναι γενική πολιτική όσο αναφορά την πρόθεση της, είναι συχνά ειδική στην εφαρμογή της. Όχι μόνο γιατί συμπεριλαμβάνει την αντιμετώπιση διάφορων πρακτικών που εμφανίζονται σε συγκεκριμένους κλάδους, αλλά και γιατί συμπεριλαμβάνει την αντιμετώπιση των κρατικών ενισχύσεων σε συγκεκριμένους κλάδους ή επιχειρήσεις. - Πολιτική Έρευνας & Καινοτομίας: Περιλαμβάνει κάποια μέτρα που μπορεί να επηρεάσουν την δια-κλαδική και ενδο-κλαδική κατανομή των πόρων.

5 5 Χρησιμότητα Η ύπαρξη της ΒΠ και οι παρεμβάσεις που συνεπάγεται πρέπει να αιτιολογηθούν γιατί αν οι αγορές λειτουργούσαν ικανοποιητικά, η παρέμβαση θα: - Διαστρέβλωνε τον άριστο καταμερισμό - Διαστρέβλωνε τον δυναμικό ανταγωνισμό και τα οφέλη του (καινοτομία, ευελιξία, …) - Ευνοούσε συγκεκριμένες επιχειρήσεις ή κλάδους εις βάρος άλλων - Θα επιβάρυνε φορολογούμενους και καταναλωτές.

6 6 Χρησιμότητα (συν.) Η συνήθης θεωρητική νομιμοποίηση της ΒΠ βασίζεται στην ύπαρξη ατελειών της αγοράς. Αυτές οι ατέλειες σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με: - Ασύμμετρη πληροφόρηση - Απόκλιση ανάμεσα σε ιδιωτική και κοινωνική αποδοτικότητα που οφείλεται κυρίως σε εξωτερικότητες (π.χ. έρευνα). - Νηπιακές βιομηχανίες όπου οι απαιτήσεις σε αρχικό κεφάλαιο είναι υψηλές ή/και αναμένονται σημαντικές μειώσεις στο κόστος λόγω π.χ. οικονομιών κλίμακας.

7 7 Χρησιμότητα (συν.) Μια επιπλέον εξήγηση για την ύπαρξη ΒΠ είναι οι θεσμικές αποτυχίες. Πιο συγκεκριμένα: - Διάφορες θεσμικές rigidities(κανονισμοί που αφορούν την αγορά εργασίας, σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, …) δυσκολεύουν την προσαρμογή σε αλλαγές στην δομή της βιομηχανίας. - Τα θεσμικά πλαίσια επηρεάζουν την απόδοση των αγορών και την καινοτομία.

8 8 Εργαλεία Τα κυριότερα εργαλεία της ΒΠ είναι: - Πολιτική Ανταγωνισμού (κρατικές ενισχύσεις,...) - Πολιτική Έρευνας & Καινοτομίας - Πολιτική Επιχειρήσεων (DG Enterprise) - Άλλες Πολιτικές (Standards Policy, Πολιτική Εμπορίου)

9 9 Εργαλεία (συν.) Παραδείγματα πιο συγκεκριμένων εργαλείων είναι: - Επιδοτήσεις - Φορολογικές Διευκολύνσεις Αυτά τα εργαλεία είναι εύκολο να στοχεύσουν σε συγκεκριμένους κλάδους ή επιχειρήσεις που έχουν επιλεχθεί για ευνοϊκή μεταχείριση. Πρέπει να σημειωθεί ότι η εναρμόνιση διάφορων διεθνών κανόνων περιορίζει όλο και πιο πολύ την δυνατότητα των κυβερνήσεων να υιοθετήσουν υπερπροστατευτικά μέτρα.

10 10 Στόχος Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της ΕΕ. Αυτός ο στόχος όλο και πιο σημαντικός μέσα στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης πλέον της οικονομίας. Η προδραστική παροχή του ορθού πλαισίου για την επιχειρηματική ανάπτυξη και καινοτομία προκειμένου να καταστεί η ΕΕ ελκυστικός τόπος βιομηχανικών επενδύσεων και δημιουργίας θέσεων εργασίας, με δεδομένο ότι η πλειονότητα των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).


Κατέβασμα ppt "1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Χρυσοβαλάντου Μήλλιου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google